PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorbehoefdsmiddelen in de islamvan Bommel
29-07-04, 11:02
Sommige vragen die mij gesteld worden zijn ook interessant voor anderen. Een antwoord komt dus ook soms op dit forum.

Vraag:
Zijn voorbehoedsmiddelen in de islam toegestaan?

Antwoord:
Geboortebeperkende maatregelen worden in de koran en profetische uitspraken onder voorwaarden binnen het huwelijk toegestaan. In de overlevering worden onthouding en cotus interruptus ('azl) besproken en toegestaan op voorwaarde van wederzijds goedvinden van man en vrouw. Omdat de profeet het recht van de vrouw op seksuele bevrediging heeft vastgesteld, hebben verschillende moslimgeleerden hiervan de contradictie aangegeven en verklaard dat 'terugtrekking vr het orgasme bij de man ook dat van de vrouw kan voorkomen, waarbij vanuit de toestemming op cotus interruptus de ethische toestemming voor andere contraceptiva door middel van analogie kon worden afgeleid. Toen in Europa de christelijke ethiek ten gunste van geboorteregeling veranderde, kwamen bijna alle ideen op dat gebied uit de moslimwereld.
Een man vertelde aan de profeet dat de joden het een mindere vorm van levend begraven van kinderen noemden. De profeet zei: "Zij hebben ongelijk, want indien Allah een mens wil scheppen kan niemand dat voorkomen". De vragen over de aard van sperma - is het iets levends en waardevols of moet het net als andere vormen van 'nadjasah' (onreinheid zoals urine en ontlasting), om de zoveel tijd uit het lichaam worden verwijderd - en de theorie van de gelijkwaardige bijdrage van zowel man als vrouw aan de voortplanting, stonden centraal bij de toestemming voor geboorteregeling bij imam Ghazzali. Volgens hem kreeg sperma pas waarde als het zich verenigde met de eicel van de vrouw en zich in de baarmoeder nestelde. Daarvoor bevond het zich als het ware nog in het lichaam van de man.

Omar ibn al-Chattab stelde in zijn periode als Kalief nog eens uitdrukkelijk vast dat een vrouw recht heeft op seksueel leven en om zelf te beslissen of zij al dan geen kind wenst. Verder zijn toegestaan: periodieke onthouding, condoom, pessarium. Hormoonpreparaten (de pil) hebben de naam een nadelige invloed op de gezondheid uit te oefenen en zijn daarom niet wenselijk. Ze worden door veel migranten moslimvrouwen toch wel gebruikt omdat de meerderheid van moslimmannen contraceptiva een zaak van de vrouw vinden. De schadelijke bijwerking schijnt nu tot een minimum te zijn teruggebracht maar ze worden door veel moslim-moralisten beschreven als tabletten die ongelimiteerde seksuele vrijheid mogelijk maken, waardoor ze met een soort taboe zijn omgeven. Wel bestaat er een redelijke eenheid van opinie over het gebruik van medicijnen om de menstruatie tijdelijk te stoppen om zodoende de gehele maand Ramadan te kunnen vasten of gedurende de bedevaart alle handelingen te kunnen verrichten. Mechanische irriterende middelen, zoals het spiraaltje, staan samensmelting van eicel en sperma toe en zijn daarom ongewenst. Sterilisatie is een ingreep die de natuur duidelijk geweld aan doet en daarom ongewenst en door de meeste moslimgeleerden verboden. Abortus provocatus is alleen toegestaan, wanneer het leven van de vrouw in gevaar is.

Abdulwahid van Bommel