PDA

Bekijk Volledige Versie : Versie over het ontstaan van de Koransuper ick
01-08-05, 21:02
Op wikipedia.nl heb ik de onderstaande versie over het ontstaan van de Koran gevonden. Wie kan er een onderbouwde aanvulling geven. Ik ben namelijk benieuwd of deze versie enigzins betrouwbaar is.

Het onderstaande artikel geeft weer wat de ontstaansgeschiedenis van de huidige Koran is volgens de traditionele Islam:
De koran is de schriftelijke vastlegging van de openbaringen van Allah aan Mohammed. Bij het overlijden van de profeet Mohammed in 632 was de koran nog niet als één boek beschikbaar. De openbaringen van Allah moesten nog voor een groot deel schriftelijk worden vastgelegd. De openbaringen van Allah moesten ook nog verzameld worden omdat Mohammed bij gelegenheid teksten aan verschillende toehoorders had gereciteerd. Dezen waren in de loop der tijd verspreid geraakt. Het schriftelijk vastleggen en verzamelen van alle openbaringen van Allah aan Mohammed in de koran was op dat moment ook niet nodig, omdat de koran 'beschermd lag in de harten van zijn volgelingen'. Sommigen openbaringen van Allah waren al wel schriftelijk vastgelegd op verschillende voorwerpen, zoals borden, huiden en weefsels. Van één geheel (de koran) was echter in 632 geen sprake. Het proces van vastlegging en verzameling is na de dood van Mohammed begonnen.
Nadat Aboe Bakr (de eerste kalief) het leiderschap had overgenomen, waren er een aantal redenen die de metgezellen van de Profeet heeft aangezet tot het vastleggen en verzamelen van de openbaringen van Allah in de Koran.
1. De eerste reden voor het verzamelen en schriftelijk vastleggen van de openbaringen van Allah aan Mohammed was dat er na Mohammed geen openbaringen meer neergezonden zouden worden.
1. Verder was in de gebeurtenis van de slag bij Al-Yamaamah een groot aantal van Mohammeds metgezellen gesneuveld, onder hen was er een groot aantal Qoeraa-e (mensen die de koran van buiten kennen), wat een aanleiding was dat 'Oemar (de latere tweede kalief Omar ibn al-Khattab) naar Aboe Bakr ging om hem te vragen zich te haasten om de koran te noteren en te verzamelen, zodat de koran niet kwijt zou raken door het verdwijnen van degenen die het van buiten kenden. Dit is wat Aboe Bakr heeft gedaan terwijl hij aarzelde in het begin dat hij iets ging doen wat de boodschapper van Allah, Mohammed, niet gedaaan heeft. Er is geen twijfel over dat de gebeurtenis van Al-Yamaamah een belangrijke aanleiding was om de koran te noteren en het te beschermen in schriften.
De meeste overleveringen duiden erop dat de eerste van de metgezellen die een bevel had gegeven om de koran te verzamelen Aboe Bakr was en dit vanuit een bekende h'adieth van Oemar ibn El-Khattaab en dat degene die deze verzameling heeft uitgevoerd Zayd ibn Thaabieth was.
Al-Boekhaarie heeft overgeleverd van Zayd dat hij gezegd heeft: Aboe Bakr had mij een brief gestuurd over het overlijden van mensen op (de gebeurtenis van) Al-Yamaamah en bij hem was 'Oemar.
Aboe Bakr zei: Oemar was naar mij gekomen en zei: Het moorden is erg geworden op de dag van Al-Yamaamah en ik vrees dat het moorden erger zal worden met de dood van de Qoeraa-e, waardoor veel van de koran kwijt zal raken, dit kan vermeden worden door het te verzamelen en ik vind dat jij de koran moet verzamelen.
Aboe Bakr zei: Ik zei tegen 'Oemar: hoe kan ik iets doen dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, niet heeft gedaan?
'Oemar zei: Ik zweer bij Allah, dit behoort tot het goede.
'Oemar bleef mij daarover aanspreken totdat Allah mijn borst verruimd had en ik had dezelfde bevinding als 'Oemar. Zayd zei dit terwijl 'Oemar bij hem zat en hij sprak niet.
Aboe Bakr zei: Je bent een jong verstandig iemand en je hebt geen zwak geloof, je schreef de openbaring voor de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zoek naar de (schriften waarop) de koran opgeschreven zijn en verzamel het.
Ik zweer bij Allah, als hij mij een bevel had gegeven om een berg van de bergen ergens anders te plaatsen dan was het niet zo zwaar voor mij, dan datgene wat hij mij gebood (om de koran te verzamelen).
Ik zei: Hoe kunnen jullie iets doen wat de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, niet gedaan heeft?
Aboe Bakr zei: Ik zweer bij Allah, dit behoort tot het goede, ik bleef hem daarover aanspreken tot Allah zijn borst verruimd had naar datgene waarvoor de harten van Aboe Bakr en 'Oemar verruimd zijn. Ik stond op en ging de koran verzamelen van leren bladeren, schouderbotten, bladeren van palmbomen en uit de hoofden van de Qoeraa-e.
De schriften waarin de koran waren verzameld, bleven bij Aboe Bakr totdat hij overleden was, vervolgens bij 'Oemar totdat hij overleden was en daarna bij H'afsah de dochter van 'Oemar.
De meeste geleerden zijn van mening dat de verzameling die Aboe Bakr bevolen heeft een uitzondering was, omdat de metgezellen zelf schriften hadden waarop zij delen van de koran schreven, voordat Aboe Bakr een bevel had gegeven om de koran te verzamelen. Het verschil is dat de inspanningen die zij verrichtten individuele inspanningen waren die geen resultaat hadden geboekt tegenover de verzameling van As-Sieddieq, dit naar het precieze van het zoeken naar de schriften en de voorzichtigheid van het plaatsen van de verzen die zeker niet tot de mansoekh at-tielaawah (verzen die tekstueel afgeschaft zijn van de koran) behoorden, en teksten die het niveau van tawatoer, concensus van de metgezellen en andere eigenschappen die de verzameling door Aboe Bakr had.
Waarom is dan de keuze gevallen van Aboe Bakr op Zayd ibn Thaabiet om de Edele koran te verzamelen en niet op de andere metgezellen? De oorzaak daarvan ligt in een aantal gegevens:
• Hij was een jonge man. Deze eigenschappen maken van hem een geschikte persoon om deze moeilijke taak te vervullen, daarnaast is een jonge man niet altijd een koppig persoon die een sterke mening heeft. Dus als er een meningsverschil zou ontstaan, dan zou hij makkelijk de waarheid en advies aanvaarden in tegenstelling tot een oudere persoon.
• Zayd was een bekende ruime denker, en dit maakte van hem ook een geschikt persoon om deze taak te vervullen.
• Dat Zayd de openbaring schreef in de tijd van de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, en hij verschillende gebeurtenissen mee maakte waarin de koran geopenbaard werd.
• Hij was niet iemand die zwak was in zijn religie, hij was iemand die bekend was van vrees, betrouwbaarheid en volmaakte schepping en standvastigheid in Islaam.
• Hij was iemand die de Edele koran van buiten kende, hij had geleerd in de tijd van het leven van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Er is overgeleverd dat hij de laatste voordracht van de koran mee maakte. Aboe 'Abdoerrah'maan As-Soelamie zei: Zayd ibn Thaabiet droeg de koran twee keer voor bij de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, in het jaar waarin Allah zijn ziel nam, en dit werd toen de recitatie van Zayd ibn Thaabiet genoemd. Omdat hij dat voor de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, geschreven had en het voor hem gereciteerd had en hij maakte de laatste voordracht mee, hij leerde de mensen datgene wat hij geleerd had tot zijn dood. Daarom had Aboe Bakr hem aangesproken om de koran te verzamelen vervolgens gaf 'Oethmaan hem de taak om de bundelingen van de koran op te schrijven.
Zayd begon de koran te verzamelen van leren schriften, botten, de hoofden van de Qoeraa-e e.d. Aboe Bakr, 'Oemar en de grote metgezellen hielpen hem op verantwoordelijkheid van Aboe Bakr. Overgeleverd door 'Oerwah ibn Az-zoebayr dat hij zei: Toen het uitmoorden erg werd, waarbij veel Qoeraa-e gesneuveld waren, vreesde Aboe Bakr dat de koran kwijt zou raken. Hij zei tegen 'Oemar ibn El-Khattaab en Zayd ibn Thaabiet: Ga voor de deur van de moskee zitten, degene die naar jullie komt samen met iets van het Boek van Allah met twee getuigen, schrijf het dan op.
Door deze deelname van de metgezellen, heeft de verzameling van de koran een vorm aangenomen, waar de metgezellen het unaniem over eens waren. De koran werd verzameld op de volmaakte wijze.
Wij sluiten dit artikel door de overlevering van 'Aliy, moge Allah tevreden met hem zijn, dat hij zei: Moge Allah genadig zijn met Aboe Bakr, hij is degene van de mensen die de grootste beloning heeft bij het verzamelen van de koran. Ibn H'adjar heeft gezegd: Als men diep zou kijken naar de daad die Aboe Bakr verricht heeft, dan zal men een bevestiging krijgen dat het behoort tot zijn goede eigenschappen, en dat hij een grote beloning zal krijgen. Er is vastgesteld dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: Degene die een goede daad in de Islaam doet, hij zal de beloning daarvan krijgen en de beloning van degenen die het treffen tot de Dag der Opstanding.
Allah de Glorieuze heeft ter bescherming van Zijn boek mannen geschapen die het van buiten leren en het beschermen. Allah de Verhevene heeft gezegd: Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers. [15:9]
Aboe Bakr was het hoofd van de mannen die Allah uitgekozen heeft om deze taak te vervullen. Moge Allah hem namens de Islaam en de moslims met het goede belonen voor datgene wat hij gedaan heeft. Moge Allah ons met hem bij de genade van Allah laten rusten. Hij is Alhorend en lof zij Allah de Heer der Werelden.

dr SiliconValley
02-08-05, 14:50
de profeet Mohammed (ellahi wa salam) heeft de Koran/Goddelijke Boodschap niet eigenhandig op papier gezet.
Moslims die beweren dat de Koran als boekvorm (ja dat bundeltje dat je tegenwoordig in de boekenwinkel kunt kopen) het woord van Allah is, bedoelen het wel goed, maar beledigen Allah swt eigenlijk ook wel mee, want de Koran/Goddelijke Boodschap komt van Allah swt en is daarom niet van laag (menselijk) niveau in de zin van de taal waarin het is geopenbaard. Natuurlijk moest Allah swt Het in de menselijke taal vertalen (in dit geval Arabisch) maar de vorm van de Goddelijke Boodschap zelf ligt veel Hoger dan deze ene menselijke taal.
Vandaar dat ik de hele tijd erop hammer dat wij als moslims de Koran niet te letterlijk moeten nemen aangezien deze niet door de Profeet zelf is geschreven, maar zoals in dit artikel staat, door zijn volgelingen is samengevoegd tot een geheel. De Koran is zeker wel heilig, maar daarnaast ook een samenvatting van de Ware Goddelijke Boodschap en dat is juist de Ware Islam, de Waarheid die wij Inshallah pas te weten komen in het Hiernamaals.

mvg

Zoro.

super ick
02-08-05, 16:14
Geplaatst door zoroaster
de profeet Mohammed (ellahi wa salam) heeft de Koran/Goddelijke Boodschap niet eigenhandig op papier gezet.
Moslims die beweren dat de Koran als boekvorm (ja dat bundeltje dat je tegenwoordig in de boekenwinkel kunt kopen) het woord van Allah is, bedoelen het wel goed, maar beledigen Allah swt eigenlijk ook wel mee, want de Koran/Goddelijke Boodschap komt van Allah swt en is daarom niet van laag (menselijk) niveau in de zin van de taal waarin het is geopenbaard. Natuurlijk moest Allah swt Het in de menselijke taal vertalen (in dit geval Arabisch) maar de vorm van de Goddelijke Boodschap zelf ligt veel Hoger dan deze ene menselijke taal.
Vandaar dat ik de hele tijd erop hammer dat wij als moslims de Koran niet te letterlijk moeten nemen aangezien deze niet door de Profeet zelf is geschreven, maar zoals in dit artikel staat, door zijn volgelingen is samengevoegd tot een geheel. De Koran is zeker wel heilig, maar daarnaast ook een samenvatting van de Ware Goddelijke Boodschap en dat is juist de Ware Islam, de Waarheid die wij Inshallah pas te weten komen in het Hiernamaals.

mvg

Zoro.

Die conclusie trok ik ook toen ik het stuk las. Het is een verzameling die door MENSEN die het hebben horen vertellen in een vrij lang tijdsbestek na het overlijden van Mohammed op papier is gezet. Dat deze mensen dicht bij de bron zijn geweest staat vast maar maakt hen op zich natuurlijk niet onfeilbaar/goddelijk.

Daarom denk ik dat de manier zoals jij er tegenaan kijkt de juiste is. :duim:

dr SiliconValley
02-08-05, 18:07
Geplaatst door superdick
Die conclusie trok ik ook toen ik het stuk las. Het is een verzameling die door MENSEN die het hebben horen vertellen in een vrij lang tijdsbestek na het overlijden van Mohammed op papier is gezet. Dat deze mensen dicht bij de bron zijn geweest staat vast maar maakt hen op zich natuurlijk niet onfeilbaar/goddelijk.

Daarom denk ik dat de manier zoals jij er tegenaan kijkt de juiste is. :duim:

dank je :fplayer:
dat vind ik ook :engel:
waren er maar meer mensen die zo denken; een stuk minder problemen in de wereld ;)

maar het argument van dat Allah degenen die het opgeschreven hebben ''onfeilbare inspiratie'' hebben gegeven vind ik onzin, want waarom zou de Profeet Mohammed sws dan alsnog twijfelen over zijn profetie na het horen van de Goddelijke Boodschap (de Koran) via Allah's Engel?
Laat staan de mensen die na zijn dood alle stukjes verzamelden.

super ick
02-08-05, 18:42
Geplaatst door zoroaster
dank je :fplayer:
dat vind ik ook :engel:
waren er maar meer mensen die zo denken; een stuk minder problemen in de wereld ;)

maar het argument van dat Allah degenen die het opgeschreven hebben ''onfeilbare inspiratie'' hebben gegeven vind ik onzin, want waarom zou de Profeet Mohammed sws dan alsnog twijfelen over zijn profetie na het horen van de Goddelijke Boodschap (de Koran) via Allah's Engel?
Laat staan de mensen die na zijn dood alle stukjes verzamelden.

De mensen die na zijn dood de stukken hebben verzameld hadden maar 1 doel voor ogen: De Islam over de gehele wereld verspreiden. Het zou menselijkerwijs best eens mogelijk kunnen zijn dat het instrumentarium hier en daar wat aangepast is................ Het waren tenslotte mensen. :baard:

dr SiliconValley
02-08-05, 20:31
Geplaatst door superdick
De mensen die na zijn dood de stukken hebben verzameld hadden maar 1 doel voor ogen: De Islam over de gehele wereld verspreiden. Het zou menselijkerwijs best eens mogelijk kunnen zijn dat het instrumentarium hier en daar wat aangepast is................ Het waren tenslotte mensen. :baard:

exactly!
hier wat ik voor jesaja (die de hadieth voor anti-islam propaganda gebruikt) heb geschreven:


je kan wel conclusies gaan trekken uit de hadieth, maar de letterlijke betekenis is niet meer dan: gezegdes/ biografie over/van de profeet. En jij kan wel zeggen dat zijn volgelingen het meest ''betrouwbaar'' zijn als het gaat om een ''goede'' beeld van de Profeet. Maar jij vergeet dat na de dood van Mohammed sws zijn volgelingen de Islam wereldwijd wilden verspreiden (en dat is ze tot op de dag van vandaag aardig gelukt) oftewel ze hadden zoals in elke oorlog imperialistische propaganda nodig. De vrouwen die dankzij profeet Mohammed sws voor het eerst rechten hadden, moesten weer onderdrukt worden. Om de wereld te veroveren moest je eenmaal de Christenen en de Joden als vijand bestempelen. Denk maar aan Hitler en ''Mein Kampf''. De Hadieth is daarmee vergelijkbaar: gewoon propaganda.