PDA

Bekijk Volledige Versie : Letterlijke tekst van onze broeder Mohammad op lichaam van van goghTouzani_4
06-11-04, 12:57
Letterlijke tekst van onze broeder Mohammad op lichaam van van goghOPEN BRIEF AAN HIRSHI ALI
In Naam van Allah de BaRmhartige, de Genadevolle.
Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Sala Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.
Er is geen agressie behalve tegen de agressors.
Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.
Dit is een open brief aan een ongelovig fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de Thaghoet partij VVD.

Geachte mevrouw Hirshi Ali,
Sinds uw aantreden in de politieKe arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.

U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en de Moslims. Een medestander die hen alle "kruit" aanreikt zodat zij hun handen niet zelf vuil hoeven te maken. Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.

U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alla (Salla Allaho aleihie wa Sallam), uit te spuien.
Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk.Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen.
Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties.

Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken). Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.

Aangezien u altijd "de hand in eigen boezem" propageert, zullen we dus uw voorstel in uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims.
Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:

Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?


Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerlthoth 6b ondr sub-kop ("Oll of anointing") en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd ("vrouwtjes-ezels").

Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?

Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.

Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?

Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog ("Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden").

Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt vooor uw strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet.Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te kerven:

Er is n zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent.
Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten.
Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.

De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst) terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen:

Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeen tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)

Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)

U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scne. Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat het ANGSTZWEET u uitbreekt wanneer u dit leest.

U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum bestuurt.
U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vr elke tik toestemming moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen. U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten.
U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt geschonken.

Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn.

Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:

Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd als een onrechtpleegster.

'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht.
En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vr u wensen:

Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.
Allahoemma Amien.

Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof aangewakkerd.
De Islam is als een afgestorven plant, die de jarenlange druk en extreem hoge temperaturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen waarop de hardste moker zich kapot slaat.

AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM!

U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen.De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.

Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen.
Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen

jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen." (62:8).

En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:

"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102).

Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het van het universum zullen verspreiden.

"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."

Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel
Ni3ma alMawla wa Ni3ma anNasseer

Saifu Deen alMuwahhied

Broeders en zusters vergeet hem en onze andere broeders die opgepakt zijn niet in jullie ad3iyah!!!

Moge Allaah hun bevrijden uit de handen van de kuffar!

Waja3alna min bayni aydiehiem sadan , wamin ghalfihiem sadan fa arshainahom, fahoem la jobsiroon!!!!!

Allahoemma inna naj3aloka fie no7orihiem wana3odo bika min shororiehiem

Allahoemma moenzila alkitaab sarie3a l7siaab ihziem al a7zaab

Allahoem ihzimhoem wa zalzilhoem!!!!!

Ameeeeeeeen ya rab al3alamien!!!
-----------------
Testament van broeder Mohammad B

De broeder Mohamed was een vrome broeder meet veel ilm en akhlaaq, de mensen die hem kennen weten zijn liefde voor zijn moslims en zijn haat tegen degenen die de islam aanvallen... Een haat die ten grondslag ligt aan onze aqeeda van al wallaa'wal baraa'

Hier volgt de testament van de mujahid Mohamed...

In bloed gedoopt
Dit is dan mijn laatste woord...
Door kogels doorboord...
In bloed gedoopt...
Zoals ik had gehoopt.
Ik laat een boodschap achter...
Voor jou...de vechter...
De boom van Tawheed is afwachtend...
Naar jouw bloed smachtend...
Ga de koop aan...
En Allah geeft je ruimbaan...
Hij geeft je de Tuin...
In plaats van het aardse puin.
Tegen de vijand heb ik ook wat te zeggen...
Je zal zeker het loodje leggen...
Al ga je over de hele wereld op Tour...
De dood is je op de Loer...
Op de hielen gezeten door de Ridders van de DOOD...
Die de straten kleuren met Rood.
Tegen de hypocrieten zeg ik tenslotte dit:
Wenst de DOOD of hou anders je mond en ...zit.
Beste broeders en zusters ik nader mijn einde...
Maar hiermee is het verhaal zeker niet ten einde.

rinuz
24-11-04, 23:29
[QUOTE]Geplaatst door Touzani_4
[B tekst van de moordenaar Mohammad op lichaam van van gogh

Ricardo
24-11-04, 23:38
Wilt u er een tasje bij ?
Nee hoor, dank u, het gaat zo ook wel mee ...

:jeweetog:

Tofele Moon
20-12-04, 09:30
Trof deze aan, ook lezenswaardig:

Rabbijn Tzvi Marx, directeur van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, plaatst de talmoed-citaten uit de brief die is aangetroffen op het lichaam van Theo van Gogh in hun context en legt de vinger op de verdraaide uitleg van Mohammed B.
De talmoed, ontstaan in de tweede tot de zesde eeuw, is de -tot op heden- gezaghebbende verzameling commentaren en discussies waarin joodse geleerden de Bijbel uitleggen. Het lasteren van de talmoed is even oud als het anti-judaisme en antisemitisme. Mohammed B. maakt in zijn brief gebruik van de welbekende techniek van het uit de context rukken van citaten, waardoor de betekenis ervan verdraaid wordt.

Mohammed B., die minister Van Aartsen blijkbaar -ten onrechte- voor een jood aanziet, werpt in zijn brief de vraag op: 'Wat vindt u van het feit dat Van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-joden als niet-mensen worden gezien?'

Hij citeert daarop het traktaat Baba Mezia folio 114b: 'Alleen joden zijn mensen'. Uit zijn context gehaald wordt dit citaat bijna lachwekkend, aangezien de algemene talmoedische houding juist is dat 'de rechtvaardigen uit alle volken voorbestemd zijn tot een deel in de komende wereld (het paradijs)' (Tosefta Sanhedrin 13:2). In de religieus-joodse denkwereld is 'de komende wereld' het hoogste goed dat men iemand maar kan toekennen. Hoe zouden niet-joden kunnen delen in dit 'hoogste goed' als ze gedefinieerd zouden worden als onmensen?

De talmoedische tekst die Mohammed B. citeert, verwijst naar een bijbels gebod in Numeri 19:14: 'Dit is de wet wanneer een mens (adam) in een tent gestorven is: ieder die de tent binnengaat en alles wat in de tent is zal zeven dagen onrein zijn'. Het woord adam (persoon, mens) kan in het Hebreeuws zowel een algemene (zoals in Genesis 1:27) als een beperkte betekenis hebben. Hier wordt het beperkt opgevat, als slechts verwijzend naar joodse overledenen. De talmoed geeft aan dat het taboe op de onreinheid van het dode lichaam niet geldt voor niet-joden. Alleen joodse graven zijn daarmee belast, niet-joodse graven niet. Het gaat hier om een puur joods-technische redenering, bedoeld om het taboe van de onreinheid van de dood te beperken. Met een opvatting als zou de niet-jood als niet-mens gezien worden, heeft het niets te maken.

Wanneer Mohammed B. het in zijn brief over de -inderdaad joodse- burgemeester Cohen van Amsterdam heeft, zet de persoonlijke laster zich door. Hij vraagt: 'Wat vindt u van het feit dat een burgermeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin joden tegen niet-joden mogen liegen?'. Hier geeft hij traktaat Baba Kamma folio 113a als zijn bron, waar staat: 'joden mogen leugens gebruiken om een niet-jood te misleiden'.

Dit citaat wordt volledig buiten de context geplaatst waarin het verwoord is. In de 2de eeuw na Chr., onder de onderdrukkende belastingmaatregelen die door het Romeinse gezag waren opgelegd, kregen pachters van de Romeinen het recht om naar eigen inzicht belastingen op te leggen in de districten. Om aan deze onrechtvaardige last van willekeurig opgelegde belastingen te ontkomen, stonden de talmoedische geleerden uitwegen toe, om de onrechtvaardigheid dragelijk te maken.

In het algemeen echter, onder een eerlijke en rechtvaardige regering, geldt als het leidende talmoedische principe de uitspraak van de geleerde rabbijn Samuel: 'De wet van de staat is de wet'. Deze uitspraak is te vinden in dezelfde talmoed-bron als Mohammed B. aanhaalt. De wetten van de staat waar joden als minderheid leefden, of dat nou Babylon of Rome was, moesten gerespecteerd worden, als deze wetten billijk werden toegepast. Dit geldt zeker voor een land als Nederland, waar joden als gelijkwaardige burgers leven en met alle burgers de verantwoordelijkheid dragen om de wet in stand te houden.

Ook premier Balkenende wordt door Mohammed B. op de korrel genomen. Hem vraagt hij: 'Wat vindt u van het feit dat u deel uitmaakt van een regering die de Staat Israel steunt met een ideologie die genocide bepleit?' De talmoed-bron die hij hier citeert, is het traktaat Sofarim folio 15, regel 10: 'Dit is de uitspraak van rabbijn Simon bar Yohai: Tov shebe goyyim herog. ('Zelfs de beste van de niet-joden zouden gedood moeten worden')'.

Rabbi Simon heeft deze woorden inderdaad gezegd, maar in de context van wanhoop en angst. Het is de uitspraak van een vervolgde man, die zich twaalf jaar in een grot heeft moeten verschuilen voor de Romeinse heersers, zo vertelt ons het traktaat Shabbat folio 33b. Zijn misdaad was het onderwijzen van de THora, wat destijds indruiste tegen de verordeningen van de heersende gezaghebber Hadrianus. De harde vonnissen, religieuze vervolgingen en wrede martelingen tegen zijn leermeesters versterkten de persoonlijke haat van Rabbi Simon tegen het Romeinse regime en zijn cultuur toentertijd, zoals vele joden in Europa tijdens het nazi-tijdperk vol haat waren tegen de Duitsers. Insinueren dat deze houding een joodse wet is of een algemene leerstelling aangaande de houding tegenover medemensen, is niet alleen vals maar ronduit kwaadwillend. Alleen demagogen zonder verantwoordelijkheidsgevoel of extremisten zijn in staat om theologische dogma's en doctrines te maken van uitspraken die gedaan zijn op een moment van diepe wanhoop.

Gericht aan het adres van Ayaan Hirsi Ali schrijft Mohammed B. het volgende: 'Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw joodse meesters in de Kamer pleiten om de leerstellingen van de talmoed te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.'

Deze suggestie kan niet anders gezien worden dan als een oproep tot het opnieuw aanwakkeren van anti-joodse gevoelens die zich in de loop der eeuwen in de Europese cultuur hebben opgestapeld in tijden waarin antisemitisme publiekelijk werd toegejuicht in preken en politiek. Denk alleen al aan Maarten Luthers beruchte boek 'Over de joden en hun leugens', om een idee te krijgen van deze giftige laster. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn om onze cultuur te beschermen tegen deze hernieuwde pogingen tot smaad door verdraaiing en laster.

Met dank aan Rabbijn Zwi Marx en de Folkertsma Stichting voor Talmudica.

Dit artikel verscheen eerder in Trouw van 11 november 2004.

Moon