PDA

Bekijk Volledige Versie : Nederland verandert in een compleet nsb-verklikkersnetwerk tegen Moslims/MarokkanenZwarte Schaap
22-10-05, 12:28
Kritiek op idee Remkes

'Gemeente kan radicaal niet traceren'

Door onze redacteur Derk Stokmans

DEN HAAG, 22 OKT. De verwachting van het kabinet dat gemeenten en lokale organisaties een cruciale rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van potentiŽle terroristen is niet realistisch.

Dat zeggen directeuren van scholen, ambtenaren en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Den Haag. In die stad werden een week geleden terreurverdachten aangehouden die volgens het kabinet een aanslag voorbereidden op politici en overheidsgebouwen.

Het kabinet wil dat gemeenten scholen, jongerenwerkers, woningcorporaties, arbeidsbureaus en burgers aanzetten om alert te zijn op signalen van radicalisering. Gemeenten moeten zorgen dat die signalen terechtkomen bij politie en AIVD. Zo wil het kabinet terroristen signaleren voordat zij tot strafbare handelingen overgaan. De nieuwe rol van de gemeenten is vastgelegd in de nota Radicalisme en radicalisering.

Volgens de Haagse wethouder van integratie Pierre Heijnen is een 'signaleringsnetwerk' voor potentiŽle terroristen een illusie. ,,Het is een misvatting dat wij, met minder middelen dan politie of AIVD, in staat zouden zijn om mensen op te sporen die zij ook niet vinden.'' Jos Leenhouts, bestuursvoorzitter van de Mondriaan Onderwijsgroep, de grootste Haagse organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zegt: ,,Ik kan me niet voorstellen dat wij in staat zijn potentiŽle terroristen te identificeren.'' De instanties zeggen direct de politie te waarschuwen bij concrete vermoedens dat radicale jongeren geweld in de zin hebben, maar juist die groep blijft volgens hen onzichtbaar.

In een reactie op de sceptische geluiden uit Den Haag laat minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) weten dat medewerking van lokale partijen essentieel is: ,,Rijk, RID [politie-inlichtingendienst, red.] en AIVD kunnen het niet alleen.'' Wie niet onderkent dat radicalisme een mogelijke voorbode is van terrorisme is aan het bagatelliseren, vindt de minister.

Sommige scholen, buurtwerkers en moskeebestuurders waarschuwen ook voor averechtse effecten. Zij vrezen het vertrouwen van de gemeenschap te verliezen als ze zich als informanten van de AIVD gaan gedragen.

Bron: NRC-Handelsblad 22/10/05


In navolging van Rotterdam met zijn project meedoen of achterblijven
en de amsterdamse moskeeconvenant en andere maatregelen is nu ook Den haag aan de beurt om de moslims en Marokkanen als joden te bespioneren en in de gaten te houden zoals de NSB'rs deden in de tweede wereld oorlog. Wanneer mogen wij onze groene band met maan/ster dragen mit ausweis bitte.

Zwarte Schaap
22-10-05, 12:32
Remkes over radicalisering

'Onderwijzer moet opletten'

Jongeren die zich anders gaan gedragen of gaan kleden. Zulke mogelijke tekenen van radicalisering moeten worden opgepikt en vastgelegd, vindt minister Remkes.

Door onze redacteur Derk Stokmans

ROTTERDAM, 22 OKT. Het ontdekken van terroristen is ook een taak van gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat scholen, jongerenwerkers en woningcorporaties die het gedrag van jongeren wantrouwen dit doorgeven aan politie en AIVD. Tenminste, dat vindt het kabinet.

Maar in de stad Den Haag blijkt dat deze lokale organisaties meestal niets weten van de rol die hen is toegedacht. Ze twijfelen of wat het kabinet bedacht heeft in de praktijk wel werkt. Maar volgens minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) moet hun manier van denken veranderen.

U wilt een centrale rol voor lokale netwerken bij het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Maar daar weten zij zelf niets van. Hoe komt dat?

,,Die reacties liggen in het verlengde van wat ik zelf ook waarneem, en wat ook uit een peiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt. Gemeenten zijn nog niet voldoende actief bij het signaleren van radicalisering. Hieruit blijkt dat het bij veel gemeenten nog onvoldoende tussen de oren zit. Maar zij moeten de lokale partijen bij elkaar brengen. Vergeet niet, we hebben die gemeenten nodig. Het rijk, de politie en de AIVD kunnen het niet alleen doen.''

Die lokale partijen weten niet alleen van niets, ze denken ook niet dat uw idee werkt, omdat ze de echte potentiŽle terroristen toch niet zullen herkennen.

,,Dat verbaast mij zeer. Die signalen zijn wel te herkennen. Dat is ook precies de reden dat de AIVD een rapport heeft uitgebracht dat herkenningspunten geeft waaraan je dat afglijden van mensen van de samenleving kan herkennen. Bijvoorbeeld het dragen van andere kleding, of gedragsverandering. En het gaat natuurlijk niet alleen om moslimradicalisme, maar ook om rechts-extremisme bijvoorbeeld.''

Je moet oppassen uitingen van radicalisme direct te zien als aanwijzing van gewelddadige plannen, zeggen lokale partijen.

,,Ik realiseer me dat het gevoelig ligt. We willen absoluut geen discussie tussen wij en zij. Maar radicalisering můťt opgevat worden als een mogelijke voorbode van terrorisme. Als je dat niet onderkent ben je aan het bagatelliseren. Er is een andere attitude nodig, een cultuuromslag.''

Scholen en gemeenten willen geen informanten van politie en AIVD zijn.

,,Even geen misverstand: buurtwerkers en onderwijzers moeten geen vooruitgeschoven posten van de AIVD zijn. Maar ze moeten wel hun ogen en oren openhouden. Als ze dat nog niet doen, hebben we nog heel wat missie- en zendingswerk te verrichten. Dat zal tijd kosten, maar we moeten die weg inslaan. Ik geef een voorbeeld: als er bij bepaalde groepen grote opgetogenheid heerst als Theo van Gogh vermoord is, dan moet dat gesignaleerd en doorgegeven worden. De gemeente moet dat soort informatie verzamelen. En die informatie moet uiteindelijk worden doorgegeven worden aan AIVD, RID of politie.''

Dus uiteindelijk krijgt de AIVD een lijstje namen van mensen die opgetogen waren?

,,Ja.''

En dan?

,,Het hangt natuurlijk van de situatie af. Je kan proberen tot een dialoog te komen, om zulke mensen van verdere radicalisering af te houden. Maar je zou ook een preventieve invalshoek kunnen kiezen. Verstoring [het lastigvallen of preventief oppakken van verdachte radicalen door de overheid, red.] is dan wel een mogelijkheid, ja.''

Bron: NRC-Handelsblad 22/10/05

Zwarte Schaap
22-10-05, 12:35
Straat en school moeten van het kabinet mogelijke terroristen gaan signaleren

Die radicale jongens, die zijn rustig

Het kabinet wil dat 'lokale netwerken' op zoek gaan naar mogelijke terroristen. Maar de jongerenwerker en de schooldirecteur hebben er weinig vertrouwen in. ,,De school zal nooit informant worden.''

Door onze redacteur Derk Stokmans

DEN HAAG, 22 OKT. Het Hannemanplantsoen was vroeger het domein van junks, nu heersen jongerenwerkers Runaldo en Brian over het park. Vanuit een keet delen ze limonade en sportspullen uit. Tientallen kinderen uit de Haagse Schilderswijk hangen aan de speeltoestellen, trappen een bal of dammen in de ochtendzon. Marokkaans, Turks, Antilliaans, Surinaams, iedereen speelt door elkaar heen. Heeft iemand Runaldo en Brian ooit gevraagd om alert te zijn op radicaliserende jongeren? De mannen lachen. ,,Nooit, nooit.''

In de straten waar deze kinderen wonen pakten speciale eenheden vorige week vrijdag een aantal terreurverdachten op. Justitie beschouwt ze als leden van de radicaal-islamitische Hofstadgroep. Maar niet alle leden zijn opgepakt, waarschuwden ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) diezelfde middag. De groep breidt zich uit, zoekt en vindt rekruten onder radicaliserende jongeren.

Het kabinet lanceerde een jaar geleden al een plan om terroristen in de dop eerder op te sporen, voordat ze iets strafbaars doen. Daarin moeten gemeenten een cruciale rol spelen. Want, denken de ministers Remkes en Donner: ,,Signalen van jongeren of anderen die zich af dreigen te keren van de samenleving of dreigen te radicaliseren kunnen het eerst opgevangen worden door medewerkers van gemeente, moslimgemeenschap, politie, scholen, sociale diensten/CWI, woningbouwcorporaties en buurt- en clubhuizen.'' Deze ,,haarvaten'' van de samenleving moeten de nieuwe Mohammed B.'s of Samir A.'s ontdekken voor ze toeslaan.

Maar is dat realistisch? Neem de stad Den Haag. Uit een rondgang langs de haarvaten in die gemeente blijkt dat de meesten niets weten van de taak die hun is toegedacht. Ze twijfelen of ze in staat zijn die signalen op te vangen, en of ze die dan wel zouden doorgeven. Vrees is er ook, dat het aannemen van een informantenrol onderling wantrouwen creŽert en daarmee juist bijdraagt aan radicalisering. Niet alleen Den Haag worstelt. Andere gemeenten twijfelen ook, zo blijkt uit een panelonderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Robbert van der Vlerk is de uitzondering, hij is wel opgeroepen signalen door te geven. In zijn kantoor - aan de andere kant van de muur woonden een paar van de verdachten die vorige week in de Schilderswijk werden aangehouden - vertelt de adjunct-directeur van de Stichting Jeugdwerk dat onderwijswethouder Pierre Heijnen tijdens een bijeenkomst van welzijnswerkers in juni vroeg signalen door te geven. Van der Vlerk zou het graag doen, maar er komt toch niets uit, denkt hij: die echte radicalen, die zie je niet.

De woningcorporaties weten van niets. Niemand heeft Haagwonen, met 12.000 woningen de grootste verhuurder in de Schilderswijk, ooit gevraagd ergens op te letten. Datzelfde geldt voor de CWI Den Haag. Niets gehoord.

De scholen dan? Die kwamen vorige week bij elkaar om samen met wethouder Heijnen te praten over integratie en radicalisering. Het ROC Mondriaan Onderwijsgroep, de grootste organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bijvoorbeeld inburgeringscursussen) in Den Haag en het Johan de Witt College waren erbij. Ook hun is nooit gevraagd of ze signalen van radicalisering wilden doorgeven.

Runaldo - zilveren ketting, dunne rastavlechtjes onder een petje, knokkels getekend door vechtpartijen met lastige jongens en drugsdealers - vertelt dat Brian en hij al acht jaar lang elke dag de kinderen van de Schilderswijk bezighouden. ,,Wij kennen iedereen, man!'' Ze zouden, zeggen ze, geen seconde aarzelen als ze merkten dat iemand de gewelddadig fundamentalistische kant op ging. Direct de politie inschakelen, geen twijfel. Er is volgens Runaldo maar ťťn probleem: ,,Laat mij een kind zien, ik vertel je direct of hij een crimineel is, of problemen thuis heeft. Maar die radicale jongens, die zijn rustig, die zie je niet.''

En stel, vraagt Runaldo, je ziet dat een jongen steeds geloviger wordt, wat dan? Hij noemt het voorbeeld van een jongen die 'in het leven' zat. ,,Hij kreeg zo'n vlassig baardje, ging zo'n kleed dragen. Maar hij kreeg een vrouw, een baan, stapte uit het criminele leven. Die jongen krijgt van mij een tien. Alle respect!'' Streng geloof, bedoelt hij maar, kan ook wonderen verrichten.

,,Ik kan mij niet voorstellen dat wij in staat zijn potentiŽle terroristen te identificeren'', zegt Jos Leenhouts, voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan. Niet omdat ze niet alert zijn, want ook op hun school zijn symptomen van oprukkend fundamentalisme zichtbaar, maar omdat echte risicogevallen zich goed verbergen.

Criminaliteit, overlast, problemen thuis en ruwere omgangsvormen, maar ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Daar richten jongerenwerkers en scholen zich op, daar kampen hun kinderen mee. Natuurlijk, ook op school is geloof een beladen gespreksonderwerp. Over de ,,slachtoffervisie'' van veel moslimjongeren, een potentiŽle voedingsbodem voor radicalisering, zijn gesprekken met leerlingen vaak fel. ,,Soms jeuken hun handen om mee te strijden tegen wat zij zien als de wereldwijde onderdrukking van moslims door het westen'', zegt Kars Veling, rector van het Johan de Witt College. Maar het zijn jongeren, ze zoeken provocatie, idealen, willen zich afzetten tegen de gevestigde orde. Als hij echt vermoedens zou hebben dat het de verkeerde kant op gaat, en dat is nooit gebeurd, zou hij met ouders en kind gaan praten. ,,De school zal zich nooit lenen als informant voor belanghebbenden buiten onze gemeenschap.''

Zo naar mensen kijken is ,,bloedlink'' voor de goede verhoudingen, denkt Leenhouts. Zij wil zich niet bij elke leerling afvragen ,,of hij een bommetje in zijn tas zou hebben''. Wel of hij voelt dat hij erbij hoort, of hij houvast heeft, want daar moet zij voor zorgen.

Trots vertelt wethouder Heijnen over de inspanningen die de gemeente Den Haag al jarenlang verricht om ook alle etnische groepen bij de maatschappij te betrekken. Zů bestrijdt zijn stad radicalisering. Hij twijfelt over het signaleringsnetwerk van het kabinet. Niet dat de gemeente geen contacten heeft met scholen, jongerenwerk en de andere partijen. De contacten zijn er en zijn onder dreiging van radicalisering de laatste jaren aangehaald, maar het is allemaal gericht op integratie, het wegnemen van de voedingsbodem van radicalisme, niet op het ontdekken van een vermeende terrorist.

Dat zoiets zou kunnen is volgens Heijnen een illusie. ,,Het is een echte misvatting dat we met minder middelen dan politie of AIVD in staat zijn om die mensen aan te wijzen die zij ook niet vinden.'' Je moet je ook afvragen, vindt Heijnen, of je wel moet willen dat iedereen elkaar in de gaten gaat houden. Dat past niet in Nederland, vindt Heijnen.

In de El-Islam moskee, de grootste in de Schilderswijk, is het middaggebed net afgelopen. Honderden mannen trekken bij de uitgang hun schoenen aan. De stemming is verstild, naar binnen gekeerd, het is halverwege de ramadan. Zou Ali Bel Haj, voorzitter van het moskeebestuur, een potentiŽle terrorist herkennen? Bel Haj aarzelt. Hij ziet ook wel eens tekenen waar hij geen lekker gevoel van krijgt. Jongens en meisjes die zich anders gaan kleden. ,,Het dragen van het Afghaanse kledingmodel en de burka is niet normaal bij Marokkanen.'' Bij concrete verdenkingen onderneemt Bel Haj wel actie, maar een nieuwe klederdracht valt daar niet onder. In dit land, zegt hij, is iedereen vrij om te beslissen wat hij aantrekt. Hij zou wel eens willen weten hoe je iemand herkent met gewelddadige plannen. ,,Wij kunnen ze niet in het hart kijken. Wat daar gebeurt is geheim.''


Bron: NRC-Handelsblad 22/10/05

Zwarte Schaap
22-10-05, 12:49
Zie hier voor de racistische Rotterdamse variant van verklikkersnetwerken met link naar totale rapport.:

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?postid=2135630#post2135630


http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?postid=2255021#post2255021

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?postid=2244972#post2244972

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?postid=2292938#post2292938

~Panthera~
22-10-05, 12:57
Woon gelukkig niet in Rotterdam. :roker:

Joesoef
22-10-05, 13:03
Krijg je soms bonuspunten bij elke tip die je geeft?

~Panthera~
22-10-05, 13:05
Geplaatst door Joesoef
Krijg je soms bonuspunten bij elke tip die je geeft?


Of zegels ? en een spaarboekje ? :stout:

:moe:

Joesoef
22-10-05, 13:10
'Wij kweken geen extremisten'SLADJANA LABOVICAMSTERDAM - Jonge Marokkanen en internet. Tegenwoordig lijkt dit de formule voor een toekomstige terroristische aanslag, maar internet is voor jonge Marokkanen vooral een uitlaatklep, vinden beheerders van de populairste Marokkaanse websites. Khalid Mahdaoui van Marokko.nl: ''Internet is niet de oorzaak van radicalisering.''

In de Rode Hoed zouden gisteren drie parallelle sessies worden gehouden over de manieren waarop jonge Marokkanen internet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te netwerken en meer te leren over de islam. Maar het bleef door de tegenvallende opkomst bij ťťn sessie, die vooral draaide om de vraag wie verantwoordelijk is voor 'het gif' op internet. Zoals gespreksleider Ahmed Marcouch van Unie van Marokkaanse MoskeeŽn in Amsterdam en Omstreken opruiende islamitische teksten steevast noemde.

Sites als Maroc.nl en Maghreb.nl staan vaak in de media. Volgens Khalid Mahdaoui van Marokko.nl, omdat journalisten lukraak quotes van de site pakken om hun verhalen sappiger te maken. Op de Marokkaanse websites staat veel informatie over de islam en is er ruimte voor discussies. Veel moslimjongeren vinden hun weg naar deze sites om zich te verdiepen in de islam, maar vooral om problemen en verhalen met leeftijdgenoten te delen en te bespreken. Maar er staan ook berichten op de websites die allerminst ongevaarlijk zijn.

Mahdaoui: ''Natuurlijk staan wel eens radicale dingen op onze sites die aan onze aandacht zijn ontsnapt. En berichten die niet door de beugel kunnen, worden direct verwijderd. Maar het verwijderen van die berichten wil niet zeggen dat je gedachten bij mensen verwijdert. Zolang het bij wet is toegestaan, is het ook bij ons toegestaan. Als iemand roept dat Bin Laden zijn held is, laten we dat staan. Dan komt daar discussie over en dat is waardevoller. Internet is niet de oorzaak van radicalisering, maar een uitlaatklep.''

Karim Azaouagh, ťťn van de vrijwilligers die Maroc.nl beheren: ''Mensen kunnen bij ons anoniem berichten plaatsen. En daardoor durven ze meer dingen openlijk te bespreken. Als we te veel ingrijpen, gaan bezoekers niet meer openlijk met elkaar in discussie.''

Toch leiden sommige uitspraken tot negatieve publiciteit en dat levert Marokkaanse sites weer problemen op. Bijvoorbeeld financiŽle. Azaouagh: ''Vroeger werkten we bijvoorbeeld samen met GGD. Wij zijn zelf geen hulpverleners, maar beheerders. Zij hielpen dan onze bezoekers met gezondheidsvragen en vragen over seksualiteit per

e-mail. Maar op een gegeven moment hadden we daar het geld niet meer voor. En dan houdt het op. Mede omdat mensen niet zo happig zijn om op onze site te adverteren.''

Mahdaoui: ''En waarom moeten wij Marokkanen ons steeds beter gedragen van autochtone Nederlanders. Na de moord op Theo van Gogh waren Nederlanders ook niet zo netjes op onze forums, hoor.''

Beheerder Otman van Islaam.nl vindt na vijf uur discussiŽren over wie verantwoordelijk is voor al die haat op internet dat het wel mooi is geweest. ''We moeten ophouden met pingpongen met de term verantwoordelijkheid en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.''


© Het Parool, 22-10-2005

wytze
22-10-05, 13:46
Schaap,

Ik ben het met je eens wat de topictitel betreft.. Wat Remkes loopt uit te kramen is echt te erg voor woorden.:gsm: Met de AIVD? Hallo, ik zag gisteren bij een moskee hier in de stad een jongeman met beginnende baardgroei. Ik maak me erg zorgen.

~Panthera~
22-10-05, 13:48
Geplaatst door wytze
Schaap,

Ik ben het met je eens wat de topictitel betreft.. Wat Remkes loopt uit te kramen is echt te erg voor woorden.:gsm: Met de AIVD? Hallo, ik zag gisteren bij een moskee hier in de stad een jongeman met beginnende baardgroei. Ik maak me erg zorgen.

Ja, precies, zie je me al bellen ? :moe:

Dacht het ff niet. :roker:

MaRiaH
22-10-05, 13:54
Geplaatst door wytze
Schaap,

Ik ben het met je eens wat de topictitel betreft.. Wat Remkes loopt uit te kramen is echt te erg voor woorden.:gsm: Met de AIVD? Hallo, ik zag gisteren bij een moskee hier in de stad een jongeman met beginnende baardgroei. Ik maak me erg zorgen.

Ja heel ernstig. het gaat nergens over, leidt tot stigmatisering en de zgn. echte Terrorist of radicaal laat zich heus niet vangen op zijn baardgroei.. :haha:

wytze
22-10-05, 13:56
Geplaatst door ~Panthera~
Ja, precies, zie je me al bellen ? :moe:

Dacht het ff niet. :roker:hier bij de moskee kun je veel mannen tegenkomen in traditionele kleding.
er zijn hier best veel orthodoxe moslims.

de paranoia die door Remkes hier wordt gecreeerd leidt ertoe dat veel hollander hier nog banger voor zijn/worden gemaakt, terwijl dat in mijn ogen absoluut niet nodig is.

mark61
22-10-05, 13:57
Belachelijke onzin.

Waarom schrijf ik dit eigenlijk nog? :rolleyes:

wytze
22-10-05, 14:02
Geplaatst door mark61
Belachelijke onzin.

dat voorstel van Remkes. Ja. daar zijn we het voor een keer eens. :o

mark61
22-10-05, 14:06
Geplaatst door wytze
dat voorstel van Remkes. Ja. daar zijn we het voor een keer eens. :o

Oh, dat zijn we wel vaker, als je goed kijkt.

wytze
22-10-05, 14:10
Geplaatst door mark61
Oh, dat zijn we wel vaker, als je goed kijkt.


:wtf: Ik zal m'n loep dr eens bij halen.

MaRiaH
22-10-05, 14:14
Belangrijker dan dat jullie het eens zijn is, wat doen we eraan?

Kunnen we niet en masse Remkes met email bestoken?
Of al onze posts mbt. dit onderwerp doormailen? :jeweetog:

Hij is tenslotte naief en onwetend dus iemand zal hen toch moeten informeren? :hihi:

mark61
22-10-05, 14:16
Geplaatst door MaRiaH
Belangrijker dan dat jullie het eens zijn is, wat doen we eraan?

Kunnen we niet en masse Remkes met email bestoken?
Of al onze posts mbt. dit onderwerp doormailen? :jeweetog:

Hij is tenslotte naief en onwetend dus iemand zal hen toch moeten informeren? :hihi:

Ik ben wat lui en fatalistisch ingesteld. Volgende verkiezingen maar weer. En intussen de discussie aangaan met malloten die je tegenkomt.

wytze
22-10-05, 14:20
Geplaatst door MaRiaH
Belangrijker dan dat jullie het eens zijn is, wat doen we eraan?

Kunnen we niet en masse Remkes met email bestoken?
Of al onze posts mbt. dit onderwerp doormailen? :jeweetog:

Hij is tenslotte naief en onwetend dus iemand zal hen toch moeten informeren? :hihi:ik zou hem wel op buurtwerkbezoek willen zien hier.
gaan we naar de moskee en dan vraag ik hem:
beste remkes. denk je nu werkelijk dat al deze heren hier gevaarlijke, radicaliserende, extremistische, potentiele terroristen zijn?

Ben alleen bang dat ie dan ja zegt.
:kotsen:

MaRiaH
22-10-05, 14:21
Geplaatst door mark61
Ik ben wat lui en fatalistisch ingesteld. Volgende verkiezingen maar weer. En intussen de discussie aangaan met malloten die je tegenkomt.

ja ja maar zo gebeurt er nooit wat!

Nu was bovenstaande een semi-serieuze actie, maar als je er over nadenkt, dan is toch belachelijk dat we 'allemaal 'vinden dat het niet geoorloofd is, niet het doel heiligt en juist onterecht stigmatiserend is.. we er hier oeverloos over discussieren, maar er vervolgens niets mee doen? en NoG erger dat Remkes er niets mee doet.. :wink:

wytze
22-10-05, 14:24
Geplaatst door MaRiaH
ja ja maar zo gebeurt er nooit wat!

Nu was bovenstaande een semi-serieuze actie, maar als je er over nadenkt, dan is toch belachelijk dat we 'allemaal 'vinden dat het niet geoorloofd is, niet het doel heiligt en juist onterecht stigmatiserend is.. we er hier oeverloos over discussieren, maar er vervolgens niets mee doen? en NoG erger dat Remkes er niets mee doet.. :wink:


heb je z'n email adres?

mark61
22-10-05, 14:25
Geplaatst door MaRiaH
ja ja maar zo gebeurt er nooit wat!

Nu was bovenstaande een semi-serieuze actie, maar als je er over nadenkt, dan is toch belachelijk dat we 'allemaal 'vinden dat het niet geoorloofd is, niet het doel heiligt en juist onterecht stigmatiserend is.. we er hier oeverloos over discussieren, maar er vervolgens niets mee doen? en NoG erger dat Remkes er niets mee doet.. :wink:

Nou vertel, hoe moet het?

MaRiaH
22-10-05, 14:25
Geplaatst door wytze
ik zou hem wel op buurtwerkbezoek willen zien hier.
gaan we naar de moskee en dan vraag ik hem:
beste remkes. denk je nu werkelijk dat al deze heren hier gevaarlijke, radicaliserende, extremistische, potentiele terroristen zijn?Ben alleen bang dat ie dan ja zegt.
:kotsen:

Kans is groot dat die zegt: 'het zou kunnen.. we mogen niets uitsluiten.. "
dat is zo een dooddoener.
want ja, alles ZOU kunnen..

tis inderdaad zum kotzen..

MaRiaH
22-10-05, 14:27
Geplaatst door wytze
heb je z'n email adres?

email Remkes (http://www.ministerremkes.nl/homepage_items/ga_naar/e_mail)

mark61
22-10-05, 14:31
Geplaatst door MaRiaH
ja ja maar zo gebeurt er nooit wat!

Nu was bovenstaande een semi-serieuze actie, maar als je er over nadenkt, dan is toch belachelijk dat we 'allemaal 'vinden dat het niet geoorloofd is, niet het doel heiligt en juist onterecht stigmatiserend is.. we er hier oeverloos over discussieren, maar er vervolgens niets mee doen? en NoG erger dat Remkes er niets mee doet.. :wink:

Een minister is trouwens alleen verantwoording verschuldigd aan het parlement, niet aan 'verontruste burgers', al zijn het er 16 miljoen.

Wat hier aan de hand is is wel wat groter dan 1 knuppel. Tis een complete maatschappelijke atmosfeer. Als individu bereik je die in het dagelijks leven. Je kan ook nog een brief naar een krant sturen.

Het lijkt mij efficiŽnter de gekte te laten betijen. Alles gaat vervelen op den duur, ook moslimbashen. En de economie trekt al weer aan, das de belangrijkste factor.

MaRiaH
22-10-05, 14:31
Geplaatst door mark61
Nou vertel, hoe moet het?

tja.. veel verder dan een email kom ik ook niet..

:droef:

jan1974
22-10-05, 14:34
Pas als de Ayaan Hirsi Ali's, de Wilders weer zonder beveiliging over straat gaan, pas dan wordt de angst voor het terrorisme minder.

MaRiaH
22-10-05, 14:35
Geplaatst door mark61
Een minister is trouwens alleen verantwoording verschuldigd aan het parlement, niet aan 'verontruste burgers', al zijn het er 16 miljoen.

Wat hier aan de hand is is wel wat groter dan 1 knuppel. Tis een complete maatschappelijke atmosfeer. Als individu bereik je die in het dagelijks leven. Je kan ook nog een brief naar een krant sturen.

Het lijkt mij efficiŽnter de gekte te laten betijen. Alles gaat vervelen op den duur, ook moslimbashen. En de economie trekt al weer aan, das de belangrijkste factor.

Je hebt wel gelijk.
maar aan de andere kant vind ik dat ook weer zo passief..

Ik wil toch gewoon geloven dat een goede beargumenteerde email bijdraagt aan meningsvorming van de minister.
De grote vraag blijft altijd.. krijgt ie hem te lezen? :cheefbek:

~Panthera~
22-10-05, 14:36
Geplaatst door MaRiaH
Belangrijker dan dat jullie het eens zijn is, wat doen we eraan?

Kunnen we niet en masse Remkes met email bestoken?
Of al onze posts mbt. dit onderwerp doormailen? :jeweetog:

Hij is tenslotte naief en onwetend dus iemand zal hen toch moeten informeren? :hihi:


Gewoon je niet op laten naaien, lijkt me het verstandigst. :roker:
En de zooi wegstemmen de volgende keer. :D

mark61
22-10-05, 14:36
Geplaatst door jan1974
Pas als de Ayaan Hirsi Ali's, de Wilders weer zonder beveiliging over straat gaan, pas dan wordt de angst voor het terrorisme minder.

Dat moesten ze dan maar s gaan doen. Dr zal niet veel gebeuren.

wytze
22-10-05, 14:36
Geplaatst door MaRiaH
tja.. veel verder dan een email kom ik ook niet..

:droef:ach een email is ok. heb je z'n emailadres?

Cohen gister op de radio:
De polarisatie gaat nog steeds door, maar er is ook een groep die zich daar heel kwaad over maakt. Het zijn deze mensen die meer contact willen en zoeken. Dat is heel belangrijk om de verhoudingen te verbeteren.

Leuk, maar ik zou m wel eens kwaad willen zien worden op de (grote) groep die zegt: ik Wil geen contact met moslims.

MaRiaH
22-10-05, 14:36
Geplaatst door jan1974
Pas als de Ayaan Hirsi Ali's, de Wilders weer zonder beveiliging over straat gaan, pas dan wordt de angst voor het terrorisme minder.

Dat is dan knap naief... :fplet:

want de Echte terroristen zijn vast iets heel anders van plan dan die twee bedreigen.. :slapen:

MaRiaH
22-10-05, 14:38
Geplaatst door wytze
ach een email is ok. heb je z'n emailadres?

Cohen gister op de radio:
De polarisatie gaat nog steeds door, maar er is ook een groep die zich daar heel kwaad over maakt. Het zijn deze mensen die meer contact willen en zoeken. Dat is heel belangrijk om de verhoudingen te verbeteren.

Leuk, maar ik zou m wel eens kwaad willen zien worden op de (grote) groep die zegt: ik Wil geen contact met moslims.

Ik had de email al gegeven.

tja... toch vind ik Cohen zo slecht nog niet.
maar dat is meer een gevoel..

jan1974
22-10-05, 14:38
Geplaatst door MaRiaH
Dat is dan knap naief... :fplet:

want de Echte terroristen zijn vast iets heel anders van plan dan die twee bedreigen.. :slapen:
Ik zie Mohammed B. als een echte terrorist. En die deed het juist wel.

jan1974
22-10-05, 14:42
Geplaatst door wytze
....

Leuk, maar ik zou m wel eens kwaad willen zien worden op de (grote) groep die zegt: ik Wil geen contact met moslims.
Cohen denk ook in 2 groepen de politiek correcten en de politiek incorrecten.

MaRiaH
22-10-05, 14:42
Geplaatst door jan1974
Ik zie Mohammed B. als een echte terrorist. En die deed het juist wel.

zal best..
maar je noemt het onderscheid al.. die DEED het, die dreigde niet. :moe:

en ik vermoed zelf dat we een terroristische aanslag a la London of Madrid kunnen verwachten uit hele andere hoek.
Die wordt echt niet voorkomen door moslims te stigmatiseren.
En dergelijke types die zitten niet hier in de moskee en zijn ook niet degenen die AHA of W. bedreigen

wytze
22-10-05, 14:43
Geplaatst door MaRiaH
Ik had de email al gegeven.

tja... toch vind ik Cohen zo slecht nog niet.
maar dat is meer een gevoel..oh sorry. ff overheen gekeken. dank.

Cohen heeft een goed imago vanwege een soort vaderlijke uitstraling ofzo. net als Kok.
maar elke keer als ik hem weer hoor valt ie me inhoudelijk weer tegen. t zou veel sterker kunnen vin ik.

MaRiaH
22-10-05, 14:45
Geplaatst door wytze
oh sorry. ff overheen gekeken. dank.

Cohen heeft een goed imago vanwege een soort vaderlijke uitstraling ofzo. net als Kok.
maar elke keer als ik hem weer hoor valt ie me inhoudelijk weer tegen. t zou veel sterker kunnen vin ik.

ja dat valt me dan ook tegen van hem.. Hij laveert tussen de heersende meningen.

wytze
22-10-05, 14:47
Geplaatst door MaRiaH
ja dat valt me dan ook tegen van hem.. Hij laveert tussen de heersende meningen.


Idd. en wat dat betreft gaat de pvda ook helemaal de verkeerde kant op. zie de recente uitspraken van Bos op het congres van de Europese "socialisten"

jan1974
22-10-05, 14:49
Geplaatst door MaRiaH
zal best..
maar je noemt het onderscheid al.. die DEED het, die dreigde niet. :moe:

De dreiging stond in de brief, op het lichaam van TvG. Zolang Donner het nog nodig vind dat W en AHA extra beveiliging nodig hebben, bestaat er angst.

Een grote aanslag waar veel burgerslachtoffers vallen is erg. Maar dat WIlders en AHA bedreigt worden is een veel grotere bedreiging voor de democratie omdat ze zo expliciet voor hun mening uitkomen.

MaRiaH
22-10-05, 14:54
Geplaatst door jan1974
De dreiging stond in de brief, op het lichaam van TvG. Zolang Donner het nog nodig vind dat W en AHA extra beveiliging nodig hebben, bestaat er angst.


Angst? wat voor angst???

Als je zegt: angst voor het leven van AHA en Wilders dan zeg ik : ja gegronde angst.

Maar zeg je angst voor alle moslims is dan is dat toch je reinste onzin??

Ben jij bang voor alle honden omdat er ooit ťťn was die gebeten heeft??
:droef:

Zwarte Kat
22-10-05, 14:56
Geplaatst door wytze
(grote) groep die zegt: ik Wil geen contact met moslims.

Wat is daar mis mee?

MaRiaH
22-10-05, 14:56
Geplaatst door wytze
Idd. en wat dat betreft gaat de pvda ook helemaal de verkeerde kant op. zie de recente uitspraken van Bos op het congres van de Europese "socialisten"

Ja inderdaad..

Ik neigde nogal naar pvda de laatste tijd, maar ik vraag me af om Bos de man is.
Ik vind hem toch een beetje een meeloper..
En twijfel aan zijn standvastigheid..

kweet nie hij laat zich niet zo horen..

jan1974
22-10-05, 15:02
Geplaatst door MaRiaH
Angst? wat voor angst???

Als je zegt: angst voor het leven van AHA en Wilders dan zeg ik : ja gegronde angst.

Maar zeg je angst voor alle moslims is dan is dat toch je reinste onzin??

Ben jij bang voor alle honden omdat er ooit ÔŅĹÔŅĹn was die gebeten heeft??
:droef:
Hij kan van de buitenkant niet zien of iemand een kwade of een goede moslim/links iemand is. Het is heel menselijk dat zoiemand dan het zekere voor het onzekere neemt.

waterfiets
22-10-05, 15:11
Geplaatst door Zwarte Schaap
Wanneer mogen wij onze groene band met maan/ster dragen mit ausweis bitte.

Op sommige islamitische scholen zijn hoofddoekjes zelfs nu al verplicht !

wytze
22-10-05, 15:14
Geplaatst door Zwarte Kat
Wat is daar mis mee?
als t daarbij zou blijven: niks.
Maar wat er mis mee is, is dat juist vanuit deze groep het hardst geroepen wordt dat moslims niet integreren, de angst voor moslims het grootst is etc. etc.
Zonder enige kennis van zaken en een afgesloten houding moslims veroordelen en dan nog expliciet uitspreken dat je moslims ook niet Wilt leren kennen, ja, daar is mi wel wat mis mee.

MaRiaH
22-10-05, 15:16
Geplaatst door jan1974
Hij kan van de buitenkant niet zien of iemand een kwade of een goede moslim/links iemand is. Het is heel menselijk dat zoiemand dan het zekere voor het onzekere neemt.

dit is het slechtste argument ooit.
denk er maar eens goed over na..

en lees dit ter vergelijk:

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?s=&threadid=157610

MaRiaH
22-10-05, 15:19
Geplaatst door Zwarte Kat
Wat is daar mis mee?

daar is mis mee, dat een groep in onze samenleving wordt uitgesloten op basis van vooroordelen. met alle gevolgen van dien.

jan1974
22-10-05, 15:21
Geplaatst door MaRiaH
dit is het slechtste argument ooit.
denk er maar eens goed over na..

en lees dit:

http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?s=&threadid=157610
Ik heb er over nagedacht, en ik denk er nog steeds zo over. Misschien moet jij maar komen met een tegenargument.

MaRiaH
22-10-05, 15:29
Geplaatst door jan1974
Ik heb er over nagedacht, en ik denk er nog steeds zo over. Misschien moet jij maar komen met een tegenargument.

het is generalisatie van een probleem.
Je kunt daden van enkelen niet op volledige groepen afwentelen.
Dat gaat ten koste van je medemens en onze samenleving.

Lijkt me argument genoeg.
en verder kun je zelf ook argumenten bedenken. waarschijnlijk overtuig ik je er niet mee.

Het verschil is alleen dat jij voor veiligheid kiest boven leefbaarheid of rechtvaardigheid.

Zwarte Kat
22-10-05, 15:31
Geplaatst door wytze
als t daarbij zou blijven: niks.
Maar wat er mis mee is, is dat juist vanuit deze groep het hardst geroepen wordt dat moslims niet integreren, de angst voor moslims het grootst is etc. etc.
Zonder enige kennis van zaken en een afgesloten houding moslims veroordelen en dan nog expliciet uitspreken dat je moslims ook niet Wilt leren kennen, ja, daar is mi wel wat mis mee.

Het komt van beiden kanten. Veel mensen willen niet met moslims omgaan en veel moslims willen niet met autochtonen omgaan.

Ik wil bv niet omgaan met Chinezen. Dat komt ondermeer omdat ik niets met hun cultuur heb en omdat zij zich helemaal afsluiten van de maatschappij waarin ik leef.
Zo ervaart de groep die moslims niet willen kennen het waarschijnlijk ook.

wytze
22-10-05, 15:42
Geplaatst door Zwarte Kat
Het komt van beiden kanten. Veel mensen willen niet met moslims omgaan en veel moslims willen niet met autochtonen omgaan.
en er zijn heel wat moslims die dolgraag kennis maken met hollanders, maar tegen die muur van hollandse onwil oplopen en zich vervolgens dan maar terugtrekken in de eigen gemeenschap.


(en nu ben ik weg)

Zwarte Kat
22-10-05, 16:35
Geplaatst door MuMu
Je belangrijkste argument, namelijk het feit dat Chinezen kattenvlees in hun keuken gebruiken, maar achterwege gelaten? :hihi:

:hihi:

Dat is eigenlijk de enige reden die ik heb.
Stelletje barbaren

Zwarte Kat
22-10-05, 16:41
Geplaatst door wytze
en er zijn heel wat moslims die dolgraag kennis maken met hollanders, maar tegen die muur van hollandse onwil oplopen en zich vervolgens dan maar terugtrekken in de eigen gemeenschap.


(en nu ben ik weg)

Ja daar heb je gelijk in. Net als het andersom ook het geval is.
Maar net als er veel Nederlanders zijn die moslims niet willen kennen zo zijn er ook veel moslims die niet met autochtonen willen omgaan.

Het komt van beiden kanten af.

jan1974
22-10-05, 19:05
Geplaatst door MaRiaH
......
Het verschil is alleen dat jij voor veiligheid kiest boven leefbaarheid of rechtvaardigheid.
Veiligheid kun je niet loskoppelen van leefbaarheid.

En wat rechtvaardigheid betreft, de wetgever (overheid) bepaald de wetgeving, dus ook wat rechtvaardig is en niet.

Henry
22-10-05, 20:22
Wat is radicalisering eigenlijk. Wanneer is iemand radicaal volgens remkes? Ik heb dat rapport waar hij over spreekt eens opgezocht. Best interessant, maar als dit de checklist is kan ik me voorstellen dat zijn verklikkers bedanken voor de eer. Dit is zo algemeen dat ik zelf hoog scoor op de radicaliseringsmeetlat.
http://www.nctb.nl/publicaties/rapporten_en_notas/

rja2
22-10-05, 21:11
Nederland verandert in een compleet nsb-verklikkersnetwerk tegen Moslims/Marokkanen
Er zijn moslims die andere moslims aangeven.

Die hebben geen zin in een nieuwe Mohammed B. of een Samir A.

Die hun leven moeilijker maakt.

jan1974
22-10-05, 21:11
Geplaatst door MuMu
Dat is inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Maar wat krijg je in werkelijkheid als burger??
Geen veiligheidsgaranties, maar een goedkope vorm van SCHIJNVEILIGHEID. verveeld
Je kunt niet alle moslimcritici continue beveiligen, dat is niet te betalen.

Henry
22-10-05, 21:21
Geplaatst door jan1974
De dreiging stond in de brief, op het lichaam van TvG. Zolang Donner het nog nodig vind dat W en AHA extra beveiliging nodig hebben, bestaat er angst.

Een grote aanslag waar veel burgerslachtoffers vallen is erg. Maar dat WIlders en AHA bedreigt worden is een veel grotere bedreiging voor de democratie omdat ze zo expliciet voor hun mening uitkomen.

Begrijp ik je goed, vind je de bedreigingen van Wilders en HirsiAli een grotere bedreiging voor de democratie dan een grote aanslag met veel burgerslachtoffers?

jan1974
22-10-05, 21:22
Geplaatst door rja2
Er zijn moslims die andere moslims aangeven.

Die hebben geen zin in een nieuwe Mohammed B. of een Samir A.

Die hun leven moeilijker maakt.
Met de moslims ben je er niet mee, ook types als Volkert van der G. moeten gestopt worden.

Joesoef
22-10-05, 21:24
Geplaatst door jan1974
Met de moslims ben je er niet mee, ook types als Volkert van der G. moeten gestopt worden.

Geen kwaad woord over volkert, hij heeft Nederland een goede dienst bewezen.

jan1974
22-10-05, 21:28
Geplaatst door Henry
Begrijp ik je goed, vind je de bedreigingen van Wilders en HirsiAli een grotere bedreiging voor de democratie dan een grote aanslag met veel burgerslachtoffers?
Ja, kamerleden vertegenwoordigen een groot aantal gewone burgers in de democratie.

Maar ook columnisten en andere critici die zijn extra belangrijk in een democratie.

Natuurlijk zouden vele burgerslachtoffers ook een enorm drama zijn (zeker voor de moslims, vanwege de repercursies), maar ik acht de kans daarop kleiner gezien dat er al 2 moorden zijn gepleegd op islam-critici.

jan1974
22-10-05, 21:31
Geplaatst door Joesoef
Geen kwaad woord over volkert, hij heeft Nederland een goede dienst bewezen.
Hij heeft Nederland een goede dienst bewezen zeg jij, maar toch zit hij in de gevangenis, is dat dan stank voor dank volgens jou?

Joesoef
22-10-05, 21:33
Geplaatst door jan1974
Hij heeft Nederland een goede dienst bewezen zeg jij, maar toch zit hij in de gevangenis, is dat dan stank voor dank volgens jou?

Vervelende bijkomstigheid. In ieder geval niet levenslang.

jan1974
22-10-05, 21:42
Geplaatst door Joesoef
Vervelende bijkomstigheid. In ieder geval niet levenslang.
Jij werkt zeker in de beveiligingsindustrie. Die gasten zijn er volgens mij echt beter van geworden.

Henry
22-10-05, 21:49
Geplaatst door jan1974
Ja, kamerleden vertegenwoordigen een groot aantal gewone burgers in de democratie.

Maar ook columnisten en andere critici die zijn extra belangrijk in een democratie.

Natuurlijk zouden vele burgerslachtoffers ook een enorm drama zijn (zeker voor de moslims, vanwege de repercursies), maar ik acht de kans daarop kleiner gezien dat er al 2 moorden zijn gepleegd op islam-critici.

Volgens mij is het eerder andersom. Bedreiging van publieke figuren, dat vinden de meeste nederlanders vreselijk, maar de democratie hoeft er niet onder te leiden. Bedoel je dat ze zich nu geremd in voelen in hun uitspraken? Ik denk dat de democratie in nederland na een grote aanslag met burgerslachtoffers enorm gevaar loopt. De regering heeft nauwelijks nog steun, en de tweede kamer geen enkel gezag. Als er burgerslachtoffers vallen is nederland misschien wel rijp voor een staatsgreep. Of een burgeroorlog.

jan1974
22-10-05, 22:02
Geplaatst door Henry
Volgens mij is het eerder andersom. Bedreiging van publieke figuren, dat vinden de meeste nederlanders vreselijk, maar de democratie hoeft er niet onder te leiden. Bedoel je dat ze zich nu geremd in voelen in hun uitspraken? .............
Bedrijging van de politici intimideert ook de achterban van die politici. Als jij een bepaalde mening hebt en vervolgens iemand daarop kiest en als zo iemand dan bedreigd wordt dan betekend dat dat jij ook voorzichtiger met je eigen mening zal omgaan. Vooral als mensen aangeven dat ze het prima zouden vinden dat jouw volksvertegenwoordiger (of favoriete criticus) uitgeschakeld zou worden.

Burgerslachtoffers zijn erg vanuit een menselijke kant, polici en critici zijn meer erg wat betreft de democratische kant. Ik wil niet zeggen dat ook burgerslachtoffer een enorme invloed kunnen zijn op de democratie, maar dat is dat meer in indirecte zin. (kettingreactie)

Henry
22-10-05, 22:18
Geplaatst door jan1974
Bedrijging van de politici intimideert ook de achterban van die politici. Als jij een bepaalde mening hebt en vervolgens iemand daarop kiest en als zo iemand dan bedreigd wordt dan betekend dat dat jij ook voorzichtiger met je eigen mening zal omgaan. Vooral als mensen aangeven dat ze het prima zouden vinden dat jouw volksvertegenwoordiger (of favoriete criticus) uitgeschakeld zou worden.

Ik snap je redenering maar herken 'm niet. Zijn de kiezers van wilders etc voorzichtiger geworden? Eerder nog harder. De gemiddelde nederlander ziet dit alles vooral via de tv, het is wel schokkend maar komt niet echt dichtbij.


Geplaatst door jan1974


Burgerslachtoffers zijn erg vanuit een menselijke kant, polici en critici zijn meer erg wat betreft de democratische kant. Ik wil niet zeggen dat ook burgerslachtoffer een enorme invloed kunnen zijn op de democratie, maar dat is dat meer in indirecte zin. (kettingreactie)

Dat laatste klopt wel maar de democratie loopt ook niet rechtsstreeks gevaar omdat wilders en hirsiali worden bedreigd. Hoe erg het ook is, in de meeste landen kunnen politici niet zonder lijfwacht over straat, dus dit is niet uniek. Het is nieuw voor nederland, en even wennen maar als de democratie hierdoor gevaar zou lopen dan was 'ie in bv spanje of de vs allang verwoest.

jan1974
22-10-05, 22:54
Geplaatst door Henry
1. Ik snap je redenering maar herken 'm niet. Zijn de kiezers van wilders etc voorzichtiger geworden? Eerder nog harder. De gemiddelde nederlander ziet dit alles vooral via de tv, het is wel schokkend maar komt niet echt dichtbij.

2. Dat laatste klopt wel maar de democratie loopt ook niet rechtsstreeks gevaar omdat wilders en hirsiali worden bedreigd. Hoe erg het ook is, in de meeste landen kunnen politici niet zonder lijfwacht over straat, dus dit is niet uniek. Het is nieuw voor nederland, en even wennen maar als de democratie hierdoor gevaar zou lopen dan was 'ie in bv spanje of de vs allang verwoest.
1. Ik denk inderdaad dat je niet kunt zeggen dat de mensen voorzichtiger zijn geworden, maar het komt natuurlijk wel steeds dichterbij. In Nederland dus al 2 van zulke moorden.

2. Nederland is de VS of Spanje niet. Ze moeten gewoon normaal doen en met hun fikken van deze mensen afblijven. Rot maar op met je "wen er maar aan". Politici zitten ondergedoken, wen er maar aan, politici worden naar het buitenland overgebracht, het lijkt gvd wel oorlog.

Henry
22-10-05, 23:06
Geplaatst door jan1974
1.

2. Nederland is de VS of Spanje niet. Ze moeten gewoon normaal doen en met hun fikken van deze mensen afblijven. Rot maar op met je "wen er maar aan". Politici zitten ondergedoken, wen er maar aan, politici worden naar het buitenland overgebracht, het lijkt gvd wel oorlog.

Ja allicht. Dat 'ze met hun fikken van deze mensen moeten afblijven'. Ik zeg niet dat dat geaccepteerd moet worden. Maar dat het wel oorlog lijkt? Wat een onzin zeg. Maar wel een goed voorbeeld van wat ik bedoel. Als je nu het gevoel hebt dat het oorlog is zal na een aanslag met vele doden en gewonden wel helemaal de blinde paniek uitbreken.

jan1974
22-10-05, 23:24
Geplaatst door Henry
Ja allicht. Dat 'ze met hun fikken van deze mensen moeten afblijven'. Ik zeg niet dat dat geaccepteerd moet worden. Maar dat het wel oorlog lijkt? Wat een onzin zeg. Maar wel een goed voorbeeld van wat ik bedoel. Als je nu het gevoel hebt dat het oorlog is zal na een aanslag met vele doden en gewonden wel helemaal de blinde paniek uitbreken.
Wat de oorlog betreft: Theo van Gogh had het er ook over en die is inmiddels naar een andere wereld. Wat is er zo erg aan het woordje oorlog, na de zoveelste supermarktoorlog.

En er hoeft helemaal geen paniek uit te breken, er wordt van de Engelsen gezegd dat ze heel rustig bleven, maar de nederlanders zijn over het algemeen ook vrij nuchter.

Ze moeten met de fikken van onze mensen afblijven, onze volksvertegenwoordigers, onze critici.

Ook al moet ik alle moslims en heel links Nederland bij elkaar klikken.

jan1974
22-10-05, 23:43
Geplaatst door MuMu
"Types" als Volkert zijn Manchurian Candidates, vrees ik ..
Daar is geen kruid tegen opgewassen. :moe:

The Manchurian Candidate (1962)
Plot Outline: A former Korean War POW is brainwashed by Communists into becoming a political assassin. But another former prisoner may know how to save him. (more) (view trailer)
bron: http://www.imdb.com/title/tt0056218/

Je vraagt je af wie Volkert dan gebrainwashed hebben. Die moeten aangepakt worden.

MaRiaH
23-10-05, 00:12
Geplaatst door jan1974
Ze moeten met de fikken van onze mensen afblijven, onze volksvertegenwoordigers, onze critici.wie is ze?

en moeten "ze" niet gewoon ook van gewone burgers afblijven?

ik vind jouw redenatie over politici een beetje eng.. je zet ze op een voetstuk.

zijn alle mensenlevens niet evenveel waard? met dit verschil dat wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt WEET dat zijn kop kan worden afgehakt?


Ook al moet ik alle moslims en heel links Nederland bij elkaar klikken.

Het wil maar niet tot je doordringen dat je stigmatiseert en groepen aanwijst. Alle moslims? heel links Nederlands?

wat dacht je van alle rechtse politici? alle lonsdalers? alle bejaarden? alle vrouwen onder de 35? alle homo's? kans is evengroot dat zich daar radicalen bevinden..

Wat wil je verklikken en waarover? over welke moslims? die met een baard? alle vrouwen met een hoofddoek? wat zijn de kenmerken? waar let je dan op? wat doe je met de autochtone moslim? Hoe onderscheid je hen van de allochtone moslim? Kan die iranier ook een christen zijn?
etc. etc.
man, je praat POEP! :verward:

David
23-10-05, 10:15
Wat valt er eigenlijk zoal te verklikken?

Wat Couscousje op haar boterham doet?
Wat Zwart Schaap bij de V&D kocht vorige week?
Of Taouanza suiker in haar thee wil?


En wie wil dat nou precies weten? En waarom?

jan1974
23-10-05, 11:50
Geplaatst door MaRiaH
wie is ze?

en moeten "ze" niet gewoon ook van gewone burgers afblijven?

ik vind jouw redenatie over politici een beetje eng.. je zet ze op een voetstuk.

zijn alle mensenlevens niet evenveel waard? met dit verschil dat wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt WEET dat zijn kop kan worden afgehakt?Het wil maar niet tot je doordringen dat je stigmatiseert en groepen aanwijst. Alle moslims? heel links Nederlands?

wat dacht je van alle rechtse politici? alle lonsdalers? alle bejaarden? alle vrouwen onder de 35? alle homo's? kans is evengroot dat zich daar radicalen bevinden..

Wat wil je verklikken en waarover? over welke moslims? die met een baard? alle vrouwen met een hoofddoek? wat zijn de kenmerken? waar let je dan op? wat doe je met de autochtone moslim? Hoe onderscheid je hen van de allochtone moslim? Kan die iranier ook een christen zijn?
etc. etc.
man, je praat POEP! :verward:
Voor mij persoonlijk zijn niet alle mensenlevens evenveel waard, de een is me dierbaarder dan de ander.

Wat zit je nu te emmeren over stigma's. Iedereen heeft een stigma, of je nu Refo, kaalkop, Duitsert, Amsterdammer, Heaumeaux of Berber of Zwarte Schaap bent.

Waar ik op let? Op mensen (of groepen) die politici en critici bedreigen of aangeven hier geen problemen mee te hebben.

Het gaat er mij niet om wat voor jurk ze aanhebben, het gaat er om wat ze uitkramen. Over de Iranese christen weet ik trouwens niets van.

Daarom was Theo van Gogh ook een voorstander van vrijheid van meningsuiting. Want pas als mensen hun mond opendoen dan weet je waar je aan toe bent.

De oorspronkelijke betekenis van "niet boven het maaiveld uitkomen" betekent dan je genegeerd of ontslagen wordt als je je bek opendoet, niet dat je letterlijk kaltgestelt zou moeten worden.

Iedereen die zegt dat we maar aan moeten wennen aan die schietpartijen omdat mensen hun bek opendoen die praat poep.

David
23-10-05, 11:55
Geplaatst door jan1974
Heaumeaux


Wat is dat toch voor idiote trend om nicht zo te spellen?

~Panthera~
23-10-05, 12:32
Geplaatst door David
Wat is dat toch voor idiote trend om nicht zo te spellen?

Toch handig als je bi bent, kunnen ze ook niet fout spellen. :hihi:

Wide-O
23-10-05, 13:01
Bee ? :staart:

David
23-10-05, 13:09
Geplaatst door Wide-O
Bee ? :staart:

Bea?
Biex?

~Panthera~
23-10-05, 13:40
:stomp: Allebee hullie. :hihi:

mark61
23-10-05, 13:52
hoalaybee.

Zwarte Kat
23-10-05, 13:56
Geplaatst door David
Wat valt er eigenlijk zoal te verklikken?

Wat Couscousje op haar boterham doet?
Wat Zwart Schaap bij de V&D kocht vorige week?
Of Taouanza suiker in haar thee wil?:vreemd:
2 van de 3 zijn geen extremisten. Die hoeven zowiezo niet verklikt te worden

Zwarte Kat
23-10-05, 13:59
Geplaatst door MuMu
Ja, hij heeft 3 miljoen mensen de mond gesnoerd.
Kwam de regering wel goed uit, en jou blijkbaar ook. :gsm:

Ach, laat Joesoef maar lullen.
Die heeft Theo van Gogh, een maand voor ie vermoord werd, nog dood gewenst.

mark61
23-10-05, 13:59
Geplaatst door Zwarte Kat
:vreemd:
2 van de 3 zijn geen extremisten. Die hoeven zowiezo niet verklikt te worden

Ja, maar welke twee? Dat vereist nader onderzoek door de AIVD.

Zwarte Kat
23-10-05, 14:03
Geplaatst door MuMu
Ja, altijd maar die beleefde, vriendelijke en onderdanige glimlach..... maar ondertussen in staat tot de meest gruwelijke daden. :loens:


:stout: Ik denk dat ik maar eens ga radicaliseren en 1 van hun toko's in de hens ga zetten.

Zwarte Kat
23-10-05, 14:06
Geplaatst door mark61
Ja, maar welke twee? Dat vereist nader onderzoek door de AIVD.

Als je het aan de AIVD over gaat laten dan pikken ze de verkeerde eruit ben ik bang

Mischien toch maar beter om wel te gaan verklikken :gsm:

mark61
23-10-05, 14:07
Geplaatst door Zwarte Kat
Als je het aan de AIVD over gaat laten dan pikken ze de verkeerde eruit ben ik bang

Mischien toch maar beter om wel te gaan verklikken :gsm:

Ik waarschuw je, die een, das een afleidingsmanoeuvre. Tis altijd degene van wie je het het minst verwacht.

~Panthera~
23-10-05, 14:10
iedereen verklikt iedereen: zitten we straks allemaal op Ameland. :moe:

mark61
23-10-05, 14:11
Geplaatst door ~Panthera~
iedereen verklikt iedereen: zitten we straks allemaal op Ameland. :moe:

Of in Tizi Ouzou.

~Panthera~
23-10-05, 14:12
Geplaatst door mark61
Of in Tizi Ouzou.


ik bel meteen even, niet gek.

mark61
23-10-05, 14:15
Geplaatst door ~Panthera~
ik bel meteen even, niet gek.

Of ze ook uitzettingen per boot doen zeker? Cruise, asteffekan.

~Panthera~
23-10-05, 14:17
Geplaatst door mark61
Of ze ook uitzettingen per boot doen zeker? Cruise, asteffekan.


OMG ! Remkes: marry me !! :love2:


:kotsen:

Zwarte Kat
23-10-05, 14:17
Geplaatst door mark61
Ik waarschuw je, die een, das een afleidingsmanoeuvre. Tis altijd degene van wie je het het minst verwacht.

En die andere vertrouw ik ook niet helemaal.

:wijs: Beter om ze toch maar alle 3 aan te geven. En dan meteen Panthera ook maar dr bij.........
nu we toch bezig zijn.

David
23-10-05, 14:18
Geplaatst door ~Panthera~
iedereen verklikt iedereen: zitten we straks allemaal op Ameland. :moe:


Ameland: vol is vol.
Wel gezellig druk, dan.

~Panthera~
23-10-05, 14:18
Geplaatst door Zwarte Kat
En die andere vertrouw ik ook niet helemaal.

:wijs: Beter om ze toch maar alle 3 aan te geven. En dan meteen Panthera ook maar dr bij.........
nu we toch bezig zijn.


Je doet maar. :ego:

~Panthera~
23-10-05, 14:19
Geplaatst door David
Ameland: vol is vol.
Wel gezellig druk, dan.


Die man heeft toch wel goeie iedeen he ? :stout:

*slik, pakt teiltje*

mark61
23-10-05, 14:21
Geplaatst door Zwarte Kat
En die andere vertrouw ik ook niet helemaal.

:wijs: Beter om ze toch maar alle 3 aan te geven. En dan meteen Panthera ook maar dr bij.........
nu we toch bezig zijn.

Je zal zelf wel als eerste gepakt worden. Hoe komt het dat jij zoveel weet? HŤ? HŤ?

mark61
23-10-05, 14:22
Geplaatst door David
Ameland: vol is vol.
Wel gezellig druk, dan.

Op Cuba is het anders warmer. Met een beetje geluk hoor je af en toe nog wat tropische klanken overwaaien ook. En de geur van cuba libre's.

David
23-10-05, 14:25
Geplaatst door mark61
Op Cuba is het anders warmer. Met een beetje geluk hoor je af en toe nog wat tropische klanken overwaaien ook. En de geur van cuba libre's.


Ik vertrouw dat Cuba niet. Ik zag ooit een film waarin Faye Dunaway als Berlijnse society-jodin door de nazi's per cruise schip werd afgevoerd naar Cuba. Het liep niet best af met onze Faye. dus, nee, dank je. Geen Cuba. De Seychellen spreken me daarentegen wel weer aan.

Zwarte Kat
23-10-05, 14:27
Geplaatst door mark61
Je zal zelf wel als eerste gepakt worden. Hoe komt het dat jij zoveel weet? HŤ? HŤ?

Als ik gepakt wordt dan neem ik jullie mee in mijn val.
:stout: Zo'n rat ben ik nog wel

~Panthera~
23-10-05, 14:28
Geplaatst door Zwarte Kat
Als ik gepakt wordt dan neem ik jullie mee in mijn val.
:stout: Zo'n rat ben ik nog wel

haal eerst die vinger maar eens uit je neus. :ego: je kunt zo niet eens bellen.Yuck. :fuckit:

Zwarte Kat
23-10-05, 14:28
Geplaatst door ~Panthera~
Je doet maar. :ego:

Ja zal ik doen.
Ik weet alleen zn telefoonnummer niet meer. Heb jij het toevallig bij je? :gsm:

~Panthera~
23-10-05, 14:31
Geplaatst door Zwarte Kat
Ja zal ik doen.
Ik weet alleen zn telefoonnummer niet meer. Heb jij het toevallig bij je? :gsm:

070-666

Zwarte Kat
23-10-05, 14:31
Geplaatst door ~Panthera~
haal eerst die vinger maar eens uit je neus. :ego: je kunt zo niet eens bellen.Yuck. :fuckit:

:hihi:

Die neus wordt mn redding.
De AIVD denkt dat ik een jood ben als ze mn jodenneus zien en laten me dan meteen weer vrij.
:o Jullie daarintegen zullen er niet zo gemakkelijk vanaf komen

Zwarte Kat
23-10-05, 14:32
Geplaatst door ~Panthera~
070-666

:wow: The number of the beast

mark61
23-10-05, 14:32
Geplaatst door David
Ik vertrouw dat Cuba niet. Ik zag ooit een film waarin Faye Dunaway als Berlijnse society-jodin door de nazi's per cruise schip werd afgevoerd naar Cuba. Het liep niet best af met onze Faye. dus, nee, dank je. Geen Cuba. De Seychellen spreken me daarentegen wel weer aan.

Dat was toen, voor comandante Fidel, dus dat telt niet. Trouwens, Faye lived on to become a barfly, dus dat viel wel mee. Of bedoel je dat met niet best aflopen?

http://www.bbc.co.uk/holiday/destinations/seychelles/images/1.jpg

Deal.

~Panthera~
23-10-05, 14:33
Geplaatst door Zwarte Kat
:hihi:

Die neus wordt mn redding.
De AIVD denkt dat ik een jood ben als ze mn jodenneus zien en laten me dan meteen weer vrij.
:o Jullie daarintegen zullen er niet zo gemakkelijk vanaf komen


Smeerlap.

mark61
23-10-05, 14:34
Geplaatst door Zwarte Kat
Als ik gepakt wordt dan neem ik jullie mee in mijn val.
:stout: Zo'n rat ben ik nog wel

Het NL rechtssysteem zal het kat van het koren weten te scheiden. :ego: Enkeltje Vught voor jou.

edit

David
23-10-05, 14:35
Geplaatst door mark61
Faye lived on to become a barfly, dus dat viel wel mee. Of bedoel je dat met niet best aflopen?


Inderdaad.

Nu was het trouwens ook haar eigen schuld. Op de eerste avond op een boot vol joodse vluchtelingen was er gemaskerd bal. Faye had de slechte smaak om in een sexy gestapo pak te verschijnen.


Maar goed, de Seychellen, St. Anne. Goed plan.

mark61
23-10-05, 14:39
Geplaatst door David
Inderdaad.

Nu was het trouwens ook haar eigen schuld. Op de eerste avond op een boot vol joodse vluchtelingen was er gemaskerd bal. Faye had de slechte smaak om in een sexy gestapo pak te verschijnen.

Jaren voor 'Allo 'Allo. De tijd was er nog niet rijp voor.


Maar goed, de Seychellen, St. Anne. Goed plan.

OK. Remkes, here we come.

Zwarte Kat
23-10-05, 14:40
Geplaatst door ~Panthera~
Smeerlap.

:engel:

Zwarte Kat
23-10-05, 14:42
Geplaatst door mark61
Het NL rechtssysteem zal het kat van het koren weten te scheiden. :ego: Enkeltje Vught voor jou.

edit


:fpuh: Ik krab ze de ogen uit hun kassen

~Panthera~
23-10-05, 14:42
Geplaatst door Zwarte Kat
:engel:


O god, de vermoorde onschuld. :moe:

:hihi:

MaRiaH
23-10-05, 14:46
Geplaatst door mark61
Jaren voor 'Allo 'Allo. De tijd was er nog niet rijp voor.
I say this only onces... :schok:

http://www.bbc.net.uk/comedy/guide/images/400/alloallo_2.jpg

MaRiaH
23-10-05, 14:47
Handlanger van Remkes?

http://www.ycdtotv.de/allo_img/a0a_15.jpg

where is my little tank? :maf2:

MaRiaH
23-10-05, 14:49
Handlanger van Remkes?

http://www.ycdtotv.de/allo_img/a0a_15.jpg

where is my little tank? :maf2:

http://www.bbc.co.uk/comedy/guide/images/400/alloallo_3.jpg

Herr Flick und Helga...

looking for the fallen Madonna with the big boobies.. :D

Zwarte Kat
23-10-05, 20:11
Geplaatst door MuMu
:verward: :eek: Joesoef doet aan Zwarte Magie!!! :zegniets:

:nerveus: Of hij kent Mohammed B goed

Zwarte Kat
23-10-05, 20:14
Geplaatst door MuMu
Jawohl, wie ein echte Nazi GŲring!! :stout:

:boer:

Henry
23-10-05, 23:53
Geplaatst door jan1974
Wat de oorlog betreft: Theo van Gogh had het er ook over en die is inmiddels naar een andere wereld. Wat is er zo erg aan het woordje oorlog, na de zoveelste supermarktoorlog.

Toen ik reageerde dacht ik dat je met oorlog 'echt oorlog' bedoelde. Maar je roept maar wat begrijp ik. Wat er erg is aan oorlog, dat ga ik toch echt niet uitleggen.


Geplaatst door jan1974
En er hoeft helemaal geen paniek uit te breken, er wordt van de Engelsen gezegd dat ze heel rustig bleven, maar de nederlanders zijn over het algemeen ook vrij nuchter.

Ze moeten met de fikken van onze mensen afblijven, onze volksvertegenwoordigers, onze critici.

Ook al moet ik alle moslims en heel links Nederland bij elkaar klikken.

Er hoeft inderdaad geen paniek uit te breken maar ik vrees dat het wel zal gebeuren. Zo nuchter is nederland niet meer. Ik hoop dat ik me vergis en dat het hijgerige sfeertje van de laatste tijd alleen in de media heerst. Ze, wie het dan ook zijn, moeten van iedereen afblijven en zeker van onschuldige burgers. En misschien kun je degenen die moskeeen en islamitische scholen bestoken ook verklikken.

jan1974
24-10-05, 10:27
Geplaatst door Henry

KNIP


1. Nou, sommige mensen hebben flink carriere gemaakt in de oorlog. De ergheid van een oorlog is dus ook afhankelijk vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt. Het "De een zijn dood is de ander zijn brood" is cynisch, maar wel universeel

Ik vind het goed om het over het woord oorlog te hebben. Toen minister Zalm het woordje oorlog in de mond nam viel iedereen over hem heen. Blijkbaar was er een gevoelige snaar geraakt. Zalm was ook betrokken omdat hij in een film heeft gespeeld geregiseerd door TvG.

Er blijjkt in Nederland dus een onbekend gebod te zijn, "gij zult het woord oorlog niet in de mond nemen". Theo van Gogh nam het woord oorlog ook in de mond en hij is inmiddels stil en Zalm, die zegt het tegenwoordig ook niet meer.

2. De media is inderdaad wat hijgerig. Aan de andere kant zijn de marokkanen ook aandachtsziek. Ze doen werkelijk alles om in het nieuws te komen. Tot aan het voetballen met dodenherdenkingskransen aan toe.

Mensen die moskeeen en islamitische scholen bestoken moeten aangepakt worden, volgens mij heb je zelfs de burgerplicht om dit soort informatie door te spelen aan de autoriteiten.

Maar er is wel een belangrijk verschil, levende politici en critici zijn heel wat belangrijker in de democratie dan dode gebouwen.