PDA

Bekijk Volledige Versie : Spotten met iets van de Qor-aan of Soennahsword_of_dien
10-08-04, 01:39
Assalaam oe halaikoem wa rahmatullahi wa barakatuh,Spotten met iets van de Qor-aan of Soennah:

Spotten met iets van de Qor-aan of van de Soennah. Hieronder valt ook sprotten met gelovigen, die volgens de Qor-aan en de Soennah leven, of met een van de wetten van Allah {Subhanna wa ta’ala}, of met door Allah {Subhanna wa ta’ala} gewijd verklaarde zaken of met een Soennah, die de Boodschapper {salla llaahoe ‘alaihie wa-sallam} heeft nagelaten. In de Soera At-Tauba (9):65 zegt Allah:

- “...Zeg: “Was het met Allah, Zijn tekenen en Zijn Boodschapper, dat gij aan het spotten was?”


Niet in alle teksten van de Qor-aan en Soennah geloven:

Niet geloven in alle teksten van de Qor-aan en de Soennah, waarover communis opinio bestaat (waarover de moslimgeleerden het een zijn). Allah {Subhanna wa ta’ala} zegt in Soera Al-Baqarah (2):85:

- “...Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en werpt gij een andere gedeelte? Wat is dan de vergelding voor degenen onder u, die zo doen, anders dan vernedering in dit leven? – En op de Dag des Oordeels zullen zij worden teruggezonden naar de hevigste bestraffing. Want Allah is niet onwetend omtrent hetgeen gij doet.”

De Boodschapper {salla llaahoe ‘alaihie wa-sallam} zei:

* “Wee degenen, die, wanneer hij van een van mij hadith’s op de hoogte wordt gebracht, comfortabel achterover in zijn stoel gezeten zegt: “Wij richtten ons naar het Boek van Allah {Subhanna wa ta’ala} (de Qor-aan); wat wij daarin ‘helel’vinden, is ‘helel’en wat wij erin ‘haram’vinden, is ‘haram’.”

* “Let wel, hetgeen de Boodschapper verboden heeft is als het geen Allah verboden heeft.”
(beide Tirmidhi)

Met andere woorden de Islaam is zowel op de Qor-aan als op de Soennah gebaseerd.


De Boodschapper kennen op onjuiste gronden:

Wanneer men de Boodschapper {salla llaahoe ‘alaihie wa-sallam} kent op grond van onjuiste kennis. Dit geschiedt, als men een van de eigenschappen, waarmee Allah {Subhanna wa ta’ala} hem beschreven heeft, achterwege laat of als men hem slechte eigenschappen toeschrijft, zie Soera Al-Ahzeb (33):21:

- “Voorwaar, gij hebt in de Boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld”...


Dit stuk komt ui de boek De sleutel tot geloof: vertaling A.oueslati & J. ploeger.


Wa salaam oe halaikoem wa rahmatullahi wa barakatuh,
Oegtikoem fi Dien.

Hamza-T
23-08-04, 03:44
Yazaak Allahu Gair broeder, maar kun je dit even editten want hij geeft door de paste de lettertekens vreemd weer?

Ghiezzoe
23-08-04, 10:48
broeder? :verward:
ik ben zo te zien niet de enige die last heeft van het "evryone thinks you are a male" syndrome... :hihi:

sword_of_dien, dank je voor deze bijdrage


Salamoen a'laikoem