PDA

Bekijk Volledige Versie : 2 november, een jaar laterJHvandenHeuvel
02-11-05, 08:21
Een van onze Internetproviders vroeg zijn leden te schrijven hoe men zich vandaag, 2 november 2006, voelt. Precies een jaar na de moord op Theo van Gogh.

De hysterische reacties van die dag liggen me nog zo goed voor de geest, doodgegooid werden we met nieuwsuitzendingen en specials over 'terrorisme in Nederland' en meer van die onzin. Ieder mens in afwijkende kledij was plotseling een verdachte met alle gevolgen van dien. De door een zekere Pim Fortuyn in gang gezette haat tegen Islamitische medeburgers ontaardde zich na die dag in een soort heksenjacht.

Ik heb er niet al te lang over hoeven nadenken om mijn gevoelens op papier te zetten. In ieder geval begint de een jaar geleden ontstane massa-hysterie een klein beetje af te zwakken maar ik vrees dat ook ten aanzien van die zogenaamde 'tolerante' Nederlanders (waartoe ik ook behoor) is gebleken dat ze net zo haatdragend ten opzichte van andersdenkenden zijn als ieder ander mens op de wereld.....

"Hoe ik me voel, een jaar na de moord op van Gogh ? Ten opzichte van Islamitische medeburgers In Nederland in ieder geval exact even veilig als voor die dag. De dag waarop 'we in oorlog' geraakten, zoals minister Zalm het in het kader van de op gang gekomen massahysterie uitdrukte: de moord op van Gogh werd gemakshalve maar op een lijn gesteld met de Twin Towers en Madrid, alsof de daad van een doorgedraaide extremist (?) van het zelfde niveau was. 'Nederland was zijn onschuld kwijt', volgens velen die naar alle waarschijnlijkheid de treinkapingen uit de jaren 70 niet hebben meegemaakt, laat staan enige vieze activiteiten die ons land in Indonesie in de jaren vlak na de oorlog liep te verrichten. 'De moord op het vrije woord', alsof dat vrije woord in onze Grondwet bedoeld is om andersdenkenden en andersgelovenden voor rotte vis te kunnen uitmaken.

Doodgegooid werden we met allerlei angstverhalen en theorieen over grote hordes extremisten, ophitsende imams, woonhuizen vol met explosieven, Hofstad-groepen en invallen, die achteraf nergens toe leidden. Allemaal in het kader van de op 2-11-2004 in gang gezette massahysterie. Onschuldigen werden geconfronteerd met politie-invallen, het nieuws zat er bovenop: het kwam allemaal bijna live op televisie. Wekenlang hoorde je niets anders, de terrorisme-experts werden er met de haren bijgesleept om alle gespuide onzin kracht bij te zetten. Bijna professioneel werd een angsthetze in gang gezet: iedereen met een Islamitisch lijkend uiterlijk was vanaf die dag een potentiele terrorist. Randfiguren en opportunisten a la G. Wilders profiteerden gretig van de stemming die er na die gedenkwaardige dag ging heersen.

Nu, 1 jaar later, is de in gang gezette onzin een beetje afgezwakt. Wilders is met zijn clubje in de peilingen weer keurig netjes teruggevallen naar 1 zetel en de met veel tam-tam opgepakte quasi-terroristen werden doorgaans zonder enig steekhoudend bewijs weer op vrije voeten gesteld. De stemming was er in ieder geval mee gemaakt: iedere moslim werd een potentiele verdachte. 'Nederland was in oorlog'; die onzinnige stellingname leidde onlangs tot het even tussen neus en lippen door aanschaffen van peperdure kruisraketten voor een bedrag waarmee menige Afrikaanse of Pakistaanse inwoner een aardig leven kan worden geboden. Geen woord van protest tegen deze volkomen nutteloze aanschaf van wapentuig met een bereik van 1500 kilometer. Zo kunnen we immers onze troepen in Afghanistan verdedigen. De heer Kamp kon het zonder een krimp te vertrekken zeggen: het hele parlement slikte de onzin voor zoete koek. Nederland moet immers meedoen met grote broer de VS en dan heb je die fraaie raketjes nodig om je gebrek aan argumenten kracht bij te zetten, bezuinigen doen we maar door middel van een nieuw zorgstelsel.

En Nederland is inderdaad in oorlog: het deed vrijwillig mee aan een door de VS ge-ensceneerde misdadige inval in een souverein land. Juist die daad maakte de wereld onveiliger en niet de daad van een doorgedraaide Mohammed B. Meer dan 2000 Amerikaanse militairen en een veelvoud aan Irakezen sneuvelden in een strijd die nergens toe leidde en leidt. Op leugenachtige wijze werden verhalen van banden tussen Hoessein en Bin-Laden de wereld in gebracht, de Verenigde Naties werden met verzonnen bewijzen inzake massavernietigingswapens vakkundig om de tuin geleid en ook het verhaal van de Irakese aankoop van uranium in Niger is toch redelijk uit de Amerikaanse duim gezogen zoals onlangs maar weer is gebleken. Het smoesje van 'het brengen van democratie' was te doorzichtig om te worden geloofd want waarom zijn dezelfde VS door de jaren heen altijd zulke innige vriendjes geweest met landen waar nu nog de botten van opposanten uit de grond worden gehaald ? Juist die illegale oorlog in Irak bracht een wereldwijde tegenstelling tussen 'beschaafde Christenen' en 'terroristische Moslims' tot stand.

Zelfs een redelijk slechtziend mens had kunnen doorzien dat met het neerhalen van het beeld van Hoessein de ellende pas zou beginnen. Een ellende die inmiddels tot ver buiten de grenzen van Irak is doorgedrongen: het is niet zo moeilijk om stuurloze jongeren met de beelden van Abu-Graib en Fallujah tot vreemde gedachten te brengen. We laten ons immers zelf ook maar al te graag om de tuin leiden door onze minister-president en zijn minister van buitenlandse zaken die ons land vrijwillig overleverden aan een stel oorlogshitsers in Washington.

Die 2e november was de daad van een doorgedraaide idioot, die nu de rest van zijn leven achter slot en grendel zit. Een doorgedraaide idioot waarmee je op een of ander manier nog medelijden mee kan hebben ook en tegelijkertijd een doorgedraaide idioot, die op geen enkele manier op een lijn te stellen is met terreurbewegingen zoals Al Qaida. Een individu, die met zijn daad veel meer losmaakte dan hij in zijn stoutste dromen had kunnen bevroeden: Nederland kwam in de ban van een angstgolf met alle waanzin van dien. De Islamitische geloofsgenoten van Mohammed B, waarvan de overgrote meerderheid hier normaal wenst te leven, werd er het slachtoffer van. In die zin is Nederland zijn zogenaamde onschuld kwijt: het is gebleken dat ook wij net zo haatdragend tegenover andersdenkenden zijn als zovele andere volken op deze aarde."

sjaen
02-11-05, 10:25
De Logica van het vrije woord:


deel 1

sjaen
02-11-05, 10:26
vervolg:

deel 2

JHvandenHeuvel
02-11-05, 10:58
Geplaatst door sjaen
vervolg:

deel 2

Geweldig..., maar nu je eigen zienswijze ?

Hoe zie bijvoorbeeld je de relatie tussen de toegenomen spanningen in de wereld en de door de VS ontketende oorlogen in respectievelijk Afghanistan en Irak ? Met name die laatste oorlog was al ver voor 11-9-2001 gepland, zie hiervoor de website van het PNAC (Project for the New American Century), waarin reeds in het jaar 2000 de plannen met betrekking tot een oorlog tegen Irak zonder omhaal van woorden worden ontvouwd. Met het zo afschrikwekkende Taliban-regime in Afghanistan werden, tot kort voor 11-9-2001, vrolijk winstgevende zaken gedaan door de VS (onder andere een aan te leggen gas-pijpleiding)

Naar mijn stellige overtuiging heeft juist die smerige en illegale oorlog tegen Irak de internationale tegenstellingen sterk vergroot en de verhoudingen tussen het Westen en de Islamitische landen op scherp gezet. Straffeloos mag er kennelijk een land worden binnengevallen als de Amerikaanse president zich dit door zijn "God" ingefluisterd krijgt. Straffeloos mogen de meest grove leugens m.b.t. massavernietigingswapens en banden tussen Irak en Al Qaida ter tafel worden gebracht en straffeloos mogen onschuldige burgers door de 'Westerse vrijheidsstrijders' worden afgeschoten. Nederland deed er vrolijk aan mee en is dientengevolge medeplichtig aan wat er in Irak is gebeurd.

In de Moslimwereld zullen de beelden van Fallujah met iets andere gedachten zijn bekeken dan hier in het 'vrije en beschaafde' Westen. De verhalen over Abu Graib zullen daar een iets andere impact hebben. Met dergelijk soort handelingen speel je extremistische bewegingen juist in de kaart en nog nimmer is het zo'n ballentent geweest als de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd zijn er nog steeds hele vreemde innige banden tussen de Verenigde Staten en Saoedi Arabie, een land dat onder andere de rechtstreekse financier is van bewegingen als Hamas en een land waar vrijwel alle kapers van 11-9-2001 vandaan kwamen. Maar tegelijkertijd ook een land waar een aardige plas olie is te vinden en, zoals vice-president Cheney ooit al zei: "You've got to go where the oil is". En dan ga je naar landen als Saoedi Arabie en Irak.

Ik was absoluut geen fan van van Gogh maar een moord op wie dan ook is nimmer goed te praten. Die moord vloeide wel voort uit een verscherping van tegenstellingen, die sinds de illegale inval in Irak is ontstaan. In dat kader werd zelfs een zekere meneer Poetin gisteren door onze geachte Vorstin nog zo in het zonnetje gezet, omdat hij het 'internationale terrorisme' zo mooi bestrijdt. Die beelden van Beslan waren ook niet zo fraai maar vloeien wel voort uit het fraaie handelen van Rusland in Tsjetsenie. Van die handelingen hoor je niet al te veel en Tsjetseense vrijheidsstrijders schilder je dan maar gemakshalve af als 'internationale terroristen' en scheer je over een kam met onder ondere de Palestijnen.

Niet Volkert van der G of Mohammed B. maakten Nederland onveiliger. Nederland maakte zichzelf onveiliger door klakkeloos de VS op haar oorlogspad te volgen. 'We' zitten in Afghanistan en zaten in Irak, niemand die zich afvroeg wat we daar nou te zoeken hadden, een land als Belgie deed niet eens mee en die betichten wij altijd als achterlijk.

rafiq
02-11-05, 11:03
Hou toch op man.

Heel die discussie in Nederland(lees Amsterdam) is een lachertje. Falluja en Amsterdam west. Lees je je eigen tekst wel terug?

Laat ze het zelf opknappen daar in Amsterdam.

JHvandenHeuvel
02-11-05, 11:17
Geplaatst door rafiq
Hou toch op man.

Heel die discussie in Nederland(lees Amsterdam) is een lachertje. Falluja en Amsterdam west. Lees je je eigen tekst wel terug?

Laat ze het zelf opknappen daar in Amsterdam.

Op welke discussie doel je ?

Mijn eigen tekst behoef ik niet terug te lezen, mijn korte termijngeheuen is nog redelijk in orde. Tussen Eindhoven en Amsterdam wordt het kennelijk nooit wat, geloof ik.....