PDA

Bekijk Volledige Versie : broederschap!islamia_zuster
11-09-06, 09:15
�Abdullah ibn �Umar (radiAllahu anhu) heeft verteld dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) de preekstoel opzetten en met een luide stem zei:

�O jullie die de islam geaccepteerd hebben met jullie tongen, maar in wiens harten iman (geloof) nog niet binnengetreden is! Val de moslims niet lastig, beledig hen niet en zoek hun fouten niet. Want Allah zal de fouten zoeken van degene die de fouten van zijn moslimbroeder zoekt. Hij wiens fouten door Allah uitgezocht zijn, zal door Allah blootgesteld worden, zelfs als hij in zijn huis is.� [Overgeleverd door Muslim]

islamia_zuster
11-09-06, 09:16
�Ubadah ibn as-Samit (radiAllahu anhu) heeft verteld dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd heeft:

�Voor degene die vergeving zoekt voor de gelovige man en de gelovige vrouw, noteert Allah een goede daad gelijkwaardig aan elke gelovige man en gelovige vrouw.� [Hasan: Overgeleverd door al-Haythami in Majma�az-Zuwa�id (l/210)]