PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat zeggen de vier grote Imaams over het volgen van de Soennah?Al3arbi
21-08-04, 13:57
Het zou van groot nut zijn als we hier een aantal van deze voorbeelden zouden geven, want dit zal degenen berispen of waarschuwen die blindelings de mening van de imaams volgen - of zelfs van degene ver onder het niveau van de imaams - , terwijl ze vasthouden aan hun madhabs of meningen alsof deze regelrecht uit de hemel komen! Maar Allaah, Machtig en Verheven, zegt:

Volgt wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden en volgt in plaats van Hem geen andere beschermers; Hoe weinig laten jullie je vermanen! [7:3]


Imaam aboe Haniefa rahimahoe llaah

De eerste van hen is aboe Haniefah Noe'aam ibn Thaabit, door wiens metgezellen diverse uitspraken en waarschuwingen zijn overgeleverd, allemaal leidend tot een zaak: de verplichting de hadieth te accepteren, en te stoppen met het volgen van imaams die tegengestelde meningen hebben:


Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.


Het is voor niemand halal om meningen te accepteren als ze niet weten waar wij ze vandaan hebben.


Het is Haram voor iemand die mijn bewijsvoering niet kent, om uitspraken te doen op basis van deze woorden.


Wanneer ik iets zeg, dat in tegenspraak is met het Boek van Allaah Ta'ala of met wat verteld is door de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, negeer dan mijn uitspraak.


Imaam Maaliek ibn Anas rahimahoe llaah


Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) juist. Kijk daarom naar mijn meningen: accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Soennah; en negeer al hetgeen dat niet overeenkomt met het Boek en de Soennah.


Van iedereen van na de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem.


Ibn Wahb heeft gezegd: "Ik hoorde dat er aan Maaliek werd gevraagd over het reinigen tussen de tenen tijdens woedoe-e." Hij zei: De mensen hoeven dit niet te doen.
Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;

"Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden.
Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen.


Imaam Shaafi'i rahimahoe llaah


De Soennah's van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus altijd als ik mijn mening uitspreek, of een principe formuleer: mocht er op gezag van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, iets zijn dat tegen mijn mening in gaat, dan is de correcte mening die van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en wordt het ook mijn mening.


De moeslimien zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk is voor iemand, het niet halal is deze te verlaten voor de uitspraak van wie dan ook.


Als je in mijn geschriften iets vindt dat verschilt met de Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, spreek dan op basis van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en laat achterwege wat ik heb gezegd.


Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.


Jij (Ahmad ibn Hanbal) weet meer over hadieth dan ik, dus als een hadieth sahieh is, breng me er dan van op de hoogte, of het nu van Kufah, Basrah of SyriŽ komt, opdat ik de visie van de hadieth kan overnemen, als het tenminste sahieh is.


In iedere zaak waar de mensen van de overleveringen een uitspraak van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bevinden, en die mijn uitspraak tegen spreekt, neem dan mijn woorden terug, of het nu tijdens mijn leven of na mijn dood gebeurt.


Als je mij iets hoort zeggen, en tegengesteld daaraan is authentiek overgeleverd van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, weet dan dat mijn intelligentie verloren is gegaan.


Voor alles wat ik zeg geldt, dat als er iets onvervalst van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is dat tegengesteld is aan mijn woorden, dan komt de hadieth van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, eerst, dus volg dan niet mijn mening.


Iedere verklaring op gezag van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is ook mijn visie, zelfs al hoor je het niet van mij.


Imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahoe llaah

Imaam Ahmad ibn Hanbal was de belangrijkste van de imaams in het verzamelen van de Soennah en het er zich aan houden, zo sterk zelfs dat hij het zelfs afkeurde dat er een boek bestond die uit gevolgtrekkingen en meningen werd geschreven. Daarom heeft hij gezegd:


Volgt mijn mening niet; noch die van Maaliek, Shaafi'i, Awzaa'i of Thawri, maar neem van waar zij namen.


Doe je dien niet na van 1 van hen, maar van alles wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; vervolgens komen hun opvolgers, waartussen men kan kiezen.


Navolgen betekent dat men datgene volgt wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; na de opvolgers, heeft men een keuze.


De mening van Awzaa'i, van Maaliek, van aboe Haniefah: Het zijn allemaal meningen, en in mijn ogen is alles gelijkwaardig. Echter, het bewijs staat in de overleveringen (van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen).


Degene die een verklaring van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, verwerpt, staat aan de rand van destructie.


Dit zijn duidelijke, heldere uitspraken van de imaams (moge Allaah Ta'ala tevreden met hen zijn) over het vasthouden aan de hadieth en het verbieden van het volgen van hun meningen zonder duidelijk aantoonbare bewijzen, zodanig dat louter meningen en interpretaties niet acceptabel zijn.

Kortom, degene die vast zou houden aan alles van de Soennah dat authentiek bevonden was, ook al ging het tegen sommige van de uitspraken van de imaams in, zou niet tegen zijn madhab ingaan, noch van hun pad afwijken; sterker nog, een dergelijk persoon zou ze allemaal volgen en daarmee het meest betrouwbare handvat pakken, dat nooit breekt. Dit zou echter niet het geval zijn voor degene die 1 van de authentieke Soennahs zou verlaten, omdat deze hun visie tegensprak; nee, een dergelijk persoon zou hen ongehoorzaam zijn en tegen bovengenoemde uitspraken in gaan, terwijl Allaah zegt:

Bij jouw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn totdat zij jou (profeet) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden. [4:65]

Ook zegt Hij:

Laat daarom degenen die tegen het gebod van de boodschapper in gaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkomt of een pijnlijke straf hen achterhaalt. [24:63]

Haafidh ibn Radjab al-Hanbali, rahimahoe llaah, heeft gezegd:

Het is daarom verplicht voor iedereen die een opdracht van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hoort, of deze kent, om het aan de oemmah (gemeenschap) uit te leggen, hen oprecht te adviseren, en hen aan te bevelen om dit bevel op te volgen, ook al spreekt het de mening van een belangrijk iemand tegen. Dit is het geval, omdat het gezag van de booschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, het meeste recht heeft om gerespecteerd en gevolgd te worden, voor en boven de mening van alle belangrijke mensen die in onwetendheid het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op welke wijze dan ook hebben tegengesproken. Daarom weerlegden de metegezellen en degenen na hen iedereen die de zuivere Soennah tegensprak, waarbij ze soms heel streng waren in hun weerlegging, niet uit haat voor die persoon, want ze hielden van hem en respecteerde hem, maar omdat de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hen dierbaarder was, en zijn bevel superieur was aan het bevel van iedere andere schepping. Dus wanneer het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, en dat van iemand anders conflicteerde, was het gepaster om het bevel van de booschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op te leggen en te volgen. Dit alles weerhield hen er niet van de persoon die werd tegengesproken te respecteren, omdat ze wisten dat hij zou worden vergeven [1]; in feite vond de laatste het niet erg als zijn instructie werd tegengesproken, als het bevel van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk tegengesteld bleek te zijn.

Hoe zouden ze dat ook erg kunnen vinden, als ze hun volgelingen dat zo hadden opgedragen, zoals we gezien hebben, en hen hadden opgelegd om iedere zienswijze die de Soennah tegensprak te verwerpen. In feite heeft imaam Shaafi'i, rahimahoe llaah, zijn metgezellen gezegd om de authentieke Soennah ook aan hem toe te schrijven, ook al had hij het zelf niet, of iets tegengestelds aangenomen. Daarom schreef de analist ibn Daqieq al-'Eid rahimahoe llaah, toen hij in een volumineus boek de zaken samenbracht waarin 1 of meer van de vier imaams madhabs de authentieke hadieth had tegengesproken, aan het begin van het boek; "Het is verboden deze antwoorden toe te schrijven aan de Moedjtahid imaams, en het is voor de rechtsgeleerden die hun mening volgen, verplicht hierover op de hoogte te zijn, zodat ze hen niet onrechtmatig citeren en aldus tegen hen zouden liegen.".


Voetnoot:
[1] - In feite werd hij beloond, vanwege de uitspraak van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem: Als een rechter zijn oordeel velt, en zich ervoor inspant (idjtihaad) en een correct bevel uitvaardigt, zal hij twee beloningen krijgen: als hij inspanning (idjtihaad) doet en een onjuist bevel uitvaardigt, zal hij 1 beloning krijgen. Overgeleverd door Boechaarie, Moesliem e.a.

Ghiezzoe
21-08-04, 14:03
:schreeuw: :duim:


Salaam

21-08-04, 17:34
Geplaatst door Ghiezzoe
:schreeuw: :duim:


Salaam

Narrated AbuHurayrah:

The Prophet (peace_be_upon_him) said: The Jews were split up into seventy-one or seventy-two sects; and the Christians were split up into seventy one or seventy-two sects; and my community will be split up into seventy-three sects.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/040.sat.html

:duim: Alaykom Sallaam (http://www.salafipublications.com/sps/sp.cfm?subsecID=SLF01&articleID=SLF010005&articlePages=1)

Ghiezzoe
21-08-04, 18:02
Ik miste deze nog:

Narrated Hudhaifa bin Al-Yaman

The people used to ask Allah's Apostle about the good but I used to ask him about the evil lest I should be overtaken by them. So I said, "O Allah's Apostle! We were living in ignorance and in an (extremely) worst atmosphere, then Allah brought to us this good (i.e., Islam); will there be any evil after this good?" He said, "Yes." I said, 'Willthere be any good after that evil?" He replied, "Yes, but it will be tainted (not pure.)'' I asked, "What will be its taint?" He replied, "(There will be) some people who will guide others not according to mytradition? You will approve of some of their deeds and disapprove of some others." I asked, "Will there be any evil after that good?" He replied, "Yes, (there will be) some people calling at the gates of the(Hell) Fire, and whoever will respond to their call, will be thrown bythem into the (Hell) Fire." I said, "O Allah s Apostle! Will you describe them to us?" He said, "They will be from our own people and will speak our language." I said, "What do you order me to do if such a state should take place in my life?" He said, "Stick to the group of Muslims and their Imam (ruler)." I said, "If there is neither a group of Muslims nor an Imam (ruler)?" He said, "Then turn away from all those sects even if you were to bite (eat) the roots of a tree till death overtakes you while you are in that state ."

En dit voorbeeld is erg belangrijk in mijn ogen:

Quote
Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;
quote:
"Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden.

Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen.


Wa a'laikoemoe assalamoe wa rahmatoe Allhi wa barakatoeh

deleted user
05-09-04, 14:12
King 'Abdul-'Azeez giving clarification on "Wahhabism"

King 'Abdul-'Azeez (Rahimahullaah) said:

"They have labeled us with the term 'Wahhabiyoon', and they have named our madhhab as 'Wahhabi' considering it as a specific madhahb, and this is a wicked mistake, appearing from the false propaganda which has been spread by the people of gossip. We are not the people of a new madhhab or new aqeedah, our aqeedah is the aqeedah of the rightly guided predecessors, we respect the four Imams and we make no distinction between Maalik, Ash-Shaafe'ee, Ahmad, and Aboo Haneefah, all of them are deeply respected in our view.

This 'aqeedah is the one that was re-established by the Shaykh of Islaam Muhammad bin 'Abdul-Wahaab and the one he called towards. This is our 'aqeedah and it is the structured 'aqeedah upon the Tawheed of Allaah (Subhana Wa Ta'ala), free from defect, far removed from any innovation."

http://www.tazkiyah.org/readarticle.php?CA=9&II=BDAH-00012

khadijaaatje
13-09-04, 22:35
salaam

Hamza-T
06-10-04, 18:27
far removed from any innovation."

said the KING.....