PDA

Bekijk Volledige Versie : Fundamentalisten veroveren Amsterdamse moskeeMarsipulami
11-10-06, 21:37
Fundamentalisten veroveren Amsterdamse moskee

door Marcel Wiegman

AMSTERDAM - Het plotselinge afzetten door fundamentalisten van de
liberale directeur van de Aya Sofia vereniging, die een moskee in Amsterdam bouwt, deed de deur dicht voor de Nederlandse investeerders.
Onder dreiging van de moskee als broeinest van islamitische houwdegens trok woningbouwvereniging Het Oosten zich terug, waarmee ook financier Rabobank en aannemer Kondor Wessels stopten. Ucler Dag, voorzitter van vereniging Aya Sofia, probeert de boel te lijmen.

Ucler Dag was afgelopen weekeinde ook opeens directeur van Manderen bv, de projectontwikkelaar die de Westermoskee in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes bouwt. Hij klaagt dat woningbouwvereniging Het Oosten zich besloot terug te trekken zonder met de vereniging Aya Sofia te hebben gesproken.

Directeur Frans Bijdendijk van Het Oosten stelt daarentegen vast dat hij het afgelopen weekeinde nog naar de moskee in aanbouw toog om duidelijkheid te krijgen over de machtswisseling binnen Manderen bv, waarvan Aya Sofia aandeelhouder is. Hij werd buiten de deur gehouden. ,,Ik ben bereid elke vraag te beantwoorden. Als ik daartoe tenminste de kans krijg.''

Voor Bijdendijk is het zonneklaar: de Duitse tak van de Turks-islamitische vereniging Milli Görüs probeert grip te krijgen op de Amsterdamse moskee in stadsdeel De Baarsjes. Eerder werd al de liberale voorman van Milli Görüs opzijgeschoven voor een orthodoxe moskeebestuurder uit Amersfoort.

Ucler Dag daarentegen bezweert dat hij wil vasthouden aan de afspraken over de koers van de moskee, waarbij integratie en het tegengaan van radicalisering centraal staan.

Volgens Dag is de directeurswissel puur een vertrouwenskwestie die niets met fundamentalisme of richtingenstrijd te maken heeft. Henk van Waveren, oud-fractievoorzitter van de PvdA in De Baarsjes en van 1995 tot 2006 stadsdeelvoorzitter, gelooft daar niets van. Er is een conservatieve greep naar de macht gaande, zegt hij, waarbij mannetje voor mannetje de integratiegezinde geesten zijn uitgerangeerd.

Milli Görüs
In de jaren tachtig werd Milli Görüs Noord Nederland opgericht, maar niet als een afdeling van het machtige, conservatieve Duitse Milli Görüs (letterlijk: Nationale Visie). Daarin voeren islam en Turks nationalisme de boventoon. Milli Görüs Noord Nederland moest een onafhankelijke Hollandse variant worden, waarin nadrukkelijk aansluiting werd gezocht bij de omringende, niet-islamitische samenleving.

,,Met een open oog voor bijvoorbeeld de positie van homo's, Joden en vrouwen'', zegt Van Waveren. ,,Een club die echt een bijdrage wilde leveren aan de integratie van moslims in Nederland. Ismail Eryigit, die goed lag bij de traditionele achterban, werd voorzitter. Kabaktepe was als vice-voorzitter de ondernemer op de achtergrond.''

Milli Görüs Noord Nederland werd de vlag die een lading van Turkse moskeeën en verenigingen dekte. Te beginnen met, begin jaren negentig, de Aya Sofiamoskee in De Baarsjes. H. Tuncer werd er voorzitter van, Kabaktepe nam plaats in het bestuur.

Het was ook de tijd dat Kabaktepe een lege bv kocht, Manderen genaamd. Giften van de gelovigen vulden de kas. Met het geld kocht hij grond, een terrein van de voormalige Opeldealer Riva, waar een grote nieuwe moskee moest verrijzen.

Van de bv werden vier partijen aandeelhouder: de Aya Sofiamoskee in De Baarsjes, de Selimiyemoskee in De Pijp en twee jongerenverenigingen. Van Waveren: ,,In 1998 haalde Kabaktepe Haci Karacaer als directeur naar Milli Görüs. Hij werd het liberale uithangbord van de organisatie, was prominent lid van de PvdA en verscheen overal in de stad waar hij moest verschijnen.''

,,Ondertussen bleef Kabaktepe het brein op de achtergrond. Met hun drieën wilden Kabaktepe, Karacaer en Eryigit ook financieel volstrekt onafhankelijk blijven van de Duitse tak, zodat ze te allen tijde hun eigen koers konden blijven volgen''.

In 2001 schoof Kabaktepe Ucler Dag naar voren als zijn opvolger. Hij werd voorzitter van de Aya Sofia als de man van de toekomst. De man die het, aldus Van Waveren, ,,voor de jonge garde moest gaan doen''.

Stijl
Na een serie stevige aanvaringen met gemeente, stadsdeel en buurtbewoners (over onder meer de hoogte van de minaret), leek ook eindelijk de bouw van de nieuwe Westermoskee ervan te komen. Tekenend voor de opstelling van het trio dat Milli Görüs leidde, was dat er een Joods-Franse architect werd gekozen om het gebouw naar Amsterdamse School-stijl te bouwen.

In 2005 maakte Kabaktepe, volgens Van Waveren een briljante zakenman, een handige deal met de gemeente: die kocht de grond van het Rivaterrein terug. Tegelijk werd met woningbouwvereniging Het Oosten afgesproken dat naast de moskee ook woningen en kantoren gebouwd zouden worden, waardoor de Rabobank als financier kon worden binnengehaald.

Tegelijk werd een nieuwe vereniging opgericht: de vereniging Westermoskee, die het beheer van de moskee voor haar rekening zou nemen en er later ook de eigenaar van zou worden. De aandeelhouders van de investerings-bv Manderen waren ook de leden van de vereniging. Kabaktepe werd voorzitter.

Van Waveren: ,,De hele constructie zorgde ervoor dat noch aan de gemeente, noch aan het Duitse Milli Görüs om geld gevraagd hoefde te worden. De Westermoskee zou volledig onafhankelijk worden.'' De maat was echter vol voor de Duitsers, aldus Van Waveren.

,,De druk op Kabaktepe, Karacaer en Eryigit nam vanaf november 2005 sterk toe. Ik heb als stadsdeelvoorzitter in die tijd twee keer contact gezocht met het Duitse Milli Görüs en ze gezegd dat als ze zich niet zouden terugtrekken, er geen moskee zou komen. Ze leken te begrijpen dat dat geen loos dreigement was. Er werd een convenant opgesteld, waarin de liberale koers van de Westermoskee werd vastgelegd. Ook de Duitsers tekenden.''

Banen
Niet lang daarna begon Milli Görüs Duitsland volgens Van Waveren mensen weg te kopen rondom Kabaktepe, Karaecer en Eryigit. ,,Ze kregen bijvoorbeeld elders mooie banen aangeboden met hoge salarissen. In diezelfde tijd begon ook Ucler Dag weg te drijven van het liberale gedachtegoed.''

,,Kabaktepe werd zwartgemaakt bij de gelovigen. Zo wees Milli Görüs erop dat volgens de Turkse traditie een moskee op eigen grond hoorde te staan. De verkoop van het Rivaterrein aan de gemeente was in die zin zogenaamd een daad van verraad.''

In het voorjaar van dit jaar volgde de frontale aanval op oprichter Ismail Eryigit. Hij werd afgezet als voorzitter en vervangen door de veel traditionelere Oner Hamurcu. Karaecer, ook geplaagd door privéproblemen, gooide teleurgesteld het bijltje erbij neer. Niet veel later moest Kabaktepe wijken als vicevoorzitter van Milli Görüs Noord Nederland.

Hij probeerde nog te redden wat er te redden viel door opnieuw het initiatief te nemen om alle partijen een convenant te laten tekenen over de Westermoskee. Van Waveren: ,,Dat heeft weinig geholpen. Het enige wat nog moest gebeuren, was Kabaktepe zijn positie ontnemen bij Manderen en de Westermoskee.''

,,Het Duitse Milli Görüs heeft daarvoor Ucler Dag gebruikt. Hij heeft de naam van Kabaktepe als directeur van Manderen zonder diens medeweten geschrapt bij de Kamer van Koophandel en vervangen door die van hemzelf, bij mijn weten een volstrekt illegale daad.''

Het gevolg: woningbouwvereniging Het Oosten trekt zich terug uit het project totdat ,,de oude situatie zich heeft hersteld''. In het kielzog haakt ook de Rabobank af, die alleen via Het Oosten met Manderen in zee wilde, en met alleen het geld van de grondverkoop valt weinig moskee te bouwen.

Van Waveren: ,,Dag is nu de grote man, maar met lege handen. Het is een triest verhaal. Milli Görüs Noord Nederland begon met niets en twintig jaar later eindigt ze weer met niets.''

Wortel
12-10-06, 06:02
Dan weet men nu in ieder geval ook wat het voorland is van de in aanbouw zijnde Essalam-moskee op Rotterdam-Zuid. Dit soort gesteggel speelde daar, met iets andere poppetjes, net zo.
Maar daar trappen we dus niet in...

observer
12-10-06, 08:14
Geplaatst door Wortel
Dan weet men nu in ieder geval ook wat het voorland is van de in aanbouw zijnde Essalam-moskee op Rotterdam-Zuid. Dit soort gesteggel speelde daar, met iets andere poppetjes, net zo.
Maar daar trappen we dus niet in... blijkbaar wel want bij de essalam heeft de gemiddelde gelovige geen ruk te vertellen en mag hij straks te gast zijn in een stukje emiraten

Wortel
12-10-06, 10:47
blijkbaar wel want bij de essalam heeft de gemiddelde gelovige geen ruk te vertellen en mag hij straks te gast zijn in een stukje emiraten

Daar gaat die revolte in autochtoon allochtone kring dan ook over...