PDA

Bekijk Volledige Versie : Premier tegen angstbeeld van islamiseringtr_imparator
20-06-07, 00:22
beleidsprogramma / Premier tegen angstbeeld van islamisering


Van onze redactie politiek
geef uw reactie
Premier Balkenende heeft zich gisteren scherp gekeerd tegen het angstbeeld van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, dat Nederland snel islamiseert.


Wilders verweet het kabinet tijdens het Kamerdebat over het vorige week gepresenteerde beleidsprogramma dat het met een grote boog om de problemen in de samenleving heenloopt door niet één keer de woorden islam, islamisering of moskee te gebruiken.

De premier verwierp de suggestie voor het eerst op een ondubbelzinnig manier. „Ook het woord christen, hindoe of boeddhist komt er niet in voor. Het kabinet wil niet in generaliserende termen praten. Het overgrote deel van de islam heeft niets te maken met de enkelen die problemen veroorzaken.”

Het weerwoord van de premier was opmerkelijk. In zijn vorige kabinetten ging hij omzichtiger om met de kritiek op de islam in Nederland. Een voorbeeld daarvan was gisteren een mogelijk boerkaverbod. Toen Rita Verdonk nog minister was in zijn kabinet, overwoog Balkenende een verbod van gezichtsbedekkende kleding. In de huidige coalitie denkt hij genuanceerder. „Een boerkaverbod lukt juridisch niet. Het gaat om alle gelaatsbedekkende kleding en de mogelijkheid dat het de communicatie in het maatschappelijk verkeer hindert. Maar ook dan is het de vraag of dat in regels is te vatten.”

Hoewel Balkenende de benadering van Wilders afwees, liet hij zich niet tot verdergaande uitspraken verleiden. D66-fractievoorzitter Pechtold vroeg de premier zich ferm uit te spreken nadat Wilders in zijn ogen eerder op de dag ’opnieuw een grens van het betamelijke was gepasseerd’. „De mensen hebben de walgelijke woorden van Wilders gehoord. Ik wil een helder signaal van het kabinet”, aldus Pechtold. Maar daar ging Balkenende niet op in.

Wilders pleitte voor veel stringentere maatregelen tegen, vooral, Marokkaanse jongeren die zich misdragen. Zij en hun ouders dienen volgens hem Nederland uitgezet te worden. Wilders kwalificeerde het regeringsprogramma als ’bagger’.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema noemde het ’winst’ dat de 100-dagentournee van het kabinet ’de macht minder arrogant had gemaakt’. Pechtold prees de investeringen in onderwijs. Maar volgens hem laat het kabinet de door Balkenende II en III ingezette (economische) hervormingen onvoltooid. „Nederland is nog niet af”, zei hij.

Halsema spoorde het kabinet aan meer ambitie te tonen bij de aanpak van milieuproblemen en de bestrijding van armoede. Dat laatste verlangde ook vicefractievoorzitter Kant (SP), die daarnaast een vurig pleidooi hield voor herstel van kleinschaligheid in zorg en onderwijs.

Naast Wilders leverde Rutte (VVD) de felste kritiek. Hij verweet het kabinet vooral dat het in een jaar van economische groei een begrotingstekort accepteerde. Dat het kabinet streeft naar een begrotingsoverschot aan het einde van de kabinetsperiode, stelde hem allerminst gerust.

De coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie spraken hun steun uit aan het beleidsprogramma.

Geen afspraak om Wilders te negeren

Oude tijden leken gisteren in de Kamer teruggekeerd. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders sneerde, beledigde en probeerde uit te dagen. Maar het leek erop dat andere fracties hadden afgesproken Wilders en zijn oproep vooral ’Marokkaans tuig’ zwaarder te straffen en (daarna) uit te zetten, te negeren.

In de jaren tachtig trachtten de gevestigde partijen zo Hans Janmaat en zijn Centrumdemocraten te isoleren. Dit keer is er geen afspraak gemaakt, verzekerde GroenLinks-fractievoorzitter Halsema. „Ik moet er niet aan denken. Als we daartoe de behoefte voelen, zoeken we heus wel het debat met Wilders. Maar ik kreeg ook in dit debat nu niet de indruk dat Wilders de dialoog erg op prijs stelt.”

trouw.nl

sater
20-06-07, 08:06
:nl: als sollicitanten kledingregels kunnen worden opgelegd; dan kan alles verhullende gezichtsbedekkende kleding ook in regels worden vastgelegd.

Olive Yao
20-06-07, 15:52
Geplaatst door tr_imparator
De premier verwierp de suggestie voor het eerst op een ondubbelzinnig manier. „Ook het woord christen, hindoe of boeddhist komt er niet in voor. Het kabinet wil niet in generaliserende termen praten. Het overgrote deel van de islam heeft niets te maken met de enkelen die problemen veroorzaken.”
Goeie reactie van Balkenende.

mark61
20-06-07, 17:30
Ik vond het een halfzacht verhaal dat alsnog crypto-antiislamitisch was. En dat meen ik.

Owwe laat dat 'crypto' maar weg ook.

tr_imparator
20-06-07, 17:44
Geplaatst door Olive Yao
Goeie reactie van Balkenende.Ja, ja..zo veegt hij alleen maar zijn eigen reet schoon. Je weet wel, hij is religieus.

Tomas
20-06-07, 19:42
Ik heb hier geen mening over, want ik heb het niet gezien en niet gelezen. Heb de laatste tijd namelijk vreselijk last van politicites. Ik kan ze niet meer luchten of zien. En 't wordt almaar erger.

Poesjkin
30-06-07, 00:21
Wilders vindt dat dit kabinet maatregelen uit de flower-power-tijd neemt. Wat wil hij dan? Zijn ideeën stammen uit de pruikentijd (eind achttiende eeuw).

sater
03-07-07, 14:41
:corcky: Overigens (b)lijkt Balkenende IV psychotische PVV peroxydeprins niet helemaal ongelijk te geven. Zie haar antwoord op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (WRR - rapport 12 - 04 - '06 onderzoek naar islamitische activiteiten en sharia. Islam niet weg te denken uit het politieke debat.)

Kabinetsreactie: " Religie kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar een sterke nadruk op religieuze identiteit kan als splijtzwam werken. De overheid is neutraal tegenover de religie. Wel wordt er met levensbeschouwelijke organisaties samengewerkt. Behoudens die organisaties die zich, op basis van religie, afkeren van de beginselen van de democratische rechtsstaat.Dit geldt ook voor organisaties die doelen nastreven die in strijd zijn met de universele verklaringen van de rechten van de mens." (Duidelijke uitspraak, nu het naar handelen nog.)

Kabinetsreactie:" Wij zijn het eens met de WRR - constatering dat in Nederland geen naast elkaar bestaande rechtsstelsels moigelijk is. Derhalve wijzen wij (gedeeltelijke) invoering van de sharia af."
(Streep door de moslim - rekening

Kabinetsreactie:" Wij menen evenwel dat de kennis rond de islam en de verscheidenheid daarbinnen moet worden vergroot."(Meer begrijpen doet meer tolereren?)

Kabinetsreactie:" Wij willen dat mensen meer begrip krijgen van mensenrechten en democratie." (Ach ja,zodra het mensen in het algemeen, en moslims in het bijzonder raakt, weet men uitstekend de eigen belangen dienaangaande te verdedigen,.)

Kabinetsreactie:" Wij benadrukken dat iedereen, ongeacht de grondslag, een politieke partij kan oprichten. Als een partij de democratie wil ondermijnen zal het 'zelfreiniend vermogen'van de democratie zijn werk doen."(Historische lessen vergeten?)

http://www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2007/06June/29/0-42-1_42-9894.jsp

Poesjkin
03-07-07, 14:52
Kabinetsreactie:" Wij menen evenwel dat de kennis rond de islam en de verscheidenheid daarbinnen moet worden vergroot."(Meer begrijpen doet meer tolereren?)

Vaak is het: onbekend maakt onbemind. Door meer kennis rond de islam te verspreiden, zal de angst ervoor kunnen verminderen.