PDA

Bekijk Volledige Versie : Nederland, de viskom voor criminelen.Ali Eddaoudi
09-01-07, 16:44
Nederland, de viskom voor criminelen

Criminaliteit in onze samenleving eist veel van de doodgewone burger die een normaal leven probeert te leiden met zo min mogelijk overlast. Zij vragen niet om beroofd, aangerand en bestolen te worden. Met het openstellen van de Europese grenzen zal de criminaliteit zich misschien uitbreiden. Het krijgt een meer intercontinentaal karakter, waarbij criminelen uit het Oostblok en het Zuiden van Europa van het vrije verkeer zullen profiteren. Een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen is de wapen- en vrouwenhandel. Vanuit Nederland wordt de vraag naar vrouwen die in de Nederlandse seksindustrie ingezet worden steeds groter. Ook de wapenhandel zal groeien, daar de agressie in de samenleving steeds meer zal toenemen en mensen vaker voor eigen rechter willen spelen. Dit heeft te maken met onder andere de verharding binnen het oeroude Nederlandse criminele circuit, de aanwas van gewetenloze criminelen en de inbreng van nieuwe buitenlandse criminelen. Ik wil geen angst zaaien, maar feit is dat de verharding ook in dit wereldje plaatsvindt. Een oorzaak van de aantrekkingskracht die Nederland op criminelen heeft, is dat ze dit land een veilige thuishaven vinden. Criminelen kunnen in Nederland meer dan in andere Europese landen hun gang gaan.

De Nederlandse politie kampt met tekorten aan manschappen, het beroep wordt ondergewaardeerd en geniet nauwelijks status. Daarnaast lijkt het of de politie niet altijd goed durft op te treden tegen de echte “grote” jongens. Enkele jaren geleden gebeurde dat in Maastricht met kampbewoners, dat was voor Nederland groot nieuws.
De laatste bekende actie van de Nederlandse politie is die tegen de Nederlandse tak van de “Hells Angels”. Ook dit kwam uitgebreid in het nieuws, of was dat omdat we dat niet gewend zijn in Nederland? Hebben ze deze twee bekende voorbeelden dan jarenlang hun gang laten gaan? De politie moet toch echt wel geweten hebben dat deze mensen criminele activiteiten ondernamen. Dat maakt dat criminelen de politie niet heel erg serieus nemen, ben ik bang. Zo lopen er genoeg criminele jongens rond die vrijelijk hun gang gaan.
Ik stoor mij dan ook mateloos aan het feit dat criminele jongeren in dure auto’s rondrijden zonder dat de samenleving dat een halt toe roept. Ik zie zelf veel mensen waarvan ik als simpele burger zeker weet dat ze niet werken, maar wel een auto rijden van tientallen duizenden euro’s. Ik vind dan ook dat wij als samenleving heel radicaal moeten optreden tegen een ieder die niet aannemelijk kan maken waar hij zijn bezittingen vandaan heeft. Met andere woorden, zien wij een jonge gast waarvan bijvoorbeeld de ouders voormalige gastarbeiders zijn en die zelf geen goed betaald werk heeft in een dure auto, dan meteen aanhouden en kaalplukken. Zien wij een jonge goedgebruinde Hollandse jongeman met geld smijten, ook aanhouden en laten bewijzen hoe hij daar aan is gekomen. Dat geldt ook voor het in bezit hebben van huizen in andere Europese landen. Alleen dan pak je het probleem enigszins bij de wortel aan en ontmoedig je criminelen de stap naar Nederland te zetten. De bestaande Nederlandse criminelen leggen we het vuur na aan de schenen en stellen we als voorbeeld voor alle anderen die denken dat de misdaad loont. Want hoe kan het dat criminelen zo hun gang kunnen gaan en als ze in de problemen komen zelfs de duurste advocaten kunnen betalen zonder dat we daar tegen optreden? Het moet zo moeilijk niet zijn om de wetgeving zo aan te passen dat we daadkrachtiger kunnen optreden en de brave burger tegen de misdaad beschermen.

Ali Eddaoudi

Nadeem
14-01-07, 13:56
is 1x niet genoeg?

InSennia
12-02-07, 23:01
Geplaatst door Nadeem
is 1x niet genoeg?

:hihi: :haha: :D