PDA

Bekijk Volledige Versie : De 10 geboden van Ehsan Jami



Slinger
23-06-07, 08:40
Ehsan Jami / Ik wil geen evolutie, ik wil een revolutie

arjan visser

Ehsan Jami (Mashad, Iran, 1985) emigreerde in 1994 met zijn ouders en zusje naar Nederland. Hij is gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Leidschendam-Voorburg en kwam in het nieuws toen hij aankondigde een comité voor ex-moslims te willen oprichten. Jami werkt aan een scenario voor een film over afvalligheid en homoseksualiteit en in september verschijnt een boek van zijn hand over de islam in Nederland, ex-moslims en zijn visie op het beleid van de PvdA.


I

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben


„Ik was een moslim, ik werd zo opgevoed, ik wist niet beter. Ik geloofde in Allah, ik geloofde in de profeet Mohammed. Een vroom leven, met alles erop en eraan. Naarmate ik ouder werd, begon ik allerlei signalen op te vangen die mij aan het twijfelen brachten. Als de islam zo vredelievend was, waarom werden kinderen dan tijdens de koranlessen met een liniaal geslagen, of met twintig graden vorst naar buiten gestuurd? Waarom gebeurden er zoveel wrede dingen? Toen ik, later, begon te denken over het oprichten van een comité voor ex-moslims zei mijn moeder: ’Weet je, Ehs, toen ik op een dag mijn chador had aangetrokken en op het punt stond om naar buiten te gaan, zei jij tegen mij dat het geen gezicht was en dat je niet wilde dat ik zo de straat op ging.’ Ik kon mij dat voorval niet meer herinneren, maar kennelijk heb ik mij al van jongs af willen verzetten tegen de uitwassen van religie. Het heeft nog tot mijn zestiende geduurd voordat ik durfde te zeggen hoe ik dacht over de verhalen die ik in de Koran had gelezen. Mijn vader, die nog altijd moslim is, vond het vooral raar, mijn moeder had meer begrip. Zij was, nadat wij naar Nederland waren geëmigreerd, tot het christendom bekeerd. We vormden een eigenaardig pluriform gezelschap. Ik zou haast zeggen: wij waren er het levende bewijs van dat het mogelijk is om met verschillende geloofsopvattingen samen te leven. Nee, ik ben geen atheïst, ik geloof nog wel degelijk in God. Dit alles kan toch niet toevallig bestaan? Kijk eens naar het menselijk lichaam, hoe prachtig die motor in elkaar zit. Het is gek: ik ben wetenschappelijk ingesteld – laat me het bewijs zien, dan zal ik het pas geloven – maar het onverklaarbare gevoel dat er iemand is die op mij let, is de basis van mijn bestaan.”

II

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

„Er was één afbeelding van Mohammed. Een man met een baard. In een groen gewaad. Zo stel ik mij hem nog altijd voor. Ik had bewondering voor hem: o, dat is de profeet! De man over wie zulke prachtige verhalen werden verteld. Een held. Tot ik zelf de Hadith, het verhaal van zijn leven, ging lezen en erachter kwam dat hij een crimineel was geweest. Een barbaar! Iemand die dood en verderf zaaide onder de mensen die zijn geloof niet wilden aanhangen. Niet bepaald een voorbeeldig moslim. Het verhaal van de profeet staat bol van contradicties en misdadigheden. Een vrouw die hem kwam vertellen dat ze door haar man werd mishandeld, werd weggestuurd met de boodschap: ’Ga terug naar uw man en bevredig zijn seksuele verlangens.’ Als Mohammed nu zou leven, zou je hem met Osama Bin Laden, of met Saddam Hoessein kunnen vergelijken. Een verschrikkelijke man, iemand die mooie woorden spreekt maar achter je rug een mes tevoorschijn haalt om je neer te steken. Het was een verschrikkelijke deceptie om te ontdekken dat Mohammed niet de man was voor wie ik hem in mijn jeugd had gehouden. Het is waarschijnlijk net zoiets als op een dag te horen krijgen dat Sinterklaas en de paashaas niet bestaan. Het beeld van Mohammed – de man met de baard, gehuld in een groene mantel – is nog steeds intact, maar mijn enorme bewondering voor hem is omgeslagen in diepe minachting.”


III

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

„Allah, zoals hij in de Koran beschreven staat, is een wrede, onderdrukkende, tirannieke God. Je bent vrij om in zo’n God te geloven, zo lang je de wetten, de normen en waarden, van onze samenleving maar respecteert. Als ik hoor dat mijn moslimbuurman zijn vrouw slaat, zal ik naar de politie stappen. Koran of geen Koran: in Nederland is het strafbaar om iemand te mishandelen. Je hebt jongens die volgens de sharia willen leven. Prima. Zo lang ze de regels van dit land niet overtreden. En zo lang ik maar niet met dit soort laagdenkende figuren hoef om te gaan. We moeten elkaar dus wel met rust laten, we moeten elkaar die vrijheid bieden. Zij moeten accepteren dat ik anders denk over bijvoorbeeld homoseksualiteit en vrouwenrechten; dat ik niet geloof in een God die een boek stuurt naar de mensen, die zegt: ’Als jullie dit doen, dan zal ik* ’ of een God die zich door ons kan laten beledigen. Mijn God is een vredelievende God, een God die gelooft in de universele rechten van de mens.”


IV

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

„Sinds ik bezig ben met de oprichting van het Centraal comité voor ex-moslims is mijn leven in een stroomversnelling gekomen. Ik werk alle dagen even hard, maar ik vind toch altijd de gelegenheid om, tussen de bedrijven door, aan God te denken. Dan bedank ik Hem voor feit dat ik gezond ben, dat ik mijn ouders nog heb, voor het leven dat ik leid. Ik kan niet ontkennen dat ik haast heb. Het moet nú gebeuren. No time to waste! Ik wil geen evolutie, ik wil een revolutie. Er zijn mensen die in gevangenschap leven, die pijn lijden of die niet zichzelf kunnen zijn. Denkt u dat zij zullen zeggen: ’Ach, die Eshan is nog zo jong, laten we hem nog even de tijd gunnen’?

Ik lees het terug in de mails die ik krijg: ze hebben hun hoop op mij gevestigd, zij verwachten dat ik mijn uiterste best doe een klimaat te creëren waarin het mogelijk is jezelf te zijn. Mijn doel – en ik weet zeker dat het, in ieder geval hier in Nederland, binnen mijn leven bereikt zal worden – is ervoor te zorgen dat het geen nieuwswaarde meer zal hebben als een vermeend moslim zegt: ’Eigenlijk ben ik helemaal geen moslim meer.’ Of: ’Ik ben moslim én homoseksueel.’ Of: ’Ik ben moslim, maar ik heb kritiek op de manier waarop met de rechten van de vrouw wordt omgegaan.’ Ik stel me daarbij zoiets voor als de emancipatie van homoseksuelen in Nederland. Het is vandaag de dag geen probleem meer om te zeggen dat je homo bent. Dat wil niet zeggen dat we veertig jaar lang geen homo’s hebben gehad. Nee, de mensen zijn hetzelfde, maar het verschil is dat ze nu voor hun geaardheid uit kunnen komen. Dáár werk ik voor. En omdat ik weet dat het loont, vind ik het ook niet erg om hard te werken. Als je weet dat je bezig bent met iets wat goed is, dan vind je vanzelf de rust. Ik heb wel tegen mijn familie en vrienden gezegd dat ze mij in de gaten moeten houden. Als ik te ver ga, als ik te hard loop, als ik arrogant word of ik door alle aandacht naast mijn schoenen dreig te gaan lopen: waarschuw mij dan. Ik wil niet veranderen. Ik wil mezelf blijven.”

V

Eer uw vader en uw moeder


„Mijn vader is vijf jaar geleden bij ons weggegaan. Ik heb niet zo’n goede relatie met hem gehad. Ik identificeer mij ook niet zo met hem. Hij is anders dan ik, minder complex. Ik weet het niet* misschien heb ik wel het idee dat hij nooit om mij gegeven heeft. Als ik aan mijn vader denk, zie ik vooral het voorbeeld van de vader die ik niet wil worden. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen respect voor hem heb. Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor het feit dat hij mij tot een bepaalde leeftijd heeft beschermd en opgevoed. Maar mijn moeder, mijn moeder is mijn thuishaven. Mijn moeder is mij heilig. Ze heeft altijd voor mij klaar gestaan. Ik spreek haar nog altijd met u aan, heb nog nooit tegen haar geschreeuwd. Ze gaf mij al op jonge leeftijd boeken te lezen: Kant, Nietzsche, noem maar op. De leergierigheid heb ik van haar. Ze is ook veel liberaler dan mijn vader. Ze heeft me vrijgelaten in mijn keuzes.

Ik zal mijn beide ouders de rest van mijn leven dankbaar blijven voor het feit dat ze uit Iran zijn vertrokken. Ik heb het ze vaak genoeg gezegd: ik voel me bevoorrecht, ik zal proberen jullie, ook in dat opzicht, niet teleur te stellen en mijn uiterste best doen iets terug te geven aan Nederland. In discussies met vrienden heb ik het er vaak over: Nederland is zo’n fantastisch land. De balans tussen rechten en plichten is hier beter dan waar ook. Natuurlijk, er zijn dingen die beter kunnen maar* kijk, je moet dit land eigenlijk zien als een overheerlijke appeltaart waar misschien nog een beetje slagroom op kan.

Ik heb geen heimwee naar Iran. Ik heb er te kort gewoond en wat ik mij ervan herinner is indoctrinatie en sociale dwang. Ja, ik heb één mooi beeld: er is één bepaalde dag waarop families massaal in de bergen gaan picknicken. Dat was een prachtig gezicht. Zoiets zie je hier, op de Hollandse grasvelden, niet snel gebeuren.

Dat sluit ook wel aan bij het enige gemis dat ik heb: het familiegevoel. Ik heb een moeder en een zus, that’s it. Voor mij geen verjaardagsfeesten van neefjes, nichtjes, ooms of tantes. Dat voelt gehandicapt, maar het is iets anders. Ik lig er niet wakker van. Zo is het leven. Dit is mijn lot.”

VI

Gij zult niet doodslaan

„Natuurlijk word ik gewaarschuwd. En ik luister ook naar de mensen die menen dat ik mijn toon moet matigen, of die zeggen dat ik moet oppassen dat ik niet te veel doordram. Ik heb liever kritiek dan complimenten. Ik luister, ik probeer een analyse te maken van waar ik mee bezig ben en bepaal opnieuw mijn koers. Maar ik luister niet naar dreigementen. Als ik lees dat iemand vindt dat ik moet sterven omdat ik Allah heb beledigd, dan zie ik vooral hoe zo’n persoon zich vergist: als Allah van ons houdt – wat de meeste moslims toch willen geloven – dan zal Hij nooit toestaan dat een of andere terrorist mij komt neersteken. Ik ben bezig met het scenario voor een film over ongelovigheid en homoseksualiteit – niet vergelijkbaar met Submission van Ayaan Hirsi Ali, voor wie ik overigens veel bewondering heb – en ik kan nu al zeggen dat de bedreigingen, die ongetwijfeld zullen volgen, mij alleen maar zullen sterken in mijn idee dat zo’n film er moet komen.”

VII

Gij zult niet echtbreken


„Er zijn drie dingen die mij volkomen gelukkig maken: mijn familie, mijn carrière – niet om rijk van te worden, maar een baan als volksvertegenwoordiger, dat is toch mooiste wat er is? – en de liefde. Een mooie vrouw. Een leuke vrouw. En als ik haar heb, zal ik monogaam zijn. Ik erger me aan mannen die hun vrouw bedriegen. Mijn moeder zegt altijd: ’Prik een naald in jezelf en als je het lekker vindt, doe het dan ook bij een ander.’ Hoe zou ik het vinden als mijn vrouw het met een ander deed? Het is een vrij land, ga vreemd als je daar zin in hebt, maar het zou niet mijn aanpak zijn. En het mooie is: juist doordat ik die ontwikkeling, die verloedering, zie, raak ik ervan overtuigd dat het iets is wat ik niet moet doen. Mensen vinden het kennelijk de normaalste zaak om onmiddellijk met iedereen te gaan zoenen. Sorry, ik niet. Ik heb respect voor mijn lichaam. Ik ga niet met de eerste de beste naar bed. Als maagd het huwelijk in? Eh* daar is het al te laat voor, maar goed, ik wil mijn ex liever buiten dit interview laten, waar het mij om gaat is dat ik goed nadenk voordat ik ergens aan begin; dat de vrouw die ik zal kiezen ook degene is met wie ik de rest van mijn leven wil doorbrengen. Ik wil daarin natuurlijk niet gekwetst worden, daarom doe ik echt mijn best een geschikte persoon te vinden. Het is misschien een vreemde vergelijking, maar ik ben op zoek naar een boot om de haven mee te bereiken. Hoe het weer zal worden weet ik niet, maar ik kan er in ieder geval voor zorgen dat ik een goede boot heb uitgezocht.”


VIII

Gij zult niet stelen


„Het was nog in de gulden-tijd. Ik pikte geld uit de portemonnee van mijn ouders om er van die rode snoepveters van te kopen. Toen ik het deed had ik er niet zo’n last van, maar ik heb het later toch opgebiecht. Ik schaamde me. Ik wist, in mijn aard, dat het niet hoorde en tóch had ik het gedaan. Ik weet niet wat dat is* een hang naar het zondige? Het opzoeken van grenzen? Het was me nooit concreet verteld dat ik niet mocht stelen, maar dat was ook niet nodig; ieder mens kent het verschil tussen goed en kwaad. Het verschil tussen fout en fouter is veel moeilijker te bepalen.”


IX

Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

„Ik wil kunnen zeggen wat ik denk. Ik wil opkomen voor de universele rechten van de mens. Ik kan u de mailtjes laten zien van mensen die het gevoel hebben dat ze de hele dag moeten liegen of toneelspelen; die er niet voor uit durven komen dat ze al lang niet meer gelovig zijn. Ik heb nooit gezegd: ’Jongens, keer je van het geloof af!’ Nooit. Ik zou willen dat de islam, in navolging van de katholieke kerk, gewetensvrijheid boven de vrijheid van religie zou plaatsen.

Er bestaan twee soorten angst om over dit onderwerp te praten. De autochtone angst: niet discrimineren! Niet zeggen wat je denkt omdat het over de islam en moslims gaat. En de angst van de moslims zelf, die werkelijk vinden dat het anders moet, maar hun mond niet open durven doen. Het lastige van de dialoog met moslims is, dat men geen zelfkritiek kent. Dat is mijn kernprobleem. Het maakt in feite niet uit hoe je zaken aan de orde stelt; de baardmannen zien overal een belediging in.

Mijn eigen partij schiet op dit vlak ook tekort. De schrijver Hafid Bouzza heeft het onlangs prachtig verwoord: ’Wat dieren zijn voor de Partij voor de Dieren, zijn de allochtonen voor de Partij van de Arbeid.’ Het is hun schild. Daar gaan ze op staan als ze willen laten zien hoe sociaal ze zijn, hoe goed ze voor zielige mensen kunnen zorgen. Daar moeten ze mee ophouden. Allochtonen zijn niet zielig. Moslims zijn volwaardige mensen. Ik wil proberen de ideeën van de partij van binnenuit te veranderen. Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik, als ik in de modder blijf steken, op den duur toch naar een touw zal grijpen, en het is goed mogelijk dat dit touw mij door een andere partij wordt aangereikt.”


X

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

„Ik wil niks voor mezelf. Ik ben iemand die liever geeft dan neemt. Ik zou het liefst – wat zegt u? Braaf? Nee, ik ben niet braaf. Ik ga uit met vrienden, ik kom graag op feestjes, maar het is wel zo dat ik met een zwaar geweten ben geboren. Ik wil het goede doen. Ik vraag mezelf voortdurend af of ik ergens mee kan leven; of het klopt wat ik denk, zeg of doe. Tijdens een filosofische avond hebben ze mij eens, bij wijze van grap, twee dilemma’s voorgelegd. Eerst vroegen ze mij wat ik liever had: een zetel in de Tweede Kamer of twee miljoen euro op mijn bankrekening. Daar kon ik, zonder na te hoeven denken, op antwoorden dat ik liever die zetel had. Ja, echt waar. Wat moet ik met twee miljoen? Ik wil iets voor anderen, voor Nederland, voor de wereld betekenen. Ik ben helemaal niet materialistisch ingesteld. Het tweede dilemma was: de liefde van uw leven of het premierschap. Die vond ik lastiger. Een grote liefde is voor altijd, de baan van premier hou je misschien acht jaar vol* Wat dan? En als ik voor de liefde van mijn leven zou kiezen, bestaat er toch een kans dat ik het haar ga verwijten dat ik nooit premier van Nederland ben geworden. Het is natuurlijk een absurd dilemma – en gelooft u mij, ik ben echt niet zo arrogant te denken dat ik óóit minister-president zou kunnen worden – maar toch: ik heb er nog steeds geen antwoord op. Als u het niet erg vindt, denk ik daar nog even over na.”


Trouw, 23 juni 2007

Slinger
23-06-07, 11:21
Tot ik zelf de Hadith, het verhaal van zijn leven, ging lezen en erachter kwam dat hij een crimineel was geweest. Een barbaar! Iemand die dood en verderf zaaide onder de mensen die zijn geloof niet wilden aanhangen. Niet bepaald een voorbeeldig moslim. Het verhaal van de profeet staat bol van contradicties en misdadigheden.

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Mensen, zelfs moslims dus, komen op grond van dezelfde teksten tot hele verschillende interpretaties. Binnen het christendom zien we dit al eeuwen.

Wat is waarheid?

StevieK
23-06-07, 11:36
Jammer dat de waarheid soms hard is, ik denk nu dat Ehsan Jami 24 uurs bewaking moet aanvragen, want hij is nu niet veilig meer. Alleen hoop ik dat bij andere moslims de ogen eens open gaan over zijn geboden.
Maar ja, indoctrinatie gaat heel ver.
Ik heb ook ook vaak zwaar kritiek op het Christendom, maar ik hoef geen bewaking, daaruit blijkt dat het Christdom tot wel ten dele vredelievend is, ook voor diegene die kritiek hebben.
Bij de Islam is kritiek uit den boze, je moet hier voor je leven vrezen, maar ja dat is ook de enige mogelijkheid om je onderdanen onder de duim te houden

sater
23-06-07, 12:00
:wohaa: Ondertussen (h)erkent de PvdA wel degelijk recht op geloofsafval. Sociaal - democraten waren, lang voor Jami's komst, met de materie van geloofsafval bezig.

:boos:Hoe duivels dom om de Terstallse inzichten niet te doorzien. Kameraad Eddy:
"Inderdaad, ik adviseer Jami. Er is echter noch sprake van rapportencultuur, noch van bovenafopgelegde richtlijnen. Het is een cynische grap, dat zou iedereen toch moeten begrijpen?" (Ten profijte van wie eigenlijk?)

:stomp: Ahmed Marcouch:" In plaats van de islam als zodanig aan te vallen, kan Jami ondermeer fundi - jongeren beter naar de Nederlandse grondwet verwijzen. Vrijheid om godsdienst uit te oefenen, danwel te verlaten." (onderwerp vak maatschappijleer?)



:handbang: Wouter Bos aan Eddy Terstall:
"Wat betreft het multiculturele debat:de reflexen in de partij zijn verschrikkelijk." (tja, geen partijroosje zonder multiculdoorntjes.)

:zweep: Ehsan Jami:" De komende maanden ga ik, met geestverwanten uit heel Europa, de strijd aan. En als het me niet bevalt dan ga ik alsnog weg." (Gelijk Ayaan Hirsi Ali ook de PvdA verliet.}

Bron: Vrij Nederland 23 - 06 - '07 Harm Ede Botje de PvdA zwijgt niet meer. Meer over geloofsafval www.vn.nl

Slinger
23-06-07, 12:21
Geplaatst door StevieK
Jammer dat de waarheid soms hard is, ik denk nu dat Ehsan Jami 24 uurs bewaking moet aanvragen, want hij is nu niet veilig meer. Alleen hoop ik dat bij andere moslims de ogen eens open gaan over zijn geboden.
Maar ja, indoctrinatie gaat heel ver.
Ik heb ook ook vaak zwaar kritiek op het Christendom, maar ik hoef geen bewaking, daaruit blijkt dat het Christdom tot wel ten dele vredelievend is, ook voor diegene die kritiek hebben.
Bij de Islam is kritiek uit den boze, je moet hier voor je leven vrezen, maar ja dat is ook de enige mogelijkheid om je onderdanen onder de duim te houden

Misschien is het nu maar beter dat hij Nederland verlaat, net als Ayaan. Het kan hem hier net zo vergaan als Theo.

IbnRushd
23-06-07, 12:44
Geplaatst door Slinger
Misschien is het nu maar beter dat hij Nederland verlaat, net als Ayaan. Het kan hem hier net zo vergaan als Theo.

Waarschijnlijk wilt hij heel graag Nederland verlaten en het liefst bij American Enterprise Institute werken. Nog even blijven liegen Ehsan dan word je binnen de kortste keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daar kunnen ze vast en zeker wat leugenaars gebruiken.

mark61
23-06-07, 12:46
Geplaatst door IbnRushd
Waarschijnlijk wilt hij heel graag Nederland verlaten en het liefst bij American Enterprise Institute werken. Nog even blijven liegen Ehsan dan word je binnen de kortste keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daar kunnen ze vast en zeker wat leugenaars gebruiken.

Noem es een leugen?

Hij wil, lees ik, parlementslid worden en zelfs premier van Nederland. Maar jij weet het weer beter. Jomanda #3.

Slinger
23-06-07, 12:49
Geplaatst door IbnRushd
Waarschijnlijk wilt hij heel graag Nederland verlaten en het liefst bij American Enterprise Institute werken. Nog even blijven liegen Ehsan dan word je binnen de kortste keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daar kunnen ze vast en zeker wat leugenaars gebruiken.

Feit is dat mensen in Nederland die de waarheid spreken over de islam in levensgevaar zijn. Gelukkig is er nog: "The land of the Free'.

mark61
23-06-07, 12:51
Geplaatst door Slinger
Feit is dat mensen in Nederland die de waarheid spreken over de islam in levensgevaar zijn. Gelukkig is er nog: "The land of the Free'.

Dat is geen feit. Nog afgezien van wat die 'waarheid' over de islam dan wel niet is.

IbnRushd
23-06-07, 12:51
Geplaatst door mark61
Noem es een leugen?

Hij wil, lees ik, parlementslid worden en zelfs premier van Nederland. Maar jij weet het weer beter. Jomanda #3.

In de topic van Qaiys staat mi een leugen. En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Van AHA had ook niemand verwacht dat ze zonder pardon naar een ander land is verhuisd.

mark61
23-06-07, 12:56
Geplaatst door IbnRushd
In de topic van Qaiys staat mi een leugen. En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Van AHA had ook niemand verwacht dat ze zonder pardon naar een ander land is verhuisd.

Iemand die 1 leugen spreekt is nog geen leugenaar. Of anders zijn we allemaal leugenaars. Jij hebt nog nooit een leugen verteld?

Mi is het nog maar de vraag of er een tegenstrijdigheid in die twee uitlatingen zit. Afgezien daarvan vraag ik me af wat de relevantie precies is.

Slinger
23-06-07, 12:58
Geplaatst door mark61
Dat is geen feit. Nog afgezien van wat die 'waarheid' over de islam dan wel niet is.

Ik heb het niet over de enige, echte waarheid hoor, (wie ben ik) maar wel over een subjectieve waarheid. Ik vind wel dat Jami er goed aan doet om goed om zich heen te kijken.

knuppeltje
23-06-07, 12:59
Geplaatst door IbnRushd
In de topic van Qaiys staat mi een leugen. En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Van AHA had ook niemand verwacht dat ze zonder pardon naar een ander land is verhuisd.

Wat ben jij een huichelaar, dat waarschijnlijk sloeg helemaal niet op dar zogenaamde liegen, maar op dat zogenaamde willen vertrekken naar Amerika.
Je doet het nog even dunnetjes over door te zeggen 'nog even blijven jiegen Eshan'.

IbnRushd
23-06-07, 13:02
Geplaatst door mark61
Iemand die 1 leugen spreekt is nog geen leugenaar. Of anders zijn we allemaal leugenaars. Jij hebt nog nooit een leugen verteld?

Mi is het nog maar de vraag of er een tegenstrijdigheid in die twee uitlatingen zit. Afgezien daarvan vraag ik me af wat de relevantie precies is.

Ehum. Ik kan me niet herinneren dat ik hem een leugenaar heb genoemd. Maar goed, dit heeft naar mijn gevoel verder weinig zin in om inhoudelijk op in te gaan. Dus excuseer me.

Verder meen ik ergens gelezen (nrc) te hebben dat Ehsan Jami een atheïst is 'geworden'. Hierboven noemt ie zichzelf geen atheïst. Hoe dan ook, AHA is het grootste voorbeeld voor hem, en wie weet zal hij ooit haar voetsporen volgen.

IbnRushd
23-06-07, 13:04
Geplaatst door knuppeltje
Wat ben jij een huichelaar, dat waarschijnlijk sloeg helemaal niet op dar zogenaamde liegen, maar op dat zogenaamde willen vertrekken naar Amerika.
Je doet het nog even dunnetjes over door te zeggen 'nog even blijven jiegen Eshan'.

Ga leren lezen, Echnaton.

mark61
23-06-07, 13:06
Geplaatst door IbnRushd
Ehum. Ik kan me niet herinneren dat ik hem een leugenaar heb genoemd. Maar goed, dit heeft naar mijn gevoel verder weinig zin in om inhoudelijk op in te gaan. Dus excuseer me.

Wat staat hier dan volgens jou:

Nog even blijven liegen Ehsan dan word je binnen de kortste keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daar kunnen ze vast en zeker wat leugenaars gebruiken.

Ik excuseer je als je geheugen wat beter wordt :hihi:


Verder meen ik ergens gelezen (nrc) te hebben dat Ehsan Jami een atheïst is 'geworden'. Hierboven noemt ie zichzelf geen atheïst. Hoe dan ook, AHA is het grootste voorbeeld voor hem, en wie weet zal hij ooit haar voetsporen volgen.

Mijn conclusie is dan eerder dat ie wat in de war is. 'Leugenaar' is niet echt van toepassing.

Joesoef
23-06-07, 13:11
Terstal is een stomme hond en Ehsan Jami is nog nat achter de oren, zich niet realiserend dat het niet om de boodschap gaat maar om de woorden.
Hoop herrie en over een paar weken is het rumoer verstomd.

mark61
23-06-07, 13:13
Geplaatst door Joesoef
Terstal is een stomme hond en Ehsan Jami is nog nat achter de oren, zich niet realiserend dat het niet om de boodschap gaat maar om de woorden.
Hoop herrie en over een paar weken is het rumoer verstomd.

Dat hangt vnl. af van de reactie der gebeten honden.

knuppeltje
23-06-07, 13:16
Geplaatst door IbnRushd
Ga leren lezen, Echnaton.

Ga dat vooral zelf doen, stuk onbenul.

mark61
23-06-07, 13:17
Geplaatst door IbnRushd
Ga leren lezen, Echnaton.

Je vergist je denk ik.

IbnRushd
23-06-07, 13:19
Geplaatst door mark61
Wat staat hier dan volgens jou:

Nog even blijven liegen Ehsan dan word je binnen de kortste keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daar kunnen ze vast en zeker wat leugenaars gebruiken.

Ik excuseer je als je geheugen wat beter wordt :hihi:

'Dan' slaat op 'leugenaar'. Dus als hij door blijft met 'liegen' dan wordt hij uitgenodigd omdat iemand die steeds maar blijft liegen een leugenaar is.

Excuses is nergens voor nodig. :)



Geplaatst door mark61

Mijn conclusie is dan eerder dat ie wat in de war is. 'Leugenaar' is niet echt van toepassing.

*kuch* Mijn conclusie is dat ie loog zodat ie steun kreeg van atheïsten. :fpiraat:

mark61
23-06-07, 13:22
Geplaatst door IbnRushd
'Dan' slaat op 'leugenaar'. Dus als hij door blijft met 'liegen' dan wordt hij uitgenodigd omdat iemand die steeds maar blijft liegen een leugenaar is.

Excuses is nergens voor nodig. :)

Je bent een eersteklas schriftgeleerde! :)


*kuch* Mijn conclusie is dat ie loog zodat ie steun kreeg van atheïsten. :fpiraat:

Dat helpt niet echt als ie nu weer in God blijkt te geloven.

Wat zijn dat trouwens, atheïsten, ik heb er nog nooit één ontmoet.

IbnRushd
23-06-07, 13:23
Geplaatst door knuppeltje
Ga dat vooral zelf doen, stuk onbenul.

Het woord 'waarschijnlijk' sloeg helemaal niet op de leugens, maar op jomanda geval. Daarop ageerde ik.

IbnRushd
23-06-07, 13:26
Geplaatst door mark61
Je bent een eersteklas schriftgeleerde! :)

Als ik 't fout heb, mag je gerust een poging wagen.


Geplaatst door mark61

Dat helpt niet echt als ie nu weer in God blijkt te geloven.

Wat zijn dat trouwens, atheïsten, ik heb er nog nooit één ontmoet.

Olive Yao is een atheïst.

knuppeltje
23-06-07, 13:31
Geplaatst door IbnRushd
Het woord 'waarschijnlijk' sloeg helemaal niet op de leugens, maar op jomanda. Daarop ageerde ik.

Je snapt zelfs niet ene ruk van wat je zelf allemaal schrijft.
Jij opperde de waarschijnlijkheid dat ie naar Amerika wilde, en zei ook nog 'even doorgaan met liegen'.
Dus wat die Jomanda nu weer hier doet ontgaat me helemaal.
Maar als jij niet ziet dat je dat arme jong voor leugenaar hebt uitgemaakt, dan moet je toch echt eens een cursus Nederlands gaan doen.

mark61
23-06-07, 13:33
Geplaatst door IbnRushd
Als ik 't fout heb, mag je gerust een poging wagen.

Ik peins er niet over, ben geen sofist. Je hebt je er met mierenneuken uitgered; elke normale lezer leest daar: 'IJ is een leugenaar'.



Olive Yao is een atheïst.

En nou steunt ze Jami? Arme meneer Moskee.

IbnRushd
23-06-07, 13:41
Geplaatst door knuppeltje
Je snapt zelfs niet ene ruk van wat je zelf allemaal schrijft.
Jij opperde de waarschijnlijkheid dat ie naar Amerika wilde, en zei ook nog 'even doorgaan met liegen'.
Dus wat die Jomanda nu weer hier doet ontgaat me helemaal.
Maar als jij niet ziet dat je dat arme jong voor leugenaar hebt uitgemaakt, dan moet je toch echt eens een cursus Nederlands gaan doen.

Hahaha. Jij bent wel de laatste persoon die mij mag verbeteren. Laat ik maar niet over jouw taalfouten hebben. En laten we helemaal niet over jouw intelligentie hebben.

Maar voor jou wil ik wel 't eea toelichten. Let vooral goed op:

Ik schreef: Waarschijnlijk wilt hij heel graag Nederland verlaten en het liefst bij American Enterprise Institute werken.

Mark ageerde met: Hij wil, lees ik, parlementslid worden en zelfs premier van Nederland. Maar jij weet het weer beter Jomanda #3 .

Ik weer: En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Lees: jomanda spreekt naar haar eigen zeggen de volle waarheid, en ze zegt naar mijn weten nooit 'waarschijnlijk' er voor. Wellicht komt dat omdat ik 'en' erbij schreef. Dat geeft inderdaad verwarring omdat 'en' een verband aanduidt. Maar ik ging er vanuit dat jullie het wel begrepen hadden en dat jullie niet van die muggenzifters zijn.
Snap je 't nou?

mark61
23-06-07, 13:50
Geplaatst door IbnRushd
Ik weer: En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Lees: jomanda spreekt naar haar eigen zeggen de volle waarheid, en ze zegt naar mijn weten nooit 'waarschijnlijk' er voor.

Weer van dat platte schriftgeleerdengedoe. Jij weet dondersgoed dat Schaap die term heeft geïntroduceerd voor 'vermoeden wat de ander denkt, bedoelt, voor motivatie heeft'. Was al komisch omdat hijzelf kampioen daarin is, maar dit terzijde.

Om nou letterlijk te refereren aan de echte Jomanda is een valse truc.

Jij bent nu persoon #4 hier die in andermans hoofd denkt te kunnen kijken. De nuancering 'waarschijnlijk' doet daar niks aan af.

knuppeltje
23-06-07, 13:52
Geplaatst door IbnRushd
Hahaha. Jij bent wel de laatste persoon die mij mag verbeteren. Laat ik maar niet over jouw taalfouten hebben. En laten we helemaal niet over jouw intelligentie hebben.

Maar voor jou wil ik wel 't eea toelichten. Let vooral goed op:

Ik schreef: Waarschijnlijk wilt hij heel graag Nederland verlaten en het liefst bij American Enterprise Institute werken.

Mark ageerde met: Hij wil, lees ik, parlementslid worden en zelfs premier van Nederland. Maar jij weet het weer beter Jomanda #3 .

Ik weer: En verder zei ik 'waarschijnlijk'; dus van 'jomanda' is er nergens sprake van. Lees: jomanda spreekt naar haar eigen zeggen de volle waarheid, en ze zegt naar mijn weten nooit 'waarschijnlijk' er voor. Wellicht komt dat omdat ik 'en' erbij schreef. Dat geeft inderdaad verwarring omdat 'en' een verband aanduidt. Maar ik ging er vanuit dat jullie het wel begrepen hadden en dat jullie niet van die muggenzifters zijn.
Snap je 't nou?

Je mag het van mij overal over hebben als je dat wilt.
Maar op een gegeven moment ging het erom of jij wel of niet had beweerd of ie gelogen had, en daarin doet die jomanda waar tenslotte Mark61 mee aankomt er helemaal niet toe.
Over muggenzifterij schrifgeleerde, haal zulke spelletjes uit in de rechtbank als je voor de rechter staat, wordt het vast voor je duidelijker wat een draaikont je bent.

David
23-06-07, 13:53
Geplaatst door mark61
Jij bent nu persoon #4 hier die in andermans hoofd denkt te kunnen kijken. De nuancering 'waarschijnlijk' doet daar niks aan af.


Kwik, Kwak, Kwek en, eeh, Kwuk dan maar. Damn, de klinkers raken op.

knuppeltje
23-06-07, 13:55
Geplaatst door David
Kwik, Kwak, Kwek en, eeh, Kwuk dan maar. Damn, de klinkers raken op.

Ja- en het gezeik van die gasten klink ook al nergens naar.

mark61
23-06-07, 13:58
Geplaatst door David
Kwik, Kwak, Kwek en, eeh, Kwuk dan maar. Damn, de klinkers raken op.

Die laten we gewoon weg. Ik stel nummering voor.

David
23-06-07, 13:59
Geplaatst door mark61
Die laten we gewoon weg. Ik stel nummering voor.

Nou ja, we hebben Kwok nog. En we kunnen gaan verdubbelen: Kwoek, Kwuik, Kweuk, etc., etc.

mark61
23-06-07, 14:00
Geplaatst door David
Nou ja, we hebben Kwok nog. En we kunnen gaan verdubbelen: Kwoek, Kwuik, Kweuk, etc., etc.

Leve de tweeklanken.

IbnRushd
23-06-07, 14:02
Geplaatst door mark61
Weer van dat platte schriftgeleerdengedoe. Jij weet dondersgoed dat Schaap die term heeft geïntroduceerd voor 'vermoeden wat de ander denkt, bedoelt, voor motivatie heeft'. Was al komisch omdat hijzelf kampioen daarin is, maar dit terzijde.

NEE, dat weet ik oprecht niet. Die controverse over onzin tussen jou en Qaiys lees ik en dus volg ik bijna nooit. Dus wie denkt nou in iemand andersmans hoofd te kunnen lezen?


Geplaatst door mark61

Om nou letterlijk te refereren aan de echte Jomanda is een valse truc.

Ja, whatever. Ik dacht dat je aan Jomanda refereerde omdat je dacht dat ik er écht vanuit ging dat Ehsan het liefst in een amerikaanse denktank wilt werken.


Geplaatst door mark61

Jij bent nu persoon #4 hier die in andermans hoofd denkt te kunnen kijken. De nuancering 'waarschijnlijk' doet daar niks aan af.

:rolleyes:

IbnRushd
23-06-07, 14:03
Geplaatst door knuppeltje
Je mag het van mij overal over hebben als je dat wilt.
Maar op een gegeven moment ging het erom of jij wel of niet had beweerd of ie gelogen had, en daarin doet die jomanda waar tenslotte Mark61 mee aankomt er helemaal niet toe.
Over muggenzifterij schrifgeleerde, haal zulke spelletjes uit in de rechtbank als je voor de rechter staat, wordt het vast voor je duidelijker wat een draaikont je bent.

Ben je klaar met 'ezeltje' spelen?

mark61
23-06-07, 14:08
Geplaatst door IbnRushd
NEE, dat weet ik oprecht niet. Die controverse over onzin tussen jou en Qaiys lees ik en dus volg ik bijna nooit. Dus wie denkt nou in iemand andersmans hoofd te kunnen lezen?

Bij deze dan. Ik dacht dat moderators veel lezen. Deze neem ik terug. Jij veronderstelt iig nog steeds je IJ's motivatie.


Ja, whatever. Ik dacht dat je aan Jomanda refereerde omdat je dacht dat ik er écht vanuit ging dat Ehsan het liefst in een amerikaanse denktank wilt werken.

Oh das nou ook weer niet zo? Verwarrend.

knuppeltje
23-06-07, 14:09
Geplaatst door IbnRushd
Ben je klaar met 'ezeltje' spelen?

Gewoon doorgaan met liegen en schelden, zien wij hoe slim en wijs je bent.

IbnRushd
23-06-07, 14:18
Geplaatst door mark61
Bij deze dan. Ik dacht dat moderators veel lezen.

Veel lezen, is nog niet alles lezen. Ik open wel alle topics, maar over onzinnige dingen wie gelijk heeft en wie wat is, lees ik globaal of scroll ik 'm weg.



Geplaatst door mark61

Deze neem ik terug.

:duim:


@Knuppeltje: :jumping: <> :student:

H.P.Pas
23-06-07, 14:21
Geplaatst door IbnRushd
, maar over onzinnige dingen wie gelijk heeft en wie wat is, lees ik globaal of scroll ik 'm weg.


Als je wie wat is consequent wegflikkert zal je er verbaasd van staan hoe het forum opknapt.

knuppeltje
23-06-07, 14:23
Geplaatst door IbnRushd
Veel lezen, is nog niet alles lezen. Ik open wel alle topics, maar over onzinnige dingen wie gelijk heeft en wie wat is, lees ik globaal of scroll ik 'm weg.




:duim:


@Knuppeltje: :jumping: <> :student:


:confused:

IbnRushd
23-06-07, 14:28
Geplaatst door H.P.Pas
Als je wie wat is consequent wegflikkert zal je er verbaasd van staan hoe het forum opknapt.

Dank voor je feedback. Ik ga mn best doen.
BTW: vergeet niet dat ik 't druk heb: studie, werk en privézaken.

@knuppeltje: :confused: --> :bril:

Orakel
23-06-07, 15:31
Geplaatst door Slinger
Ehsan Jami / Ik wil geen evolutie, ik wil een revolutie

arjan visser
No time to waste! Ik wil geen evolutie, ik wil een revolutie. Er zijn mensen die in gevangenschap leven, die pijn lijden of die niet zichzelf kunnen zijn. Denkt u dat zij zullen zeggen: ’Ach, die Eshan is nog zo jong, laten we hem nog even de tijd gunnen’?

Trouw, 23 juni 2007

Een nobele queeste, ware het niet voor de lichtelijke messiaanse ambities die deze jongen doet gelden.
Het zal enerzijds de jeugdige overmoed zijn waardor hij zijn punt wil maken ten koste van de overtuiging en het zelfverstaan van anderen. Da's jammer, want goede waar verkoopt zichzelf.

Anderzijds zal zijn ineefectieve krijgshaftigheid ingegeven, of ingefluisterd, worden door de zelfverklaarde nieuwe elite, die in hem een nieuwe protege heeft gevonden, of lever gezegd: een nieuwe kop van jut.
Als ik lees dat hij 'begeleid en ondersteund' wordt door asbak elian, dan doemt gelijk het beeld op van de wolven die geruststelend en bemoedigend naar het lam glimlachen.

Wide-O
23-06-07, 16:19
Geplaatst door Orakel
Een nobele queeste, ware het niet voor de lichtelijke messiaanse ambities die deze jongen doet gelden.
Het zal enerzijds de jeugdige overmoed zijn waardor hij zijn punt wil maken ten koste van de overtuiging en het zelfverstaan van anderen. Da's jammer, want goede waar verkoopt zichzelf.

Anderzijds zal zijn ineefectieve krijgshaftigheid ingegeven, of ingefluisterd, worden door de zelfverklaarde nieuwe elite, die in hem een nieuwe protege heeft gevonden, of lever gezegd: een nieuwe kop van jut.
Als ik lees dat hij 'begeleid en ondersteund' wordt door asbak elian, dan doemt gelijk het beeld op van de wolven die geruststelend en bemoedigend naar het lam glimlachen.

Moet ie zelf achterkomen, toch ? Je ergste vijanden staan vaak aan jouw kant etc.

(sjit, toch geprikt hier :nerveus: )

Oh, en je speeling mang :hihi:

Orakel
23-06-07, 16:35
Geplaatst door Wide-O
Moet ie zelf achterkomen, toch ? Je ergste vijanden staan vaak aan jouw kant etc.

Yep, sad but true. On the other hand, tis een grote jongen dus hij kan ze broek ook zelf optrekken en het leg dus niet allemaal aan ze 'vrinden'.
Hij lijkt zelf ook een beetje op die haan die denkt dat de zon opkomt omdat hij kraait.


(sjit, toch geprikt hier :nerveus: )

Oh, en je speeling mang :hihi:

Marhba back!! Erg leuk!
En moei je nie met me speling vrind, that's a no go for joe :mad:

Wide-O
23-06-07, 16:57
Geplaatst door Orakel
Yep, sad but true. On the other hand, tis een grote jongen dus hij kan ze broek ook zelf optrekken en het leg dus niet allemaal aan ze 'vrinden'.
Hij lijkt zelf ook een beetje op die haan die denkt dat de zon opkomt omdat hij kraait.



Marhba back!! Erg leuk!
En moei je nie met me speling vrind, that's a no go for joe :mad:

Twas eigelijk een compliment :ego:

Jah, ik denk ook wel dat zo'n gast meteen omringd wordt door allerlei stoorzenders. Zo verneukeratief is de discussie inmiddels...

Vin ook dat het wellicht wel zal meevallen, met dat "van het geloof vallen". Alsof men elkaar heel de tijd in de gaten houdt, buiten de famielje... "Heiliger dan de Paus" speelt zich vooral op digitaal niveau af...

En in 1960 moest je hier ook niet afkomme met "pa, ik ben nu ongelovig". De riek kon je krijge :hihi:

Aan de andere kant is de "gecoinceerde reactie" ook zinloos, IMHO.

(doe'k et toch :boos: )

delirious
23-06-07, 17:17
Geplaatst door Wide-O
Twas eigelijk een compliment :ego:

Jah, ik denk ook wel dat zo'n gast meteen omringd wordt door allerlei stoorzenders. Zo verneukeratief is de discussie inmiddels...

Vin ook dat het wellicht wel zal meevallen, met dat "van het geloof vallen". Alsof men elkaar heel de tijd in de gaten houdt, buiten de famielje... "Heiliger dan de Paus" speelt zich vooral op digitaal niveau af...

En in 1960 moest je hier ook niet afkomme met "pa, ik ben nu ongelovig". De riek kon je krijge :hihi:

Aan de andere kant is de "gecoinceerde reactie" ook zinloos, IMHO.

(doe'k et toch :boos: )


Gas er op Wide. :D

mark61
23-06-07, 17:30
Geplaatst door Wide-O
Moet ie zelf achterkomen, toch ? Je ergste vijanden staan vaak aan jouw kant etc.

(sjit, toch geprikt hier :nerveus: )

Oh, en je speeling mang :hihi:

Wat doe jij hier, lummel? Deef is nog niet eens jarig :vreemd:

mark61
23-06-07, 17:32
Geplaatst door Orakel
Marhba back!! Erg leuk!

Same goes for you. Verzaker.

Man_Ray
23-06-07, 18:51
Alstie (Mr Jami) dan toch de profeet met een terrorist wil vergelijken laat het dan met George W. zijn.

Coolassprov MC
23-06-07, 18:58
De Kerk kwam van de week met hun eigen 10 geboden en nu deze verdwaalde rawafid.

Denken ze dat ze God zelf zijn?

Man_Ray
23-06-07, 19:06
Geplaatst door Coolassprov MC
De Kerk kwam van de week met hun eigen 10 geboden en nu deze verdwaalde rawafid.

Denken ze dat ze God zelf zijn?

Da's het probleem met veel gelovigen (en ongelovigen) . Die menen hier en nu al te kunnen oordelen over anderen. God, moestie bestaan, zou er niet blij mee zijn denk ik.

Wortel
24-06-07, 12:05
Da's het probleem met veel gelovigen (en ongelovigen) . Die menen hier en nu al te kunnen oordelen over anderen. God, moestie bestaan, zou er niet blij mee zijn denk ik.

Het is met dit gegeven als met Sam en Saar in de nacht. Saar was haar bed uitgegaan omdat ze trek had in wat pittigs. Toen ze weer terug in bed kwam voelde ze zich ineens niet goed worden.
"Voel je je niet goed?" zegt Sam.
"Nee, ik voel me niet goed".
"Wat heb je beneden gedaan, dan?"
En Saar biecht op dat ze van de partij sardientjes in blik beneden in de winkel er eentje heeft opgegeten. "Ik had ineens zo'n trek in iets hartigs"
"Ben je helemaal bedonderd!" roept Sam "Die zijn niet voor de consumptie, die zijn voor de handel!!"


Het is maar waarom en voor wie je je godsdienstige inzichten uitserveert.


Een nobele queeste, ware het niet voor de lichtelijke messiaanse ambities die deze jongen doet gelden.
Het zal enerzijds de jeugdige overmoed zijn waardor hij zijn punt wil maken ten koste van de overtuiging en het zelfverstaan van anderen. Da's jammer, want goede waar verkoopt zichzelf.

Als in: Socrates heeft gelijk, maar hij heeft ongelijk door zo openlijk gelijk te hebben?


Anderzijds zal zijn ineefectieve krijgshaftigheid ingegeven, of ingefluisterd, worden door de zelfverklaarde nieuwe elite, die in hem een nieuwe protege heeft gevonden, of lever gezegd: een nieuwe kop van jut.
Als ik lees dat hij 'begeleid en ondersteund' wordt door asbak elian, dan doemt gelijk het beeld op van de wolven die geruststelend en bemoedigend naar het lam glimlachen.

Zo'n jongen loopt inderdaad groot gevaar op een voetstuk geplaatst te worden dat slechts bestaat bij de gratie van maar al te graag ingeloste verbale onderbuikverlangens.
Hopelijk houdt hij zijn rug recht naar juist zijn 'mentoren'.

Orakel
24-06-07, 20:23
Geplaatst door Wide-O
Twas eigelijk een compliment :ego:

Jah, ik denk ook wel dat zo'n gast meteen omringd wordt door allerlei stoorzenders. Zo verneukeratief is de discussie inmiddels...

Vin ook dat het wellicht wel zal meevallen, met dat "van het geloof vallen". Alsof men elkaar heel de tijd in de gaten houdt, buiten de famielje... "Heiliger dan de Paus" speelt zich vooral op digitaal niveau af...

En in 1960 moest je hier ook niet afkomme met "pa, ik ben nu ongelovig". De riek kon je krijge :hihi:

Aan de andere kant is de "gecoinceerde reactie" ook zinloos, IMHO.

(doe'k et toch :boos: )

Hey, luistert doed, dat van die 1960 ha'k stil gehouwen als ik jou was, Benk nie, kweetut, maar toch....
En wa's een gecoinceerde reactie???

Voor de rest denk ik eerlijk gezegd ook dat het best heel erg meevalt met de reacties op geloofsafval, of misschien moet ik zeggen geloofs-afvalligheid, da's minder plastisch. Om tot de eerste categorie te behoren hoef je namelijk het geloof de rug niet toe te keren.
Het kan aan me geruststellende naïvitei liggen, maar mij zijn geen nae verhalen bekend van ex-moslims die vervolgd, nagejaagd of gevierendeeld werden, in Nederland niet althans.

Orakel
24-06-07, 20:36
Geplaatst door Wortel
.
Als in: Socrates heeft gelijk, maar hij heeft ongelijk door zo openlijk gelijk te hebben?

Zo iets ja. Of zoals Montaigne het stelde: graag trapt men stuk wat vroeger te zeer was gevreesd.
Kan me prima voorstellen dat mensen op een gegeven moment klaar zijn met het geloof, het te verstikkend en te beperkend vinden. Ik kan me zelfs, hoewel pas na enige moeite en aandrang, voorstellen dat ze dat willen delen met anderen en een comite willen oprichten, als veilige aanmeerhaven voor neo-religieuze onbehuisden. Alles flex, niks an de hand.
Maar waarom het dan weer moet met zoveel bombarie, venijn en kinnesinne, it rielie biets mie.
Volgens mij kan dat ook prima zonder en gewoon in de luwte, want afgezien van wat religieuze scherpslijpers op (inderdaad Wijd) op enkele digitale trapveldjes, zal niemand het hun euvel dulden.
Sterker nog, veeleer zullen ze met de gentlemen-approach op begrip kunnen rekenen.


Zo'n jongen loopt inderdaad groot gevaar op een voetstuk geplaatst te worden dat slechts bestaat bij de gratie van maar al te graag ingeloste verbale onderbuikverlangens.
Hopelijk houdt hij zijn rug recht naar juist zijn 'mentoren'.

Ik hoop het ook, maar ik vrees het ergste, getuige de gekozen aanpak en de uitspraken over de gewenste touwen, mocht hij in het moeras verzanden.
En dat doet weer denken aan, jawel nog een citaat, mag wel ff he, aaaah jawel, Machiavelli die stelde:
De mensch wisselt namelijk gaarne van heer, geloovend er op die wijze op vooruit te gaan.
(da's oud Neerlands dus wie er begint over speling krijg met de riek)

mark61
24-06-07, 21:51
Geplaatst door Orakel
Maar waarom het dan weer moet met zoveel bombarie, venijn en kinnesinne, it rielie biets mie.

Ik heb de indruk dat het meer uit hem gezogen wordt door eager volk dan dat ie zelf nou zo heftig is. Jah als je elk woord op een goudschaaltje gaat wegen is er vast wel wat mis.


(da's oud Neerlands dus wie er begint over speling krijg met de riek)

Jij hebt speling zat :knipoog: