PDA

Bekijk Volledige Versie : Huwelijksaanzoek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!saivoellah20
27-04-02, 13:37
Bismi lahi rahmani rahiem
Alle lof is voor Allah, we prijzen Hem en vragen Zijn hulp en vergeving en bij hem zoeken wij toevlucht. Het beste van de toespraak is uitgedrukt in Allah’s Boek en de beste leiding is de leiding van Mohammed (s.a.w.). Allahoema la 3ilma lanaa illa maa 3alamtana inaka anta al3aliemoe alhakiem. Ama ba3d.

Ik schrijf dit onderwerp ter gelegenheid van yasmine. Ik zal maar niet over haar beginnen anders zijn we morgen nog niet klaar,geintje, nu effe serieus. Zij gaat binnenkort trouwen en heeft me gevraagd of ik hier over wat kon schrijven. Ik heb haar naar geleerden verwezen en naar boeken, maar ik had beloofd om te schrijven wat ik wist.

Dus dames en heren, dit bericht is alleen voor yasmine bedoeld, GEINTJE VOOR ELKE MOSLIM EN NIET-MOSLIM. LEES EN LEER EN PAS TOE:

Het vinden van een geschikte partner voor zowel jonge mannen als vrouwen blijft een onderwerp van zorgen en discussie. Als eerst wil ik zeggen dat het beste advies dat iemand kan krijgen, indien hij wil trouwen is Allah (s.w.t.) te vragen zijn dromen in vervulling te laten gaan. Eén van de beste smeekbeden hiervoor wordt in soerat Albakara vermeld. Ik zal het eerst in het Arabisch vertellen en dat een vertaling ervan.
( Rabana aatiena fie dounia hasanatan, wa fie el agierati hasanatan, wa kiena 3athaba naar.)
een vertaling hiervan ,( Onze heer, geef ons in de wereld wat goed is en in het Hiernaamaals wat goed is en bescherm ons tegen de straf van de Hel)

Alles wat je nodig hebt, komt in deze smeekbede voor. Wat goed is in deze wereld kan veel betekenissen hebben, maar betekent vooral het hebben van een vrome vrouw of man.

Maak veel gebruik van deze smeekbede beste broeders en zusters (en Yasmine ).
Neem ook de volgende overlevering in gedachte als je van plan bent te trouwen.
De profeet (vzmh) heeft gezegd, dat je een vrouw om 4 redenen kan trouwen
1. haar rijkdom
2. haar schoonheid
3. haar afkomst
4. haar vroomheid
De profeet heeft gezegd kies altijd een vrouw die goed bezig is met het uitoefenen van haar geloof. Rijkdom is vergankelijk en zal niet altijd bij je blijven, schoonheid zal vergaan en afkomst is niet belangrijk, omdat je geen onderscheid moet maken.

Het zien:
Je mag je toekomstige verloofde alleen zien als er een mahram bij is. De ontmoetingen moeten informeel zijn. De islamitische richtlijnen voor de omgang van twee seksen gaan tot in de details en zijn strikt, want alleen op basis van deze codes kan men een beschaafde, zedelijke samenleving vormen. Wanneer we één van deze richtlijnen verwaarlozen en Westerse denkbeelden gaan overnemen, zoals het belang om elkaar goed te leren kennen voor het trouwen, dan zullen wij op een gegeven moment, overspel niet erg vinden, incest, prostitutie en homoseksualiteit.

Het aanzoek:
Wanneer er een huwelijksaanzoek wordt gedaan, raadt de profeet beide partijen sterk aan om voorrang te verlenen aan vroomheid en een goede karakter. Andere overwegingen zoals uiterlijk, financiële situatie , opleiding en dergelijke mogen NIET verwaarloosd worden. Het is voor mij persoonlijk heel fijn om een vrouw te hebben die op de eerste plaats vroom is en er ook goed uitziet. Een paar moet ook bepaalde dingen hebben met elkaar. Denk maar aan de taal. Heel belangrijk, het kan zelfs relaties breken als men niet goed met elkaar kan communiceren.

Een verloving ( khitaab) in de islam is geen bindende overeenkomst, maar een belofte en het is de plicht van elke moslim om zijn beloftes zo goed mogelijk na te komen. Je kan nooit weten wat er in de toekomst zal gebeuren. De verloving kan door omstandigheden bijvoorbeeld niet meer doorgaan. In dit geval moeten beide partijen de mogelijke cadeaus die zij elkaar hebben gegeven retourneren en elkaar niet de schuld geven van wat er gebeurd is.

DE HULP VAN DE ALMACHTIGE INROEPEN
Je zult je nu beste broeder en zuster afvragen hoe. Ik zal deze vraag antwoorden. Dit kan je doen door middel van salaatoe elistikhaara. Dit gebed d.m.v. twee raka3at gaat gepaard me een smeekbede. Er zijn boekjes te koop met smeekbedes die zowel in het arabisch als in het nederlands vermeld zijn en daar deze ook in. Het is namelijk moelijk om het hier op te schrijven, omdat je bepaalde letters niet kan weergeven en dan kan het zijn dat de betekenis verandert en dat willen we denk ik niet hebben.


Het huwelijk ( nikaah)

Het huwelijk is in de islaam een eenvoudige zaak mits er maar wordt voldaan aan 4 voorwaarden:
1. zowel de bruid als bruidegom moeten met hun huwelijk instemmen;
2. de voogd van de bruid moet met het huwelijk instemmen;
3. er moeten 2 getuigen aanwezig zijn;
4. er moet een overeenkomst bestaan over de hoogte van de bruidschat die de bruidegom zijn bruid ten geschenke geeft.

De soennah vereist dat het huwelijk wordt begonnen met een toespraak ( khutbah). De profeet ( vzmh) die begon zijn huwelijkstoespraken met het reciteren van een aantal verzen uit de Koran.

Het is dus geen soennah om bijvoorbeeld jadwan of cheb khaled in te huren voor duizenden guldens terwijl de palastijnen door joden worden vermoord. Hier zal ik het een ander keer over hebben. Want het lijkt heel normaal om bendes in te huren en danseressen. Dit vinden wij normaal omdat heel Marokko dit bijna doet, dus zal het wel mogen. Nee dus, haram blijft voor altijd haram. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat heel Marokko alcohol drinkt, zal alcohol halal worden? Stel dat heel Marokko naar bordelen gaat, zou dit bezoek halal worden?
NEE, is het antwoord. Stel dat heel Marokko danseressen inhuurt en bendes , zal het halal worden , ook hier is het antwoord NEE.

De islam verlangt dat de bruidegom gasten uitnodigt voor het trouwfeest, na het huwelijksvoltrekking. Voor de familie van de bruid is het de gewoonte in de islam om gasten uit te nodigen op de dag van nikah, dus op de dag van de huwelijksvoltrekking. Het huwelijk is voor alle betrokkenen partijen een blijde gebeurtenis en moet openbaar gemaakt worden. De profeet heeft gezegd “Kondig een huwelijk openbaar aan, vier he in de moskee en speel deze gelegenheid op de daf ( een soort trommel). Abu dawoed.

Ik ben aan het einde van mijn verhaal gekomen. Over dit onderwerp zijn boeken tekst. Dit is een soort richtlijn meer niet. Ik hoop dat jullie niet in slaap zijn gevallen. Ik zal volgende keer insaalah , als we nog leven , een stuk schrijven over hoe je kind zodanig moet opvoeden dat hij of zij inshaalah mina saalihien of saalihaat wordt.

Yasmine Moge Allah jullie zegenen en moge jullie verbintenis gelukkig zijn . Amien, Amien. Dit wordt door de profeet aangeraden om op deze manier het paar te feliciteren. Ik hoop dat jullie elkaar zullen stimuleren om Allah op de juist manier te aanbidden en ik hoop dat jullie vrome dochters of zoons zullen krijgen en natuurlijk voor alle andere moslims en moslimaas.

Als er fouten of gebreken zijn, vragen of meningsverschillen, dan hoor ik het graag.
[email protected] / [email protected]

Nog effe tussendoor. ik ben geen geleerde, ik probeer wel overal kennis te vragen en toe te passen en te delen.
Alaahoema rzikna 3ilman nafi3an= Allah schenk ons nuttige kennis. Amien

MissyII
02-05-02, 13:18
Djazak allahoe geiran dat je dit hebt geplaatst.
Ik weet totaal niets van huwelijks aanzoeken en dergelijke.
Nu weet ik insha'allah wel meer.
Kan je ook iets plaatsten over het gedeelte voordat de huwelijksaanzoek begint hoe dat in zijn werk gaat.

Echt ik heb er werkelijk geen benul van.
Ik heb namelijk gehoord dat een verloving bida is omdat het niet van de islam is maar van de koufar!!!