PDA

Bekijk Volledige Versie : Is religie een (bind)-middel om een stabiele maatschappij te krijgen?shahinda35
14-07-04, 13:22
Nederland is over het algemeen een christelijk land, hoewel er steeds meer moslims bijkomen. Ik merk weinig van het christelijk karakter van de maatschappij. Zelf denk ik, dat als wij ons houden aan onze religie, of het nou christelijk, joods of islam is, de maatschappij er veel beter uitgaat zien.

Wat denk jij?

ricknick3
14-07-04, 14:31
ik als moslim vind dat religie persoonlijk is en niet voor het hele land moet gelden anders krijg je hier iran of afghanisten niet iedereen is gelovig dus moet je religie gescheiden houdenvan staat

Olive Yao
14-07-04, 18:03
Geplaatst door shahinda35
Nederland is over het algemeen een christelijk land, hoewel er steeds meer moslims bijkomen. Ik merk weinig van het christelijk karakter van de maatschappij. Zelf denk ik, dat als wij ons houden aan onze religie, of het nou christelijk, joods of islam is, de maatschappij er veel beter uitgaat zien.

Wat denk jij?
Ik denk dat je Europa niet meer christelijk kunt noemen (de USA veel meer). Veel mensen zijn niet gelovig, of beoefenen hun geloof niet. En aan de andere kant is de macht van godsdienst in Europese landen aan banden gelegd. De invloed is om veel redenen afgenomen.

Godsdienst was vanouds een bindmiddel binnen een maatschappij of cultuur, maar zaaide vanouds juist tweespalt tussen groepen met verschillende godsdiensten. En dat kan nog steeds zo zijn.

Een stabiele samenleving rust op veel factoren, godsdienst is daarvoor volgens mij niet nodig. Waarden en normen rusten ook niet per se op godsdienst, volgens mij rusten ze op natuur, cultuur en verstand.

Shahinda, wat denk je hiervan? :

http://www.maroc.nl/islam/forums/showthread.php?s=&postid=1331592#post1331592

shahinda35
15-07-04, 06:50
Geplaatst door ricknick3
ik als moslim vind dat religie persoonlijk is en niet voor het hele land moet gelden anders krijg je hier iran of afghanisten niet iedereen is gelovig dus moet je religie gescheiden houdenvan staat

Natuurlijk is de relatie met de Schepper persoonlijk, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik bedoel niet dat iedereen moslim of christelijk moet zijn, maar zich wel aan de christelijke of islamitische normen en waarden moet houden. Volgens mij ziet de maatschappij er dan heel anders uit.

shahinda35
15-07-04, 06:57
Geplaatst door Olive Yao
Ik denk dat je Europa niet meer christelijk kunt noemen (de USA veel meer). Veel mensen zijn niet gelovig, of beoefenen hun geloof niet. En aan de andere kant is de macht van godsdienst in Europese landen aan banden gelegd. De invloed is om veel redenen afgenomen.

Godsdienst was vanouds een bindmiddel binnen een maatschappij of cultuur, maar zaaide vanouds juist tweespalt tussen groepen met verschillende godsdiensten. En dat kan nog steeds zo zijn.

Een stabiele samenleving rust op veel factoren, godsdienst is daarvoor volgens mij niet nodig. Waarden en normen rusten ook niet per se op godsdienst, volgens mij rusten ze op natuur, cultuur en verstand.

Shahinda, wat denk je hiervan? :

http://www.maroc.nl/islam/forums/showthread.php?s=&postid=1331592#post1331592

Een stabiele samenleving berust inderdaad op meerdere factoren dan alleen maar godsdienst. De normen en waarden van christenen en moslims verschillen niet echt van elkaar, dat lijkt me een goed uitgangspunt.

De andere factoren die jij noemt, natuur, cultuur en verstand kunnen er ook voor zorgen dat we uitelkaar groeien ipv tot elkaar komen.

Eelke
15-07-04, 12:18
Geplaatst door shahinda35
Een stabiele samenleving berust inderdaad op meerdere factoren dan alleen maar godsdienst. De normen en waarden van christenen en moslims verschillen niet echt van elkaar, dat lijkt me een goed uitgangspunt.

Een goed uitgangspunt misschien maar niet alles bepalend. Als iemand zegt dat de bijbel altijd gelijk heeft dan het je geen stabiele basis maar een basis om uit elkaar te groeien. Wat denk ik het belangrijkste moet zijn is het besef dat iedereen andere wensen en iedeen heeft en dat iedereen dit ook respecteerd.


De andere factoren die jij noemt, natuur, cultuur en verstand kunnen er ook voor zorgen dat we uitelkaar groeien ipv tot elkaar komen.

Religie kan ook prima zorgen voor het uit elkaar groeien. De wil om samen iets te doen moet er zijn en daar loopt het nog wel eens mis volgens mij. De mensen zijn gewoon te egoistisch.

Groet, groet Eelke

dicksr
15-07-04, 13:03
Nederland omschrijven als een overwegend christelijk land in hetzelfde verband als bijvoorbeeld Marokko omschrijven als een overwegend islamitisch land gaat volgens mij niet.

Het christelijke is, zoals ik er tegen aan kijk, voor christelijke nederlanders een prive-belevenis die ze wel of niet in een (zeer versplinterd) kerkgenootschap beleiden en vaker niet dan wel een levenswijze. Nederlanders in het algemeen zullen niet snel iemand erop wijzen dat zijn kleding of zijn gedrag of iets dergelijks in strijd is met zijn geloof. Doorgaans zullen ze ook niet toestaan dat iemand hen op dergelijke wijze aanspreekt. ("Dat maak ik zelf wel uit.") De bijbel als leidraad voor het dagelijkse leven wordt nog maar in beperkte kring gehanteerd. De universele waarden uit de Bijbel worden doorgaans aangenomen en gerespecteerd, de regels voor het dagelijks leven worden historisch gerelativeerd. Toch zullen denk ik de meeste nederlanders, als je hun vraagt of ze gelovig zijn, daar bevestigend op antwoorden.

Voor zover ik de marokkanen kan beoordelen is de Islam voor hen een levenswijze. De Koran biedt ook houvast (is ook leidraad) voor het dagelijks leven. Over deze hele site zie je Islamieten elkaar terechtwijzen aan de hand van Koranteksten of vragen of iets volgens de Koran wel of niet toegestaan is. Voor 'christelijke' nederlanders is dit, denk ik, heel moeilijk te begrijpen.

Als iedereen nu volgens zijn religie gaat leven zoals voorgesteld wordt om tot een betere, stbielere samenleving te komen, dan zou het verschil in religie-beleving (dus niet het verschil in religie!)eerder ontwrichtend en scheidend, dan stabiliserend werken.

Het seculiere van de nederlandse maatschappij is er o.a op gericht individuen de vrijheid van eigen religie-beleving te garanderen en te voorkomen dat een dominante religie anderen haar leefregels oplegt.

De universele uitgangspunten van onder andere het christendom en het humanisme en de Verlichting vind je terug in de wetgeving en de wijze waarop we samenleven.

We moeten denk ik gewoon vaststellen dat we religieus verschillend zijn, zowel in religie als in beleving, maar dat we als mensen broeders zijn en in die zin met elkaar (leren) harmonieus samen (te) leven.

dicksr

Olive Yao
15-07-04, 15:06
Geplaatst door shahinda35
Een stabiele samenleving berust inderdaad op meerdere factoren dan alleen maar godsdienst. De normen en waarden van christenen en moslims verschillen niet echt van elkaar, dat lijkt me een goed uitgangspunt.
Ik hoop het, want het brengt mensen dichter bij elkaar.
Komen de vroegere oorlogen tussen christenen en moslims (kruistochten enz.) dan voort uit wederzijds onbegrip?


De andere factoren die jij noemt, natuur, cultuur en verstand kunnen er ook voor zorgen dat we uit elkaar groeien ipv tot elkaar komen.
Zeker. In onze natuur zit ook xenofobie of zelfs vreemdelingenhaat.

Culturen kunnen vijandig tegenover elkaar staan, en dat wordt dan in onze tijd nog aangewakkerd door essays over "The clash of civilizations" (Samuel Huntington) en domme media die dat maar blijven schrijven zonder aandacht voor wat mensen overal ter wereld gemeen hebben.

Maar in ons verstand heb ik veel vertrouwen.


We zijn trouwens goed in gesprek in deze topic.

shahinda35
17-07-04, 01:03
Een goed uitgangspunt misschien maar niet alles bepalend. Als iemand zegt dat de bijbel altijd gelijk heeft dan het je geen stabiele basis maar een basis om uit elkaar te groeien. Wat denk ik het belangrijkste moet zijn is het besef dat iedereen andere wensen en iedeen heeft en dat iedereen dit ook respecteerd.

Als je ervan uitgaat dat je altijd gelijk hebt, dan komt er geen dialoog, immers, je hebt dan toch altijd gelijk? En altijd gelijk willen hebben, wil nog niet zeggen dat je het bij het juiste eind hebt, of zie ik dat verkeerd?Religie kan ook prima zorgen voor het uit elkaar groeien. De wil om samen iets te doen moet er zijn en daar loopt het nog wel eens mis volgens mij. De mensen zijn gewoon te egoistisch.

Wanneer je vanuit je religie een ander, ook als hij/zij andere denkbeelden heeft, respecteerd, dan is er in iedergeval een basis om verder te gaan. Een religieus persoon wil alleen maar het beste voor zichzelf maar ook voor zijn/haar mede-mens. Vanuit dat punt kunnen we toch verder gaan?

shahinda35
17-07-04, 01:17
Nederland omschrijven als een overwegend christelijk land in hetzelfde verband als bijvoorbeeld Marokko omschrijven als een overwegend islamitisch land gaat volgens mij niet.

En toch zie ik Nederland als christelijk, zeker als je ziet dat de grootste politieke partij een christelijk signatuur heeft en dus een grote aanhang heeft. Hoe dat in Marokko is weet ik niet, ben geen marokkaanse en weet eerlijk gezegd weinig van Marokko af.

Het christelijke is, zoals ik er tegen aan kijk, voor christelijke nederlanders een prive-belevenis die ze wel of niet in een (zeer versplinterd) kerkgenootschap beleiden en vaker niet dan wel een levenswijze. Nederlanders in het algemeen zullen niet snel iemand erop wijzen dat zijn kleding of zijn gedrag of iets dergelijks in strijd is met zijn geloof. Doorgaans zullen ze ook niet toestaan dat iemand hen op dergelijke wijze aanspreekt. ("Dat maak ik zelf wel uit.") De bijbel als leidraad voor het dagelijkse leven wordt nog maar in beperkte kring gehanteerd. De universele waarden uit de Bijbel worden doorgaans aangenomen en gerespecteerd, de regels voor het dagelijks leven worden historisch gerelativeerd. Toch zullen denk ik de meeste nederlanders, als je hun vraagt of ze gelovig zijn, daar bevestigend op antwoorden.

Mijn religie is ook voor mij een privé-belevenis, ieders relatie met de Schepper, laat ik het maar zo noemen, is persoonlijk. Bij de Islam hoort een bepaalde levenswijze, en dat uit zich in verschillende vormen. Daar is de kleding maar één aspect van. Bovendien is het zo, dan men mede-moslims moet/mag aanspreken op verkeerde zaken. Wat is daar mis mee? Ik vind het alleen maar positief dat men mij op verkeerde zaken attendeert, wel moet de toon veranderen, want anders krijg je als moslim ook het 'dat maak ik zelf wel uit' gedachte.


Voor zover ik de marokkanen kan beoordelen is de Islam voor hen een levenswijze. De Koran biedt ook houvast (is ook leidraad) voor het dagelijks leven. Over deze hele site zie je Islamieten elkaar terechtwijzen aan de hand van Koranteksten of vragen of iets volgens de Koran wel of niet toegestaan is. Voor 'christelijke' nederlanders is dit, denk ik, heel moeilijk te begrijpen.

Allereest, noem ons geen islamieten. We zijn moslims. En ja, wat ik hierboven al zei: de toon moet veranderen als je iemand iets wil duidelijk maken. Strooien met Koranteksten of Bijbelteksten is niet moeilijk, ze in de praktijk toepassen is juist de kunst. Wat ik hier weleens lees is dat men het elkaar steeds moeilijk maakt, er is weinig ruimte om open en vrij uit van gedachten te wisselen, je wordt al snel voor Kafir (heiden) uitgemaakt. Dat is niet de bedoeling, je kan een ander op teksten wijzen, maar iemand uitmaken voor Kafir gaat mij te ver. Dat het voor buitenstaanders soms niet meer te volgen is, ligt aan ons moslims, we wijzen te snel...hand in eigen boezem steken zie ik zelden.

Als iedereen nu volgens zijn religie gaat leven zoals voorgesteld wordt om tot een betere, stbielere samenleving te komen, dan zou het verschil in religie-beleving (dus niet het verschil in religie!)eerder ontwrichtend en scheidend, dan stabiliserend werken.

Het seculiere van de nederlandse maatschappij is er o.a op gericht individuen de vrijheid van eigen religie-beleving te garanderen en te voorkomen dat een dominante religie anderen haar leefregels oplegt.

Hier heb ik helemaal geen moeite mee, ik wil niemand iets opleggen, immers in de Islam is dwang uit den boze.


We moeten denk ik gewoon vaststellen dat we religieus verschillend zijn, zowel in religie als in beleving, maar dat we als mensen broeders zijn en in die zin met elkaar (leren) harmonieus samen (te) leven.

En dat is nou juist datgene wat ik wilde zeggen.

shahinda35
17-07-04, 01:20
Ik hoop het, want het brengt mensen dichter bij elkaar.
Komen de vroegere oorlogen tussen christenen en moslims (kruistochten enz.) dan voort uit wederzijds onbegrip?

Niet alleen wederzijds onbegrip maar ook door ontwetendheid.


Zeker. In onze natuur zit ook xenofobie of zelfs vreemdelingenhaat.

Culturen kunnen vijandig tegenover elkaar staan, en dat wordt dan in onze tijd nog aangewakkerd door essays over "The clash of civilizations" (Samuel Huntington) en domme media die dat maar blijven schrijven zonder aandacht voor wat mensen overal ter wereld gemeen hebben.

Maar in ons verstand heb ik veel vertrouwen.


We zijn trouwens goed in gesprek in deze topic.

Ik ben blij met jullie reactie's tot dusver. Maar waar blijven de reactie's van andere moslims?

Olive Yao
19-07-04, 17:38
Godsdienst wordt de laatste jaren vaak omschreven als privézaak, maar ik vraag me af of dat juist is.

Godsdienst is levens- en wereldbeschouwing, heeft te maken met wat een juiste manier van leven is en hoe we samenleven.
Natuurlijk praten we met elkaar over onze manier van leven en ontwikkelen we daar gemeenschappelijke ideeën over – anders kun je volgens mij niet samenleven.
En veel mensen vinden het juist prettig om hun levens- en wereldbeschouwing met anderen te delen.

“Dat maak ik zelf wel uit”? Vaak is dat onterecht, veel wat je doet gaat anderen wel degelijk aan.


Geplaatst door Shadinda35
Dat het voor buitenstaanders soms niet meer te volgen is, ligt aan ons moslims, we wijzen te snel...hand in eigen boezem steken zie ik zelden.
In het algemeen zou ik de fout niet bij de ene of de andere groep zoeken, maar bij menselijke beperkingen die we allemaal hebben.


Hier heb ik helemaal geen moeite mee, ik wil niemand iets opleggen, immers in de Islam is dwang uit den boze.
Geen dwang in godsdienst staat in de koran, Rabi’ah en Yasmeen wijzen daar vaak op. Helaas is het voor mensen erg moeilijk om zich daaraan te houden. Persoonlijk vind ik het daarom naief om blindelings op dat voorschrift te vertrouwen en wil ik graag wat andere "veiligheidsmaatregelen" inbouwen in de samenleving.


Ik ben blij met jullie reactie's tot dusver. Maar waar blijven de reactie's van andere moslims?
Ook onder Nieuws van de dag voeren we discussies over dit soort thema's.

Deze met [email protected] vond ik cool:

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?s=&postid=1444875#post1444875

gaat hier verder:

http://www.maroc.nl/islam/forums/showthread.php?s=&postid=1447769#post1447769

David
21-07-04, 10:05
Geplaatst door shahinda35
... maar zich wel aan de christelijke of islamitische normen en waarden moet houden. Volgens mij ziet de maatschappij er dan heel anders uit.


Volgens mij is niet echt nodig om je aan christelijke of islamitische normen en waarden te houden. Als iedereen weer eens wat manieren zou hebben, en wat fatsoen en verstand, dan waren we al een heel eind. Dat heeft niet zoveel met religie te maken. Ik ben bijvoorbeeld niet religieus opgevoed, maar wél fatsoenlijk.

dicksr
21-07-04, 11:34
Geplaatst door David
Volgens mij is niet echt nodig om je aan christelijke of islamitische normen en waarden te houden. Als iedereen weer eens wat manieren zou hebben, en wat fatsoen en verstand, dan waren we al een heel eind. Dat heeft niet zoveel met religie te maken. Ik ben bijvoorbeeld niet religieus opgevoed, maar wél fatsoenlijk. :handbang:

dicksr
21-07-04, 11:45
Geplaatst door Olive Yao
Godsdienst wordt de laatste jaren vaak omschreven als privézaak, maar ik vraag me af of dat juist is.

Godsdienst is levens- en wereldbeschouwing, heeft te maken met wat een juiste manier van leven is en hoe we samenleven. De reden om dit als prive-zaak te beschouwen, is voor mij dat verschillende religies verschillende opvattingen hebben over die manier van leven en samenleven. Om in de maatschappij harmonieus samen te kunnen leven met verschillende opvattingen en de vrijheid van individuele beleving te waarborgen, is naar mijn mening een universele code nodig, zonder religieuze kleur, of je die kleur zelf wilt toevoegen is een individuele keuze (verantwoordelijkheid).
Natuurlijk praten we met elkaar over onze manier van leven en ontwikkelen we daar gemeenschappelijke ideeën over – anders kun je volgens mij niet samenleven. Helemaal waar. En veel mensen vinden het juist prettig om hun levens- en wereldbeschouwing met anderen te delen. En veel mensen ook niet.

“Dat maak ik zelf wel uit”? Vaak is dat onterecht, veel wat je doet gaat anderen wel degelijk aan. Binnen de context van religie denk ik daar dus anders over, mijn geest is mijn prive-domein.

Geen dwang in godsdienst staat in de koran, Rabi’ah en Yasmeen wijzen daar vaak op. Helaas is het voor mensen erg moeilijk om zich daaraan te houden. Persoonlijk vind ik het daarom naief om blindelings op dat voorschrift te vertrouwen en wil ik graag wat andere "veiligheidsmaatregelen" inbouwen in de samenleving. En dat bedoel ik met de 'universele code' vrij van religie.