• + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 6/6 EersteEerste ... 56
  Resultaten 51 tot 57 van de 57

  Onderwerp: Democratie is zeer gebrekkig !

  1. #51
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Hoogleraar rechtsfilosofie: ‘Politici brengen rechtsstaat in gevaar’

   Hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart Willen politici de rechtsstaat nog wel beschermen? Dat valt tegen, zegt hoogleraar Veraart. „Het is een sombere situatie.”

   Annemarie Kas 14 februari 2017


   Illustratie Roel Venderbosch
   Wouter Veraart is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is de tweede keer dat hij partijprogramma’s op hun rechtsstatelijk gehalte heeft beoordeeld.

   Wouter Veraart ziet het gedrag van de Amerikaanse president Donald Trump terug in de verkiezingsprogramma’s van Nederlandse politieke partijen. „In die programma’s lees ik dezelfde soort plannen als wat Trump nu doet in Amerika, met dezelfde discriminerende werking. Ook hier wordt de rechterlijke macht straks getest, dat gaat gewoon gebeuren.”

   Wouter Veraart is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit en hij is voorzitter van de commissie die dertien verkiezingsprogramma’s heeft doorgenomen op hun rechtsstatelijke gehalte. Het idee om zo’n scan te doen, komt van de Nederlandse Orde van Advocaten. Die zocht ook de commissie bij elkaar: vijf hoogleraren en advocaten hebben samen het rapport geschreven.

   Het was hun bedoeling, vertelt Veraart, om in de verkiezingsprogramma’s zo mín mogelijk voorstellen te vinden die de rechtsstaat schaden. Dat is mislukt. In 2012 maakte hij voor het eerst zo’n rapport. Toen hadden twee van de tien partijen voorstellen in hun programma staan die in strijd zijn met de rechtsstaat. Nu vond de commissie zulke plannen bij vijf van de dertien partijen. „Dat is bijna 40 procent en dat vind ik schokkend.”

   Sommige van die voorstellen zijn zo drastisch dat ze onze eigen vrijheden op het spel zetten.
   Wat heeft u het meest getroffen aan de programma’s?

   „De gevestigde partijen die altijd hebben gezegd, bij ons is de rechtsstaat veilig, die kiezen in de turbulentie van dit moment voor voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat. In ons stoplichtsysteem krijgen zulke plannen een rood licht. De VVD en het CDA hebben ook één of meer rode lichten van ons gekregen. Dat vind ik zorgwekkend. Het is een sombere situatie.”

   U schrijft in het rapport dat die partijen zelf een gevaar voor de rechtsstaat zijn. Waarom?

   „Partijen proberen zorgen over terrorisme, jihadisme en slecht controleerbare vluchtelingenstromen serieus te nemen en ze komen met plannen om daar iets aan te doen. Alleen sommige van die voorstellen zijn zo drastisch dat ze onze eigen vrijheden op het spel zetten. Als je de grenzen sluit voor alle moslims, zoals de PVV wil, doe je afbreuk aan het idee dat we in Nederland mensen gelijk behandelen. In antwoord op de dreigingen zou je moeten zoeken naar maatregelen die de rechtsstaat zelf geen geweld aandoen.”

   Welke criteria heeft u gehanteerd?

   „We hebben een minimale toetsing gedaan, met drie minimumeisen waarvan iedereen zegt: ja, dit hóórt bij een rechtsstaat. Eerste eis is dat de overheid voorspelbaar moet zijn en zichzelf ook aan de regels houdt. Tweede eis is dat de fundamentele mensenrechten niet worden geschonden en eis drie is de vraag of iedereen toegang tot de onafhankelijke rechter houdt. Het moest vooral a-politiek zijn, we wilden geen discussie over de vraag of wij de rechtsstaat niet te ruim interpreteren.”

   Waarom is dat, om de kritiek van links hobbyisme voor te zijn?

   „Omdat er altijd veel discussie is over de rechtsstaat en wat die precies inhoudt. Dat is terecht, want de rechtsstaat is een dynamisch ding en dat is ook goed. Over twintig jaar vullen we de vrijheden van nu misschien anders in. Ik vind ook dat het op zich ook de taak van politici is om de rechtsstaat te veranderen. Maar er is wel een soort kern, en dat zijn die drie criteria voor ons. Kijk naar landen als Turkije, waar deze basis op losse schroeven staat. Die vrijheden staan ook hier op het spel, in mijn ogen.”

   Als het plan van de VVD doorgaat, kun je je straks bij de rechter niet meer op je mensenrechten beroepen.
   Welk specifiek plan vindt u het ergst?

   „Ik vind veel voorstellen ernstig, in elk geval degene die discriminerend zijn. Wat me ook aangrijpt is wat de VVD wil: die stelt voor om de directe werking van internationale verdragen, waar ook mensenrechten bij horen, uit de Nederlandse rechtsorde te halen. Het is toch onwaarschijnlijk dat de grootste regeringspartij zoiets voorstelt? Als dit doorgaat, kun je voor de Nederlandse rechter geen beroep meer op die mensenrechten doen. Zonder adequate bescherming van fundamentele rechten vinden wij een land niet meer rechtsstatelijk. Ze willen die verdragen opzeggen omdat ze in de weg zitten bij hun immigratiebeleid. Dit komt heel dicht in de buurt bij wat je in Amerika met Trump ziet gebeuren: hij voelt zich gehinderd bij het uitvoeren van zijn decreten.”

   Als de rechter niet meer aan die internationale verdragen mag toetsen, hoe zijn immigranten hier dan nog beschermd?

   „Niet, volgens mij. Punt is: het gaat niet alleen om hen, maar om ons allemaal. Niemand kan zich dan meer op die verdragen beroepen. Natuurlijk kun je zeggen, we willen de boel anders organiseren, bijvoorbeeld met een constitutioneel hof dat Nederlandse wetten aan de Grondwet toetst. Dat kan nu niet. Sommige partijen willen dat regelen, maar de VVD niet. Als hun plan doorgaat, kun je je straks bij de rechter niet meer op je mensenrechten beroepen, zoals op de vrijheid van godsdienst of de vrijheid van meningsuiting.”

   Als de PVV de macht zou krijgen, zijn we vrij snel onze rechtsstaat kwijt.
   Is dit PVV-light, of erger?

   „Het is niet aan mij om partijen met elkaar te vergelijken. Het is een heftig en schadelijk voorstel.”

   De PVV heeft een programma van tien punten. Vijf daarvan zijn volgens u in strijd met de rechtsstaat. Dat is de helft.


   „Het hadden er nog meer kunnen zijn. We hebben besloten om het een beetje samen te vatten. Bijvoorbeeld deze: de PVV stelt voor om alle islamitische scholen te sluiten, om de Koran te verbieden en om radicale moslims preventief op te sluiten. Deze maatregelen zijn in strijd met de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, het recht op een behoorlijk proces én ze zijn discriminerend. Als deze partij de macht zou krijgen, zijn we vrij snel onze rechtsstaat kwijt. Als rechters dan geen weerwerk bieden, hebben we geen vrijheid meer in Nederland. Dan is het plotseling afgelopen.”

   Kan de rechtspraak hier dat aan?

   „Onze rechterlijke macht is a-politiek. Hun uitdaging is om dat te blijven, om niet te schrikken en gewoon te doen wat ze moeten doen, zonder aanzien des persoons. Dan kunnen ze het wel een tijdje tegenhouden, dat vertrouwen heb ik wel.”

   U zegt, die kant moeten we niet op?

   „We willen kiezers bewust maken. Het lijkt leuk, om mee te gaan met de onvrede en een proteststem uit te brengen. Maar je doet dan wel iets met ons land, je zet vrijheden waar je zelf van profiteert op het spel door op één van de partijen te stemmen die nu de rechtsstaat willen ontmantelen. Want dat is in feite wat ze voorstellen. En uit niets blijkt dat het een grap is.”

   We willen de kiezer wel bewust maken van wat er op het spel staat.
   Bedoelt u alleen de PVV of ook andere partijen?

   „Van alle partijen die ‘rode’ voorstellen doen, vind ik het even ernstig. Onze commissie geeft geen stemadvies. We willen de kiezer wel bewust maken van wat er op het spel staat.”

   De commissie heeft heus niet alléén maar slecht nieuws, zegt Veraart zo tegen het einde van het gesprek. „We zijn geen zwartkijkers met een horrorverhaal.” In het algemeen hebben politieke partijen meer aandacht voor de rechtsstaat dan vier jaar geleden, zegt hij. „Ze hebben oog voor de grote technologische ontwikkelingen en hoe belangrijk het is om de privacy van burgers daarbij te beschermen. En veel partijen willen in actie komen tegen discriminatie, dat vinden we ook positief.”

   Tegelijk ziet u ook nog ‘staatsrechtelijke onrust’. Wat betekent dat?

   „Dat klopt, we maken ons zorgen over de staatsrechtelijke vernieuwingsdrift. Het klinkt leuk, de Eerste Kamer afschaffen of de Tweede Kamer inkrimpen. Alleen doet dat ook iets met het machtsevenwicht. In een rechtsstaat is het belangrijk om het gedrag van de overheid te kunnen controleren. Daar lijken partijen zich niet zo van bewust. Ze draaien aan allerlei knoppen, maar hebben weinig aandacht voor de gevolgen. Dat komt er nog bij, in deze toch al turbulente omstandigheden.”

   Aan welke behoefte denken partijen te voldoen met al dit soort plannen?

   „Ze willen antwoord geven op de onvrede over de gevaren van buiten én over de onvrede die zich op de instituties zelf richt. Maar als je alles tegelijk op de schop neemt, is dat slecht voor de rechtsstaat. Die is toch erg gebaat bij bestendigheid, continuïteit en kalm overleg. De partijen willen laten zien wat voor stoere maatregelen ze kunnen verzinnen om het allemaal anders te doen. Maar ik denk dat mensen diep van binnen juist behoefte hebben aan rust, overleg en bescherming van hun vrijheden.”


   Rode, oranje en groene voorstellen Alleen ChristenUnie heeft geen dubieuze plannen

   De VVD, het CDA, de PVV, de SGP en VoorNederland (VNL) doen in hun programma’s voorstellen die „regelrecht in strijd” zijn met de rechtsstaat. Neem het VVD-plan om terroristen hun Nederlanderschap te ontnemen, ook als ze alleen de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat „druist in tegen het uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten”, zegt de commissie. Ander voorbeeld: VNL wil administratieve detentie voor jihadisten. „Dat is in strijd met het recht op toegang tot de onafhankelijke rechter.”   Alle dertien onderzochte partijen, op de ChristenUnie na, doen voorstellen die afbreuk „kunnen doen” aan de rechtsstaat. „Die geven we een oranje licht”, legt voorzitter van de commissie Wouter Veraart uit. „Als ze de plannen aanpassen, hoeft de rechtsstaat er niet onder te lijden, maar in deze vorm zou dat wel zo zijn.” Voorbeeld is het CDA-plan om het mogelijk te maken om anoniem aangifte te doen. Dat kan volgens de commissie het recht op een eerlijk proces in de weg zitten, want de verdediging van een verdachte heeft het recht om de aangever te ondervragen. Ander oranje voorbeeld: het plan van de SP om een lijst te maken van organisaties die haatzaaien en geweld prediken. „Niet duidelijk is hoe fundamentele rechten worden beschermd en wat de rol van de onafhankelijke rechter daarbij is.”

   Groene plannen versterken de rechtsstaat. Behalve VNL en de PVV doen alle partijen zulke voorstellen. Ze willen discriminatie bestrijden, privacy beter beschermen of de toegang tot de rechter verbeteren door de rechtbanken goed te spreiden over het land.   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/14...74160-a1545915
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #52
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Democratie is verworden tot een dictatuur van de (misleidde) meerderheid:   zaterdag 17 september 2011

   door Folkert Jensma

   De monoculturele illusie, volgens Hirsch Ballin

   Wat is er in oud-minister Hirsch Ballin gevaren? Op het fameuze CDA-congres over het gedoogakkoord met de PVV („Doe dit ons land niet aan”) ging hij in politieke zin over de Rubicon. Als nieuw hoogleraar mensenrechten in Amsterdam deed hij vorige week een volgende stap. Hij verdedigde in zijn oratie een geheel andere koers dan hij als minister in de Kamer ooit behartigde. De vonken spatten er vanaf: een helder pleidooi voor een open en tolerante houding jegens immigratie. Hij citeerde ruim uit zijn familiegeschiedenis waarin heel wat is verhuisd, over grenzen en talen heen.

   Met zijn eigen multiculturele achtergrond als decor stelde hij feitelijk de grondslagen van het vreemdelingenbeleid ter discussie. Hij hekelde het kabinetsbeleid, dat ten onrechte andere culturen achterstelt, succesvolle immigratie en integratie tegenwerkt en het Nederlanderschap bevoordeelt boven andere identiteiten. Hij bekritiseerde het door kanselier Merkel en anderen voor ‘mislukt’ verklaren van de multiculturele samenleving als gemakzuchtig. Alsof een monoculturele samenleving wel mogelijk én wenselijk zou zijn.

   Tegenover het ‘multiculturele drama’ van Scheffer plaatst Hirsch Ballin de valse illusie van de monoculturele staat. De dominantie van dat idee is volgens hem het echte drama. Een Nederland met één ‘Leitkultur’ is volgens hem uitgesloten „zolang Nederland een democratische rechtsstaat is”. Het toekennen van burgerrechten aan migranten versterkt de democratie – migratie, is noodzakelijk en „over het geheel genomen gunstig”.

   Zoveel bijval hebben wij, politiek correcte liberale kosmopolieten, die van Bolkestein de eigen cultuur superieur moeten vinden, al in jaren niet gehad. Zijn rede kwam neer op een herwaardering van het staatsburgerschap dat weer een toegankelijk recht moet worden. Vreemdelingen die volledig deel uitmaken van de samenleving, maar nog geen formele verblijfstitel hebben, hebben wat hem betreft een mensenrecht op de nationaliteit van het land waar ze deel van zijn gaan uitmaken. Ook feitelijk ingeburgerde vreemdelingen mogen niet van burgerrechten verstoken blijven, zegt Hirsch Ballin. En hij plaatst alles bovendien in cultureel, economisch en een persoonlijk perspectief, waardoor zijn oratie de juristerij ontstijgt. Immigranten leveren aan de samenleving waar ze hun tweede identiteit aan ontlenen vaak een grote bijdrage.

   Daarmee snijdt hij één van de grote schandalen van de rechtsstaat aan. De eeuwig wachtende migrant die ingeburgerd raakt maar juridisch in quarantaine blijft en daardoor maatschappelijk niet kan slagen. Meestal komen zij in de publiciteit door hun kinderen. Denk aan de vrolijke scholiere Sahar Hbrahimgel uit St. Annaparochie, die na tien jaar Nederlands verblijf in maart met haar familie naar Afghanistan dreigde te worden uitgezet. Zij werd ten slotte van de boerka gered door een snelle publicitaire interventie en een bereidwillige minister Leers. Maar veel scheelde het niet. Intussen is het wachten op de publicitaire doorbraak van het volgende schrijnende geval. Nederland, immigratieland tegen wil en dank, bewaakt het staatsburgerschap alsof het geld kost in plaats van opbrengt.

   Hirsch Ballin, minister in Lubbers III, Balkenende III en IV gebruikt de noten in zijn oratie om nog wat praktische politiek te bedrijven. Waar gaat dit kabinet over zijn nieuwe schreef? Om te beginnen in zijn monoculturele opvatting van integratie. Alsof een nationale Leitkultur meerwaarde heeft boven een meervoudige cultuur. Nationale identiteit opvatten als een middel tot afgrenzing, een eigenschap om anderen uit te sluiten en tot vijand te maken vindt hij gevaarlijk. En dat „behoren we te beseffen”. Het aanmoedigen van die monoculturele samenleving voedt slechts spanningen en frustraties. Terwijl migranten staatsburger laten worden hun band met de democratische rechtsstaat juist erkent, versterkt, integratie bevordert en succes vergemakkelijkt.

   Migratie is in de 21ste eeuw een wijdverbreid verschijnsel, dat allang niet meer een definitief vertrek van huis en haard inhoudt. Velen houden banden met het land van herkomst. Om dan burgerrechten „af te knijpen” is „zowel verkeerd als zinloos”. Kabinetsbeleid dat dubbele nationaliteiten tegengaat, trouwen over de grens bemoeilijkt, meertaligheid als probleem definieert en eenmaal verworven Nederlanderschap zelfs wil kunnen afpakken, vindt bij Hirsch Ballin absoluut geen genade. Het is contraproductief, gaat in tegen de sociale realiteit en heeft averechtse gevolgen.

   Het is toch op zijn minst jammer dat de nieuwe hoogleraar de politiek heeft verlaten. Maar voor een bekering is het nooit te laat.


   Dit verhaal is geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 0:00 uur.


   De monoculturele illusie, volgens Hirsch Ballin - nrc.nl   Einde van de democratie door democraten zelf is inzicht!
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #53
   Peregrinus Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Wereldstad.
   Berichten
   17.538
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614809

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !  4. #54
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Commentaar

   Dat juist VVD, CDA en SGP morrelen aan onze grondrechten, is riskant

   19 februari 2017

   Fundamenteel voor de samenleving is de gezondheid van de rechtsstaat. Dat wat abstract klinkende begrip wordt wel eens versleten voor een hobby voor mensen die niks beters te doen hebben. Of erger, als een luxe voor hen die het zich kunnen permitteren.


   Politici die de garanties van de rechtsstaat willen inruilen tegen de belofte van bijvoorbeeld veiligheid, verdienen het te worden gewantrouwd. Immers de rechtsstaat is er om de burger te beschermen tegen de macht van de staat. En het gaat hierbij niet om een bepaalde groep burgers, die zich bijvoorbeeld ‘het volk’ noemen, maar gewoon alle burgers in het land.

   Daarom is het goed dat de Orde van Advocaten dit jaar, net als in 2012 komt met een ‘quickscan’ van de rechtsstaat zoals die opdoemt uit de programma’s van verschillende politieke partijen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Deze scan is even wezenlijk voor de beoordeling van de plannen van de partijen als de economische doorrekening van het Centraal Plan Bureau (CPB) afgelopen donderdag.

   De conclusies van het doorlichten van dertien verkiezingsprogramma’s zijn ontnuchterend. Dat het programma van de PVV van Geert Wilders op alle relevante thema’s in strijd is met de rechtsstaat is niet verbazingwekkend. De partij discrimineert, schendt internationale en Europese beginselen of is strijdig met artikelen die vastgelegd zijn in de Grondwet.

   Verwerpelijk is overigens niet alleen dat de PVV de rechten schendt van bijvoorbeeld moslims. Riskant is dat in een samenleving die op basis van een dergelijke minachting voor grondrechten is gebaseerd, op termijn de rechten van álle burgers op losse schroeven staan.

   Dat ook VVD en, in mindere mate, het CDA en de SGP voorstellen doen die indruisen tegen beginselen van de rechtsstaat baart zorgen. Natuurlijk hebben partijen eerder bij antiterreurmaatregelen recht op privacy opgeofferd aan de beveiliging van de samenleving. Maar dat een partij als de VVD nu zegt niet langer te willen dat mensenrechten uit verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties directe werking hebben in Nederland is een gotspe.

   Dat deze partij bovendien de „rechterlijke interpretatie van mensenrechten” wil terugdringen, is een flagrante inbreuk op de bescherming van fundamentele rechten in Nederland. Met dit soort ideeën maakt de huidige liberale partijleiding een eind aan Nederland als land van Erasmus en Hugo de Groot en Den Haag als „hoofdstad van het internationale recht”. Heel goed dat kiezers, ook de strategische, zich dit met deze doorlichting van de Orde voor 15 maart kunnen realiseren.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/19...78003-a1546733
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #55
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Dit is pas het begin.

   Democratie in het westen zal steeds afnemen. Vroeger werd er zoveel gepikt dat er genoeg kruimels overbleven voor het volk.

   Nu de macht van het Westen afneemt en zij minder makkelijk grondstoffen kunnen pikken zal dat er toe leiden dat er ook minder kruimels voor het volk overblijven.

   Nu schuiven ze het op de minderheden af. Dat is een tijdelijke vertraging totdat het volk echt door heeft dat ze feitelijk niets te vertellen hebben.

   Truc die de leiders in het westen nog hebben is een grote oorlog starten. Die oorlogen zullen ze op een gegeven moment meer en meer verliezen.


   ...

   Vooral daar waar vrouwen nodig waren voor economische groei, zijn ze erin geslaagd bepaalde rechten voor zichzelf op te eisen. Geen gelijke rechten, want die zijn er nog steeds niet. Maar de vraag is of die verbetering van de positie van vrouwen in het Westen niet tegelijk slecht nieuws was voor mensen elders. Want dat moet je wel in het achterhoofd houden. Westerse economieën konden groeien door kolonialisme en imperialisme. Aan de ene kant kregen vrouwen rechten, maar op andere plekken in de wereld werden rechten geschonden. We kunnen het een niet los zien van het ander. Het hele project van vooruitgang is problematisch.

   "Kortgezegd: de liberale democratie is gegrondvest op geweld. Kijk naar Amerika, dat had genocide nodig, het had slavernij nodig. Kijk naar Groot-Brittannië, Nederland; landen die elders gebieden veroverden, grondstoffen roofden voor de eigen welvaart. En dan nog niet eens voor iedereen daar."

   ...


   Veel hoop voor de toekomst heeft u niet. U komt zelfs met het perspectief van een wereldwijde burgeroorlog, ook omdat de westerse levenswijze leidt tot uitputting van de natuur.

   "Structuren die eeuwenlang het leven van mensen hebben georganiseerd zijn steeds meer aan het verdwijnen. De familie, de kerk, gilden, vakbonden, de media: ze waren belangrijke organisatoren van solidariteit. Maar ze verkeren in crisis. Net als de natie-staat, de grootste politieke gemeenschap.


   "Tegelijkertijd wordt de nadruk steeds meer gelegd op het individu. In feite heeft het liberalisme de bodem gelegd voor zijn eigen vernietiging. Er is geen gevoel van gedeelde bestemming. Als alle traditionele vormen van samenwerken en samenleven verdwijnen, als je denkt dat de markt alles oplost, dat de markt individuele wensen en verlangens wel op elkaar afstemt, dan krijg je dat."

   ...


   https://www.trouw.nl/samenleving/ess...eld-~ac366fc2/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #56
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Ik hoop voor het westen en de rest van de wereld dat de het westen haar kennis en technologie eindelijk gaat inzetten om werkelijk efficient te zijn.

   Er is al genoeg kennis aanwezig is om de milieuvervuiling en ongelijkheid ongedaan te maken. We moeten alleen anders denken en handelen.

   Consumptiemaatschappij afschaffen, winst maken moet niet gelegen zijn in het meer consumeren maar in het in stand houden van een gezond leefmilieu op aarde voor de generaties na ons.

   Daarvoor moeten we meer de nadruk leggen op een geestelijke opvoeding.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #57
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   15.003
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011774

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !


   De ontslagen openbaar aanklager Preet Bharara © AFP

   Trump ontslaat halsstarrige aanklager Manhattan

   De federale procureur van Manhattan, Preet Bharara, heeft zaterdag bekendgemaakt dat hij uit zijn functie is gezet door de regering van Donald Trump, nadat hij de dag daarvoor geweigerd had zelf ontslag te nemen.

   Bewerkt door: Redactie 12 maart 2017, 05:03 - Bron: Belga

   I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara(@ PreetBharara) 11/03/17 00:00

   'Ik heb geen ontslag genomen. Ik ben ontslagen', zo schreef Bharara op Twitter. 'Openbaar aanklager zijn van het zuidelijke district van de staat New York zal altijd de grootste eer in mijn beroepsleven blijven', zo voegde hij daaraan toe.

   Bharara (48) stond bekend als bestrijder van corruptie en witteboordencriminaliteit. Als aanklager in Manhattan vervolgde hij hooggeplaatste politiefunctionarissen en handelaren op Wall Street. Zo eiste hij in een civiele rechtszaak in 2012 een recordbedrag van een miljard dollar (770 miljoen euro) van de Bank of America die hij van grootschalige hypotheekfraude beschuldigde.

   46 procureurs ontslagen

   Bharara (48) werd in 2009 door Barack Obama tot procureur benoemd. Het ministerie van Justitie verzocht vrijdag 46 openbaar aanklagers die door Obama benoemd werden, ontslag te nemen. Zo'n verzoek is niet ongebruikelijk voor een nieuwe regering. Maar de procureurs betreurden de abrupte manier waarop ze vernamen dat ze op uiterst korte termijn moesten opstappen. Ook werden vraagtekens geplaatst bij de hoeveelheid aanklagers die werden ontslagen.

   Voor Bharara kwam het ontslag als een extra verrassing, zo schrijft de BBC. Hij had Trump enkele weken na diens zege bij de presidentsverkiezingen van 8 november nog ontmoet. Trump zou hem toen gevraagd hebben om op zijn post te blijven. Waarom hij nu toch moet opstappen is onduidelijk.


   http://www.volkskrant.nl/buitenland/...ttan~a4473370/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •