PDA

Bekijk Volledige Versie : vraagjeshakeel
10-12-04, 17:50
Ik weet niet of dit het beste forum plek is voor mijn vraag, maar ik stel hem toch en ik hoop dat iemand mij kan helpen of kan doorverwijzen zodat ik het antwoord kan vinden.

Mijn zoontje is een erg druk kind. Nu is er vanuit school en andere instanties geopperd om een hond te kopen. Het schijnt zo te zijn dat die een hele goede uitwerking hebben op kinderen die druk zijn. Mijn zoontje is ook enigst kind. Ik heb ook gedacht aan andere huisdieren maar hij vindt een hond het leukst en de tijden dat ie via kennissen af en toe heeft doorgebracht met een hond waren ook erg leuk.
Wie kan mij precies vertellen hoe de koram/islam er tegen over staat?

Shakeel

lella_s
19-12-04, 19:22
Salaam ShakeeL :p
Hoe is het??
Ik heb een stukje over honden in mn mail...ik zal het hier wel voor je plaasten...hoop dat je er iets aan hebt...... ;)

Honden

Door Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (islam-qa.com)
Vertaald door AlMutaqqun.tkVolgens de islamitische shari’ah is het niet toegestaan om een hond te houden, behalve binnen bepaalde grenzen, zoals de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) verklaard heeft: “De goede daden van degene die een hond houdt, zullen elke dag afnemen met één qiraat (een maateenheid), tenzij het een hond voor de landbouw of het hoeden is.” Volgens een andere overlevering: “…tenzij het een hond voor hoeden, landbouw of jagen is.” (Overgeleverd door al-Bukhari, al-Fath 2322)

Al-‘Iraqi heeft in Tarh al-Tathrib (6/28) gezegd: Onze metgezellen en anderen zeiden: het is toegestaan om een hond voor deze drie doeleinden te houden, voornamelijk jagen en het beschermen van het vee en het bouwland. Ze verschilden van mening over het houden van een hond voor het vierde doel; het
bewaken van huizen of wegen enz. Sommige van onze metgezellen zeiden dat het niet toegestaan is vanwege deze hadith en anderen die duidelijk stellend at het haram is, behalve voor één van deze drie dingen. Maar de meeste van hen zeiden dat het toegestaan is vanwege vergelijkbaarheid, gebaseerd op de reden dat opgemaakt kan worden uit deze hadith, namelijk noodzakelijkheid. En dit is de correctere mening.”

Honden zijn uiterst najis (onrein). De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Als een hond uit de kom van één van jullie drinkt, laat diegene het zeven keer wassen.” (Overgeleverd door Muslim 279). Volgens een andere overlevering: “…en reinig het acht keer met aarde.” (Sahih Muslim 280)

Het is verboden in de islam om een hond te verkopen en er geld voor te ontvangen, zoals overgeleverd is in Sahih al-Bukhari van Abu Mas’oud al-Ansari: “De Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam)

verbood (het aannemen van) de prijs van een hond.” (al-Fath nr. 2237)

De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft ons opgedragen om niet op honden te lijken door onze onderarmen op de grond te plaatsen tijdens de sujood (knieling), zoals is overgeleverd in de hadith van Anas ibn Malik volgens wie de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: “Doe de sujood behoorlijk; niemand van jullie zou zijn onderarmen moeten spreiden zoals een hond doet.” (al-Bukhari, Fath nr. 822)

Degene die een hond in zijn huis houdt, wordt de zegening van de aanwezigheid van engelen in zijn huis ontzegd, aangezien de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “De engelen betreden geen huis waar een hond binnen is.” (Overgeleverd door al-Bukhari 3225)

Nu rest ons te zeggen dat het feit dat het verboden is om een hond te houden en er close mee om te gaan, niet betekent dat we niet goed moeten zijn tegenover

honden of geen mededogen moeten voelen wanneer we hen in een meelijwekkende toestand zien. Dit zijn twee volledig afzonderlijke kwesties. De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft ons verteld: “Een man zag een hond in het stof bijten vanwege zijn dorst dus nam hij zijn schoen en begon er water mee op te lepelen totdat de dorst van de hond gelest was. Allah waardeerde zijn goede daad en verleende hem daarvoor toegang tot het Paradijs.” (Overgeleverd door al-Bukhari 174)

Volgens een andere overlevering zei de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam): “Een man die aan het wandelen was kreeg erge dorst dus daalde hij naar een put af en dronk ervan. Toen hij eruit kwam, zag hij een hond hijgen en in de aarde bijten vanwege zijn dorst. De man zei: ‘Hij leidt net zoals ik geleden heb,’ dus vulde hij zijn schoen (met water) en liet de hond drinken totdat zijn dorst gelest was. Allah waardeerde zijn goede daad en vergaf heb vanwege dit.” De
mensen vroegen: “O Boodschapper van Allah, zullen we beloond worden voor hoe we dieren behandelen?” Hij zei: “In elk levend ding zit een beloning.” (Overgeleverd door al-Bukhari, Fath 2363)En Allah weet het het beste


Groetjes lella

shakeel
25-12-04, 13:48
hoi Lella,

Harstikke bedankt voor je stukje tekst.......ik ben nu wat wijzer geworden.

Groetjes

Shakeel