PDA

Bekijk Volledige Versie : Oorlog in islam over moslims in het westen.Column van de week
18-09-05, 20:42
Oorlog in islam over moslims in het westen

Interview| Islam-kenner Gilles Kepel vindt moslimwereld te passief in strijd tegen de radicalen.

Radicalen strijden om de heerschappij over hart en geest van moslims. Volgens Gilles Kepel ligt het front nu in het Westen. Strijdmiddel bij uitstek is internet, dat bovenmenselijke trekken heeft gekregen.

Van onze verslaggever Henk Muller Amsterdam

Het is oorlog in de islam. Oorlog om wie het religieuze gezag - en dus de macht - krijgt over meer dan een miljard moslims. De strijd draait om wie de media beheerst, de satellietzenders en vooral internet. Volgens Gilles Kepel zijn de salafisten, de radicale moslims, aan de winnende hand.
De Fransman geldt als een van de grote kenners van de radicale islam. De Arabist en politicoloog is hoogleraar politieke wetenschappen in Parijs. Kepel was deze week in Nederland ter gelegenheid van de vertaling van zijn boek Fitna (Strijd) dat de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten beschrijft.
In Frankrijk is net zijn nieuwste boek uit, Al-Qaida dans Ie texte, dat gaat over Al Qa'ida en internet. In Fitna beschrijft Kepel de strijd om de macht, in zijn laatste boek hoe Bin Laden en geestverwanten internet daarbij gebruiken. Kepel geldt zelfs onder radicale moslims als serieus te nemen kenner van de islam.
Hij is regelmatig in de regio te vinden, vooral in de Golfstaten: 'een geliefde verblijfplaats van salafisten waar ultamoderne ontwikkelingen en traditie samenkomen'. Waar mogelijk zoekt hij zelf radicalen op en gaat met ze in discussie. Als eerste bracht Kepel de organisatie en ideeŽn van radicale moslims in Egypte in kaart. Zij waren inspiratiebron voor Osama bin Laden. Radicale moslims zijn er volgens Kepel nu voor alles op uit geloofsgenoten in het Westen te bekeren en te werven voor de ji-had.
'Als je de teksten op internet leest, kun je helaas nergens een aanslag uitsluiten. Ook niet in Nederland. Het is een strijd op leven en dood van de radicale islam tegen het Westen. Een strijd die natuurlijk ook wordt gevoerd in de moslimwereld zelf. Zie Irak.
'Daar is het een jihad van radicale soennieten tegen 'ongelovige'
shi'ieten. Die strijd is dagelijks zichtbaar. Voor de meeste westerlingen onzichtbaarder is de strijd om de harten en geesten van moslims die in het Westen wonen. Daarin hebben de salafisten de overhand.'
Verhoogd terreuralarm in Nederland en andere Europese landen is wat hem betreft zeer terecht. 'Je moet maximaal alert zijn als je de absolutistische sektarische visie van radicalen als Al Qa'ida doorziet. Voor hen is het in kleine aantallen recruteren van zelfmoord-1 terroristen essentieel.' Nederland en Groot-BrittanniŽ lopen in zijn ogen nu groter gevaar dan Frankrijk. 'In Noord-Europa was het multiculturele model om moslims via imams de publieke orde te bewaren en vogue. Maar dat werkt niet, zoals de moord op Van Gogh en de aanslagen in Londen deze zomer tonen. Een van de redenen is dat imams niet langer het contact hebben met de meest geradicaliseerde jongeren. Zij zoeken hun inspiratie direct op internet.'
Kepel onderstreept dat er in Frankrijk sprake is van een ander model. 'Daar zijn de meeste moslims geseculariseerd en zijn de waarden van de Franse Republiek, overgenomen. Er is sprake van een mentale integratie. Zelfs onder is-lamisten die bijvoorbeeld protesteerden tegen het afschaffen van de sluier op openbare scholen door de Franse vlag als sluier te dragen. We hebben de grootste moslimbevolking in het Westen en een minimum aan incidenten.'
De heilige oorlog is in volle gang, en Europa is het voornaamste front. 'Er speelt zich een keiharde strijd om de macht af, om wie' de beste toegang tot moslims in het Westen heeft. Dat zijn niet de imams of de traditionele wetsge-leerden, de ulama. Geleidelijk vervangt internet de menselijke autoriteit. Dat geeft de illusie van we^ tenschappelijkheid en waarheid. Salafisten zien de heilige teksten* op internet, die in Saudi-ArabiŽ worden opgesteld en in ket Frans, Nederlands en Engels worden ver-1 taald, als een rechtstreekse band met de profeet en zijn gezellen). Internet doet de grenzen van tijd en ruimte verdwijnen. Zo keren ze terug naar de gouden tijd van de profeet. Jihad-strijders menen via internet directe toegang tot de ware islam te hebben. Zonder menselijke bemiddeling komt de waarheid via het internet. Er zitten geen menselijke auteurs. Niemand is verantwoordelijk.'
De oorlog draait om wie in de moslimwereld de geestelijke autoriteit krijgt. Naast Al Qa'ida noemt Kepel twee leiders die daarom strijden. Niet dat er niet meer zijn, maar ze staan voor een manier om macht te verwerven. 'Je hebt de invloedrijke sjeik Al Qaradawi, die in Qatar een eigen talkshow op Al Jazeera heeft. Hij spreekt veel over
de islam in Europa die hij van groot belang acht omdat het voor hem een machtig middel is om moslims te controleren. Hij gelooft dat alle Europeanen zich ooit tot de islam zullen bekeren en keurt aanslagen als van 9/11 af omdat potentiŽle bekeerlingen daardoor angstig voor de islam worden'.
De andere concurrent is de charismatische Tariq Ramadan, een omstreden Franse moslimleider die ook in Europa in Nederland erg populair is. Hij komt liberaal over, maar zou een fundamentalistische islam voorstaan. VS-inlich-tingendiensten houden er rekening mee dat figuren als Ramadan een nieuwe kalief kunnen worden, de leider van alle moslims. Kepel: 'Ramadan is een soort profeet, een one man-show. Hij heeft zijn persoonlijke charisma, en geen eigen toegang tot de media zoals Qara-dawi. Maar hij vecht zich omhoog, door adviseur van Tony Blair te worden, door een leerstoel te verwerven. Hij wil het intellectuele, redelijke gezicht van de islam worden, veel in praatprogramma's te komen en zo macht uitoefenen.
Radicale moslims gebruiken op internet te hooi en te gras heilige teksten die in hun kraam te pas komen. De moslimwereld laat het gebeuren, het gebrek aan autoriteit is schrijnend. Kepel: 'De islamitische wereld kan niet anders omdat het onderwijs in de moslimwereld totaal is ingestort. Het feit dat de kritische geest totaal is vernietigd, heeft Bin Laden en het salafisme gebaard. Salafisme c'est Ie suivis-me total, slaafse navolging.
Kepel waardeert de islam zeer, maar islam-kenners of moslims die zeggen dat de teksten van Al Qa'ida niets met de islam te maken hebben, moet hij ongelijk geven. 'Ze zijn helaas zijn ook product van een halve eeuw van intellectuele ineenstorting in moslimlanden. Gebrek aan kritische geest heeft Bin Laden gebaard'. Kepel ziet het als de sterkte en de zwakte van de islam dat er geen duidelijke autoriteit is, zoals in de katholieke kerk.. 'Maar niemand is dus ooit verantwoordelijk. Het ligt nooit aan de islam, het zijn anderen die verantwoordelijk zijn. Uitroeiing van Bin Laden is alleen mogelijk als andere moslims hem isoleren. Moslims die zeggen dat hij hun fout niet is, hebben gelijk. Maar hij streeft de hegemonie na in de islam, als ze dat niet willen of er niet in slagen dat te voorkomen, moeten ze niet klagen dat de islam gegijzeld is. Ze hadden zelf voor hegemonie moeten strijden.'

Copyright: De Volkskrant 17-09-2005

DieSter
14-10-05, 07:18
Het is oorlog in de islam. Oorlog om wie het religieuze gezag - en dus de macht - krijgt over meer dan een miljard moslims.

Macht? niet voor iemand die beseft dat alle macht aan Allah behoort, aan Zijn boodschapper en de mu'mineen toen EN nu, er is dus helemaal geen oorlog tussen de oprechten, het krijgen van macht is een grote verantwoordelijkheid omdat diegene die het krijgt voor anderen dan zich zelf verantwoordelijk is. Iemand die vreest zoekt niet naar macht juist om deze zware verantwoordelijkheid. En diegenen die hongerig zijn naar macht die zullen alles ervoor doen het te verkrijgen. Kijk hoe het met Saddam is gegaan en leer de les, macht over meer dan een miljard moslims? nou nee niet echt...meer om wie de bittere pil mag proeven.