PDA

Bekijk Volledige Versie : Vaticaan roepot katholieken op geen geld meer te geven aan AmnestY InternationalMarsipulami
15-06-07, 07:57
Geef geen geld aan Amnesty International"


do 14/06/07 - Het Vaticaan roept alle katholieken op geen geld meer te geven aan Amnesty International. Volgens het Vaticaan promoot de mensenrechtenorganisatie het recht op abortus.
Amnesty International bleef tot voor kort neutraal als het over abortus ging. Naar aanleiding van de internationale campagne tegen geweld op vrouwen nam de organisatie een nieuw standpunt in. (Belga) Volgens Amnesty hebben vrouwen het recht om voor abortus te kiezen als hun gezondheid in gevaar komt of in geval van verkrachting of incest.

Die beslissing is bij het Vaticaan in het verkeerde keelgat geschoten. Alle financiële steun aan Amnesty International werd opgeschort.

"Amnesty heeft zichzelf gediskwalificeerd als verdediger van de mensenrechten", zegt kardinaal Renato Martino (foto), voorzitter van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede.

"Door abortus selectief toe te laten, bijvoorbeeld na verkrachting, wordt het kind al in de moederschoot bestempeld als een vijand, iets dat vernietigd mag worden." (Amnesty International) "We promoten abortus niet als een universeel recht, we zeggen niet dat het goed of fout is, we willen alleen dat vrouwen kunnen kiezen", klinkt het bij Amnesty International.

De organisatie verwijst onder meer naar vrouwen in Darfoer. "Zij worden slecht behandeld en uitgesloten uit hun gemeenschap na een verkrachting. Een zwangerschap maakt dat nog erger."

"Het gaat dus niet om abortus als een recht, maar om het recht van vrouwen om vrij te zijn van angst, bedreiging en vervolging als ze omgaan met de gevolgen van verkrachting."

Volgens Amnesty International stelt het Vaticaan het standpunt van de organisatie verkeerd voor en komt het werken aan mensenrechten in gevaar

Marsipulami
15-06-07, 19:54
Amnesty verwerpt Vaticaanse kritiek

Hilversum (Van onze redactie) 15 juni 2007 - Amnesty International is geen voorstander van een algemeen recht op abortus. Wel moeten vrouwen in beperkte gevallen toegang hebben tot een legale en veilige abortus. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie gisteren benadrukt in reactie op uitlatingen van voorzitter Renato Martino van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede. Die zei deze week dat Amnesty “het recht op abortus steunt”.

Geen donaties van Vaticaan
De Rooms-Katholieke Kerk maakte eergisteren bekend dat Amnesty International (AI) niet langer op haar financiële steun kan rekenen als gevolg van haar gewijzigde abortusstandpunt. Amnesty benadrukt echter dat zij van geen enkele regering donaties accepteert, “en dus ook niet van het Vaticaan”.

Beperkt aantal gevallen
Amnesty International nam in april een standpunt in over het recht van vrouwen op een legale, veilige en toegankelijke abortus in een beperkt aantal gevallen. Het gaat daarbij om vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting, seksueel geweld en incest, en bij gevaar voor het leven of de gezondheid van de vrouw. Amnesty pleit er verder voor dat staten wetten intrekken die abortus strafbaar stellen.

Geen algemeen standpunt
Amnesty International neemt naar eigen zeggen geen algemeen standpunt in over abortus, maar wil het recht van vrouwen beschermen om vrij van dwang, discriminatie of geweld te beslissen over abortus in de genoemde gevallen.

Giften van katholieken
Kardinaal Renato Martino riep katholieke gelovigen deze week op geen giften meer te doen aan Amnesty. De mensenrechtenorganisatie sprak gisteren de hoop uit dat zij haar toch actief blijven steunen in de strijd tegen de doodstraf, marteling en voor een goede rechtsbedeling. “Miljoenen mensen van allerlei geloven en overtuigingen doen wereldwijd als individuen giften aan Amnesty International. Daarbij zijn welkome giften van katholieke gelovigen”, zei Kate Gilmore, plaatsvervangend secretaris-generaal van AI.

Marsipulami
17-06-07, 17:54
Amnesty wil niet dat katholieken in gewetensnood komen


Hilversum (Van onze redactie) 17 juni 2007 - Amnesty International is teleurgesteld in het Vaticaan omdat het zijn steun aan de mensenrechtenorganisatie opzegt vanwege haar vermeend pro-abortusstandpunt. "Wij vinden het heel jammer als katholieken daardoor in gewetensnood zijn gekomen. We hopen echter dat ze een individuele afweging zullen maken", zegt Nicole Sprokel, woordvoerder van de Nederlandse afdeling van Amnesty, vanavond in het RKK-radioprogramma Kruispunt.

Kardinaal Martino
Onlangs liet Amnesty International weten geen voorstander van een algemeen recht op abortus te zijn. Wel vindt de organisatie dat vrouwen in uitzonderlijke gevallen toegang tot een legale en veilige abortus moeten hebben. Amnesty reageerde hiermee op uitlatingen van kardinaal Renato Martino, president van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede. Die zei deze week dat Amnesty “het recht op abortus steunt”.

Gezamenlijke strijd
Sprokel zegt te betreuren dat Amnesty het Vaticaan als partner in de gezamenlijke strijd tegen mensenrechtenschendingen kwijtraakt. "We gaan zo vaak gelijk op met het Vaticaan. Zo voeren we een gezamenlijke strijd tegen de doodstraf, tegen het inzetten van kindsoldaten en tegen een betere controle op de wapenhandel. Het is echt heel jammer dat er nu dan toch een breekpunt is gekomen."

Lidmaatschap opgezegd
Volgens Sprokel is een aantal Nederlandse katholieken door de verklaring van het Vaticaan in gewetensnood gekomen en heeft daarom het lidmaatschap van Amnesty opgezegd. "Aan de andere kant ontvangen we ook meer steunbetuigingen, zoals: ik stop als lid van de Katholieke Kerk en ik verdubbel mijn bijdrage voor Amnesty."

Kinderachtig
De katholieke kerkhistoricus Peter Nissen noemt het Vaticaanse besluit 'zeer jammerlijk'. "Ik zou zelfs kort door de bocht willen zeggen: kinderachtig", aldus prof. Nissen in Kruispunt. "Het is voor het Vaticaan een manier om door middel van financiële pressie invloed uit te oefenen op standpunten van Amnesty International. Maar feitelijk wordt Amnesty door deze oproep ernstig benadeeld in haar werk." De abortuskwestie is volgens Nissen een 'detaildiscussie', omdat die niet de 'core business' van Amnesty raakt: het helpen van mensen die omwille van hun geweten gevangen zitten of gemarteld worden.

Katholieke sociale leer
De Nijmeegse kerkhistoricus wijst er verder op dat de katholieke sociale leer voorschrijft dat de Kerk organisaties als Amnesty International dient te ondersteunen. Verder zegt hij niet te hopen dat katholieken als gevolg van het Vaticaanse besluit hun particuliere steun aan Amnesty zullen staken.

mark61
17-06-07, 17:56
Met een vriend als het Vaticaan heeft Amnesty geen vijanden meer nodig.

Specialisme was toch het sanctioneren van dictators? Jammer dat Franco niet meer leeft. :tik:

Man_Ray
17-06-07, 18:49
Vaticaan roept fatwah uit over Amnesty. Had dat geen goeie topictitel geweest?

Marsipulami
17-06-07, 19:54
Vroeger dacht ik dat Amnesty een mensenrechtenorganisatie was die werkte rond het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens, een verdrag waarrond een internationale consensus bestaat. Nu blijkt amnesty zelf mensenrechten te gaan bedenken en probeert men los van enige consensus een eigen politieke agenda door te drukken.