PDA

Bekijk Volledige Versie : KORAN ontcijferdMr Sabah
22-05-07, 16:01
Assalaam Ou Alaykoum

Soubhana Allah, volgens deze franse forum waar ik toevallig op terecht kwam, is het" bewijs " op 18 mei geleverd dat de KORAN "wiskundig gestruktureerd" en ingedeeld is. Hierbij heeft een Egyptische geleerde a.d.v. een programma deze struktuur ontcijferd.

MR M. Kamal zou het bewijs geleverd hebben dat de koran onmogelijk door mensen kan geschreven worden, en getuigt hierbij dat het enkel en alleen een daad van ALLAH is.
LA ILLAHA ILLA ALLAHhieronder staat de franse text
http://www.mosquee-lyon.org/forum3/index.php?topic=689.0


Un homme d'affaires égyptien a affirmé Vendredi 18 mai 2007 ,au Caire avoir mis au point un logiciel informatique qui révèle que le Coran est structuré par les mathématiques, un «miracle» qui témoigne selon lui que le livre saint est l'oeuvre de Dieu.

«Cette découverte est la preuve irréfutable que le Coran est une oeuvre de dieu», a déclaré lors d'une conférence de presse Ibrahim Kamel, un architecte et homme d'affaires résidant à Genève, dont les activités sont principalement liées aux institutions financières islamiques.

M. Kamel, qui reprend et complète une thèse datant des années 1980, a annoncé la création d'un logiciel informatique qui montre que le Coran répond à un «modèle mathématique codifié», lié notamment au chiffre 19.

Parmi les exemples cités par l'homme d'affaires: le nombre des lettres, des mots, des sourates et de versets du Coran seraient tous multiples de 19. Ou encore: le nombre des sourates est égal à 114, la sourate numéro 114 contient 6 versets, si l'on divise 114 par 6 on obtient 19.

Cette thèse sur les «miracles numériques» du Coran a été validée par des «comités islamiques spécialisés dirigés par le grand cheikh d'al-Azhar, Mohammed Tantaoui», le principal dignitaire musulman d'Égypte, a-t-il ajouté.

L'homme d'affaires a également annoncé création à Chypre d'une société baptisée «Le dernier message» chargée de la commercialisation de la version informatisée de sa découverte.

katmandu
28-05-07, 12:06
Helaas heb ik die posting niet meer maar iemand heeft al bewezen dat die berekening niet klopt.

Maar wát draagt deze 'wiskundige berekening' bij aan het Concept 'GOD'? 'Dat Allah zijn wiskunde goed kent" of zo, maar daar zijn mensen ook héél goed in b.v. de Oude Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen.

Maar goed - mijn Godsbeeld is nu eenmaal heel anders dan dat van de Islam waarin moslims denken GOD te kunnen BEWIJZEN! Indien dat mogelijk was dan zouden zij niet meer in 'Allah' hoeven te GELOVEN. :maf3:

Mr Sabah
29-05-07, 11:42
Jou mening is natuurlijk terecht volgens jouw visie,
maar concreet :wat is eigenlijk jouw godsbeeld? omdat je de ene keer over 'GOD' spreekt, en de andere keer over 'Allah'
Hierbij moet ik je natuurlijk niet vertellen dat ik, of gelijk welke moslim de Daden van ALLAH niet vergelijkt met die van de mensen,
En natuurlijk ook dat deze tekst juist de DADEN van ALLAH , naar voor schuift ...

De bedoeling van mijn post is niet " een bewijs te leveren" maar wel ons geloof te versterken, incha allah.

Sam
20-06-07, 20:21
Daar gaan wij weer. Mensen de koran is geen Wetenschappelijk boek. en hierom, namelijk wetenschap is weerlegbaar. tenzij je vindt dat de koran dat ook is?!

Broeker
24-06-07, 22:14
Inderdaad een beetje zielig, dat men zich op wetenschap meent te moeten beroepen.
De waarheid staat daar inderdaad boven.
Zeker nu, want de huidige wetenschap is
één grote gore leugen die de elite in staat stelt om de massa te onderwerpen.
(De nieuwe wetenschap is al geboren, maar heeft de massa nog niet bereikt.)

Bovendien, god is geen math freak en geeft zijn woord zodanig dat iedereen het kan zien...in het enige boek dat hij ooit zelf schreef, het boek der natuur.
Dat leest men met het hart, niet met het verstand.

Ik zou dat bewijs wel eens even willen zien.
Een poging om de joden te evenaren die van de Torah hetzelfde zeggen?

Trouwens, er is geen idioot die met deze mathemaitsche trucendoos in zijn hoofd de islam praktiseert.
Nee, het 'islamitische probleem' is nu juist dat men letterlijk leest wat er staat en daar naar handelt.

Wat de trucendoos zegt is dus totaal niet van belang.

Poesjkin
02-07-07, 09:20
Is het niet een veel grotere uitdaging te leven naar wat de Eeuwige voorschrijft dan allerlei rekentrucs op de woorden van de Eeuwige los te laten?

Broeker
02-07-07, 18:10
Nee, da's niet beter.
Om de eenvoudige reden dat de Allerhoogste helemaal niets voorschrijft.
Dat is nu juist de hele clou, dat de hele cosmische kermis is gebaseerd op het principe van vrije wil.

Wel is het zo dat bij iedere handeling de bijpassende reaktie/beloning/'straf'/antwoord wordt geleverd.

Het idee dat de Bron van alles voorschrijft en hele boeken volpoept met preciese richtlijnen, dat is een priesterleugen en bedoeld om de onwetende te knechten, in zijn macht te houden, tot geestelijke slavernij te voeren, hem te laten vergeten dat hij bij zijn geboorte de vrije wil als onvervreemdbaar erfrecht meekreeg.

Zonder die vrije wil zou er geen oneindigheid zijn.
want oneindigheid heeft natuurlijk niet alleen betrekking op kilometers, maar vooral ook op mogelijkheden.

Mr Sabah
09-07-07, 03:07
Wat zit je daar allemaal rond te pot te vertellen??
ik snap er niks van...
broeker, nog eens voor de duidelijkheid: De bedoeling van mijn post is niet " een bewijs te leveren" maar wel ons geloof te versterken.

Broeker
09-07-07, 11:40
Je snapt het niet? Prima. Je geeft hiermee aan dat je in ieder geval een poging deed.
Toch is het duidelijk. Maar het is bekend, snappen komt in feite neer op gewennen.
Lees het nog eens, niet met in het achterhoofd dat ik iets onderuit wil halen maar met het idee dat ik je wil helpen om je ‘geloof te sterken’.

Ik gebruik die terminologie echter liever niet.
Het gaat niet om ‘ONS geloof’ (lekker gezellig kritiekloos elkaar gelijk geven….) maar om DE waarheid.

En die vind je sneller naarmate je als echte jihadi de moed hebt om je eigen overtuigingen kritisch tegen het licht te houden. Een frisse wind te laten waaien.
Zo is mijn bericht bedoeld.

Het vinden van de waarheid is geen gezelschapspel, er is geen plaats voor ‘ONS’.
Dat komt omdat die waarheid… in jezelf besloten ligt.

Maar de goddelijke grap is dat je via die enig mogelijke - schijnbaar strikt persoonlijke - route uiteindelijk ontdekt dat je inderdaad één van ONS bent.
Dat is dan echter een alles omvattend ONS dat niets en niemand uitsluit, en vrede brengt.

En dat is van een totaal andere dimensie dan het ONS (de uitverkorenen) versus ZIJ (de infidels), wat NOOIT vrede kan brengen.
Want dat is de uiterlijke weg van het collectief versus andere collectieven, strijd, de weg van de duisternis.

Tot slot:
Wij beleven thans de 'dag' des oordeels. Een periode van pakweg 100 jaar die over enkele jaren haar hoogtepunt bereikt.
(Net als de 6 scheppingdagen betekent 'dag' natuurlijk 'periode')
Meer dan ooit gaat het er nu om dat je de ijdelheid van het verstand los laat ( en dus ook schriftuurlijk wapengekletter) en luistert naar je hart.
Het is de ENIGE manier om het nieuwe te ontvangen.
Als je dat doet zul je ook snappen wat ik schrijf.


citaat: Ziet, ik maak alle dingen nieuw.

McZnack
25-07-07, 21:47
Broeker,

wat je zegt is waar.

snappen is zien (inzicht) en zien is weten.
Begrijpen van goddelijke waarheid kun je niet forceren maar doet iedere ziel in een eigen juiste tempo.

Vele mensen hebben met de beste bedoeling goddelijke waarheid willen toepassen en opleggen aan zich zelf en aan anderen met als gevolg dat het tegengestelde bereikt werd.

Het lijkt voor het overgrote deel de route te zijn om tot inzicht te komen.

Oordelen over anderen kunnen we niet. Het goede en niet goede loopt hier door elkaar heen op de weg naar het licht.

Het wordt tijd dat alle goddelijke waarheid zich bundelt. De waarheid van ONS Allah.