• + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 2/3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
  Resultaten 11 tot 20 van de 21

  Onderwerp: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van moslims

  1. #11
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Dreigingspotentieel
   Volgens Koopmans zijn er 50 miljoen moslims die geweld willen gebruiken om de islam te verdedigen. Het is niet duidelijk aan welk onderzoek hij dat ontleent. In het geval van Nederland had hij het eerder over 100.000, een cijfer dat is gebaseerd op een wel heel twijfelachtige interpretatie van onderzoek van Tillie, Roex en Van Stiphout. Vraag is ook hoe deze cijfers zich verhouden tot niet-moslims die zich willen verdedigen tegen islam of andere dreigingen. Tien tot twintig procent (wat hij stelt voor moslims) die bereid zijn om geweld te gebruiken, lijkt me niet onaannemelijk, maar meer is er niet over te zeggen. Het is ook niet duidelijk wat voor geweld Koopmans bedoelt en evenmin of hij verlangt dat moslims eigenlijk pacifisten zijn, of dat hij vindt dat voor hen het recht van zelfverdediging niet geldt.

   Daarbij is stellen dat je geweld goedkeurt, is nog iets anders dan daadwerkelijk overgaan tot geweld. Zo blijkt dat een kwart van de PVV-stemmers geweld acceptabel vindt. Er is maar een heel klein deel dat daadwerkelijk geweld gebruikt. En ook voor het onderzoek waaruit dit blijkt geldt: nadere duiding en aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Dit zijn geen nieuwe baanbrekende kritieken. Sterker nog, in zijn eigen onderzoek volgt Koopmans ook de lijn dat steun voor geweld nog lang niet het hetzelfde is als daadwerkelijk geweld gebruiken en dat we niet weten hoe dit zich verhoudt tot andere groepen.

   Koopmans legt een direct verband tussen diegenen die geweld accepteren en aanslagplegers: die lone wolfs zouden helemaal niet eenzaam zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Onder voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden geweld accepteren uit naam van de islam, wil nog niet zeggen dat je aanslagen van IS en Al Qaeda goedkeurt. Sterker nog: onderzoek van PEW laat daarbij zien dat het overgrote deel van de moslims geweld tegen burgers en zelfmoordaanslagen afkeurt. De algehele cijfers die laten zien dat er (beperkt) steun is voor geweld, liggen in het PEW-onderzoek lager dan die Koopmans geeft. Daarbij zijn er grote verschillen tussen landen. Hoe die verschillen verklaard moeten worden is niet helemaal duidelijk. Het analysekader van Koopmans biedt er in elk geval geen houvast voor.

   Islamisering

   Volgens Koopmans is een zoon van hem afgewezen bij een artsenpraktijk in Kreuzberg omdat een groot aantal islamitische patiënten bezwaar zou hebben tegen jonge mannelijke stagiaires. Een vriend van hem is hetzelfde overkomen. Dat is bewijs ergens voor, zij het anekdotisch bewijs. Maar hoe is het een bewijs van islamisering? Alleen omdat het gaat om islamitische patiënten die bezwaar maken? Het lijkt er hier eerder op dat Koopmans zijn interpretatie van islam projecteert op mensen die (volgens wie eigenlijk?) een islamitische achtergrond hebben en alles wat toegeeft aan moslims een vorm van islamisering noemt. Overigens geeft Koopmans geen definitie van islamisering: ook hier blijft het gissen wat hij nu eigenlijk bedoelt.

   Met het thema van islamisering wordt het perspectief op de participatie van moslims gereduceerd tot dat doembeeld van islam. Het verandert de participatie van moslims, ook al gebeurt dat geheel binnen de grenzen van de rechtsstaat in iets ongewensts: een cultureel conflict. In het extreme doorgetrokken betekent deze retoriek dat aan moslims gevraagd wordt om bij inburgering af te zien van een deel van hun rechten, in het bijzonder de godsdienstvrijheid. Het is een opvallend punt: hoe meer moslims zich voegen in het bestaande systeem en daar net als ieder ander gebruik van maken, hoe groter het probleem wordt in de ogen van anti-islamiseringsactivisten. De vraag blijft open hoe Koopmans dat precies ziet

   Tot slot

   Hoe Koopmans vanuit zijn eigen onderzoek (of enig ander) komt op 50 miljoen moslims die bereid zijn om geweld te gebruiken, is onduidelijk. Hoe hij van daaruit komt op zijn stelling dat het Westen zich weerbaarder moet opstellen, is eveneens onduidelijk. En weerbaar waartegen? Tegen dat geweld? Tegen de bereidheid tot geweld? Tegen islamisering? Het blijft gissen. Eén van zijn antwoorden is: duidelijker definiëren wat de kern van de rechtsstaat is. Maar hoe dat voortkomt uit het vorige is niet helder en evenmin is het helder wat die kern volgens hem is. Hoe je dat overigens kunt stellen zonder ook het geweld tegen asielzoekers in ogenschouw te nemen is me onduidelijk. Het lijkt me toch wel relevant gezien de golf aan racistisch geweld in Duitsland en Nederland (met dank aan DW voor dit punt).

   Koopmans stelt zich teweer tegen het idee dat hij rechts-radicalen als Wilders en de Duitse AfD in de kaart zou spelen. Hij wil ook niet op die lijn gesteld worden en noemt zich een ‘ouderwetse sociaaldemocraat’. Ik zou hem zeker niet op lijn van de PVV en AfD zetten inderdaad. Koopmans’ opvattingen over cultuur en over de tegenstelling tussen het Westen en de islam passen beter binnen de sociaaldemocratische en liberale traditie van racialisering. Onderzoek van onder andere socioloog Duyvendak laat zien claims van minderheden in Nederland de laatste twintig jaar steeds meer onder vuur liggen, terwijl het idee van een meerderheidscultuur die seculier en progressief zou zijn, steeds meer als norm wordt gepresenteerd. Alle regeringsnota’s over integratie en minderheden benadrukken het belang van zogeheten Nederlandse culturele verworvenheden en kernwaarden. De ideeën van radicale partijen zijn geen breuk daarmee, maar een radicalisering ervan. Koopmans met zijn nadruk op de rechtsstaat en het onderscheid tussen radicale islam en islam past daar niet bij. Wel kan zijn rommelige en rammelende betoog het radicale anti-islam gedachtegoed bevorderen en ondersteunen.

   Koopmans heeft natuurlijk gelijk als hij stelt, in relatie tot Merkels ‘wir schaffen das’, dat het toelaten van migranten een politieke beslissing is en dat daarover gediscussieerd moet kunnen worden. Het is echter wel verstandig om dit te doen op basis van een genuanceerde weergave van eigen en andermans onderzoek, daarbij te laten zien waar er verschillen zijn tussen wetenschappers en geen contextloze schijntegenstelling tussen islam en het westen te construeren.

   Ook over het onderzoek van Ruud Koopmans

   Moslimfundamentalisme in Europa… Nou en? – Cas Mudde / StukRoodVlees

   ‘Meerderheid heeft het allang voor het zeggen’ – Jan Willem Duyvendak
   Muslim fundamentalism – Some considerations about research | C L O S E R

   Het onderzoek van Koopmans
   Koopmans, Ruud (2015): “Religiöser Fundamentalismus und Fremdenfeindlichkeit. Muslime und Christen im europäischen Vergleich“. In: Jörg Rössel/Jochen Roose (Hg.): Empirische Kultursoziologie. Festschrift für Jürgen Gerhards zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Springer VS, S. 455-490.
   Koopmans, Ruud (2015): “Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups. A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe“. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 41, No. 1, S. 33-57.
   Six Country Immigrant Integration Comparative Survey (SCIICS) met Prof. Dr. Ruud Koopmans, Evelyn Ersanilli, PhD (University of Oxford


   http://religionresearch.org/closer/2...C+L+O+S+E+R%29
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #12
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli


   Hans Maarten van den Brink. ©

   'Geweld gebruiken is iets anders dan geweld accepteren'

   Het interview van AD-verslaggever Wierd Duk met socioloog Ruud Koopmans kreeg deze week talloze reacties. Dit is de mening van schrijver Hans Maarten van den Brink.

   Hans Maarten van den Brink 05-01-17, 18:10

   ‘Vijftig miljoen moslims zijn bereid tot geweld’. Dat stond woensdag op de voorpagina van deze krant. Het was een citaat uit een interview met socioloog Ruud Koopmans. In het intro van het interview stond: ‘Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken’. Ik was niet de enige die het las als een bedreiging. Doodeng. Geert Wilders zette het nieuws meteen op Twitter, met een oproep om maatregelen te nemen.

   Maar even verderop in het stuk stond een tweede citaat, dat er een beetje op leek maar toch iets heel anders beweerde. Daar zei dezelfde geleerde Koopmans dat zo’n 500 miljoen moslims ter wereld een ‘intolerante vorm van de Islam’ aanhangen. En: ‘Van die 500 miljoen, blijkt uit onderzoek, is 10 tot 20 procent bereid om geweld te accepteren – ook tegen burgers – om de Islam te verdedigen.’

   Vijftig miljoen leek me opeens een heel laag getal. Je wordt aangevallen, je manier van leven, je cultuur en je godsdienst worden bedreigd - en tachtig procent van de getroffenen vindt dat er dan niets hoeft te gebeuren, terwijl de overige twintig procent ‘accepteert’ dat iemand anders ze verdedigt. Maar zelf gebruiken ze geen geweld.

   Wat een slappelingen, die moslims.

   Dan reageert het Westen, inclusief Nederland, wel anders op bedreigingen van onze veiligheid, onze democratie, onze vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Met invasies van Irak en Afghanistan, met bombardementen, met Drone-aanvallen, met martelingen in Abu Graib en opsluiting zonder vorm van proces in Guantanamo. Persoonlijk vind ik dat dit allemaal wel een onsje minder kan. Maar een slappe reactie kun je het moeilijk noemen. Het principe dat we geweld mogen gebruiken om ons te verdedigen, lijkt me helemaal juist.

   Dat 50 miljoen moslims klaar staan om de daad bij het woord te voegen wordt door geen enkel onderzoek onderbouwd

   Maar hoe zit het dan met Koopmans?
   Hij deed onderzoek waaruit blijkt dat een grote minderheid, zo’n vijfenveertig procent, van immigranten met een moslim-achtergrond een conservatieve opvatting heeft van hun geloof en over zaken als homoseksualiteit en het jodendom. Hun opvatting over geweld bestudeerde hij zelf niet. Daarvoor verwijst hij naar andere onderzoeken, waaruit overigens blijkt dat het begrip voor aanslagen niet toeneemt maar juist minder wordt.

   Niemand ontkent uiteraard het verband tussen extreem fundamentalisme en geweld. De terroristen leggen dat verband immers zelf, dus je zal wel gek zijn om het te ontkennen. Ook zijn er haatpredikers, gelukkig niet veel, die rechtstreeks tot aanslagen oproepen. Maar dat 50 miljoen moslims klaar staan om de daad bij het woord te voegen wordt door geen enkel onderzoek onderbouwd.

   Legde het AD dan Koopmans dan woorden in de mond?
   Dat beweerde een fact check gisteren in NRC Handelsblad door vast te stellen: ‘Dat zei hij niet.’ Misschien was Koopmans in de war. Een krant als het AD verzamelt in de eerste plaats feiten en laat dan over die feiten verschillende meningen horen, zodat volwassen lezers zelf een oordeel kunnen vormen. Die meningen zijn vrij. De feiten niet, al helemaal niet wanneer ze zogenaamd met het gezag van de wetenschap worden gepresenteerd. Geweld gebruiken is iets anders dan geweld accepteren. Het debat is al verhit genoeg zonder dit soort verwarring.   Cookies op AD.nl | AD.nl
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #13
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   6 Jan '17

   ‘Vijftig miljoen moslims accepteren geweld’ – Een check op de factcheck   Op nrc.nl werd op 4 januari een ‘fact check’ gepubliceerd die nagaat of enkele uitspraken van socioloog Ruud Koopmans in een interview met het Algemeen Dagblad wel kloppen. Zijn uitspraken impliceerden immers dat enorme aantallen moslims, 50 miljoen (!), geweld accepteren. Het NRC-artikel tracht de feitelijkheid van deze stelling na te gaan door te grasduinen in een aantal onderzoeken en komt tot de conclusie dat deze bewering van Koopmans waar is. De wijze waarop die conclusie bereikt wordt, en het gebrek aan noodzakelijke nuanceringen, doet echter de vraag rijzen of deze fact check zelf niet om een fact check vraagt.


   Door: Jonas Slaats

   Intolerantie en wantrouwen?
   Een eerste opvallend element is dat de fact check begint met de veronderstelling dat “bijna de helft van de moslims intolerante opvattingen heeft” en dat dit “ruim geboekstaafd” is in verscheidene onderzoeken. Over welke onderzoeken het hier gaat wordt niet verduidelijkt. Later in het artikel komen verscheidene rapporten aan bod, maar deze bevestigen die veronderstellingen helemaal niet. Ook een niet vermeld grootschalig onderzoek, zoals het Nederlandse TIES-onderzoek dat ook heel wat attitude-onderzoek deed onder de tweede generatie Marokkanen en Turken in Europa spreken dergelijke veronderstellingen tegen.

   Vervolgens worden enkele cijfers aangehaald uit een onderzoek dat voorheen door Koopmans zélf werd uitgevoerd, waarvan de methodologie trouwens behoorlijk wat twijfel opwekte, aangezien het om een louter telefonische enquête ging met multi-interpretabele vraagstellingen. Dat onderzoek zou bijvoorbeeld aantonen dat 45 procent van de moslims in zes Europese landen van mening is dat men joden niet kan vertrouwen (vs. 8 procent van de christenen). Gesteld dat we de correctheid van dat percentage aanvaarden, dan nog spreekt het niet voor zich. Een breder perspectief is immers noodzakelijk. Het Pew Onderzoek uit 2006, dat wat later in de ‘fact check’ aan bod komt, laat bijvoorbeeld zien dat in Groot-Brittannië zo’n 56% van de niet-islamitische respondenten vindt dat Moslims niet eerlijk zijn (en dus vermoedelijk ook vinden dat ze ‘niet te vertrouwen’ zijn). In Frankrijk is dat 64% en in Duitsland 52%.

   Steun voor extremisme?

   In een volgende stap zoomt het NRC-artikel dieper in op de eigenlijke vraag: “Maar vinden 50 miljoen moslims geweld tegen burgers acceptabel om de islam te verdedigen?”

   Eén van de eerste twee onderzoeken die worden aangehaald op zoek naar een antwoord is een Deens onderzoek waaruit zou blijken dat “17 procent van Deense moslims bereid [zijn] om jihadi’s die worden gezocht door de politie te laten onderduiken.” Hoewel zoiets inderdaad geïmpliceerd wordt in dat onderzoek, voegt het rapport zelf daar meteen enkele zinnen aan toe die dat cijfer meteen sterk nuanceren. Zo schrijven de onderzoekers: “We geloven niet dat [dit percentage] een basis biedt voor de conclusie dat ongeveer 15% van de Deense moslims uit de leeftijdscategorie van 15 tot 30 jaar daarmee hun sympathie of steun voor moslimterroristen uiten. (…) Het zou best kunnen dat de selectie van de meest extreme antwoorden een uiting zijn van protest, die laat zien dat de respondent eigenlijk vooral ‘rebels’ is, veeleer dan een individu die radicale moslims genegen is.” Volgens de onderzoekers is op dit vlak dan ook grondiger onderzoek nodig eer we de cijfers afdoende kunnen interpreteren.

   Ook de vraagstelling zelf maakt dat duidelijk. Er werd immers niet gevraagd of men een ‘extremistische jihadist’ zou laten onderduiken. Wel werd gevraagd of men een ‘heilige strijder’ zou helpen die op de vlucht is voor de politie. Het is natuurlijk best mogelijk dat dergelijke bewoordingen sommige respondenten doen veronderstellen dat het om iemand gaat die een rechtvaardige, defensieve strijd tegen onrecht en onderdrukking voert, zoals men toch impliciet mag verwachten van een ‘heilige’ strijder. Dat zou hun antwoord in een totaal ander perspectief plaatsen.

   Welk geweld?

   Ook in het verdere verloop van het artikel wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen ‘verdedigend geweld in geval van onderdrukking of verzet tegen agressie’ en ‘aanvallend geweld uit machtswellust’. Meer nog, de ‘aanvaarding van geweld’ wordt sterk gekoppeld aan ‘de aanvaarding van zelfmoordaanslagen’. Het gevolg daarvan is dat het NRC artikel vooral de indruk wekt dat grote groepen moslims bereid zijn om geweld te plegen – desnoods via zelfmoordaanslagen – louter en alleen omdat hun religie daartoe oproept.

   Er wordt opnieuw behoorlijk wat onderzoek bijgehaald om dat te staven. Ditmaal vooral onderzoek van het gerenommeerde Pew Research Center . Maar blijkbaar werd Koopmans interpretatie van de gerefereerde onderzoeken zonder veel verdere kritische reflectie overgenomen en werd weinig moeite gedaan om na te gaan wat er werkelijk in de rapporten staat.

   Wie immers naleest welke onderzoeksresultaten aanleiding geven tot het idee dat moslims heel wat geweld legitimeren, dan blijkt het om de antwoordpercentages te gaan bij de vraag: “Sommige mensen denken dat zelfmoordaanslagen of andere vormen van geweld tegen burgerslachtoffers gerechtvaardigd zijn om de Islam van haar vijanden te verdedigen. Andere mensen geloven dat, wat de reden ook is, dergelijk geweld nooit kan gerechtvaardigd worden. Vind jij persoonlijk dat dit soort geweld om de islam te verdedigen, soms te rechtvaardigen valt, zelden te rechtvaardigen valt of nooit te rechtvaardigen valt?” (onderstreping door mij, JS).

   Opvallend in die vraagstelling is dat meermaals wordt verduidelijkt dat het om verdedigend geweld gaat en helemaal niet per definitie over zelfmoordaanslagen. Anders gesteld, de vraag kan ook geïnterpreteerd worden als: ‘indien leden van jouw geloofsgemeenschap worden aangevallen, vind je het dan gerechtvaardigd dat men zich met geweld verdedigt – en daarbij soms burgerslachtoffers maakt?’ Zo gesteld klinken de antwoorden erop al helemaal anders.


   Men kan eventueel opmerken dat de Pew-vraagstelling ‘islam’ in het algemeen vermeldt en niet ‘moslims’ of ‘leden van de islamitische gemeenschap’. Maar het feit dat de antwoordpercentages bijzonder sterk stijgen in landen die zelf conflictgebieden zijn of die vlak naast oorlogsgebieden liggen, doet uitlichten dat de respondenten de vraag vermoedelijk wel op zo’n manier begrijpen.

   Hoe gewelddadig zijn moslims ten opzichte van andere groepen?
   Wanneer we de ‘Vijftig miljoen moslims accepteren geweld’ van de AD-krantenkop vanuit die optiek opnieuw in een breder kader plaatsen, krijgen we een heel ander beeld te zien. Het Gallup onderzoekscentrum nam in 2010 een enquête af rond de mate waarin inwoners van de VS geweld legitimeerden. Daaruit bleek dat Amerikaanse moslims minder geneigd waren om geweld op burgers goed te keuren dan mensen met andere levensbeschouwingen. Zowel wanneer men vroeg of het soms gerechtvaardigd kan zijn dat burgers gedood werden om militaire reden, als wanneer men vroeg of het soms gerechtvaardigd kan zijn dat niet-militaire individuen en groeperingen burgerslachtoffers maken, antwoordden christenen, joden, mormonen en niet-gelovigen veel vaker bevestigend.

   Daarbij aansluitend blijkt uit enquêtes van datzelfde Gallup onderzoekscentrum dat de meerderheid van de inwoners in de VS het gebruik van atoomwapens goedkeurt. Enkele dagen na het werpen van de atoombommen in Hiroshima en Nagasaki keurde 85% deze acties goed. In 1995 bleek dat na nieuwe enquêtes nog steeds 59% te zijn.

   Dit alles is uiteraard geen poging om te verdoezelen dat er binnen de islamitische wereld extremistische ideeën zouden bestaan of te negeren dat sommige moslims er een gewelddadige visie op na houden. Uiteraard vind je ook onder de wereldwijde moslimbevolking een, al dan niet grote, groep mensen die, zoals de titel van de NRC.nl fact check het stelt, “geweld accepteren”. Alleen is de wereldwijde moslimbevolking op dat vlak hoegenaamd niet uitzonderlijk.

   De ethiek van feiten en cijfers

   Niet enkel de uitspraak van Ruud Koopmans maar ook de ‘fact check’ van de NRC zorgen dus voor een zorgwekkende framing. Niet omdat de uitspraak op zich fout is, maar omdat ze een problematische lading krijgt wanneer men de noodzakelijke nuances negeert, wanneer men niet aangeeft over welk soort geweld men spreekt en wanneer men inzichtelijke vergelijkingen achterwege laat. Dan doet men het immers uitschijnen alsof er zich onder moslims een ongekend en uiterst ontvlambaar gewelddadig gedachtegoed ontwikkelt dat de veronderstelde vredelievendheid van andere gemeenschappen in gevaar brengt. Zoiets wordt extra wrang wanneer men vaststelt dat een groot deel van de geciteerde onderzoeksinstituten uiteindelijk geheel andere conclusies trekken.

   Media is nu eenmaal zelden een neutrale aangelegenheid. Men kan zich in een kleedje van wetenschappelijkheid en feitelijkheid proberen te hullen, maar dat neemt niet weg dat men steeds ook een boodschap brengt. En die boodschap kan zowel demoniseren als bevragen, zowel viseren als verhelderen. Want net zoals interpretaties van religieuze teksten allerhande morele kanten uit kunnen, kunnen interpretaties van cijfers en statistieken dat evenzeer.

   Jonas Slaats is theoloog, auteur en stafmedewerker bij Kif Kif. In het voorjaar van 2017 verschijnt zijn nieuwe boek ‘Fast Food Fatwa’s. Over islam, moderniteit en geweld’.   http://www.nieuwwij.nl/onderzoek/vij...eck-factcheck/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  4. #14
   Peregrinus Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Wereldstad.
   Berichten
   20.038
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614763

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli   =

   wilders met een diploma asociaalwetenschappen.
   ---------------------------------------------------------------

   straks zal deze koopmans ook ontmaskerd worden als een nep professor die eigenlijk geen wetenschappelijk onderzoek deed.. meer een verbitterd mannetje die zijn persoonlijke opvattingen wetenschappelijk wil inkleuren maar zo hem te lezen wonderbaarlijk liggen de Moslims wereldwijd (in NL ook zeker) onder narcose? waar blijft de agressie?
   Quit or be exceptional.

  5. #15
   Eric de Blois Rob Gosseling's Avatar
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Locatie
   Chili
   Berichten
   2.159
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Verzet tegen zijn bevindingen maakt nog niet dat de man daarom geen punt kan hebben. Zo werd in de jaren '80 en '90 Wouter Buikhuisen volkomen verguisd vanwege zijn bevindingen die toen politiek niet in goede aarde vielen. En dat is nog een eufemisme, want Buikuisen werd het werk en onderzoek op fronten onmogelijk gemaakt. Tegenwoordig is wat Buikhuizen toen stelde algemeen geaccepteerd onder wetenschappers. En politici zijn daar stilletjes mee akkoord gegaan, zij het met tegenzin. Misschien zeggen over tien jaar diezelfde studenten: nou ja, die man had toch eigenlijk wel gelijk.
   de wereld is één, maar de grote diversiteit van normen en waarden verdeelt de wereld in hokjes

  6. #16
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   9 januari 2017 Laatste update 11:21

   Cemil Yilmaz
   Sociaal ondernemer

   Paus Geert en de Rechtse Kerk

   Journalisten als Wierd Duk zijn selectief op jacht naar alle mogelijke manieren om de multiculturele samenleving te problematiseren en bevolkingsgroepen te demoniseren

   “Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd” staat er in het interview van Wierd Duk met socioloog Ruud Koopmans in het AD vorige week. Heel Nederland is wederom in rep roer voor het zandkleurig gevaar wat de Islam heet. Gelijk erna tweette Geert Wilders ‘’WE MUST DEISLAMISE IN ORDER TO SURVIVE en After 15 march we will drain the swamp in the Netherlands.”


   cc-foto: Roel Wijnants

   In het interview met Koopmans wordt er wederom het clichébeeld gecreëerd dat er in Europa miljoenen geradicaliseerde moslims rondlopen die, verblind door ideologische razernij, kotsen over ‘onze manier van leven’.

   Ze wachten heimelijk in de schaduwen tot ze onze vrouwen kunnen verkrachten, de mannen kunnen uitmoorden en een kalifaat kunnen stichten. Oftewel de moslims als tikkende tijdbommen. Het interview is zoveelste herhaling van de inmiddels ingeburgerde retoriek over de moslims en islam in de Nederlandse media. Een gemiddeld artikel, interview, column en/of opiniestuk over moslims en de islam in en buiten Europa bevat bijna altijd de volgende elementen:


   • De islam is een achterlijke en mensonterende godsdienst
   • De islam is de enige of belangrijkste verklaring voor gewelddadige extremisme en terrorisme
   • Moslims zijn slecht geïntegreerd en vormen een mogelijk gevaar voor onze samenleving
   • Islamitische vrouwen zijn allemaal onderdrukt
   • Er is een gebrek aan zelfkritiek in de islamitische gemeenschap
   • Moslims moeten zich vaker en harder uitspreken tegen terreur
   • Moslims vermoorden de Nederlandse identiteit en normen en waarden. Oftewel de Nederlandse samenleving islamiseert.
   • De Nederlandse grenzen moeten dicht en/of beter bewaakt worden vanwege het gevaar van de vluchtelingentsunami uit islamitische landen
   • De linkse kerk is verantwoordelijk voor de opkomst van populisme
   • Ik ben geen racist of xenofoob, maar enkel kritisch
   • Niemand wil de inhoudelijke discussie met mij aan


   Waarom dit interview nu en op deze manier, vragen velen zich met mij af. Is het oprechte journalistieke interesse, gezien de recente aanslagen in o.a. Berlijn en Istanbul, of propagandistische indoctrinatie van de samenleving dat de islam de enige of belangrijkste verklaring is voor terreur en moslims in de samenleving een gevaar vormen? Wierd bepleit waarschijnlijk het eerste. Ik bepleit in ieder geval het laatste.

   Framing

   Kritiek is een noodzaak. Echter polarisatie, vervreemding, radicalisering en terreur continue reduceren tot enkel religie en/of cultuur is goedkoop scoren en onjuist. Wierd Duk is hiermee geen vreemde eend in de bijt. Hij wordt vergezeld door een steeds groter wordende groep professionals die beweren enkel met feitelijkheden bezig te zijn en wegDuken achter hun professie. In de praktijk betekent het dat ze selectief op jacht zijn naar alle mogelijke manieren om de multiculturele samenleving te problematiseren en sommige bevolkingsgroepen te framen en/of te demoniseren.

   Deze ‘voorvechters’ van het vrije woord en ‘verdedigers’ van onze normen en waarden zijn evenwichtskunstenaars die uitstekend weten te balanceren binnen de grenzen van de journalistiek en wetgeving. Ze veinzen ethisch te zijn en wassen keer op keer hun handen in onschuld. Op deze manier Du(i)ken zij weg voor elke vorm van verantwoordelijkheid voor datgene wat ze gezegd of geschreven hebben. Met verwijten zoals jij-bakken, jammeren, klagen en getrol van hun volgers smoren zij elke vorm van kritiek. Ze wringen zich in allerlei bochten om zichzelf als slachtoffer van de gevestigde orde en de linkse kerk te presenteren.

   Rechtse kerk

   Dit terwijl ze zelf een onderdeel van diezelfde gevestigde orde zijn en een eigen kerk hebben. Een rechtse kerk die inmiddels vele malen groter is dan van de ‘moraalridders en azijnpissers’ op links. Overigens zitten zowel links als rechts regelmatig gezamenlijk in dezelfde kerk zonder het door te hebben van elkaar. De rechtse kerk is geïnspireerd op wijlen Pim Fortuyn, die nu als een Messias wordt gezien. Fortuyn inspireerde voor en na zijn dood vele discipelen, waaronder de stichter en allereerste Paus van de rechtse kerk Geert Wilders I.

   Hoewel ik betwijfel of Fortuyn blij zou zijn met de manier waarop de grootste haatprediker van Nederland om is gegaan met zijn nalatenschap, is dat voor nu niet relevant. Want Paus Geert I doet het meer dan goed. Uitstekend zelfs. De rechtse kerk zit stampvol met goedgelovige en trouwe volgers en wordt voller en voller. Ook inspireert hij andere huisjes die zich heilig voordoen zoals een VVD, CDA, SGP, VNL en FvD. Allen hebben Wilders zijn retoriek en soms ideologie overgenomen in hun orgastisch verlangen naar electoraal gewin.

   De rechtse kerk (en de linkse die regelmatig met ze meedoet) is groter dan alleen Paus Geert I. Zij bestaat uit een steeds groter worden groep kardinalen (David Pinto, Afshin Ellian, Theodor Holman, Paul Cliteur, Theo Hiddema, Ruud Koopmans, Jeroen Pauw, Andries Knevel, Thijs van den Brink, Wierd Duk, Paul Scheffer, Joost Niemoller, Frits Bolkestein, Bart Schut, Leon de Winter, Jan Dijkgraaf, Jan Roos, Annabel Nanninga, Thierry Baudet, Bas Paternotte, Gert Jan Geling, Yernaz Ramautarsing, Celal Altuntas, Youri Albrecht, Bert Brussen, Marianne Zwagerman, Ebru Umar, etc.). Middels een geoliede propagandamachine bestaande uit steeds meer (online) haatpaleizen en haatpredikers verspreidt de rechtse kerk haar ideologie. Waar eerst vooral Geen Stijl, The Post Online, Jalta, Elsevier en De Dagelijkse Standaard fungeerde als haatpaleizen, zijn inmiddels ook de grotere namen als o.a. de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de NPO (on)bewust een onderdeel geworden van de rechtse propagandamachine.

   Als ik meega in de logica en manier van propaganda bedrijven van de rechtse kerk, kan ik enkel en alleen nog maar concluderen dat:

   • De rechtse kerk en haar volgelingen zich vaker en harder moeten uitspreken tegen racisme, discriminatie, uitsluiting en rechtsextremisme.
   • De rechtse kerk het ontbreekt aan zelfkritisch en zelfreinigend vermogen
   • De rechtse kerk en haar volgelingen slecht geïntegreerd zijn en het grootste gevaar voor onze samenleving vormen
   • De rechtse kerk haar volgelingen misleidt en onderdrukt middels populisme en het gebruik van selectieve waarheden
   • Paus Geert I en zijn kardinalen fundamentalistisch zijn en wegDuken voor de verantwoordelijkheid die bij hun professie hoort
   • De rechtse kerk de enige of belangrijkste verklaring is voor de opkomst rechtsextremisme en rechts terrorisme
   • De rechtse kerk de Nederlandse identiteit en de Nederlandse normen en waarden vermoord en verkracht
   • De rechtse kerk een achterlijke en mensonterende ideologie is/heeft
   • De rechtse kerk dicht moet en/of haar grenzen beter bewaakt moeten worden vanwege het gevaar van een nationaalsocialistische tsunami


   Tot slot nodig ik alle kardinalen uit om onder het genot van een Marokkaanse muntthee een inhoudelijk gesprek, discussie of debat aan te gaan over de multiculturele samenleving, polarisatie, racisme, discriminatie, uitsluiting, vervreemding, radicalisering, terrorisme, integratie, identiteit, normen, waarden, etnisch profileren, jeugdwerkloosheid, onderwijssegregatie, arbeidsmarktdiscriminatie, de Europe Unie en al die interculturele en sociaalmaatschappelijke onderwerpen waar ze zo kotsmisselijk van worden en/of een duidelijke mening over hebben.


   Een gezegende groet van een Arabisch Turkse Tukker uit de linkse moskee.

   Paus Geert en de Rechtse Kerk - Joop
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #17
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Overdrijf dreiging van extremistische moslims niet

   Het aandeel moslims dat bereid is geweld uit naam van de islam te accepteren is veel kleiner dan wordt voorgesteld, zegt hoogleraar politicologie Jean Tillie.


   Jean Tillie
   is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en decaan aan de Hogeschool van Amsterdam

   Jean Tillie 8 januari 2017 om 21:21


   Voor de extremist Anders Breivik waren de Noorse sociaal-democraten het absolute kwaad. Foto Stoyan Nenov/Reuters

   In een interview in het AD stelde de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans dat westerse democratieën zich veel weerbaarder moeten gaan opstellen tegen de hardere, intolerante cultuur van de islam: „Je ziet dat de onbuigzamen aan het langste eind trekken. Radicalen stappen naar de rechter als ze hun zin niet krijgen, wij ergeren ons alleen.” Om aan te tonen dat het gevaar van radicalisering binnen de islamitische gemeenschap groot is, presenteert Koopmans drie onderzoeksuitkomsten: „Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd: zij tolereren maar één interpretatie van de Koran (1) en stellen die boven de Nederlandse wet (2)” en „Je moet vaststellen dat van het miljard moslims in de wereld bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt. Van die 500 miljoen mensen, blijkt uit onderzoek, is 10 tot 20 procent bereid om geweld te accepteren (3) – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims.”

   Nu kun je veel van deze cijfers vinden. Zo leven die 50 miljoen moslims wereldwijd in zeer verschillende landen, waaronder conflictgebieden. Uit mijn eigen onderzoek naar salafisme in Nederland uit 2010 blijkt dat 8 procent van de Nederlandse moslims orthodox te noemen is. Het punt dat ik hier echter wil maken is dat we, om de dreiging te kunnen inschatten, onderscheid moeten maken tussen radicalisme en extremisme en dat we daarvoor méér nodig hebben dan de drie kenmerken die Koopmans presenteert.

   Radicalisme en extremisme beperken zich niet tot de islam. Je hebt links-radicalen, rechts-radicalen en religieuze radicalen. Radicalisme (binnen westerse landen) kenmerkt zich door de combinatie van zes kenmerken. Let op, het gaat om de combinatie van alle zes de kenmerken en niet om een selectie uit deze kenmerken. Allereerst vindt iedere radicaal dat de eigen groep onder vuur ligt en bedreigd wordt. De radicale moslim in Nederland vindt dat de moslims onder vuur liggen en bedreigd worden, de PVV-stemmer vindt dat autochtoon Nederland onder vuur ligt en bedreigd wordt. Ten tweede, radicalen vinden dat de ‘eigen’ elite bestaat uit verraders. Radicale moslims vinden Nederlandse imams verraders en Wilders vindt dat ‘de elite’ bestaat uit verraders. Ten derde, de radicaal verdedigt een orthodoxe interpretatie van het eigen gedachtengoed. De radicale moslim stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is en de PVV-kiezer verdedigt met hand en tand Zwarte Piet en de ‘echte’ Nederlandse cultuur. Ten vierde, het eigen gedachtengoed is superieur. De radicale moslim vindt de Koran superieur aan de Nederlandse wet en de PVV-kiezer vindt onze cultuur superieur aan die van de islam. Ten vijfde, radicalen vinden dat verzet tegen de autoriteiten gerechtvaardigd is. Radicale moslims verdedigen de moslimgemeenschap actief (ik heb het hier over geweldloze actie) en Wilders twittert #kominverzet. Ten slotte, volgens de radicaal heeft het ‘echte’ lid van de groep een actieve rol. Radicale moslims vinden dus dat je actief moet zijn en Wilders vraagt dat ook van zijn achterban.

   Extremisme voegt hier drie kenmerken aan toe en heeft dus negen kenmerken. De extremist vindt, ten zevende, dat de creatie van de ideale samenleving het hoogste doel is. Het leven van Mohammed B. en Anders Breivik stond volledig in het teken van hun idealen. Het achtste kenmerk van het extremisme is dat ‘de Ander’ het absolute kwaad, de duivel, is. Voor Mohammed B. vertegenwoordigde Theo van Gogh een duivels gedachtengoed. Voor Breivik waren de sociaal-democraten in Noorwegen het absolute kwaad. Ten negende, de extremist vindt geweld geoorloofd om zijn of haar doel te bereiken. Dit leidde bij Mohammed B. tot de moord op Theo van Gogh en bij Breivik tot het vermoorden van 77 mensen (waarbij hij zich expliciet beriep op het gedachtengoed van Wilders). Radicalisme mag in een democratie en extremisme uiteraard niet. Je mag in Nederland vinden dat er maar één interpretatie van de islam is en dat die boven de Nederlandse wet staat. Net zoals je in Nederland orthodox christen mag zijn en je, zoals Wilders, geen vertrouwen in de rechterlijke macht mag hebben.

   Koopmans benoemt twee van de zes kenmerken van radicalisme (één interpretatie van de Koran en het eigen superieure gedachtengoed) en één van de drie extra kenmerken van extremisme (geweld). Hij geeft hiermee een onvolledig beeld en overschatting van de omvang en de dreiging van de radicale en extremistische islam (in Nederland). Extremisme (geweld op basis van een overtuiging) komt voort uit radicalisme en veronderstelt een bredere en diepere overtuiging dan fundamentalisme. Binnen ons salafismeonderzoek scoort 4,2 procent van de Nederlandse moslims 4 of hoger op een 6-punts radicalisme-schaal. Voor 5 of hoger is dat 1 procent. Dat is dus maar een klein deel van de 45 procent die Koopmans noemt. Als hiervan 10 tot 20 procent geweld legitimeert om zijn geloof te verdedigen, zoals Koopmans inschat, dan gaat dat om een kleine groep. Een niet te verwaarlozen en belangrijke groep, maar niet zo omvangrijk als Koopmans suggereert.

   Om radicalisme en extremisme tegen te gaan moet je het begrijpen en daarvoor is een volledige analyse nodig. Hierbij kunnen we ons niet alleen beperken tot moslims. Het zou zomaar kunnen dat een radicale politieke partij de grootste wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. En ook onder deze radicalen is een bepaald percentage extremistisch en bereid geweld te accepteren om zijn idealen te verdedigen.   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/08...22812-a1540281
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #18
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eke Bekijk Berichten
   Ik zie dat het artikel "een check op de fatcheck" dat ik net copieerde er al bij staat.

   Revisor, je werkt zo giga hard dat het niet ondenkbeeldig is dat mensen overvoerd raken door zoveel lappen tekst. Mss geldt dit alleen voor mij.

   Korte samenvattingen/weergave van de essentie en links plaatsen---is dat wat ????

   Nee joh ik werk helemaal niet gigahard. Er zijn zoveel artikelen die ik wil plaatsen of punten die ik wil aanstippen maar dan ga ik het forum overwoekeren. Dat wil ik niet Als ik de punten allemaal plaats die ik wil maken of waar ik over wil berichten dan zouden jullie gek van me worden.

   Ik plaats geen links, ik plaats 99% het complete artikel, artikelen en/of links kunnen verdwijnen.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  9. #19
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Nov 2004
   Berichten
   10.611
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   776489

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Nee joh ik werk helemaal niet gigahard. Er zijn zoveel artikelen die ik wil plaatsen of punten die ik wil aanstippen maar dan ga ik het forum overwoekeren. Dat wil ik niet Als ik de punten allemaal plaats die ik wil maken of waar ik over wil berichten dan zouden jullie gek van me worden.

   Ik plaats geen links, ik plaats 99% het complete artikel, artikelen en/of links kunnen verdwijnen.
   Als je jezelf niet over de kop werkt dan is het forum heel geduldig
   Ik begrijp heel goed dat je zo gedreven bent, Revisor. Het is zo'n overload aan zaken waar je bekendheid aan wilt geven !Die belangrijk zijn...


   Dat's waar, links kunnen verdwijnen.
   Laatst gewijzigd door Eke; 09-01-17 om 18:25.

  10. #20
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   17.377
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011782

   Standaard Re: Duitse studenten in verzet tegen Nederlandse hoogleraar die nadruk legt op assimilatie van mosli

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eke Bekijk Berichten
   Als je jezelf niet over de kop werkt dan is het forum heel geduldig
   Ik begrijp heel goed dat je zo gedreven bent, Revisor. Het is zo'n overload aan zaken waar je bekend aan wilt geven !Die belangrijk zijn...


   Dat's waar, links kunnen verdwijnen.

   Dit is niets Eke. Als ik daadwerkelijk zou plaatsen wat ik elke dag tegenkom over Marokkanen en moslims in de westerse media en politiek dan zouden velen zwaar pessimistisch worden. Alleen al op dit moment zitten er een een stuk of vijf artikelen en zaken in de wachtrij omdat ik het forum niet wil domineren met mijn aanwezigheid.

   Dit is maar een training om de grijze spiertjes fit te houden.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •