PDA

Bekijk Volledige Versie : De macht is van Allah.DieSter
15-10-05, 04:14
35:10 If any do seek power,- to Allah belong all glory and power. To Him mount up (all) Words of good: It is He Who exalts each Deed of Righteousness. Those that lay Plots of Evil,- for them is a Penalty terrible; and the plotting of such will be void (of result).

makr assaiy, slechte plannen beramen voor het verkrijgen van macht uit angst voor iemand anders dan Hem is te ontwijken door Hem alleen te vrezen zoals Hij ons vraagt.

Misplaatste vrees maakt mensen onrechtvaardig, een voorbeeld hier van is de man die vreesde macht te verliezen en daardoor zijn eigen volk ging uit moorden, hij vermoorde iedereen die hij als dreiging beschouwde, had hij Allah gevreest dan had hij onrecht zoveel mogelijk ontweken en zeker geen macht gezocht omdat hij zou vrezen voor Allah te staan om al zijn daden te verantwoorden die de mensen "onder" hem hebben beinvloedt, en hij zou gerust stelling hebben gevonden in de waarheid van deze vers onder andere en had hij nooit naar macht gezocht. Het vrezen van iets anders dan Allah maakt mensen onrechtvaardig. En het vrezen van Allah maakt dat iemand zo rechtvaardig mogelijk denkt over situaties en daarna handelt, en de persoon die Hem het meeste vreest op aarde dat is de meest rechtvaardige mens.

9:33 It is He Who hath sent His Messenger with guidance and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion, even though the Pagans may detest (it).
Hoofdstuk het berouw(inkeren, attawba)