PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat is onze taak en wie moeten we beschermen?contradictio
13-08-05, 14:42
22:34 To every people did We appoint rites (of sacrifice), that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals (fit for food). But your Allah is One Allah. submit then your wills to Him (in Islam): and give thou the good news to those who humble themselves,-22:39 To those against whom war is made, permission is given (to fight), because they are wronged ;- and verily, Allah is most powerful for their aid;-
22:40 (They are) those who have been expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that they say, "our Lord is Allah.. Did not Allah check one set of people by means of another, there would surely have been pulled down monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which the name of Allah is commemorated in abundant measure . Allah will certainly aid those who aid his (cause);- for verily Allah is full of Strength, Exalted in Might, (able to enforce His Will).
22:59 Verily He will admit them to a place with which they shall be well pleased: for Allah is All-Knowing, Most Forbearing.22:60 That (is so). And if one has retaliated to no greater extent than the injury he received, and is again set upon inordinately, Allah will help him: for Allah is One that blots out (sins) and forgives (again and again).
22:67 To every People have We appointed rites and ceremonies which they must follow : let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord: for thou art assuredly on the Right Way.22:68 If they do wrangle with thee, say, "(Allah) knows best what it is ye are doing."
22:69 "(Allah) will judge between you on the Day of Judgment concerning the matters in which ye differ."22:78 And strive in His cause as ye ought to strive **, (with sincerity and under discipline). He has chosen you , and has imposed no difficulties on you in religion ; it is the cult of your father Abraham. It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation); that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for mankind! So establish regular Prayer, give regular Charity, and hold fast to Allah. He is your Protector - the Best to protect and the Best to help!
:traan1:

**
http://www.tafsir.com/default.asp?sid=22&tid=34668
[ ]


(And strive hard in Allah's cause as you ought to strive.) means, with your wealth and your tongues and your bodies. This is like the Ayah:


[ ]


(Have Taqwa of Allah as is His due.) [3:102]

Rourchid
26-08-05, 00:49
Een moslim behoort voor alles God toe en die verbondenheid bepaalt en verlicht op speciale wijze elke sociale sfeer waarin hij zich begeeft. In God geloven en voor de mensheid van Zijn boodschap getuigen, betekent dat de fundamentele waarden die Hij heeft geopenbaard, zoals eerlijkheid, trouw, billijkheid en gerechtigheid, voorrang hebben boven ouderbanden. Bijgevolg moet een moslim zijn familiebanden (en de banden met zijn gemeenschap, zijn volk of zijn land) respecteren, zolang hij niet wordt gedwongen te handelen in tegenspraak met zijn geloof en zijn geweten. In de eerste kring van sociale betrekingen in de islam zijn de vader en moeder nauw verbonden met het begrip familie, dat in bredere islamitische zin verwijst naar de naasten en al degenen met wie men door familiebanden (al-akraboen) verbondenis.

Individuele bevestiging van het islamitisch geloof door de sjahada en erkenning van de familie als primair milieu van maatschappelijk leven zijn vereisten om toe te kunnen treden in de islam.
Meteen na de erkenning van het bestaan een Schepper, die het fundamentele verticale aspect vormt, komt een eerste horizontaal aspect, dat van de menselijke betrekkingen. Uitdrukkelijk bevestiging van de eenheid van God en van Zijn aanbidding is als een van de wezenlijke voorwaarden verbonden met respect voor ouders en goed gedrag jegens hen. De eerste kring van maatschappelijke relaties, gebaseerd op familieverbanden, is voor moslims van wezenlijik belang. de koran legt in talloze verzen verband tussen de waarheid van de tauhied (eenheid van God) en respect voor de ouders: 'Stel niet aan Gods zijde een andere god, zodat gij moet nederzitten veracht en verlaten. En uw Heer heeft beslist: dient geen ander dan Hem. En jegens de ouders goed gedrag zo n hunner bij u hoge leeftijd bereikt, of beiden, zeg dan niet tot: 'Bah!' en stoot hen niet terug en spreek hen eerbiedig toe. En strijk voor hen de vleugel der nederigheid uit barmhartigheid en zeg: 'Mijn Heer, erbarm u over hen zoals zij mij grootgebracht hebben toen ik jong was'. (Koran 17:22-24).

Na God en familie komen de oemma en de gehele mensheid als kringen van verbondenheid en de invulling van de islamitische identiteit is uiting geven aan het geloof in coherent gedrag binnen deze verbondenheid. Geloof intellect, opvoeding en doorgave vormen gezamenlijk het substraat van de islamitische ethiek en zouden daarom het handelen van de gelovige moeten bepalen. Iedere moslim, iedere moslima, moet overeenkomstig de islamitische leer handelen, in welke omgeving hij of zij ook verkeert en er bestaat niets in de islam dat de moslims zou verplichten zich afzijdig te houden van de samenleving om dichter bij God te kunnen zijn. Het is trouwens eerder het tegenovergestelde, geloven wordt in de koran vaak en vrij essentieel gelieerd aan goed gedrag nastreven en nastreven van het goede. De profeet bleef op dit aspect van de islamitische identiteit hameren. De ware ontplooiing van de islamitische identiteit steunt op de mogelijkheden die wij hebben om te handelen volgens wat we zijn en wat we geloven.
Deze daad, in welk land of welke omgeving dan ook, berust op de vier grote aspecten van het menselijk leven: (1) het geestesleven in de maatschappij ontwikkelen en beschermen, (2) godsdienstig en wereldlijk onderwijs onder de mensen verspreiden, (3) zich inzetten voor meer gerechtigheid op elk gebied van het maatschappelijk, economische en politieke leven, en (4) ten slotte solidariteit bevorderen tussen alle categorin behoeftigen die slachtoffer zijn van vergetelheid of schuldige nalatigheid. In het Noorden en in het Zuiden, in het Westen en in het Oosten is een moslim of een moslima pas een moslim of een moslima als hij of zij dit aspect van zijn of haar aanwezigheid op aarde begrijpt: met God zijn wil zeggen met de andere mensen zijn, niet alleen voor moslims, maar, zoals de Profeet ( صلي الله عليه وسلم ) gezegd heeft, voor 'de mensen', oftewel de hele mensheid: 'De beste onder u is degene die het beste voorheeft met de mensen.' (Hadieth weergegeven door Bajhaki)

Remco
19-12-05, 12:53
Nou, dat is mooi.

Ik heb het het beste voor met alle mensen ongeacht religie, afkomst, sexuele geaardheid, huidskleur enz.

Ik probeer ook de solidariteit te bevorderen.

:duim:

Jij ook J?