PDA

Bekijk Volledige Versie : Hadith en Mohammedbleekie
08-01-07, 15:15
Wie was de profeet Mohammed? Heel veel is onvoldoende bekend, vooral wat de persoon en het leven van de profeet Mohammed aangaat.
Een figuur uit het verleden die welhaast een tegenpool was van Jezus van Nazareth, welke door alle Christelijke religies beschouwd wordt als de zoon van God.
Dit wordt door de Islam ontkend.
Omdat Mohammed als enigste en belangrijkste profeet is van de Islam, en ook nog eens aanzienlijk later dan Jezus op aarde heeft rondgewandeld, mogen we aannemen dat van de later opgetekende geschriften heel wat geleend is van de ‘profeet’ Jezus,alsmede uit de oude Joodse wetboeken en –rollen, en zelfs uit de geschriften van de vroegchristelijke gemeenschappen!
Wie was nu Mohammed en hoe is de Islamitische religie ontstaan?
De navolgende beschrijving moet vanuit een historisch geschiedkundig perspectief worden beschouwd en heeft geen andere bedoeling!
De volgende beschrijving is afkomstig uit een biografie van een gerespecteerde journalist. Zijn bron is onverdacht want afkomstig uit de zgn. Hadiths, ofwel de gezegden van en over Mohammed, die niet lang na zijn dood door zijn volgelingen werden verzameld.
“Mohammed was van middelmatige lengte,en bezat grote zachte handen, dikke kuiten, uitlopend in opgezwollen voeten.
Zijn grote hoofd rustte op een dunne hals.
Zijn rozige gelaat viel op door de waterige en veelal ontstoken rood-zwarte ogen onder de bijna ineengegroeide wenkbrauwen” enz. enz.
Deze verzamelingen bevatten details van het persoonlijk leven van de stichter van de godsdienst, zoals het gegeven dat hij zijn schaamharen epileerde, dat hij tijdens seksuele gemeenschap zijn nachtkleed aanhield en dat hij zich daarna van top tot teen waste.
En zo gaat het nog wel even verder, maar Islamieten kennen deze verhalen natuurlijk!
In de Hadiths lijken ook Mohammeds uitspraken zonder terughouding te zijn neergelegd.
Bijvoorbeeld: “Ik hou van boven alles van vrouwen en reukwerk, hoewel mijn oogappel het gebed is”
Kortom, over de Arabische profeet blijft weinig te raden over.
Mohammed werd omstreeks 571 geboren in Mekka.
Aanvankelijk durfde hij alleen in kleine kring zijn boodschap “Allah is God en ik ben zijn Profeet” te brengen, maar na drie jaar ging hij over tot een openlijker propaganda.
Zijn boodschap stuitte in Mekka op grote weerstand, omdat de Arabieren daar meerdere goden vereerden.
Zijn eerste volgelingen rekruteerde hij noodgedwongen uit jongeren onder de dertig, armen, plebejers en slaven.
Met zeventig van hen vluchtte hij naar Medina waar hij wel welkom was.
Door een succesvolle politiek en een krachtig militair optreden lukte het hem zelfs om in 630 Mekka in te nemen.
Mohammed was dan wel een profeet, maar geen heilige!
Hij liet karavanen overvallen, ook volgens de gewoonte van die tijd, om materieel gewin.
Eenvijfde van de buit reserveerde hij dan voor zichzelf.
Spotdichters die de islam belachelijk maakten, werden eenvoudig vermoord!
En van één van de joodse stammen van Medina, die in 627 de kant van Mekka hadden gekozen, werden als wraak zelfs alle mannen afgeslacht!
Zeshonderd werden er op de rand van hun graf onthoofd en de kuil ingeduwd.
Dit is slechts een kleine bloemlezing uit het leven van Mohammed, anders wordt het verhaal te lang.

islammus
13-01-07, 15:58
Een beetje simpel verhaal, op vele plaatsten onjuist lijkt mij. Een leider van karavanen en slappe handen en dikke kuiten? Weinig geografisch besef zou ik zeggen. Het lijkt me een optekening van tegenstanders, die immers van alle tijden zijn.
Laat me raden, in het volgende stuk plaats je Jezus in het volle zonlicht om zo je gelijk te bewijzen dat je als christen beter af bent?
Over Jezus zijn dezelfde dingen gezegd: bijvoorbeeld, 'ze noemen mij een veelvraat en een wijnzuiper' Hij was veel meer een steen des aanstoots dan Mohammed in zijn dagen. Mohammed scoort enorm door tegen het Hindoeïsme in Mekka tekeer te gaan. En voert zijn volk terug naar dè God (al Lah). Prijzenswaardig zou ik zeggen. Hij wordt de Amien genoemd, 'de Amen' oftewel betrouwbaar. Je denkt toch niet dat men dat zegt van een psychisch gestoorde? (zoals hij bij jou overkomt)

Vervolgens is 600 joden op 6 miljoen joden makkelijk weg te strepen. Zij kregen tenminste nog een graf, wij Europeanen gunden hen zelfs dat niet. En dan praat ik nog alleen over de voorgaande eeuw.
En zeg nu niet dat de Duitsers dat deden, er zijn in verhouding nergens meer Joden weggevoerd dan uit Nederland.
Veel antisemitisme richt zich nu op Moslims, maar misschien is dat pas goed te begrijpen door onze cultuur goed te begrijpen, altijd in conflict tussen landbewerkers en nomaden. Eigenlijk het conflict tussen Kaïn en Abel. Egypte en het joodse volk, etc.

Voor mij heeft Mohammed het voordeel van de twijfel, al prefereer ik Jezus als Messias, wat ook uit de Koran naar voren komt overigens.

Dus Mohammed zag Jezus als Messias!

bleekie
14-01-07, 16:53
Geplaatst door islammus
)

Vervolgens is 600 joden op 6 miljoen joden makkelijk weg te strepen. Zij kregen tenminste nog een graf, wij Europeanen gunden hen zelfs dat niet. En dan praat ik nog alleen over de voorgaande eeuw.
En zeg nu niet dat de Duitsers dat deden, er zijn in verhouding nergens meer Joden weggevoerd dan uit Nederland.

Voor mij heeft Mohammed het voordeel van de twijfel, al prefereer ik Jezus als Messias, wat ook uit de Koran naar voren komt overigens.

Dus Mohammed zag Jezus als Messias!
Ten eerste is het geciteerde artikel (niet door de eerste de beste onderzocht) niet van mij maar van de hierin genoemde.
Dan zijn volgens jou 600 vermoorde mensen niet belangrijk omdat de Duitsers er 6 milioen hebben vermoord! Dat is zoiets als dat er een bus vol mensen verongelukt en er rijdt iemand in de buurt die ook omkomt, dan is dat niet belangrijk! Tevens vergelijk je Mohammed met de Duitsers in de oorlog!
Fraaie redenerering.
NIET de Nederlanders hebben de joden weggevoerd uit Nederland, maar de Duitsers! Kennelijk ben je slecht op de hoogte.
Tenslotte geef je toe dat Jezus de Messias is. (=Verlosser) en dus niet Mohammed of Allah.