PDA

Bekijk Volledige Versie : De grootste Liefde van mijn leven ik dacht dat ik hem nooit zou ontmoetenlady_nl
31-07-04, 22:09
De liefde van Allah

Van jongs af aan horen we van onze ouders, leraren en leraressen, dat we veel van Allah swt moeten houden, en dat die en die metgezel die zoveel van Allah hield, had aan het eind dat en dat bereikt…..
Maar zit het met het omgekeerde? Houdt Allah ook van ons??? Hoeveel houdt Allah van ons?? Dat is waar het dit keer over gaat: de liefde van Allah swt. Hoeveel houdt Allah swt van ons? Hoe is onze relatie met ons tot Allah swt? Een ding moeten wij goed in de gaten houden: de relatie met ons tot Allah
swt is gebaseerd op liefde…Allah swt houdt ervan om ons te vergeven, en hij wil ons maar al te graag het paradijs binnen laten gaan, en niet zoals velen denken, dat deze relatie gebaseerd is op haat, en angst voor het hellevuur. Het mooiste is, dat wanneer je Allah aan het aanbidden bent, je er blij mee
bent dat jij dat kan doen, je bent er trots op, je houdt ervan om Allah te aanbidden! Dit is een groot verschil met iemand die Allah aanbidt omdat hij bang is anders in het vuur te belanden. We vragen ons vast af: Wat zijn de bewijzen dat Allah swt van ons houdt??? Hier een aantal overleveringen:

De profeet saw zegt: “Als Allah van een dienaar houdt, dan roept hij Jibriel: ‘O Jibriel, ik houdt van diegene (en noemt hem bij naam), dus jij houdt ook van hem!’ Dan roept Jibriel: ‘O jullie in de hemelen, Allah houdt van die en die, dus houdt ook van hem!’ En daarna wordt de liefde voor hemook op aarde gezaaid.” Masha Allah!!! Stel je voor, Allah swt houdt van jou….dan noemt hij jou bij jouw eigen naam!!! Jibriel gaat ook van je houden, Masha Allah, hij die met de profeet de hemelse reis heeft meegemaakt, hij die ons de koraan heeft gebracht…hij gaat ook van je houden…en daarna, roept hij ook de anderen in
de hemelen…dus alle profeten, Mousa, Iesa, Suleymaan, Sayyida Maryam….stel je voor, dat Ibrahiem ook van je gaat houden….Masha Allah!! En boven dat alles komt ook nog, dat ook mensen hier op aarde van je gaan houden…omdat Allah van je houdt! Vaak komt het voor dat je iemand aardig vind, dat je hem of haar lief hebt…maar je durft het tegen niemand te zeggen, je houdt het voor jezelf…maar neeeh, Allah swt laat het iedereen weten…alle engelen, alle profeten, en ook nog alle mensen gaan van je houden… Allah swt zegt in een hadith Qudusi: “Mijn dienaar komt het dichstbij mij met de dingen die ik hem verplicht heb. En hij komt steeds dichterbij met de vrijwillige daden, totdat ik van hem houdt. En als ik van hem houd, dan ben ik zijn oor waarmee hij luistert, zijn oog waarmee hij ziet, en zijn hand
waarmee hij handelt, en zijn voet waarmee hij wandelt, en als hij mij vraagt, dan geef ik hem, en als hij mij om bescherming vraagt, bescherm ik hem.” Wat betekent: ik ben zijn oor waarmee hij luistert en ….??? Hij zal je ervan weerhouden om naar het verboden te luisteren, en stel dat het toch een keer gebeurt, dan komt het nooit in je hart, hij laat het nooit voorkomen dat je naar verboden dingen kijkt, maar als het een keertje voorkomt, blijft ook dat ver van je hart…etc.. Een keer was de profeet met een paar metgezellen, en het was erg warm. Zij zagen een moeder, die haar zoontje van de zon probeerde te beschermen. De profeet zei tegen zijn metgezellen: “Zien jullie die moeder, hoe zij met haar zoontje omgaat? Allah is barmhartiger tegen jullie dan deze moeder met haar zoon.” Dus zoveel houdt Allah swt van ons…hoeveel houden onze moeders van ons…niet te beschrijven…maar dat is nog niks vergeleken met de liefde van Allah. Toen Ali dit hoorde zei hij: “Als op de dag des oordeels tegen mij wordt gezegd: ‘Laat jou ondervraging door je ouders gebeuren, dan zou ik niet toestemmen.’” Waarom niet? “Want Allah is barmhartiger dan onze vaders en moeders!” Zou onze moeder het over haar hart te krijgen om ons in het vuur te gooien??? Allah is barmhartiger dan je moeder!! Dit duidt op de imaan van Ali ra, en het laat ons zien wat mij met deze overlevering moeten doen….

De profeet zegt: “De barmhartigheid van Allah is verdeeld in honderd delen. Hij heeft slecht een deel naar de aarde neergezonden. En wanneer de dag des oordeels aankomt, haalt hij de anderen 99 delen erbij, en verspreidt Hij het onder zijn dienaren…” Dus al die barmhartigheid in deze wereld, al die moeders, de liefde voor familieleden…sinds de tijd van Adam as, is slechts een honderdste deel van
alle barmhartigheid??? En op de dag des oordeels, komt er nog meeer barmhartigheid over ons
heen…Subhana Allah…de profeet zegt: “Er is zoveel barmhartigheid, dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt…” Allah zegt in een hadith Qudusi: “Hij die ter lengte van een duim dichterbij
mij komt, kom ik een armlengte dichterbij, en als hij een armlengte dichterbij mij komt, kom ik een meter dichterbij, en als hij lopend naar me toe komt, kom ik rennend naar hem toe….” Subhana Allah….Zo groot is de liefde voor Allah voor ons…hij verwacht slechts een initiatief van ons..en toch zijn er nog mensen onder ons, die gewoon Allah niet willen aanbidden…. Stel je voor dat Allah zou zeggen: Als je een arm lengte naar me toe komt, kom ik ter lengte van een vinger naar je toe…dat zouden we al heel wat hebben gevonden, dat hij in ieder geval naar ons toe komt….mooier zou zijn:
Als jij een armlengte naar me toe komt, kom ik ook een armlengte naar je toe…dat zouden we echt masha Allah hebben gevonden…maar Allah blijft ons verassen…Hij bewijst altijd weer dat Hij inderdaad de barmhartige is….dat Hij degene is die het meeste van ons houdt….Hij komt nog meer jou toe…!

De profeet zegt: “De eerste hemel in de tweede hemel is net een ring in een woestijn, en de tweede hemel in de eerste is net een ring in een woestijn, …, en de zesde hemel in de zevende als een zaadjes in de woestijn, en de zevende hemel vergeleken met de troon van Allah, als een zaadje in een woestijn, en de troon in de hand van Allah als een zaadje in de woestijn!” We kunnen veel uit deze overlevering halen, maar kun je je voorstellen hoe klein je eigenlijk op deze wereld bent???? En toch, is de mens het enige wezen wat zo eigenwijs is om nee te zeggen tegen zijn schepper! En toch is Allah swt zo armhartig voor ons..Subhana Allah!! En hij komt elke nacht naar de aardse hemel, zoals in de hadith Qudusi vermeld staat en roept: “Is er iemand die een smeekbede heeft, dan vergeef ik hem, en is er iemand mij vraagt dan geef ik hem, en is er iemand die vergeving vraagt dan vergeef ik hem.” Allah swt komt helemaal naar ons toe, en vraagt ons of wij vergeving nodig hebben??? Wat willen wij nog meer??? Hij heeft ons geschapen, en hij heeft ons het leven in geblazen!! Ingeblazen, wil zeggen dat wij direct van hem geschapen zijn….subhana Allah, zo hoog staan we bij hem aangeschreven!! En daarna gebood hij de engelen voor ons te buigen! Masha Allah, wij staan hoger dan de engelen, die Allah constant aanbidden en gedenken, en toch is de mens degene die Allah weigert te danken en gedenken! Terwijl hij zo graag goed daden van ons ontvangt, en ons nog liever ervoor beloont: in een hadith Qudusi zegt hij: “Een goede daad wordt tien keer zoveel beloond, en een slechte daad, met slecht een keer!” Ook heeft de profeet ons overgeleverd: “Als je een dadel geeft, ontvangt Allah swt hem met Zijn rechterhand, en plant hem, wanneer je in het paradijs komt, is het zo groot als de berg van O7od!” Dit is slechts een dadel….wat over de rest van alle dingen die we aan onze arme broeders en zusters geven???

Kijk naar het begin van elke soera in de koraan…het begint met: “In de naam van Allah de barmhartige de genadevolle.” Elke dag lees je dat…dat geeft je een rustgevoel, elk gebed een aantal keer zeg je dat Allah de barmhartige de genadevolle is…waarom heeft hij niet andere namen uitgekozen, die Zijn macht over ons uitdrukken, of hoe streng Hij kan zijn??? Om ons altijd een hoop te geven, om ons te stimuleren vergeving te vragen en berouw te tonen…omdat je weet dat hij de barmhartige en genadevolle is!

Kijk naar de 99 schone namen van Allah, twee duiden op zijn macht: Al-Qadeer, en Al-3azeez, drie op zijn boze kant: Al-Jabbaar, Al-Montaquim en Al-Qahhaar, de rest gaat over de barmhartigheid van Allah… Het is alsof Allah tegen ons wil zeggen: “Mijn barmhartigheid overwint mijn woede.” Dit is inderdaad een hadith Qudusi.

Voorbeelden van mensen waarvan Allah swt houdt: Khadisja, de eerste echtgenote van de profeet: Toen zij net overleden was, kwam de engel Jibriel bij de profeet saw en zei: “Allah swt doet Khadisja de groeten, en hij heeft een paleis van diamant voor haar in het paradijs klaar gemaakt.” Khadisja, de vrouw die de profeet steunde in zijn moeilijke tijden, de eerste die hem geloofde…kijk wat ze ervoor terug heeft gekregen….zijn we niet jaloers??

Abdullah ibn 7iraam:
Hij had 9 dochters. Bij de slag van O7od wilde hij en zijn zoon wilden allebei erg graag meegaan, maar ze konden de dochters niet alleen achterlaten. Zij hebben geloot, en het Abdullah had gewonnen, hij zei tegen zijn zoon: “Bij Allah, als het niet het paradijs was, had ik met je geruild!”
Hij wist dat hij zal overlijden in deze veldslag. En de enige beloning van de martelaren is het paradijs..
En hij overleed inderdaad. Zijn zoon kwam aan het eind van het veldslag, om zijn vader te zien. Toen hij bij hem stond, zei de profeet: “De engelen zijn nog steeds bij jouw vader, en hij is de enige die met Allah heeft gesproken zonder een tussenmiddel. Allah zei tegen hem: ‘Wens wat je wilt, mijn dienaar.’ Abdullah zei: ‘Het is al genoeg dat ik Uw zie, mijn God!’Allah zei: ‘Wens wat je wilt mijn dienaar.’ Abdullah zei: ‘Ik wil weer terug naar het wereldse leven, en ik wil weer vechten voor Allah swt, en weer overlijden, voor Allah!’
Allah zei: ‘Dat is het enige wat ik jou niet kan geven! Want ik heb gezegd: ‘En zij zullen nooit naar aarde terugkeren’ Maar je hebt het paradijs!’”

Waarom voelen wij ons zo groot…zo machtig..terwijl Allah swt de machtigste is. Waarom zijn wij te trots om onze harten te verlichten met de liefde van Allah..Hoe meer jij van hem gaat houden, hoe dichter hij naar je toe komt…de liefde voor Allah is datgene wat jou je handen voor hem heffen, om hem te vragen…maar zolang je hart vol zit met eigentrots, dan zul je nooit van zuivere liefde van Allah kunnen genieten! We zouden graag willen weten of Allah van ons houdt, ja of nee? Kijk naar de volgende vier punten. Herken je jezelf erin?
- Het volgen van het rechte pad. De profeet zei: “Allah geeft het wereldse aan degene waarvan Hij houdt, en
waarvan Hij niet houdt, maar het geloof, geeft hij alleen aan degene waarvan Hij houdt!”
- Het vergemakkelijken van de aanbidding. Als Allah van je houdt, zal hij het makkelijker voor je maken hem te aanbidden, en goede daden te verrichten. Soms ben je helemaal niet van plan iets te doen, en dan pakt het volledig anders uit dan je had verwacht, veel meer positief…dit is een teken van liefde van Allah.
- Het vermoeilijken van de zonde
Het komt wel eens voor dat al je vrienden iets gaan doen, iets wat niet helemaal in orde is, en dat juist jij, niet kan, of niet mag van je ouders, of plotseling komt er iets tussen….Nog een teken van de liefde van Allah voor jou!! Hij probeert je zo ver mogelijk van de zonde te houden. Heb vertrouwen in Allah, dat Hij jouw grote beschermer is! - Een islamitische omgeving Allah zorgt ervoor dat je vriendenkring ook bezig is met de Islaam, dat de sfeer waar je je tijd doorbrengt, ook islamitisch is, dat je ver van de zonden bent, en van hen die de zonden begaan.

bron: Amr Khaled

Lwarda
01-08-04, 20:15
Masha Allah!


P.S.: :duim: