PDA

Bekijk Volledige Versie : Het verfraaien van de stem tijdens het reciteren van de Koraniwiss_ntmazirt
30-09-06, 17:58
Het verfraaien van de stem tijdens het reciteren van de Koran

door Shaych al-Iemaam Al-'Uthaymien

Vraag: De Iemaams in sommige Moskeeën proberen de harten van de mensen te verzachten en hen te raken door het veranderen van de toon van hun stemtoon tijdens de Tarawih gebeden. Ik heb gehoord dat sommige mensen dit afkeuren; wat is uw mening hierover, moge Allaah u beschermen?

Antwoord: Ik ben van mening dat wanneer deze handeling zich binnen de grenzen van de Islaamitische Wetgeving bevindt, zonder dat het buitensporig is (overdrijving), dat hier dan geen bezwaar op is en geen zonde op rust. Aboe Moesa Al-Ash’ari, moge Allaah tevreden met hem zijn, zei tegen de Profeet (moge Allaah’s Zegeningen en Vrede over hem zijn): “Als ik had geweten dat u naar mijn recitatie luisterde, zou ik het eleganter hebben gemaakt.” [1] i.e.; ik zou het mooier gemaakt hebben en het verfraaien.

Dus wanneer sommige mensen hun stemmen mooier maken of op een manier reciteren die de harten verzacht, dan zie ik (hierin) geen enkel bezwaar. Wanneer het overdrijven echter zodanig is dat hij geen enkel woord in de Koran reciteert zonder datgene te doen wat in de vraag werd vermeld, dan zie ik dit als een vorm van buitensporigheid en het is ongewenst dat men dit doet. En Allaah weet het Beste.

Bron: Fataawaa Arkaan al-Islaam, vraag nr. 283 blz. 357.

__________________
[1] Overgeleverd door al-Bayhaqie in het Boek van Getuigenissen, in het Hoofdstuk: Het Verfraaien van de Stem Tijdens het Reciteren van de Koran 10:231; en door Aboe Ya’la 13:266 (7279)

Bron: http://www.dekoran.net/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=31

30-10-06, 09:09
Een engel gaat binnen in de mond van degene die tijdens de salaat mooi reciteerd.