PDA

Bekijk Volledige Versie : hadieth omtrent de jihadplicht !!!!!!!!!!Maarten
24-04-02, 18:46
Het lijkt me, dat we echt naar de fundamenten moeten om het echt uit te zoeken.
Maar dat zal wel geen makkie zijn. De Koran staat vol allerlei strijd, en de Hadith?
Maar welke consequenties we daar voor het NU uit moeten trekken, dat nog maar helemaal de vraag.
Maar voorlopig was Y. veel te kort door de bocht. Ik snap Y. goed. Maar kan hij de Islam er bij betrekken?

Even over de Kwaliteit, waarmee Y. dit soort dingen uit zoekt!..

Geplaatst door yehiyaayyash
Allle veldslagen die zijn uitgevoerd in de islam zijn uitgevoerd om de moslims te verdedigen tegen de vervolgingen en omdat de da'wa werd tegengehouden door onrechtvaardige heersers !!
- Laat hij maar eens een encyclopedie openslaan over het Ottomaanse Rijk! Dat stikt van de veroverings-oorlogen. En het stikt werkelijk van de gruwelijke verhalen over de Turkse wreedheid van toen. Met tienduizenden tegelijk werden mensen over de kling gejaagd. Allemaal uit naam van Allah.
( De Serviers motiveerden hun moorden ook nog vanuit die toestanden 400 jaar eerder.)
- De oorlog iran/Irak werd aan beide zijden tot Jihad verklaard, compleet met martelaars en de hele mikmak.
- Als Y. uitgepraat is met zijn ene buurman, die misschien nog onder Hassan II geleefd heeft, die de kneepjes van het vak ook aardig kende, gezien de Westelijke Sahara en zo (nu nóg 2 miljoen vluchtelingen!), dan kan hij naar zijn andere buurman, die misschien Algerijn is, en gevlucht is voor het FIS, die ook al met duizenden tegelijk brandhout van de moslims maakte!

En dit doe ik vanuit m’n luie stoel! Uit m’n duim! Hebben we het nog niet over kleintjes, zoals Bin Laden. En ook nog niet over de hele geschiedenis van de islam.
Christenen kennen de misdaden uit het verleden! Die zoeken dat uit, en houden er geen mooie verhalen over! Nou de moslims nog!
(Kent iemand nog christenen die de kruistochten goed praat, omdat immers de heilige stad Jeruzalem bevrijdt moest worden? Nee. Ik ken wel moslims die daar nog over zeiken. Dezelfde onzin als bij de Serviers dus.)

Sharon is een splintertje vergeleken daar bij. En de Amerikanen, met al hun ziekmakende buitenlandse politiek, in feite ook.
Ik snap niet dat Y. zo onnadenkend kan zijn. Maar die hele moslimwereld lijkt me ontzettend kritiekloos in eigen zaken. Die twee miljoen vluchtelingen van de westelijke Sahara, daar hoor je niemand over. En die Palestijnse vluchtelingenkampen, o.a. in Jordanie, die er al vele jaren zijn, en waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leefden, daar steekt die hele moslimwereld ook al geen poot naar uit!

Ik vind moslims dus tamelijk hypocriet over die Amerikanen. De enige basis voor kritiek is, dat het een Westers land is, en nogal wat pretenties heeft op het gebied van de mensenrechten. En dáar kun je ze op pakken! Nu!

Maar ga niet kijken in de moslimwereld, of in hun geschiedenis. De waarheid over dit soort dingen is, dat machthebbers voortdurend álles misbruikt hebben, zoals het hun uit kwam, ook de godsdiensten, en ook de Islam! Dat is gewoon een standaardwet overal!
En Islam héeft zich daar ook voor laten gebruiken, met instemming van velen! En tot op de dag van vandaag!

En wat Sharon doet, dat is ook tegen het Christendom, tegen Hindoeisme, tegen Boeddhisme, tegen Humanisme, en tegen de Rechten van de Mens! Dus het is onzin om daar een strijd Islam-Amerika van te maken. En eigenlijk is dat dus juist weer een beetje misbruik, om de godsdienst te promoten.
Moslims, look at your own shit. Wij christenen doen dat ook, en hebben niet meer zo’n grote bek over het resultaat van de godsdienst. We weten beter.

De Koran heeft de Palestijnen trouwens weinig te bieden. De rechtvaardigheid van hun strijd volgt misschien eerder uit andere leren, dan uit de Koran. (ook het handvest van de VN.)

Wie weet werkt de Koran zelfs tegen: De Koran erkent Mozes als profeet. Je kunt je echt afvragen, of ze dat niet bindt aan de goddelijke belofte van de Westbank aan de israeli's. Laten we het daar maar even niet over hebben!

Ridouan
24-04-02, 22:56
Ridouan, plaats niet éen fatwa, maar plaats er méer! En neem vooral mee, wat je de vele moslims er over hoort zeggen! Op TV zie je heel wat geleerden (moslim-gezagsdragers, schrijvers en professoren) die laten zien dat ze hérsens hebben.
Dat zegt me heel wat meer, dan een of ander orakel uit Bagdad of zo!

****
Ha die Maarten,

jammer dat jij dit zo stelt, voor de fatwa verwijs ik je naar het andere topic van Y. Chatoloog heeft het al neergezet daar !!! Klik erop. Ik ben het fallikant oneens met wat jij zegt.

Moslim heersers; welke goede is er dan ?
Schrijvers als zij komen met reply vanuit de Goddelijke bronnen
Proffesoren idem..

Een geleerde in de islam heeft zich verdiept in a) de Koran, b) de uitleg ervan, c) de hadieth leer en d ) de geschiedenis van de islam. Het is een specialist op het gebied van de islam....Die raadpleeg ik eerder als een leek.....

groeten

Maarten
30-04-02, 12:03
Yehiyaayyash, ik vind het gewoon erg komisch hoe je probeert om die hele gewelddadige Islamitische geschiedenis weg te poetsen. Daar is een onvoorstelbare hoeveelheid informatie over. Ik zit er niet mee hoor. De middeleeuwen waren wat ze waren, met al hun domheid en onwetendheid. En sindsdien is er overal ter wereld machtsmisbruik, en misbruik van álle goede moraal die in mensen leeft. De énigen die geen oorlogen voeren uit naam van de godsdienst, of zich op grond daarvan menen ernstige schendingen van de mensenrechten te mogen plegen, dat zijn de Boeddhisten! Verder niks! Verder zijn van onze godsdienstige trilogie de Joden nog het meest vredelievend geweest! En verder mogen we uitmaken of de christenen of de moslims het ergst geweest zijn!

1. De Ottomanen zijn gruwelijk geweest. Daar zijn zoveel bronnen van, dat je complete bibliotheken moet verbranden, om dát nog te ontkennen! Jij maakt er weer “cristelijke propaganda” van.. Nou, je doet maar. Die Ottomanen hebben een enorme expansiepolitiek gehad. En als je dacht, dat ze dat door Bidden voor elkaar gekregen hebben: Go your Gang!

De Armeniers?? Een Turk vertelde me hier nog een keer, dat de Armeniers het zelf veroorzaakt hadden, door wel 120 man gruwelijk te vermoorden. Alsof dat een uitleg geeft van die anderhalf miljoen Armeense doden! Ik las eens een heel oud boekje van een Koerd, die het gezien had, die precies beschreef met welke methoden die moorden plaats vonden! Nou, dat waren dus allemaal beschrijvingen van: het baby’s uit moeders snijden, vierendelen met paarden, en talloze manieren van “Creatief met Kromzwaard”. Bijna vermakelijk om te lezen, hoe ze bij elke Armenier persoonlijk weer een nieuwe manier verzonnen, om die zo gruwelijk mogelijk aan zijn einde te laten komen!
En daar werkte iedereen aan mee! Turken, Koerden, en de hele rataplan. Grote stromen vluchtelingen als prooi voor iedereen die zijn steentje wilde bijdragen. Hahaha… En jij noemt dat “het doordringen van verschillende niet-islamitische elementen”???

Wishfull thinking, vriend! Dit waren overtuigde moslims! En als ik even ga graven in die geschiedenis, dan garandeer ik je, dat de godsdienst een stimulator tot dit gedrag geweest zal blijken te zijn! Anders zou de Armeense kwestie de enige grote uitzondering ter wereld zijn geweest! Toon dát maar eens aan!!!

En die Armeniers kunnen zelfs in Néderland nog geen gedenksteen voor die slachtoffers oprichten, zonder dat de Nationalistische Turken hier dermate agressief worden, dat de burgemeester het maar verbied!
De Holocaust wordt na 50 jaar nog steeds over de hele wereld herdacht! Maar die armeniers kunnen met hun anderhalf miljoen slachtoffers nog geen Stéentje oprichten! Vanwege agressieve Moslims !!!!!
En de Turkse regering?? Die maken iedereen af, die er wat van durft te zeggen! Die doen er álles aan om een onpartijdig onderzoek te voorkomen! De Fransen liepen al een miljoenenorder mis. Het Amerikaanse Congres zette de zaak niet op de agenda, vanwege Turkse dreiging. Hahaha.. de hele zaak is een schandaal!
En dan hebben we hier yehíyaayyash, die er het fijne van weet? Heeft niks te maken met moslims?? Hahahahaaaa…

2. Sloeg Hassan II nergens op?? Had deze man geen leerstuk over zijn gezag, en het verband met Allah?? Hadden ál die heersers voor hen dat óok niet??? Hahahahaha!….
Zelfs het bezit van de hele Westelijke Sahara wordt vanuit islamitische beginselen geclaimd!!! Wat lul je man??

3. Het FIS?? Je verhaal is alweer moslim-propaganda! Dacht je echt, dat we hier niet wisten van de aanslagen door het leger? En van de “ondemocratische” staatsgreep? En jij denkt dat je daar de hele misdadigheid van het FIS achter kon verstoppen?? Plus de Islamitische inspiratie daartoe?? Hahahaha… Zie uitgebreid, de feiten en mijn mening (reactie 28 april) op

www.maroc.nl/portal/forums/showthread.php?threadid=20158&goto=newpost

4. Kruistochten? Een documentaire meldde 80.000 doden in totaal. Maar mogelijk zijn er verschillende meningen over. Laat het het dubbele zijn. Of het driedubbele! Dan nóg is het een splíntertje, alleen al in vergelijking tot de Armeense kwestie! En die kwestie zélf is een splintertje van álle oorlogen, die er in de geschiedenis zijn gevoerd, mede in naam van de Islam!

Ik bedoel, zelfs in de oorlog Iran/Irák zijn er meer moslims gedood dan tijdens de kruistochten!!! En maar roepen over Jihad, aan beide zijden! En maar martelaars leveren! De Krúistochten?? Splintertje hoor!

Maarten
30-04-02, 12:07
5. Zei ik ergens, dat de enige kritiek op Amerika is, dat het een Westers land is?? Onzin! Je leest niet! Er staat: de enige reden waarom er zoveel kritiek geleverd wordt op Amerika, is omdat het áls westers land de mensenrechten zo propageert, en ze zich daar niet aan houden! Maar zodra het om moslimlanden gaat, stellen moslims enkel, dat de regimes corrupt zijn, klaar! (en gesteund door het westen, enz..) Dat is ten dele waar. Maar waar je de moslims níet over hoort, dat is alles wat daar mankeert, vanwege islamítische invloed. (ook de corruptie daar, en de vriendjespolitiek.) Maar ook splinterdingetjes: een moslimvrouw bekeert zich tot het christendom, en wordt dús gedood! (Algerije) Klaar! Hoor je niemand meer over in moslimland. (behalve natuurlijk via de Nederlandse TV - dat verwerpelijke medium hé? - waar zo’n vrouw haar verhaal doet!

En onder 8. Mozes! Je kunt me nog méer lullen, maar Mozes kwam met twée belangrijke dingen!! De eerste was het geloof in de ene god, inclusief de tien Geboden. De tweede was de belofte van het “Beloofde Land” (=Westbank) aan de Joden!! En het héle Oude Testament draait daar om, en dat is ontzettend essentieel!!!
In wil je wel waarschuwen, yehiyaayyash: drijf het hier niet op de spits! Want ik ga uitzoeken hoe het zit! Als de Moslims Mozes inderdaad erkennen als Profeet van God, dan kon de ijzeren consequentie daarvan wel eens zijn, dat Mozes’ belangrijkste boodschap (belofte van de Westbank) wel eens vanuit de islam bindend zou kunnen zijn!!!

(je enige geluk is, dat ik politiek voor de Palestijnen ben! En dat ik niet meer vind, dat de joden na 3000 jaar nog veel aanspraak kunnen maken! Maar Islam denkt heel anders over oude zaken!!! Ik zou je maar Héel Erg koest houden hier over!!!)

Tot Slot!

Je zegt: “Terwijl de moslim barmhartig is en eerlijk zegt : Allah geeft zijn belofte alleen aan degene die zijn verplichtingen nakomen , en niet aan degene die de profeten vermoordden en mensen uit hun huizen verjaagden en kinderen door het hoofd schieten !!!!!!

Nou yehiyaayyash, de kruisridders gingen óok met een dergelijke slogan op pad he?
Het énige wat ik hier interessant vind, is dat er mensen zijn zoals jij, die kost wat kost alle gewelddadigheden uit de islamitische geschiedenis proberen onder de mat te vegen. Veel meer respect heb ik voor de moslims, die het inzicht hebben, dat islam iets is, wat misbruikt kan worden! En dat dit vólop gebeurd is!
En voor christendom geld precies hetzelfde! De kruistochten zijn niet eens het ergste. De hele kolonisatie is ontzettend gewelddadig geweest, met christelijke goedkeuring! (je vindt echt geen christen meer, die dáar nog achter staat!

Maar terwijl de christenen volop bezig zijn geweest om élke uitwas, die in naam van christendom plaats gehad heeft, zoveel mogelijk boven tafel te krijgen, zijn de moslims aan éen stuk door bezig om al hun ellende ónder tafel te vegen! Die vinden geloof ik, dat de Islam “onrecht wordt aangedaan”, als je onderzoekt wat het aandeel van de Islam in al die ellende was. Soms worden zelfs honderdduizenden of miljoenen doden afgedaan met een enkele relativering, zoals jij bijvoorbeeld met die Armeniers doet!

Dacht je dat ík niet kon wat jij doet?? Al die christelijke misdaden afdoen als misbruik van macht, corrupte religieuze leiders, dwalende gelovigen, om vervolgens het geloof zelf de hemel in te prijzen??? Juist dát heeft geleid tot het sluiten van de ogen, en het plegen van nog veel méer misdaden! En dit bestaat niet in Islam, zeg je?? Hahahahaha…. Hoog tijd dat jullie eens een keer wakker worden. Het stikt van het misbruik! En tot op de dag van vandaag! En dat zal ook doorgaan óok, mede dankzij jongens als jij, die uit angst voor een slechte naam van de Islam, al die rotzooi onder proberen te stoppen!

Wij christenen zijn jullie vér vooruit op dit punt.
Heb je die rel over die pedofiele priesters al gezien? En wat denk je dan? Wat een rotzooi is het daar? Wrong! Het komt voor, maar niet veel. Dacht je dat al die honderdduizenden priesters zo bezig waren? Nee! Er zijn er een páar, en dat is dan bij de christenen metéen reden om de héle zaak op zijn kop te zetten! Rotzooi wordt meteen in de openbaarheid gegooid, en breed uitgemeten, juist om die op te ruimen. In de moslimwereld zie je nauwelijks zoiets! Allemaal taboe, en je hoort niets! Alles is goed voor de doofpot! En maar roepen hoe geweldig het geloof is!

Echt yehiyaayyash, ik vind dit écht middeleeuwen! Als jullie dit zo blijven doen, dan blijft die rotzooi. En niet de Islam zelf, maar het verbergen van de rotzooi geeft mijn grootste twijfels aan Islam! Jullie moeten écht af van het idee, dat alle negatieve dingen meteen een smet op de islam zijn. Ik denk dat moderne westerse moslims een enorme taak hebben, om juist de rotzooi te scheiden van de goede dingen. En op de site hier, zie je daar nog geen spoor van! Die noodzakelijke strijd wordt nauwelijks gevoerd. En vergis je niet: dat is éen van de redenen waarom een aantal mensen de Islam en achterlijke godsdienst noemen. Dit is hele slechte reclame, echt waar. In Nederland pikken ze zoiets niet, en daar wordt de islam ontzettend op afgerekend.

Jongens als Nabil hier, die laten tenminste zien dat ze kritisch kunnen zijn, en dat ze hun hersens gebruiken. Voor mij is dat meteen reclame voor islam hoor! Blijkbaar combineert zich dat met moslim zijn! Die neem ik dus ook meteen serieus. Ik weet niet wat zijn geloof precies is, maar bij hem hoef ik tenminste niet voortdurend met een potloodje in de hand te zitten, om te kijken wat er nóu weer niet deugt!
Hard roepen, en weg poetsen van wat er niet deugt, dát schaad de Islam!

En als er géen doortimmerde visie op de jihad komt, en géen felle protesten bij misbruik, dan blijft de rotzooi daarin gewóon door gaan! (en wat de moslims hier over Bin Laden hebben laten zien, en de ontzettende slapte met de kritiek daar in, dan zijn ze nog niet ver!)

Mujaahid
22-06-02, 18:45
Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh

Enkele koran verzen na de ahadiht die je hier plaatste.

- Removing oppression and injustice:

"What is the matter with you, that you do not fight in the Path of Allah, and (for the sake) of the oppressed from among the men, women and children...?" [Qur'an, 4:75]

- Establishing justice, well-being and prosperity:

"Had it not been for Allah's countering some people by means of others, the earth would surely have become decadent." [Qur'an, 2:251]

"Verily, We sent our Messengers with clear proofs, and We revealed with them the Scripture and the Balance, in order that mankind might establish justice." [Qur'an, 57:25]

- Removing barriers to the spread of Truth:

"And fight them until there is no more fitnah."
[Qur'an, 8:39]

"And fight, in the Path of Allah, those who fight you,
and do not transgress limits." [Qur'an, 2:190]

"And if they incline towards peace then incline (you also) towards it." [Qur'an, 8:61]

Asalaam ou alaikoem

Mujaahid
02-07-02, 17:34
Salaam alaikoem

Nog een hadith (saheeh).

The Messenger (sallallaahu 'alayhi wa sallam) says,

"When you trade in round-about ways with interest, and take
hold of the tails of cows and become contented with agriculture,
and abandon Jihaad fi-sabeelillaah, Allaah will establish a
disgrace over you which He will not lift off
until you return to your Religion."
[Silsilat al-Saheehah]

Still clearer and more indicative of the fact that Jihaad will continue, and that it endures until the Day of Resurrection, is the Hadeeth narrated on the authority of Salamah Ibn Nufayl Kanadi (radhiallaahu 'anhu). He says,

"I was sitting in the presence of the Messenger of Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam), and a man said, ''O Messenger of Allaah! People have tethered their horses and laid down their arms, saying, 'There is no Jihaad, war is over.'' The Messenger of Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) turned to face him and said,

"Now, now! Fighting has come! And a group of my Ummah will continue
fighting on (the Way of) Truth, and Allaah will subdue the hearts of peoples
and provide for (the Mujaahideen) from them, until the Hour
is established and until Allaah's Promise comes to pass.

And good is tied to the forelock of the
horse until the Day of Resurrection.'"
[Saheeh Sunan al-Nasaa'i]

wa salaam