PDA

Bekijk Volledige Versie : SoefieMohaa
28-06-04, 17:10
Wat is een Soefi, waar gelooft een Soefi in en is Van Bommel een Soefi?

07-07-04, 00:17
Ja van Bommel zou zichzelf denk ik onder het kopje soefisme scharen. Als we de betekenis die eraan gegeven wordt bestuderen, volgens wat de beleiders ervan erover vertellen dan is het een soort ideaal dat slechts een gedeelte vormt van het geheel. Namelijk de ideaal om het karakter te vervolmaken gepaard met het veelvuldig gedenken van Allaah de Verhevene. Er wordt dus veel aandacht besteed aan akhlaaq. En ook veel aan dikr.

Dat is natuurlijk niet verkeerd. Beiden zijn vereisten die eenieder van ons goed zal doen, en ons tevens dichter bij Allaah zal doen komen Insha'Allah. Echter het heikelpunt is, de manier waarop dit gedaan wordt, de mate en de redenen waarom iemand tot zoiets over gaat.

Want als bijvoorbeeld de dikr op zo'n manier verricht wordt die tegen de Soenna in gaat, m.a.w. op een manier verricht wordt waar geen bewijs voor is, dan is dat een vorm van aanbidding zonder bewijs. En in de Islaam geloven wij dat iedere vorm van aanbidding een bewijs kent. Die we uiteraard uit het leven van de profeet vrede en zegeningen zij met hem kunnen opmaken en tevens uit die van de metgezellen en hun kinderen.

Het tweede punt is de reden waarom iemand tot zo'n handeling over gaat. De intentie dus. Als iemand van plan is om zijn karakter te versterken en zijn/haar band met Allaah Ta'ala te versterken, dan dient dit enkel en alleen aan Hem gericht te zijn, zonder dat dit gepaard gaat met wereldse verlangens.

Dit waren de positieve zaken omtrend het Soefisme. Echter ik vrees dat als ik de negatieve invloeden zou moeten opsommen van het Soefisme en de schade die het in zijn totaliteit heeft aangebracht, ik dan waarschijnlijk niet genoeg zal hebben aan de huidige maroc.nl server. Daarom, en om de reden dat ik geen geleerde ben zal ik slechts enkele voorbeelden geven van fouten die door hen die zich Soefisten noemen veelvuldige begaan worden.

Het zoeken van een shaykh waar men zich aan vast wenst te klampen om vervolgens nooit meer naar een andere te zoeken. Dit is niet toegestaan, men behoort meerdere shayks te bezoeken om kennis te vergaren.

Het toekennen van goddelijke eigenschappen aan zo'n Soefie shaykh. Zoals bijvoorbeeld het doen van waarzeggerij door zo'n shaykh of het doen van voorspellingen. Ook zijn er zelfs gevallen waarbij de shaykh wordt vereerd en wordt gevreesd alsof het een god is.

Het bezoeken van de graven van geleerden en het vragen om hulp bij de doden. Dit is een zeer grote zonde, shirk. Want hulp die alleen door Allaah verkregen kan worden, mag bij niemand anders dan bij Hem gevraagd worden.

De bewering dat er Soefi shaykhs zijn die over bepaalde zaken meer kennis hebben dan de profeet vrede en zegeningen zij met hem.

Het ondergaan van rituelen waarvoor geen basis is in de Islam, zoals bijvoorbeeld het dansen en het uitschreeuwen van kreten die als dikr bedoeld zijn.

enz. enz. enz...

En in de Qor-aan en Soenna zoeken wij onze kennis, en Allaah is de Schenker...

:duim:

heddawa
31-12-04, 00:55
Vrede met u,


Beste [email protected],

Graag wil ik enkele misvattingen die jij blijkbaar over het Soefisme hebt proberen te corrigeren.

Het zoeken van een shaykh waar men zich aan vast wenst te klampen om vervolgens nooit meer naar een andere te zoeken. Dit is niet toegestaan, men behoort meerdere shayks te bezoeken om kennis te vergaren.

Nergens, bij geen enkele soefi orde verplicht men leerlingen om zich te binden aan n leraar. Bij de Uwassy vorm van kennisvergaring komt zelfs geen leraar, althans in lijfelijke vorm, te pas.

Het toekennen van goddelijke eigenschappen aan zo'n Soefie shaykh. Zoals bijvoorbeeld het doen van waarzeggerij door zo'n shaykh of het doen van voorspellingen. Ook zijn er zelfs gevallen waarbij de shaykh wordt vereerd en wordt gevreesd alsof het een god is.

Soefi's vereren nooit de man, maar immer Allah die de man schiep.
En dat ze toevallig soms kunnen waarzeggen is een futiel nevenproduct van hun opleiding.

Het bezoeken van de graven van geleerden en het vragen om hulp bij de doden. Dit is een zeer grote zonde, shirk. Want hulp die alleen door Allaah verkregen kan worden, mag bij niemand anders dan bij Hem gevraagd worden.

Als iemand met een beperkte geestelijke begaving de haren van Allah wil kammen, is dat shirk? De bezoeker van zo'n graf vereert Allah, dankbaar voor Zijn gaven aan de wereld. Als u gaat eten zegt u toch ook Bismillah? Vereert u dan het brood?

De bewering dat er Soefi shaykhs zijn die over bepaalde zaken meer kennis hebben dan de profeet vrede en zegeningen zij met hem.

Is de Profeet, vrede zij met hem, soms een God? Ik durf zelfs te beweren dat de huidige schoolkinderen over bepaalde zaken meer weten dan de Profeet, vrede zij met hem, denk maar eens aan computers. Zo simpel is het allemaal, maak niet zo'n halszaak van zoiets.

Het ondergaan van rituelen waarvoor geen basis is in de Islam, zoals bijvoorbeeld het dansen en het uitschreeuwen van kreten die als dikr bedoeld zijn.

Ook binnen de Islam zijn er verlichte mensen die verder kijken dan hun neus lang is. God schiep heus niet alleen de Islam. Alles komt uiteindelijk van Hem.

En in de Qor-aan en Soenna zoeken wij onze kennis, en Allaah is de Schenker...

Zou dan alle mogelijke kennis in de Quran en de Sunna zitten? Dan zult u wel geen rijlessen nodig hebben om auto te kunnen rijden!

Mijn gebed is met u [email protected], dat God u zegene.

Heddawa

:duim: [/B][/QUOTE]

heddawa
31-12-04, 01:20
Beste Mohaa,

Het is moeilijk om in een kort bestek als dit forum uit te leggen wat een soefi is. Toch zal ik 't proberen.

Soefi's zijn mensen die trachten de hun door God geboden mogelijkheden ten volle te benutten, dit om God te eren uit dankbaarheid voor zijn gaven. Als voorbeeld: de mens gebruikt gemiddeld maar zoiets van 30% van zijn hersencapaciteit bewust.
Soefies streven er onder andere naar om het braakliggende deel van de hersenen te ontginnen. In de loop van de geschiedenis der mensheid zijn er talloze technieken ontdekt of ontwikkeld die toegang geven tot dat braakliggende deel van de hersenen. Soefi's gebruiken ze. En zo proberen zij ieder een volledig mens te worden, ter ere van God.


Waar een soefi in gelooft? In God, maar voor een soefi is geloven echt niet genoeg. Hij bemint God, met alles wat in hem is. Of het kader waarbinnen hij dit doet Islamitisch, Christelijk, Joods, Hindoe, Boedhistisch of wat dan ook is, bepaalt soms zijn uiterlijke beleving van het geloof.

Of mijnheer Van Bommel een soefi is kan ik niet zo zeggen. Ik weet weinig van de man. En eigenlijk boeit me dat ook niet zozeer.

Ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is.

Ga en zoek mijn vriend.

Heddawa