PDA

Bekijk Volledige Versie : islam versus islampascal1000
10-03-05, 16:44
Lieve mensen,

Over de islam, hoor ik van de betrokkenen niks dan goeds, want de islam is het juiste geloof, het woord via de mond van Mohammed.

Waarom vermoord de ene moslim dan de andere in Irak?
Zij lezen dezelfde Koran.

contradictio
10-03-05, 17:21
Narrated 'Abdullah

The Prophet, said, "Abusing a Muslim is Fusuq (evil doing) and killinghim is Kufr (disbelief)."


Narrated 'Ikrima

Ibn Abbas said: "Allah's Apostle delivered a sermon on the Day of Nahr, and said, 'O people! (Tell me) what is the day today?' The people replied, 'It is the forbidden (sacred) day.' He asked again, 'What town is this?' They replied, 'It is the forbidden (Sacred) town.' He asked, 'Which month is this?' They replied, 'It is the forbidden (Sacred) month.' He said, 'No doubt! Your blood, your properties, and your honor are sacred to one another like the sanctityof this day of yours, in this (sacred) town (Mecca) of yours, in this month of yours.' The Prophet repeated his statement again and again. After that he raised his head and said, 'O Allah! Haven't conveyed (Your Message) to them'. Haven't I conveyed Your Message to them?' " Ibn Abbas added, "By Him in Whose Hand my soul is, the following was his will (Prophet's will) to his followers:--It is incumbent upon those who are present to convey this information to those who are absent Beware don't renegade (as) disbelievers (turn into infidels) after me, Striking the necks (cutting the throats) of one another.' "


Narrated 'Abdullah

The Prophet said, "Near the establishment of the Hour, there will be the days of Al-Harj, and the religious knowledge will be taken away (vanish i.e. by the death of Religious scholars) and general ignorancewill spread." Abu Musa said, "Al-Harj, in the Ethiopian language, means killing ," Ibn Mas'ud added: I heard Allah's Apostle saying; (It will be) from among the most wicked people who will be living at the time when the Hour will be established."


dingen gaan zoals ze gaan.... sommige mensen vrezen Allah swt niet en luisteren niet meer naar de woorden van de Profeet vzmh ... DAAROM!

pascal1000
23-03-05, 15:54
Yo Narrete dábdullah,

and what is your oppinion?
regards,
pascal

contradictio
23-03-05, 18:40
Geplaatst door pascal1000
Yo Narrete dábdullah,

and what is your oppinion?
regards,
pascal

Als ik bepaalde Koran texten of ahadieth aanhaal in een bepaalde context dan zegt dat tegelijk iets over wat IK ervan vind..
Nogmaals, het antwoord op je vraag:

Waarom vermoord de ene moslim dan de andere in Irak?
Zij lezen dezelfde Koran.

is dus:
dingen gaan zoals ze gaan.... sommige mensen vrezen Allah swt niet en luisteren niet meer naar de woorden van de Profeet vzmh ... DAAROM!

pascal1000
30-03-05, 19:46
Hoi,

een paar honderd jaar geleden werd je door de machthebbers in Rome gevierendeeld als je het Christelijke geloof niet aanhing.
De Kruistochten, daarna kwam ene Luther die de Bijbel op een andere manier las en uitlegde, zo is dat toch ook in de Koran?
Allah, de vergevingsgezinde - Allah, de gemoedelijke - Allah, de vredelievende
nergens staat, Allah, gij zult in mijn naam moorden

vr. grt Pascall

Ins
30-03-05, 19:51
Geplaatst door pascal1000
Lieve mensen,

Over de islam, hoor ik van de betrokkenen niks dan goeds, want de islam is het juiste geloof, het woord via de mond van Mohammed.

Waarom vermoord de ene moslim dan de andere in Irak?
Zij lezen dezelfde Koran.

Vreemd he. Ik denk dat hadieths doorslaggevend zijn in deze gevallen.

contradictio
30-03-05, 20:10
Geplaatst door Ins
Vreemd he. Ik denk dat hadieths doorslaggevend zijn in deze gevallen.


17:33. En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt . En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.

6:151. Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.

Ins
30-03-05, 20:17
Geplaatst door contradictio
17:33. En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt . En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.

6:151. Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.


Een shia die Mohamed v verwerpt is een goede schietschijf voor een sunna die after all de sunna van de rasoul volgt. Zelfs met een zelfde tekst kan deze dood op de een of andere manier door deze mensen worden gerechtvaardigd...

contradictio
30-03-05, 20:23
Geplaatst door Ins
Een shia die Mohamed v verwerpt is een goede schietschijf voor een sunna die after all de sunna van de rasoul volgt. Zelfs met een zelfde tekst kan deze dood op de een of andere manier door deze mensen worden gerechtvaardigd...die van die "shia en sunni" snap ik niet.. ken de verschillen niet en WIL ze ook niet kennen...
Verdder of het doden onrecht is of niet, is af te leiden uit de Tafsir van de ayaat en door te kijken naar hoe de Profeet vzmh invulling gaf aan deze ayaat..

http://www.tafsir.com/default.asp?sid=17&tid=28983
....
The blood of a Muslim who bears witness to La ilaha illallah and that Muhammad is the Messenger of Allah, is not permissible (to be shed) except in three cases: a soul for a soul (i.e., in the case of murder), an adulterer who is married, and a person who leaves his religion and deserts the Jama'ah .) The following is recorded in the books of the Sunan:
....

Ik ben niet op de hoogte wie of wanneer mensen precies zijn afgemaakt in de tijd van de Profeet vzmh... lijkt me dat deze tafsir het gehele gebied afdekt...

Ins
30-03-05, 22:18
Geplaatst door contradictio
die van die "shia en sunni" snap ik niet.. ken de verschillen niet en WIL ze ook niet kennen...
Verdder of het doden onrecht is of niet, is af te leiden uit de Tafsir van de ayaat en door te kijken naar hoe de Profeet vzmh invulling gaf aan deze ayaat..

http://www.tafsir.com/default.asp?sid=17&tid=28983
....
The blood of a Muslim who bears witness to La ilaha illallah and that Muhammad is the Messenger of Allah, is not permissible (to be shed) except in three cases: a soul for a soul (i.e., in the case of murder), an adulterer who is married, and a person who leaves his religion and deserts the Jama'ah .) The following is recorded in the books of the Sunan:
....

Ik ben niet op de hoogte wie of wanneer mensen precies zijn afgemaakt in de tijd van de Profeet vzmh... lijkt me dat deze tafsir het gehele gebied afdekt...

Kijk, nou doe je het zelf. Dat is waar het allemaal begint, niet WILLEN open staan voor de andere zijde. Daarnet zijn hier nog getuigen van Jehova aan mijn deur geweest. Ik was het helemaal niet eens met ze, maar we hebben er toch een leuke discussie van kunnen maken. Geheel vrijblijvend. Bij Shias ligt de klemtoon nu eenmaal elders. Daarom heeft het eigenlijk weinig nut dat je nog eens naar de profeet v verwijst...Bij hen neemt Ali die plaats in. Je kan het niet begrijpen vanuit de sunna omdat het nu eenmaal geen sunnis zijn.

contradictio
31-03-05, 09:31
Geplaatst door Ins
Kijk, nou doe je het zelf. Dat is waar het allemaal begint, niet WILLEN open staan voor de andere zijde. Daarnet zijn hier nog getuigen van Jehova aan mijn deur geweest. Ik was het helemaal niet eens met ze, maar we hebben er toch een leuke discussie van kunnen maken. Geheel vrijblijvend. Bij Shias ligt de klemtoon nu eenmaal elders. Daarom heeft het eigenlijk weinig nut dat je nog eens naar de profeet v verwijst...Bij hen neemt Ali die plaats in. Je kan het niet begrijpen vanuit de sunna omdat het nu eenmaal geen sunnis zijn.

Ik ben niet op deze aarde gezet om me te verdiepen in dwalingen van secten maar om me te verdiepen in de waarheid en op die waarheid te staan en erop te wijzen als dat nodig is... Dat de shia Ali volgen boven de Profeet vzmh is voortgekomen uit onrecht en frustratie en daar moeten ze zelf maar in het reine mee zien te komen. Misschien dat als de waarheid maar vaak genoeg wordt herhaald dat ze het ooit in gaan zien....


4:59. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag . Dit is beter en uiteindelijk het beste.

Er staat niet, verwijst naar Ali.....
of geloven zij ook al niet in de Koran?

Narrated Hudhaifa bin Al-Yaman

The people used to ask Allah's Apostle about the good but I used to ask him about the evil lest I should be overtaken by them. So I said, "O Allah's Apostle! We were living in ignorance and in an (extremely) worst atmosphere, then Allah brought to us this good (i.e., Islam); will there be any evil after this good?" He said, "Yes." I said, 'Willthere be any good after that evil?" He replied, "Yes, but it will be tainted (not pure.) '' I asked, "What will be its taint?" He replied, "(There will be) some people who will guide others not according to mytradition? You will approve of some of their deeds and disapprove of some others ." I asked, "Will there be any evil after that good?" He replied, "Yes, (there will be) some people calling at the gates of the(Hell) Fire , and whoever will respond to their call, will be thrown bythem into the (Hell) Fire." I said, "O Allah s Apostle! Will you describe them to us?" He said, "They will be from our own people and will speak our language ." I said, "What do you order me to do if such a state should take place in my life?" He said, "Stick to the group ofMuslims and their Imam (ruler)." I said, "If there is neither a group of Muslims nor an Imam (ruler)?" He said, "Then turn away from all those sects even if you were to bite (eat) the roots of a tree till death overtakes you while you are in that state ."

pepe
01-04-05, 11:40
volgens mij gaat het bij de islam (en dat is bij ieder ander geloof niet anders) verkeerd bij het interpreteren. Mohammed schreef de Koran ongeveer 1500 jaar geleden. Lees een stukje, en je zal zien dat het onleesbaar is en multi interpretabel bovendien.

ik pleit daarom voor een herziene versie (The Koran Revised), zodat moslims een duidelijk eensporenbeleid kunnen gaan voeren.

pepe

Ins
01-04-05, 19:42
Geplaatst door pepe
volgens mij gaat het bij de islam (en dat is bij ieder ander geloof niet anders) verkeerd bij het interpreteren. Mohammed schreef de Koran ongeveer 1500 jaar geleden. Lees een stukje, en je zal zien dat het onleesbaar is en multi interpretabel bovendien.

ik pleit daarom voor een herziene versie (The Koran Revised), zodat moslims een duidelijk eensporenbeleid kunnen gaan voeren.

pepe


:nerd: Mohamed v kon niet schrijven, hij was analfabeet.

Ins
01-04-05, 19:42
Geplaatst door contradictio
Ik ben niet op deze aarde gezet om me te verdiepen in dwalingen van secten maar om me te verdiepen in de waarheid en op die waarheid te staan en erop te wijzen als dat nodig is... Dat de shia Ali volgen boven de Profeet vzmh is voortgekomen uit onrecht en frustratie en daar moeten ze zelf maar in het reine mee zien te komen. Misschien dat als de waarheid maar vaak genoeg wordt herhaald dat ze het ooit in gaan zien....


4:59. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag . Dit is beter en uiteindelijk het beste.

Er staat niet, verwijst naar Ali.....
of geloven zij ook al niet in de Koran?

Narrated Hudhaifa bin Al-Yaman

The people used to ask Allah's Apostle about the good but I used to ask him about the evil lest I should be overtaken by them. So I said, "O Allah's Apostle! We were living in ignorance and in an (extremely) worst atmosphere, then Allah brought to us this good (i.e., Islam); will there be any evil after this good?" He said, "Yes." I said, 'Willthere be any good after that evil?" He replied, "Yes, but it will be tainted (not pure.) '' I asked, "What will be its taint?" He replied, "(There will be) some people who will guide others not according to mytradition? You will approve of some of their deeds and disapprove of some others ." I asked, "Will there be any evil after that good?" He replied, "Yes, (there will be) some people calling at the gates of the(Hell) Fire , and whoever will respond to their call, will be thrown bythem into the (Hell) Fire." I said, "O Allah s Apostle! Will you describe them to us?" He said, "They will be from our own people and will speak our language ." I said, "What do you order me to do if such a state should take place in my life?" He said, "Stick to the group ofMuslims and their Imam (ruler)." I said, "If there is neither a group of Muslims nor an Imam (ruler)?" He said, "Then turn away from all those sects even if you were to bite (eat) the roots of a tree till death overtakes you while you are in that state ."

Jij bent veel te dogmatisch, op die manier kom je nooit tot compromissen.

contradictio
01-04-05, 19:59
Geplaatst door Ins
Jij bent veel te dogmatisch, op die manier kom je nooit tot compromissen.


Over compromissen het volgende:

Narrated 'Aisha

Whenever Allah's Apostle was given the choice of one of two matters, he would choose the easier of the two, as long as it was not sinful todo so, but if it was sinful to do so, he would not approach it . Allah's Apostle never took revenge (over anybody) for his own sake but(he did) only when Allah's Legal Bindings were outraged in which case he would take revenge for Allah's Sake.

Je moet altijd ervoor waken dat je de mens niet aan het behagen bent ipv Allah swt en dat je geen hypocriet bent (door meerdere gezichten erop na te houden). Voor de rest zijn compromissen mogelijk TOTDAT je de grens van de zonde bereikt..

Ins
03-04-05, 10:47
Geplaatst door contradictio
Over compromissen het volgende:

Narrated 'Aisha

Whenever Allah's Apostle was given the choice of one of two matters, he would choose the easier of the two, as long as it was not sinful todo so, but if it was sinful to do so, he would not approach it . Allah's Apostle never took revenge (over anybody) for his own sake but(he did) only when Allah's Legal Bindings were outraged in which case he would take revenge for Allah's Sake.

Je moet altijd ervoor waken dat je de mens niet aan het behagen bent ipv Allah swt en dat je geen hypocriet bent (door meerdere gezichten erop na te houden). Voor de rest zijn compromissen mogelijk TOTDAT je de grens van de zonde bereikt..


Maar jij doet niet eens moeite om te kiezen.

contradictio
03-04-05, 11:28
Geplaatst door Ins
Maar jij doet niet eens moeite om te kiezen.

da's weer eens een opmerking die nergens op slaat. Op zijn minst had je hem kunnen onderbouwen.. De stelling alleen al is absurd, immeers het is ONMOGELIJK om GEEN keuzes te maken in dit leven.. Je bedoelt wellicht dat ik een andere keuze maak dan jij?...

Maar goed, ik heb al teveel tijd verspilt en de zon schijnt buiten...

Isain
25-04-05, 17:50
Niet alle moslims zijn hetzelfde. In de islam bestaan er vele stromingen, die zich allemaal islamitisch noemen, maar onderling grote tegenstellingen vertonen. Een bekend voorbeeld is de situatie in Irak, ja. Daar wonen soenni's en sjieten. Verder zijn er nog ahmaddia's, wahabi's en veel meer. Ik zeg niet dat het goed is om überhaupt iemand te doden, maar men moet wel weten dat de islam niet makkelijk in elkaar zit als er wordt gedacht. Bovendien zijn wij ook maar mensen.

maroc
26-04-05, 11:22
De islam is kk achterlijk. Ik ben weggelopen van huis en dat moeten wij kk zwarte allemaal doen!!!!!!!!!!!!!

Ins
30-04-05, 00:27
Geplaatst door maroc
De islam is kk achterlijk. Ik ben weggelopen van huis en dat moeten wij kk zwarte allemaal doen!!!!!!!!!!!!!


Mijn god, uit welke bunker kom jij hier aanspoelen?

marsrover632
04-05-05, 12:48
Geplaatst door pepe

Mohammed schreef de Koran ongeveer 1500 jaar geleden.

ik pleit daarom voor een herziene versie (The Koran Revised), zodat moslims een duidelijk eensporenbeleid kunnen gaan voeren.

pepe [/B]

Mohammed was inderdaad analfabeet en zijn aanhangers schreven de verzen die aan hem werden doorgegeven op potscherven, stukken hout en alles waar maar op geschreven kon worden. Velen leerden de Koran van buiten, zoals dat nu nog steeds gebeurt.

Uiteindelijk waren er na Mohammed verschillende mondelinge en schriftelijke versies van de Koran in omloop. Onder het bewind van de 4e kalief Uthman werden deze tot een definitieve versie bijeengevoegd, een mushav. Dit om een einde te maken aan de verwarring. Aan dit afgesloten geheel mag absoluut niet gesleuteld worden. De tekst van de Koran ligt definitief vast (en is volledig gevocaliseerd in tegenstelling tot de meeste andere Arabische teksten). Een "herziene" versie zou gelijk staan aan heiligschennis :maf3:

Groeten, marsrover

marsrover632
04-05-05, 12:55
Geplaatst door pepe

Mohammed schreef de Koran ongeveer 1500 jaar geleden.

ik pleit daarom voor een herziene versie (The Koran Revised), zodat moslims een duidelijk eensporenbeleid kunnen gaan voeren.

pepe [/B]

Mohammed was inderdaad analfabeet en zijn aanhangers schreven de verzen die aan hem werden doorgegeven op potscherven, stukken hout en alles waar maar op geschreven kon worden. Velen leerden de Koran van buiten, zoals dat nu nog steeds gebeurt.

Uiteindelijk waren er na Mohammed verschillende mondelinge en schriftelijke versies van de Koran in omloop. Onder het bewind van de 4e kalief Uthman werden deze tot een definitieve versie bijeengevoegd, een mushav. Dit om een einde te maken aan de verwarring. Aan dit afgesloten geheel mag absoluut niet gesleuteld worden. De tekst van de Koran ligt definitief vast (en is volledig gevocaliseerd in tegenstelling tot de meeste andere Arabische teksten). Een "herziene" versie zou gelijk staan aan heiligschennis :maf3:

Groeten, marsrover