PDA

Bekijk Volledige Versie : NOVUM: AIVD-informatie basis uitspraak rechter - in Cassatie gaan volgt.Ron Haleber
21-06-04, 20:21
AIVD-informatie voor het eerst basis uitspraak rechter - politiek bepaalt onze rechtsspraak?

Hoewel men van mening kan zijn dat terrorisme efficiŽnt vervolgd moet worden is het de vraag waar hierbij de grenzen zullen liggen... Schuiven de grenzen van de rechtsstaat niet te veel op als beperkte AIVD-informatie waarbij de bronnen en informanten verborgen zullen blijven - de basis gaat vormen van onze rechtsspraak...? Met name moslims zullen hier het slachtoffer van worden!

Ik herinner mij dat in 2002 in R'dam Ruud Peters (isl. recht UvA) getuige-deskundige was in dit proces en ontlastende verklaringen deed - Rafiq volgde het met interesse. (Ron)


Terrorismeproces krijgt vervolg bij de Hoge Raad ANP

RIJSWIJK - Het terrorismeproces waarover het gerechtshof in Den Haag maandag een oordeel heeft geveld, krijgt nog een vervolg bij de Hoge Raad. Zeker twee van de vier veroordeelde moslims gaan in cassatie bij het hoogste rechtscollege in Nederland. Die zal met name een finaal oordeel moeten vellen of de AIVD-informatie in deze zaak gebruikt had mogen worden of niet.

Het hof veroordeelde maandag twee moslimmannen tot zes en vier jaar gevangenisstraf onder meer voor deelname aan een internationale criminele organisatie. Deze organisatie wilde een zelfmoordaanslag plegen op de Amerikaanse ambassade in Parijs. Twee andere veroordeelde mannen kregen hun straf niet voor betrokkenheid bij terrorisme. Het hof veroordeelde hen alleen voor het deelnemen aan een nationale criminele organisatie die tot doel had (onder meer) het handelen in vervalste paspoorten. De 29-jarige J.C. kreeg maandag zes jaar cel opgelegd. De Algerijn A.R. (32) vier jaar.

De advocate van C., I. Saey, ging direct na de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. 'Het hof gaf zelf toe dat er geen bewijs was voor het meehelpen aan het voorbereiden van de aanslag. Van die aanklacht werd mijn cliŽnt dan ook vrijgesproken. Hoe kun je dan wel lid zijn van een criminele organisatie met dit oogmerk en zo'n zware straf krijgen', vroeg ze zich af. Dat C. toch veroordeeld is, heeft volgens haar met politieke druk te maken.

Ook advocaat M. Pestman van A.T. die maandag een jaar celstraf kreeg, is verbaasd dat het hof tot veroordelingen is gekomen. 'Ik sluit niet uit dat politieke druk hiervoor de doorslag heeft gegeven.' T. gaat zijn veroordeling bij de Hoge Raad eveneens aanvechten, ook al hoeft hij niet meer de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten.
------------------------------------

De NRC:

ROTTERDAM, 21 JUNI. Het gerechtshof in Den Haag heeft vanochtend twee mannen bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Deze had plannen voor bomaanslagen in Frankrijk en BelgiŽ.

De veroordeling is de eerste in Nederland die verband houdt met moslimterrorisme . De 29-jarige Fransman JerŰme C. kreeg een gevangenisstraf van zes jaar, de 32-jarige Algerijn Abdelghani R. vier jaar. Beide mannen werden eind 2002 nog door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken. Omdat de mannen vervolgens naar het buitenland zijn vertrokken, zal het openbaar ministerie een internationaal opsporingsbevel doen uitgaan.

Het Hof acht bewezen dat JerŰme C. en Abdelghani R. deel uitmaakten van de groep waarvan ook de TunesiŽr Nizar Trabelsi lid was. Die werd vorig jaar in Brussel veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Trabelsi zou in Afghanistan zijn opgeleid om een zelfmoordaanslag te plegen op de Amerikaanse ambassade in Parijs of op de luchtmachtbasis Kleine Brogel in BelgiŽ. De groep had naar verluidt nauwe banden met Al-Qaeda. Alle drie werden opgepakt op 13 september 2001, twee dagen na de grote aanslagen in de Verenigde Staten.

De rechtbank in Rotterdam vond in 2002 dat het openbaar ministerie ten onrechte gebruik had gemaakt van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het hof oordeelt nu echter in hoger beroep dat informatie van de AIVD wel degelijk de grondslag mag vormen voor het begin van een strafrechtelijk onderzoek en de aanhouding van verdachten, zoals in deze zaak gebeurde. Na de vrijspraak in Rotterdam ontstond veel commotie.

Minister Donner (Justitie) zei dat de bestrijding van terrorisme onder grote druk was komen te staan. Inmiddels ligt er bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat vervolging van terrorisme in Nederland eenvoudiger moet maken. De minister toonde zich vandaag ingenomen met de uitspraak.

De rechtbank vond nog dat zelfs als de AIVD-informatie gebruikt mocht worden, de bewijzen zeer dun waren. Het hof acht niet bewezen dat beide mannen zelf betrokken waren bij de voorbereiding van aanslagen, maar wel dat ze deel uitmaakten van de organisatie . Dat ,,verdient een zeer zware bestraffing'', aldus het hof. Zo reed een van de veroordeelden Trabelsi vanuit Frankrijk naar Schiphol voor diens reis naar Afghanistan. Bovendien leverden ze vervalste documenten.

Het openbaar ministerie in Den Haag toonde zich vanochtend niet optimistisch over de gevangenneming van de veroordeelden. ,,Ik denk dat ze wel zullen zorgen dat dat niet gebeurt'', aldus advocaat-generaal mr. B. Edelhauser.

ZbaqZbaq
21-06-04, 23:49
ik heb de argumentatie gehoord op de radio die werd gegeven door een woordvoerder van de rechtbank. Het kwam erop neer.....


"we moeten de AIVD/BVD kunnen vertrouwen"wat een ongeloofelijke.... _)_)====D

Ron Haleber
23-06-04, 08:48
Geplaatst door ZbaqZbaq
ik heb de argumentatie gehoord op de radio die werd gegeven door een woordvoerder van de rechtbank. Het kwam erop neer.....


"we moeten de AIVD/BVD kunnen vertrouwen"wat een ongeloofelijke.... _)_)====D

De NRC 22-6 geeft vandaag een goed kritisch hoofdred. commentaar artikel:

--- Maartens mening als jurist zou hier nu eens echt interessant zijn...!!!

Over de muur

Het gerechtshof in Den Haag heeft de vrijspraak in het Rotterdamse terrorismeproces teruggedraaid. De vrijspraak was het resultaat van de oncontroleerbare rol van de AIVD (toen: BVD) in deze zaak. De veroordeling wegens betrokkenheid bij moslimterrorisme die het hof nu, bij verstek, heeft uitgesproken is de eerste in ons land. Geheel onverwachts komt ze niet; het Haagse hof had in een tussenuitspraak al een voorzet gegeven. Het is goed dat tegen de uitspraak cassatie is aangetekend bij de Hoge Raad.

Op het spel staat niet minder dan de klassieke muur tussen inlichtingendiensten en politie. Deze hebben fundamenteel verschillende taken, zoals de voormalige Haagse politiechef Wiarda onlangs in herinnering bracht in een interview met de Staatscourant.

Inlichtingendiensten gaan om met informatie die geheim moet blijven. Politie-informatie wordt in de openbaarheid van de rechtszaal getoetst. Wiarda: ,,Dat is water en vuur'.

Concreet gaat het in de Rotterdamse zaak om twee punten: de BVD-tip en het gebruik van BVD-informatie. De rechtbank vond dat politie en justitie niet direct tot actie hadden mogen overgaan op grond van een BVD-tip. Het hof weigert met reden zo'n voorzet categorisch uit te sluiten.

Een tip kan heel goed de voor een opsporingsonderzoek wettelijk vereiste `verdenking' opleveren. De AIVD heeft zelfs een wettelijke meldingsplicht van strafbare feiten. Lastig blijft dat de rechter geen enkel zicht heeft op de manier waarop zo'n melding tot stand is gekomen.

Stel dat de AIVD een agent-provocateur heeft ingezet. Uitlokking door informanten is in het strafrecht verboden. Het hof probeert dit op te lossen met behulp van het zogeheten vertrouwensbeginsel dat tussen AIDV en justitie zou gelden. Het is ontleend aan de uitleveringspraktijk tussen staten. Deze rekenen elkaars sommen ook niet helemaal na. Het vertrouwen houdt echter op als sprake is van een ,,flagrante schending'' van de rechten van de betrokken persoon. Het hof geeft zelf toe dat dit voor justitie bij een geheime dienst eigenlijk niet te controleren valt. De vraag blijft of zo'n zwakke basiswaarborg voor de verdachte in een Nederlands strafproces aanvaardbaar is.

Het gerechtshof zoekt de oplossing vooral in ,,behoedzaamheid'' bij de hantering van BVD-bewijs. Zeker wat dit betreft is er van overheidswege een druk gelegd op de rechtszaak, waarvan men zich kan afvragen of deze zo gepast is. Minister Donner (Justitie) dreigde na het Rotterdamse vonnis met een speciale wet over AIDV-informatie in het strafproces. Dat is nu - op aandrang van de Tweede Kamer - ook op weg. Het hof probeert in elk geval nog een genuanceerd signaal te geven: een aantal BVD-taps werden toegelaten, enkele ambtsberichten niet. Die waren achteraf echter toch al overbodig gebleken, dus dat zegt weinig.

Minister Donner is verheugd met de uitspraak, maar zegt dat deze zijn wetsvoorstel geenszins overbodig maakt. Dit voorziet in een speciale rol van de rechter-commissaris, die doet denken aan de regeling voor anonieme getuigen.

Voor dat laatste onderwerp is Nederland herhaalde malen op het matje geroepen door het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.


De door Donner uitgesproken verwachting dat zijn nieuwe procedure voor AIVD-informatie naadloos aansluit bij de Europese normen kan voorshands maar beter met een korrel zout worden genomen.

rafiq
24-06-04, 11:49
Voor heel wat mensen is voetbal een soort van religie, dat verklaart meteen waarom er zo vreemd wordt gesproken.

Verontrustend is dat zo'n belangrijk nieuwsfeit zelfs bij jongere Marokkanen en bij jonge moslims schouderophalend wordt gevolgd.

Dat Nederland ook aan het veranderen is met inlevering van democratische waarden zoals beschermd worden door de Staat maar ook tegen de Staat heeft weinig belang.

Vanwege de turbulente ontwikkelingen moet men tegelijkertijd echter zo snel mogelijk een zekere kritische massa voor de nieuwe ideeŽn zien te bereiken.Men moet de zigzaggende PvdA buiten beschouwing laten. Maar ook de Marokkanen die dit geen ene zier interesseert.

The proof of the pudding is in the eating.

Als de veranderingen het hier goed doet dan zullen deze hun plaats/functie in de samenleving verstevigen en men zal de acceptatie exponentieel zien toenemen van gecamoufleert racisme en xenofobie tegen de Islam.

Het is een ingewikkelde discussie, waarbij van alles en nog wat ter discussie wordt gesteld. Waarbij de taal die nu gebezigd wordt in het "debat" nu eindelijk zijn vruchten begint af te werpen in verandering van de wet.

Maar wat dadelijk niet de discussie moet zijn, en Ajaan gaf al de aftrap; het screenen van moslims op (politieke) overtuiging . Kijk zij lult maar wat. Maar als de rechter deze info van een inlichtingendienst of een van zijn zusterdiensten zoals de geheime dienst van Marokko,Algerije op de koop neemt dan zijn wij ver van huis.

Vanzelfsprekend geeft dat de nodige onduidelijkheid als de AIVD bevindingen heeft over recalcitrante groepen zoals de AEL,IS,Milli Gurus,Grijze Wolven,DEFSOL,Nieuw Rechts en alle andere groeperingen en de acceptatie van hun bevindingen door de rechter.

Mijn inziens is dit alleen geweest in 1945 met de denazificatie in Nederland waar je echt een politieke (politie) dienst had en mensen werden verhoort. Alleen dit was na een oorlog situatie. En dan staan zowizo mensenrechten op een laag pitje.

Bedoeling:
oogmerk, dat wat wij wensen of zoeken.

Belang:
iets dan iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed, zijn wensen en verlangens ermee gemoeid zijn

Wiens belang dient de staat: HET STAATSBELANG.

Zie verder Kropotkin.

Ron Haleber
25-06-04, 11:56
Geplaatst door rafiq


Verontrustend is dat zo'n belangrijk nieuwsfeit zelfs bij jongere Marokkanen en bij jonge moslims schouderophalend wordt gevolgd.

Dat Nederland ook aan het veranderen is met inlevering van democratische waarden zoals beschermd worden door de Staat maar ook tegen de Staat heeft weinig belang.

Vanwege de turbulente ontwikkelingen moet men tegelijkertijd echter zo snel mogelijk een zekere kritische massa voor de nieuwe ideeŽn zien te bereiken.Men moet de zigzaggende PvdA buiten beschouwing laten. Maar ook de Marokkanen die dit geen ene zier interesseert.Ik begrijp er ook geen barst van dat de moslims hier dit AIVD-OM-topic niet nummer 1 vinden en maar zitten te zeuren over een lappie textiel meer of minder...!

Maar ook jij bent daar schuld aan! TEXTIEL is oneindig veel belangrijker dan een eerlijk strafproces bleek eerder uit je reacties op Van Bommel!

Prof. RŁter (strafrecht) ging vanochtend op radio 1 uitgebreid in op de "afbraak van onze rechtsstaat" door het gebruik van AIVD-taps door het OM in een strafproces als deze taps niet door het OM zelf wettig waren te verkrijgen.

Dat de AIVD voor eigen gebruik tapt, is wat anders. Maar die taps kunnen niet zomaar in een strafproces worden gebruikt. Dit is tegen de Europese verdragen.

Weer een bewijs dat de moslims maar wat zitten te lullen op dit forum om zichzelf te bevredigen.

rafiq
25-06-04, 12:14
Een stukje textiel dragen of niet dragen is een goed en RECHT dat ook verdedigd moet worden. Ik wil daar wel een robbertje om knokken. Zeker als mensen VALS discussieren zo als het nu in Nederland gaat.

En zeker als van Bommel het heeft over "lampenkappen" wat meteen de discussie een belachelijke lading geeft, dan moet je daar tegen in gaan. Tenminste ik laat het daar niet bij zitten.

Geloof me nu Ron, mensen zijn goed EN slecht (overigens twee culturele, conventionele categoriŽn waarvan op geen enkele wijze tenzij door mystificatie een vaste grond te construeren valt.)
in welke categorie je door de tegenstander ingedeelt wordt is onmiddellijk duidelijk. Van Bommel heeft hiermee duidelijk een stellingname genomen met zijn domme cri de coeur.

Toch heb ik de heerschap in kwestie in Eindhoven gezien over zijn boek, achteraf had ik geen behoefte om kennis te maken. andere keer misschien.

Donners wil de rechtspraak weer ouderwets Kafkaiaans maken. Ook daar wist de beschuldige niet waarvan hij beschuldigt werd. Mooi boek!