PDA

Bekijk Volledige Versie : Etalagepolitiek Turkije m.b.t. godsdienstvrijheidMarsipulami
08-08-06, 10:03
Zorg over rechten voor christenen Turkije

van onze redactie kerk
BERLIJN - De mate waarin Turkije christenen nog steeds discrimineert, is zorgwekkend, concludeert Ronald Pofalla, secretaris van de Duitse regeringspartij CDU, na een bezoek aan het land.
Pofalla, die als partijsecretaris een prominente CDU'er is, heeft Turkije bezocht samen met een vertegenwoordiger van de grote protestantse Evangelische Kerk Duitsland en van de Rooms-Katholieke Kerk in zijn land. ,,De omvang van de bestaande beperkingen van de godsdienstvrijheid is aanleiding voor ernstige zorgen en kan op geen enkele manier geaccepteerd worden'', aldus Pofalla volgens het Duitse persbureau Idea. In gesprekken met vertegenwoordigers van de Turkse overheid is hem duidelijk geworden dat godsdienstvrijheid ,,te vaak als een daad van verdraagzaamheid gezien wordt, in plaats van een principieel mensenrecht''. Hij vond het ook opvallend dat bestuurders in toeristenregio's milder optreden en dat kerken daar minder gehinderd worden dan elders in Turkije. De CDU'er sprak van zuivere etalagepolitiek.

Hij concludeert dat protestantse en rooms-katholieke kerken geen enkele rechtspositie hebben in Turkije. ,,Juridisch gezien bestaan ze helemaal niet.''

De kerken mogen hun voorgangers niet zelf opleiden en buitenlandse voorgangers komen moeilijk het land in. Verder is voor kerken moeilijk een eigen gebouw te krijgen voor samenkomsten. Ronald Pofalla heeft de Turkse overheid opgeroepen in gesprek te gaan met kerken en de oprichting van theologische faculteiten aan Turkse universiteiten toe te staan voor de opleiding van priesters en predikanten.

In de buitenlandpolitiek van de CDU staat inzet voor godsdienstvrijheid hoog op de agenda, aldus Pofalla. Hij wordt persoonlijk gedreven door de ,,universele regel'' dat godsdienst gebaseerd is op geloof, en geloof op vrijheid. Hij wil daarom ook proberen de in Duitsland levende Turken overtuigen van de noodzakelijkheid van godsdienstvrijheid in Turkije, officieel een seculiere staat waar de islam domineert. De meeste Turken in Duitsland ervaren wat godsdienstvrijheid betekent, aldus de partijsecretaris. ,,Zij zijn de beste ambassadeurs voor echte godsdienstvrijheid in Turkije.''

De CDU blijft ook na Pofalla's bezoek aan Turkije van mening dat Turkije een bijzondere partner van de Europese Unie moet worden, maar dat volledig lidmaatschap de spankracht van de Europese Unie overvraagt.