PDA

Bekijk Volledige Versie : De grote wassingvan Bommel
22-06-04, 16:36
Sommige vragen die mij gesteld worden zijn ook interessant voor andere mensen. Vandaar deze vraag en antwoord op dit forum.

Vraag:

Als ik het goed heb, wordt de grote wassing o.a. verricht na een zaadlozing.
Nu twijfel ik over de volgorde en de manier waarop deze wassing moet worden verricht.
Zou u dit voor mij op een rijtje kunnen zetten?

Antwoord:

Hieronder een korte uitleg van de grote wassing.

GHOESL (Grote rituele wassing)
De Koran zegt:
“O u, die gelooft, wanneer u opstaat voor het gebed, was dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen, strijk over uw hoofden (met vochtige handen) en was uw voeten tot aan de enkels; en als u djoenoeb bent, reinigt u zich dan; en indien u ziek of op reis bent, of een uwer komt van het toilet, of indien u (intiem) contact met vrouwen heeft gehad, en u kunt geen water vinden, neem dan uw toevlucht tot zuivere aarde en strijk hiermee over uw gezichten en handen (tot aan de ellebogen); Allah wenst u geen moeilijkheden te bezorgen, maar Hij wil u reinigen en Zijn gunst over u voltooien, opdat u dankbaar zult zijn.”(5:6)

De grote wassing of ghoesl bestaat uit drie verplichte onderdelen:

1. De mond inwendig grondig wassen;
2. De neus inwendig grondig wassen (door water diep in en uit te snuiven);
3. Het hele lichaam grondig wassen (waarbij van de huid niets droog mag blijven).

De intentie voor de GHOESL:
Allahoemma innîe oerîedoel-ghoesl lirafiíel-djanâbati wal-karâhati, Allahoemma tahhir qalbîe wa djismîe minal-djanâbati wal-karâhati.

Betekenis:

O Allah! Ik wil werkelijk de grote wassing verrichten, om mij zo te reinigen van dat waar ik afkeer van heb en wat onrein is. O Allah! Reinig mijn hart en mijn lichaam van onreinheid en dat wat afkeer opwekt.

Naar het voorbeeld van de profeet wordt punt drie als volgt uitgevoerd:

Na de intentie reinigt men zorgvuldig het onderlichaam. Dan neemt men de woedoe (kleine wassing) . Hierna begint men water over zich heen te gieten, eerst driemaal vanaf het hoofd, daarna driemaal de rechterzijde en driemaal de linkerzijde van het lichaam. Met het water masseert men het hele lichaam. Een douche voldoet ook aan de eisen.

Deze complete wassing is voor mannen en vrouwen noodzakelijk na geslachtsgemeenschap en na elke vorm van zaadlozing en orgasme; en voor vrouwen na afloop van de menstruatie, en na afloop van de bloedingen bij een geboorte.

Het is soennah, dus vrijwillig, om op deze manier te baden voor de feestgebeden, het vrijdagsgebed en de gezegende nachten, en als iemand moeslim wordt.

Er zijn een aantal woorden in het moslimspraakgebruik die moeilijk met één woord te vertalen zijn, zoals het hier gebruikte woord “djoenoeb”. Men kan ze alleen uitleggen. Veel van deze woorden laten we met een Nederlandse schrijfwijze in de tekst. Hopelijk zullen dit zelfstandige begrippen worden, die de communicatie tussen “nieuwe” Nederlandse en geboren moslims kunnen verbeteren. Djoenoeb = de toestand van onreinheid waarin men geraakt door zaadlozing of geslachtsgemeenschap. Men kan in deze toestand geen Koran lezen, het gebed niet verrichten, geen moskee binnengaan, geen ‘tawaaf’verrichten rond de ka’bah, en het is beter in deze toestand geen voedsel tot zich te nemen.

Abdulwahid van Bommel

M23
24-06-04, 11:30
Asalaamoe alaikoem

Yazaak Allahoe ghairan sheikh Van Bommel.

Deze uitleg daar ben ik al lang naar op zoek.

Wasalaamoe alaikoem

Cindarella
24-06-04, 14:18
DjazakAllah hoegairan voor het plaatsen. Ik hoorde wel wat over de grote wassing. Maar begreep er niet echt veel van.
Maar nu wel...

Miss_Selina
25-06-04, 20:02
Geplaatst door van Bommel
Sommige vragen die mij gesteld worden zijn ook interessant voor andere mensen. Vandaar deze vraag en antwoord op dit forum.

Vraag:

Als ik het goed heb, wordt de grote wassing o.a. verricht na een zaadlozing.
Nu twijfel ik over de volgorde en de manier waarop deze wassing moet worden verricht.
Zou u dit voor mij op een rijtje kunnen zetten?

Antwoord:

Hieronder een korte uitleg van de grote wassing.

GHOESL (Grote rituele wassing)
De Koran zegt:
“O u, die gelooft, wanneer u opstaat voor het gebed, was dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen, strijk over uw hoofden (met vochtige handen) en was uw voeten tot aan de enkels; en als u djoenoeb bent, reinigt u zich dan; en indien u ziek of op reis bent, of een uwer komt van het toilet, of indien u (intiem) contact met vrouwen heeft gehad, en u kunt geen water vinden, neem dan uw toevlucht tot zuivere aarde en strijk hiermee over uw gezichten en handen (tot aan de ellebogen); Allah wenst u geen moeilijkheden te bezorgen, maar Hij wil u reinigen en Zijn gunst over u voltooien, opdat u dankbaar zult zijn.”(5:6)

De grote wassing of ghoesl bestaat uit drie verplichte onderdelen:

1. De mond inwendig grondig wassen;
2. De neus inwendig grondig wassen (door water diep in en uit te snuiven);
3. Het hele lichaam grondig wassen (waarbij van de huid niets droog mag blijven).

De intentie voor de GHOESL:
Allahoemma innîe oerîedoel-ghoesl lirafiíel-djanâbati wal-karâhati, Allahoemma tahhir qalbîe wa djismîe minal-djanâbati wal-karâhati.

Betekenis:

O Allah! Ik wil werkelijk de grote wassing verrichten, om mij zo te reinigen van dat waar ik afkeer van heb en wat onrein is. O Allah! Reinig mijn hart en mijn lichaam van onreinheid en dat wat afkeer opwekt.

Naar het voorbeeld van de profeet wordt punt drie als volgt uitgevoerd:

Na de intentie reinigt men zorgvuldig het onderlichaam. Dan neemt men de woedoe (kleine wassing) . Hierna begint men water over zich heen te gieten, eerst driemaal vanaf het hoofd, daarna driemaal de rechterzijde en driemaal de linkerzijde van het lichaam. Met het water masseert men het hele lichaam. Een douche voldoet ook aan de eisen.

Deze complete wassing is voor mannen en vrouwen noodzakelijk na geslachtsgemeenschap en na elke vorm van zaadlozing en orgasme; en voor vrouwen na afloop van de menstruatie, en na afloop van de bloedingen bij een geboorte.

Het is soennah, dus vrijwillig, om op deze manier te baden voor de feestgebeden, het vrijdagsgebed en de gezegende nachten, en als iemand moeslim wordt.

Er zijn een aantal woorden in het moslimspraakgebruik die moeilijk met één woord te vertalen zijn, zoals het hier gebruikte woord “djoenoeb”. Men kan ze alleen uitleggen. Veel van deze woorden laten we met een Nederlandse schrijfwijze in de tekst. Hopelijk zullen dit zelfstandige begrippen worden, die de communicatie tussen “nieuwe” Nederlandse en geboren moslims kunnen verbeteren. Djoenoeb = de toestand van onreinheid waarin men geraakt door zaadlozing of geslachtsgemeenschap. Men kan in deze toestand geen Koran lezen, het gebed niet verrichten, geen moskee binnengaan, geen ‘tawaaf’verrichten rond de ka’bah, en het is beter in deze toestand geen voedsel tot zich te nemen.

Abdulwahid van BommelAllah de Verhevene heeft gezegd: "Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan." (Vertaling van Al Ma'idah, 6e ayah) Djoenoeb is een toestand van rituele onreinheid, die bijvoorbeeld ontstaan door het hebben van geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie en door bloedingen na zwangerschap (Nifas)

“En zij vragen jou over de menstruatie (haid). Zeg:"Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (sexueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen” (Vertaling van Al Baqarah, 2:222) Al Ghosl ofwel grote wassing, is verplicht bij het volgende:
Zaadlozing: Tijdens de slaap of wanneer men wakker is die door lusten is veroorzaakt. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Water na het water" (Water uit water: d.w.z het verrichten van Al ghosl na zaadlozing, de eerste genoemde water is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.) De hadith is overgeleverd door Moesliem. Er is ook overgeleverd door Oem Salama (Moge Allah tevreden met haar zijn) dat Oem Soelaym zei: "O, boodschapper van Allah, Allah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:"Ja, als ze het water heeft gezien." (Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.) Als sperma uitkomt zonder een lusten-aanleiding, veroorzaakt dus door ziekte of koudheid dan hoeft men geen grote wassing te verrichten. Een duidelijk regel, wanneer men sperma ziet uit zijn geslachtsdeel komen die door lusten uit is gekomen dan is men verplicht de grote wassing te verrichten.
Penetratie bij geslachtsgemeenschap.
Beëindigen van de menstruatieperiode of bloeding na zwangerschap.
Overlijding: Wanneer een persoon overlijdt dan is men verplicht om hem te wassen.
De ongelovige na het bekeren tot de islam. Abou Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd dat Thamamah Al hanafi gevangen werd genomen door de moslims. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) bezocht hem in de middag en zei tegen hem: wat heb je thamamah? (Op een dag) kwam de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) langs thamamah, thamamah sprak de getuigenis en werd moslim. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) stuurde hem naar het tuin van Abou Talha en gebied hem om de grote wassing te verrichten. Hij verrichte de grote wassing, en verrichte twee Rak'as. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Jullie broeder is nu moslim geworden" Overgeleverd door Ahmed, boekharie en moesliem.
Hoe zich te wassen bij de grote wassing:

Men begint door “Bismillah” te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren. Driemaal zijn handen wassen tot de polsen, vervolgens zijn intieme delen wassen. De kleine wassing verrichten, men kan zijn voeten wassen of dit tot het eind uitstellen. Met vochtige handen wrijft men over de hoofdhuid, voor een vrouw is het voldoende om driemaal water te gieten over haar haren te wrijven zonder haar vlechten los te maken. De imam Tiermidie levert over dat Oem Salama aan de profeet (vzmh) vroeg:“Ik vlecht mijn haar, hoe moet ik mijn grote wassing verrichten, moet ik mijn vlechten losmaken?” “Nee,” antwoordde de profeet (vzmh), “ het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten.” Vervolgens wast men driemaal zijn hoofd en oren, iedere keer met een handje vol water. Dan giet men water over de rechterkant en men wast die van boeven naar beneden, hierop de linkerkant Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en anderen.

“Als de profeet (vzmh) zijn grote wassing verrichtte,” zei Aisha, “dan begon hij (vzmh) zijn edele handen te wassen alvorens ze in het water te steken, vervolgens waste hij (vzmh) zijn intieme delen, deed de kleine wassing als voor het gebed, bevochtigde zijn haren, wast zijn hoofd driemaal en goot vervolgens water over zijn gehele lichaam.” (Tiermidie)