PDA

Bekijk Volledige Versie : De oorsprong der talen en de redenen.DieSter
17-10-05, 03:58
Het arabisch en het hebreews wordt van rechts naar links geschreven, dit komt omdat de oorsprong van deze talen in het sanskriet liggen, de taal van Het oosten. En het romeins wat uit het phoenetisch komt van links naar rechts uit het westen.

Uitleg, Het midden oosten (jerusalem) is waar de volkeren samen kwamen van uit Afrika, europa en Azie en uit het noorden en het zuiden. Uit deze mengeling der volkeren is het uitverkoren volk gekomen(de joden die een mengeling dus zijn van europesen, afrikanen en aziaten, dit alleen is al een teken voor mensen met inzicht)

De reiziger gebruikt de sterren onder andere als richting aanduiders, de ster die altijd op dezelfde plek aan de hemel is, is de noord ster. Als iemand begint te reizen voor kennis en dus schrijft, dan is het logisch te beginnen met schrijven van het punt van vertrek....dus een reiziger wendt zich tot de ster voor richting en leiding die men door de eeuwen heen als richting aanduider gebruikte (de noord ster dus is rechts het oosten en links het westen) en begint te schrijven. Die uit het oosten komen, en hun geschreven taal waar het hebreews en arabisch uit voort komt beginnen dus te schrijven van lrechts (het oosten als je je tot de noord ster wendt) naar links (de richting die ze opgaan, het westen).

Makkelijker om dit te begrijpen is simpel weg een wereld kaart te nemen, het noorden is waar het zwaarte punt is op een kompas door het magnetische veld EN de noord ster, dus boven is noord, links is west en rechts is oost.

Nu het Romeins daarintegen wordt geschreven van links naar rechts, deze taal komt van de phoenesiers wat een zeevarend volk was omdat ze bekend waren voor de bouw van stevige schepen die zelfs door andere volkeren werden gebruikt in handel en oorlogs voering. Dit volk dat zeevarend is en schreef, gebruikte ook dus de noord ster als als navigatie, ze komen uit het westen en ze gingen richting het oosten(Libanon is waar ze zich vestigden) En dus begonnen ze met schrijven uit het punt van vertrek(het westen, links) en richting het oosten( naar rechts) dus van ze schreven van rechts naar links.

Het punt van samenkomst is het midden oosten, dit heeft mensen doen toenemen in kennis en een nieuw begrip, zelfs door middel van oorlogen, want de wijzen onder elk volk zijn niet zij die vechten uit boosheid maar omdat soms er geen andere mogelijkheid is om tot een nieuw begrip te komen tenzij door oorlog, de verliezer leert respect voor zijn tegenstander en zelfs nieuwe kennis van de tegenstander(de kruistochten), sommigen bleven daar en sommigen gingen verder op reis, zij die van links naar rechts schreven, de romeinen(europeanen) maakten de reis naar het westen en stuitten op Amerika, en toen was de ondekkings reis op aarde afgelopen, het laatste continent was ontdekt..... Maar de reis voor kennis houdt niet op en dus gingen ze in 1969 naar de maan, de eerste stap der mensheid op een ander hemel lichaam. En daarmee is de tijd van technologie aangebroken.

De Reis naar boven : waarom het paradijs in het westen als "de hemel wordt beschreven.

Nu het meest ingewikkelde wat ik ga vertellen is dit, het romeinse schrift kan ook van rechts naar links gelezen worden net als het arabisch en hebreews, hiervoor moet je het boek onderste boven houden EN VAN ONDER NAAR BOVEN lezen, met de titel van het hoofdstuk onderaan, Dus zij die naar boven willen reizen zouden hun boek omgekeerd moeten lezen omdat ze eenmaal de uitzonderlijke reis hebben gemaakt van OOST(rechts) naar WEST(links), en daarna verder zijn gegaan naar boven, maar dan stuiten we op iets waar rekening mee moet gehouden worden, De chinezen schrijven van boven naar beneden, en ze hebben een hekel aan arrogantie van anderen. De samen komst en balans van de wereld en de verdere reis der mensheid voor kennis hangt van de moslims af, de gemeenschap van het midden, de enige godsdienst die het woord "vrede" in zijn naam heeft(islaam de overgave voor de vrede) als de balans kapot is, waar de gemeenschap van het midden de een of de ander aanvalt en een bedreiging vormt voor of het oosten of het westen dan zal het oosten ongetwijfeld in een botsing komen met het westen, en zij die er tussen zitten(de arabieren, moslims) zullen het meeste eronder lijden. De tijd dringt dus en we moeten orde op zake stellen voor het welzijn der mensheid. En of we sterven terwijl we strijden of leven, het maakt niet uit hoelang het duurt eeuwen of miljoenen jaren, we komen terug en we zullen weer tot leven gewekt worden.================================================== ================================================== ======================================Hoofdstuk 55 heilige koran, De Barmharitge "Arrahmaan"

7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een balans bepaald

8. Opdat gij de balans niet zoudt verstoren.

9. Houdt de balans naar recht en doet aan de maat niet tekort.

10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,

13. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

19. Hij heeft de twee zeeŽn gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

20. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

21. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

22. Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeŽn) vandaan.

23. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

24. En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

25. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

26. Al hetgeen is, zal vergaan.

27. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.

28. Welke van de gunsten van uw Heer uilt gij dan ontkennen?

29. Van Hem smeken allen, die in de hemelen en op aarde zijn, (gunsten) af. Elk dag toont Hij een andere Heerlijkheid.

30. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

31. Wij zullen spoedig met u afrekenen, o gij twee volkeren!

32. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

33. O, groep van djinn en mensen; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijden, probeert dit dan. Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen.
34. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

35. Er zullen vurige vlammen en gesmolten koper tegen u worden gezonden en gij zult u niet kunnen verweren.

36. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
Het hoofdstuk De Barmhartige komt na Hoofdstuk De Maan en voor Hoofdstuk Het vallende "al waaqi'a"

dr SiliconValley
25-10-05, 16:01
Hamdolillah

DieSter
27-10-05, 19:49
Eigenlijk ligt de klem toon op de L bij het gedenken van Allah,

met de tong naar boven wijzen krijg je de LL, dus Alllah.