PDA

Bekijk Volledige Versie : Welk probleem hebt u met de islam?Juliette
16-09-05, 13:21
Timothy Garton Ash
16/09/2005

Iedereen is het erover eens dat er een probleem is met de islam, maar wat de kern van dat probleem precies is, daarover bestaat veel minder eensgezindheid. Timothy Garton Ash analyseert een zestal vaak gehoorde stellingen. ,,Onze visie op de islam zegt vooral veel over onszelf.''

In mijn hotelkamer in de hoofdstad van de Islamitische Republiek Iran wijst een metalen pijltje aan het plafond de richting van Mekka aan. Op de televisie leest een presentatrice met een grote hoofddoek om hoofd en schouders het nieuws. Dan bekruipt mij de behoefte om te schrijven over onze problemen met de islam.

Vier jaar na de terroristische, in naam van Allah gepleegde aanvallen van 11 september 2001 op New York en Washington zullen de meeste mensen in wat wij voor het gemak nog altijd het Westen noemen, het er roerend over eens zijn dat wij wel degelijk problemen hebben met de islam. De grote meerderheid van alle moslims is geen terrorist, maar de meeste terroristen die ons bedreigen, beweren wel dat ze moslim zijn. De meeste landen waar de moslims in de meerderheid zijn, verzetten zich tegen wat Europeanen en Amerikanen meestal beschouwen als een bewust gewenste moderniteit, met inbegrip van de essentiële elementen van vrije democratie.

Waarom? Wat is de kern van het probleem? Ik geef hier zes verschillende visies die vaak te horen zijn in het Westen, maar ook - en dat moeten we zeker vermelden - in islamitische landen als Iran. Terwijl u het lijstje bekijkt, zult u misschien geneigd zijn om in gedachten een kruisje te zetten naast de visie waar u het meest mee akkoord gaat. Logisch gezien is het mogelijk dat u ook kleinere kruisjes zult willen plaatsen naast een aantal andere standpunten, maar niet naast allemaal.

1. Het fundamentele probleem is niet alleen 'de islam', maar religie op zich, die gelijk staat aan bijgeloof, een vals bewustzijn, het afschaffen van de rede. In principe zijn het christendom of het jodendom nauwelijks beter, zeker niet de varianten die worden omarmd door rechts in de VS. De wereld zou er veel beter aan toe zijn als iedereen inzicht had in de waarheden die de wetenschap in zich draagt, vertrouwen had in de menselijke rede en voorstander was van een seculier humanisme. En als we dan al een ingelijste foto van een oude man met een baard aan de muur willen hangen, laat dat dan een afbeelding van Charles Darwin zijn. Wat wij nodig hebben, is niet alleen een seculiere staat, maar een seculiere samenleving.

Dit standpunt wordt gedeeld door veel hoog opgeleide mensen in het postchristelijke Westen, vooral in West-Europa, onder wie enkele van mijn beste vrienden. Als je dit rechtstreeks gaat vertalen naar een politiek recept, krijg je wel het kleine ongemak dat drie tot vijf miljard mannen en vrouwen hiervoor hun fundamentele geloof moeten afzweren. Bovendien is de palmares van de zuiver seculiere regimes de voorbije honderd jaar evenmin bijzonder inspirerend te noemen.

2. Het fundamentele probleem is niet godsdienst op zich, maar de specifieke religie van de islam. In tegenstelling tot het westerse christendom staat de islam geen scheiding van kerk en staat, religie en politiek toe. Het feit dat mijn Iraanse krant het jaar 1384 vermeldt, wijst op een verschillende realiteit. Met zijn systematische discriminatie van vrouwen, zijn barbaarse straffen op homoseksualiteit en zijn militante intolerantie is de islam blijven steken in de Middeleeuwen. De islam heeft dringend een Reformatie nodig.

Dit is een heel algemeen verspreide visie. Maar er zijn ook twee bezwaren tegen aan te voeren: dit standpunt bevordert een monolithische, essentialistische opvatting van de islam en interpreteert de geschiedenis ervan te veel in westerse termen (Middeleeuwen, Reformatie). Als we met islam verwijzen naar 'wat mensen die zichzelf moslim noemen, werkelijk denken, zeggen en doen', dan stellen we vast dat dat begrip een breed spectrum van verschillende realiteiten omvat.

3. Het probleem is niet de islam, maar het islamisme. Een van de grote wereldreligies wordt verkeerd voorgesteld door fanatici als Osama bin Laden, die die religie hebben misvormd in dienst van een politieke ideologie van de haat. Het zijn die ideologen en bewegingen van politiek islamisme die we moeten bestrijden. Door samen te werken met de welwillende, vreedzame meerderheid van moslims op deze wereld, kunnen we de rotte appels uit de mand halen.

Dit standpunt wordt verspreid door westerse politici als George W. Bush en Tony Blair. Tja, natuurlijk zeggen zij dat. Zij zijn niet van plan om de miljoenen islamitische kiezers in landen waar het Westen op is aangewezen voor zijn olie-invoer, voor het hoofd te stoten. Maar geloven zij dat echt zelf? Ik durf het te betwijfelen. Leg hen aan een infuus met waarheidsserum en ik durf te wedden dat ze dichter bij de tweede visie zouden uitkomen, net zoals vele atheïstische of agnostische Europese leiders voor de eerste zouden kiezen. Daarnaast is het wel zo dat eminente islamkenners met wijsheid en kracht tot dezelfde analyse komen.

4. De kern van het probleem is niet de godsdienst, de islam of zelfs het islamisme, maar de specifieke geschiedenis van de Arabieren. Onder de 22 leden van de Arabische Liga bevindt zich geen enkele democratie van eigen bodem. (Irak vertoont nu wel enkele kenmerken van een democratie, maar die zijn nauwelijks 'autochtoon' te noemen.) Het hoeft geen betoog dat dit geen racistische stelling over de Arabieren is, maar een complex betoog over de geschiedenis, de economie, de politieke cultuur, de samenleving en een reeks van mislukte pogingen tot postkoloniale modernisering.

Hier valt iets voor te zeggen. Er bestaan democratieën met een islamitische meerderheid, denk maar aan Turkije of Mali. De politicoloog Alfred Stepan heeft een boeiend artikel geschreven waarin hij vaststelt dat niet-Arabische islamitische landen het er inzake democratisering ongeveer even goed van af hebben gebracht als niet-islamitische landen met een vergelijkbaar niveau van economische ontwikkeling. Maar het valt mij wel op dat er zelfs in een traditioneel anti-Arabisch land als Iran maar heel weinig mensen zijn die denken dat het probleem alleen te maken zou hebben met de Arabieren.

5. Wij - en niet zij - vormen de oorzaak van het probleem. Van de kruistochten tot de oorlog in Irak hebben het westerse imperialisme, het kolonialisme en het christelijke en postchristelijke ideologische hegemonisme zelf die antipathie voor - en dus ook in hun extreemste vorm de absolute vijandigheid tegenover - de westerse vrije democratie gecreëerd. Bovendien hebben wij, nadat wij zelf de oprichting van de staat Israël hebben veroorzaakt (door de holocaust), ondersteund of ten minste aanvaard, meer dan een halve eeuw lang het verschrikkelijke lot van de Palestijnen genegeerd.

Die visie is wijd verspreid onder moslims, en niet alleen onder Arabieren in het Midden-Oosten. Zij wordt gedeeld door een deel van links in het Westen, maar dan van uit een ander uitgangspunt. Zelfs als die simplistische versie van de geschiedenis volledig klopte, dan nog zouden we het verleden natuurlijk niet veranderen. Maar we kunnen wel de historische schade erkennen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. En we kunnen ook meer doen om te komen tot een vrij Palestina, naast een veilig Israël.

6. Ongeacht uw mening over de relatieve deugden van het Westen en de islam, doen de ernstigste spanningen zich voor op het raakvlak waar de twee elkaar ontmoeten. Die spanningen komen met name voort uit de rechtstreekse, persoonlijke confrontatie van jonge islamitische immigranten van de eerste of de tweede generatie met de westerse en vooral Europese seculiere moderniteit. Het verleidelijkste systeem van de hele wereld, met zijn veelkleurige consumentenbeelden van gezondheid, rijkdom, sensatie, seks en macht, is bijzonder aantrekkelijk voor jonge mensen uit vaak arme, conservatieve, islamitische kringen. Maar uit afkeer voor de hedonistische uitspattingen ervan of misschien uit ontgoocheling, en vervreemd door de realiteit van hun achtergestelde bestaan in het Westen, of vanuit het gevoel dat zij door die samenleving worden afgewezen, gaan enkelen - een minuscule minderheid - een heftige, extreme, krijgshaftige nieuwe vorm van het geloof van hun vaders aanhangen. Van Mohammed Atta en de Hamburgse cel van Al-Qaeda tot de bommenwerpers van Madrid of London: bij elk van hen hoor je hetzelfde deprimerende verhaal.

Ik wou dat ik afdoende bewijzen kon vinden tegen dit verhaal. Maar dat kan ik niet. (Zijn er lezers die me daarbij kunnen helpen?) Zelfs als we morgen getuige konden zijn van de geboorte van een vrij Palestina en zelfs als de troepen zich uit Irak terugtrokken, zou dit probleem blijven bestaan. Daardoor dreigt Europa de komende tien jaar een minder beschaafde en minder aangename plek te worden om te wonen.

Wel, bij welke van deze zes visies hebt u het grootste kruisje gezet? Uw antwoord op die vraag zegt niet alleen iets over de islamitische wereld, maar ook over uzelf. Want wat wij de islam noemen, is een spiegel waarin wij naar onszelf kijken. Zeg me welke islam de uwe is en ik zal u zeggen wie u bent.

Timothy Garton Ash

(De auteur is historicus en de directeur van het European Studies Centre in St. Antony's College in Oxford.)

Vertaling Home Office

Copyright | De Standaard Online 2005

sjaen
16-09-05, 13:52
Visie 1, maar wel zonder foto van Darwin aan mijn muur

en ik deel visie 6 :jammer:

waterfiets
16-09-05, 14:06
Nou ik zet geen kruisje daar ik religie wat minder belangrijk vind dan hetgeen men ermee doet. Dat is anders bij iedere gelovige en iemands geloofspraktijk kan een bijzonder ergerlijk beeld geven van zijn/haar religie of een positief beeld. Dat is aan de gelovige. Je laten voorstaan op je geloof zegt mij sowieso weinig. Ik merk het liever aan iemand dat deze gelovig is door positieve daden dan door pretenties.

reason
16-09-05, 15:13
Ik zet een kruis bij visie 3.
Merkwaardig dat Garton Ash eerst een cynisch commentaar daar bij plaatst, en eindigt met "Daarnaast is het wel zo dat eminente islamkenners met wijsheid en kracht tot dezelfde analyse komen."

En ook ik denk dat visie 6 juist is.

Oeroeboeroe
16-09-05, 16:03
Geplaatst door reason
Ik zet een kruis bij visie 3.
Merkwaardig dat Garton Ash eerst een cynisch commentaar daar bij plaatst, en eindigt met "Daarnaast is het wel zo dat eminente islamkenners met wijsheid en kracht tot dezelfde analyse komen."

En ook ik denk dat visie 6 juist is.

:roker: Exact. 3 en 6 (de pregnante "Zwarte Schaap"-variant) voor mij. Maar deels ook 4 en 5.

freya
16-09-05, 16:12
Doe mij maar een coctail van de laatste 4 :roken:

DeStorthoop
16-09-05, 17:04
De materie is me een beetje te complex om zomaar een nummertje te roepen. Wat ik wel vrij zeker weet is dat nummer 5 een grote rol speelt, misschien niet dé oorzaak, maar toch zeker één van de belangrijkste oorzaken van de problemen waar we ons vandaag de dag voor gesteld zien. Daarbij is het zo dat geen enkele misvatting over ons of misdaad tegen ons een excuus voor onze eigen misvattingen en misdaden. Als we werkelijk zo "verlicht" zouden zijn zou ons handelen rechtvaardig zijn ongeacht "de ander". Zo lang we ons eigen huis niet op orde hebben kan en zal alle kritiek die we op "de ander" hebben als hypocriet gezien worden, of die nu terecht is of niet.

:engel:

Mark
16-09-05, 17:25
ik heb geen probleem met de islam, misschien dat de islam wel een probleem heeft met mij maar dat is iets anders.

Oeroeboeroe
16-09-05, 20:29
Geplaatst door Mark
ik heb geen probleem met de islam, misschien dat de islam wel een probleem heeft met mij maar dat is iets anders.

:nijn: Leuk hoor Mark, alsof wij die inkopper niet allemaal al zagen aankomen!

Zwarte Schaap
16-09-05, 20:54
Geplaatst door Mark
ik heb geen probleem met de islam, misschien dat de islam wel een probleem heeft met mij maar dat is iets anders.

Hypocrieten heeft iedereen problemen mee.

Mark
16-09-05, 21:24
Geplaatst door Zwarte Schaap
Hypocrieten heeft iedereen problemen mee.

au au wat doe je me een pijn :moe:

Oeroeboeroe
16-09-05, 21:32
Geplaatst door Mark
au au wat doe je me een pijn :moe:

:roker: Zeg, ben jij niet die gozert die vroeger altijd vals speelde met knikkeren....?

Leuk optrekje heb je daar in Doha. Het zou jammer zijn als het onverhoopt in de fik vloog...

Mark
16-09-05, 21:49
Geplaatst door Oeroeboeroe
:roker: Zeg, ben jij niet die gozert die vroeger altijd vals speelde met knikkeren....?

Leuk optrekje heb je daar in Doha. Het zou jammer zijn als het onverhoopt in de fik vloog...

waar heb jij het nou weer over, ben jij soms mrz? :gefeli:

Oeroeboeroe
16-09-05, 22:02
Geplaatst door Mark
waar heb jij het nou weer over, ben jij soms mrz? :gefeli:

:confused: Mrz?

Als je Zwarte Schaap bedoelt, nee. Ik heb maar één nick (ik weet het, hopeloos ouderwets), en dat blijft ook zo.

Al Sawt
16-09-05, 22:20
Geplaatst door reason
Ik zet een kruis bij visie 3.
Dan is jouw kennis over Islam en Islamisme, nul, nul!

MaRiaH
16-09-05, 22:36
Ik heb geen probleem met de Islam of geloof op zich..
ik heb ook geen problemen met allochtonen en autochtonen.

het enige waar ik een groot probleem mee heb is met fundamentalisme en extremisme, ongeacht voor welke godsdienst of politieke stroming. :cheefbek:

Zwarte Schaap
16-09-05, 22:39
Geplaatst door MaRiaH
Ik heb geen probleem met de Islam of geloof op zich..
ik heb ook geen problemen met allochtonen en autochtonen.

het enige waar ik een groot probleem mee heb is met fundamentalisme en extremisme, ongeacht voor welke godsdienst of politieke stroming. :cheefbek:

Flikkert toch op met je probleem. Je hebt te maken met een aangepraate probleem. Nou vertel eens met wat voor problemen jij in je dagelijkse leven ondervindt in je treffen met fundamentalisten?

DEMOcraat
16-09-05, 22:55
mijn islamitische bewustzijn is nog geen 100%,dat is eigenlijk mijn probleem met de islam..

MaRiaH
16-09-05, 23:05
Geplaatst door Zwarte Schaap
Flikkert toch op met je probleem. Je hebt te maken met een aangepraate probleem. Nou vertel eens met wat voor problemen jij in je dagelijkse leven ondervindt in je treffen met fundamentalisten?

Jehova's voor de deur..
SGP die vrouwen discrimineert...
gelovigen die denken dat hun godsdienst de enige ware is en vergeten respect te hebben voor anderen..
aanslagen en dreiging in Europa ..
recht-extremisten die hun shit op internet gooien..
homo-haters die dat niet onder stoelen of banken steken en deze mensen belagen en mishandelen..
moet ik nog doorgaan?

Maar het ging me niet alleen om mijn omgeving, maar iedere vorm van fundamentalisme en extremise keur ik af.. maakt niet uit waarin of waar. (denk aan bijv. Ierland, RAF, milieu-activisten)
Mensen die obsessief worden in een bepaalde richting zijn gewoon niet gezond.

Zwarte Schaap
16-09-05, 23:12
Geplaatst door MaRiaH
Jehova's voor de deur..
SGP die vrouwen discrimineert...
gelovigen die denken dat hun godsdienst de enige ware is en vergeten respect te hebben voor anderen..
aanslagen en dreiging in Europa ..
recht-extremisten die hun shit op internet gooien..
homo-haters die dat niet onder stoelen of banken steken en deze mensen belagen en mishandelen..
moet ik nog doorgaan?

Maar het ging me niet alleen om mijn omgeving, maar iedere vorm van fundamentalisme en extremise keur ik af.. maakt niet uit waarin of waar. (denk aan bijv. Ierland, RAF, milieu-activisten)
Mensen die obsessief worden in een bepaalde richting zijn gewoon niet gezond.

Kortom verder dan een ijverige jehova getuige die zijn plichten in het veld moet verrichten en een paar onbeschofte types kom je niet.

sjaen
16-09-05, 23:33
Geplaatst door Zwarte Schaap
Flikkert toch op met je probleem. Je hebt te maken met een aangepraate probleem. Nou vertel eens met wat voor problemen jij in je dagelijkse leven ondervindt in je treffen met fundamentalisten?

Kort en krachtig samen gevat; fundamentalisten zijn een stelletje partypoepers, with absolutely no sense of humor whatsoever!!

:fparty:

Oeroeboeroe
16-09-05, 23:51
Geplaatst door Al Sawt
Dan is jouw kennis over Islam en Islamisme, nul, nul!

:cola: Maar Al, je mag er toch ook wel een beetje in lezen wat er in de volksmond onder "Islamisme"wordt verstaan? Of is dat te plat?

Oeroeboeroe
16-09-05, 23:54
Geplaatst door MaRiaH
Mensen die obsessief worden in een bepaalde richting zijn gewoon niet gezond.

:roker: Geldt dat ook voor mensen die obsessief bagatelliseren?Pas op, antwoorden kan u schaden!

MaRiaH
16-09-05, 23:58
Geplaatst door Zwarte Schaap
Kortom verder dan een ijverige jehova getuige die zijn plichten in het veld moet verrichten en een paar onbeschofte types kom je niet.

Zet jij je leesbril es op. :bril:

Alle vormen van extremisme.. wereldwijd..
gewoon bad shit. :rambo:

MaRiaH
16-09-05, 23:59
Geplaatst door Oeroeboeroe
:roker: Geldt dat ook voor mensen die obsessief bagatelliseren?Pas op, antwoorden kan u schaden!

ik negeer het gewoon.... : :ego: :melig:

mark61
16-09-05, 23:59
De vraagstelling is verkeerd, dus de antwoorden ook.

TonH
17-09-05, 00:03
Wat is het probleem? Ik snap het kennelijk niet...

MaRiaH
17-09-05, 00:04
Geplaatst door TonH
Wat is het probleem? Ik snap het kennelijk niet...

Er is geen probleem.. daarom juist..

ja 1 klein probleempje.. we hebben een zwart schaap op maroc.. :hihi:

sjaen
17-09-05, 00:04
Ik denk dat de moslimgemeenschap zelf meer last van hun fundi's heeft

:fpetaf:

MaRiaH
17-09-05, 00:06
Geplaatst door sjaen
Ik denk dat de moslimgemeenschap zelf meer last van hun fundi's heeft

:fpetaf:


Op de lange termijn misschien wel..
moest er ff over nadenken.. :fplet: :knipoog:

Oeroeboeroe
17-09-05, 00:07
Geplaatst door MaRiaH
ik negeer het gewoon.... : :ego: :melig:

Dan moet je het zelf maar weten.

:chef: Folks, effe zappe naar http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=&threadid=152634.

Daar doet MaRiaH enige extremistische en daarenboven obsessieve uitspraken.

:roker: Acta est fabula

mark61
17-09-05, 00:08
Geplaatst door TonH
Wat is het probleem? Ik snap het kennelijk niet...

Goed lezen. Garton Ash zit op een hotelkamer, ziet een hoofddoekje en heeft een probleem. Verbale diarree.

sjaen
17-09-05, 00:12
Geplaatst door mark61
Goed lezen. Garton Ash zit op een hotelkamer, ziet een hoofddoekje en heeft een probleem. Verbale diarree.

Visie 6 Ga je gang zou ik zeggen

Oeroeboeroe
17-09-05, 00:13
Geplaatst door mark61
Goed lezen. Garton Ash zit op een hotelkamer, ziet een hoofddoekje en heeft een probleem. Verbale diarree.

:boer: Hallo, terpentijnpissers, als jullie 's ochtends de pindakaas niet kunnen vinden is er sprake van een "probleem", en in relatie tot "het krachtenveld rondom de Islam" mag dat woord niet gebezigd worden?

MaRiaH
17-09-05, 00:18
Geplaatst door Oeroeboeroe
Dan moet je het zelf maar weten.

:chef: Folks, effe zappe naar http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=&threadid=152634.

Daar doet MaRiaH enige extremistische en daarenboven obsessieve uitspraken.

:roker: Acta est fabula

:haha: :lole:

mark61
17-09-05, 00:20
Geplaatst door sjaen
Visie 6 Ga je gang zou ik zeggen

Hèè wa bedoel u?

"In mijn hotelkamer in de hoofdstad van de Islamitische Republiek Iran wijst een metalen pijltje aan het plafond de richting van Mekka aan. Op de televisie leest een presentatrice met een grote hoofddoek om hoofd en schouders het nieuws. Dan bekruipt mij de behoefte om te schrijven over onze problemen met de islam."

Garton Ash kan niet tegen textiel en/of metalen pijltjes op het plafond en constateert vervolgens dat iedereen een probleem met de islam heeft. Dat ie dan ook nog zo formuleert als dat er 'objectief' een probleem met de islam is. Kan jij het nog volgen? Ik niet.

TonH
17-09-05, 00:26
Geplaatst door mark61
Goed lezen. Garton Ash zit op een hotelkamer, ziet een hoofddoekje en heeft een probleem. Verbale diarree.

Wanneer die samenvatting klopt, klopt mijn opmerking... Er IS dus geen probleem, maar deze persoon heeft een probleem...

Oeroeboeroe
17-09-05, 00:26
Geplaatst door mark61
Hèè wa bedoel u?

"In mijn hotelkamer in de hoofdstad van de Islamitische Republiek Iran wijst een metalen pijltje aan het plafond de richting van Mekka aan. Op de televisie leest een presentatrice met een grote hoofddoek om hoofd en schouders het nieuws. Dan bekruipt mij de behoefte om te schrijven over onze problemen met de islam."

Garton Ash kan niet tegen textiel en/of metalen pijltjes op het plafond en constateert vervolgens dat iedereen een probleem met de islam heeft. Dat ie dan ook nog zo formuleert als dat er 'objectief' een probleem met de islam is. Kan jij het nog volgen? Ik niet.

Jij lijkt wel wat op Garton. Qua problemen zoeken, bedoel ik :D.

TonH
17-09-05, 00:27
Geplaatst door Oeroeboeroe
:boer: Hallo, terpentijnpissers, als jullie 's ochtends de pindakaas niet kunnen vinden is er sprake van een "probleem", en in relatie tot "het krachtenveld rondom de Islam" mag dat woord niet gebezigd worden?

Bull

sjaen
17-09-05, 00:28
Geplaatst door mark61
Hèè wa bedoel u?

"In mijn hotelkamer in de hoofdstad van de Islamitische Republiek Iran wijst een metalen pijltje aan het plafond de richting van Mekka aan. Op de televisie leest een presentatrice met een grote hoofddoek om hoofd en schouders het nieuws. Dan bekruipt mij de behoefte om te schrijven over onze problemen met de islam."

Garton Ash kan niet tegen textiel en/of metalen pijltjes op het plafond en constateert vervolgens dat iedereen een probleem met de islam heeft. Dat ie dan ook nog zo formuleert als dat er 'objectief' een probleem met de islam is. Kan jij het nog volgen? Ik niet.Ditte:

6. Ongeacht uw mening over de relatieve deugden van het Westen en de islam, doen de ernstigste spanningen zich voor op het raakvlak waar de twee elkaar ontmoeten. Die spanningen komen met name voort uit de rechtstreekse, persoonlijke confrontatie van jonge islamitische immigranten van de eerste of de tweede generatie met de westerse en vooral Europese seculiere moderniteit. Het verleidelijkste systeem van de hele wereld, met zijn veelkleurige consumentenbeelden van gezondheid, rijkdom, sensatie, seks en macht, is bijzonder aantrekkelijk voor jonge mensen uit vaak arme, conservatieve, islamitische kringen. Maar uit afkeer voor de hedonistische uitspattingen ervan of misschien uit ontgoocheling, en vervreemd door de realiteit van hun achtergestelde bestaan in het Westen, of vanuit het gevoel dat zij door die samenleving worden afgewezen, gaan enkelen - een minuscule minderheid - een heftige, extreme, krijgshaftige nieuwe vorm van het geloof van hun vaders aanhangen. Van Mohammed Atta en de Hamburgse cel van Al-Qaeda tot de bommenwerpers van Madrid of London: bij elk van hen hoor je hetzelfde deprimerende verhaal.

Ik wou dat ik afdoende bewijzen kon vinden tegen dit verhaal. Maar dat kan ik niet. (Zijn er lezers die me daarbij kunnen helpen?) Zelfs als we morgen getuige konden zijn van de geboorte van een vrij Palestina en zelfs als de troepen zich uit Irak terugtrokken, zou dit probleem blijven bestaan. Daardoor dreigt Europa de komende tien jaar een minder beschaafde en minder aangename plek te worden om te wonen.

mark61
17-09-05, 00:29
Geplaatst door Oeroeboeroe
:boer: Hallo, terpentijnpissers, als jullie 's ochtends de pindakaas niet kunnen vinden is er sprake van een "probleem", en in relatie tot "het krachtenveld rondom de Islam" mag dat woord niet gebezigd worden?

Ik ben maar in mijn eentje hoor. Of was het pluralis majestatis? Dat zouden wij dan zelf moeten bezigen, dank u. :ego:

Pindakaas is geen probleem, als de koffie op is, dan is er een probleem.

"Het krachtenveld rondom de islam" is ten eerste al een veel ruimere en vage omschrijving dan Garton A's 'islam' tout court, dus Wij danken u voor deze broodnodige nuancering.

Evengoed blijft het eigenaardig om een aantal verschijnselen op te hangen aan één gemeenschappelijk detail: het veronderstelde geloof dat de betrokkenen bij die verschijnselen zouden hebben.

Nou hebben we hier de afgelopen tijd al eindeloze discussies gevoerd over het al dan niet unieke karakter van zogeheten 'isl.' terrorisme, en daarbij kwamen we verder dan GA's zes smaken.

Waar hebben we nou een probleem mee? Opgeblazen metro's en treinen. Voor de rest hebben wij hier in Europa toch nergens een probleem mee? Mja, de hoge olieprijzen. Das China en Amerikaanse hysterie, verder niet veel islam bij betrokken.

Dus kan je je gaan afvragen wat die jongeren ertoe brengt die treinen op te blazen. Versie 6 als het ware.

Het misselijke is dat dit GEEN antwoord is op de oorspronkelijke vraag. Maar dus wel suggereert dat het één en het ander met elkaar te maken hebben. Het antwoord klopt misschien, maar de vraag van geen kanten.

Dus eigenlijk zouden we weer verder moeten met de vraag of 'isl. terr.' uniek is of niet. Maar daar kwamen we niet uit. Suggesties?

mark61
17-09-05, 00:32
Geplaatst door TonH
Wanneer die samenvatting klopt, klopt mijn opmerking... Er IS dus geen probleem, maar deze persoon heeft een probleem...

Misschien raakt zijn aura van slag van zo'n metalen pijltje. Kunnen we 6 oplossingen bedenken voor GA's probleem? Telekinetische sjamanen? Uri Geller?

mark61
17-09-05, 00:35
Geplaatst door Oeroeboeroe
Jij lijkt wel wat op Garton. Qua problemen zoeken, bedoel ik :D.

Wat nou, ik reduceer het probleem tot een Brit met onthoudingsverschijnselen op een Teheranse hotelkamer. Terug naar Blackpool met die vent.

TonH
17-09-05, 00:37
Geplaatst door mark61
Misschien raakt zijn aura van slag van zo'n metalen pijltje. Kunnen we 6 oplossingen bedenken voor GA's probleem? Telekinetische sjamanen? Uri Geller?

...of :regie: Beheer, U kunt dit topic sluiten... we zijn er uit... het is MENEER die een probleem is... Over de islam hebben we het een andere keer wel...

mark61
17-09-05, 00:38
Geplaatst door sjaen
Ditte:

Zie mijn andere posts. Het probleem is dat GA hier 2 dingen aan elkaar linkt die niks met elkaar te maken hebben. 6 is nl. geen antwoord op ergernis over gehoofddoekte nieuwslezeressen. Dat had ik nog wel speciaal voor je gequoot.

Maar dat schijnt al niemand meer op te vallen. Je noemt gewoon de islam een probleem en iedereen vindt het best.

mark61
17-09-05, 00:39
Geplaatst door TonH
...of :regie: Beheer, U kunt dit topic sluiten... we zijn er uit... het is MENEER die een probleem is... Over de islam hebben we het een andere keer wel...

http://www.nvvp.nl/

Ik hoop dat dat in GB onder de NHS valt.

Oeroeboeroe
17-09-05, 00:41
Geplaatst door mark61
Suggesties?

Ja. Biertje?

http://www.heineken.nl/domains/heineken2/content/goodies/Wallpapers/800x600_heerlijkhelder.jpg

MaRiaH
17-09-05, 00:43
Geplaatst door Oeroeboeroe
Ja. Biertje?Ben je melig of zo? of heb je er al een paar op..? :maf2:

sjaen
17-09-05, 00:46
Geplaatst door mark61


Evengoed blijft het eigenaardig om een aantal verschijnselen op te hangen aan één gemeenschappelijk detail: het veronderstelde geloof dat de betrokkenen bij die verschijnselen zouden hebben.


hmmm iets met in de naam van Allah Akhbar en zijn profeet misschien
Waar hebben we nou een probleem mee? Opgeblazen metro's en treinen. Voor de rest hebben wij hier in Europa toch nergens een probleem mee? Mja, de hoge olieprijzen. Das China en Amerikaanse hysterie, verder niet veel islam bij betrokken.Dus kan je je gaan afvragen wat die jongeren ertoe brengt die treinen op te blazen. Versie 6 als het ware.

een vrij Palestina, de troepen uit Irak terugtrokken, is het dan afgelopen met die terreur denk je?


Dus eigenlijk zouden we weer verder moeten met de vraag of 'isl. terr.' uniek is of niet. Maar daar kwamen we niet uit. Suggesties?

Isl. terr. is niet uniek!!

Oeroeboeroe
17-09-05, 00:48
Geplaatst door MaRiaH
Ben je melig of zo? of heb je er al een paar op..? :maf2:

:D Ik gebruik geen drugs. Heb vanavond desalniettemin 2 biertjes gedronken, ja. Ik ren tussen het schrijven door gewoon af en toe naar buiten om een eskimo in elkaar te slaan. Dat geeft me vervolgens de energie om er op het forum weer stevig tegenaan te gaan! :fplet:

mark61
17-09-05, 00:51
Geplaatst door Oeroeboeroe
Ja. Biertje?

Graag. Maar geen @#$%^&*Heineken.

http://www.tsingtaobeer.com/images/home.jpg

sjaen
17-09-05, 00:51
Geplaatst door mark61
Zie mijn andere posts. Het probleem is dat GA hier 2 dingen aan elkaar linkt die niks met elkaar te maken hebben. 6 is nl. geen antwoord op ergernis over gehoofddoekte nieuwslezeressen. Dat had ik nog wel speciaal voor je gequoot.

Maar dat schijnt al niemand meer op te vallen. Je noemt gewoon de islam een probleem en iedereen vindt het best.

Ehh, dat komt waarschijnlijk omdat ik geen probleem met hoofddoekjes heb. Limburg remember, RK scholen.
Heb wel probleem met b.v. gescheiden zwemlessen, grotere vrijheid voor de heren, meisjes uitsluiten van schoolreisjes, need I say more?!

:rolleyes:

mark61
17-09-05, 00:54
Geplaatst door sjaen
hmmm iets met in de naam van Allah Akhbar en zijn profeet misschien

Ja en dan? Dr zit nog al s een verschil tussen wat iemand beweert en de echte redenen waarom ie het doet.


een vrij Palestina, de troepen uit Irak terugtrokken, is het dan afgelopen met die terreur denk je?

Grotendeels. Maar in aanmerking genomen dat dit uitvluchten zijn om s lekker de beest uit te hangen zullen er altijd wel een paar overblijven.


Isl. terr. is niet uniek!!

Nee? Hoe vaak kan jij je herinneren dat er jongens openbaar vervoer opbliezen met zichzelf erbij?

MaRiaH
17-09-05, 00:56
Geplaatst door Oeroeboeroe
:D Ik gebruik geen drugs. Heb vanavond desalniettemin 2 biertjes gedronken, ja. Ik ren tussen het schrijven door gewoon af en toe naar buiten om een eskimo in elkaar te slaan. Dat geeft me vervolgens de energie om er op het forum weer stevig tegenaan te gaan! :fplet:

dan hoop ik dat je kunt vliegen als je die eengezinsboomhut uitrent.. :melig:

mark61
17-09-05, 00:56
Geplaatst door sjaen
Ehh, dat komt waarschijnlijk omdat ik geen probleem met hoofddoekjes heb. Limburg remember, RK scholen.
Heb wel probleem met b.v. gescheiden zwemlessen, grotere vrijheid voor de heren, meisjes uitsluiten van schoolreisjes, need I say more?!

:rolleyes:

En dat is islam?

MaRiaH
17-09-05, 01:00
Geplaatst door mark61
En dat is islam?

Nope, dat is veroorzaakt door cultuur bij sommige islamieten.

sjaen
17-09-05, 01:02
Geplaatst door mark61
Ja en dan? Dr zit nog al s een verschil tussen wat iemand beweert en de echte redenen waarom ie het doet.

Cultere Clash or ?
Nee? Hoe vaak kan jij je herinneren dat er jongens openbaar vervoer opbliezen met zichzelf erbij?

Kamikazepiloten, verder kom ik niet en hun doelen waren ook nog niet eens op burgers gericht. Je hebt gelijk, best wel eng!

mark61
17-09-05, 01:02
Geplaatst door MaRiaH
Nope, dat is veroorzaakt door cultuur bij sommige islamieten.

Zien we dat ook wel s bij niet-moslims?


lijkt wel eerstejaars college sociologie :hihi:

sjaen
17-09-05, 01:06
Geplaatst door mark61
En dat is islam?

Si

Er bestaat geen universele eenduidige uitleg van de Islam, that's the problem

sjaen
17-09-05, 01:08
Geplaatst door mark61

lijkt wel eerstejaars college sociologie :hihi: [/B]

:lekpuh:

mark61
17-09-05, 01:09
Geplaatst door sjaen
Culture Clash or ?

'Hogere rechtvaardiging' geven voor wat je doet geeft aanzien. Denk s aan RAF, Drentse Molukkers, ach verzin maar wat.


Kamikazepiloten, verder kom ik niet en hun doelen waren ook nog niet eens op burgers gericht. Je hebt gelijk, best wel eng!

Eng ja. Daarentegen geen reden om over 'problemen met islam' te gaan gillen.

MaRiaH
17-09-05, 01:10
Geplaatst door mark61
Zien we dat ook wel s bij niet-moslims?


lijkt wel eerstejaars college sociologie :hihi:

Uiteraard.. vooral bij de geemigreerde.. dan valt het pas op.. :haha:

MaRiaH
17-09-05, 01:11
Geplaatst door mark61
Eng ja. Daarentegen geen reden om over 'problemen met islam' te gaan gillen.

Exactly my point.

mark61
17-09-05, 01:11
Geplaatst door sjaen
Si

¡NO! Sjaantje toch

Zien we dat ook wel s bij niet-moslims?


lijkt wel eerstejaars college sociologie :hihi:

EDIT: OK, krijg je nog een tip: Kaapverdianen komen blijkbaar nooit in zwembaden. Misschien kunnen ze wel niet zwemmen.

EDIT2: om het nog wat simpeler te houden, u herinnert zich nog gescheiden onderwijs in Europa?

Oeroeboeroe
17-09-05, 01:19
Geplaatst door MaRiaH
Exactly my point.

:cola: Stelletje letterknechten. Ik zie het artikel gewoon als een goede bondige samenvatting van de grondhoudingen jegens de Islam die je zoal tegenkomt.

sjaen
17-09-05, 01:19
Geplaatst door mark61
'Hogere rechtvaardiging' geven voor wat je doet geeft aanzien. Denk s aan RAF, Drentse Molukkers, ach verzin maar wat.

Terreur blijft terreur, of je jezelf daarbij nou opblaast of niet wil je zeggen?


Eng ja. Daarentegen geen reden om over 'problemen met islam' te gaan gillen.

Ware het niet dat het zo fucking veel zijn en als ik aan Beslan denk.............................

mark61
17-09-05, 01:30
Geplaatst door Oeroeboeroe
:cola: Stelletje letterknechten. Ik zie het artikel gewoon als een goede bondige samenvatting van de grondhoudingen jegens de Islam die je zoal tegenkomt.

En dat is nou net het probleem. Want al die grondhoudingen gaan dus uit van het axioma dat er een 'probleem met de islam is'. Dr zit er geen een bij die de islam als neutraal, of juist als oplossing ziet. Das fijn voor een moslim om tussen te leven, die grondhoudingen. Caught between a rock and a hard place.

Als jij op je tak nou ff 5 minuten doet of je een NL moslim bent. Hoe voel je je dan?

sjaen
17-09-05, 01:32
Geplaatst door mark61
¡NO! Sjaantje toch

ech wel


Zien we dat ook wel s bij niet-moslims?

Tuurlik, alleen slaan die elkaars koppen daar niet meer voor in (met uitzondering van Ulster)lijkt wel eerstejaars college sociologie :hihi:

:D
EDIT: OK, krijg je nog een tip: Kaapverdianen komen blijkbaar nooit in zwembaden. Misschien kunnen ze wel niet zwemmen.

EDIT2: om het nog wat simpeler te houden, u herinnert zich nog gescheiden onderwijs in Europa?

nou en of, echter dit is historie

mark61
17-09-05, 01:33
Geplaatst door sjaen
Terreur blijft terreur, of je jezelf daarbij nou opblaast of niet wil je zeggen?

Dat ook weer niet. Jezelf erbij opblazen is dus een innovatie, en een vergrotende trap. Wat dat betekent weet ik niet. Maar met islam heeft het allemaal niet veel te maken.


Ware het niet dat het zo fucking veel zijn en als ik aan Beslan denk.............................

Wat is veel? Twee aanslagen in Europa. Een stuk of 6 buiten Europa. In diezelfde tijd zijn er pakweg 4 miljoen Congolezen gekeeld. En dan?

Die van Beslan kwamen wellicht op het idee nadat ze hun eigen kinderen zagen doodgaan.

mark61
17-09-05, 01:36
Geplaatst door sjaen
ech wel

Hoezo? Wat is hier nou typisch en exclusief islamitisch aan?


Tuurlik, alleen slaan die elkaars koppen daar niet meer voor in (met uitzondering van Ulster)

Ik probeer al enige uitgestelde slaapuren uit te leggen dat godsdienst er niets mee te maken heeft. Maar ik heb hier geloof ik met een slachtoffer van het katholicisme te maken, dat het niet wil doordringen. N-Ierland heeft niets, maar dan ook niets met godsdienst te maken. Vrolijk genoeg heb je dan in ieder geval iets gemeen met Schaap.


nou en of, echter dit is historie

Dus wat leert dat jou? En is het oude historie?

sjaen
17-09-05, 01:46
Geplaatst door mark61
Dat ook weer niet. Jezelf erbij opblazen is dus een innovatie, en een vergrotende trap. Wat dat betekent weet ik niet. Maar met islam heeft het allemaal niet veel te maken.

Spreek je jezelf hier nou niet tegen? Als zelfmoordterror alleen bij Moslim voorkomt hoe kun je dan stellen dat het niks met islam te maken heeft! :confused:
Wat is veel? Twee aanslagen in Europa. Een stuk of 6 buiten Europa. In diezelfde tijd zijn er pakweg 4 miljoen Congolezen gekeeld. En dan?

Niet terecht natuurlijk, echter is Afrika een meer weg van mijn bed gevoel. :traan1:


Die van Beslan kwamen wellicht op het idee nadat ze hun eigen kinderen zagen doodgaan.

Hier weiger ik überhaupt antwoord op te geven!

mark61
17-09-05, 01:54
Geplaatst door sjaen
Spreek je jezelf hier nou niet tegen? Als zelfmoordterror alleen bij Moslim voorkomt hoe kun je dan stellen dat het niks met islam te maken heeft! :confused:

Dat kan heel goed. Als A en B tegelijk optreden wil dat nog niet zeggen dat A B veroorzaakt, of andersom. Veelgemaakt fout tegenwoordig. Vooralsnog is zelfmoord in de islam, itt bijvoorbeeld Japan, een bijzonder negatief gewaardeerd verschijnsel. Maar het blijft een vraag, ja.


Niet terecht natuurlijk, echter is Afrika een meer weg van mijn bed gevoel. :traan1:

Voor jou en mij wel. Voor een Congolees niet. Maar ik noemde het even om de 'uniciteit' van slachtingen te relativeren.


Hier weiger ik überhaupt antwoord op te geven!

Wat was de vraag dan? Je bedoelt misschien, ik wil er liever niet over nadenken. Nee, ik ook niet. Maar dan heb je het recht ook niet om te zeggen: ik wil er niet over nadenken, maar het komt door de islam, wat ik je brom.

sjaen
17-09-05, 01:55
Geplaatst door mark61
Hoezo? Wat is hier nou typisch en exclusief islamitisch aan?

Zie volgende post.


Ik probeer al enige uitgestelde slaapuren uit te leggen dat godsdienst er niets mee te maken heeft. Maar ik heb hier geloof ik met een slachtoffer van het katholicisme te maken, dat het niet wil doordringen. N-Ierland heeft niets, maar dan ook niets met godsdienst te maken. Vrolijk genoeg heb je dan in ieder geval iets gemeen met Schaap.

Hier heb je gelijk in, het was van begin af aan landje pik! wat echter lekker meehobbelt op de relikar. Wanneer ik dit echter hier op dit forum te berde bracht, werd ik zowat afgemaakt. :brozac:
Dus wat leert dat jou? En is het oude historie?

een jaar of ±35 geleden!

sjaen
17-09-05, 02:02
Geplaatst door mark61
Dat kan heel goed. Als A en B tegelijk optreden wil dat nog niet zeggen dat A B veroorzaakt, of andersom. Veelgemaakt fout tegenwoordig. Vooralsnog is zelfmoord in de islam, itt bijvoorbeeld Japan, een bijzonder negatief gewaardeerd verschijnsel. Maar het blijft een vraag, ja.


Hier kom ik nog op terug, als ik uitgerust ben!!
Wat was de vraag dan? Je bedoelt misschien, ik wil er liever niet over nadenken. Nee, ik ook niet. Maar dan heb je het recht ook niet om te zeggen: ik wil er niet over nadenken, maar het komt door de islam, wat ik je brom.

Als je het zo stelt moet ik je gelijk geven, onbewust link ik het gevoelsmatig aan de Islam. hmm I'll bow for my master


Goodnight

:slapen:

:zwaai:

Oeroeboeroe
17-09-05, 03:03
Geplaatst door mark61
En dat is nou net het probleem. Want al die grondhoudingen gaan dus uit van het axioma dat er een 'probleem met de islam is'. Dr zit er geen een bij die de islam als neutraal, of juist als oplossing ziet. Das fijn voor een moslim om tussen te leven, die grondhoudingen. Caught between a rock and a hard place.

Als jij op je tak nou ff 5 minuten doet of je een NL moslim bent. Hoe voel je je dan?

:duizelig: Moe, omdat het midden in de nacht is?

mark61
17-09-05, 10:45
Geplaatst door sjaen
Hier heb je gelijk in, het was van begin af aan landje pik! wat echter lekker meehobbelt op de relikar. Wanneer ik dit echter hier op dit forum te berde bracht, werd ik zowat afgemaakt. :brozac:

Het komt zelden ter sprake. Katholieken in N-Ierland hebben het nooit over het geloof van de anderen; in het ergste geval zegt een protestant wel s iets over de paus. Nou ja, wie niet.

De fout zit m in de berichtgeving die het over kath en prot heeft. Wat makkelijk is, maar niet relevant.


een jaar of ±35 geleden!

Conclusie: jij noemt iets exclusief islamitisch terwijl het 35 jaar geleden hier nog net zo ging. QED.

mark61
17-09-05, 10:47
Geplaatst door Oeroeboeroe
:duizelig: Moe, omdat het midden in de nacht is?

Lafaard. :)

mark61
17-09-05, 10:49
Geplaatst door sjaen
Hier kom ik nog op terug, als ik uitgerust ben!!

Daar houd ik je aan.


Als je het zo stelt moet ik je gelijk geven, onbewust link ik het gevoelsmatig aan de Islam. hmm I'll bow for my master

Hè hè, eindelijk.


Goodnight

Ha, een mps ontmaskerd. :wijs:


:slapen:

:zwaai:

Lekker geslapen?

Oeroeboeroe
17-09-05, 10:51
Geplaatst door mark61
Lafaard. :)

:ego: Lul.

mark61
17-09-05, 10:54
Geplaatst door Oeroeboeroe
:ego: Lul.

You're dodging the question.

Moest jij geen bootje halen? Als het mee zit kan je terug varen met je auto aan boord. Die aanhanger weet ik niet. Wordt slepen, denk ik.

Oeroeboeroe
17-09-05, 10:56
Geplaatst door mark61
Moest jij geen bootje halen?

:gsm: Zie topic inzake christelijk/links/islamitisch monsterverbond.

Wide-O
17-09-05, 11:00
Het "probleem van de Islam" als Chinese menukaart. Hmmm.

Je moet soms dingen kunnen omdraaien, denk ik.

Het probleem van de Belg.

Ik zat op mijn hotelkamer te kijken naar de televisie, en de nieuwslezeres had het over kinderen. Dat deed mij meteen denken aan de gruwelijke pedofiele moorden die de laatste jaren in België gebeurd zijn.

De meeste mensen zijn het er roerend over eens dat er een probleem is in België. Met welke probleemvisie bent u het eens ?

1) Het is inherent aan de Belgische cultuur. Het land van ritselen en regelen. Stiekum doen. De staat oplichten. En dus ook met kindjes rotzooien.

2) Het is geen probleem van de Belgen, maar van de paapse achtergrond. Pastoors pielen nu eenmaal met hun misdienaars, dat is gekend.

3) Het is geen probleem van de Belgen op zich, maar door hun militante anti-Nederlandse houding hebben ze elk gevoel voor rede afgeworpen, en is er een kleine groep die zijn misdaden verklaart door het gevoel Belg te zijn.

4) Het is een Waals Probleem.

5) Niet de misdadige Belgen, maar de kinderen zijn het probleem. Zo losjes gekleed, alles zichtbaar, en nog knuffelen ook. Zo lokken ze toch heel wat uit.

6) Het probleem doet zich vooral voor waar pedo's en kinderen elkaar ontmoeten.

Kiest u maar :maf:

mark61
17-09-05, 11:03
Geplaatst door Oeroeboeroe
:gsm: Zie topic inzake christelijk/links/islamitisch monsterverbond.

Maar je wilt je niet voorstellen hoe het voor 1 mln moslims hier is om hun geloof tot inherent probleem te zien verklaard? Samen met een 6-punten-analyse?

Oeroeboeroe
17-09-05, 11:04
Geplaatst door Wide-O
Het "probleem van de Islam" als Chinese menukaart. Hmmm.

Je moet soms dingen kunnen omdraaien, denk ik.

Het probleem van de Belg.

Ik zat op mijn hotelkamer te kijken naar de televisie, en de nieuwslezeres had het over kinderen. Dat deed mij meteen denken aan de gruwelijke pedofiele moorden die de laatste jaren in België gebeurd zijn.

De meeste mensen zijn het er roerend over eens dat er een probleem is in België. Met welke probleemvisie bent u het eens ?

1) Het is inherent aan de Belgische cultuur. Het land van ritselen en regelen. Stiekum doen. De staat oplichten. En dus ook met kindjes rotzooien.

2) Het is geen probleem van de Belgen, maar van de paapse achtergrond. Pastoors pielen nu eenmaal met hun misdienaars, dat is gekend.

3) Het is geen probleem van de Belgen op zich, maar door hun militante anti-Nederlandse houding hebben ze elk gevoel voor rede afgeworpen, en is er een kleine groep die zijn misdaden verklaart door het gevoel Belg te zijn.

4) Het is een Waals Probleem.

5) Niet de misdadige Belgen, maar de kinderen zijn het probleem. Zo losjes gekleed, alles zichtbaar, en nog knuffelen ook. Zo lokken ze toch heel wat uit.

6) Het probleem doet zich vooral voor waar pedo's en kinderen elkaar ontmoeten.

Kiest u maar :maf:

:chinees: 1, 2, 3, 4 en 6 voor mij. En graag sambalbai.

mark61
17-09-05, 11:04
Geplaatst door Wide-O
Het "probleem van de Islam" als Chinese menukaart. Hmmm.

Je moet soms dingen kunnen omdraaien, denk ik.

Het probleem van de Belg.

Ik zat op mijn hotelkamer te kijken naar de televisie, en de nieuwslezeres had het over kinderen. Dat deed mij meteen denken aan de gruwelijke pedofiele moorden die de laatste jaren in België gebeurd zijn.

...

Kiest u maar :maf:

Ik ga voor 4. Maar wat hebben die Chinezen er nou mee te maken?

Je hebt er wel werk van gemaakt!

Oeroeboeroe
17-09-05, 11:05
Geplaatst door mark61
Maar je wilt je niet voorstellen hoe het voor 1 mln moslims hier is om hun geloof tot inherent probleem te zien verklaard? Samen met een 6-punten-analyse?

Ik heb al antwoord gegeven op de vraag. Je hebt me zelfs bedankt voor mijn nuanceringen.

:zwaai:

Oeroeboeroe
17-09-05, 11:06
Geplaatst door Oeroeboeroe
:chinees: 1, 2, 3, 4 en 6 voor mij. En graag sambalbai.

:D En wat kroepoek voor de kinderen s.v.p...

Wide-O
17-09-05, 11:07
Geplaatst door mark61
Ik ga voor 4. Maar wat hebben die Chinezen er nou mee te maken?


Nummertjes...Je hebt er wel werk van gemaakt!

Ik ga zo weer terug naar one-liners :rood:

mark61
17-09-05, 11:11
Geplaatst door Wide-O
Nummertjes...

Ah, ik ben wat traag vanochtend.

mark61
17-09-05, 11:12
Geplaatst door mark61
Ik ga voor 4. Maar wat hebben die Chinezen er nou mee te maken?

Je hebt er wel werk van gemaakt!

Maar ik vond dat het i-woord helemaal niet genoemd had moeten worden.

Bofko
17-09-05, 11:55
Geplaatst door Wide-O
Het "probleem van de Islam" als Chinese menukaart. Hmmm.

Je moet soms dingen kunnen omdraaien, denk ik.

Het probleem van de Belg.

Ik zat op mijn hotelkamer te kijken naar de televisie, en de nieuwslezeres had het over kinderen. Dat deed mij meteen denken aan de gruwelijke pedofiele moorden die de laatste jaren in België gebeurd zijn.

De meeste mensen zijn het er roerend over eens dat er een probleem is in België. Met welke probleemvisie bent u het eens ?

1) Het is inherent aan de Belgische cultuur. Het land van ritselen en regelen. Stiekum doen. De staat oplichten. En dus ook met kindjes rotzooien.

2) Het is geen probleem van de Belgen, maar van de paapse achtergrond. Pastoors pielen nu eenmaal met hun misdienaars, dat is gekend.

3) Het is geen probleem van de Belgen op zich, maar door hun militante anti-Nederlandse houding hebben ze elk gevoel voor rede afgeworpen, en is er een kleine groep die zijn misdaden verklaart door het gevoel Belg te zijn.

4) Het is een Waals Probleem.

5) Niet de misdadige Belgen, maar de kinderen zijn het probleem. Zo losjes gekleed, alles zichtbaar, en nog knuffelen ook. Zo lokken ze toch heel wat uit.

6) Het probleem doet zich vooral voor waar pedo's en kinderen elkaar ontmoeten.

Kiest u maar :maf:

Knappe spiegel zouden ze in Amsterdam zeggen. :D

Bofko
17-09-05, 11:56
Geplaatst door mark61
Ah, ik ben wat traag vanochtend.

Idd. Ten tijde van deze reaktie van je was het al middag.

sjaen
17-09-05, 11:56
Geplaatst door mark61
[B

Conclusie: jij noemt iets exclusief islamitisch terwijl het 35 jaar geleden hier nog net zo ging. QED. [/B]

Ja, inzake zelfmoordaanslagen

Ja, wat betreft apartheidsregime inzake meisjes/jongens echter ik beweer nergens dat dit exclusief des Islam is! Allicht heb je grote verschillen binnen de Islam, moet ik dit dan expliciet iedere keer erbij zeggen.

Je maakt van 2 verschillende onderwerpen 1, dah kan nie.

sjaen
17-09-05, 12:11
Geplaatst door mark61
Daar houd ik je aan.Hè hè, eindelijk.Ha, een mps ontmaskerd. :wijs:Lekker geslapen?

Ja, dank je


I'm not Goodnigt :lekpuh:


Inderdaad, als ik een moslima was zou ik me ook ongemakkelijk voelen wanneer mijn religie minderwaardig wordt bevonden.
Tijd voor introspectie.
Zowel voor A als B


:wijs:

Oeroeboeroe
17-09-05, 12:34
Geplaatst door sjaen
Ja, dank je


I'm not Goodnigt :lekpuh:


Inderdaad, als ik een moslima was zou ik me ook ongemakkelijk voelen wanneer mijn religie minderwaardig wordt bevonden.
Tijd voor introspectie.
Zowel voor A als B


:wijs:

[open deur mode]

:chef: Islam is helemaal niet minderwaardig. Wordt ook door niemand beweerd hier.

[/open deur mode]

sjaen
17-09-05, 12:54
Geplaatst door Oeroeboeroe
[open deur mode]

:chef: Islam is helemaal niet minderwaardig. Wordt ook door niemand beweerd hier.

[/open deur mode]


Het tocht hier

:rolleyes:

Juliette
19-09-05, 13:05
Geplaatst door mark61
Hèè wa bedoel u?

"In mijn hotelkamer in de hoofdstad van de Islamitische Republiek Iran wijst een metalen pijltje aan het plafond de richting van Mekka aan. Op de televisie leest een presentatrice met een grote hoofddoek om hoofd en schouders het nieuws. Dan bekruipt mij de behoefte om te schrijven over onze problemen met de islam."

Garton Ash kan niet tegen textiel en/of metalen pijltjes op het plafond en constateert vervolgens dat iedereen een probleem met de islam heeft. Dat ie dan ook nog zo formuleert als dat er 'objectief' een probleem met de islam is. Kan jij het nog volgen? Ik niet.

Ben ik niet met je eens. Garton Ash doet wat mij betreft een interessante denkoefening. Wat is het eigenlijke probleem? Zit het in 'de islam' (en dus moet daar naar een oplossing gezocht worden) of zit het in 'het westen' dat een probleem heeft met de islam.

Juliette
19-09-05, 22:51
-up-

mark61
19-09-05, 23:47
Geplaatst door Juliette
Ben ik niet met je eens. Garton Ash doet wat mij betreft een interessante denkoefening. Wat is het eigenlijke probleem? Zit het in 'de islam' (en dus moet daar naar een oplossing gezocht worden) of zit het in 'het westen' dat een probleem heeft met de islam.

going down.


Je geeft hem wel erg veel credit. Waar zie je dat hij vindt dat het westen abusievelijk een probleem heeft? Hij heeft persoonlijke problemen met metalen pijltjes en lappen stof.