• + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 12

  Onderwerp: Hoe leer je muzieknoten kennen?

  1. #1
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   61.292
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349522

   Standaard Hoe leer je muzieknoten kennen?

   Stel je hoort: tananana neuh nana laalala

   Er zijn mensen die dan gelijk zeggen: ooh das E, Eis, F, G, A en B aan het eind. Handig als je een liedje wilt naspelen.

   Wij zeggen dorimifasollasidooooo  2. #2
   Very Important Prikker Watermeloen's Avatar
   Ingeschreven
   Jun 2005
   Locatie
   Het land van Sebsie en Karmos
   Berichten
   5.104
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   23

   Standaard Re: Hoe leer je muzieknoten kennen?

   Geplaatst door HaasHaas
   Stel je hoort: tananana neuh nana laalala

   Er zijn mensen die dan gelijk zeggen: ooh das E, Eis, F, G, A en B aan het eind. Handig als je een liedje wilt naspelen.

   Wij zeggen dorimifasollasidooooo

   *zucht*


   Muzieknoten leer je als een soort alfabet...

   En wij zeggen takke dak zdak juuuu juuu
   Trotse mamma van Dahannetjuuuh

  3. #3
   Modus operandi Spitsboef's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2005
   Berichten
   33.882
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   394973

   Standaard

   Tarratataaaa.

   Het was tijdens een muziekles. Die dag zouden we beoordeeld worden wie wel en niej naar de talentshow op school doorgaat.
   Wat doet Spits?
   Ik nam een keyboard en deed het geluid uit en deed alsof ik aan het spelen was. De leraar was zó onder de indruk dat ik mee mocht doen met de talentenjacht.
   Ik had nog een week om het te leren, God zij dank had ik het onder de knie met behulp van een Chineesje.
   Deze ruimte is te koop

  4. #4
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   61.292
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349522

   Standaard

   Check dan:

   Toonladders en octaven

   Wie iets met muziek wil doen moet bijna onvermijdelijk iets over akkoorden weten. Zelfs de simpelste liedjes worden bijna altijd begeleid door akkoorden. Alleen in Ierland, op Sint Maarten en bij Gregoriaanse kerkgezangen wordt nog wel eens een lied gezongen zonder enige begeleiding, maar verder eigenlijk nooit. Popmuziek bestaat vaak voornamelijk uit akkoorden en gedreun waar een zanger met moeite doorheen zingt. Een popsong is vaak gebaseerd op een al bestaand akkoordenschema, in plaats dat de akkoorden bij de melodie worden gezocht.

   Wie een muziekleerboek inkijkt, duizelt het al gauw van de onbegrijpelijke technische termen. Met name het hoofdstuk over akkoorden- en harmonieleer ziet er meestal zo afschrikwekkend uit dat de moed je meteen in de schoenen zinkt. 'Dat leer ik nooit!' denk je. Gelukkig is het niet zo moeilijk om bijna alles over akkoorden te weten wat je als beginner nodig hebt, als je maar een paar dingen uit je hoofd hebt geleerd. Ik heb een systeempje voor het onthouden voor akkoorden bedacht dat in geen enkel boek te vinden is. Wie het onderstaande beetje bij beetje uit het hoofd leert, is al een heel eind op weg. Er zijn ook enkele Engelstalige muziekcursussen op het internet te vinden (zie onderaan). Maar eerst de toonladders.

   Eerst het octaaf (letterlijk 'achtste toon'). Dat is de afstand tussen twee opeenvolgende tonen die dezelfde naam hebben, bijvoorbeeld twee C's, en alle tonen ertussen. Van twee tonen met een octaaf verschil trilt de hoogste precies tweemaal zo snel als de laagste. De stemvork-A (rechts van de middelste C op de piano) is 440 Hertz (trillingen per sekonde), de A een octaaf daarboven dus 880 Hz. Mensen kunnen tonen tot ongeveer 20 kHz (20.000 Hertz) horen, honden meer, oude mensen minder. Dat is niet echt nodig om te weten maar wel handig om technische informatie te begrijpen. Op een CD is geluid opgeslagen dat 44,100 keer per sekonde is gemeten (sample rate 44.1 kHz). Minder vaak meten geeft een slechtere geluidskwaliteit.

   Je kunt stellen dat een octaaf bestaat uit twaalf verschillende tonen, overeenkomend met 7 witte en 5 zwarte toetsen op de piano:

   C # D # E F # G # A # B C... of l'l'll'l'l'll... (l=wit, '=zwart)

   Van deze twaalf tonen worden er meestal maar zeven gebruikt, bijvoorbeeld C, D, E, F, G, A en B. De afstanden tussen opeenvolgende tonen zijn dus niet altijd gelijk. B en de C liggen dicht bij elkaar, de E en de F ook. Tussen de andere zitten zwarte toetsen. De C-toets ligt links van de twee zwarte toetsen. De zwarte toets rechts van de C kan zowel Cis als Des (verhoogde C of verlaagde D) zijn. De volgende zwarte toetsen heten: Dis of Es, Fis of Ges, Gis of As en Ais of Bes. Dan komt er weer een Cis of Des, enzovoort. In het Engels heet een verhoogde C niet Cis maar C sharp (C#), een verlaagde B niet Bes maar B flat (Bb). Die namen worden ook in akkoordsymbolen gebruikt.

   In Nederland en Engeland worden de noten met a-b-c aangeduid, in Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland e.d. met do-re-mi. In Frankrijk met ut-ré-mi. In Duitsland wordt het a-b-c gebruikt, maar een B wordt daar geschreven als een H en een Bes (verlaagde B) als een B. Vandaar dat Bach zijn naam kon spellen in muzieknoten.

   Akkoorden van drie tonen

   Je maakt een akkoord door telkens een noot van de toonladder over te slaan, dus b.v. C - E - G en soms nog verder. Een sprong van C naar E of van E naar G heet een terts.(tertius=derde).Doordat de afstanden tussen verschillende tonen ongelijk zijn, zijn er ook grote en kleine tertsen. Daardoor zijn er ook verschillende soorten akkoorden van drie tonen. Om de plaatsen van de grote en kleine tertsen te weten kun je het volgende rijtje leren:

   a . b c . d . e f . g . a . b c . d . e f . g . a . b c

   a . . c . . . e . . g . . . b . . d . . f . . . a . . c of

   AC - EG - BDF - AC - EG enz.

   Dat is niet moeilijk te onthouden. AC, EG, BD en DF zijn kleine tertsen. C - E, G - B en F - A zijn grote tertsen. De akkoorden C - EG, G - BD en F - CA zijn grote drieklanken of majeur-akkoorden; akkoordsymbolen C, G en F.

   AC - E, EG - B en DF - A zijn kleine drieklanken, symbolen Am, Em en Dm (m=mineur). BDF is een verminderde drieklank, die zo veel mogelijk wordt vermeden omdat hij niet mooi klinkt.

   Je kunt een D-mineur-akkoord (DF - A) in een majeur-akkoord veranderen door de F te verhogen tot een Fis: D - FisA. Er zit nu een grote terts tussen de D en de Fis, hier aangegeven met een streepje. Op dezelfde manier kun je alle mogelijke majeur- en mineur-akkoorden maken.

   Bij akkoordsymbolen worden de Engelse benamingen gebruikt, dus D# (D sharp) en Db (D flat) in plaats van 'Dis' of 'Des'. Probeer het verschil te horen tussen een grote en een kleine drieklank.

   Het dominantseptiemakkoord

   Verder zijn er akkoorden van vier noten; het belangrijkste is het dominant-septiemakkoord (dominant=overheersend, septem=zeven), b.v. G - BDF, symbool G7. Het is dus een grote drieklank met daarop een kleine terts, de zevende toon.

   Het belangrijkste akkoord van een toonladder is het grondakkoord of tonica-akkoord, bij C het C-akkoord. Het op één na belangrijkste is het dominantseptiemakkoord dat een kwint (de vijfde toon) boven de grondtoon ligt, bij C is dat G7. Aan het eind van een liedje heb je bijna altijd het dominantseptiemakkoord gevolgd door het grondakkoord, b.v. G7 - C. Zo'n afsluiting heet een cadens (Latijn voor 'vallend'). Ook op andere plaatsen wordt een dominantseptiemakkoord vrijwel altijd gevolgd door een akkoord dat er een kwint onder ligt, b.v. C7 - F. Voor het gemak kan een dominantseptiemakkoord altijd vervangen worden door het majeur-akkoord, al verdwijnt dan wel het 'dominant-gevoel'. In plaats van g-b-d-f kun je ook g-b-f spelen. Veel volks- en kinderliedjes kunnen begeleid worden met alleen het tonica- en dominant-akkoord. Soms komt daar nog de subdominant bij (zie onder).

   De subdominant en het blues-schema

   De toon die een kwint onder de tonica ligt heet de subdominant (sub=onder), b.v. F in de toonladder van C. In de blues worden deze drie akkoorden (tonica, dominant, subdominant) meestal gebruikt in een vast schema van 12 maten. Overigens worden bijna altijd groepen van 8 maten gebruikt, maar hier zijn het er 12, drie groepen van 4 maten:

   1.

   vier maten tonica, b.v. CCCC;
   2.

   twee maten subdominant (FF) en twee maten tonica (CC);
   3.

   twee maten dominant (G7G7) of een maat dominant en een maat subdominant (G7F) en twee maten tonica (CC). Er zijn ook varianten.

   De kwintenreeks, mollen en kruizen

   Om te weten hoe de akkoorden op elkaar volgen is het nuttig om de kwintenreeks te leren:

   ...Bes - F - C - G - D - A - E - B - Fis - Cis...

   De mollen en kruizen aan het begin van een notenbalk hebben dezelfde volgorde. De kruizen vooruit: Fis, Cis enz., de mollen achteruit: Bes, Es, As enz. De toonladder van C heeft alleen onveranderde tonen (witte toetsen) en dus geen mollen en kruizen. Als niet de C maar de A de tonica is, is het een mineur- of kleine-terts-toonladder. Voor andere toonaarden zijn mollen of kruizen nodig om de juiste toonsafstanden te bewaren. In de toonladder G A B C D E F G is de F te laag; die moet vervangen worden door een Fis, een verhoogde F. In de toonladder F G A B C D E F is de B te hoog; die moet vervangen worden door een Bes, een verlaagde B. Deze veranderde tonen staan aan het begin van elke notenbalk en zijn kenmerkend voor de toonaard:

   1.

   één kruis (fis): de toonaard van G (g a b c d e fis g);
   2.

   twee kruizen (fis en cis): de toonaard van D (d e fis g a b cis d);
   3.

   één mol (bes): de toonaard van F (f g a bes c d e f);
   4.

   twee mollen (bes en es): de toonaard van Bes (bes c d es f g a bes).

   Dat zijn er al vijf. A heeft kruizen, E vier, B vijf, Fis zes en Cis heeft alleen maar verhoogde tonen. Bij de mollen gaat het in de omgekeerde richting: bes es as des ges ces fes. Het leren van al die toonladders is een moeilijk klus, maar het is niet nodig om meteen alles tegelijk te leren; je kunt beginnen met C en dan G en F erbij nemen. Op die manier valt de moeilijkheid best mee. Met een beetje oefening hoor je het vanzelf als je per ongeluk een f speelt in plaats van een fis in de toonladder van G, vooral als het een bekende melodie is. Je hoort het ook als het akkoord niet bij de melodie past.

   Om toonaarden te kunnen herkennen zijn er nog twee regels:

   *

   KRUIZEN: de tonica ligt altijd een halve toon boven de noot van het laatste voorteken. B.v. fis geeft G, fis cis geeft D, fis cis gis geeft A, fis cis gis dis geeft E enzovoort;
   *

   MOLLEN: één mol (bes) geeft F, verder is de tonica altijd de noot van het op één na laatste voorteken. B.v. bes es geeft Bes, bes es as geeft Es, bes es as des geeft As enzovoort.

   De mineur-toonaard ligt altijd een kleine terts onder de majeur-toonaard. Het tonica-akkoord is dan ook een mineur-akkoord (kleine drieklank), waardoor hij wat minder vrolijk klinkt. De mineurtoonladder is wat ingewikkelder en wordt veel minder gebruikt dan de majeurtoonladder, zodat hij hier wel buiten beschouwing kan blijven. Er zijn nog allerlei andere toonladders, maar dit is genoeg voor beginners.

   Intervallen

   Een interval is de afstand tussen twee tonen die na elkaar of tegelijk klinken. Sommige namen van intervallen zijn al genoemd: octaaf, terts, septiem enz. De namen komen uit het Latijn en betekenen 'eerste', 'tweede' enz. (in het Engels: third, fifth enz.). De namen van alle intervallen worden genoemd op een andere pagina. Nu hoeven we alleen te weten dat:

   *

   twee tonen waar één toon tussen zit samen een terts (=derde) vormen;
   *

   twee tertsen samen een kwint (=vijfde) vormen; en
   *

   drie tertsen samen een septime (=zevende) vormen. Dat is dus een kwint plus een terts.

   Omdat deze namen al in de Middeleeuwen zijn bedacht, toen de nul nog niet bekend was, kun je intervallen niet zomaar optellen. Een terts (3) en een terts (3) vormen samen geen sext (6) maar een kwint (5). De Engelse namen zijn gewoon 'major' of 'minor third', 'fifth' enz., maar wel 'octave'.

   Noten lezen

   Een van de moeilijkste dingen voor beginners is het leren lezen van noten. Ik heb er geen wondermiddel voor. Stug uit je hoofd leren, dat is het enige. Bij het gratis muziekprogramma Anvil Studio zit een oefenvenster om het notenlezen te oefenen. (Het hele programma is trouwens prima oefenmateriaal; zie de aparte pagina daarover.) In keyboardboeken voor beginners worden de noten soms groot afgedrukt met de notenletters in de koppen geschreven. In zulke boeken wordt ook vaak uitleg gegeven over het notenschrift. Op de vioolsleutelbalk (de meest gebruikte, zie hierboven) liggen de noten E, G, B, D en F op de lijnen (van onder naar boven). Er zijn ezelsbruggetjes voor ('Every Good Boy Does Fine' of 'Deserves Favour') maar die zijn alleen maar omslachtig. Misschien is het het handigste om eerst de E, de B en de F te leren en dan de G en de D daartussen. De G staat op de lijn met de sleutel aan het begin (de G-sleutel of vioolsleutel). Of eerst de G en de D; die zijn gemakkelijker terug te vinden op het klavier tussen de zwarte toetsen. Probeer de toonhoogte ook enigszins te onthouden, als dat kan. (Mensen die dat écht kunnen, hebben een absoluut gehoor.)

   Dan de noten tussen de lijnen. Onder de onderste lijn komt de D. Om de C daar onder te tekenen is een kort hulplijntje nodig. Dit is op de piano de middelste toon. Op de (sopraan)blokfluit is het de laagste toon, maar die klinkt eigenlijk een oktaaf hoger dan hij geschreven wordt. Tussen de lijnen komen de F, A, C en E. Boven de bovenste lijn komt de G. Daarboven, met een hulplijntje, de A. Deze namen gelden alleen voor de toonladder van C; in G verandert de F in een Fis, in D de C in een Cis en de F in een Fis enzovoort. Onder de vioolsleutelbalk ligt de bassleutelbalk voor lagere tonen. Helaas zijn de noten daarbij één lijn verschoven. Als onze voorouders zo slim waren geweest de F-sleutel één lijn hoger te schrijven waren de noten gelijk geweest (alleen twee oktaven lager), maar zo is het helaas niet gegaan.

   Ik heb op al mijn keyboards stukjes rood plakplastic op de toetsen van de lijnnoten geplakt; zo kan ik ze sneller vinden en weet ik bovendien meteen welke G de toon van de vioolsleutel is en zo. Een nadeel is dat er lijmresten kunnen achterblijven als je het plastic eraf haalt; het is dan ook niet aan te bevelen voor de vleugel van Wibi Soerjadi (maar die heeft 't ook niet nodig). Op een goedkoop keyboard kan het best. Probeer de toetsen zo veel mogelijk blindelings te vinden, zonder te kijken, ook al is dat moeilijk. Wie gitaar wil leren spelen moet ook zo veel mogelijk blindelings de akkoordgrepen leren te vinden, anders leer je het nooit. Wie viool speelt, moet de grepen helemaal op het gevoel vinden, omdat op een viool geen frets zitten. (Op een viola da gamba, de voorloper van de cello, zitten wel frets.)

   Wie dit alles eenmaal weet is al een heel eind op weg. In bibliotheken zijn wel boeken te vinden waarin de muziektheorie wordt uitgelegd (kijk ook op de kinderafdeling!). Er bestaat een CD-ROM van Bruna, De Notenkraker, waarmee je het notenlezen kunt oefenen, maar die is niet zo goed als hij had kunnen zijn. Meer daarover op een andere pagina. Een andere CD-ROM, De Klankenkraker, dient om klanken van akkoorden te leren herkennen. Het is jammer dat er op dit gebied verder (nog) nauwelijks software bestaat, voorzover ik weet. Zeker niet in het Nederlands. Ik zou graag een interactieve pagina maken met b.v. JavaScript om notenlezen of akkoorden te oefenen, maar zo knap ben ik (nog) niet. Op de site http://muziek.leerlingen.com staan akkoordenwijzers voor piano en gitaar.

   Ritmische tekens

   Tot nu toe hebben we het alleen over de toonhoogte gehad, maar het ritme is net zo belangrijk. De vormen van de noten moet je ook leren, maar dat is niet zo moeilijk. De meest gewone noot is de kwartnoot, die vaak de tel-eenheid is. Een achtste noot duurt half zo lang als een kwartnoot, een zestiende half zo lang als een achtste, enzovoort. Een kwartnoot is een bolletje aan een stok die omhoog of omlaag wijst. Hij lijkt op een d of een p, niet op een b of een q. Een achtste noot ziet er hetzelfde uit, maar er zit een vlag aan de stok, of twee of meer stokken zijn met elkaar verbonden. Als een kwartnoot verdeeld is in twee achtste noten, worden de stokken meestal met elkaar verbonden voor de duidelijkheid. Een zestiende noot heeft twee vlaggen of dwarsstrepen, een tweeëndertigste noot drie enzovoort.

   Een halve noot duurt even lang als twee kwartnoten en ziet eruit als een cirkeltje of ovaaltje aan een stok. Een hele noot ziet eruit als een cirkeltje of ovaal zonder stok en duurt even lang als vier kwartnoten. Andere soorten noten zijn er niet, of worden nauwelijks gebruikt, zeker niet in muziekboekjes voor beginners. Dat valt dus wel mee. Waarschijnlijk zul je eerst de muziek van bekende liedjes leren lezen. Daarvan ken je het ritme al. Dat is de beste manier om te wennen aan de nootvormen. Hitparade-muziek is vaak moeilijker te krijgen en ook moeilijker van notatie, omdat in popmuziek vaak onregelmatigheden (syncopen, naar het Griekse woord voor 'tegen elkaar botsen') zitten. Het zangritme gaat vaak in tegen het begeleidingsritme. In keyboard-leerboekjes voor beginners is de notatie vaak een beetje vereenvoudigd om het niet te moeilijk te maken.

   Een stip achter een noot maakt hem anderhalf keer zo lang. Een kwartnoot met een stip is dus even lang als drie achtste noten. (Een stip onder of boven een noot is iets anders: die geeft aan dat de noot kort gespeeld moet worden.) Er zijn ook halve en hele noten. Soms worden noten met elkaar verbonden met boogjes om aan te geven dat ze ononderbroken doorlopen. Een triool is een groep van drie noten die even snel gespeeld wordt als twee gewone noten (een-twee-drie in plaats van een-twee); aangegeven met een boogje en een 3. Triolen e.d. maken een ritme soms toch behoorlijk ingewikkeld om te begrijpen.

   Rusttekens

   Als er geen muziek klinkt, wordt dat aangegeven met rusttekens. Een kwart rust (die even lang duurt als een kwartnoot) ziet eruit als een soort kronkelend lint. Een achtste noot is een schuine streep met een haakje en een bolletje. Zestiende rusten hebben twee bolletjes, kortere noten meer. Een hele rust (even lang als 4 kwartnoten of een hele maat) wordt geschreven met een blokje dat onder een lijn hang, een halve rust (twee kwartnoten) met een blokje dat op een lijn ligt. Ik onthoud dat door te denken aan een hakblok, waarop de rust in tweeën wordt gehakt.

   Maatsoorten

   Geschreven muziek is ingedeeld in maten van meestal vier of drie kwartnoten. De maten worden gescheiden door vertikale strepen, de maatstrepen. De noot die op een maatstreep volgt (of helemaal aan het begin staat) krijgt meer nadruk dan de andere noten. Er zijn voornamelijk drie maatsoorten:

   1.

   vierkwartsmaat (het meest gebruikt), ook aangegeven met een C aan het begin. Vier kwartnoten per maat. De eerste noot na de maatstreep krijgt altijd de meeste nadruk. Vaak begint een muziekstuk niet bij een maatstreep maar met een niet-beklemtoonde noot, b.v. 'Wil-HEL-mus van...'. Het 'Wil-' heet de opmaat. De maat aan het eind is dan altijd korter dan de andere maten. In de popmuziek komt bijna niets anders voor dan 4/4-maat.
   2.

   driekwartsmaat (b.v. walsen). Drie kwartnoten per maat, b.v. Zie ginds komt de stoomboot, Zie de maan schijnt door de bomen, O denneboom, Greensleeves, Edelweiss (uit The Sound of Music), Wiegenlied (Brahms), Jesu joy of man's desiring (Bach, naar Cantate 147). Zie verder de CD's van André Rieu.
   3.

   zes-achtste maat, b.v. Stille nacht of Sinterklaas is jarig. Bij de laatste twee soorten passen er drie kwartnoten of zes achtste noten in een maat. Het verschil is dat een driekwartsmaat gaat van EEN - twee - drie of ENE - tweje - drieje (drie groepen van twee achtste noten) en een 6/8-maat van EEN-twee-drie een-twee-drie (twee groepen van drie achtste noten). In een 6/8 maat komen veel halve noten met een stip voor (twee per maat).

   Andere maatsoorten komen heel weinig voor, behalve 2/4 (lijkt op 4/4). Take five van Dave Brubeck en Paul Desmond heeft bij uitzondering een 5/4-maat. In Indiase muziek wordt vaak een 16-delige maat (tintala) gebruikt. De beste manier om de noten te leren begrijpen is het lezen van liedjes die je kent in muziekschrift. Geeft niet wat voor liedjes: kinderliedjes, kerstliedjes, popmuziek, klassiek, wat dan ook. Iedereen kent wel wat liedjes; in bibliotheken worden vaak muziekboeken uitgeleend. Op die manier leer je welk ritme bij welke notatie hoort. De notatie van popmuziek is soms erg ingewikkeld omdat er veel onregelmatige noten gebruikt worden. Soms is het haast ondoenlijk om je iets bij de noten voor te stellen als je de song niet kent. In keyboardboekjes voor beginners is het ritme vaak een beetje vereenvoudigd weergegeven.

   Frasering

   Liedjes zijn opgebouwd uit regels en instrumentale muziek bestaat meestal ook uit afzonderlijke stukken of frasen. Om een muziekstuk te begrijpen moet je weten waar elke frase begint en eindigt. Bij liedjes is elke regel een frase. Als de woorden erbij staan is de frasering niet moeilijk, maar als dat niet zo is, is het soms even zoeken. Ik zet vaak (met potlood) streepjes tussen de frasen ter verduidelijking. Soms begint een frase bij een maatstreep (b.v. in Merk toch hoe sterk...), maar meestal niet (b.v. in Zie /ginds komt de stoomboot...). In het laatste geval is het altijd zo dat de slotmaat minder noten heeft dan de andere maten, evenveel minder als er voor de eerste maatstreep aan het begin staan. Heel vaak is muziek ingedeeld in groepen van acht maten.

   Dit is natuurlijk maar een korte inleiding, maar misschien hebben sommige mensen er toch iets aan, vooral aan het gedeelte over akkoorden. Op een tweede pagina staan nog wat tips over het bespelen van instrumenten e.d. Er is ook een pagina over gitaarspelen. Op weer een andere pagina wat moeilijker theorie, minder voorkomende akkoorden e.d.  5. #5
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   1.255
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   15

   Standaard

   Geplaatst door HaasHaas
   Check dan:

   Toonladders en octaven

   Wie iets met muziek wil doen moet bijna onvermijdelijk iets over akkoorden weten. Zelfs de simpelste liedjes worden bijna altijd begeleid door akkoorden. Alleen in Ierland, op Sint Maarten en bij Gregoriaanse kerkgezangen wordt nog wel eens een lied gezongen zonder enige begeleiding, maar verder eigenlijk nooit. Popmuziek bestaat vaak voornamelijk uit akkoorden en gedreun waar een zanger met moeite doorheen zingt. Een popsong is vaak gebaseerd op een al bestaand akkoordenschema, in plaats dat de akkoorden bij de melodie worden gezocht.

   Wie een muziekleerboek inkijkt, duizelt het al gauw van de onbegrijpelijke technische termen. Met name het hoofdstuk over akkoorden- en harmonieleer ziet er meestal zo afschrikwekkend uit dat de moed je meteen in de schoenen zinkt. 'Dat leer ik nooit!' denk je. Gelukkig is het niet zo moeilijk om bijna alles over akkoorden te weten wat je als beginner nodig hebt, als je maar een paar dingen uit je hoofd hebt geleerd. Ik heb een systeempje voor het onthouden voor akkoorden bedacht dat in geen enkel boek te vinden is. Wie het onderstaande beetje bij beetje uit het hoofd leert, is al een heel eind op weg. Er zijn ook enkele Engelstalige muziekcursussen op het internet te vinden (zie onderaan). Maar eerst de toonladders.

   Eerst het octaaf (letterlijk 'achtste toon'). Dat is de afstand tussen twee opeenvolgende tonen die dezelfde naam hebben, bijvoorbeeld twee C's, en alle tonen ertussen. Van twee tonen met een octaaf verschil trilt de hoogste precies tweemaal zo snel als de laagste. De stemvork-A (rechts van de middelste C op de piano) is 440 Hertz (trillingen per sekonde), de A een octaaf daarboven dus 880 Hz. Mensen kunnen tonen tot ongeveer 20 kHz (20.000 Hertz) horen, honden meer, oude mensen minder. Dat is niet echt nodig om te weten maar wel handig om technische informatie te begrijpen. Op een CD is geluid opgeslagen dat 44,100 keer per sekonde is gemeten (sample rate 44.1 kHz). Minder vaak meten geeft een slechtere geluidskwaliteit.

   Je kunt stellen dat een octaaf bestaat uit twaalf verschillende tonen, overeenkomend met 7 witte en 5 zwarte toetsen op de piano:

   C # D # E F # G # A # B C... of l'l'll'l'l'll... (l=wit, '=zwart)

   Van deze twaalf tonen worden er meestal maar zeven gebruikt, bijvoorbeeld C, D, E, F, G, A en B. De afstanden tussen opeenvolgende tonen zijn dus niet altijd gelijk. B en de C liggen dicht bij elkaar, de E en de F ook. Tussen de andere zitten zwarte toetsen. De C-toets ligt links van de twee zwarte toetsen. De zwarte toets rechts van de C kan zowel Cis als Des (verhoogde C of verlaagde D) zijn. De volgende zwarte toetsen heten: Dis of Es, Fis of Ges, Gis of As en Ais of Bes. Dan komt er weer een Cis of Des, enzovoort. In het Engels heet een verhoogde C niet Cis maar C sharp (C#), een verlaagde B niet Bes maar B flat (Bb). Die namen worden ook in akkoordsymbolen gebruikt.

   In Nederland en Engeland worden de noten met a-b-c aangeduid, in Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland e.d. met do-re-mi. In Frankrijk met ut-ré-mi. In Duitsland wordt het a-b-c gebruikt, maar een B wordt daar geschreven als een H en een Bes (verlaagde B) als een B. Vandaar dat Bach zijn naam kon spellen in muzieknoten.

   Akkoorden van drie tonen

   Je maakt een akkoord door telkens een noot van de toonladder over te slaan, dus b.v. C - E - G en soms nog verder. Een sprong van C naar E of van E naar G heet een terts.(tertius=derde).Doordat de afstanden tussen verschillende tonen ongelijk zijn, zijn er ook grote en kleine tertsen. Daardoor zijn er ook verschillende soorten akkoorden van drie tonen. Om de plaatsen van de grote en kleine tertsen te weten kun je het volgende rijtje leren:

   a . b c . d . e f . g . a . b c . d . e f . g . a . b c

   a . . c . . . e . . g . . . b . . d . . f . . . a . . c of

   AC - EG - BDF - AC - EG enz.

   Dat is niet moeilijk te onthouden. AC, EG, BD en DF zijn kleine tertsen. C - E, G - B en F - A zijn grote tertsen. De akkoorden C - EG, G - BD en F - CA zijn grote drieklanken of majeur-akkoorden; akkoordsymbolen C, G en F.

   AC - E, EG - B en DF - A zijn kleine drieklanken, symbolen Am, Em en Dm (m=mineur). BDF is een verminderde drieklank, die zo veel mogelijk wordt vermeden omdat hij niet mooi klinkt.

   Je kunt een D-mineur-akkoord (DF - A) in een majeur-akkoord veranderen door de F te verhogen tot een Fis: D - FisA. Er zit nu een grote terts tussen de D en de Fis, hier aangegeven met een streepje. Op dezelfde manier kun je alle mogelijke majeur- en mineur-akkoorden maken.

   Bij akkoordsymbolen worden de Engelse benamingen gebruikt, dus D# (D sharp) en Db (D flat) in plaats van 'Dis' of 'Des'. Probeer het verschil te horen tussen een grote en een kleine drieklank.

   Het dominantseptiemakkoord

   Verder zijn er akkoorden van vier noten; het belangrijkste is het dominant-septiemakkoord (dominant=overheersend, septem=zeven), b.v. G - BDF, symbool G7. Het is dus een grote drieklank met daarop een kleine terts, de zevende toon.

   Het belangrijkste akkoord van een toonladder is het grondakkoord of tonica-akkoord, bij C het C-akkoord. Het op één na belangrijkste is het dominantseptiemakkoord dat een kwint (de vijfde toon) boven de grondtoon ligt, bij C is dat G7. Aan het eind van een liedje heb je bijna altijd het dominantseptiemakkoord gevolgd door het grondakkoord, b.v. G7 - C. Zo'n afsluiting heet een cadens (Latijn voor 'vallend'). Ook op andere plaatsen wordt een dominantseptiemakkoord vrijwel altijd gevolgd door een akkoord dat er een kwint onder ligt, b.v. C7 - F. Voor het gemak kan een dominantseptiemakkoord altijd vervangen worden door het majeur-akkoord, al verdwijnt dan wel het 'dominant-gevoel'. In plaats van g-b-d-f kun je ook g-b-f spelen. Veel volks- en kinderliedjes kunnen begeleid worden met alleen het tonica- en dominant-akkoord. Soms komt daar nog de subdominant bij (zie onder).

   De subdominant en het blues-schema

   De toon die een kwint onder de tonica ligt heet de subdominant (sub=onder), b.v. F in de toonladder van C. In de blues worden deze drie akkoorden (tonica, dominant, subdominant) meestal gebruikt in een vast schema van 12 maten. Overigens worden bijna altijd groepen van 8 maten gebruikt, maar hier zijn het er 12, drie groepen van 4 maten:

   1.

   vier maten tonica, b.v. CCCC;
   2.

   twee maten subdominant (FF) en twee maten tonica (CC);
   3.

   twee maten dominant (G7G7) of een maat dominant en een maat subdominant (G7F) en twee maten tonica (CC). Er zijn ook varianten.

   De kwintenreeks, mollen en kruizen

   Om te weten hoe de akkoorden op elkaar volgen is het nuttig om de kwintenreeks te leren:

   ...Bes - F - C - G - D - A - E - B - Fis - Cis...

   De mollen en kruizen aan het begin van een notenbalk hebben dezelfde volgorde. De kruizen vooruit: Fis, Cis enz., de mollen achteruit: Bes, Es, As enz. De toonladder van C heeft alleen onveranderde tonen (witte toetsen) en dus geen mollen en kruizen. Als niet de C maar de A de tonica is, is het een mineur- of kleine-terts-toonladder. Voor andere toonaarden zijn mollen of kruizen nodig om de juiste toonsafstanden te bewaren. In de toonladder G A B C D E F G is de F te laag; die moet vervangen worden door een Fis, een verhoogde F. In de toonladder F G A B C D E F is de B te hoog; die moet vervangen worden door een Bes, een verlaagde B. Deze veranderde tonen staan aan het begin van elke notenbalk en zijn kenmerkend voor de toonaard:

   1.

   één kruis (fis): de toonaard van G (g a b c d e fis g);
   2.

   twee kruizen (fis en cis): de toonaard van D (d e fis g a b cis d);
   3.

   één mol (bes): de toonaard van F (f g a bes c d e f);
   4.

   twee mollen (bes en es): de toonaard van Bes (bes c d es f g a bes).

   Dat zijn er al vijf. A heeft kruizen, E vier, B vijf, Fis zes en Cis heeft alleen maar verhoogde tonen. Bij de mollen gaat het in de omgekeerde richting: bes es as des ges ces fes. Het leren van al die toonladders is een moeilijk klus, maar het is niet nodig om meteen alles tegelijk te leren; je kunt beginnen met C en dan G en F erbij nemen. Op die manier valt de moeilijkheid best mee. Met een beetje oefening hoor je het vanzelf als je per ongeluk een f speelt in plaats van een fis in de toonladder van G, vooral als het een bekende melodie is. Je hoort het ook als het akkoord niet bij de melodie past.

   Om toonaarden te kunnen herkennen zijn er nog twee regels:

   *

   KRUIZEN: de tonica ligt altijd een halve toon boven de noot van het laatste voorteken. B.v. fis geeft G, fis cis geeft D, fis cis gis geeft A, fis cis gis dis geeft E enzovoort;
   *

   MOLLEN: één mol (bes) geeft F, verder is de tonica altijd de noot van het op één na laatste voorteken. B.v. bes es geeft Bes, bes es as geeft Es, bes es as des geeft As enzovoort.

   De mineur-toonaard ligt altijd een kleine terts onder de majeur-toonaard. Het tonica-akkoord is dan ook een mineur-akkoord (kleine drieklank), waardoor hij wat minder vrolijk klinkt. De mineurtoonladder is wat ingewikkelder en wordt veel minder gebruikt dan de majeurtoonladder, zodat hij hier wel buiten beschouwing kan blijven. Er zijn nog allerlei andere toonladders, maar dit is genoeg voor beginners.

   Intervallen

   Een interval is de afstand tussen twee tonen die na elkaar of tegelijk klinken. Sommige namen van intervallen zijn al genoemd: octaaf, terts, septiem enz. De namen komen uit het Latijn en betekenen 'eerste', 'tweede' enz. (in het Engels: third, fifth enz.). De namen van alle intervallen worden genoemd op een andere pagina. Nu hoeven we alleen te weten dat:

   *

   twee tonen waar één toon tussen zit samen een terts (=derde) vormen;
   *

   twee tertsen samen een kwint (=vijfde) vormen; en
   *

   drie tertsen samen een septime (=zevende) vormen. Dat is dus een kwint plus een terts.

   Omdat deze namen al in de Middeleeuwen zijn bedacht, toen de nul nog niet bekend was, kun je intervallen niet zomaar optellen. Een terts (3) en een terts (3) vormen samen geen sext (6) maar een kwint (5). De Engelse namen zijn gewoon 'major' of 'minor third', 'fifth' enz., maar wel 'octave'.

   Noten lezen

   Een van de moeilijkste dingen voor beginners is het leren lezen van noten. Ik heb er geen wondermiddel voor. Stug uit je hoofd leren, dat is het enige. Bij het gratis muziekprogramma Anvil Studio zit een oefenvenster om het notenlezen te oefenen. (Het hele programma is trouwens prima oefenmateriaal; zie de aparte pagina daarover.) In keyboardboeken voor beginners worden de noten soms groot afgedrukt met de notenletters in de koppen geschreven. In zulke boeken wordt ook vaak uitleg gegeven over het notenschrift. Op de vioolsleutelbalk (de meest gebruikte, zie hierboven) liggen de noten E, G, B, D en F op de lijnen (van onder naar boven). Er zijn ezelsbruggetjes voor ('Every Good Boy Does Fine' of 'Deserves Favour') maar die zijn alleen maar omslachtig. Misschien is het het handigste om eerst de E, de B en de F te leren en dan de G en de D daartussen. De G staat op de lijn met de sleutel aan het begin (de G-sleutel of vioolsleutel). Of eerst de G en de D; die zijn gemakkelijker terug te vinden op het klavier tussen de zwarte toetsen. Probeer de toonhoogte ook enigszins te onthouden, als dat kan. (Mensen die dat écht kunnen, hebben een absoluut gehoor.)

   Dan de noten tussen de lijnen. Onder de onderste lijn komt de D. Om de C daar onder te tekenen is een kort hulplijntje nodig. Dit is op de piano de middelste toon. Op de (sopraan)blokfluit is het de laagste toon, maar die klinkt eigenlijk een oktaaf hoger dan hij geschreven wordt. Tussen de lijnen komen de F, A, C en E. Boven de bovenste lijn komt de G. Daarboven, met een hulplijntje, de A. Deze namen gelden alleen voor de toonladder van C; in G verandert de F in een Fis, in D de C in een Cis en de F in een Fis enzovoort. Onder de vioolsleutelbalk ligt de bassleutelbalk voor lagere tonen. Helaas zijn de noten daarbij één lijn verschoven. Als onze voorouders zo slim waren geweest de F-sleutel één lijn hoger te schrijven waren de noten gelijk geweest (alleen twee oktaven lager), maar zo is het helaas niet gegaan.

   Ik heb op al mijn keyboards stukjes rood plakplastic op de toetsen van de lijnnoten geplakt; zo kan ik ze sneller vinden en weet ik bovendien meteen welke G de toon van de vioolsleutel is en zo. Een nadeel is dat er lijmresten kunnen achterblijven als je het plastic eraf haalt; het is dan ook niet aan te bevelen voor de vleugel van Wibi Soerjadi (maar die heeft 't ook niet nodig). Op een goedkoop keyboard kan het best. Probeer de toetsen zo veel mogelijk blindelings te vinden, zonder te kijken, ook al is dat moeilijk. Wie gitaar wil leren spelen moet ook zo veel mogelijk blindelings de akkoordgrepen leren te vinden, anders leer je het nooit. Wie viool speelt, moet de grepen helemaal op het gevoel vinden, omdat op een viool geen frets zitten. (Op een viola da gamba, de voorloper van de cello, zitten wel frets.)

   Wie dit alles eenmaal weet is al een heel eind op weg. In bibliotheken zijn wel boeken te vinden waarin de muziektheorie wordt uitgelegd (kijk ook op de kinderafdeling!). Er bestaat een CD-ROM van Bruna, De Notenkraker, waarmee je het notenlezen kunt oefenen, maar die is niet zo goed als hij had kunnen zijn. Meer daarover op een andere pagina. Een andere CD-ROM, De Klankenkraker, dient om klanken van akkoorden te leren herkennen. Het is jammer dat er op dit gebied verder (nog) nauwelijks software bestaat, voorzover ik weet. Zeker niet in het Nederlands. Ik zou graag een interactieve pagina maken met b.v. JavaScript om notenlezen of akkoorden te oefenen, maar zo knap ben ik (nog) niet. Op de site http://muziek.leerlingen.com staan akkoordenwijzers voor piano en gitaar.

   Ritmische tekens

   Tot nu toe hebben we het alleen over de toonhoogte gehad, maar het ritme is net zo belangrijk. De vormen van de noten moet je ook leren, maar dat is niet zo moeilijk. De meest gewone noot is de kwartnoot, die vaak de tel-eenheid is. Een achtste noot duurt half zo lang als een kwartnoot, een zestiende half zo lang als een achtste, enzovoort. Een kwartnoot is een bolletje aan een stok die omhoog of omlaag wijst. Hij lijkt op een d of een p, niet op een b of een q. Een achtste noot ziet er hetzelfde uit, maar er zit een vlag aan de stok, of twee of meer stokken zijn met elkaar verbonden. Als een kwartnoot verdeeld is in twee achtste noten, worden de stokken meestal met elkaar verbonden voor de duidelijkheid. Een zestiende noot heeft twee vlaggen of dwarsstrepen, een tweeëndertigste noot drie enzovoort.

   Een halve noot duurt even lang als twee kwartnoten en ziet eruit als een cirkeltje of ovaaltje aan een stok. Een hele noot ziet eruit als een cirkeltje of ovaal zonder stok en duurt even lang als vier kwartnoten. Andere soorten noten zijn er niet, of worden nauwelijks gebruikt, zeker niet in muziekboekjes voor beginners. Dat valt dus wel mee. Waarschijnlijk zul je eerst de muziek van bekende liedjes leren lezen. Daarvan ken je het ritme al. Dat is de beste manier om te wennen aan de nootvormen. Hitparade-muziek is vaak moeilijker te krijgen en ook moeilijker van notatie, omdat in popmuziek vaak onregelmatigheden (syncopen, naar het Griekse woord voor 'tegen elkaar botsen') zitten. Het zangritme gaat vaak in tegen het begeleidingsritme. In keyboard-leerboekjes voor beginners is de notatie vaak een beetje vereenvoudigd om het niet te moeilijk te maken.

   Een stip achter een noot maakt hem anderhalf keer zo lang. Een kwartnoot met een stip is dus even lang als drie achtste noten. (Een stip onder of boven een noot is iets anders: die geeft aan dat de noot kort gespeeld moet worden.) Er zijn ook halve en hele noten. Soms worden noten met elkaar verbonden met boogjes om aan te geven dat ze ononderbroken doorlopen. Een triool is een groep van drie noten die even snel gespeeld wordt als twee gewone noten (een-twee-drie in plaats van een-twee); aangegeven met een boogje en een 3. Triolen e.d. maken een ritme soms toch behoorlijk ingewikkeld om te begrijpen.

   Rusttekens

   Als er geen muziek klinkt, wordt dat aangegeven met rusttekens. Een kwart rust (die even lang duurt als een kwartnoot) ziet eruit als een soort kronkelend lint. Een achtste noot is een schuine streep met een haakje en een bolletje. Zestiende rusten hebben twee bolletjes, kortere noten meer. Een hele rust (even lang als 4 kwartnoten of een hele maat) wordt geschreven met een blokje dat onder een lijn hang, een halve rust (twee kwartnoten) met een blokje dat op een lijn ligt. Ik onthoud dat door te denken aan een hakblok, waarop de rust in tweeën wordt gehakt.

   Maatsoorten

   Geschreven muziek is ingedeeld in maten van meestal vier of drie kwartnoten. De maten worden gescheiden door vertikale strepen, de maatstrepen. De noot die op een maatstreep volgt (of helemaal aan het begin staat) krijgt meer nadruk dan de andere noten. Er zijn voornamelijk drie maatsoorten:

   1.

   vierkwartsmaat (het meest gebruikt), ook aangegeven met een C aan het begin. Vier kwartnoten per maat. De eerste noot na de maatstreep krijgt altijd de meeste nadruk. Vaak begint een muziekstuk niet bij een maatstreep maar met een niet-beklemtoonde noot, b.v. 'Wil-HEL-mus van...'. Het 'Wil-' heet de opmaat. De maat aan het eind is dan altijd korter dan de andere maten. In de popmuziek komt bijna niets anders voor dan 4/4-maat.
   2.

   driekwartsmaat (b.v. walsen). Drie kwartnoten per maat, b.v. Zie ginds komt de stoomboot, Zie de maan schijnt door de bomen, O denneboom, Greensleeves, Edelweiss (uit The Sound of Music), Wiegenlied (Brahms), Jesu joy of man's desiring (Bach, naar Cantate 147). Zie verder de CD's van André Rieu.
   3.

   zes-achtste maat, b.v. Stille nacht of Sinterklaas is jarig. Bij de laatste twee soorten passen er drie kwartnoten of zes achtste noten in een maat. Het verschil is dat een driekwartsmaat gaat van EEN - twee - drie of ENE - tweje - drieje (drie groepen van twee achtste noten) en een 6/8-maat van EEN-twee-drie een-twee-drie (twee groepen van drie achtste noten). In een 6/8 maat komen veel halve noten met een stip voor (twee per maat).

   Andere maatsoorten komen heel weinig voor, behalve 2/4 (lijkt op 4/4). Take five van Dave Brubeck en Paul Desmond heeft bij uitzondering een 5/4-maat. In Indiase muziek wordt vaak een 16-delige maat (tintala) gebruikt. De beste manier om de noten te leren begrijpen is het lezen van liedjes die je kent in muziekschrift. Geeft niet wat voor liedjes: kinderliedjes, kerstliedjes, popmuziek, klassiek, wat dan ook. Iedereen kent wel wat liedjes; in bibliotheken worden vaak muziekboeken uitgeleend. Op die manier leer je welk ritme bij welke notatie hoort. De notatie van popmuziek is soms erg ingewikkeld omdat er veel onregelmatige noten gebruikt worden. Soms is het haast ondoenlijk om je iets bij de noten voor te stellen als je de song niet kent. In keyboardboekjes voor beginners is het ritme vaak een beetje vereenvoudigd weergegeven.

   Frasering

   Liedjes zijn opgebouwd uit regels en instrumentale muziek bestaat meestal ook uit afzonderlijke stukken of frasen. Om een muziekstuk te begrijpen moet je weten waar elke frase begint en eindigt. Bij liedjes is elke regel een frase. Als de woorden erbij staan is de frasering niet moeilijk, maar als dat niet zo is, is het soms even zoeken. Ik zet vaak (met potlood) streepjes tussen de frasen ter verduidelijking. Soms begint een frase bij een maatstreep (b.v. in Merk toch hoe sterk...), maar meestal niet (b.v. in Zie /ginds komt de stoomboot...). In het laatste geval is het altijd zo dat de slotmaat minder noten heeft dan de andere maten, evenveel minder als er voor de eerste maatstreep aan het begin staan. Heel vaak is muziek ingedeeld in groepen van acht maten.

   Dit is natuurlijk maar een korte inleiding, maar misschien hebben sommige mensen er toch iets aan, vooral aan het gedeelte over akkoorden. Op een tweede pagina staan nog wat tips over het bespelen van instrumenten e.d. Er is ook een pagina over gitaarspelen. Op weer een andere pagina wat moeilijker theorie, minder voorkomende akkoorden e.d.
   eerste wat ik leerde was '' E en A aap D ie G een B ananen E et ,
   op de gitaar dan . ma goed de muziek theorie hierboven is goed uitgelegd .
   www.chordie.comdit is een goede site waar je akkoorden kunt krijgen,wel meer dan10.000 liedjes .
   het is handig om een nummer goed te analyseren om de grondtoon en timing te bepalen.

  6. #6
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   61.292
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349522

   Standaard

   Geplaatst door kalu
   eerste wat ik leerde was '' E en A aap D ie G een B ananen E et ,
   op de gitaar dan . ma goed de muziek theorie hierboven is goed uitgelegd .
   www.chordie.comdit is een goede site waar je akkoorden kunt krijgen,wel meer dan10.000 liedjes .
   het is handig om een nummer goed te analyseren om de grondtoon en timing te bepalen.
   Ik wil de tonen leren herkennen. Zonder dat ik maar 1 noot gezien heb op papier. Zodra ik het liedje ken en weet welke akkoorden het zijn, speel ik verder op mijn gehoor. Maar ik wil het gewoon kunnen horen. OP een of andere manier moet iemand ze eerst aanwijzen voordat ik het kan horen. Echt vaagjes.

   inderdaad die Een Aap Die Geen Bananen Eet was een leuk ezelbruggetje.  7. #7
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   1.255
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   15

   Standaard

   Geplaatst door HaasHaas
   Ik wil de tonen leren herkennen. Zonder dat ik maar 1 noot gezien heb op papier. Zodra ik het liedje ken en weet welke akkoorden het zijn, speel ik verder op mijn gehoor. Maar ik wil het gewoon kunnen horen. OP een of andere manier moet iemand ze eerst aanwijzen voordat ik het kan horen. Echt vaagjes.

   inderdaad die Een Aap Die Geen Bananen Eet was een leuk ezelbruggetje.
   ik begrijp wat je bedoelt ,ma goed dat is niets meer dan ervaring . veel luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren luisteren en spelen en spelen luisteren en spelen luisteren en spellen luisteren en spelen en op een dag zie je het licht en dan wordt alles zo duidelijk .

   luister eens naar dit verhaaltje ,over een haas op zoek naar muziek echt toff

   when i found the knife   when i found the knife again

  8. #8
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   61.292
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349522

   Standaard

   Geplaatst door kalu
   ik begrijp wat je bedoelt ,ma goed dat is niets meer dan ervaring . veel luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren en spelen luisteren luisteren en spelen en spelen luisteren en spelen luisteren en spellen luisteren en spelen en op een dag zie je het licht en dan wordt alles zo duidelijk .

   luister eens naar dit verhaaltje ,over een haas op zoek naar muziek echt toff

   when i found the knife   when i found the knife again
   Ja die ken ik erg cool!
   Ik speel en luister veel maar op een of andere manier zit ik er toch altijd naast. Die gast met zijn keyboard lacht me altijd uit Zit er altijd ver naast.  9. #9
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   1.255
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   15

   Standaard

   Geplaatst door HaasHaas
   Ja die ken ik erg cool!
   Ik speel en luister veel maar op een of andere manier zit ik er toch altijd naast. Die gast met zijn keyboard lacht me altijd uit Zit er altijd ver naast.
   als die weer lacht sla z,n keyboard tegen zijn hoofd

   wat bedoel je met ''ernaast ,kwa timing of akkoorden ?

  10. #10
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   61.292
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349522

   Standaard

   Geplaatst door kalu
   als die weer lacht sla z,n keyboard tegen zijn hoofd

   wat bedoel je met ''ernaast ,kwa timing of akkoorden ?
   Gewoon de eerste noot of akkoord. Akkoord is makkelijk, kan je altijd nog met andere noten spelen. Die in dezelfde toonladder vallen. Hij speelt de C en dan denk ik hey is dat niet de G en dan gaat die smiecht lachen

   Ik kan em niet sloan, je weet, die toetsenisten denken dat ze altijd wauwie zijn. En de rest denkt er ook zo over. Hij speelt van die melodieen. Ik haat die dingen. Hij mag lekker met die tonen spelen en ik moet altijd de eerste noot geven mafketel.  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Gelijkaardige Onderwerpen

  1. zo leer je nog es wat over jezelf
   Door nismi in forum Wie schrijft die blijft
   Reacties: 9
   Laatste Bericht: 30-08-07, 07:52
  2. Van Fouten Leer je!!!
   Door SaidiaChickJr in forum Sterke verhalen
   Reacties: 2
   Laatste Bericht: 01-12-04, 18:37
  3. Ik leer Qoraan
   Door Dawoed in forum Wie schrijft die blijft
   Reacties: 0
   Laatste Bericht: 29-08-04, 11:06
  4. Leer iemand kennen via zijn muziek
   Door Orakel in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 91
   Laatste Bericht: 12-01-04, 22:23
  5. LeEr en PraKtiseeR....!!!!
   Door DESPERADO in forum Girlsbord
   Reacties: 2
   Laatste Bericht: 19-01-02, 23:14

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •