PDA

Bekijk Volledige Versie : Verschillende Hadithislamia_zuster
21-08-06, 17:41
Titel: De waarschuwing tegen het kwaad worden

Abu Huraira heeft overgeleverd: "Een man zei tegen de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem): 'Geef mij eens een advies'. De Profeet antwoordde: 'Wees niet kwaad'. De man herhaalde dezelfde vraag maar de Profeet zei steeds: 'Wees niet kwaad'."

Overlevering: Al-Buchaarie en Muslim
Titel: Intentie en oprechtheid

Abdoellah ibn Abbas verhaalt dat de Boodschapper van Allah ( sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) de verklaring van zijn Gezegende en Verhevene Heer aanhaalde: “Voorwaar, Allah heeft het goede en het kwade beschreven en hun gradatie duidelijk uiteengezet: ‘Hij die zich voorneemt een goede daad te verrichten en deze nog niet uitgevoerd heeft, wordt voor de volle maat daarvan beloond, en indien hij deze daad uitvoert, beloont Allah hem tien tot zevenhonderdvoudig of zelfs nog vele malen meer. Als hij naar een slechte daad neigt, maar deze niet uitvoert, word hij door Allah voor de volle maat van een goede daad beloond. Als hij naar een slechte daad neigt, en deze uitvoert, word hem door Allah alleen maar één slechte daad aangerekend.”

Overlevering: Al-Buchaarie en Muslim

islamia_zuster
21-08-06, 17:42
Titel: Goed gedrag

Abdullah Ibn Amr Ibn Al'aas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe. Hij zei altijd: 'De goeden onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen'."

Overlevering: Al-Buchaarie en MuslimTitel: Houding tegenover Allah

Aboe Dzarr verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: “Allah, de Heer van Eer en Glorie, zegt: Wie een goede daad verricht, zal tien maal beloond worden, of ik zal hem meer geven; en wie een slechte daad verricht zal overeenkomstig gestraft worden, of Ik zal hem vergeven. En wie Mij de breedte van een hand nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen; en wie Mij lopend nadert, ren Ik tegemoet. En wie Mij tegemoet komt met een aardoppervlak vol zonden, zonder Mij deelgenoten toe te kennen, zal Ik tegemoet komen met een gelijke mate van vergeving.”

Overlevering: Muslim

islamia_zuster
21-08-06, 17:43
Titel: De hel en het Paradijs

Aboe Huraira verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "De Hel ligt verborgen achter de lusten en het Paradijs ligt verborgen achter wat je eigenlijk niet wilt."

Overlvering: Al-Buchaarie & Muslim
Titel: Zonden worden gewist door het lijden

Ibn Mas'oed heeft overgeleverd: "Ik bezocht de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) en hij had koorts. Terwijl ik hem met mijn hand aanraakte zei ik: "Boodschapper van Allah, je hebt heel hoge koorts." De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) antwoordde: "Inderdaad, mijn koorts is zo hoog als die van twee van jullie." Ik zei: "Is dat omdat jij een dubbele beloning ontvangt?" Hij zei: "Dat is zo. Geen moslim lijdt aan iets, de prik van een doorn of erger, of Allah wist iets van zijn zonden daardoor uit. En zijn zonden vallen van hem weg zoals de bladeren van een boom."

Overlevering: Al-Buchaarie & Muslim