PDA

Bekijk Volledige Versie : gesprek met jordonJCHAN
27-07-05, 15:41
LA HAWLA WA LA QUWATTA ILA BILAH

Mensen mogen het bekijken, lezen maar begrijpen zullen ze het nooit als hun intentie kwaad is. De Edele Koran laat blijken wat het lot was van de vroegere volkeren. Dat jordon nu zo hooghartig is en dat zijn doel is om moslims uit te dagen. Er is maar 1 versie van De Edele Koran, we doen niet aan het herschrijven daarvan. Wij zullen dan tot de onrechtplegers behoren.

ik zal je dit zeggen, het is een kwestie van tijd dat jij het te weten zal krijgen. Jij jordon behoort tot diegene die uitstel hebben gekregen. Blijkbaar is dit een manier voor jou om je frustraties te verwerken wat er zowat op de wereld gebeurd. Het is afschuwelijk wat er gebeurd, en wat jij nu doet zal niet goed zijn. Het is niet een manier van discusseren omdat jij een interpertaties van De Edele Koran leest en niet de werkelijke Arabische Vertaling. De arabische taal is een stuk breder dan houten klompjes en windmolens. Verdiep je zelf eerst in de Hadieth, de overleveringen van onze Profeet Mohamed, s allahoe 3aleihie wasalem. Er worden heel wat islamitische lezingen gehouden woont dat bij, je mag dan veel vragen stellen. Een geleerde moslim zal je dan ook te woord staan. We lopen niet allemaal met bommen om ons middel heen. Probeer het gewoon, het zal je wijzer maken ik meen het....

dat is mijn tip aan jou, jij dwalende.
moge je vrede in je hart verkrijgen

BamBamBang
27-07-05, 16:06
Dat zeg je goed. Ik heb zelf de Koran gelezen, en heb zelf vaak gezegd dat de verschillen in de Bijbel en de Koran te overzien zijn. Jezus word welliswaar niet als de verlosser gezien, maar wel als profeet. Dat laatste kan ik me best bij vinden. Ik ben overigens niet kerkelijk hoor. Ik geloof op mijn eigen manier. Mijn geloof verteld mij dat Allah van al de mensen houd, en hij ieder van hen zal bereiken. Allah kan namelijk niet falen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ook wel ns bang ben als ik naar de wereld om mij heen kijk. Onschuldige mensen sneuvelen iedere dag. Dat vult de mensen die blijven leven met angst. De geschiedenis doet ons er aan herinneren dat de mens vanuit angst, hele enge dingen kan doen. Daarom ben ik blij met jouw bericht. Zolang maar genoeg mensen het vanuit jouw ervaring, de ware Islamitsche doelstelling trouw blijven, kunnen we nog een heel eind komen. Hieronder wil ik nog een tekst toevoegen. Iets waar ik veel waarde aan hecht.

Is onze kennis over God onvolledig?

Een deel uit Hoofdstuk 7 van het nieuwe boek van Neale Donald Walsch - Wat God wil - dat in mei 2005 verschijnt.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat onze kennis over God onvolledig is?

Stel dat de mensheid weet wat God wil en dat de huidige samenleving het beste is dat de mensheid voort kan brengen op basis van deze kennis, hoeveel hoop is er dan op een betere toekomst?
Als we werkelijk alles weten dat van belang is om over God te weten en als alles dat ons geopenbaard is, alles dat ons geleerd is, alles dat over God gezegd en gezongen is, ons op ons huidige punt in de menselijke geschiedenis gebracht heeft, wat is dan van dat alles het goede geweest?

Maar, als er nog iets nieuws voor ons te leren is over God, nieuws dat ons begrip van God verhoogd, dan is het nog steeds mogelijk om onze menselijke omstandigheden te veranderen. De hoop zal terugkomen. Niet de hoop op iets beters in het Hiernamaals, als alle leven op aarde vernietigd is, maar hoop op een beter leven in het hier en nu, voordat alles vernietigd zal zijn.

Die hoop kan echter niet verwezenlijkt worden als niet eerst enkele zeer belangrijke vragen gesteld n beantwoord zijn.

Is het waar dat de mensheid uiterst koppig en onwillig is en dat we absoluut niet in staat zijn onze primitiefste instincten te overstijgen? Of zou het mogelijk zijn dat we nog iets moeten leren, dat we informatie missen, enkele hele belangrijke gegevens betreffende God en het Leven op aarde en dat we daarom God en het Leven niet begrijpen?
Zou het mogelijk zijn, dat de informatie waarover we beschikken niet juist en volledig is? Zou het mogelijk zijn dat het probleem daarom niet bij ons ligt, maar bij de mensen die de informatie over God en het Leven tot nu toe aan ons verstrekt hebben?
Zou de mogelijkheid bestaan dat de kennis van de mensheid over God en het Leven niet zozeer 'verkeerd' is, maar dat het meer een kwestie is van onvolledige informatie, onvolledige kennis?
Tot slot: is het nu de tijd dat de mensheid zich openstelt voor een nieuw onderzoek naar God?

Al veel te lang gaan de discussies in de wereld in n richting. Deze discussies worden geleid door de mensen die zeggen dat we alles over God weten en begrijpen dat er te weten en te begrijpen valt. Deze mensen beweren dat de problemen in de wereld niet veroorzaakt worden door mensen die de Wil van God niet begrijpen, maar door mensen die de Wil van God niet doen. Zij handelen niet op basis van hun kennis en begrip van God.
Dit denkbeeld wordt in brede kringen aangehangen, maar het is een dwaling, een onjuist denkbeeld. Het zijn juist de mensen die wl handelen op basis van hun begrip van God, die veel van de grootste problemen op aarde veroorzaakt hebben. Dit zijn de mensen die menen de Wil van God te kennen.

Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en daarom 200 jaar lang christelijke Kruistochten uitvoerden. Deze mensen hebben ook de verschrikkingen van de Inquisitie goedgekeurd, met als doel de wereld voor het christendom te veroveren.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en daarom moslimlegers en legers van plunderaars aanvoerden, met als doel elk land en elke cultuur te islamiseren.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en die zichzelf uitriepen tot het Uitverkoren Volk en die land opeisten, omdat het hen rechtmatig zou toebehoren, daarbij het feit negerend dat door de eeuwen heen het land door anderen was bewoond. Deze Uitverkorenen sommeerden de bewoners, als tweederangs burgers, op die plekken te gaan wonen die zij hen aanwezen.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en mannen en vrouwen op stads- en dorpspleinen ophingen en die anderen op de brandstapel verbrandden, terwijl ze de Bijbel omhoog hielden en hun slachtoffers tot heksen verklaarden.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die wetten uitvaardigden die het mensen onmogelijk maakten te trouwen met iemand van een ander ras en wetten die het onmogelijk maakten voor volwassenen om zich uit te spreken voor een speciale sexuele voorkeur.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die anderen verboden te dansen en te zingen of afbeeldingen te maken van andere mensen en die het verboden muziek te maken. Alleen de heilige gezangen mochten gezongen worden.
Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die het verboden de naam van G-D uit te spreken of op te schrijven, maar die van mening waren dat je wl in die Naam mensen mag vermoorden.

Is dit werkelijk de Wil van God?
Weet je het zeker?

Het is belangrijk dat je er heel zeker van bent, want we hebben het hier niet over kleinigheden....

Er is ons heel veel verteld over de Wil van God. Is al deze informatie wel juist?