PDA

Bekijk Volledige Versie : Allochtoon sleept Verhofstadt voor rechterMarsipulami
15-01-07, 00:21
Allochtoon sleept Verhofstadt voor rechter

De Belgische overheid wordt voor de rechter gedaagd wegens het niet invoeren van praktijktests waarmee discriminatie kan worden bewezen.


Een gerechtsdeurwaarder betekent vandaag een dagvaarding op de werkadressen van premier Guy Verhofstadt (VLD) en de minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont (PS).

De twee ministers worden als vertegenwoordigers van de Belgische staat gedagvaard, omdat ze nagelaten hebben de anti-discriminatiewet van februari 2003 te laten volgen door een koninklijk besluit, waarin de spelregels voor praktijktests worden vastgelegd. Met zo'n praktijktest kan met de hulp van een gerechtsdeurwaarder bewijsmateriaal van discriminatie worden geleverd.

De klacht tegen de twee ministers gaat uit van een 27-jarige Marokkaanse Gentenaar, die eind 2003 twee keer niet binnen mocht in een Gentse dancing, terwijl er voor zijn autochtone vriendin geen probleem was.

De man diende een klacht in bij de politie en schreef ook een brief aan het Gentse stadsbestuur, maar moest drie jaar later via zijn advocaat vernemen dat de klachten geseponeerd waren.

Toen zijn advocaat Abderrahim Lahlali zowel het Gentse parket als het Centrum voor Gelijkheid van Kansen vroeg om de discriminatie vast te stellen met een anonieme praktijktest, kreeg hij nul op het rekest.

Door de afwezigheid van een wettelijk kader voor de praktijktests kan de gedupeerde allochtoon zijn rechten niet doen gelden, en dat is volgens de advocaat een gevolg van de nalatigheid van de regering.

In de dagvaarding wordt de regering aangewreven artikel 108 van de grondwet te schenden. Dat artikel bepaalt dat de koning verordeningen maakt en besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn.

Volgens de advocaat kan en mag een regering een door het parlement goedgekeurde wet niet tegenhouden, en is dat hier duidelijk het geval, omdat de premier zelf de opportuniteit van de praktijktests ter discussie heeft gesteld. ,,Het Hof van Cassatie heeft al gezegd dat, zelfs in gevallen waarin geen termijn wordt voorgeschreven voor een koninklijk besluit, dat verzuim een fout kan zijn die aanleiding geeft tot schadeloosstelling'', aldus Lahlali.

Het dossier tegen Verhofstadt en Dupont werd mee voorbereid door de Gentse zelforganisatie van allochtonen Divers&Actief, die de houding van de regering een daad van onbehoorlijk bestuur noemt.

Voorzitter Mohamed El Omari zegt dat met de gerechtelijke actie voor een trendbreuk wordt gezorgd. ,,De tijd van eindeloos palaveren over wat gewoon een recht is, is voor ons voorbij. We gaan niet meer om onze rechten smeken, we gaan ze opeisen en wie in gebreke blijft, dagvaarden.''

In de dagvaarding wordt de directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen Jozef De Witte - voorstander van de praktijktests - opgeroepen als getuige.

De Gentse allochtoon vraagt de Belgische overheid te veroordelen tot de invoering van de praktijktests, eist een euro morele schadevergoeding en vraagt een dwangsom van 500 euro per dag dat de regering na het vonnis nalaat de tests in te voeren.

De parlementaire onschendbaarheid geldt voor Verhofstadt en Dupont in dit geval niet, omdat het om een burgerrechtelijke zaak gaat.Van onze redacteur Guy Fransen