PDA

Bekijk Volledige Versie : 'Allochtoon moet kind Nederlands opvoeden'Marsupilami
04-08-02, 09:46
Onderzoek heeft aangetoond -ik ga me niet vermoeien met bronnen te zoeken, geloof me maar- dat er een sterk verband is tussen crimineel gedrag en een negatief zelfbeeld. Hoe je omgeving reageert op je doen en laten is van wezenlijk belang voor het opbouwen van een positief zelfbeeld en om te komen tot een gezond geloof in jezelf en een positieve zelfwaardering.

Kinderen die nooit iets goed kunnen doen voor hun omgeving, hun ouders, hun leerkrachten, hun leeftijdsgenoten, enz. ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Er is een gezegde dat zegt: 'Als je goed van me denkt dan wordt ik beter'. Als je dit gezegde omkeert bevat het nog steeds veel waarheid nl: 'Als je slecht van me denkt dan wordt ik slechter.' Daarmee is het verband tussen een negatief zelfbeeld en crimineel gedrag meteen duidelijk.

Vooral allochtone kinderen lopen gevaar om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen. Voor hun ouders zijn ze vaak veel te veel verwesterd en worden ze daarom voortdurend bekritiseerd. Voor hun omgeving doen ze niet genoeg afstand van hun herkomstcultuur. Om een voorbeeld te geven. Denk aan het moslimmeisje dat thuis vertrekt met een hoofddoek omdat ze haar ouders daarmee een plezier wil doen. Vervolgens op de bus naar school stopt ze die hoofddoek in haar boekentas omdat ze er op straat en op school mee gepest wordt.

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar ze aanvaard worden en waar de verwachtingen die de omgeving t.a.v. die kinderen formuleert niet voortdurend aan elkaar tegengesteld zijn.

Dit leidt tot een aantal conclusies:

a) Kinderen die enkele jaren verblijven in het herkomstland van hun ouders leren hun eigen herkomstcultuur en religie en daarmee ook zichzelf positief waarderen. Omdat ze daar helemaal zichzelf mogen zijn -binnen de grenzen die door die cultuur worden bepaald- en niet moeten trachten voldoen aan tegengestelde verwachtingen. Hetgeen bevorderlijk is voor een gezonde ontwikkeling als persoon. (Uiteraard heeft dit ook belangrijke nadelen zoals bv de achterstand op school in het nieuwe thuisland die opgelopen wordt).

b) Het is belangrijk dat ook kinderen van de tweede en derde generatie vertrouwd blijven met de taal van het herkomstland, omdat ze op die manier ook verbonden kunnen blijven met een positieve bejegening t.a.v. dat deel van hun identiteit dat door de nieuwe omgeving moeilijk aanvaard wordt. Zo krijgt men toegang tot media die b.v. de islam positief waarderen, hetgeen bevestigend is voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. (Belangrijk nadeel is dat kinderen niet overbelast mogen worden. Kinderen moeten spelen. Als ze verplicht worden om na schooltijd ook nog eens Arabische lessen te gaan volgen en de islam te bestuderen is dat voor een aantal kinderen veel te zwaar.)

c) Integratie moet zonodig afgeremd worden. Belangrijk is dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving die hen waardeert. Daarom kan het zinvol zijn eigen verenigingen en scholen, eigen media, op te richten. Historisch gezien had de verzuiling in de lage landen de belangrijke positieve functie dat ze ontworteling tegenging en een positief klimaat creŽerde met ťťnduidige verwachtingen t.a.v. de kinderen in een bepaalde zuil. (Nadeel van verzuiling is dat ze ook wederzijdse vooroordelen kan versterken.).

d) Belangrijk is dat 1) de omringende cultuur begrip toont en ruimte geeft aan allochtone kinderen om zichzelf te blijven -cfr. afwijzigingen omwille van hoofddoek, moskeeŽn, islamitische scholen, enz. 2) Allochtone ouders begrip kunnen opbrengen voor de moeilijke situatie van hun kinderen. Dat ze meegaand zijn en geen te hoge eisen stellen aan hun kinderen. 3) dat allochtone kinderen begrip kunnen opbrengen voor hun ouders en hun herkomstcultuur en zich inspannen om de band met hun herkomstcultuur godsdienst en taal niet te verliezen.

Dutchguy
04-08-02, 11:50
Intergratie afremmen is funest. Vergeet niet dat als je kinderen op aparte scholen zet en niet mee laat doen met de Nederlandse kinderen, Hollanders (en Belgen) altijd zullen kunnen zeggen dat allochtonen niet mee willen doen met de samenleving. Dat schept achterdocht.

Ik zou het juist goed vinden als de ouders van de kinderen beseffen dat hun kinderen HIER op moeten groeien en hier ook succesvol moeten kunnen zijn. Dat af te remmen door steeds te hameren op de afkomst leidt alleen maar tot meer innerlijke verscheurdheid.

Wat de Marokkaanse gemeenschap nodig heeft is mensen die mee draaien met de maatschappij en die daar succesvol in zijn. Meer Marokkaanse ondernemers, meer Marokkaanse politici, meer Marokkaanse artiesten. Marokkanen die duidelijk een stempel drukken op de maatschappij door succesvol te zijn en daarmee een voorbeeld voor anderen zijn.
Als je Marokkanen succesvol laat zijn in de maatschappij, haal je die verdomde achterstand weg en dat is gewoon goed voor het collectieve zelfvertrouwen en bovendien ontneem je racisten de mogelijkheid om op je neer te kijken. Ik zeg altijd 'don't get mad, get even'. En in deze context bedoel ik dus, wordt succesvol!

Ouders zouden er goed aan doen om te beseffen dat de omgeving van Marokkaanse kinderen niet dezelfde is als waar zij in opgegroeid zijn en dat vraagt een stukje betrokkenheid bij de belevingswereld van het kind. Proberen te begrijpen wat een kind meemaakt en niet alles verbieden waardoor die innerlijke verscheurdheid ontstaat.

Een en ander kan best met behoud van identiteit, waarom niet? Maar een soort terugtrekking uit de maatschappij is wreed jegens het kind, ontneemt het kind kansen en stigmatiseert mensen als onwillend en onkundig.

tallesman
04-08-02, 12:05
Geplaatst door Dutchguy
Een en ander kan best met behoud van identiteit, waarom niet? Maar een soort terugtrekking uit de maatschappij is wreed jegens het kind, ontneemt het kind kansen en stigmatiseert mensen als onwillend en onkundig.

Joden zijn al tientallen, honderden jaren hier geÔntegreerd met behoud van de eigen identiteit. Niet alleen hier trouwens, overal.

Dutchguy
04-08-02, 13:03
Geplaatst door tallesman


Joden zijn al tientallen, honderden jaren hier geÔntegreerd met behoud van de eigen identiteit. Niet alleen hier trouwens, overal.

Precies, denk ook aan bijv. aan de Indonesiers!

tallesman
04-08-02, 13:27
Geplaatst door rachlion


Een jood hoeft toch niet perse een allochtoon te zijn of vergis ik me?


Nee, de meeste joden hier zijn gewoon Nederlanders.
Zoals over een tijdje ook vrijwel alle Marokkanen hier Nederlanders zijn.

tallesman
04-08-02, 13:28
Geplaatst door rachlion


Indonesiers behoren niet tot de groep 'allochtonen'

Volgens de jongste definitie van de overheid van het begrip 'allochtoon' is dat iemand met minstens ťťn ouder die in het buitenland is geboren.

Dutchguy
04-08-02, 13:52
Geplaatst door rachlion
Ik ben niet voor een Nederlandse opvoeding. Wel voor een opvoeding waarin men de kinderen leert om te gaan met andere soorten mensen ongeacht van welk soort afkomst.
Wat niet anders dan normaal is.

Helaas denkt niet iedereen daar zo over!

Zwarte Schaap
04-08-02, 13:55
Ja , nu nog de autochtonen, die lopen massaal weg!

Marsupilami
04-08-02, 14:39
Geplaatst door Dutchguy
Integratie afremmen is funest. Vergeet niet dat als je kinderen op aparte scholen zet en niet mee laat doen met de Nederlandse kinderen, Hollanders (en Belgen) altijd zullen kunnen zeggen dat allochtonen niet mee willen doen met de samenleving. Dat schept achterdocht.

Autochtonen zullen altijd wel wat te zeuren hebben. Hoe het in Nederland zit weet ik niet. Maar in BelgiŽ is het bv de Chinese (en by the way ook de joodse) gemeenschap die zich helemaal niet wil conformeren aan de omgevende samenleving. Het blijft een gesloten groep. Men blijft de eigen taal spreken houdt zich aan de eigen tradities, men valt economisch vooral terug op de eigen netwerken. Van de Chinezen hoor je nooit iemand klagen. De Marokkanen doen het tegenovergestelde. Die zijn heel erg gericht op de omgevingscultuur. Hebben een heleboel kameraden van autochtone origine, de tweede generatie spreekt zelfs onder elkaar meestal Nederlands. Ze verkiezen vaker een autochtone werkgever boven een werkgever van de eigen origine, enz.. Mooi voorbeeld is bv dit forum. Met welke andere allochtone gemeenschap kan je zo handig in de Nederlandse taal in gesprek treden als met de Marokkaanse gemeenschap ? Juist ja, er zijn geen andere allochtone gemeenschappen waar dat mogelijk is.


Ik zou het juist goed vinden als de ouders van de kinderen beseffen dat hun kinderen HIER op moeten groeien en hier ook succesvol moeten kunnen zijn. Dat af te remmen door steeds te hameren op de afkomst leidt alleen maar tot meer innerlijke verscheurdheid.

Ik zie niet in waarom het respect voor de eigen identiteit en de herkomstcultuur een rem zou moeten zijn op het succesvol zijn in deze samenleving. Integendeel een goede talenkennis kan een belangrijke troef zijn voor wie het wil maken in deze samenleving

Over innerlijke verscheurdheid: de omgevende samenleving die jongeren voortdurend dwingt tot aanpassing leidt ook tot verscheurdheid. Daarom is het beter dat men elkaar de ruimte geeft om zichzelf te zijn en te blijven. Je schuift de schuld voor dingen die mislopen uitsluitend af op de allochtonen terwijl iedereen een stuk verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn, de welvaart en de harmonie in een land, ook de autochtonen.


Wat de Marokkaanse gemeenschap nodig heeft is mensen die meedraaien met de maatschappij en die daar succesvol in zijn. Meer Marokkaanse ondernemers, meer Marokkaanse politici, meer Marokkaanse artiesten. Marokkanen die duidelijk een stempel drukken op de maatschappij door succesvol te zijn en daarmee een voorbeeld voor anderen zijn.

Daar kan ik wel mee akkoord gaan, mits de nuance dat de waarde van een mens niet afhankelijk is van zijn sociale positie of het geld dat hij in zijn portefeuille heeft. Een bescheiden huisvader die tijd maakt voor zijn kinderen en ze een nette opvoeding geeft, die elke morgen op zijn werk is, daar heb ik minstens zoveel respect voor als voor de bekende allochtonen.


Als je Marokkanen succesvol laat zijn in de maatschappij, haal je die verdomde achterstand weg en dat is gewoon goed voor het collectieve zelfvertrouwen en bovendien ontneem je racisten de mogelijkheid om op je neer te kijken. Ik zeg altijd 'don't get mad, get even'. En in deze context bedoel ik dus, wordt succesvol!

Dat is dan weer onzin. Sociale achterstand en racisme zijn twee heel verschillende dingen. Succes is geen garantie dat men niet met vooroordelen te maken kan krijgen. Als we even kijken naar de joden voor WOII dan stellen we vast dat die helemaal niet arm waren, integendeel. De joden konden heel mooie prestaties neerzetten op vlak van wetenschap, cultuur, ondernemerschap, enz. Ik denk dat het succes van de joden destijds de vooroordelen tav hen nog versterkt heeft i.p.v. afgeremd. Denk je dat mensen minder vooroordelen zouden hebben tegenover Marokkanen als die gemiddeld meer geld zouden verdienen dan de Nederlanders ? Haha, ik geloof der niks van. Zo werkt het niet.


Ouders zouden er goed aan doen om te beseffen dat de omgeving van Marokkaanse kinderen niet dezelfde is als waar zij in opgegroeid zijn en dat vraagt een stukje betrokkenheid bij de belevingswereld van het kind. Proberen te begrijpen wat een kind meemaakt en niet alles verbieden waardoor die innerlijke verscheurdheid ontstaat.

Het is goed als allochtone ouders begrip tonen voor de moeilijke situatie van hun kinderen. Tenminste wat de dingen betreft die te maken hebben met tegenovergestelde verwachtingen t.a.v. een kind; ouders versus omgevende samenleving. Niet wat betreft de dingen waar de autochtonen en allochtonen het over eens zijn met elkaar zoals geweld, asociaal of crimineel gedrag. Als een kind zich heeft misdragen op school, dan is het goed dat ouders en school aan dezelfde koord trekken. Ik denk echter dat dit laatste in de praktijk ook wel gebeurt.


Een en ander kan best met behoud van identiteit, waarom niet? Maar een soort terugtrekking uit de maatschappij is wreed jegens het kind, ontneemt het kind kansen en stigmatiseert mensen als onwillend en onkundig

Als jij het hebt over identiteit dan blijft daar niets meer van over dan een holle slogan die de werkelijkheid verdoezelt. Je pleit in feite voor assimilatie. Identiteit heeft alles te maken met het respect voor de herkomstcultuur, taal en godsdienst. Allochtonen moeten wat dat betreft alle ruimte krijgen anders is spreken over 'behoud van identiteit' zonder inhoud. Respect voor elkaar moet zich uiten in heel veel concrete dingen anders is het prietpraat.

Marsupilami
04-08-02, 17:31
Geplaatst door tallesman
Joden zijn al tientallen, honderden jaren hier geÔntegreerd met behoud van de eigen identiteit. Niet alleen hier trouwens, overal.

De joden in BelgiŽ hebben synagogen, slagers, winkels, restaurants, onderwijzen Hebreeuws aan hun kinderen en organiseren lessen mbt studie tot de Talmud. Hun instellingen en hun godsdienst is erkend en gesubsidieerd door de overheid. De joden hebben eigen joodse scholen. Overlegorganen nationaal en internationaal met diverse overheden. Hebben vertegenwoordigers in de politiek, de universiteiten. Zijn succesvol in het bedrijfsleven en (diamant-)handel, enz. De joden zijn inderdaad goed geÔntegreerd in BelgiŽ en ze hebben zorg gedragen voor het Hebreeuws, de joodse godsdienst en leven ook in het openbaar een heleboel religieuze voorschriften na (de orthodoxen iets over de 600 bepalingen als ik me niet vergis.) De joden wonen meestal in dezelfde buurten en straten. Ik heb nog nooit iemand horen reppen over een spreidingsbeleid voor joden in BelgiŽ. De joden gaan wonen waar ze het zelf wensen.

Zo hoort het en zo is het prima.

Als we de islam dan vergelijken met de maatschappelijke positie van de joden dan hebben de moslims nog recht op.

a) het recht op het bijbouwen van een heleboel bijkomende moskeeŽn (gedeeltelijk met overheidsgeld).
b) de subsidiŽring van de wedden van de imams in de moskeeŽn, geestelijke verzorging in gevangenissen, ziekenhuizen, enz.
c) de subsidiŽring van het onderhoud van de moskeeŽn.
d) de subsidiŽring van van een representatief overlegorgaan met personeel en accomodatie.
e) de aanstelling en subsidiŽring van een heleboel bijkomende islamleerkrachten in de openbare scholen.
f) het recht om Arabisch te onderwijzen aan hun kinderen (accomodatie +susidiŽring)
g) een heleboel vertegenwoordigers op politiek en academisch niveau.
h) de oprichting en subsidiŽring van een heleboel islamitische scholen.
i) het starten van een heleboel bijkomende winkels, slagerijen, enz
j) een heleboel bijkomende verenigingen met sociaal, cultureel, religieus, sportief en andere doelen.
h) het recht om de islamitische voorschriften qua kleding op alle plaatsen te mogen naleven.
enz.

Marsipulami
04-08-02, 19:36
Geplaatst door [email protected]
Oeuuuuffff..!

Jij slaat werkelijk de spijker op de kop.. Jou als minister integratie zal de Nederlandse samenleving zeker goed doen.. Ga de politiek in man..!

:D :duim:

Haha, ik vrees dat mijn politieke stellingnamen niet altijd zo gewaardeerd worden door het Nederlandse electoraat. Te oordelen naar de reacties van de Nederlandse prikkers op dit forum. Wil je in Nederland politiek scoren dan moet je zeggen dat de islam achterlijk is en dat Marokkanen alleen van Nederlanders stelen en zo van die dingen. Dat levert een heleboel zetels en ministers op in Nederland.

Marsipulami
04-08-02, 19:44
Geplaatst door [email protected]
Schrijf een boek, lijkt mij een goed begin:) De puinhopen van 8 jaar integratie lijkt mij een goede titel.. Serieus..!!!

:fpetaf:

Nou je mag mijn priksels op dit forum laten uitgeven in boekvorm als je wil. Dat boek zal zeker zoveel samenhang hebben als 'De puinhopen van acht jaar paars'. Met 10% op de verkoop ben ik al dik tevreden. :fpiraat:

Donna
04-08-02, 19:47
Geplaatst door Marsipulami


Nou je mag mijn priksels op dit forum laten uitgeven in boekvorm als je wil. Dat boek zal zeker zoveel samenhang hebben als 'De puinhopen van acht jaar paars'. Met 10% op de verkoop ben ik al dik tevreden. :fpiraat:


Kapitalist :)

Marsipulami
04-08-02, 19:59
Geplaatst door Donna
Kapitalist :)

Nou, een kapitalist ben ik wel. Van ideeŽn dan, niet wat mijn portemonne betreft. Daarvoor moet ik veel te veel belastingen betalen van die linkse lui.

~Panthera~
04-08-02, 21:25
Geplaatst door [email protected]


Sjow, volgens mij ben je zelfs al klaargestoomd om de Nederlandse grens over te gaan.. CooL Masipulami 4 president..

:melig2:
-----------

Volgens mij zit ie hier allang in Nederland: ondergedoken als illegaal :stout: :haha: :hihi: :fpimp:

jaja
03-10-02, 09:09
Geplaatst door Marsupilami
...
Als we de islam dan vergelijken met de maatschappelijke positie van de joden dan hebben de moslims nog recht op.

a) het recht op het bijbouwen van een heleboel bijkomende moskeeŽn (gedeeltelijk met overheidsgeld).
b) de subsidiŽring van de wedden van de imams in de moskeeŽn, geestelijke verzorging in gevangenissen, ziekenhuizen, enz.
c) de subsidiŽring van het onderhoud van de moskeeŽn.
d) de subsidiŽring van van een representatief overlegorgaan met personeel en accomodatie.
e) de aanstelling en subsidiŽring van een heleboel bijkomende islamleerkrachten in de openbare scholen.
f) het recht om Arabisch te onderwijzen aan hun kinderen (accomodatie +susidiŽring)
g) een heleboel vertegenwoordigers op politiek en academisch niveau.
h) de oprichting en subsidiŽring van een heleboel islamitische scholen.
i) het starten van een heleboel bijkomende winkels, slagerijen, enz
j) een heleboel bijkomende verenigingen met sociaal, cultureel, religieus, sportief en andere doelen.
h) het recht om de islamitische voorschriften qua kleding op alle plaatsen te mogen naleven.
enz. [/B]In principe grotendeels mee eens, behalve g), i) en j). Daar heb je geen recht op, dat moet je zelf "verdienen" door in de politiek te gaan of in de wetenschap. Ook het opstarten van winkels etc en verenigingen zal in eerste instantie uit de groep moeten komen. Vervolgens zijn er starters subsidiering en verenigingsleven subsidiering. Daar moeten ze dan aanvragen en net als andere starters en verenigingen behandeld worden. Dat geldt, voor zover ik weet, ook voor joodse instellingen.
Kortom, moslims mogen een aanvraag doen voor dezelfde subsidies als niet-moslims, die ook als religieuze gemeenschap financiele subsidiering aanvragen. Volgens geldt dat in de meeste gevallen nu al. Dan moet je wel aan criteria voldoen, zoals ook andere religieuze gemeenschappen aan criteria moeten voldoen.

Allereerst worden er eisen aan het eindresultaat gesteld. De afgestudeerden aan de scholen moeten in de standaardvakken op hetzelfde niveau staan als leerlingen op andere scholen en moeten ook dezelfde lesstof krijgen voor die standaardvakken. Minimumaantallen van leerlingen voor de school. Taalonderwijs in een andere taal mag niet ten koste gaan van lokaal taalonderwijs, (maar ik zie niet in waarom arabisch of berbers of turks niet uit hetzelfde overheid potje betaald kan worden als onderwijs in Hebreeuws - zo dit potje bestaat.)
Hetzelfde geldt voor extra leerkrachten. Daar zijn minimumaantallen van leerlingen voor nodig. Er is niet standaard een leerkracht van een bepaalde religieuze gezindheid op een openbare school, dus dat is iets wat per school bekeken moet worden. Als er geen docent christendom is aangesteld, zie ik niet in waarom een openbare school wel een islamitisch docent moet aanstellen. Het gaat er om dat we gelijke monnikken gelijke kappen in de praktijk brengen.
Dat geldt ook voor de salariering van imams, aangezien christelijke leidsmannen ook door de eigen gemeenschap betaald worden. Ook hun gebouwen moeten ze zelf onderhouden. Er zijn wel ondersteuningssubsidies, maar dan hebben we het over monumentenzorg of nieuwbouw in een nieuwe wijk. Als in zo'n wijk voldoende moslims wonen om een moskee te rechtvaardigen zou een subsidie zoals een kerk in dezelfde omstandigheden die wellicht zou krijgen, normaal zijn. Kortom, gelijke monniken, gelijke kappen.
Overigens zou de overheid een imamopleiding kunnen subsidieren, zoals ze delen van een domineesopleiding financeren (overigens niet alles!!). Daarmee heeft ze wel weer zeggenschap over delen van het opleidingstraject, inclusief leerstof, zoals ze dat ook theologische faculteiten heeft!

Kortom, ik ben er helemaal voor dat de moslimgemeenschap in de subsidiering net zo behandeld wordt als de christelijke gemeenschappen en de joodse. Niet meer en niet minder, en volgens dezelfde criteria.

Marsipulami
03-10-02, 09:57
Geplaatst door jaja
In principe grotendeels mee eens, behalve g), i) en j). Daar heb je geen recht op, dat moet je zelf "verdienen" door in de politiek te gaan of in de wetenschap. Ook het opstarten van winkels etc en verenigingen zal in eerste instantie uit de groep moeten komen. Vervolgens zijn er starters subsidiering en verenigingsleven subsidiering. Daar moeten ze dan aanvragen en net als andere starters en verenigingen behandeld worden. Dat geldt, voor zover ik weet, ook voor joodse instellingen.
Kortom, moslims mogen een aanvraag doen voor dezelfde subsidies als niet-moslims, die ook als religieuze gemeenschap financiele subsidiering aanvragen. Volgens geldt dat in de meeste gevallen nu al. Dan moet je wel aan criteria voldoen, zoals ook andere religieuze gemeenschappen aan criteria moeten voldoen.

Allereerst worden er eisen aan het eindresultaat gesteld. De afgestudeerden aan de scholen moeten in de standaardvakken op hetzelfde niveau staan als leerlingen op andere scholen en moeten ook dezelfde lesstof krijgen voor die standaardvakken. Minimumaantallen van leerlingen voor de school. Taalonderwijs in een andere taal mag niet ten koste gaan van lokaal taalonderwijs, (maar ik zie niet in waarom arabisch of berbers of turks niet uit hetzelfde overheid potje betaald kan worden als onderwijs in Hebreeuws - zo dit potje bestaat.)
Hetzelfde geldt voor extra leerkrachten. Daar zijn minimumaantallen van leerlingen voor nodig. Er is niet standaard een leerkracht van een bepaalde religieuze gezindheid op een openbare school, dus dat is iets wat per school bekeken moet worden. Als er geen docent christendom is aangesteld, zie ik niet in waarom een openbare school wel een islamitisch docent moet aanstellen. Het gaat er om dat we gelijke monnikken gelijke kappen in de praktijk brengen.
Dat geldt ook voor de salariering van imams, aangezien christelijke leidsmannen ook door de eigen gemeenschap betaald worden. Ook hun gebouwen moeten ze zelf onderhouden. Er zijn wel ondersteuningssubsidies, maar dan hebben we het over monumentenzorg of nieuwbouw in een nieuwe wijk. Als in zo'n wijk voldoende moslims wonen om een moskee te rechtvaardigen zou een subsidie zoals een kerk in dezelfde omstandigheden die wellicht zou krijgen, normaal zijn. Kortom, gelijke monniken, gelijke kappen.
Overigens zou de overheid een imamopleiding kunnen subsidieren, zoals ze delen van een domineesopleiding financeren (overigens niet alles!!). Daarmee heeft ze wel weer zeggenschap over delen van het opleidingstraject, inclusief leerstof, zoals ze dat ook theologische faculteiten heeft!

Kortom, ik ben er helemaal voor dat de moslimgemeenschap in de subsidiering net zo behandeld wordt als de christelijke gemeenschappen en de joodse. Niet meer en niet minder, en volgens dezelfde criteria.

Eťn en ander heeft te maken met het verschil in omgaan met religie in Nederland en BelgiŽ. Bij ons zijn er wel degelijk een heleboel islamleerkrachten die in het gewone onderwijs werden ingeschakeld. Dat is ook zo voor de overige erkende religies.

Priesters, rabbijnen en dominees krijgen ook een inkomen van de overheid in BelgiŽ.

Hoe dat ongeveer in zijn werk gaat kan je hier lezen naar aanleiding van de erkenningsaanvraag van het boeddhisme:

http://users.skynet.be/streven/artikels/Overbeeke.htm

Het officiŽle orgaan in BelgiŽ dat de Islam vertegenwoordigt, dat kan je hier vinden: http://www.embnet.be/index.htm

Idolater
20-10-02, 00:45
het is onvermijdelijk dat het optie 4 wordt, als het niet deze generatie is, dan wel de volgende.

Oeroeboeroe
24-10-05, 08:22
Ik zie mij helaas genoodzaakt te kiezen voor optie 5:

---> Als ik ook maar een greintje verstand had van opvoeden, zou ik vertrekken naar de Moeder Aller Landen.

http://www.attika.com/atlas/images/kreta.jpg

Prlwytzkofski
24-10-05, 10:08
Geplaatst door Marsupilami
De joden in BelgiŽ hebben synagogen, slagers, winkels, restaurants, onderwijzen Hebreeuws aan hun kinderen en organiseren lessen mbt studie tot de Talmud. Hun instellingen en hun godsdienst is erkend en gesubsidieerd door de overheid. De joden hebben eigen joodse scholen. Overlegorganen nationaal en internationaal met diverse overheden. Hebben vertegenwoordigers in de politiek, de universiteiten. Zijn succesvol in het bedrijfsleven en (diamant-)handel, enz. De joden zijn inderdaad goed geÔntegreerd in BelgiŽ en ze hebben zorg gedragen voor het Hebreeuws, de joodse godsdienst en leven ook in het openbaar een heleboel religieuze voorschriften na (de orthodoxen iets over de 600 bepalingen als ik me niet vergis.) De joden wonen meestal in dezelfde buurten en straten. Ik heb nog nooit iemand horen reppen over een spreidingsbeleid voor joden in BelgiŽ. De joden gaan wonen waar ze het zelf wensen.

Zo hoort het en zo is het prima.Als je 'BelgiŽ' vervangt door 'ZŁrich' klopt het beeld nog steeds.

Interessant is echter dat van al die subsidies geen sprake is.
Dat geldt overigens grotendeels ook voor andere confessies.
Bijzonder onderwijs bij voorbeeld wordt in het geheel niet gesubsidiŽerd.

0theist
29-08-08, 16:08
up..