PDA

Bekijk Volledige Versie : Misdrijf: het land uit!TonH
29-09-05, 21:07
Telegraaf, do 29 sep 2005, 21:07
Verdonk: criminele vreemdeling het land uit
DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil dat vreemdelingen die een misdrijf hebben begaan, Nederland worden uitgezet. Het gaat om migranten met een verblijfsvergunning die door de rechter zijn veroordeeld voor een delict.

http://img359.imageshack.us/img359/2859/verdonk011mp.jpg

Minister Verdonk donderdag aan het woord in de plenaire zaal van de Tweede Kamer tijdens het spoeddebat over naturalisatie.

De minister bespreekt haar voorstel vrijdag in de ministerraad, zo hebben welingelichte bronnen in Den Haag donderdag bevestigd. Het plan is niet van toepassing op erkende vluchtelingen. Nu is het zo dat er pas verblijfsrechtelijke consequenties volgen als een vreemdeling een zwaar misdrijf heeft gepleegd. Verdonk wil dat dat voor alle misdrijven gaat gelden.

TonH
29-09-05, 21:08
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is?

~Panthera~
29-09-05, 21:10
Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is?


Mensen het land uitzetten, die in het land van herkomst vermoord worden ? :moe:

MaRiaH
29-09-05, 21:19
Nou wat mij betreft.. als ze -op voorwaarde dat ze slechts een tijdelijke verblijfvergunning hebben- hier verkrachten, moorden en overvallen, mogen ze direct RETOUR, en eerlijk gezegd kan het me dan geen ruk schelen wat ze in land van herkomst gebeurd...

Tenslotte doen zij dat, wat zij niet willen dat hen geschiedt, wel bij mensen hier. :knife_hea

MaRiaH
29-09-05, 21:20
Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is?

Dat is de belangrijkste vraag in deze vind ik.

want waar trek je de grens, zonder bepaalde misdrijven WEL goed te keuren.. ?
heel lastig.

~Panthera~
29-09-05, 21:33
Geplaatst door MaRiaH
Dat is de belangrijkste vraag in deze vind ik.

want waar trek je de grens, zonder bepaalde misdrijven WEL goed te keuren.. ?
heel lastig.


Yep: brommer gestolen, het land uit ? :wtf:

gh.wille
29-09-05, 21:43
Geplaatst door MaRiaH
Dat is de belangrijkste vraag in deze vind ik.

want waar trek je de grens, zonder bepaalde misdrijven WEL goed te keuren.. ?
heel lastig.

Het ligt er aan waar de (dader ,es ) van daan komt ,kom je uit ATJEH
dan heb je geluk, want wij mogen geen daders uitleveren aan een land waar de doodstraf van toepassing is , die krijg je daar al voor een beetje lekkere smakkerd , laat staan dat je nog wat meer op je kerfstok hebt ,mag je geheid blijven ,zo zie je maar : misdaad loont .
:haha:

Zwarte Schaap
29-09-05, 21:50
Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de definitie van "misdrijf" is?


Het onderscheid tussen misdrijf en overtreding.

Deze onderscheiding is 1 van de pijlers van het straf- en strafprocesrecht.

In Nederland is de driedeling in misdaden, wanbedrijven en overtredingen in 1886 vervangen door de tweedeling misdrijven-overtredingen. De memorie van toelichting spreekt van rechts- resp wetsdelicten. Rechtsdelicten worden hier absoluut gezien, als het ware van nature in strijd met het begrip rechtsorde; wetsdelicten zouden zuiver formeel onrecht zijn.

Deze mening alsook die welke het gevoelen vertolkt dat misdrijven vergrijpen zijn tegen de gerechtigheid Gods en Zijn wet, overtredingen daarentegen slechts delicten tegen de publeike orde, zoals de overheid die regelt en voorschrijft, vormen een motivering van de onderscheiding maar in geen van alle gevallen afdoende verklaring.

Uit 1 en ander volgt de conclusie dat ene kwalitatief onderscheid niet veel of van geringe importantie; is dat rechtsbelang ernstig of licht geschonden is; de wijze van schending abject of lichter afkeurenswaardig?

De verschillen tussen misdrijven en overtredingen slechts per geval zijn vast te stellen en niet terug te voren op wezensverschillen tussen misdrijven en overtredingen als categorieen, maakt ook verklaarbaar dat bepaald gedrag kan stijgen end alen op de 'delictenladder': vroeger was dronken rijden een overtreding later werd het een misdrijf: hashbezit was tot in de jaren 70 een misdrijf; nu is het een overtreding.

Een nieuwe aanduiding van de onvastheid van het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen werd geleverd door de vermogensancties van 1983. Het is daarin mogelijk gemaakt, dat de verdachte door het betalen van een boete aan het OM, strafvervolging voorkomt ter zake van een door hem gepleegd misdrijf, mits daarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld.

Tot het moment van invoering van deze wet was de mogelijkheid van deze zogeheten transactie beperkt tot overtredingen. Sinds 1993 is het zelfs mogelijk misdrijven (van eenvoudige aard) met de politie te transigeren, waarbij het maximum bedrag of fl. 500,- is gesteld (art.74c derde lid WvS). Men zou hierin kunnen lezen dat in het verleden te weinig ernst is gemaakt met het decriminaliseren van lichte vormen van hedrag dat als misdrijf te boek staat. Men kan ook vinden dat de grens van 6 jaar gevangenisstraf (die eveneens in art. 67a SV (ZS: = wetboek van strafvordering) voorkomt) duidt op het bestaan van een latente driedeling.

Hoe ontdekken we of een delict een misdrijf of een overtreding is? Allereerst moeten we dan het strafrechterlijke systeem kennen. De nationale wetgever kan en misdrijven en overtredingen scheppen; de lagere wetgever alleen overtredingen. Dit is de conclusie naar aanleiding van art. 28 van de invoeringswet wetboek van strafrecht (1886). Om er achter te komen of een delict, door de nationale wetgever gecreerd, een misdrijf is of een overtreding, wordt het ons in zoverrre makkelijk gemaakt, dat in het WvS (ZS: = wetboek van strafrecht) in het tweede boek slechts misdrijven, en in het derde boek slechts overtredingen bevat.

In andere wetten (bijv de W.E.D. (ZS:= wet op de economische delicten)) geldt een andere systematiek: of de wet wijst dit direct aan of een delict een misdrijf dan wel een overtreding is (art. 2, lid 4 W.E.D., of de wet wijst dit indirect aan door de vraag of een bepaalde delict een misdrijf oplevert te laten afhangen van des daders opzet (art. 2 lid 1 W.E.D.)

Bron: Strafrecht met mate, 8ste druk Mr. N. Jorg & Mr. C. Kelk

Joesoef
29-09-05, 23:28
Weet iemand nog een vette bank ?

biraat

TonH
30-09-05, 00:00
Geplaatst door Zwarte Schaap
Het onderscheid tussen misdrijf en overtreding.

De verschillen tussen misdrijven en overtredingen slechts per geval zijn vast te stellen en niet terug te voren op wezensverschillen tussen misdrijven en overtredingen als categorieen, maakt ook verklaarbaar dat bepaald gedrag kan stijgen end alen op de 'delictenladder': vroeger was dronken rijden een overtreding later werd het een misdrijf: hashbezit was tot in de jaren 70 een misdrijf; nu is het een overtreding.

Een nieuwe aanduiding van de onvastheid van het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen werd geleverd door de vermogensancties van 1983. Het is daarin mogelijk gemaakt, dat de verdachte door het betalen van een boete aan het OM, strafvervolging voorkomt ter zake van een door hem gepleegd misdrijf, mits daarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld.Lekker stukje tekst... lees je echt met plezier en snellllll :moe:

Maar oprechte dank ZS :fpetaf:

De twee alinea's die ik eruit gehaald heb voorspellen niet veel goeds... wat vandaag nog een overtreding is kan morgen een misdrijf zijn. Dus wanneer in het kader van terrorismebestrijding het niet kunnen identificeren straks een misdrijf wordt is het thuis laten liggen van je paspoort al genoeg om een enkeltje Verweggistan te krijgen?

Ministerie van Justitie:
Misdrijf

Strafbaar feit waarvoor de rechter een gevangenisstraf kan opleggen.

Onno26
30-09-05, 00:14
Deze methode wordt ook in frankrijk al lang toegepast. "La double peine" heet dat. Ik vind het wel correct. Als je inderdaad je land uitgevlucht bent om humanitaire redenen zou je zo blij moeten zijn eindelijk in veilig gebied te zijn dat misdrijven niet bij je opkomen.

TonH
30-09-05, 00:21
Tweede Boek: Misdrijven
Artikelen 92-423
Titel I: Misdrijven tegen de veiligheid van de staat
Artikelen 92-107a
Titel II: Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid
Artikelen 108-114b
Titel III: Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen
Artikelen 115-120b
Titel IV: Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten
Artikelen 121-130a
Titel V: Misdrijven tegen de openbare orde
Artikelen 131-151c
Titel VI: Tweegevecht
Artikelen 152-156
Titel VII: Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht
Artikelen 157-176b
Titel VIII: Misdrijven tegen het openbaar gezag
Artikelen 177-206
Titel IX: Meineed
Artikelen 207-207b
Titel X: Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten
Artikelen 208-215
Titel XI: Valsheid in zegels en merken
Artikelen 216-224
Titel XII: Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken
Artikelen 225-235
Titel XIII: Misdrijven tegen de burgerlijke staat
Artikelen 236-238
Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden
Artikelen 239-254bis
Titel XV: Verlating van hulpbehoevenden
Artikelen 255-260
Titel XVI: Belediging
Artikelen 261-271
Titel XVII: Schending van geheimen
Artikelen 272-273
Titel XVIII: Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
Artikelen 273a-286
Titel XIX: Misdrijven tegen het leven gericht
Artikelen 287-295
Titel XIXA: Afbreking van zwangerschap
Artikelen 296-299
Titel XX: Mishandeling
Artikelen 300-306
Titel XXI: Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
Artikelen 307-309
Titel XXII: Diefstal en stroperij
Artikelen 310-316
Titel XXIII: Afpersing en afdreiging
Artikelen 317-320
Titel XXIV: Verduistering
Artikelen 321-325
Titel XXV: Bedrog
Artikelen 326-339
Titel XXVI: Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden
Artikelen 340-349quater
Titel XXVII: Vernieling of beschadiging
Artikelen 350-354
Titel XXVIII: Ambtsmisdrijven
Artikelen 355-380
Titel XXIX: Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven
Artikelen 381-415b
Titel XXX: Begunstiging
Artikelen 416-420
Titel XXXA: Witwassen
Artikelen 420bis-420quinquies
Titel XXXI: Bepalingen over herhaling van misdrijf aan verschillende titels gemeen
Artikelen 421-423


Dus dit zijn de artikelen waarvoor je gedeporteerd wordt?

Dus ook artikel 113:

Artikel 113
1.
Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.
3.
Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

:moe:

Zwarte Schaap
30-09-05, 02:44
Intrekkingsgronden

Ook in reguliere zaken verschillen de intrekkingsmogelijkheden voor wat betreft openbare orde per vergunning. Een aanvraag voor een vergunning voor bepaalde tijd worden afgewezen of ingetrokken indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Een vergunning voor onbepaalde tijd kan nog slechts worden beëindigd indien de vreemdeling bij onherroepelijk gerechtelijk vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf waartegen meer dan drie jaar is bedreigd.

Ingevolge het huidige beleid kan op grond van artikel 3.86 lid 1 onder c, Vb 2000 in beginsel worden overgegaan tot intrekking en ontzegging van voortgezet verblijf en ongewenstverklaring wegens een inbreuk op de openbare orde als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling door een Nederlandse (of buitenlandse) rechter tot een (gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie jaar. Is dit het geval dan wordt door toetsing aan de criteria van de glijdende schaal in het concrete geval beoordeeld of tot intrekking van de verblijfsvergunning wordt overgegaan.

De huidige wetgeving zegt het volgende:

Vreemdelingenbesluit 2000 (geldend op: 30-09-2005)


Artikel 3.98
1.
De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in artikel 20 van de Wet, kan op grond van artikel 22, eerste lid, onder c, van de Wet worden ingetrokken, indien de vreemdeling wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis een gevangenisstraf, een taakstraf of de maatregel, bedoeld in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht, dan wel het buitenlandse equivalent daarvan, is opgelegd, en de totale duur van de straffen of maatregelen ten minste gelijk is aan de norm , bedoeld in artikel 3.86, tweede lid.

2.
Artikel 3.86, derde tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 3.86

1.
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan worden afgewezen op grond van artikel 18, eerste lid, onder e, van de Wet wegens gevaar voor de openbare orde, indien:
a.
er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag;
b.
de vreemdeling de echtgenoot of de echtgenote, het minderjarige kind, de partner of het meerderjarige kind, bedoeld in artikel 29, onder e of f, van de Wet, is van een in Nederland verblijvende vreemdeling ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, of
c.
de vreemdeling met een verblijfsduur korter dan drie jaar wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd, bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis een gevangenisstraf of jeugddetentie, een taakstraf of een maatregel als bedoeld in artikel 37a, 38m of 77h, vierde lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, dan wel het buitenlandse equivalent daarvan, is opgelegd, en het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte van die straf of maatregel ten minste gelijk is aan de in het tweede lid bedoelde norm ;
d.
de vreemdeling wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaar of meer is bedreigd, bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis een gevangenisstraf of jeugddetentie, een taakstraf of een maatregel als bedoeld in artikel 37a, 38m of 77h, vierde lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, dan wel het buitenlandse equivalent daarvan, is opgelegd, en het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte van die straf of maatregel ten minste gelijk is aan de in het tweede lid bedoelde norm .

2.
De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde norm bedraagt bij een verblijfsduur van:

minder dan 1 jaar: 1 maand;

ten minste 1 jaar, maar minder dan 2 jaar: 3 maanden;

ten minste 2 jaar, maar minder dan 3 jaar: 6 maanden;

ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar: 9 maanden;

ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar: 12 maanden;

ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar: 24 maanden;

ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar: 30 maanden;

ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar: 36 maanden;

ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar: 45 maanden;

ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 54 maanden;

ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar: 60 maanden;

ten minste 15 jaar, maar minder dan 20 jaar: 96 maanden.

3.
Bij de toepassing van het eerste lid, onder c en d, wordt mede betrokken de buiten Nederland gepleegde of bestrafte inbreuk op de openbare orde, voorzover die naar Nederlands recht een misdrijf oplevert waartegen een gevangenisstraf van twee, onderscheidenlijk drie jaren of meer is bedreigd en waarbij de strafmaat vergelijkbaar is met de strafmaat die in Nederland zou zijn opgelegd wanneer het feit in Nederland zou zijn gepleegd.

4.
Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder verblijfsduur verstaan: de duur van het rechtmatige verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet of als Nederlander, direct voorafgaande aan het moment waarop het misdrijf is gepleegd of aangevangen.

5.
Bij de berekening van de in het tweede lid bedoelde norm wordt betrokken:
a.
ingeval van een verblijfsduur van vijf jaren of minder, de totale duur van alle onvoorwaardelijk opgelegde gedeelten van de straffen en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder c en d; en
b.
ingeval van een veroordeling tot een taakstraf: de duur van de vervangende hechtenis die de rechter heeft vastgesteld voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht.

6.
In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag niet afgewezen, indien de vreemdeling minderjarig is en één van zijn ouders met de Nederlandse nationaliteit in Nederland is gevestigd.

7.
In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag niet afgewezen:
a.
bij een verblijfsduur van tien jaren, tenzij er sprake is van een geweldsmisdrijf of handel in verdovende middelen;
b.
bij een verblijfsduur van vijftien jaren, tenzij er sprake is van handel in verdovende middelen, of
c.
bij een verblijfsduur van twintig jaren.

8.
Indien de vreemdeling in Nederland is geboren of voor zijn tiende jaar rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan wel l van de Wet, heeft gekregen, wordt de aanvraag in afwijking van het eerste lid niet afgewezen:
a.
bij een verblijfsduur van tien jaar, tenzij er sprake is van handel in verdovende middelen, of
b.
bij een verblijfsduur van vijftien jaar.

9.
Bij de indiening van de aanvraag ondertekent de vreemdeling van twaalf jaar of ouder een antecedentenverklaring. Het model van de verklaring wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

reason
30-09-05, 08:46
Geplaatst door TonH
De twee alinea's die ik eruit gehaald heb voorspellen niet veel goeds... wat vandaag nog een overtreding is kan morgen een misdrijf zijn. Dus wanneer in het kader van terrorismebestrijding het niet kunnen identificeren straks een misdrijf wordt is het thuis laten liggen van je paspoort al genoeg om een enkeltje Verweggistan te krijgen?


Nee hoor, zo ligt dat gelukkig helemaal niet.
Het onderscheid wordt door de wetgever gemaakt.
Er is altijd een wetgevingsprocedure nodig; dus voorbereiding door het ministerie, kabinetsbesluit, advies van de Raad van State, en besluitvorming door de tweede en eerste kamer.
Dan pas kan een wijziging in het onderscheid tussen overtredingen en misdrijven worden doorgevoerd.

Als een juridisch handboek spreekt over 'de onvastheid van het onderscheid', dan heeft dat niets te maken met willekeurige bewegingen heen en weer tussen die twee categorieën strafbare feiten.
Het gaat erom dat de wetgever (dus de politiek) een oordeel geeft over de mate waarin iets strafwaardig wordt gevonden.
Dat is noodzakelijk tijdgebonden.
De beoordeling van bepaalde zaken is in de loop van de tijd immers aan wijzigingen onderhevig. En dat is maar goed ook!

Wat je laatste opmerking betreft: het gaat alleen om het intrekken van de verblijfsvergunning van niet-nederlanders (en niet-vluchtelingen).
Ik vind het zeer terecht dat dat gebeurt als mensen zich aan misdrijven schuldig maken.

reason
30-09-05, 08:53
Geplaatst door TonH

Dus dit zijn de artikelen waarvoor je gedeporteerd wordt?

Dus ook artikel 113:

Artikel 113
1.
Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
:moe:

1.
Er is geen sprake van "je wordt gedeporteerd". Suggestief en onjuist.

2.
Deze bepaling - 'majesteitsschennis' - wordt zelden in de praktijk gebracht. Er moet natuurlijk wel een rechterlijk vonnis zijn, voordat feitelijk sprake is van een misdrijf. De rechter betrekt in zijn oordeel uiteraard de vrijheid van meningsuiting.

Overigens vind ik dat iemand die in nederland is met een verblijfsvergunning, zich niet bezig zou moeten houden met het beledigen van het staatshoofd van het land waar hij blijkbaar graag een tijdje verblijft.

TonH
30-09-05, 11:09
Geplaatst door reason
Het gaat erom dat de wetgever (dus de politiek) een oordeel geeft over de mate waarin iets strafwaardig wordt gevonden.
Dat is noodzakelijk tijdgebonden.
De beoordeling van bepaalde zaken is in de loop van de tijd immers aan wijzigingen onderhevig. En dat is maar goed ook!

Dat met dat paspoort was een fictief voorbeeld, hoewel je een jaar geleden nog niet eens een boete kreeg, laat staan opgepakt werd voor dat vergrijp.
En die politiek is tegenwoordig zo wispelturig dat je hoofd er van tolt... Incidentwetgeving viert hoogtij dus wat vandaag nog mag is binnen een jaar mogelijk strafbaar.
Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat je voor één strafbaar feit twee maal gestraft werd. Dat is bij dit voorstel wel aan de hand.

Verder heb ik de afgelopen jaren iets te veel politici horen roepen dat hangjongeren die overlast veroorzaken straatterroristen zijn die het land uit moeten...

TonH
30-09-05, 11:13
Geplaatst door reason
1.
Er is geen sprake van "je wordt gedeporteerd". Suggestief en onjuist.

2.
Deze bepaling - 'majesteitsschennis' - wordt zelden in de praktijk gebracht. Er moet natuurlijk wel een rechterlijk vonnis zijn, voordat feitelijk sprake is van een misdrijf. De rechter betrekt in zijn oordeel uiteraard de vrijheid van meningsuiting.

Overigens vind ik dat iemand die in nederland is met een verblijfsvergunning, zich niet bezig zou moeten houden met het beledigen van het staatshoofd van het land waar hij blijkbaar graag een tijdje verblijft.

1. "gedwongen tocht naar een andere plaats" = deportatie... Juist en wat zou ik hier nou suggereren?

2. Dit was het eerste riducule misdrijf dat ik in het WvS tegenkwam... Had vannacht geen zin om verder te lezen, maar als absurd voorbeeld werkt het wel...

mark61
30-09-05, 11:14
Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is?

R Verdonk.

reason
30-09-05, 11:14
Ach, de rechtsstaat is echt niet zo wispelturig als de uitspraken van politici.
Die dingen moet je goed gescheiden gehouden.

Wat betreft het twee maal straffen voor één vergrijp: dat is nog steeds niet mogelijk. Ik weet dus niet welk voorstel je bedoelt.

reason
30-09-05, 11:15
Geplaatst door mark61

/Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is? /

R Verdonk.

Het antwoord was al gegeven (maar dan juist).

freya
30-09-05, 11:16
Geplaatst door TonH
Weet iemand wat de defenitie van "misdrijf" is?

Spugen naar een minister :hihi:

TonH
30-09-05, 11:19
Geplaatst door freya
Spugen naar een minister :hihi:

Vind dat zo iemand aan z'n kloten in de hoogste boom gehangen mag worden... maar het land uit, dat slaat nergens op, nee.

freya
30-09-05, 11:28
Ik voorzie met deze nieuwe maatregel weer allerlei humanitaire drama's. Gezinnen die uit elkaar gehaald worden. Kinderen die zonder ouders naar een ander land gestuurd worden, of die juist alleen hier achterblijven. enz.

Maar daarin is Frau Verdonk natuurlijk gespecialiseerd. :moe:

mark61
30-09-05, 11:36
Geplaatst door reason
Het antwoord was al gegeven (maar dan juist).

Oh pardon.

mark61
30-09-05, 11:37
Geplaatst door freya
Ik voorzie met deze nieuwe maatregel weer allerlei humanitaire drama's. Gezinnen die uit elkaar gehaald worden. Kinderen die zonder ouders naar een ander land gestuurd worden, of die juist alleen hier achterblijven. enz.

Maar daarin is Frau Verdonk natuurlijk gespecialiseerd. :moe:

Jij denkt dat Marokko alleenstaande minderjarigen gaat toelaten? Dan mag Rita Mo VI nog wel ff diep in de ogen kijken.

freya
30-09-05, 11:41
Geplaatst door mark61
Jij denkt dat Marokko alleenstaande minderjarigen gaat toelaten?

Ja leuk, dan zal onze ijzeren Rita wel hele gezinnen collectief gaan straffen.


Dan mag Rita Mo VI nog wel ff diep in de ogen kijken.

Arme man! :loens:

mark61
30-09-05, 11:42
Geplaatst door freya
Arme man! :loens:

Oh, hij overleeft het wel hoor.

MaRiaH
30-09-05, 13:04
Hmmz.. ik zie het toch even iets anders :fplet:

Als je hier komt omdat je gevlucht bent uit je land van herkomst, dan zou je op de 1e plaats dankbaar mogen zijn dat je hier kan verblijven.
Een normaal mens wil dan graag een nieuwe toekomst opbouwen, een beter leven creeren etc.

Indien je dan het ontfatsoen hebt je op het criminele circuit te begeven.. dan is het niet meer dan terecht dat je niet meer welkom bent.

De houding van sommige Nederlanders is werkelijk te soft voor woorden. Ondermijnen van je eigen veiligheid en leefgenot, noem ik dat.
Ze lachen je uit om die houding.

Waarom zou je een crimineel hier willen houden die geen Nederlander is?

waarom is winkeldiefstal een uitzondering?
geven we dan niet een signaal af dat stelen ok is?

mag inbreken ook?
Ook als het bij jou was?

Zou jij als je zelf een nieuw leven moet opbouwen in een ander land, gaan stelen in je gastland?
wat denk je wat er dan met je gebeurt.. ?

We moeten es af van dat softe gedoe!

Iedere vluchteling is welkom.. wat mij betreft.
Maar wel gedragen.. en de ernst van het vergrijp doet er eigenlijk niet toe. Dit soort gedrag kun je niet tolereren omdat het uiteindelijk de maatstaven in je eigen maatschappij aantast.

Dergelijk gedrag zorgt er o.a. voor dat veel Nederlanders zeer negatief staan tegenover asielzoekers.
Dat leidt uiteindelijk ook tot NOG scherpere tweedeling in de samenleving, waar groepen Nederlanders van allochtone afkomst ook de dupe van zullen zijn.

Nee dat kan niet.
Ik ben het dus eens met terugsturen van vluchtelingen, nieuwkomers etc. die in een asielaanvraag verkeren of tijdelijk verblijfstatus hebben
indien zij enig crimineel gdrag vertonen.. al jatten ze een fiets!

Over normen en waarden gesproken.. :aanwal:

wytze
30-09-05, 13:13
Geplaatst door MaRiaH
Hmmz.. ik zie het toch even iets anders :fplet:Zou jij als je zelf een nieuw leven moet opbouwen in een ander land, gaan stelen in je gastland?
wat denk je wat er dan met je gebeurt.. ?

Over normen en waarden gesproken.. :aanwal:


Ik denk dat ik, als ik word betrapt, door de politie van dat land word gearresteerd en in een politiecel word vastgehouden en dan later voor de rechter daar moet verschijnen die mij dan naar alle waarschijnlijkheid een boete of gevangenisstraf zal opleggen, afhankelijk van de aard van het misdrijf dat ik gepleegd zou hebben.

MaRiaH
30-09-05, 13:17
Geplaatst door wytze
Ik denk dat ik, als ik word betrapt, door de politie van dat land word gearresteerd en in een politiecel word vastgehouden en dan later voor de rechter daar moet verschijnen die mij dan naar alle waarschijnlijkheid een boete of gevangenisstraf zal opleggen, afhankelijk van de aard van het misdrijf dat ik gepleegd zou hebben.

Doe dat maar es in Australie, de VS of in Marokko als je daar een asielaanvraag hebt lopen..

dan kun je gewoon gaan hoor..
en terecht.

het gaat natuurlijk alleen om mensen die een tijdelijk verblijfstatus hebben, hier niet geboren zijn(want anders ben je gewoon Nederlander m.i.) en vluchtelingen die in een asielprocedure zijn..

Europeanen, die vrij reizen, en crimineel zijn, zouden wat mij betreft ook een ook een verbod voor Nederland moeten krijgen..
(ik denk dan aan criminele Polen, duisters, joegoslaven, etc.)

mark61
30-09-05, 13:18
Geplaatst door MaRiaH
Hmmz.. ik zie het toch even iets anders :fplet:

Je bent grappig, maar tante Rita ziet hier voor haar geestesoog bendes tasjesdievende jonge NL-Marokkanen uit Amsterdam-West. I tell you, zonder bronvermelding.

Geen verdwaalde Irakese intellectuelen die Das Kapital ontvreemden uit de boekhandel. Daar zijn er ook niet zoveel van. Die rotten langzaam weg te Lelystad.

wytze
30-09-05, 13:22
Geplaatst door MaRiaH


het gaat natuurlijk alleen om mensen die een tijdelijk verblijfstatus hebben, hier niet geboren zijn(want anders ben je gewoon Nederlander m.i.) en vluchtelingen die in een asielprocedure zijn..
weet je wel hoeveel geld mensen krijgen die in een asielprocedure zitten?

MaRiaH
30-09-05, 13:22
Geplaatst door mark61
Je bent grappig, maar tante Rita ziet hier voor haar geestesoog bendes tasjesdievende jonge NL-Marokkanen uit Amsterdam-West. I tell you, zonder bronvermelding.

Geen verdwaalde Irakese intellectuelen die Das Kapital ontvreemden uit de boekhandel. Daar zijn er ook niet zoveel van. Die rotten langzaam weg te Lelystad.

Onmogelijk want dat zijn Nederlanders, met veelal de Nederlandse nationaliteit,die kun je niet uitzetten. Daar ben ik ook tegen uiteraard.

Wat Rita vindt zal me mijn reet roesten, het ging nou ff om mijn mening.. en daarom noem ik expliciet de TIJDELIJKE verblijfsvergunning..

Dat zou inderdaad een tasjesrovende marokkaan kunnen zijn die hier net een tijdelijke verblijfsstatus heeft door bijv. een huwelijk met een Nederlandse marokkaanse..

In dit geval.. eigen schuld dikke bult. :corcky:

mark61
30-09-05, 13:23
Geplaatst door MaRiaH
Doe dat maar es in Australie, de VS of in Marokko als je daar een asielaanvraag hebt lopen..

dan kun je gewoon gaan hoor..
en terecht.

het gaat natuurlijk alleen om mensen die een tijdelijk verblijfstatus hebben, hier niet geboren zijn(en dus Nederlander zijn m.i.) en vluchtelingen.

De genoemde landen doen niet (meer) aan asiel verlenen.

Ik schat dat de helft van de in NL geboren 'allo's' geen NL paspoort heeft. Schaap, statistieken bij de hand?

Het lijkt erop dat je denkt dat iemand die in NL geboren wordt automatisch NLer is. Dat is dus niet zo. Het gedonder met die scholieren aan de Poolse grens bijvoorbeeld kwam voornamelijk door een aantal onder hen die een nieuw document hadden, een speciaal visum. Ze hadden nl. geen Nederlands paspoort, maar ook geen visum aangevraagd bij de Poolse ambassade in Rabat. Als die bestaat dan. ¿Capisce?

Magoed, ik dwaal af.

Wat heb jij toch met asielzoekers? Daar zijn er maar een handjevol van. Die doen geen vlieg kwaad, maar worden door autochtonen met pek en veren ingesmeerd en het dorp uitgejaagd. En zitten vervolgens depressief te wezen te Lelystad.

MaRiaH
30-09-05, 13:24
Geplaatst door wytze
weet je wel hoeveel geld mensen krijgen die in een asielprocedure zitten?

Je denkt al als een echte Nederlander.. :knipoog:

Ze hebben een bed, een dak boven hun hoofd en zakgeld. soit.
alles om te overleven en meer dan ze ooit hadden in het land van herkomst, bwvs.

Dat is toch geen excuus om te stelen?
kom op zeg!

mark61
30-09-05, 13:25
Geplaatst door MaRiaH
Onmogelijk wat dat zijn Nederlanders, met de Nederlandse nationaliteit, die kun je niet uitzetten.

Aha. Jij denkt dus echt dat hier geboren = NL paspoort. U vergist zich, donna mia.

MaRiaH
30-09-05, 13:26
Geplaatst door mark61
De genoemde landen doen niet (meer) aan asiel verlenen.

Ik schat dat de helft van de in NL geboren 'allo's' geen NL paspoort heeft. Schaap, statistieken bij de hand?

Het lijkt erop dat je denkt dat iemand die in NL geboren wordt automatisch NLer is. Dat is dus niet zo. Het gedonder met die scholieren aan de Poolse grens bijvoorbeeld kwam voornamelijk door een aantal onder hen die een nieuw document hadden, een speciaal visum. Ze hadden nl. geen Nederlands paspoort, maar ook geen visum aangevraagd bij de Poolse ambassade in Rabat. Als die bestaat dan. ¿Capisce?

Magoed, ik dwaal af.

Wat heb jij toch met asielzoekers? Daar zijn er maar een handjevol van. Die doen geen vlieg kwaad, maar worden door autochtonen met pek en veren ingesmeerd en het dorp uitgejaagd. En zitten vervolgens depressief te wezen te Lelystad.

Schat ik heb er niks mee en niks tegen..
maar ik vind gewoon dat ALS ze crimineel gedrag vertonen, hun rechten verspelen..
Nederland is toch geen rovershol.. :knipoog:

reason
30-09-05, 13:27
Geplaatst door wytze
weet je wel hoeveel geld mensen krijgen die in een asielprocedure zitten?

Ze krijgen gratis kost en inwoning.

Nou kun je daar schamper over gaan doen, maar het zou van de zotte zijn als nederland iedereen die dit land binnenloopt maar direct een bijstandsuitkering moet geven.

wytze
30-09-05, 13:27
Geplaatst door MaRiaH
Je denkt al als een echte Nederlander..

Ze hebben een bed, een dak boven hun hoofd en zakgeld. soit.
alles om te overleven en meer dan ze ooit hadden in het land van herkomst, bwvs.

Dat is toch geen excuus om te stelen?
kom op zeg!weet je ook hoeveel zakgeld ze krijgen?

MaRiaH
30-09-05, 13:27
Geplaatst door mark61
Aha. Jij denkt dus echt dat hier geboren = NL paspoort. U vergist zich, donna mia.

No no no.. dat denk ik niet..
IK vind dat ALS je hier bent geboren, je Nederlander bent.. :D

tis puur en alleen mijn mening..

MaRiaH
30-09-05, 13:28
Geplaatst door reason
Ze krijgen gratis kost en inwoning.

Nou kun je daar schamper over gaan doen, maar het zou van de zotte zijn als nederland iedereen die dit land binnenloopt maar direct een bijstandsuitkering moet geven.

dat zei ik ook al..
en ze krijgen ook nog zakgeld..

reason
30-09-05, 13:29
Geplaatst door mark61
Aha. Jij denkt dus echt dat hier geboren = NL paspoort. U vergist zich, donna mia.

Ik denk dat de meeste jongeren van Marokkaanse afkomst in Nederland de Nederlandse nationaliteit hebben.

MaRiaH
30-09-05, 13:29
Geplaatst door wytze
weet je ook hoeveel zakgeld ze krijgen?

weinig, maar genoeg.
ze hoeven tenslotte geen enkel levensonderhoud te betalen..

Hoeveel zakgeld krijg ik in Marokko of de VS? :haha:

reason
30-09-05, 13:31
Geplaatst door wytze
weet je ook hoeveel zakgeld ze krijgen?

Weinig (heb het 's gelezen; 1 of 2 tientjes per maand of zo).
Maar zoals ik zei; geen reden om direct een bijstandsuitkering te geven.
Kost en inwoning staan voorop.
Nederland heeft ze niet gehaald!

mark61
30-09-05, 13:32
Geplaatst door MaRiaH
No no no.. dat denk ik niet..
IK vind dat ALS je hier bent geboren, je Nederlander bent.. :D

tis puur en alleen mijn mening..

Oh vertel het Rita even. Want jouw gevoelens tellen ff niet voor de wet, vrees ik.

MaRiaH
30-09-05, 13:33
Geplaatst door mark61
Oh vertel het Rita even. Want jouw gevoelens tellen ff niet voor de wet, vrees ik.

Dat kreng beantwoordt haar telefoon niet.

:jammer:

wytze
30-09-05, 13:34
Geplaatst door MaRiaH
weinig, maar genoeg.
ze hoeven tenslotte geen enkel levensonderhoud te betalen..

Hoeveel zakgeld krijg ik in Marokko of de VS? :haha:


en ze hebben naast de maaltijden verder niks nodig?


ik hoop dat het je nooit overkomt dat je familie word vermoord en jij vijf keer verkracht en je huis word afgefikt waarna je naar de VS of Marokko moet vluchten.

MaRiaH
30-09-05, 13:35
Geplaatst door reason
Weinig (heb het 's gelezen; 1 of 2 tientjes per maand of zo).
Maar zoals ik zei; geen reden om direct een bijstandsuitkering te geven.
Kost en inwoning staan voorop.
Nederland heeft ze niet gehaald!

Daar gaat het me niet om.. die mensen hadden wel een reden te vluchten.. en ik vind het bijvoorbeeld ook weer belachelijk dat zo n asielaanvraag zo lang duurt.. ze niet mogen gaan werken en dan 3 jaar uit hun neus zitten te vreten met een 10 euro zakgeld.. :verward:

Het gaat mij PUUR om het afkeuren van crimineel gedrag.

Crimineel, dan ben je teveel..

of tewel, de zwakste schakel. :hihi:

Er moet nog een hoop veranderd worden, maar die olifant in die poceleinkast, die pakt het veel te eenzijdig aan.
Waardoor ze -terecht-veel weerstand oproept.

MaRiaH
30-09-05, 13:39
Geplaatst door wytze
en ze hebben naast de maaltijden verder niks nodig?


ik hoop dat het je nooit overkomt dat je familie word vermoord en jij vijf keer verkracht en je huis word afgefikt waarna je naar de VS of Marokko moet vluchten.

ik ook niet...
maar ik zou niet stelen in het gastland..
en daar ging het om.

(beetje flauw dit, je doet alsof ik geen medeleven voor vluchtelingen heb.. ik heb duidelijk gezegd dat iedereen hier welkom is, wat mij betreft, behalve criminelen.)

En dan hoop ik maar dat ze bij jouw je huis niet leegstelen en je hersens inslaan voor je portemonnaie...

:fpiraat:

wytze
30-09-05, 13:40
Geplaatst door reason
Weinig (heb het 's gelezen; 1 of 2 tientjes per maand of zo).
Maar zoals ik zei; geen reden om direct een bijstandsuitkering te geven.
Kost en inwoning staan voorop.
Nederland heeft ze niet gehaald!
ik zie nog mogelijkheden tussen 1 a 2 tientjes per maand en een bijstandsuitkering. :roker:

mark61
30-09-05, 13:41
Geplaatst door reason
Ik denk dat de meeste jongeren van Marokkaanse afkomst in Nederland de Nederlandse nationaliteit hebben.

Je zou ervan staan te kijken. In any case, dan is dit een storm in een glas water. Troebel water, maar toch.

In 2004 waren er in NL 94.400 Marokkanen en 101.800 Turken. Das veel, ik schat zo'n 25%, maar minder dan ik dacht inderdaad.

Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=37556&D1=33-42,135-137,143-194&D2=(l-11)-l&DM=SLNL&LA=nl&TT=2

wytze
30-09-05, 13:43
Geplaatst door MaRiaH
ik ook niet...
maar ik zou niet stelen in het gastland..
en daar ging het om.stel, het overkomt je wel en je zit met een giga-trauma in de VS en je wordt behandeld op de manier zoals je hier in nederland wordt behandeld als asielzoeker: veel wantrouwen, ongeloof over je vluchtverhaal en eigenlijk een beetje alsof jij de crimineel bent.
Je krijgt zin om te roken of in een fles drank om de ergste pijn van de traumas en je behandeling even te kunnen vergeten. maar je zakgeld laat het niet toe.............

~Panthera~
30-09-05, 13:44
Geplaatst door wytze
stel, het overkomt je wel en je zit met een giga-trauma in de VS en je wordt behandeld op de manier zoals je hier in nederland wordt behandeld als asielzoeker: veel wantrouwen, ongeloof over je vluchtverhaal en eigenlijk een beetje alsof jij de crimineel bent.
Je krijgt zin om te roken of in een fles drank om de ergste pijn van de traumas en je behandeling even te kunnen vergeten. maar je zakgeld laat het niet toe.............


Dan jatte ik de shag toch echt in AH.

MaRiaH
30-09-05, 13:44
Geplaatst door wytze
ik zie nog mogelijkheden tussen 1 a 2 tientjes per maand en een bijstandsuitkering. :roker:

Is een bijstandsuitkering ook een goede reden om te gaan stelen? :knipoog:

Ik denk dat zij meer overhouden om vrij te besteden dan iemand met een bijstandsuitkering..

MaRiaH
30-09-05, 13:46
Geplaatst door wytze
stel, het overkomt je wel en je zit met een giga-trauma in de VS en je wordt behandeld op de manier zoals je hier in nederland wordt behandeld als asielzoeker: veel wantrouwen, ongeloof over je vluchtverhaal en eigenlijk een beetje alsof jij de crimineel bent.
Je krijgt zin om te roken of in een fles drank om de ergste pijn van de traumas en je behandeling even te kunnen vergeten. maar je zakgeld laat het niet toe.............


ach ja, zo kan ik nog wel wat scenario's verzinnen.

keuzes maken en budgetteren..
Ik zou NIET gaan stelen.

met een bijstanduitkering idem.
Hoe kun je stelen goedkeuren?

Keur je het van heroine-verslaafden ook goed??
ik bedoel maar, zelfde voorbeeld, best begrijpelijk, maar toch niet goed te keuren??

mark61
30-09-05, 13:48
Geplaatst door MaRiaH
ik ook niet...
maar ik zou niet stelen in het gastland..
en daar ging het om.

Maar waarom blijf je criminaliteit en vluchtelingen aan elkaar koppelen als je weet dat a) het Verdonk natuurlijk om 'marokkaantjes' te doen is en b) vluchtelingen een minderheid onder het totaal aantal 'allochtonen' vormen?

Dat begrijp ik niet, en je gaat maar door.

wytze
30-09-05, 13:48
Geplaatst door MaRiaH
Is een bijstandsuitkering ook een goede reden om te gaan stelen? :knipoog:

Ik denk dat zij meer overhouden om vrij te besteden dan iemand met een bijstandsuitkering..er zijn mensen die op bijstandsniveua zo'n 150 euro overhouden, na vaste kosten, om de hele maand op te leven. Ja, die mogen van mij een brood jatten.

mark61
30-09-05, 13:49
Geplaatst door wytze
stel, het overkomt je wel en je zit met een giga-trauma in de VS en je wordt behandeld op de manier zoals je hier in nederland wordt behandeld als asielzoeker: veel wantrouwen, ongeloof over je vluchtverhaal en eigenlijk een beetje alsof jij de crimineel bent.
Je krijgt zin om te roken of in een fles drank om de ergste pijn van de traumas en je behandeling even te kunnen vergeten. maar je zakgeld laat het niet toe.............

De VS doet niet aan asielverlening. Nou ja, bij hoge uitzondering. Op humanitaire gronden. Niet politiek of anderszins.

MaRiaH
30-09-05, 13:49
Geplaatst door wytze
er zijn mensen die op bijstandsniveua zo'n 150 euro overhouden, na vaste kosten, om de hele maand op te leven. Ja, die mogen van mij een brood jatten.

belachelijk!!

er zijn er trouwens die wel minder overhouden..

wytze
30-09-05, 13:50
Geplaatst door ~Panthera~
Dan jatte ik de shag toch echt in AH.en ik de whisky in galll&gall

wytze
30-09-05, 13:51
Geplaatst door MaRiaH
belachelijk!!

wer zijn er trouwens die wel minder overhouden..


nog minder? daar hoor jij ook bij of zit je boven minimumniveau?

~Panthera~
30-09-05, 13:52
Geplaatst door wytze
en ik de whisky in galll&gall

Mooi, nu het brood nog: Bakkerij T Stoepje ? :D

wytze
30-09-05, 13:55
Geplaatst door ~Panthera~
Mooi, nu het brood nog: Bakkerij T Stoepje ? :D


strak plan! :duim:

~Panthera~
30-09-05, 13:56
Geplaatst door wytze
nog minder? daar hoor jij ook bij of zit je boven minimumniveau?

Nog minder ? dan heb je geen leven meer. :moe:

MaRiaH
30-09-05, 13:56
Geplaatst door mark61
Maar waarom blijf je criminaliteit en vluchtelingen aan elkaar koppelen als je weet dat a) het Verdonk natuurlijk om 'marokkaantjes' te doen is en b) vluchtelingen een minderheid onder het totaal aantal 'allochtonen' vormen?

Dat begrijp ik niet, en je gaat maar door.

Het ging om tijdelijke verblijfsvergunningen en nieuwkomers en dergelijke.
als die marokkaantjes-zoals jij ze noemt- een tijdelijke verblijfsvergunning hebben en crimineel zijn dan mogen ze van gaan.

Ik heb weergegeven hoe IK erover denk.

Hoe Verdonk dit wil gebruiken kan ik niet invullen.
als ze dit wil toepassen om geboren en getogen criminele nederlandse marokkanen te lozen. dan ben ik het daar uiteraard niet mee eens.

Maar het gaat -aldus het artikel- om verblijfsvergunningen.

MaRiaH
30-09-05, 13:57
Geplaatst door ~Panthera~
Nog minder ? dan heb je geen leven meer. :moe:

en dan heb je volgens jullie het recht om te stelen?

volgens mij dus niet.

mark61
30-09-05, 14:01
Geplaatst door ~Panthera~
Nog minder ? dan heb je geen leven meer. :moe:

Ik heb het net 8 maanden met 950 euro pm gedaan. Daar moesten mijn reiskosten nog vanaf. Ik hield 150 euro over om de boodschappen van te doen. Da was vette lol. En recht op huursubsdie had ik niet.

~Panthera~
30-09-05, 14:01
Geplaatst door MaRiaH
en dan heb je volgens jullie het recht om te stelen?

volgens mij dus niet.

Yep, van mij wel.

De Staat heeft hier voor een menswaardig bestaan te zorgen, dat hebben we afgesproken in de Rechten Van De Mens.
Doen ze dat dus niet, dan mogen mensen van mij een brood jatten. :roker:

mark61
30-09-05, 14:02
Geplaatst door MaRiaH
Het ging om tijdelijke verblijfsvergunningen en nieuwkomers en dergelijke.
als die marokkaantjes-zoals jij ze noemt- een tijdelijke verblijfsvergunning hebben en crimineel zijn dan mogen ze van gaan.

Dat zijn er dus zo'n 200.000. Ik hoop dat ze zich een beetje inhouden.


Hoe Verdonk dit wil gebruiken kan ik niet invullen.
als ze dit wil toepassen om geboren en getogen criminele nederlandse marokkanen te lozen. dan ben ik het daar uiteraard niet mee eens.

Nou dat wil ze dus.


Maar het gaat -aldus het artikel- om verblijfsvergunningen.

Yep. 200.000 of 'em.

~Panthera~
30-09-05, 14:02
Geplaatst door mark61
Ik heb het net 8 maanden met 950 euro pm gedaan. Daar moesten mijn reiskosten nog vanaf. Ik hield 150 euro over om de boodschappen van te doen. Da was vette lol. En recht op huursubsdie had ik niet.


Dat "vette lol" zal dus ook niet komisch geweest zijn, neem ik aan ?

mark61
30-09-05, 14:05
Geplaatst door ~Panthera~
Dat "vette lol" zal dus ook niet komisch geweest zijn, neem ik aan ?

Neuh, maar ik heb de bakker met rust gelaten.

~Panthera~
30-09-05, 14:06
Geplaatst door mark61
Neuh, maar ik heb de bakker met rust gelaten.


ja goed, maar stel dat je NOG MINDER had overgehouden ?

Wat dan ? ergens ligt er een grens, waarop je niet anders kan.

wytze
30-09-05, 14:06
Geplaatst door MaRiaH
en dan heb je volgens jullie het recht om te stelen?

volgens mij dus niet.dat snap ik, maar kun je een beetje een indicatie geven van hoeveel per maand jij moet rondkomen?

MaRiaH
30-09-05, 14:07
Geplaatst door wytze
dat snap ik, maar kun je een beetje een indicatie geven van hoeveel per maand jij moet rondkomen?

Zou dat wat toevoegen aan de discussie? :cheefbek:

Ik ben overigens blij dat je het snapt , want dat is precies mijn punt.

wytze
30-09-05, 14:11
Geplaatst door MaRiaH
Zou dat wat toevoegen aan de discussie? :cheefbek:nou. t zou wat helpen maar t hoeft natuurlijk niet. als je zelf ook met minder dan 150 moet rondkomen of bijv. maar 1 of 2 tientjes per maand hebt en je steelt nog steeds niet dan zou ik waardering voor je standpunt kunnen opbrengen.

mark61
30-09-05, 14:19
Geplaatst door ~Panthera~
ja goed, maar stel dat je NOG MINDER had overgehouden ?

Wat dan ? ergens ligt er een grens, waarop je niet anders kan.

Tegen die tijd duikt er wel ergens een uitkering op, denk ik. Zo niet, dan moet ik toch dringend een andere baan zoeken. Which I did.

Ik weet dat je in NL beter niet kan werken, dan houd je vaak veel meer over. Ziek systeem.

MaRiaH
30-09-05, 14:20
Geplaatst door wytze
nou. t zou wat helpen maar t hoeft natuurlijk niet. als je zelf ook met minder dan 150 moet rondkomen of bijv. maar 1 of 2 tientjes per maand hebt en je steelt nog steeds niet dan zou ik waardering voor je standpunt kunnen opbrengen.

Ik zou nooit stelen..
tenzij.. ik totaal geen inkomen zou hebben (zoals bijv. in sommige andere landen) en je kind en jezelf moet voeden uit levensbehoud.
Dan vind ik het begrijpelijk.

maar dat is in nederland niet aan de orde.

Maar we dwalen wel af..

Nogmaals iedereen is hier welkom wat mij betreft..
maar als ze vandaag binnenkomen en volgende week stelen..
tja dan houdt het wat mij betreft op.

En nogmaals.. het gaat MIJ niet om mensen die hier al jaren verblijven of geboren zijn etc.

wytze
30-09-05, 14:25
Geplaatst door MaRiaH
Ik zou nooit stelen..
tenzij.. ik totaal geen inkomen zou hebben (zoals bijv. in sommige andere landen) en je kind en jezelf moet voeden uit levensbehoud.
Dan vind ik het begrijpelijk.

maar dat is in nederland niet aan de orde.

we dwalen helemaal niet af. niet aan de orde zeg je?
wat denk je van mensen die uitgeprocedeerd zijn en op straat worden gegooid? met kinderen en al.
en nee, ze kunnen niet terug naar hun land van herkomst.

~Panthera~
30-09-05, 14:27
Geplaatst door mark61
Tegen die tijd duikt er wel ergens een uitkering op, denk ik. Zo niet, dan moet ik toch dringend een andere baan zoeken. Which I did.

Ik weet dat je in NL beter niet kan werken, dan houd je vaak veel meer over. Ziek systeem.


Dus het "arbeidsethos" zit er bij jou ook behoorlijk ingeramt ?

mark61
30-09-05, 14:28
Geplaatst door ~Panthera~
Dus het "arbeidsethos" zit er bij jou ook behoorlijk ingeramt ?

Ja. :)

Wie moet anders de pijp rokende houden? Sinterklaas?

~Panthera~
30-09-05, 14:30
Geplaatst door mark61
Ja. :)

Wie moet anders de pijp rokende houden? Sinterklaas?

Das een ander topic, Bro. ;)

Mijn God, ik dacht dat ik oud was. :moe:

Klinkt toch verdacht veel op "In het zweet des aanschijns en zo" :hihi:

MaRiaH
30-09-05, 14:32
Geplaatst door wytze
we dwalen helemaal niet af. niet aan de orde zeg je?
wat denk je van mensen die uitgeprocedeerd zijn en op straat worden gegooid? met kinderen en al.
en nee, ze kunnen niet terug naar hun land van herkomst.

yup daar heb je gelijk in..
dat is vaak een zeer ernstige situatie..
zijn er gelukkg niet al teveel..

sommigen keren ook wel terug, sommigen willen niet, of werken illegaal..er zit veel variatie in die groep..

de echt schrijnende gevallen worden gelukkig veelal opgevangen door kerken.

ben het met je eens dat dit schrijnend is. :droef:

Maar nogmaals, ik ben geen onmens, integendeel.. ik zou liever deze mensen helpen met het geld wat het kost om criminelen te berechten.. :D

het gaat me niet om de goeden, maar om de slechten.. die in wezen misbruik maken van hun geboden kansen. :jammer:

mark61
30-09-05, 14:36
Geplaatst door ~Panthera~
Das een ander topic, Bro. ;)

Mijn God, ik dacht dat ik oud was. :moe:

Klinkt toch verdacht veel op "In het zweet des aanschijns en zo" :hihi:

Ja sis. :(

reason
30-09-05, 14:36
Geplaatst door mark61

/ Geplaatst door MaRiaH
quote:
Hoe Verdonk dit wil gebruiken kan ik niet invullen.
als ze dit wil toepassen om geboren en getogen criminele nederlandse marokkanen te lozen. dan ben ik het daar uiteraard niet mee eens. /

Nou dat wil ze dus.


Ik denk dat de in Nederland geboren en getogen marokkanen over het algemeen ook de Nederlandse nationaliteit hebben.
De 91.000 door jou opgezochten, zijn vermoedelijk in marokko geboren. En hier gekomen bv. voor een huwelijk.
Als zo iemand in de periode dat hij/zij een verblijfsvergunning heeft (dus voordat iemand wordt genaturaliseerd tot nederlander), een misdrijf pleegt, mag hij/zij van mij per ommegaande vertrekken.
It's as simple as that.
Not welcome anymore.

Geldt ook voor pakweg een amerikaan, een braziliaan of een zuidafrikaan.

~Panthera~
30-09-05, 14:38
Geplaatst door mark61
Ja sis. :(


Sterkte, Bro. http://www.millan.net/minimations/smileys/consoling1.gif (http://www.millan.net)

MaRiaH
30-09-05, 14:39
Geplaatst door reason
Ik denk dat de in Nederland geboren en getogen marokkanen over het algemeen ook de Nederlandse nationaliteit hebben.
De 91.000 door jou opgezochten, zijn vermoedelijk in marokko geboren. En hier gekomen bv. voor een huwelijk.
Als zo iemand in de periode dat hij/zij een verblijfsvergunning heeft (dus voordat iemand wordt genaturaliseerd tot nederlander), een misdrijf pleegt, mag hij/zij van mij per ommegaande vertrekken.
It's as simple as that.
Not welcome anymore.

Geldt ook voor pakweg een amerikaan, een braziliaan of een zuidafrikaan.

ja volgens mij zeg ik dat ook de hele tijd..
maar misschien ben jij duidelijker dan ik.. :D

Tis wel tricky dat ze zegt verblijfsvergunningen ipv. tijdelijke verblijfsvergunningen.
Ik vind het alleen van toepassing op de TIJDELIJKE verblijfsvergunningen.

(en dus geen mensen bij wie hun verblijfsvergunning al 30 jaar is verlengd.. (bestaan die?))

mark61
30-09-05, 14:40
Geplaatst door reason
Ik denk dat de in Nederland geboren en getogen marokkanen over het algemeen ook de Nederlandse nationaliteit hebben.
De 91.000 door jou opgezochten, zijn vermoedelijk in marokko geboren. En hier gekomen bv. voor een huwelijk.
...

Ik denk dat je criminaliteit onder NLMarokkanen vooral onder de categorie tot 21 moet zoeken. Zou het niet?

Dus eigenlijk heb jij het over de hypothetische categorie van importpartners die nog in de wittebroodsweken on the rampage gaan. Geloof je het zelf?

Jij vermoedt dat wel, maar we weten dat niet. Wel weet ik dat dat Polen-gedoe ging over allochtone scholieren zonder NL-paspoort. Remember: als pappie en mammie geen NL-nationaliteit hebben heb jij m ook niet.

De kwestie is dus dat er veel mensen zijn die niet van plan zijn de NL-nationaliteit aan te vragen. Dat vind ik eigenaardig, magoed.

Wat dacht je van dubbele paspoorthouders? Ook maar druut?

mark61
30-09-05, 14:41
Geplaatst door ~Panthera~
Sterkte, Bro. http://www.millan.net/minimations/smileys/consoling1.gif (http://www.millan.net)

Pak een senseo. Dan ga ik m maandag weer voor je verdienen. :hihi:

~Panthera~
30-09-05, 14:48
Geplaatst door mark61
Pak een senseo. Dan ga ik m maandag weer voor je verdienen. :hihi:


Doe ik, rat. :hihi:


http://www.millan.net/minimations/smileys/flowerysmile.gif (http://www.millan.net)

mark61
30-09-05, 14:55
Geplaatst door ~Panthera~
Doe ik, rat. :hihi:


http://www.millan.net/minimations/smileys/flowerysmile.gif (http://www.millan.net)

Dat wordt crematieas in je darkroast, pasterop.

freya
30-09-05, 14:57
Geplaatst door MaRiaH
en dan heb je volgens jullie het recht om te stelen?

volgens mij dus niet.

Hoeveel geld geef jij per week uit?

Eerlijk zeggen, en ook het waspoeder, de gezichtscreme, maandverband, schoonmaakspullen enz meetellen.

mark61
30-09-05, 15:00
Ik eis asielzoekergezichtscrèmesubsidie! :fuckit2:

~Panthera~
30-09-05, 15:03
Geplaatst door mark61
Dat wordt crematieas in je darkroast, pasterop.Zover ben ik nog niet, laat me nou ff genieten. :hihi:

mark61
30-09-05, 15:05
Geplaatst door ~Panthera~
Zover ben ik nog niet, laat me nou ff genieten. :hihi:

Hou je gemak dan ff. Wie weet zit er poederslagroom in straks in december.

MaRiaH
30-09-05, 15:07
Geplaatst door freya
Hoeveel geld geef jij per week uit?

Eerlijk zeggen, en ook het waspoeder, de gezichtscreme, maandverband, schoonmaakspullen enz meetellen.

per week?

niks, 0,0 aan de voorbeelden die noemt.

~Panthera~
30-09-05, 15:07
Geplaatst door mark61
Hou je gemak dan ff. Wie weet zit er poederslagroom in straks in december.

:haha: zie ik zo wit ? komop, ff doorwerken ja ? :hihi:

kwil ook nog een boom. :knipoog:

~Panthera~
30-09-05, 15:08
Geplaatst door MaRiaH
per week?

niks, 0,0


:fplet: WOW !!!!!!! Heb je een Sugardaddy ? :hihi:

freya
30-09-05, 15:10
Geplaatst door MaRiaH
per week?

niks, 0,0 aan de voorbeelden die noemt.

AH, je woont nog bij je moeder thuis?

MaRiaH
30-09-05, 15:24
Geplaatst door freya
AH, je woont nog bij je moeder thuis?

hahah nee tuurlijk niet

Koop jij iedere week waspoeder en make-up?
ik niet

ik ga hier overigens echt niet mijn prive financieen uit de doeken doen..
Het doet totaal niet ter zake, aangezien het over criminaliteit ging.

wytze
30-09-05, 15:29
Geplaatst door MaRiaH


ik ga hier overigens echt niet mijn prive financieen uit de doeken doen..
Het doet totaal niet ter zake, aangezien het over criminaliteit ging.wel degelijk ter zake. ik wil graag weten op wat voor duistere manieren jij aan je geld komt. :roker:

MaRiaH
30-09-05, 15:35
Geplaatst door wytze
wel degelijk ter zake. ik wil graag weten op wat voor duistere manieren jij aan je geld komt. :roker:


IK? duister? :engel:

mark61
30-09-05, 15:36
Geplaatst door wytze
wel degelijk ter zake. ik wil graag weten op wat voor duistere manieren jij aan je geld komt. :roker:

Nou ja, je weet wel, die gelegaliseerde prostitutie die ze huwelijk noemen... :rolleyes:
:hihi:

MaRiaH
30-09-05, 15:39
Geplaatst door mark61
Nou ja, je weet wel, die gelegaliseerde prostitutie die ze huwelijk noemen... :rolleyes:

:hihi:

Nope,
dat zal ik dit deel maar verklappen dan ..

Ik ben een alleenstaande moeder met 1 dochter. ongehuwd dus.
geen vader in beeld want die had er niet zo n zin zin in.

Ik ben een mix, 50% nl
Mijn dochter is half allochtoon.
En als wij stelen hoeven we dus niet het land uit... :stout:

Nah.. is alles zo duidelijk?
:gniffel:

~Panthera~
30-09-05, 15:43
Geplaatst door mark61
Nou ja, je weet wel, die gelegaliseerde prostitutie die ze huwelijk noemen... :rolleyes:

:hihi:

wytze
30-09-05, 15:57
Geplaatst door MaRiaH
Nope,


Nah.. is alles zo duidelijk?
:gniffel:


niet alles nee. de bron van je inkomsten nog niet :roker:

freya
30-09-05, 16:04
Geplaatst door MaRiaH


Koop jij iedere week waspoeder en make-up?
ik niet

Ik vroeg niet deze week, maar per week, een gemiddelde dus.


ik ga hier overigens echt niet mijn prive financieen uit de doeken doen..
Het doet totaal niet ter zake, aangezien het over criminaliteit ging.

Het doet wel ter zake. Veel mensen staan onmiddelijk met een vingertje klaar om anderen te veroordelen, terwijl ze zich absoluut niets kunnen voorstellen bij de situatie van de ander.

Ik schat dat de meeste mensen minstens E100,- per week zullen uitgeven of nog veel meer.
Dan is het heel makkelijk om te roepen dat een ander maar beter moet budgeteren met E100 per maand. Zelf zouden de meesten het niet kunnen.

Als je echt geen nagel hebt om mee aan je kont te krabben dan vind ik winkeldiefstal begrijpelijk. Zeker als het om eerste levensbehoeften gaat. Een maatschappij waar zoveel welvaart is, zou gewoon beter voor ALLE burgers moeten zorgen, voordat het stelen van eten zwaar bestraft wordt.

~Panthera~
30-09-05, 16:06
Geplaatst door freya
Ik vroeg niet deze week, maar per week, een gemiddelde dus.Het doet wel ter zake. Veel mensen staan onmiddelijk met een vingertje klaar om anderen te veroordelen, terwijl ze zich absoluut niets kunnen voorstellen bij de situatie van de ander.

Ik schat dat de meeste mensen minstens E100,- per week zullen uitgeven of nog veel meer.
Dan is het heel makkelijk om te roepen dat een ander maar beter moet budgeteren met E100 per maand. Zelf zouden de meesten het niet kunnen.

Als je echt geen nagel hebt om mee aan je kont te krabben dan vind ik winkeldiefstal begrijpelijk. Zeker als het om eerste levensbehoeften gaat. Een maatschappij waar zoveel welvaart is, zou gewoon beter voor ALLE burgers moeten zorgen, voordat het stelen van eten zwaar bestraft wordt.


Ben ik het helemaal mee eens, ondanks dat ik geen 100 euro per week te besteden heb, en ik ook niet steel. :duim:

freya
30-09-05, 16:15
Geplaatst door ~Panthera~
ondanks dat ik geen 100 euro per week te besteden heb, en ik ook niet steel. :duim:

Bij mij idem. Daardoor weet ik hoe moeilijk het is en kan ik me voorstellen hoe verschrikkelijk het moet zijn als je nog minder hebt.

~Panthera~
30-09-05, 16:18
Geplaatst door freya
Bij mij idem. Daardoor weet ik hoe moeilijk het is en kan ik me voorstellen hoe verschrikkelijk het moet zijn als je nog minder hebt.


Precies, het is altijd makkelijk over "anderen" lullen, als je het zelf redelijk goed hebt.

"try walking in their shoes" denk ik dan.
Het kan altijd slechter.

mark61
30-09-05, 16:31
Geplaatst door MaRiaH
Nope,
dat zal ik dit deel maar verklappen dan ..

Nou nou, de full Maria. Als zowel jij als je dochter 50/50 zijn, dan is hier sprake van hermafroditisme. :hihi:


Tenzij papa natuurlijk ook mix is. Tuig is het, papa's.

Magoed, nooit maandverbandzorgen begrijp ik. Count yr blessings. :)

MaRiaH
30-09-05, 16:50
Geplaatst door mark61
Nou nou, de full Maria. Als zowel jij als je dochter 50/50 zijn, dan is hier sprake van hermafroditisme. :hihi:


Tenzij papa natuurlijk ook mix is. Tuig is het, papa's.


Je hebt het helemaal goed begrepen. :melig:

Ik noem zoiets echter geen papa maar verwekker.. :ego:

MaRiaH
30-09-05, 16:52
Geplaatst door freya

Het doet wel ter zake. Veel mensen staan onmiddelijk met een vingertje klaar om anderen te veroordelen, terwijl ze zich absoluut niets kunnen voorstellen bij de situatie van de ander.


En jij hoopt mij natuurlijk te kunnen pakken op dat vingertje..
hahaha :D

Typisch vrouwen overigens, het gaat over mensen die misbruik maken van hun gastland.. en vervolgens heb jij al bedacht dat ik .. etc. en vul maar in.

Jij hebt geen idee over mij en dat wilde ik graag zo houden.
Mijn mening staat los van situaties waarin ik kan verkeren, verkeerd heb of verkeer.. Tenzij ik het wil delen, uiteraard..

Weet je trouwens wat me gelukkigste tijd was?
Met bedoeinen door de Negev woestijn trekken.. alles wat we hadden was een deken, een kameel, na3na3 en wat meel om brood te bakken.. Wat voelde dat rijk!
:haha:

mark61
30-09-05, 16:56
Geplaatst door MaRiaH
Ik noem zoiets echter geen papa maar verwekker.. :ego:

Das nog iets te veel eer. Geloof ik. Volgende keer maar frodie, Herma.

mark61
30-09-05, 16:57
Geplaatst door MaRiaH
En jij hoopt mij natuurlijk te kunnen pakken op dat vingertje..
hahaha

:haha:

Die met die doublé ring met groeibriljanten. Geef het maar toe!

MaRiaH
30-09-05, 17:01
Geplaatst door mark61
Die met die doublé ring met groeibriljanten. Geef het maar toe!

I'm too good voor dit Forum :ego:

:knipoog:

mark61
30-09-05, 17:05
Geplaatst door MaRiaH
I'm too good voor dit Forum :ego:

Hoezo too good, doen alsof je zielig & hongerig bent en dan een complete vakantie aftroggelen terwijl je voor een paar ton aan je vinger hebt hangen?

Of je bedoelt Wassenaars too good? Tja, je ziet die lui al in de Lidl tegenwoordig. Niks meer om je voor te schamen.

MaRiaH
30-09-05, 17:06
Geplaatst door mark61
Hoezo too good, doen alsof je zielig & hongerig bent en dan een complete vakantie aftroggelen terwijl je voor een paar ton aan je vinger hebt hangen?

Of je bedoelt Wassenaars too good? Tja, je ziet die lui al in de Lidl tegenwoordig. Niks meer om je voor te schamen.

Nu je het zegt, heb je al geboekt?
:hihi:

mark61
30-09-05, 17:07
Geplaatst door MaRiaH
Nu je het zegt, heb je al geboekt?
:hihi:

Ja eh had je niet meteen kunnen zeggen dat het voor drie personen was? Nou moek alles weer omgooien.

Ik zie net dat jij een geheel verzorgde strand-kampeervakantie kunt regelen. Waarom dan naar de Can Eil?

freya
30-09-05, 17:13
Geplaatst door MaRiaH
En jij hoopt mij natuurlijk te kunnen pakken op dat vingertje..
hahaha :DIk heb dat vingertje van jou al lang zien langskomen in dit topic, toen je oordeelde over asielzoekers.

Jarenlang van hot naar her gestuurd worden, wonen in te kleine kamertjes in overbevolkte opvangcentra in the middle of nowhere en dan geen geld voor sigaretten of een bezoekje aan familie of vrienden.

Doe het maar eens :moe:

MaRiaH
30-09-05, 17:14
Geplaatst door mark61
Ja eh had je niet meteen kunnen zeggen dat het voor drie personen was? Nou moek alles weer omgooien.

Ik zie net dat jij een geheel verzorgde strand-kampeervakantie kunt regelen. Waarom dan naar de Can Eil?

Dat is ook wel eens lekker..
ik hou wel van afwisseling natuurlijk..
en als jij toch betaalt.. ....

mark61
30-09-05, 17:15
Geplaatst door freya
Ik heb dat vinger van jou al lang zien langskomen in dit topic, toen je oordeelde over asielzoekers.

Jarenlang van hot naar her gestuurd worden, wonen in te kleine kamertjes in overbevolkte opvangcentra in the middle of nowhere en dan geen geld voor sigaretten of een bezoekje aan familie of vrienden.

Het sprookje is nog niet af. Vervolgens een leuk huisje op het platteland, alwaar je binnen het jaar weggetreiterterroriseerd wordt door de hun cultuur beschermende locale jeugd. Brrrrr.

mark61
30-09-05, 17:18
Geplaatst door MaRiaH
Dat is ook wel eens lekker..
ik hou wel van afwisseling natuurlijk..
en als jij toch betaalt.. ....

Maar ik ga liever kamperen. Nou heb je me lekker gemaakt. Doen ze ook patat frituren in die tenten? :chef:

MaRiaH
30-09-05, 17:18
Geplaatst door freya
Ik heb dat vingertje van jou al lang zien langskomen in dit topic, toen je oordeelde over asielzoekers.

Jarenlang van hot naar her gestuurd worden, wonen in te kleine kamertjes in overbevolkte opvangcentra in the middle of nowhere en dan geen geld voor sigaretten of een bezoekje aan familie of vrienden.

Doe het maar eens :moe:

je bent inderdaad een muts.:D
en je leest niet goed.

ik hou er niet zo van om woorden in de mond gelegd te krijgen...
dus Nogmaals en laatste keer... alle vluchtelingen, asielzoekers, huwelijkskandidaten, zijn welkom wat mij betreft.. maar criminelen; dat zijn die mensen die misbruik maken van je hulp, weet je wel, die kunnen weer vertrekken.

Of vind jij het prima als je zielige logeetje de spullen van je zoon jat..?

MaRiaH
30-09-05, 17:21
Geplaatst door mark61
Maar ik ga liever kamperen. Nou heb je me lekker gemaakt. Doen ze ook patat frituren in die tenten? :chef:

wat denk je zelf??

maar als je het zelf meeneemt kan het best..
litertje olijfolie en een pan..

Moet te doen zijn..

MaRiaH
30-09-05, 17:23
Geplaatst door mark61
Het sprookje is nog niet af. Vervolgens een leuk huisje op het platteland, alwaar je binnen het jaar weggetreiterterroriseerd wordt door de hun cultuur beschermende locale jeugd. Brrrrr.

Dat is nu precies wat ik bedoel.. de goeden lijden altijd onder het image van de kwaden..

freya
30-09-05, 17:26
Geplaatst door MaRiaH
je bent inderdaad een muts.:D
en je leest niet goed.

ik hou er niet zo van om woorden in de mond gelegd te krijgen...
dus Nogmaals en laatste keer... alle vluchtelingen, asielzoekers, huwelijkskandidaten, zijn welkom wat mij betreft.. maar criminelen; dat zijn die mensen die misbruik maken van je hulp, weet je wel, die kunnen weer vertrekken.


Ik vind mensen die in zo'n erbarmelijke situatie zitten en wel eens een pakje sigaretten jatten, geen criminelen die misbruik maken, maar mensen in nood.Of vind jij het prima als je zielige logeetje de spullen van je zoon jat..?

Als dat kind zelf helemaal geen speelgoed heeft, dan zou hij niet bij mij hoeven jatten, omdat het hem/haar met liefde gegeven zou worden.
En jatte het dan toch nog, dan zou ik het nog steeds niet buiten zetten.

MaRiaH
30-09-05, 17:27
Geplaatst door freya
Ik vind mensen die in zo'n erbarmelijke situatie zitten en wel eens een pakje sigaretten jatten, geen criminelen die misbruik maken, maar mensen in nood.

Als dat kind zelf helemaal geen speelgoed heeft, dan zou hij niet bij mij hoeven jatten, omdat het hem/haar met liefde gegeven zou worden.
En jatte het dan toch nog, dan zou ik het nog steeds niet buiten zetten.

Ik had het kunnen weten :hihi:

mark61
30-09-05, 18:03
Geplaatst door MaRiaH
wat denk je zelf??

maar als je het zelf meeneemt kan het best..
litertje olijfolie en een pan..

Moet te doen zijn..

Nou, ik denk dat je in een bedoeïnentent aardig kan frituren. Wel de zijflappen goed openzetten. En voor de zekerheid een emmer zand klaarzetten. Maar dat lijkt me nauwelijks een probleem.

mark61
30-09-05, 18:05
Geplaatst door MaRiaH
Dat is nu precies wat ik bedoel.. de goeden lijden altijd onder het image van de kwaden..

Zou het? Jij denkt dat een familie wordt weggepest omdat de lieve jeugd op tv heeft gezien dat die anderen van 'ze' (de nondescripte groep 'buutenlanders') uit roven en stelen gaan? :confused:

Juliette
30-09-05, 19:59
Geplaatst door MaRiaH
Hmmz.. ik zie het toch even iets anders :fplet:

Als je hier komt omdat je gevlucht bent uit je land van herkomst, dan zou je op de 1e plaats dankbaar mogen zijn dat je hier kan verblijven.
Een normaal mens wil dan graag een nieuwe toekomst opbouwen, een beter leven creeren etc.

Indien je dan het ontfatsoen hebt je op het criminele circuit te begeven.. dan is het niet meer dan terecht dat je niet meer welkom bent.

De houding van sommige Nederlanders is werkelijk te soft voor woorden. Ondermijnen van je eigen veiligheid en leefgenot, noem ik dat.
Ze lachen je uit om die houding.

Waarom zou je een crimineel hier willen houden die geen Nederlander is?

waarom is winkeldiefstal een uitzondering?
geven we dan niet een signaal af dat stelen ok is?

mag inbreken ook?
Ook als het bij jou was?

Zou jij als je zelf een nieuw leven moet opbouwen in een ander land, gaan stelen in je gastland?
wat denk je wat er dan met je gebeurt.. ?

We moeten es af van dat softe gedoe!

Iedere vluchteling is welkom.. wat mij betreft.
Maar wel gedragen.. en de ernst van het vergrijp doet er eigenlijk niet toe. Dit soort gedrag kun je niet tolereren omdat het uiteindelijk de maatstaven in je eigen maatschappij aantast.

Dergelijk gedrag zorgt er o.a. voor dat veel Nederlanders zeer negatief staan tegenover asielzoekers.
Dat leidt uiteindelijk ook tot NOG scherpere tweedeling in de samenleving, waar groepen Nederlanders van allochtone afkomst ook de dupe van zullen zijn.

Nee dat kan niet.
Ik ben het dus eens met terugsturen van vluchtelingen, nieuwkomers etc. die in een asielaanvraag verkeren of tijdelijk verblijfstatus hebben
indien zij enig crimineel gdrag vertonen.. al jatten ze een fiets!

Over normen en waarden gesproken.. :aanwal:

Op het eerste zicht lijkt je tekst ergens steek te houden. Op het 2de niet meer.

Je veronderstelt teveel. Waar jij dankbaarheid veronderstelt (op het randje af koloniaal) ziet zo'n vluchteling het misschien meer als een 'recht op een beter leven'.

Wat doe je bijvoorbeeld met het principe dat eenzelfde misdrijf eenzelfde straf vereist? Een apart strafrecht organiseren voor autochtonen en allochtonen?

Lijkt me een slecht idee.

Arvid
30-09-05, 20:45
Misschien kan beter een onderscheid worden gemaakt in overtredingen en misdaden.
Voor verkrachting/moord of iets dergelijks zeg ik meteen het land uit.
Voor het jatten van een brood vind ik een wat lagere straf beter.

TonH
30-09-05, 23:05
Inmiddels is duidelijk dat Verdonk haar plannen, zoals gewoonlijk, weer eens voor een deel heeft moeten inslikken:

Telegraaf, vr 30 sep 2005, 17:17 | 12 reacties
Kabinet akkoord met uitzetplan Verdonk
DEN HAAG - Vreemdelingen die binnen drie jaar na aankomst in Nederland een misdrijf plegen waarop een gevangenisstraf staat, kunnen het land worden uitgezet. Dat geldt ook voor vreemdelingen die meerdere keren veroordeeld worden tot kleine celstraffen, zogeheten veelplegers.

Het kabinet ging vrijdag akkoord met dit voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om het beleid aan te scherpen. Het gaat om vreemdelingen die rechtmatig in Nederland zijn. Vaak hebben ze een reguliere verblijfsvergunning in het kader van gezinsvorming, studie of werk.

Nu kunnen vreemdelingen met een verblijfsvergunning pas na een zwaar misdrijf Nederland uitgezet worden als ze hun straf hebben uitgezeten. Het kabinet wil dit ook bij lichtere vergrijpen mogelijk maken als ze nog relatief kort in Nederland zijn. Net als voorheen wordt wel per individueel geval een afweging gemaakt, waarbij alle feiten en omstandigheden worden meegewogen. Verdonk weigerde vrijdag na afloop van de ministerraad dan ook voorbeelden te geven.

De bewindsvrouw hoopt dat van de maatregel een preventief effect uitgaat. " We willen voorkomen dat nieuwkomers het criminele pad opgaan. Ze zijn hier te gast en ze moeten zich goed gedragen. Ook moet het personen afschrikken die met slechte bedoelingen naar Nederland willen komen."

In de brief die Verdonk vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde, staat dat de aanwezigheid van criminele vreemdelingen, onder wie een grote groep veelplegers, een groeiend probleem is. De strengere aanpak van veelplegers sluit aan op het beleid voor deze groep criminelen, dat vorig jaar in gang is gezet. Daarbij wordt iemand veroordeeld voor het totale criminele verleden en niet alleen voor afzonderlijke delicten.

Intrekking van de verblijfsvergunning en uitzetting kan ook na die drie jaar verblijf in Nederland gebeuren. Maar dan is dat voor ernstigere misdrijven. Dit is berekend volgens een zogeheten glijdende schaal. Het kabinet wil ook mensen met een asielvergunning eronder laten vallen, maar voor hen gelden meer waarborgen omtrent hun verblijf. Illegalen kunnen altijd al worden uitgezet, ook zonder dat ze een misdrijf plegen.

De aanscherping is volgens het kabinet in lijn met het advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en met wat andere Europese landen doen. Nederland zou hiermee samen met Denemarken en Noorwegen het strengste openbare orde beleid hebben in Europa, aldus Verdonk in haar brief.

Verdonk kan in de Kamer rekenen op steun van in ieder geval CDA en VVD. Coalitiegenoot D66 is negatiever. Fractieleider Dittrich vindt het voorstel " veel te streng", ondanks de afzwakking. Het aanvankelijke plan was volgens hem dat bij nieuwkomers alle misdrijven eronder vielen, maar dat is nu beperkt tot misdrijven waarop een celstraf staat. Dat zijn overigens de meeste. "Ik vind dat het om ernstige misdrijven moet gaan." De PvdA is ook kritisch. Woordvoerder Dijsselbloem zei eerder al dat hij het veel te ver vond gaan.

Hoogleraar vreemdelingenrecht prof.dr. A.van Kalmthout is zeer kritisch. Volgens hem zijn er nu al tal van mogelijkheden om criminele vreemdelingen uit te zetten "en die worden lang niet allemaal benut". Voor hem is de vraag wat er gaat veranderen. "Moet iemand echt veroordeeld zijn en een celstraf hebben ondergaan? Kunnen ook mensen eronder vallen die een lichte taakstraf hebben gekregen?"

Van Kalmthout, werkzaam aan de Universteit van Tilburg, ziet ook het risico dat vreemdelingen anders en eerder worden vervolgd. "Afhankelijk van het concrete voorstel dreigt discriminatie en grote rechtsongelijkheid te ontstaan." Hij vreest ook dat "het onderscheid tussen 'wij' en 'zij' wordt aangescherpt". Vreemdelingen zijn meer dan een 'gast'. " Zij dragen bij en maken deel uit van de samenleving, het gaat niet om toeristen die kort hier verblijven."

Ten slotte vreest Van Kalmthout dat de verantwoordelijke diensten overbelast raken. "De groep mensen die voor uitzetting in aanmerking komt, wordt steeds groter, terwijl men tot nu toe er niet in slaagt de zware gevallen uit te zetten. Maak de problemen niet groter."

~Panthera~
30-09-05, 23:11
Ja, voor een deel, maar het is toch weer 2 stappen opgekrikt. :moe:
Dacht je dat ze dat niet wist ?

MaRiaH
30-09-05, 23:16
Geplaatst door Arvid
Misschien kan beter een onderscheid worden gemaakt in overtredingen en misdaden.
Voor verkrachting/moord of iets dergelijks zeg ik meteen het land uit.
Voor het jatten van een brood vind ik een wat lagere straf beter.

ja dat vind ik ook..

Dit vind ik ook vereist met het zicht op de mensenrechten.

Als iemand een fiets jat kun je hem niet de doodstraf geven, wat in sommige gevallen misschien wel zou gebeuren als je ze naar het land van herkomst verwijst.

Bij zwaardere misdrijven vind ik het hun eigen verantwoording.

Waar ik ook nog wel voorstander van zou zijn is straffen met een tweede kans.
Bijv. bij de lichtere vergrijpen zou je kunnen straffen volgens ons strafrecht maar wel met een waarschuwing.
Een tweede keer hangen er wel consequenties aan; niet direct terugsturen maar bijv. uitstel van naturalisatie naast de reguliere straf.
En begeleiding door professionals. (Wanneer je een brood steelt omdat je geen eten hebt is daar ook hulp nodig.)

Vallen ze dan nog in herhaling --> wegwezen.

Maar de zwaardere misdrijven, waaronder moord, roofoverval, verkrachting, straatroof etc. (ik twijfel een beetje over inbraak) zou ik zeggen retour en :zwaai:

TonH
30-09-05, 23:20
Geplaatst door MaRiaH
ja dat vind ik ook..

Dit vind ik ook vereist met het zicht op de mensenrechten.

Als iemand een fiets jat kun je hem niet de doodstraf geven, wat in sommige gevallen misschien wel zou gebeuren als je ze naar het land van herkomst verwijst.

Bij zwaardere misdrijven vind ik het hun eigen verantwoording.

Waar ik ook nog wel voorstander van zou zijn is straffen met een tweede kans.
Bijv. bij de lichtere vergrijpen zou je kunnen straffen volgens ons strafrecht maar wel met een waarschuwing.
Een tweede keer hangen er wel consequenties aan; niet direct terugsturen maar bijv. uitstel van naturalisatie naast de reguliere straf.
En begeleiding door professionals. (Wanneer je een brood steelt omdat je geen eten hebt is daar ook hulp nodig.)

Vallen ze dan nog in herhaling --> wegwezen.

Maar de zwaardere misdrijven, waaronder moord, roofoverval, verkrachting, straatroof etc. (ik twijfel een beetje over inbraak) zou ik zeggen retour en :zwaai:

Wat is dat toch met Nederlanders dat ze iedereen tegenwoordig dit kloteland willen uitpleuren... Doe dat dan ook even met die goorlappen die hier al 5 generaties wonen en hun kinderen verkrachten...

MaRiaH
30-09-05, 23:24
Geplaatst door Juliette

Wat doe je bijvoorbeeld met het principe dat eenzelfde misdrijf eenzelfde straf vereist? Een apart strafrecht organiseren voor autochtonen en allochtonen?

Lijkt me een slecht idee.


Mij ook.
dat is ook niet wat ik zeg, je maakt het nu veel te zwart -wit.

allochtonen en autochtonen is een tweedeling die jij nu maakt.
ik bedoel de groep nieuwkomers of mensen met tijdelijke verblijfsstatus.
het gaat om een specifieke groep, dit zijn niet altijd allochtonen, maar bijv. ook duitse drugsverslaafden, amerikanen, europeanen etc.

Bij misdrijven hebben ze hier m.i niets meer te zoeken.

Allochtonen die hier verblijven met nl nat. of langdurige verbl.verg. zijn m.i. Nederlanders. En vallen derhalve ook onder het Ned. strafrecht.

~Panthera~
30-09-05, 23:30
Geplaatst door TonH
Wat is dat toch met Nederlanders dat ze iedereen tegenwoordig dit kloteland willen uitpleuren... Doe dat dan ook even met die goorlappen die hier al 5 generaties wonen en hun kinderen verkrachten...


Precies, ook optyfen. :terrorist

MaRiaH
30-09-05, 23:32
Geplaatst door TonH
Wat is dat toch met Nederlanders dat ze iedereen tegenwoordig dit kloteland willen uitpleuren... Doe dat dan ook even met die goorlappen die hier al 5 generaties wonen en hun kinderen verkrachten...

Hoezo iedereen??
wat een ongenuanceerde reactie.. dat staat er toch gvd niet!
had van jou verwacht dat je beter zou lezen..

En dat terwijl JIJ vind dat Nederlanders die zich in Griekenland misdragen eruit gepleurd moeten (en terecht!)

dat is ook met 2 maten meten zeg.. :wow:

TonH
30-09-05, 23:33
Geplaatst door MaRiaH
Mij ook.
dat is ook niet wat ik zeg, je maakt het nu veel te zwart -wit.

allochtonen en autochtonen is een tweedeling die jij nu maakt.
ik bedoel de groep nieuwkomers of mensen met tijdelijke verblijfsstatus.
het gaat om een specifieke groep, dit zijn niet altijd allochtonen, maar bijv. ook duitse drugsverslaafden, amerikanen, europeanen etc.

Bij misdrijven hebben ze hier m.i niets meer te zoeken.

Allochtonen die hier verblijven met nl nat. of langdurige verbl.verg. zijn m.i. Nederlanders. En vallen derhalve ook onder het Ned. strafrecht.

En toch is die tweedeling de concequentie. Straffen is er om voor je misdaad te boeten. Daarna mag je weer aan de maatschappij deelnemen. Alleen één bepaalde groep wordt daarna NOG eens gestraft door ze het land uit te schoppen. Was 1x straffen niet genoeg voor hen? Of geldt dat soms voor beide groepen. Dan moet je ook iedereen de Noordzee in sturen...

MaRiaH
30-09-05, 23:36
Geplaatst door ~Panthera~
Precies, ook optyfen. :terrorist

Waar zou je ze heensturen?
dat zijn namelijk Nederlanders..

Dus nu pleit je ineens dat je Marokkaanse of Iraakse overbuurman met zijn ned. nationaliteit van de 4e generatie moet oppleuren als hij een vrouw verkracht? :fplet:

Dat is wel wat verdergaand dan wat hierboven stond.
Ik vind namelijk dat dat echt niet kan!
Dat zijn allemaal Nederlanders

TonH
30-09-05, 23:36
Geplaatst door MaRiaH
Hoezo iedereen??
wat een ongenuanceerde reactie.. dat staat er toch gvd niet!
had van jou verwacht dat je beter zou lezen..

En dat terwijl JIJ vind dat Nederlanders die zich in Griekenland misdragen eruit gepleurd moeten (en terecht!)

dat is ook met 2 maten meten zeg.. :wow:

Ik heb je reacties heel goed gelezen.

Inwoners van dit land zijn inwoners van dit land... of ze hier nu 3 of 50 jaar wonen. Vakantiegangers zijn vakantiegangers. Heel vreemd dat je met die vergelijking komt. Vakantiegangers zijn idd 'gasten', inwoners NIET.

~Panthera~
30-09-05, 23:36
Heb wel eens eerder gezegd, dat die tweedeling de bedoeling blijkbaar is van het zooitje in Den Haag.
Kan er nog steeds mijn vinger niet opleggen waarom. :moe:
Wordt wel duidelijk over een tijd, denk ik.

MaRiaH
30-09-05, 23:37
Geplaatst door TonH
En toch is die tweedeling de concequentie. Straffen is er om voor je misdaad te boeten. Daarna mag je weer aan de maatschappij deelnemen. Alleen één bepaalde groep wordt daarna NOG eens gestraft door ze het land uit te schoppen. Was 1x straffen niet genoeg voor hen? Of geldt dat soms voor beide groepen. Dan moet je ook iedereen de Noordzee in sturen...

welnee, die worden niet meer gestraft hier..
als ze jouw vrouw verkrachten gaan ze linea recta op het vliegtuig.
DAT is hun straf.

~Panthera~
30-09-05, 23:38
Geplaatst door MaRiaH
Waar zou je ze heensturen?
dat zijn namelijk Nederlanders..

Dus nu pleit je ineens dat je Marokkaanse of Iraakse overbuurman met zijn ned. nationaliteit van de 4e generatie moet oppleuren als hij een vrouw verkracht? :fplet:

Dat is wel wat verdergaand dan wat hierboven stond.
Ik vind namelijk dat dat echt niet kan!
Dat zijn allemaal Nederlanders


Nee juist niet.
Je behandeld OF iedereen GELIJK, of je doet het NIET, en dan is het ordinaire discriminatie. :moe:
Daar kun je omheen blijven draaien, maar het is zo.

MaRiaH
30-09-05, 23:39
Geplaatst door TonH
Ik heb je reacties heel goed gelezen.

Inwoners van dit land zijn inwoners van dit land... of ze hier nu 3 of 50 jaar wonen. Vakantiegangers zijn vakantiegangers. Heel vreemd dat je met die vergelijking komt. Vakantiegangers zijn idd 'gasten', inwoners NIET.

Het gaat om mensen die hier binnen komen en een tijdelijke verblijfsvergunning hebben.
Niet om mensen die hier meer dan 3 jaar verblijven.

~Panthera~
30-09-05, 23:41
Geplaatst door MaRiaH
Het gaat om mensen die hier binnen komen en een tijdelijke verblijfsvergunning hebben.
Niet om mensen die hier meer dan 3 jaar verblijven.Blijkbaar is dat een criteria voor jou, voor mij niet.
Ik vind dat iedereen gelijk behandelt dient te worden.
Anders is binnenkort het hek van de dam.
Dat jij dat niet ziet ?

TonH
30-09-05, 23:41
Geplaatst door MaRiaH
welnee, die worden niet meer gestraft hier..
als ze jouw vrouw verkrachten gaan ze linea recta op het vliegtuig.
DAT is hun straf.

Als ze mij vrouw verkrachten maak ik de daders af... of ze nu 3 jaar of 30 generaties hier wonen... Maar dat is het punt niet.

Ik wil dat daders gestraft worden voor hun misdaad ongeacht wie het is. Het 'op het vliegtuig zetten' en dan maar laten waaien slaat natuurlijk helemaal NERGENS op. Ons vuil exporteren naar het buitenland... Belachelijk.

Arvid
30-09-05, 23:45
Geplaatst door TonH
Wat is dat toch met Nederlanders dat ze iedereen tegenwoordig dit kloteland willen uitpleuren... Doe dat dan ook even met die goorlappen die hier al 5 generaties wonen en hun kinderen verkrachten...

Je generaliseert behoorlijk, maar dat valt ook wel te verwachten van een racist zoals jij. Mensen die hier 5 generaties wonen (hoe oud moet je dan wel niet eens zijn, 120?) en hun kinderen verkrachten worden uiteraard de cel ingezet. Bovendien staat kinderverkrachters onderaan de foodchain in de bak en terecht natuurlijk.

Een land moet altijd mensen die hier als vluchteling komen terug kunnen sturen, als je die mogelijkheid totaal elimineert creeer je een safe haven voor allerlei masterminds van criminaliteit. Heel vaak denken mensen niet aan de potentiele slachtoffers van criminelen. Daarom zeg ik dat criminelen, mits veroordeeld in een juiste rechtsproces, uit de samenleving verwijderd moeten worden. Dat is dus in de bak of uit het land. Begrippen als 'tolerantie' en 'gedogen' zijn facades die eigenlijk complete minachting voor potentiele en huidige slachtoffers van criminelen inhouden.

TonH
30-09-05, 23:45
Geplaatst door MaRiaH
Het gaat om mensen die hier binnen komen en een tijdelijke verblijfsvergunning hebben.
Niet om mensen die hier meer dan 3 jaar verblijven.

Dat weet jij ook pas sinds 17 uur 17 toen dat persbericht afkwam. Want Verdonk had het daarvoor voortdurend over 'vreemdelingen' en daar zat geen tijdslimiet aan. Jij reageerde met je eerste posts 3 uur voor dat tijdstip, dus mag ik er in die trant op reageren.

Verder is, wanneer je dat Telegraaf stuk leest, het nog steeds niet duidelijk of voor veelplegers die 3-jaarsgrens ook geldt. Ik heb haar daarstraks op de radio gehoord en daar leek het er verdomd veel op dat ze ALLE inwoners bedoelde die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

MaRiaH
30-09-05, 23:46
Dat jullie die nuance niet meer zien noem ik maar forum blindheid...

en discussie heeft dan ook geen zin meer, want alles wordt betrokken op alle allochtonen. En dat is nergens gezegd.
Althans niet door mij.

Het is ronduit treurig dat jullie het goedkeuren dat een (ik noem maar wat) angolees hier 3 maanden is.. een vrouw verkracht en dan na zijn straf nog steeds RECHT heeft om Nederlander te worden.

Zo iemand heeft zijn recht op een beter leven verspeeld iig. in NL

En dat is niet uit wraak, maar uit rechtvaardigheid.

En nou kap ik ermee..
:knipoog:

TonH
30-09-05, 23:48
Geplaatst door Arvid
Je generaliseert behoorlijk, maar dat valt ook wel te verwachten van een racist zoals jij. Mensen die hier 5 generaties wonen (hoe oud moet je dan wel niet eens zijn, 120?) en hun kinderen verkrachten worden uiteraard de cel ingezet. Bovendien staat kinderverkrachters onderaan de foodchain in de bak en terecht natuurlijk.

Een land moet altijd mensen die hier als vluchteling komen terug kunnen sturen, als je die mogelijkheid totaal elimineert creeer je een safe haven voor allerlei masterminds van criminaliteit. Heel vaak denken mensen niet aan de potentiele slachtoffers van criminelen. Daarom zeg ik dat criminelen, mits veroordeeld in een juiste rechtsproces, uit de samenleving verwijderd moeten worden. Dat is dus in de bak of uit het land. Begrippen als 'tolerantie' en 'gedogen' zijn facades die eigenlijk complete minachting voor potentiele en huidige slachtoffers van criminelen inhouden.

Wil je even uitleggen waarom ik een racist ben?

TonH
30-09-05, 23:50
Geplaatst door MaRiaH
Dat jullie die nuance niet meer zien noem ik maar forum blindheid...

en discussie heeft dan ook geen zin meer, want alles wordt betrokken op alle allochtonen. En dat is nergens gezegd.
Althans niet door mij.

Het is ronduit treurig dat jullie het goedkeuren dat een (ik noem maar wat) angolees hier 3 maanden is.. een vrouw verkracht en dan na zijn straf nog steeds RECHT heeft om Nederlander te worden.

Zo iemand heeft zijn recht op een beter leven verspeeld iig. in NL

En dat is niet uit wraak, maar uit rechtvaardigheid.

En nou kap ik ermee..
:knipoog:

Klein puntje nog... Kind dat wegens gezinshereniging hier komt... door de veranderingen van de rol raakt en, zoals wel vaker gebeurd, onhandelbaar wordt... wat steelt of overlast veroorzaakt... Zo'n kind valt ook onder die 3-jaarsregeling, toch?

MaRiaH
30-09-05, 23:51
Geplaatst door TonH
Dat weet jij ook pas sinds 17 uur 17 toen dat persbericht afkwam. Want Verdonk had het daarvoor voortdurend over 'vreemdelingen' en daar zat geen tijdslimiet aan. Jij reageerde met je eerste posts 3 uur voor dat tijdstip, dus mag ik er in die trant op reageren.

Verder is, wanneer je dat Telegraaf stuk leest, het nog steeds niet duidelijk of voor veelplegers die 3-jaarsgrens ook geldt. Ik heb haar daarstraks op de radio gehoord en daar leek het er verdomd veel op dat ze ALLE inwoners bedoelde die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Ik heb het steeds gehad over een tijdelijke verblijfsvergunning!
het ging om mijn mening..
lees gerust terug...

Ik heb ook gezegd dat IK het niet eens zou zijn als het ALLE inwoners zonder de NL nationaliteit zou betreffen.

Kortom, je kan mij niet afschieten op verdonk haar ideen.
Alleen op de mijne.

TonH
30-09-05, 23:57
Geplaatst door MaRiaH
Ik heb het steeds gehad over een tijdelijke verblijfsvergunning!
het ging om mijn mening..
lees gerust terug...

Ik heb ook gezegd dat IK het niet eens zou zijn als het ALLE inwoners zonder de NL nationaliteit zou betreffen.

Kortom, je kan mij niet afschieten op verdonk haar ideen.
Alleen op de mijne.

Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan om jou af te schieten...

Ik hoor alleen al de hele dag "het land uit", "het land uit"... op radio, tv en op straat... en dat krijg jij nu even om je oren... Gooi me het land maar uit... doe je me een plezier mee. :fpetaf:

MaRiaH
30-09-05, 23:58
Geplaatst door TonH
Klein puntje nog... Kind dat wegens gezinshereniging hier komt... door de veranderingen van de rol raakt en, zoals wel vaker gebeurd, onhandelbaar wordt... wat steelt of overlast veroorzaakt... Zo'n kind valt ook onder die 3-jaarsregeling, toch?

Ja.

Maar ik zei ook dat ik vind (let op, IK dus)
dat voor deze kleinere vergrijpen geen doodstraf kan gelden bwvs, wat een mogelijkheid zou zijn als iemand naar zijn land van herkomst wordt gestuurd.

Ik vind het wel fair dat je iemand straft en waarschuwt en begeleidt om gedrag positief te veranderen.
Straf dient in deze gevallen om te corrigeren.

het is dan uiteindelijk ook de verantwoording van de persoon zelf om verder afglijden te voorkomen.

Overigens zou ik, als ik de regeling mocht bedenken dit niet laten gelden voor minderjarige kinderen.
Omdat die ook in NL recht een andere strafmaat kennen.

De ouders zouden wel betrokken moeten worden in een (straf)traject om deze jongeren te helpen.

TonH
01-10-05, 00:03
Geplaatst door MaRiaH
Ja.

Maar ik zei ook dat ik vind (let op, IK dus)
dat voor deze kleinere vergrijpen geen doodstraf kan gelden bwvs, wat een mogelijkheid zou zijn als iemand naar zijn land van herkomst wordt gestuurd.

Ik vind het wel fair dat je iemand straft en waarschuwt en begeleidt om gedrag positief te veranderen.
Straf dient in deze gevallen om te corrigeren.

het is dan uiteindelijk ook de verantwoording van de persoon zelf om verder afglijden te voorkomen.

Overigens zou ik, als ik de regeling mocht bedenken dit niet laten gelden voor minderjarige kinderen.
Omdat die ook in NL recht een andere strafmaat kennen.

De ouders zouden wel betrokken moeten worden in een (straf)traject om deze jongeren te helpen.

M.a.w. er zijn, binnen het Nederlandse systeem genoeg mogelijkheden om mensen te straffen en te resocialiseren... Daar heeft Nederland dus die deportaties niet voor nodig. Verdonk is bezig zichzelf weer eens te kietelen en dat doet ze over de rug van ALLE inwoners van Nederland heen en een grote meerderheid bewonderd haar daarom en vindt haar fantastisch.

MaRiaH
01-10-05, 00:10
Geplaatst door TonH
Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan om jou af te schieten...

Ik hoor alleen al de hele dag "het land uit", "het land uit"... op radio, tv en op straat... en dat krijg jij nu even om je oren... Gooi me het land maar uit... doe je me een plezier mee. :fpetaf:

ik snap ut..
het komt akelig dichtbij..

Dat wakkert het vuurtje aan.

Ik sta ook niet achter de plannen van Verdonk, maar gaf er mijn eigen interpretatie aan. Zoals ik het zie.

Ik begrijp nu wel je reactie wat beter..
En ik wil niemand weghebben, zeker niet jou niet. :p

~Panthera~
01-10-05, 00:12
Geplaatst door TonH
M.a.w. er zijn, binnen het Nederlandse systeem genoeg mogelijkheden om mensen te straffen en te resocialiseren... Daar heeft Nederland dus die deportaties niet voor nodig. Verdonk is bezig zichzelf weer eens te kietelen en dat doet ze over de rug van ALLE inwoners van Nederland heen en een grote meerderheid bewonderd haar daarom en vindt haar fantastisch.

Hoor ik niet bij, bij die meerderheid. :moe:

TonH
01-10-05, 00:12
Geplaatst door MaRiaH

En ik wil niemand weghebben, zeker niet jou niet. :p

Jammer... weer niet gelukt... Moet ik echt tot mei of juni wachten... :D

TonH
01-10-05, 00:16
Geplaatst door MaRiaH
ik snap ut..
het komt akelig dichtbij..

Dat wakkert het vuurtje aan.

Ik sta ook niet achter de plannen van Verdonk, maar gaf er mijn eigen interpretatie aan. Zoals ik het zie.

Ik begrijp nu wel je reactie wat beter..
En ik wil niemand weghebben, zeker niet jou niet. :p

En ja, het komt zeker akelig dicht bij... Da's heel goed omschreven.

MaRiaH
01-10-05, 00:17
Geplaatst door TonH
M.a.w. er zijn, binnen het Nederlandse systeem genoeg mogelijkheden om mensen te straffen en te resocialiseren... Daar heeft Nederland dus die deportaties niet voor nodig. Verdonk is bezig zichzelf weer eens te kietelen en dat doet ze over de rug van ALLE inwoners van Nederland heen en een grote meerderheid bewonderd haar daarom en vindt haar fantastisch.


Denk dat de meerderheid in NL echt niet enthousiast is over Verdonk.
including myself.
Daarom noemde ik haar eerder al de olifant in de porceleinkast.

Wat mij betreft zijn er aan dit plan behalve consequenties dus ook heel veel voorwaarden verbonden..

Ik begreep overigens uit de media dat het is afgewezen.

MaRiaH
01-10-05, 00:20
Geplaatst door TonH
Jammer... weer niet gelukt... Moet ik echt tot mei of juni wachten... :D


Nou dan ga ik graag mee hoor.. :jumping:

maar ja.. ik mag Griekenland niet meer in.. :hihi:

TonH
01-10-05, 00:24
Geplaatst door MaRiaH
Nou dan ga ik graag mee hoor.. :jumping:

maar ja.. ik mag Griekenland niet meer in.. :hihi:

Kan ik me voorstellen... zijn er meer...

Waarom mag jij Griekenland niet meer in?

RinC
01-10-05, 00:33
Discusieren met Mariah, daar krijg je spontaan hoofdpijn van. :D

Trouwens, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning zijn toch meestal asielzoekers, ik ken geen 1 mocro met zo'n status. Slim van Verdonk om die asielzoekers op deze manier uit te zetten, die bitch...*rochel* Tfoe!!

MaRiaH
01-10-05, 00:40
Geplaatst door TonH
Kan ik me voorstellen... zijn er meer...

Waarom mag jij Griekenland niet meer in?

was een grapjuh.. :rolleyes:

mark61
01-10-05, 00:40
Twordt steeds vager....OK, het gaat sinds vanmiddag niet meer over NLMaroks. Wat hou je dan over? Oost-Europeanen denk ik. Die zetten ze wel s op de bus. Die zijn met de volgende bus terug. :hihi:

~Panthera~
01-10-05, 00:43
Geplaatst door RinC
Discusieren met Mariah, daar krijg je spontaan hoofdpijn van. :D

Trouwens, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning zijn toch meestal asielzoekers, ik ken geen 1 mocro met zo'n status. Slim van Verdonk om die asielzoekers op deze manier uit te zetten, die bitch...*rochel* Tfoe!!


[email protected] :hihi:

~Panthera~
01-10-05, 00:44
Geplaatst door mark61
Twordt steeds vager....OK, het gaat sinds vanmiddag niet meer over NLMaroks. Wat hou je dan over? Oost-Europeanen denk ik. Die zetten ze wel s op de bus. Die zijn met de volgende bus terug. :hihi:

Nog vager en Verdonk is weg. :hihi:

MaRiaH
01-10-05, 00:45
Geplaatst door RinC
Discusieren met Mariah, daar krijg je spontaan hoofdpijn van. :D

Trouwens, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning zijn toch meestal asielzoekers, ik ken geen 1 mocro met zo'n status. Slim van Verdonk om die asielzoekers op deze manier uit te zetten, die bitch...*rochel* Tfoe!!

Thnx, ik heb wel een aspirine voor je! :cola:

en wat betreft de tijdelijke verblijfsvergunning.. ja dat zei ik al de hele tijd.. en dan alleen degenen die een misdrijf plegen.

etc. etc.

maar ja.. *zucht*

MaRiaH
01-10-05, 01:36
Geplaatst door mark61
Twordt steeds vager....OK, het gaat sinds vanmiddag niet meer over NLMaroks. Wat hou je dan over? Oost-Europeanen denk ik. Die zetten ze wel s op de bus. Die zijn met de volgende bus terug. :hihi:

Je kan ook Verdonk op de bus zetten.. :lole: :zwaai:

jochie
01-10-05, 11:30
Ik vind de mogelijkheid tot het afnemen van de verblijfsvergunning een goed plan, als je een misdrijf hebt begaan.

Of dit inderdaad dient te gebeuren zal situationeel steeds door de rechter moeten worden beoordeeld.

Voorop staat dat men zich dient te gedragen, dus als je dat niet doet, mogen daar best consequenties aan worden verbonden.

Jammer dat niet iedereen uitgezet kan worden bij misdrijven... een eeuw of wat geleden, deden de Engelsen dat wel, hup alle rotzooitrappers naar Australie....

Ik ben daar wel voor, misschien samen met andere landen een onbewoond eiland hiervoor gaan gebruiken. strak plan toch :)

Juliette
01-10-05, 12:26
Geplaatst door MaRiaH
Mij ook.
dat is ook niet wat ik zeg, je maakt het nu veel te zwart -wit.

allochtonen en autochtonen is een tweedeling die jij nu maakt.
ik bedoel de groep nieuwkomers of mensen met tijdelijke verblijfsstatus.
het gaat om een specifieke groep, dit zijn niet altijd allochtonen, maar bijv. ook duitse drugsverslaafden, amerikanen, europeanen etc.

Bij misdrijven hebben ze hier m.i niets meer te zoeken.

Allochtonen die hier verblijven met nl nat. of langdurige verbl.verg. zijn m.i. Nederlanders. En vallen derhalve ook onder het Ned. strafrecht.

Je hebt gelijk. Ik reageerde te snel en las je latere nuanceringen dus te laat :boeps:

Maar ik blijf het een heel moeilijke denkoefening vinden. Zowel ethisch als juridisch. Zelfs al gaat het om een heel specifieke groep.

MaRiaH
01-10-05, 13:04
Geplaatst door Juliette
Je hebt gelijk. Ik reageerde te snel en las je latere nuanceringen dus te laat :boeps:

Maar ik blijf het een heel moeilijke denkoefening vinden. Zowel ethisch als juridisch. Zelfs al gaat het om een heel specifieke groep.

ik ook..
en hoe langer je er over nadenkt, hoe meer nuanceringen er komen..

TonH
01-10-05, 14:14
Geplaatst door MaRiaH
ik ook..
en hoe langer je er over nadenkt, hoe meer nuanceringen er komen..

Volgens mij kom je er pas uit wanneer je het eerst even goed zwart/wit neerzet en dan pas kijkt wat de nuanceringen zijn...

Klopt het dat je met die duitse drugsverslaafden, amerikanen, europeanen etc. dus 'gasten' bedoelt en niet 'inwoners'?

Je opmerking over die NL-toeristen in Griekenland zou daar bij aansluiten. En ik hoor bij anderen veel de vraag "hoe lang moet je eigenlijk in Nederland wonen om als gelijke gezien te worden". Dat zijn dus de inwoners die verschillend behandeld zouden worden.

Dus even z/w:
Gasten hebben zich te gedragen... zo niet... weg.
Inwoners hebben zich te gedragen... zo niet... straf en blijven.

MaRiaH
01-10-05, 14:25
Geplaatst door TonH
Volgens mij kom je er pas uit wanneer je het eerst even goed zwart/wit neerzet en dan pas kijkt wat de nuanceringen zijn...

het is een proces.. :D


Klopt het dat je met die duitse drugsverslaafden, amerikanen, europeanen etc. dus 'gasten' bedoeldt en niet 'inwoners'?

ja gedeeltelijk. Maar ook inwoners met een tijdelijke verblijfsvergunning.
Duitse drugsverslaafden zijn vaak gasten die hier blijven hangen..
Maar het zou ook de amerikaan kunnen zijn met een werkvergunning voor 2 jaar die een misdaad pleegt.


Je opmerking over die NL-toeristen in Griekenland zou daar bij aansluiten. En ik hoor bij anderen veel de vraag "hoe lang moet je eigenlijk in Nederland wonen om als gelijke gezien te worden". Dat zijn dus de inwoners die verschillend behandeld zouden worden.

Dat is een hele legitieme vraag. Of hier een officieel antwoord op is weet ik niet. Ik zou zeggen (mijn mening dus):
Iedereen die hier langer dan 3 jaar verblijft. (ook illegalen dus en asielzoekers.. hadden ze(=overheid) maar sneller moeten handelen--> ik vind dus dat vreemdelingen na 3 jaar verblijf genaturaliseerd mogen worden, ALS ze dat willen.
Het is van de zotte dat een asielprocedure 6 jaar duurt, de mensen al een leven hebben opgebouwd hier.. en dan alsnog uitgezet worden..

En uiteraard iedereen die de ned. nationaliteit heeft (gekregen).

Als het dus aan mij ligt, zijn er meer mensen Nederlander dan het nu officieel zijn.


Dus even z/w:
Gasten hebben zich te gedragen... zo niet... weg.
Inwoners hebben zich te gedragen... zo niet... straf en blijven.

Daar komt het op neer.. alleen de definitie van gasten zal een onderwerp van discussie zijn, vermoed ik... :knipoog:

freya
01-10-05, 14:52
Geplaatst door MaRiaH
alleen de definitie van gasten zal een onderwerp van discussie zijn, vermoed ik... :knipoog:

Precies :strik:

Is iemand die hier al een paar jaar werkt en belasting betaald nog een gast?

Dat mensen die hier alleen komen in zich te misdragen, zoals bv leden van Oost Europese bendes of bezoekende voetbalhooligans, weer de grens over gezet worden vind ik prima.

Maar als iemand hier gewoon werkt en dus een bijdrage aan de maatschappij levert, dubel gestraft wordt voor een misstap dan vind ik dat het uithollen van het rechtssysteem.

Voorbeeld:

Iemand werkt al 2 jaar , tot volle tevredenheid, bij Albert Heijn.
Dan betrapt hij samen met een Nederlandse collega een winkeldief.
Dat wordt een vechtpartij die helemaal uit de hand loopt en beiden worden veroordeeld wegens mishandeling.

De Nederlander kan na zijn straf gewoon weer werken en zijn leven oppakken. De ander is alles kwijt en wordt zonder pardon de grens over gezet.
Rechtvaardig???


Verder vraag ik me af of frauderende directeuren van multinationals ook last van de nieuwe regeling zullen hebben. :vreemd:

TonH
01-10-05, 15:11
Geplaatst door MaRiaH
het is een proces.. :Dja gedeeltelijk. Maar ook inwoners met een tijdelijke verblijfsvergunning.
Duitse drugsverslaafden zijn vaak gasten die hier blijven hangen..
Maar het zou ook de amerikaan kunnen zijn met een werkvergunning voor 2 jaar die een misdaad pleegt.Dat is een hele legitieme vraag. Of hier een officieel antwoord op is weet ik niet. Ik zou zeggen (mijn mening dus):
Iedereen die hier langer dan 3 jaar verblijft. (ook illegalen dus en asielzoekers.. hadden ze(=overheid) maar sneller moeten handelen--> ik vind dus dat vreemdelingen na 3 jaar verblijf genaturaliseerd mogen worden, ALS ze dat willen.
Het is van de zotte dat een asielprocedure 6 jaar duurt, de mensen al een leven hebben opgebouwd hier.. en dan alsnog uitgezet worden..

En uiteraard iedereen die de ned. nationaliteit heeft (gekregen).

Als het dus aan mij ligt, zijn er meer mensen Nederlander dan het nu officieel zijn.Daar komt het op neer.. alleen de definitie van gasten zal een onderwerp van discussie zijn, vermoed ik... :knipoog:

Duitse drugsverslaafden zijn geen gasten... Het zijn inwoners van de EU en kunnen zich daarom vrij bewegen binnen de grensen van de EU. Dus ook in Nederland. Een amerikaanse expat is wel gast. En ja, wanneer die een misdaad begaat overtreedt hij ook nu al de voorwaarden waaronder hij zijn werk- en verblijfsvergunning heeft verkregen.
Ik heb geen idee of hij dan nu al uitgezet wordt of dat tot nu toe daar anders mee omgesprongen werd.

Ik vind het Nederlandersschap NIET bepalend. Dat KAN ook helemaal niet meer gelet op die EU-bepaling. Vreemdelingen in de zin zoals jij ze beschrijft zijn dus per definitie non-EU-burgers. Maar daarvan hebben ook heel wat een dubbele nationaliteit. Prachtig... moeten die eerst in tweeën? De afgelopen jaren hebben we al zo vaak vanuit Den Haag en van de straat gehoord dat ook die mensen 'terug' gestuurd zouden moeten worden. Zelfs als ze nooit ergens vandaan gekomen zijn, omdat ze hier geboren zijn.

Daar wringt in deze hele discussie zo verschrikkelijk de schoen. Jij hanteert een criterium van 3 jaar en bent daarin, daar ga ik zondermeer van uit, geheel te goeder trouw. Echter de 'grote' discussie gaat er over om 2e of 3e generatie kinderen naar Marokko of Turkije te sturen. Dat deze maatregel nu weer zo afgezwakt is doet daar niets aan af.

En dat is echt geen overgevoeligheid van die twee groepen. Niet voor niets schrokken Surinamers vorig jaar op omdat ook zij ineens onder allochtoon geschaard werden en ze DAT nooit meer verwacht hadden. En zelfs de Indonesiërs begonnen zich ongemakkelijk te voelen. En wat dacht je van mensen als ik die maar tenauwernood lang genoeg in dit land waren ten tijde van hun leerplicht... Ineens dreigde een inburgeringscursus.

Binnen die contekst valt er eigenlijk niet meer goed abstract te discussiëren over dit soort plannen. Er zit namelijk zoveel venijn en vuil achter en zoveel persoonlijke bedreiging dat alleen een kleine elite zich dat nog kan veroorloven.