PDA

Bekijk Volledige Versie : huwelijkscontract is belangrijk!farrah_zina
05-07-04, 15:18
Zoals de meeste moslims, zijn verloofd zonder een huwelijkscontract te tekenen.
Doet dit liefst zo vlug mogelijk of anders zit je met een zonde.
Zelfs komt je verloofde bij jullie ouders eten. Is dit HRAM.
En als je gewoon met je verloofde praat. Is dit ook HRAM.
enz ...
Terwijl je denkt dat dit HALAL is, dan ben je fout bezig ... een zonde .... omdat je een huwelijkscontract niet hebt getekent.

ps: Als dit hram is ... dan is stiekem uitgaan met je geliefde nog een grotere zonde.
Dus beste broters en sister ... denk goed na voor je aan iets begint.
Ten eerste aan Allah ....
Mainchallah

KrushFanta
05-07-04, 17:14
Echt sommige mensen op deze planeet............ :fuckit2: ik ga hier niet eens inhoudelijk op reageren......

of toch wel........ Doe ermee wat je wilt.


Narrated 'Umar (bin Al-Khattab):

My Lord agreed with me in three things:

1. I said,"O Allah's Apostle, I wish we took the station of Abraham as our praying place (for some of our prayers). So came the Divine Inspiration: And take you (people) the station of Abraham as a place of prayer (for some of your prayers e.g. two Rakat of Tawaf of Ka'ba)". (2.125)

2. And as regards the (verse of) the veiling of the women, I said, 'O Allah's Apostle! I wish you ordered your wives to cover themselves from the men because good and bad ones talk to them. ' So the verse of the veiling of the women was revealed.

3. Once the wives of the Prophet made a united front against the Prophet and I said to them, 'It may be if he (the Prophet) divorced you, (all) that his Lord (Allah) will give him instead of you wives better than you.' So this verse (the same as I had said) was revealed." (66.5).

..................................
Narrated Sad bin Abi Waqqas

Umar bin Al-Khattab asked the permission of Allah's Apostle to see himwhile some Quraishi women were sitting with him, talking to him and asking him for more expenses, raising their voices above the voice of Allah's Apostle.

When 'Umar asked for the permission to enter, the women quickly put ontheir veils. Allah' Apostle allowed him to enter and 'Umar came in while Allah's Apostle was smiling, 'Umar said "O Allah's Apostle! May Allah always keep you smiling." The Prophet said, "These women who have been here, roused my wonder, for as soon as they heard your voice, they quickly put on their veils. "'Umar said, "O Allah's Apostle! You have more right to be feared by them than I." Then 'Umar addressed the women saying, "O enemies of yourselves! You fear me morethan you do Allah's Apostle ?" They said, "Yes, for you are harsher and sterner than Allah's Apostle." Then Allah's Apostle said, "O Ibn Al-Khattab! By Him in Whose Hands my life is! Never does Satan find you going on a way, but he takes another way other than yours."

Eelke
06-07-04, 06:46
Geplaatst door farrah_zina
Zoals de meeste moslims, zijn verloofd zonder een huwelijkscontract te tekenen.
Doet dit liefst zo vlug mogelijk of anders zit je met een zonde.
Zelfs komt je verloofde bij jullie ouders eten. Is dit HRAM.
En als je gewoon met je verloofde praat. Is dit ook HRAM.
enz ...
Terwijl je denkt dat dit HALAL is, dan ben je fout bezig ... een zonde .... omdat je een huwelijkscontract niet hebt getekent.

ps: Als dit hram is ... dan is stiekem uitgaan met je geliefde nog een grotere zonde.
Dus beste broters en sister ... denk goed na voor je aan iets begint.
Ten eerste aan Allah ....
Mainchallah

En je trouwt dan dus met een vreemde die je alleen even in de verte hebt gezien. Ik zie namelijk geen kans om iemand te leren kennen met zoveel restricties.

Groet, groet Eelke

Joesoef
06-07-04, 08:19
Gewoon lekker snel trouwen, kom je er vanzelf achter dat het allemaal geen sprook je is en dat geloof niet een garantie is voor een goede relatie.

roger219
06-07-04, 13:15
get a life! ga maar lekker op een hoge berg staan,je komt toch al zuurstof tekort.
:moe: :moe: :moe: :moe: :moe: :moe: :terrorist

Badrtje
06-07-04, 16:03
Bismillah,

assalaam a3laikoem wa ra7matoellaah,

alhamdoellilaaah alladhie galaqa-l-mawta wal 7ayaa,

Volgens het overgrote meerendeel van de geleerden moet een huwelijk aan 4 vereisten voldoen wil het voor de islaam correct zijn.

Voorwaarden;

- De vrouw moet toestemming geven.
- De wallie(voogd) moet toestemming geven.
- Er moet overeenstemming zijn over de bruidsschat.
- Er moeten minimaal 2 getuigen zijn van dit geheel.

De geleerden zijn er ook over eens dat de toestemmingen genoemd in de eerste twee punten tevens als de overeenstemming van de bruidsschat NIET op schrift gedocumenteerd hoeft te worden... sterker nog mondeling heeft de voorkeur boven de schriftelijke overeenkomst. Dus wanneer de vrouw en haar voogd mondeling toestemmen en de bruidsschat is accoord en hier zijn 2 mensen van getuigen dan is men halaal voor elkaar.

wa allahoe a3lam

Alles wat goed is komt van allah swt en alles wat fout is komt van mij.

wa a3laikoemoe salaamoelaaaaah