PDA

Bekijk Volledige Versie : Nederlandse azijnpissersMarsipulami
22-04-05, 10:51
Nederland somber over toekomst

ROTTERDAM - De Nederlandse bevolking is pessimistisch over de toekomst. Een ruime meerderheid verwacht dat de volgende generatie minder gelukkig zal zijn dan de huidige. Er is een grote kloof tussen wat de bevolking wil met Nederland en wat het kabinet voor ogen staat. Dertien procent van de bevolking ondersteunt het kabinetsbeleid, terwijl 63 procent zich hiertegen uitspreekt.Dit blijkt uit een opinieonderzoek, op 21minuten.nl , waaraan bijna 150.000 mensen via het internet hebben deelgenomen. De resultaten zijn representatief voor de bevolking van 16 tot 70 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het organisatie-adviesbureau McKinsey, onder meer gesteund door het NRC Handelsblad. De resultaten van het onderzoek zijn gisteren in ontvangst genomen door premier Jan Peter Balkenende.

De bevolking staat zeer kritisch tegenover de politiek en de overheid in het algemeen. Zo vindt maar 15 procent dat de regering een duidelijke visie voor de lange termijn heeft en 11 procent dat politici over de juiste kwaliteiten beschikken om Nederland te besturen. Zeven procent vindt dat de overheid effectief is in wat ze doet. Het oordeel van ambtenaren wijkt op dit punt niet noemenswaardig af van dat van de hele bevolking.

Op dit moment is 55 procent van de bevolking gelukkig met de sociale en economische situatie in Nederland. Gemiddeld genomen is de bevolking aanzienlijk gelukkiger met de eigen woonplaats en regio dan met Nederland als geheel. Politiek gesproken zijn degenen die bij de laatste verkiezingen op de Lijst Pim Fortuyn hebben gestemd, het minst gelukkig met Nederland.

Nederland is zeer eensgezind over de richting waarin de samenleving zou moeten veranderen: meer samenhorigheid, gericht op kwaliteit van bestaan, ondernemend, bescheiden en met minder ongelijkheid. Groei van de welvaart krijgt niet de hoogste prioriteit: 85 procent heeft er vrede mee als de welvaart de komende 35 jaar minder groeit dan de afgelopen 35 jaar.

,,De cijfers zijn hard, ik loop daar niet voor weg''', zei premier Balkenende gisteren bij de presentatie van het onderzoek.

Volgens hem is er sprake van een vertrouwensparadox: ,,Men vertrouwt de overheid niet, maar verwacht er wel veel van.'' De premier ziet overeenkomsten met andere onderzoeken waaruit blijkt ,,dat vrijheid is ge´ndividualiseerd en verantwoordelijkheid gecollectiviseerd''.

Balkenende vergeleek de situatie in Nederland met de gang van zaken bij een verbouwing, waar in alle hectiek ,,de moedeloosheid soms kan toeslaan''. Juist dan is het volgens de premier zaak het einddoel ,,scherp voor ogen te houden''.

ę NRC Handelsblad


22/04/2005 ęNRC Handelsblad

ęCopyright De Standaard

Bofko
22-04-05, 10:56
Geplaatst door Marsipulami
Volgens hem is er sprake van een vertrouwensparadox: ,,Men vertrouwt de overheid niet, maar verwacht er wel veel van.'' De premier ziet overeenkomsten met andere onderzoeken waaruit blijkt ,,dat vrijheid is ge´ndividualiseerd en verantwoordelijkheid gecollectiviseerd''.


Mooi kernachtig verwoord door Balkenende.