PDA

Bekijk Volledige Versie : Oorlog in islam over moslims in het westenColumn van de week
18-09-05, 20:40
Oorlog in islam over moslims in het westen

Interview| Islam-kenner Gilles Kepel vindt moslimwereld te passief in strijd tegen de radicalen.

Radicalen strijden om de heerschappij over hart en geest van moslims. Volgens Gilles Kepel ligt het front nu in het Westen. Strijdmiddel bij uitstek is internet, dat bovenmenselijke trekken heeft gekregen.

Van onze verslaggever Henk Muller Amsterdam

Het is oorlog in de islam. Oorlog om wie het religieuze gezag - en dus de macht - krijgt over meer dan een miljard moslims. De strijd draait om wie de media beheerst, de satellietzenders en vooral internet. Volgens Gilles Kepel zijn de salafisten, de radicale moslims, aan de winnende hand.
De Fransman geldt als een van de grote kenners van de radicale islam. De Arabist en politicoloog is hoogleraar politieke wetenschappen in Parijs. Kepel was deze week in Nederland ter gelegenheid van de vertaling van zijn boek Fitna (Strijd) dat de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten beschrijft.
In Frankrijk is net zijn nieuwste boek uit, Al-Qaida dans Ie texte, dat gaat over Al Qa'ida en internet. In Fitna beschrijft Kepel de strijd om de macht, in zijn laatste boek hoe Bin Laden en geestverwanten internet daarbij gebruiken. Kepel geldt zelfs onder radicale moslims als serieus te nemen kenner van de islam.
Hij is regelmatig in de regio te vinden, vooral in de Golfstaten: 'een geliefde verblijfplaats van salafisten waar ultamoderne ontwikkelingen en traditie samenkomen'. Waar mogelijk zoekt hij zelf radicalen op en gaat met ze in discussie. Als eerste bracht Kepel de organisatie en ideeën van radicale moslims in Egypte in kaart. Zij waren inspiratiebron voor Osama bin Laden. Radicale moslims zijn er volgens Kepel nu voor alles op uit geloofsgenoten in het Westen te bekeren en te werven voor de ji-had.
'Als je de teksten op internet leest, kun je helaas nergens een aanslag uitsluiten. Ook niet in Nederland. Het is een strijd op leven en dood van de radicale islam tegen het Westen. Een strijd die natuurlijk ook wordt gevoerd in de moslimwereld zelf. Zie Irak.
'Daar is het een jihad van radicale soennieten tegen 'ongelovige'
shi'ieten. Die strijd is dagelijks zichtbaar. Voor de meeste westerlingen onzichtbaarder is de strijd om de harten en geesten van moslims die in het Westen wonen. Daarin hebben de salafisten de overhand.'
Verhoogd terreuralarm in Nederland en andere Europese landen is wat hem betreft zeer terecht. 'Je moet maximaal alert zijn als je de absolutistische sektarische visie van radicalen als Al Qa'ida doorziet. Voor hen is het in kleine aantallen recruteren van zelfmoord-1 terroristen essentieel.' Nederland en Groot-Brittannië lopen in zijn ogen nu groter gevaar dan Frankrijk. 'In Noord-Europa was het multiculturele model om moslims via imams de publieke orde te bewaren en vogue. Maar dat werkt niet, zoals de moord op Van Gogh en de aanslagen in Londen deze zomer tonen. Een van de redenen is dat imams niet langer het contact hebben met de meest geradicaliseerde jongeren. Zij zoeken hun inspiratie direct op internet.'
Kepel onderstreept dat er in Frankrijk sprake is van een ander model. 'Daar zijn de meeste moslims geseculariseerd en zijn de waarden van de Franse Republiek, overgenomen. Er is sprake van een mentale integratie. Zelfs onder is-lamisten die bijvoorbeeld protesteerden tegen het afschaffen van de sluier op openbare scholen door de Franse vlag als sluier te dragen. We hebben de grootste moslimbevolking in het Westen en een minimum aan incidenten.'
De heilige oorlog is in volle gang, en Europa is het voornaamste front. 'Er speelt zich een keiharde strijd om de macht af, om wie' de beste toegang tot moslims in het Westen heeft. Dat zijn niet de imams of de traditionele wetsge-leerden, de ulama. Geleidelijk vervangt internet de menselijke autoriteit. Dat geeft de illusie van we^ tenschappelijkheid en waarheid. Salafisten zien de heilige teksten* op internet, die in Saudi-Arabië worden opgesteld en in ket Frans, Nederlands en Engels worden ver-1 taald, als een rechtstreekse band met de profeet en zijn gezellen). Internet doet de grenzen van tijd en ruimte verdwijnen. Zo keren ze terug naar de gouden tijd van de profeet. Jihad-strijders menen via internet directe toegang tot de ware islam te hebben. Zonder menselijke bemiddeling komt de waarheid via het internet. Er zitten geen menselijke auteurs. Niemand is verantwoordelijk.'
De oorlog draait om wie in de moslimwereld de geestelijke autoriteit krijgt. Naast Al Qa'ida noemt Kepel twee leiders die daarom strijden. Niet dat er niet meer zijn, maar ze staan voor een manier om macht te verwerven. 'Je hebt de invloedrijke sjeik Al Qaradawi, die in Qatar een eigen talkshow op Al Jazeera heeft. Hij spreekt veel over
de islam in Europa die hij van groot belang acht omdat het voor hem een machtig middel is om moslims te controleren. Hij gelooft dat alle Europeanen zich ooit tot de islam zullen bekeren en keurt aanslagen als van 9/11 af omdat potentiële bekeerlingen daardoor angstig voor de islam worden'.
De andere concurrent is de charismatische Tariq Ramadan, een omstreden Franse moslimleider die ook in Europa in Nederland erg populair is. Hij komt liberaal over, maar zou een fundamentalistische islam voorstaan. VS-inlich-tingendiensten houden er rekening mee dat figuren als Ramadan een nieuwe kalief kunnen worden, de leider van alle moslims. Kepel: 'Ramadan is een soort profeet, een one man-show. Hij heeft zijn persoonlijke charisma, en geen eigen toegang tot de media zoals Qara-dawi. Maar hij vecht zich omhoog, door adviseur van Tony Blair te worden, door een leerstoel te verwerven. Hij wil het intellectuele, redelijke gezicht van de islam worden, veel in praatprogramma's te komen en zo macht uitoefenen.
Radicale moslims gebruiken op internet te hooi en te gras heilige teksten die in hun kraam te pas komen. De moslimwereld laat het gebeuren, het gebrek aan autoriteit is schrijnend. Kepel: 'De islamitische wereld kan niet anders omdat het onderwijs in de moslimwereld totaal is ingestort. Het feit dat de kritische geest totaal is vernietigd, heeft Bin Laden en het salafisme gebaard. Salafisme c'est Ie suivis-me total, slaafse navolging.
Kepel waardeert de islam zeer, maar islam-kenners of moslims die zeggen dat de teksten van Al Qa'ida niets met de islam te maken hebben, moet hij ongelijk geven. 'Ze zijn helaas zijn ook product van een halve eeuw van intellectuele ineenstorting in moslimlanden. Gebrek aan kritische geest heeft Bin Laden gebaard'. Kepel ziet het als de sterkte en de zwakte van de islam dat er geen duidelijke autoriteit is, zoals in de katholieke kerk.. 'Maar niemand is dus ooit verantwoordelijk. Het ligt nooit aan de islam, het zijn anderen die verantwoordelijk zijn. Uitroeiing van Bin Laden is alleen mogelijk als andere moslims hem isoleren. Moslims die zeggen dat hij hun fout niet is, hebben gelijk. Maar hij streeft de hegemonie na in de islam, als ze dat niet willen of er niet in slagen dat te voorkomen, moeten ze niet klagen dat de islam gegijzeld is. Ze hadden zelf voor hegemonie moeten strijden.'

Copyright: De Volkskrant 17-09-2005

Musa
07-10-05, 06:16
Interview| Islam-kenner Gilles Kepel vindt moslimwereld te passief in strijd tegen de radicalen.

Radicalen strijden om de heerschappij over hart en geest van moslims. Volgens Gilles Kepel ligt het front nu in het Westen. Strijdmiddel bij uitstek is internet, dat bovenmenselijke trekken heeft gekregen.

Van onze verslaggever Henk Muller Amsterdam

Het is oorlog in de islam. Oorlog om wie het religieuze gezag - en dus de macht - krijgt over meer dan een miljard moslims. De strijd draait om wie de media beheerst, de satellietzenders en vooral internet. Volgens Gilles Kepel zijn de salafisten, de radicale moslims, aan de winnende hand.

Als de heer Kepel met radicaal bedoelt wat van Dale ermee bedoelt, "ra•di•caal3 (bn.) [taalk.] uit wortels bestaande", dan kan ik de vergelijking tussen salafisten en radicale moslims begrijpen. Maar wanneer hij hiermee doelt op de betekenis zoals wij die tegenkomen in de huidige media, dan slaat hij de plank radicaal mis.
Zijn (under)statement aan de winnende hand, zou ik graag onder de loep nemen, aangezien ik nog nooit een van de geleerden van de salafisten op Iqra heb gezien ??...sterker nog op geen 1 satelietzender, integendeel wat we te zien krijgen zijn figuren als Amr Khaled, Tantawi, en Qaradawi.De Fransman geldt als een van de grote kenners van de radicale islam.

"Ik sta er van versteld hoeveel mensen tegenwoordig grote Islam kenners zijn, als paddestoelen komen ze uit de grond, en verschijnen op het toneel om vervolgens de islaam uit te leggen (lees aan te vallen) op allerlei gebieden, wonderbaarlijk!!"


De Arabist en politicoloog is hoogleraar politieke wetenschappen in Parijs.Kepel was deze week in Nederland ter gelegenheid van de vertaling van zijn boek Fitna (Strijd) dat de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten beschrijft.
In Frankrijk is net zijn nieuwste boek uit, Al-Qaida dans Ie texte, dat gaat over Al Qa'ida en internet. In Fitna beschrijft Kepel de strijd om de macht, in zijn laatste boek hoe Bin Laden en geestverwanten internet daarbij gebruiken. Kepel geldt zelfs onder radicale moslims als serieus te nemen kenner van de islam. "

En hoe kunnen wij dit serieus nemen, of heeft Osama hem een mailtje gestuurd ??" De Islam kennen is 1 ding, het begrijpen iets heel anders."


Hij is regelmatig in de regio te vinden, vooral in de Golfstaten: 'een geliefde verblijfplaats van salafisten waar ultamoderne ontwikkelingen en traditie samenkomen'. Waar mogelijk zoekt hij zelf radicalen op en gaat met ze in discussie.Als eerste bracht Kepel de organisatie en ideeën van radicale moslims in Egypte in kaart. Zij waren inspiratiebron voor Osama bin Laden.

"Wat een ontdekking, iets wat de echte Salafi geleerden al 40 jr geleden in kaart hadden gebracht, maar ja zij zijn natuurlijk geen Grote Islam kenners van het niveau Kepel & Co"


Radicale moslims zijn er volgens Kepel nu voor alles op uit geloofsgenoten in het Westen te bekeren en te werven voor de ji-had.
'Als je de teksten op internet leest, kun je helaas nergens een aanslag uitsluiten. Ook niet in Nederland. Het is een strijd op leven en dood van de radicale islam tegen het Westen. Een strijd die natuurlijk ook wordt gevoerd in de moslimwereld zelf. Zie Irak.
'Daar is het een jihad van radicale soennieten tegen 'ongelovige'
shi'ieten. Die strijd is dagelijks zichtbaar. Voor de meeste westerlingen onzichtbaarder is de strijd om de harten en geesten van moslims die in het Westen wonen. Daarin hebben de salafisten de overhand.'
Verhoogd terreuralarm in Nederland en andere Europese landen is wat hem betreft zeer terecht. 'Je moet maximaal alert zijn als je de absolutistische sektarische visie van radicalen als Al Qa'ida doorziet. Voor hen is het in kleine aantallen recruteren van zelfmoord-1 terroristen essentieel.' Nederland en Groot-Brittannië lopen in zijn ogen nu groter gevaar dan Frankrijk. 'In Noord-Europa was het multiculturele model om moslims via imams de publieke orde te bewaren en vogue. Maar dat werkt niet, zoals de moord op Van Gogh en de aanslagen in Londen deze zomer tonen. Een van de redenen is dat imams niet langer het contact hebben met de meest geradicaliseerde jongeren. Zij zoeken hun inspiratie direct op internet.'
Kepel onderstreept dat er in Frankrijk sprake is van een ander model. 'Daar zijn de meeste moslims geseculariseerd en zijn de waarden van de Franse Republiek, overgenomen. Er is sprake van een mentale integratie. Zelfs onder is-lamisten die bijvoorbeeld protesteerden tegen het afschaffen van de sluier op openbare scholen door de Franse vlag als sluier te dragen. We hebben de grootste moslimbevolking in het Westen en een minimum aan incidenten.'
De heilige oorlog is in volle gang, en Europa is het voornaamste front. 'Er speelt zich een keiharde strijd om de macht af, om wie' de beste toegang tot moslims in het Westen heeft. Dat zijn niet de imams of de traditionele wetsge-leerden, de ulama. Geleidelijk vervangt internet de menselijke autoriteit. Dat geeft de illusie van we^ tenschappelijkheid en waarheid. Salafisten zien de heilige teksten* op internet, die in Saudi-Arabië worden opgesteld en in ket Frans, Nederlands en Engels worden ver-1 taald, als een rechtstreekse band met de profeet en zijn gezellen). Internet doet de grenzen van tijd en ruimte verdwijnen. Zo keren ze terug naar de gouden tijd van de profeet. Jihad-strijders menen via internet directe toegang tot de ware islam te hebben. Zonder menselijke bemiddeling komt de waarheid via het internet.Er zitten geen menselijke auteurs. Niemand is verantwoordelijk.'

"Graag wil ik de heer Kepel verwijzen naar de tientallen web-sites van Grote geleerden die aanwezig zijn op het internet en door hun studenten worden onderhouden en ge-updated, ook de vele lessen (duroos) die worden gehouden via internet door geleerden en grote studenten, waarin de luisteraars achteraf vragen kunnen stellen over de les, als dit geen menselijke bemiddeling is ? Dat de heer Kepel het verschil niet kan maken tussen Al-Qaida en salafisten valt nog te begrijpen, maar de definitie van menselijke bemiddeling gaat toch echt een brug te ver.De oorlog draait om wie in de moslimwereld de geestelijke autoriteit krijgt. Naast Al Qa'ida noemt Kepel twee leiders die daarom strijden. Niet dat er niet meer zijn, maar ze staan voor een manier om macht te verwerven. 'Je hebt de invloedrijke sjeik Al Qaradawi, die in Qatar een eigen talkshow op Al Jazeera heeft. Hij spreekt veel over
de islam in Europa die hij van groot belang acht omdat het voor hem een machtig middel is om moslims te controleren. Hij gelooft dat alle Europeanen zich ooit tot de islam zullen bekeren en keurt aanslagen als van 9/11 af omdat potentiële bekeerlingen daardoor angstig voor de islam worden'.

"Misschien keurt de Sheikh 9/11 af, maar andere zelfmoordaanslagen werden door hem wel goed gekeurd, zou hij misschien met deze uitspraken ook potentiële zieltjes willen winnen???...Misschien een extra LOI cursus voor dhr Kepel over de verschillende fiqh uitspraken van de geleerden zou wel handig zijn."


De andere concurrent is de charismatische Tariq Ramadan, een omstreden Franse moslimleider die ook in Europa in Nederland erg populair is. Hij komt liberaal over, maar zou een fundamentalistische islam voorstaan. VS-inlich-tingendiensten houden er rekening mee dat figuren als Ramadan een nieuwe kalief kunnen worden, de leider van alle moslims. Kepel: 'Ramadan is een soort profeet, een one man-show. Hij heeft zijn persoonlijke charisma, en geen eigen toegang tot de media zoals Qara-dawi. Maar hij vecht zich omhoog, door adviseur van Tony Blair te worden, door een leerstoel te verwerven. Hij wil het intellectuele, redelijke gezicht van de islam worden, veel in praatprogramma's te komen en zo macht uitoefenen.

"Qaradawi en Tariq concurrenten ??, dat is net zoiets als Bassie en Adriaan als rivalen bestempelen.De methodiek van deze twee is bijna al niet geheel hetzelfde, aangezien Al Qaradawi de methodiek volgt van Tariq’s opa, Hassan al Banna.
Ook komen al deze voorbeelden niet echt overeen met zijn eerder gemaakte stelling "salafisten hebben de overhand", aangezien zijn voorbeelden aantonen dat de media in de handen zijn van Al Qaradawi en Tariq..


Radicale moslims gebruiken op internet te hooi en te gras heilige teksten die in hun kraam te pas komen. De moslimwereld laat het gebeuren, het gebrek aan autoriteit is schrijnend. Kepel: 'De islamitische wereld kan niet anders omdat het onderwijs in de moslimwereld totaal is ingestort.

"Ingestort of afgebroken door de westere drang naar kolonalisatie ?


Het feit dat de kritische geest totaal is vernietigd, heeft Bin Laden en het salafisme gebaard. Salafisme c'est Ie suivis-me total, slaafse navolging.
Kepel waardeert de islam zeer, maar islam-kenners of moslims die zeggen dat de teksten van Al Qa'ida niets met de islam te maken hebben, moet hij ongelijk geven. 'Ze zijn helaas zijn ook product van een halve eeuw van intellectuele ineenstorting in moslimlanden. Gebrek aan kritische geest heeft Bin Laden gebaard'. Kepel ziet het als de sterkte en de zwakte van de islam dat er geen duidelijke autoriteit is, zoals in de katholieke kerk..

"De authoriteit in de katholieke kerk is een eenling op een troon met zijde en goud bekleed, die na sterfte vervangen word, een mens beinvloed door zijn eigen verlangens en behoeftes. Terwijl in de Islam de Quran en de Sunnah volgens het begrip van de metgezellen de authoriteit is, een authoriteit die is vastgelegd in boeken, met fundamenten en principes die onveranderlijk zijn en waar steeds op gebouwd en naar teruggekeerd kan worden"


'Maar niemand is dus ooit verantwoordelijk. Het ligt nooit aan de islam, het zijn anderen die verantwoordelijk zijn. Uitroeiing van Bin Laden is alleen mogelijk als andere moslims hem isoleren. Moslims die zeggen dat hij hun fout niet is, hebben gelijk. Maar hij streeft de hegemonie na

"welke hegemonie dat is de vraag"


in de islam, als ze dat niet willen of er niet in slagen dat te voorkomen, moeten ze niet klagen dat de islam gegijzeld is. Ze hadden zelf voor hegemonie moeten strijden.'
Copyright: De Volkskrant 17-09-2005 [/B][/QUOTE]


Een baantje bij de fruitboer zit er ook niet in voor dhr Kepel, aangezien hij appels met peren vergelijkt, hij knipt en plakt met namen, Qaradawi hier, en Al Qaida daar, een beetje van salafisten hier en een stukje radicale moslims daar. Een hutspot van vals termen, foute conclusies, en verkeerd gelegde linken.....

Will3ant
09-10-05, 23:41
Moslims horen niet thuis in onze westerse maatschappij.We moeten ze allemaal uitwijzen!En daarbj godsdienst is de ideootste hype die er bestaat. God bestaat niet ,en het paradijs zeker niet.Boven ons zijn er alleen planeten,zonnenstelsels,zwarte gate en anti-materie en anders niks,wat ben je dan aan het zwammen over paradijs en maagen en dergelijke.BELACHELIJK

DieSter
13-10-05, 22:08
Wat hij denk ik bedoelt is dat moslims niet een waarneembare stelling tegen terrorisme en extremisme nemen, dat moslims lam gemaakt zijn door hun gehoorzaamheid aan de door hun genomen geleerden, wat hij eigenlijk wil zeggen is denk ik: wanneer gaan jullie nou eindelijk iets doen tegen deze mensen die voor ons een bedreiging vormen? laat het jullie koud omdat jullie ze niet als bedreiging zien? wat zijn jullie nou voor mensen als het jullie niet kan schelen of iemand zijn godsdienst aan je oplegt doormiddelvan zelfs geweld OOKAL is het jullie godsdienst? jullie roepen dat ze geen moslims zijn en dat ze de islaam hebben gekaapt maar daarna laten jullie je weer net zo hard aanspreken op "arabische sentimenten" en nationalisme en het bedreigt voelen door Amerika door deze zelfde soort gasten.... hoe zit dit dat jullie het liever laat oplossen door niet moslims en niet arabieren en dan verwachten dat het op de beste manier gebeurt en dan klagen dat er onschuldigen dood gaan omdat ze liever niet willen sterven voor een volk dat vaak op hen spuugt en ze min acht, noch de taal kennen noch de cultuur. Met andere woorden jullie doen te weinig, en je bedreigt voelen, mischien moet je eens goed na denken waar die dreiging vandaan komt...in plaats van samen met anarchisten, socialisten(get over it) en andere figuren de straat op te gaan om tegen iets te demonstreren, kijk naar de mensen die jullie als bondgenoten hebben genomen, en neem er leering uit dat als de meerderheid tegen iets is, met name het Nederlandse volk!! dan is het hoogst waarschijnlijk iets goeds!

4:75. En wat hebben jullie dat jullie niet strijden in de weg van Allah en de weg van de verzwakten -- mannen, vrouwen en kinderen - die zeggen: "Onze Heer, neem ons uit deze streek waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons van U een zaakbezorger en schenk ons van U een redder.

Dit is een vers uit hoofdstuk "de vrouwen", denken jullie dat ze in Amerika aan Allah dit gebed doen? of werd dit gezegd door het volk van Saddam met name de shi'ieten en iedereen die niet voor hem wilde buigen?, wordt dit nu in Amerika gezegd? of in Iraq met Zarqawi's en andere macht lustigen en geweldadige onderdrukkers die er niet tegen kunnen als het volk de kans wordt gegeven hun eigen leiders te kiezen ipv ze opgelegdt te krijgen? jullie doen te weinig is de boodschap van het artiekel, en klaag niet over hoe slecht ze het doen als je zelf er niets aan doet om het te verbeteren.

Musa
16-10-05, 10:19
Geplaatst door DieSter
Wat hij denk ik bedoelt is dat moslims niet een waarneembare stelling tegen terrorisme en extremisme nemen, dat moslims lam gemaakt zijn door hun gehoorzaamheid aan de door hun genomen geleerden,

Door te spreken over MOSLIMS, is veel te algemeen, en maakt absoluut geen onderscheid niet echt de manier om een debat te voeren.wat hij eigenlijk wil zeggen is denk ik

Hij of JIJ ??


: wanneer gaan jullie nou eindelijk iets doen tegen deze mensen die voor ons een bedreiging vormen? laat het jullie koud omdat jullie ze niet als bedreiging zien? wat zijn jullie nou voor mensen als het jullie niet kan schelen of iemand zijn godsdienst aan je oplegt doormiddelvan zelfs geweld OOKAL is het jullie godsdienst?

Nogmaals te algemeen, onzettend generaliserend, door steeds te spreken met jullie, want waar waren JULLIE ?, toen JULLIE apartheid hadden uitgevonden nog niet zo lang geleden afgeschaft ? liet het jullie koud omdat jullie het niet als een bedreiging zagen ?, of waar waren JULLIE ? toen JULLIE Indonesie kolonaliseerde, wat waren JULLIE nou voor mensen als het JULLIE niet kon schelen of iemand zijn godsdienst aan je oplegt dmv zelfs geweld ?? Deze manier van spreken voegt niets positiefs toe aan het debat, beter is sommige van jullie waren ondersteuners van de apartheid en sommiger jullie niet, sommige konden er iets tegen doen, sommigen niet, sommige die er iets tegen konden doen deden het, en sommige niet, dit lijkt mij de juiste manier van debatteren want de verwachting dat 1,5 miljard moslims met èèn stem spreken is een utopia. Daarentegen de stemmen die vanuit de moslimwereld wel degelijk spreken tegen deze verkeerde vorm van de islam worden door de media weg gefilterd. Niet interessant, niet winstgevend.
De vele boeken en lessen van grote geleerden die de dwalingen en innovaties en verkeerde interpretaties blootleggen en hiertegen waarschuwen worden niet gepubliceerd door het westen en ook door vele moslims niet gelezen, of bereikt hen niet.
In plaats daarvan worden de verkeerde boeken, boeken die de hoofdoorzaak zijn van de extremistische ideologie ,gepubliceerd in het westen. Boeken die in veel islamitische landen verboden waren of nog steeds zijn. Wanneer een moslim wonend in een westers land, en ik beperk mij nu tot nederland, to inkeer wil komen en de discotheken verlaat en het drugsgebruik, etc en zich meer wil richten op zijn geloof gaat hij/zij op zoek naar informatie en komt dan vaak terecht in de westerse bibliotheken. Daar stuit hij/zij op boeken van Sayyid Qutb en Maududi en Mohammed Qutb geheel vertaald in het nederlands, dan nog wat boeken van orientalisten. Boeken waartegen Geleerden tegen waarschuwen en hebben gewaarschuwd.
Boeken waarin het plegen van coupen en het in opstand komen tegen regeringen en ongelovig verklaren van moslims etc etc in worden gepropagandeerd.
En de vele “imams” die deze ideologiëen aanhangen vluchten uit de islamitische landen naar de europese landen, en vormen daar stichtingen en verkrijgen daar bescherming van de europese regeringen onder de naam van de democratie, een bescherming die zij niet kregen in de islamitsche landen omdat de geleerden daar al hadden duidelijk gemaakt dat deze figuren een gevaar zijn voor de samenleving en de publieke veiligheid.
En nu wanneer zij inzien dat deze extremisten een gevaar zijn voor de samenleving, gaan ze ineens stappen ondernemen, en worden de moslims beschuldigd dat zij niets doen, en dat zij niks ondernemen, en worden er ineens nieuwe wetten ingevoerd tegen de algemene moslims die niets te maken hebben met deze ideologiëen. En zo word de sfeer steeds grimmiger en onleefbaarder voor de moslims in deze landen, en dit creëert weer nieuw extremisten.
jullie roepen dat ze geen moslims zijn

Die jullie blijf ik jammer vinden maar goed, maar moslims verklaren tot geen moslims ,dus als ongelovigen is iets wat niet is toegestaan in de islam op grond van grote of kleine zondens.
Het ongelovige verklaren van een moslim wordt “takfier” genoemd en deze takfier heeft regels en voorwaarden. Ongeloof wat in de islaam heet “Al Kufr”, kan men verdelen in twee soorten kufr ‘amalee (ongeloof in daad) en kufr i’tiqaadee (ongeloof in overtuiging) bijvoorbeeld wanneer een moslim alcohol drinkt dan en hij zegt ja ik weet dat dit verboden is maar ik doe het vanwege dit of dat, dan pleegt hij ongeloof in daad maar niet in overtuiging aangezien hij bevestigt en gelooft dat het verboden is, maar wanneer hij zou zeggen ja ik drink alcohol en het is niet verboden maar het is toegestaan dan pleegt hij ongeloof in overtuiging wat hem dan uit de islam zet.
En dit onderscheid wordt niet gemaakt door de extremisten die beinvloed zijn door de boeken van Sayyid en Mohammed Qutb en Maududie, en zo ook passen zij dit toe op de leiders van de islamitsche landen, en zij verklaren de leiders als ongelovigen vanwege hun zondens en gaan dan in opstand tegen hen, en plegen aanslagen en coups.
En tegen al dit werd al gewaarschuwd door de Geleerden en hun studenten in het verleden en ook nu nog steeds wordt dit gedaan.en dat ze de islaam hebben gekaapt maar daarna laten jullie je weer net zo hard aanspreken op "arabische sentimenten" en nationalisme en het bedreigt voelen door Amerika door deze zelfde soort gasten.... hoe zit dit dat jullie het liever laat oplossen door niet moslims en niet arabieren en dan verwachten dat het op de beste manier gebeurt en dan klagen dat er onschuldigen dood gaan omdat ze liever niet willen sterven voor een volk dat vaak op hen spuugt en ze min acht, noch de taal kennen noch de cultuur. Met andere woorden jullie doen te weinig, en je bedreigt voelen, mischien moet je eens goed na denken waar die dreiging vandaan komt...in plaats van samen met anarchisten, socialisten(get over it) en andere figuren de straat op te gaan om tegen iets te demonstreren, kijk naar de mensen die jullie als bondgenoten hebben genomen, en neem er leering uit dat als de meerderheid tegen iets is, met name het Nederlandse volk!! dan is het hoogst waarschijnlijk iets goeds!


Van welke bronnen heb jij de informatie gehaald dat de moslims het liever laten oplossen door niet moslims, en dat onschuldigen dood gaan, waar doel je op ?? Wat is je statement ??
Misschien moet je zelf eens HEEL GOED nadenken waar de dreiging vandaan komt, nog niet zolang geleden is het dat het Islamitische Osmaanse Khalifaat tot een definitief eind kwam, het eerste wat er gebeurde is dat de westere landen grootschalig de arabische landen begonnen te kolonaliseren, daar verwijderde zij de islamitsche wetgeving en scholing en beinvloede zij de islamitsche geleerden met westerse invloeden en maakte zo de identiteit van de moslims kapot.
En als je praat over demonstraties dan is dit niet iets van de islam, maar van de democratie. Hiervoor verwijs ik u naar de volgende link waarin duidelijk wordt gemaakt dat het voeren van demonstratie niet van de islam is. http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/DeIslaamitischeRegelgevingBetreffendeDemonstraties e.pdf4:75. En wat hebben jullie dat jullie niet strijden in de weg van Allah en de weg van de verzwakten -- mannen, vrouwen en kinderen - die zeggen: "Onze Heer, neem ons uit deze streek waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons van U een zaakbezorger en schenk ons van U een redder.

Dit is een vers uit hoofdstuk "de vrouwen", denken jullie dat ze in Amerika aan Allah dit gebed doen? of werd dit gezegd door het volk van Saddam met name de shi'ieten en iedereen die niet voor hem wilde buigen?, wordt dit nu in Amerika gezegd? of in Iraq met Zarqawi's en andere macht lustigen en geweldadige onderdrukkers die er niet tegen kunnen als het volk de kans wordt gegeven hun eigen leiders te kiezen ipv ze opgelegdt te krijgen? jullie doen te weinig is de boodschap van het artiekel, en klaag niet over hoe slecht ze het doen als je zelf er niets aan doet om het te verbeteren.

Wat moet ik hier nog opzeggen, je valt vaak in herhaling, en in algemene beschuldigingen, en veel napraterij. Mijn advies, onderzoek eens oprecht en laat de televisie en de krant niet je enigste informatie bron zijn………….

DieSter
16-10-05, 11:09
Je gezegde aan het eind van je bericht spreekt al boek delen, je kon net zo goed een hindu zijn of een boedist of een christen, de waarheid is NIET te zien? maar het is zichtbaar voor het hart? zou iemand die gelooft dat er meerdere goden bestaan ook kunnen zeggen zonder dat jij hem het tegendeel zou kunnen bewijzen, of een christen die zegt dat Jezus gestorven is aan het kruis voor zijn zonden zonder dat je het tegendeel kunt bewijzen tenzij met een boek of boeken of mensen woorden. ALSOF DAT BEWIJS IS!

geleerden zeg je...."hij zei en er werd eens gezegd en ze waren rechtvaardig want deze zeer belangrijke en rechtvaardige geleerde zei dit". Geleerden, christenen kennen dezen ook, boedisten ook en joden ook.

Toch?

DieSter
16-10-05, 11:22
Geplaatst door Musa
Mijn advies, onderzoek eens oprecht en laat de televisie en de krant niet je enigste informatie bron zijn………….

Ja een goed advies, mag ik daar aan toevoegen "linkse media en internet en geleerden en eens de koran gaan onderzoeken in de oorspronkelijke DUIDELIJKE arabische taal(we hebben anderen nodig om dit uit te leggen? dan is het niet "duidelijke" arabische taal zoals Allah over de koran spreekt in de koran, maar de doven horen niet en de blinden zien niet dus rennen ze naar mensen voor rechte leiding, maar wie na Allah kan rechtleiden? vrees Allah, wend je tot Hem alleen en als je de sunnah wilt volgen, begin dan met het practiseren van de eerste sunnah van de profeet, het eerste woord dat Allah aan hem nederzond: Iqara" lees.)

En als je niet kunt lezen lees. Met vrees en hoop op Zijn barmhartigheid, deze twee is wat je nodig hebt om de koran te begrijpen. Wat voor jou is zal Hij je doen begrijpen.

DieSter
16-10-05, 11:24
Heel weinig mensen op aarde generaliseren, maar het woord wordt gretig gebruikt als een soort van ongeldig verklaring van iemand zijn reden, echt iets voor politici, lullig noem ik het.

DieSter
16-10-05, 11:31
Weet dat gefrustreerd worden met iemand's woorden of zelfs boos worden je geen begrip oplevert. Deze emoties staan in de weg tot echte kennis en begrip. Vermijd ze dus en vermijd de bron ervan.

Boosheid brengt verlies. Je bent niet de enige die het er moeilijk mee heeft om niet boos te worden, ik heb er ook moeite mee.

Musa
16-10-05, 14:06
geleerden zeg je...."hij zei en er werd eens gezegd en ze waren rechtvaardig want deze zeer belangrijke en rechtvaardige geleerde zei dit". Geleerden, christenen kennen dezen ook, boedisten ook en joden ook

Wat een prachtige conclusie die je hebt getrokken dat alle religies geleerden hebben.........een niet veel zeggende conclusie moet ik er aan toevoegen.
Wat wil je ermee zeggen, dat geleerden geen rol spelen in het feit dat zij zich wel degelijk tegen de extremistische ideologiëen verzetten, dat zij wel stappen hebben ondernomen.


Ja een goed advies, mag ik daar aan toevoegen "linkse media en internet en geleerden en eens de koran gaan onderzoeken in de oorspronkelijke DUIDELIJKE arabische taal(we hebben anderen nodig om dit uit te leggen? dan is het niet "duidelijke" arabische taal zoals Allah over de koran spreekt in de koran, maar de doven horen niet en de blinden zien niet dus rennen ze naar mensen voor rechte leiding, maar wie na Allah kan rechtleiden? vrees Allah, wend je tot Hem alleen en als je de sunnah wilt volgen, begin dan met het practiseren van de eerste sunnah van de profeet, het eerste woord dat Allah aan hem nederzond: Iqara" lees.)

De taal is wel degelijk duidelijk in die zin dat wanneer de Quran geinterpreteerd wordt dit moet worden gedaan vanuit de letterlijke betekenis van de woorden ('ala dhaahiri) en mag er niet af worden geweken van de letterlijke betekenis van de woorden (ilhaad).M.a.w de taal is duidelijk zoals Allah zegt in de Quraan in meerdere verzen en er hoeft dus niet een andere betekenis aangegeven te worden dan de directe betekenis.
Wat betreft dat we andere nodig hebben om de Quraan uit te leggen was jij niet degene die zei "Geleerden, christenen kennen dezen ook, boedisten ook en joden ook" inderdaad in elke wetenschap heb je geleerden, zo ook in de wetenschap van de Quran. En het terugkeren naar deze geleerden is nodig, op het gebied van de taal omdat zelfs een arabische sprekende niet alle woorden kent, want de Quraan is een hoge vorm van klassiek arabisch, en een 2e reden waarom men moet terugkeren naar de geleerden en deze is nog wel de belangrijkste is de context waarin een bepaald vers in geopenbaard, wanneer men de context niet kent kan men tot een verkeerd begrip komen.Ookal kent men de taal.En als je niet kunt lezen lees. Met vrees en hoop op Zijn barmhartigheid, deze twee is wat je nodig hebt om de koran te begrijpen. Wat voor jou is zal Hij je doen begrijpen.

Vrees en hoop komt voort uit kennis van wat of voor wie je moet vrezen en voor wat en voor wie je moet hopen. Dus kennis is de eerste verplichting, en zeker wanneer je de Quraan wilt begrijpen.
Zoals Allah dit ook verplicht stelt in de Quraan wanneer Hij zegt
"Weet dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en vraag dan vergeving om jou zonden "
Surat Muhammed vers 19
Allah begint dus eerst met de opdracht van het zoeken naar kennis voordat Hij de opdracht gaf te spreken en te handelen. Een mens moet dus eerst zijn geloof goed bestuderen en daarna pas handelen naar wat hij weet met kennis. Zoals Imam Bukhari dit ook zegt in zijn boek Sahih al Bukhari hoofdstuk "Kennis gaat voor spreken en handelen.


Heel weinig mensen op aarde generaliseren, maar het woord wordt gretig gebruikt als een soort van ongeldig verklaring van iemand zijn reden, echt iets voor politici, lullig noem ik het.

Wat een vreemde stelling, dat heel weinig mensen op aarde generaliseren. Dit is toch duidelijk het tegenovergestelde.
En dat het wordt gebruikt als een ongeldig verklaring van iemand's rede, dan vraag ik mij af, leg mij uit wat er niet generaliserend is aan het woord JULLIE, en leg mij uit wat voor geldige rede jij genoemd hebt in jou stuk die ongeldig werd gemaakt ???? Was het misschien toen je zei "wanneer gaan jullie nou eindelijk iets doen tegen deze mensen die voor ons een bedreiging vormen of toen je zei ""laat het jullie koud omdat jullie ze niet als bedreiging zien" of misschien toen je zei "wat zijn jullie nou voor mensen als het jullie niet kan schelen of iemand zijn godsdienst aan je oplegt doormiddelvan zelfs geweld OOKAL is het jullie godsdienst" of mogelijk toen je zei "Met andere woorden jullie doen te weinigWeet dat gefrustreerd worden met iemand's woorden of zelfs boos worden je geen begrip oplevert. Deze emoties staan in de weg tot echte kennis en begrip. Vermijd ze dus en vermijd de bron ervan.
Boosheid brengt verlies. Je bent niet de enige die het er moeilijk mee heeft om niet boos te worden, ik heb er ook moeite mee.

Boos word ik zeker niet, dus spreek en beschuldig niet voordat je hierover zekere kennis hebt.
En ik hoop dat je je boosheid onder de knie krijgt.

DieSter
16-10-05, 20:53
Ja idd christenen en joden hebben ook geleerden, wil niet zeggen dat ze gelijk hebben in hun leer ookal zijn ze zo toegewijd aan hun geleerden en ervan overtuigd zijn dat het de waarheid is.

Hoe durven "geleerden" dat sommige versen geabrogeerd zijn? dus ongeldig zijn door het gebruik van mensen woorden?

Sinds wanneer worden mensen woorden die fout kunnen zijn als bewijs gebruikt tegen de koran? schamen ze zich niet?

"hij zei of zij zeiden en ze waren rechtvaardige mensen" is geen bewijs, want als dit bewijs zou zijn, dan kon je net zo goed geloven dat jezus voor jou aan het kruis is gestorven voor jou zonden, zij gebruiken namelijk de zelfde soort van bewijs voering "zij zeiden of hij zei en ze waren rechtvaardigen of heiligen of apostelen", ze geloven het met al hun hart en voelen zich goed in deze geaccepteerde leugens, en noemen het een leer en een wetenschap, dus waarom zou jij niet dwalende zijn terwijl je je zelf als rechtgeleidt beschouwt? maan ik je niet aan tot de vrees van Allah? De vrees voor Allah is gepast.

Heel slim met het zo aandringen op bewijs, maar ondertussen het hele begrip "bewijs" proberen te veranderen, waarom zijn mensen woorden geen bewijs? simpel omdat mensen kunnen bedriegen, liegen en fout zijn, dus kan dit soort vertrouwen niet bestaan in aan zien van de godsdienst tenzij met keihard bewijs. En bewijs dus is iets dat bevestigd kan worden in de wereld waar Allah Zijn bwijzen heeft gezet, en niet alleen bevestigd kan worden door mensen woorden.

Hier is bewijs: Er bestaat een schepping dus bestaat er een Schepper, Hij onderhoudt ons door zijn schepping dus dienen we dankbaar te zijn, kufr betekent in het arabisch ondankbaarheid want alleen de ongelovige is ondankbaar aan zijn Heer snap je?

De koran is heel duidelijk in het arabisch, geen mens voor nodig voor de uitleg. waar staat "daahiri" en wat betekent het? er staat ook Furqaan "dat wat verdeelt" addhikr "de herinnering" enz.