PDA

Bekijk Volledige Versie : Zuid-Afrika is om zeepMarsipulami
25-06-07, 09:48
Zuid-Afrika is om zeep

23.06.2007 09.04u - Ten tijde van het omstreden apartheidsregime was Zuid-Afrika niet uit het nieuws te branden. Het land was de favoriete schietschijf van linkse en vooringenomen opiniemakers, de paria en de pispaal van de internationale gemeenschap. Met de omverwerping van de gehate blanke minderheidsregering zouden andere, paradijselijke tijden aanbreken. Tenminste zo werd ons altijd voorgehouden… Maar de realiteit ziet er anders uit.

Zuid-Afrika verdween uit het nieuws en zakte weg in een economisch en sociaal moeras. Het prachtige land is nu in de greep van werkloosheid, een aids-epidemie van gigantische omvang en een torenhoge tsunami van criminaliteit. Moord, doodslag en verkrachtingen zijn er schering en inslag. Wie kan, pakt zijn biezen. Dit is geen pleidooi voor of heimwee naar de apartheid, het zijn de bittere feiten.

De overheid kijkt machteloos toe. Het Westen dat de machtswissel zo uitbundig had toegejuicht ook. De gematigde en verzoeningsgezinde Nelson Mandela heeft al lang plaats gemaakt voor de hard-liners van het ANC.

De bekende Zuid-Afrikaanse schrijver Rian Malan ziet de toekomst dan ook zeer somber in. Malan was vroeger links, een tegenstander van het apartheidsregime en hij ontvluchtte eind jaren zeventig als progressieve blanke knaap het land om zijn legerdienst te ontlopen. Malan keerde later terug naar Zuid-Afrika en is er nu één van de meest uitgesproken critici van de ANC-regering geworden. Tot grote woede van zijn vroegere linkse geestesgenoten.

Maar Malan is een roepende in de woestijn. “Ik kan je niet vertellen hoe machteloos ik me voel als blanke man. Het is alsof je een geestesverschijning bent. Soms kun je wat roepen in een krant, maar over het algemeen hebben we nauwelijks invloed en inzicht in wat er gebeurt in de zwarte politiek.”

Malan beklemtoont dat zijn kritiek niets met ‘racisme’ te maken heeft. Volgens Malan is het hele beleid van de ANC-regering gebouwd op de slachtoffercultus. De idee dat de zwarten eeuwig recht hebben op compensatie voor de apartheid. Of wraak. Dat laatste zou wel eens noodlottige gevolgen kunnen hebben. “Ik vrees dat we Zimbabwe achternagaan”, klinkt het. Zimbabwe werd een zwarte, marxistische dictatuur. In het voormalige Rodesië werden en worden de blanke boeren over de kling gejaagd, op grote schaal verdreven of vermoord. De gevolgen zijn dramatisch. De graanschuur van Afrika is nu aangewezen op de aanvoer uit het buitenland én op ontwikkelingshulp… Het linkse Westen mag tevreden zijn en kijkt de andere kant op.

Rian Malan waarschuwt voor hetzelfde scenario: “Als Zuid-Afrika een falende staat wordt volgens de grote Afrikaanse traditie, zal de vernedering en de ellende zo groot zijn dat het honderden jaren zal duren eer de zwarten daar weer bovenopkomen.” Alweer een hoop doden en ellende die de naïeve en kortzichtige linkse rakkers in pers en politiek op hun conto mogen schrijven. Bravo.

bron: Vlaams Belang

illmatik
25-06-07, 10:30
Nobody cares about Africa. Welcome to the asshole of the world. © Generaal Kazim.

Invidia
25-06-07, 11:24
Geplaatst door Marsipulami


bron: Vlaams Belang

:wtf:

Baddha
25-06-07, 12:03
Gezien de bron ben ik toch wel erg benieuwd wat de schrijver met dit artikel wil aantonen.

Het echte drama is inderdaad Zimbabwe. Hoe een prachtig rijk land kan worden vernietigd door een wrede alleenheerser. Zimbabwe heeft, op de olie na, evenveel natuurlijke bronnen als de Verenigde Staten, maar het volk lijdt honger. En de buurlanden keren het, evenals het westen, de rug toe.

Bofko
25-06-07, 12:09
Geplaatst door illmatik
Nobody cares about Africa. Welcome to the asshole of the world. © Generaal Kazim.

Wie is nobody ? De westerse landen ?

illmatik
25-06-07, 12:10
Geplaatst door Bofko
Wie is nobody ? De westerse landen ?

Tja, dat zou je de generaal moeten vragen.

Bofko
25-06-07, 12:15
Geplaatst door illmatik
Tja, dat zou je de generaal moeten vragen.

Niet interessant.Voor mij is de generaal dood.
Jij citeert en je hebt de vrijheid er je eigen interpretatie aan te geven.
Wat had je in gedachte ?

mark61
25-06-07, 12:15
Geplaatst door illmatik
Tja, dat zou je de generaal moeten vragen.

Generaal Kazim Karabekir (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaz%C4%B1m_Karabekir)? Veelzijdig man :wijs:

knuppeltje
25-06-07, 12:30
Geplaatst door mark61
Generaal Kazim Karabekir (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaz%C4%B1m_Karabekir)? Veelzijdig man :wijs:

:fpetaf: Voor die meneer dan. :stout:

Marsipulami
25-06-07, 12:30
Democratie blijkt nog niet echt goed te marcheren in Afrika. Wat is er misgelopen ?

knuppeltje
25-06-07, 12:31
Geplaatst door Marsipulami
Democratie blijkt nog niet echt goed te marcheren in Afrika. Wat is er misgelopen ?

Te veel missionarissen gezien. :schreeuw:

Bofko
25-06-07, 12:40
Geplaatst door Marsipulami
Democratie blijkt nog niet echt goed te marcheren in Afrika. Wat is er misgelopen ?

Rare invalshoek want geen enkele staatsvorm blijkt goed te marcheren in Afrika.

mark61
25-06-07, 12:45
Geplaatst door Marsipulami
Democratie blijkt nog niet echt goed te marcheren in Afrika. Wat is er misgelopen ?

Geen vreten, geen democratie. Verder nog vragen?

observer
25-06-07, 12:46
Geplaatst door Bofko
Wie is nobody ? De westerse landen ? ach er wordt door het westen nog best veel geld ingepompt

china ook maar die doen het op een manier waar het continent niet echt beter van wordt, niet op opbouw gericht maar op plunderen, en niet op het verbeteren gericht maar rechtstreeks in de zakken van de corrupte overheid, voor een socialistische heilstaat heeft china de uiterlijke kenmerken van een roverbaron staat

Marsipulami
25-06-07, 12:56
Geplaatst door knuppeltje
Te veel missionarissen gezien. :schreeuw:


‘Geloof verhinderde burgeroorlog’

Filosoof Van der Merwe over de ‘regenboognatie’ en haar overtuigingen
Erik De Smet

Toen het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen de Zuid-Afrikaanse professorfilosofie W.L. ‘Willie’ Van der Merwe naar ons landje uitnodigde, was dat meteen eenkans voor een gesprek over het nieuwe Zuid-Afrika en de multiculturele ‘regenboognatie’,maar ook over het christendom en de toekomst van het Afrikaans.

Willie Van der Merwe schreef veel over de sociale en culturele diversiteit in zijn land. Is het nieuwe Zuid- Afrika nu echt de multiculturele staat bij uitstek, willen we weten.

„De term multicultureel draagt niet mijn voorkeur weg”, antwoordt de Zuid-Afrikaan. „Die vlag dekt immers meerdere ladingen. Ook apartheid had het over de multiculturele samenleving en beoogde in naam daarvan de scheiding van rassen en culturen. Het systeem voorzag bijvoorbeeld in thuislanden net zoals in strikt afzonderlijke onderwijsinstellingen.

Anderzijds is er evengoed de Nederlandse opvatting (van vóór Pim Fortuyn), het zogeheten hand-in-handmodel. Dat beoogt een versmelting van alle culturele groepen.” De prof uit Stellenbosch houdt dus niet van het begrip multicultureel. „Mijn voorkeur gaat uit naar het begrip sociale en culturele verscheidenheid. En op dat vlak verkeren we in Zuid-Afrika inderdaad in een unieke situatie. Ons land telt elf officiële talen, nog meer etnische groepen en een veelvoud van godsdiensten en Kerken.”

Van der Merwe noemt dit aspect van de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid de horizontale verscheidenheid, al is evenzeer een verticale verscheidenheid waar te nemen. „In ons land kun je mensen ontmoeten die nog op zeer traditionele en pre-industriële wijze leven. Tegelijk is er een hypermoderne en hooggeschoolde elite actief. En dat kunnen evengoed blanken, zwarten of bruinen zijn. Verschillende ‘levenssferen’ bestaan dus naast elkaar, en dat maakt het hedendaagse Zuid- Afrika zo boeiend. Bij ons kun je alle grote theorieën over samenleven toetsen. En wat blijkt? De meeste Europese opvattingen over multicultureel samenleven snijden geen hout.”


Hoe wordt in Zuid-Afrika dan samengeleefd?

Door elkaars verschillen te erkennen. Desmond Tutu had het terecht over de ‘regenboognatie’. Wij zijn inderdaad een natie van minderheden. Politiek gezien vormen de zwarten de meerderheid, maar ook die bestaan uit verscheidene minderheden. Aldus moeten we in Zuid- Afrika een manier vinden om als minderheden samen te leven.
Volstrekt anders dan in Europa dus, waar een cultuur van de meerderheid bestaat.” Volgens de filosoof kent het huidige Zuid-Afrika geen voorbeeld in de geschiedenis. Bijgevolg wil het land een lichtend voorbeeld zijn voor de hele wereld. Persoonlijk kijkt Van der Merwe dan ook de toekomst hoopvol tegemoet. De Zuid-Afrikaanse grondwet schenkt de minderheden immers politiek bestaansrecht. Probleem is volgens hem dat regeringspartij ANC ondanks de grondwet een politiek voert die alles wil homogeen maken.

Besnijdenis

Van der Merwe: „In het erkennen van elkaars eigenheid stoot je echter ook op onverzoenbare tegenstellingen. Wat bijvoorbeeld met polygamie? Vrouwenbesnijdenis? Verstikkend hiërarchische familiebanden? Als postmoderne Afrikaner vind ik alvast deze drie cultuurelementen verwerpelijk, een gevoel dat wortelt in mijn Europese visie op mensenrechten. Volkomen erkenning van elkaars eigenheid is onmogelijk.”

Volgens de filosoof kun je niet blijven beweren dat alle culturen zonder meer gelijkwaardig zijn. Is het niet opmerkelijk dat de westerse levensstijl bij vele zwarten aanslaat? Volgens onze Zuid-Afrikaanse gesprekspartner merk je dat goed in de nieuwe zwarte middenklasse: „Haar levensstijl stoelt op een kapitalistische en Amerikaanse culturele sfeer. Was ze maar Europees, denk ik soms.”
Is de Afrikanercultuur vandaag nog wel van betekenis? Het Zulu is immers de grootste taalgroep, gevolgd door het Xhosa, de taal van Mbeki en Mandela.

Van der Merwe: „Maar op nummer drie staat het Afrikaans. Dat weten weinig Europeanen. Vele zwarten gebruiken het Afrikaans als tweede taal, het Engels pas als derde. Probleem is dat vele jongeren in de zwarte stedelijke volkswijken (townships) zich na de opstand van 1976 tegen het apartheidsregime afzetten tegen het Afrikaans. Voor hen was die taal hét symbool van de apartheid.”

Het Afrikaans zou zich na 1990 als taal en cultuur losgemaakt hebben uit de schaduw van apartheid.

Van der Merwe: „Met onze letterkunde gaat het nu zeer goed. Ook de muziek in het Afrikaans bloeit in alle genres, is even populair onder Afrikaanse jongeren als die van internationale sterren en bands. Aan universiteiten wordt het Engels de gangbare academische taal, zodat het Afrikaans zal verdwijnen uit de wetenschappelijke wereld. Als cultuurtaal daarentegen bloeit ze als nooit tevoren.” En hoe bekijkt een blanke Zuid- Afrikaan het ontkerkelijkte Europa?

Van der Merwe bestempelt de toestand van het christendom in Europa als betreurenswaardig. „In Europa leeft amper nog een besef van de wezenskenmerken van het christelijke geloof. De meerderheid in Europa lijkt een vaag ‘ietsisme’ aan te hangen, los van kerkelijke instellingen. Dat is in Afrika anders. Bij ons is religie voor een meerderheid een wezenlijk element van het leven.” Volgens de filosoof behoedde het christendom zijn land voor een burgeroorlog. „Waarheid en verzoening zijn wezenlijk religieuze begrippen die ons in de jaren 1990 politiek hebben gered. Tachtig procent van de Zuid-Afrikanen is christen – katholiek, calvinist, anglicaan, aanhanger van Afrikaanse Kerken. Die verscheidenheid is in het dagelijkse leven geen enkel probleem. Je buren, je vrienden, je familie kunnen bij een andere Kerk behoren. Wij beleven in de praktijk reeds de grote oecumene, staan op dat vlak dus veel verder dan de Europeanen.”

Hoe dat mogelijk is? Volgens Van der Merwe had apartheid onbedoeld goede gevolgen: „De overgrote meerderheid van christenen, behalve de Afrikaner Calvinistische Kerken, was verenigd in de strijd tegen het systeem, en de protestbeweging werd aangevoerd door kerkelijke leiders zoals aartsbisschop Desmond Tutu en de dominees Beyers Naude en Alan Boesak.”

Dansen

Ook een fenomeen zijn de Afrikaanse Kerken, met de Kerk van Zion als grootste. Ze zijn bekend van hun doopsels in rivieren en van extatische vieringen. „Ze tonen een ‘verinheemsing’ van het christendom. De katholieke Kerk doet dat ook, een zwarte madonna of dansen tijdens de dienst is er geen probleem. Als protestant vind ik dat het sterke van het katholicisme. Het probeert alles bij elkaar te houden, zonder afsplitsingen. En we merken dat de katholieke Kerk in Zuid-Afrika groeit.” Willie Van der Merwe werd zelf opgeleid als predikant van de calvinistische Nederduitse Gereformeerde Kerk. „Vroeger sprak men over onze Kerk wel eens als over de ‘Nationale Partij in gebed’ (zie groen kadertje hiernaast, n.d.r.), maar wij beleefden een ommekeer. Recent erkende de NG-kerk dat de staat homohuwelijken kan erkennen, ook al mogen kerkelijke ambtsdragers (die in Zuid-Afrika ook de bevoegdheid hebben om huwelijken wettelijk te voltrekken) dat nog niet.”

Vanwaar die positieve ingesteldheid tegenover die erkenning? „Omdat onze grondwet gelijke rechten voorziet voor iedereen. Ja, ons het ‘n pad afgelegd.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/pdf/0703/07031213.pdf

Bofko
25-06-07, 13:02
Geplaatst door Marsipulami
[I]‘Geloof verhinderde burgeroorlog’

[/url]

Dus : Zuid Afrika is om zeep maar het had nog veel erger kunnen zijn ?

Marsipulami
25-06-07, 13:11
Geplaatst door Bofko
Dus : Zuid Afrika is om zeep maar het had nog veel erger kunnen zijn ?

Voor geen van beide titels ben ik verantwoordelijk.

knuppeltje
25-06-07, 13:14
Geplaatst door Marsipulami
‘Geloof verhinderde burgeroorlog’

Filosoof Van der Merwe over de ‘regenboognatie’ en haar overtuigingen
Erik De Smet

Toen het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen de Zuid-Afrikaanse professorfilosofie W.L. ‘Willie’ Van der Merwe naar ons landje uitnodigde, was dat meteen eenkans voor een gesprek over het nieuwe Zuid-Afrika en de multiculturele ‘regenboognatie’,maar ook over het christendom en de toekomst van het Afrikaans.

Willie Van der Merwe schreef veel over de sociale en culturele diversiteit in zijn land. Is het nieuwe Zuid- Afrika nu echt de multiculturele staat bij uitstek, willen we weten.

„De term multicultureel draagt niet mijn voorkeur weg”, antwoordt de Zuid-Afrikaan. „Die vlag dekt immers meerdere ladingen. Ook apartheid had het over de multiculturele samenleving en beoogde in naam daarvan de scheiding van rassen en culturen. Het systeem voorzag bijvoorbeeld in thuislanden net zoals in strikt afzonderlijke onderwijsinstellingen.

Anderzijds is er evengoed de Nederlandse opvatting (van vóór Pim Fortuyn), het zogeheten hand-in-handmodel. Dat beoogt een versmelting van alle culturele groepen.” De prof uit Stellenbosch houdt dus niet van het begrip multicultureel. „Mijn voorkeur gaat uit naar het begrip sociale en culturele verscheidenheid. En op dat vlak verkeren we in Zuid-Afrika inderdaad in een unieke situatie. Ons land telt elf officiële talen, nog meer etnische groepen en een veelvoud van godsdiensten en Kerken.”

Van der Merwe noemt dit aspect van de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid de horizontale verscheidenheid, al is evenzeer een verticale verscheidenheid waar te nemen. „In ons land kun je mensen ontmoeten die nog op zeer traditionele en pre-industriële wijze leven. Tegelijk is er een hypermoderne en hooggeschoolde elite actief. En dat kunnen evengoed blanken, zwarten of bruinen zijn. Verschillende ‘levenssferen’ bestaan dus naast elkaar, en dat maakt het hedendaagse Zuid- Afrika zo boeiend. Bij ons kun je alle grote theorieën over samenleven toetsen. En wat blijkt? De meeste Europese opvattingen over multicultureel samenleven snijden geen hout.”


Hoe wordt in Zuid-Afrika dan samengeleefd?

Door elkaars verschillen te erkennen. Desmond Tutu had het terecht over de ‘regenboognatie’. Wij zijn inderdaad een natie van minderheden. Politiek gezien vormen de zwarten de meerderheid, maar ook die bestaan uit verscheidene minderheden. Aldus moeten we in Zuid- Afrika een manier vinden om als minderheden samen te leven.
Volstrekt anders dan in Europa dus, waar een cultuur van de meerderheid bestaat.” Volgens de filosoof kent het huidige Zuid-Afrika geen voorbeeld in de geschiedenis. Bijgevolg wil het land een lichtend voorbeeld zijn voor de hele wereld. Persoonlijk kijkt Van der Merwe dan ook de toekomst hoopvol tegemoet. De Zuid-Afrikaanse grondwet schenkt de minderheden immers politiek bestaansrecht. Probleem is volgens hem dat regeringspartij ANC ondanks de grondwet een politiek voert die alles wil homogeen maken.

Besnijdenis

Van der Merwe: „In het erkennen van elkaars eigenheid stoot je echter ook op onverzoenbare tegenstellingen. Wat bijvoorbeeld met polygamie? Vrouwenbesnijdenis? Verstikkend hiërarchische familiebanden? Als postmoderne Afrikaner vind ik alvast deze drie cultuurelementen verwerpelijk, een gevoel dat wortelt in mijn Europese visie op mensenrechten. Volkomen erkenning van elkaars eigenheid is onmogelijk.”

Volgens de filosoof kun je niet blijven beweren dat alle culturen zonder meer gelijkwaardig zijn. Is het niet opmerkelijk dat de westerse levensstijl bij vele zwarten aanslaat? Volgens onze Zuid-Afrikaanse gesprekspartner merk je dat goed in de nieuwe zwarte middenklasse: „Haar levensstijl stoelt op een kapitalistische en Amerikaanse culturele sfeer. Was ze maar Europees, denk ik soms.”
Is de Afrikanercultuur vandaag nog wel van betekenis? Het Zulu is immers de grootste taalgroep, gevolgd door het Xhosa, de taal van Mbeki en Mandela.

Van der Merwe: „Maar op nummer drie staat het Afrikaans. Dat weten weinig Europeanen. Vele zwarten gebruiken het Afrikaans als tweede taal, het Engels pas als derde. Probleem is dat vele jongeren in de zwarte stedelijke volkswijken (townships) zich na de opstand van 1976 tegen het apartheidsregime afzetten tegen het Afrikaans. Voor hen was die taal hét symbool van de apartheid.”

Het Afrikaans zou zich na 1990 als taal en cultuur losgemaakt hebben uit de schaduw van apartheid.

Van der Merwe: „Met onze letterkunde gaat het nu zeer goed. Ook de muziek in het Afrikaans bloeit in alle genres, is even populair onder Afrikaanse jongeren als die van internationale sterren en bands. Aan universiteiten wordt het Engels de gangbare academische taal, zodat het Afrikaans zal verdwijnen uit de wetenschappelijke wereld. Als cultuurtaal daarentegen bloeit ze als nooit tevoren.” En hoe bekijkt een blanke Zuid- Afrikaan het ontkerkelijkte Europa?

Van der Merwe bestempelt de toestand van het christendom in Europa als betreurenswaardig. „In Europa leeft amper nog een besef van de wezenskenmerken van het christelijke geloof. De meerderheid in Europa lijkt een vaag ‘ietsisme’ aan te hangen, los van kerkelijke instellingen. Dat is in Afrika anders. Bij ons is religie voor een meerderheid een wezenlijk element van het leven.” Volgens de filosoof behoedde het christendom zijn land voor een burgeroorlog. „Waarheid en verzoening zijn wezenlijk religieuze begrippen die ons in de jaren 1990 politiek hebben gered. Tachtig procent van de Zuid-Afrikanen is christen – katholiek, calvinist, anglicaan, aanhanger van Afrikaanse Kerken. Die verscheidenheid is in het dagelijkse leven geen enkel probleem. Je buren, je vrienden, je familie kunnen bij een andere Kerk behoren. Wij beleven in de praktijk reeds de grote oecumene, staan op dat vlak dus veel verder dan de Europeanen.”

Hoe dat mogelijk is? Volgens Van der Merwe had apartheid onbedoeld goede gevolgen: „De overgrote meerderheid van christenen, behalve de Afrikaner Calvinistische Kerken, was verenigd in de strijd tegen het systeem, en de protestbeweging werd aangevoerd door kerkelijke leiders zoals aartsbisschop Desmond Tutu en de dominees Beyers Naude en Alan Boesak.”

Dansen

Ook een fenomeen zijn de Afrikaanse Kerken, met de Kerk van Zion als grootste. Ze zijn bekend van hun doopsels in rivieren en van extatische vieringen. „Ze tonen een ‘verinheemsing’ van het christendom. De katholieke Kerk doet dat ook, een zwarte madonna of dansen tijdens de dienst is er geen probleem. Als protestant vind ik dat het sterke van het katholicisme. Het probeert alles bij elkaar te houden, zonder afsplitsingen. En we merken dat de katholieke Kerk in Zuid-Afrika groeit.” Willie Van der Merwe werd zelf opgeleid als predikant van de calvinistische Nederduitse Gereformeerde Kerk. „Vroeger sprak men over onze Kerk wel eens als over de ‘Nationale Partij in gebed’ (zie groen kadertje hiernaast, n.d.r.), maar wij beleefden een ommekeer. Recent erkende de NG-kerk dat de staat homohuwelijken kan erkennen, ook al mogen kerkelijke ambtsdragers (die in Zuid-Afrika ook de bevoegdheid hebben om huwelijken wettelijk te voltrekken) dat nog niet.”

Vanwaar die positieve ingesteldheid tegenover die erkenning? „Omdat onze grondwet gelijke rechten voorziet voor iedereen. Ja, ons het ‘n pad afgelegd.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/pdf/0703/07031213.pdf

Das in bepaalde streken daar niet erg goed gelukt geloof ik.

illmatik
25-06-07, 13:25
Geplaatst door Bofko
Niet interessant.Voor mij is de generaal dood.
Jij citeert en je hebt de vrijheid er je eigen interpretatie aan te geven.
Wat had je in gedachte ?

Als je het zo stelt: iedere decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer die er op deze aardbol rondloopt.

Zo beter? Did I measure up to your standards, white boy?

Bofko
25-06-07, 13:40
Geplaatst door illmatik
Als je het zo stelt: iedere decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer die er op deze aardbol rondloopt.

Hoor jij daar ook bij ? :argwaan:
Geplaatst door illmatik

Zo beter? Did I measure up to your standards, white boy?
:verliefd: You niggah !

mark61
25-06-07, 13:42
Geplaatst door illmatik
Zo beter? Did I measure up to your standards, white boy?

Waarom word jij altijd gelijk een Amerikaanse negerT als je je opwindt? Soort Hulk (http://incrediblehulk.blogspot.com/) -effect?

illmatik
25-06-07, 13:43
Geplaatst door Bofko
Hoor jij daar ook bij ? :argwaan:

Is dat belangrijk?


Geplaatst door mark61
Waarom word jij altijd gelijk een Amerikaanse negerT als je je opwindt? Soort Hulk (http://incrediblehulk.blogspot.com/) -effect?

Wind ik me op dan? :vreemd:

ps: In Mali liep ook een generaal rond die Kazim heet.

Marsipulami
25-06-07, 13:48
Geplaatst door knuppeltje
Das in bepaalde streken daar niet erg goed gelukt geloof ik.

Mogelijks te weinig missionarissen.

Bofko
25-06-07, 13:49
Geplaatst door illmatik
Is dat belangrijk?


Natuurlijk is dat belangrijk.
Als jij daar niet bij hoort zijn de kreten ' decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer' altijd heel snel en veel te makkelijk geslaakt.

illmatik
25-06-07, 14:07
Geplaatst door Bofko
Natuurlijk is dat belangrijk.
Als jij daar niet bij hoort zijn de kreten ' decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer' altijd heel snel en veel te makkelijk geslaakt.

In dat geval ben ik een zelfkritische, decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer.

Bofko
25-06-07, 14:26
Geplaatst door illmatik
In dat geval ben ik een zelfkritische, decadente, blanke, uitbuitende kolonisatieboer.

:vreemd: Mij te glibberig.

Maar terug naar het topic :

Geplaatst door illmatik
[i]Nobody cares about Africa. Welcome to the asshole of the world

Is ' care' gelijk aan 'imperialisme ' en /of 'kolonialisme' of niet ?

illmatik
25-06-07, 14:32
Geplaatst door Bofko
:vreemd: Mij te glibberig.

Dat doet er niet toe.


Is ' care' gelijk aan 'imperialisme ' en /of 'kolonialisme' of niet ?

None of the above.

Bofko
25-06-07, 14:38
"Met onwillige honden is het slecht hazen vangen"
Maar vooruit,laatste poging...


Geplaatst door illmatik

None of the above.

Wat dan wel ?

illmatik
25-06-07, 14:47
Geplaatst door Bofko
"Met onwillige honden is het slecht hazen vangen"
Maar vooruit,laatste poging...

Wat dan wel ?

Lastig hé, om reacties los te krijgen die vooroordelen bevestigen?

Invidia
25-06-07, 15:00
Geplaatst door mark61
Waarom word jij altijd gelijk een Amerikaanse negerT als je je opwindt? Soort Hulk (http://incrediblehulk.blogspot.com/) -effect?

:haha: idd, ook als hij zich niet opwindt trouwens, maar hulk is een verkeerde vergelijking, ik zou voor 50cent gaan oid.

mark61
25-06-07, 15:06
Geplaatst door Invidia
:haha: idd, ook als hij zich niet opwindt trouwens, maar hulk is een verkeerde vergelijking, ik zou voor 50cent gaan oid.

Jamaar hij verkleurt, net was ie nog laat ik schatten teint ziyt zitouni en dan wordt opeens zwart. En daarna, op weg naar huis, weer bleker. Kan ie niet es een filmpje van zichzelf op youtube zetten? :cool:

50ct is altijd 50ct, dast verschil.

H.P.Pas
25-06-07, 15:07
Geplaatst door illmatik
Lastig hé, om reacties los te krijgen die vooroordelen bevestigen? :alien:
Goeie genade.


Aan de andere kant van de Zwarte Bergen ligt de landstreek Lammermoer. Het is een kale vlakte mer scheve, akelige bomen en mistige vennen waarin drijfzand dreigt. De bewoners van dit gebied voorzien in hun onderhoud door het telen van dopheide- een karig bestaan vol zorg en ontbering, waarin zelden een lach wordt gehoord. Eeuwig waaien de winden over dit gebied en de heidetelers zijn dag en nacht in grof gebreide wol gekleed om aan het klimaat het hoofd te bieden.

illmatik
25-06-07, 15:08
Geplaatst door Invidia
:haha: idd, ook als hij zich niet opwindt trouwens, maar hulk is een verkeerde vergelijking, ik zou voor 50cent gaan oid.

Bitch, clap yo ass and break yo'self. :afro:

mark61
25-06-07, 15:10
Geplaatst door illmatik
Bitch, clap yo ass and break yo'self. :afro:

Hij doet het weer!

Da mag heumaal niet op nvdd :vreemd:

Bofko
25-06-07, 15:12
Geplaatst door illmatik
Lastig hé, om reacties los te krijgen die vooroordelen bevestigen?

Wat dacht je van jouw joekel van een vooroordeel over mij in dit topic ?

Bevestigen van een vooroordeel is wel het laatste waar ik naar op zoek ben. Sterker nog : het bestrijden van vooroordelen en illusies is mijn belangrijkste missie op dit forum.De middelen hiervoor zijn analyses en een zekere diepgang in discussie.

Een goede toon is daar belangrijk voor. En dat ontbreekt in 99% van de discussies hier.Dat hoeft voor mij geen 0 te worden, -liever niet zelfs- maar mag best naar , zeg 50%.

Invidia
25-06-07, 15:16
Geplaatst door illmatik
Bitch, clap yo ass and break yo'self. :afro:

Sla je kont, breek jezelf?

Echt ill, jij bent ziek :haha:

illmatik
25-06-07, 15:17
Geplaatst door Bofko
Wat dacht je van jouw joekel van een vooroordeel over mij in dit topic ?

Bevestigen van een vooroordeel is wel het laatste waar ik naar op zoek ben. Sterker nog : het bestrijden van vooroordelen en illusies is mijn belangrijkste missie op dit forum.De middelen hiervoor zijn analyses en een zekere diepgang in discussie.

Een goede toon is daar belangrijk voor. En dat ontbreekt in 99% van de discussies hier.Dat hoeft voor mij geen 0 te worden, -liever niet zelfs- maar mag best naar , zeg 50%.

Leuk geprobeerd, maar ik tuin er niet in.

Als je nou de directe aanpak probeert en gewoon de vraag die je hebt concreet stelt? Met multiple choice-vragen voer je niet echt een discussie.

illmatik
25-06-07, 15:17
Geplaatst door Invidia
Sla je kont, breek jezelf?

Echt ill, jij bent ziek :haha:

Jij hebt klappen nodig. Beetje gaan zitten samenspannen tegen mij met die white boys hier. Ik zal je leren, vrouwmens.

Invidia
25-06-07, 15:22
Geplaatst door illmatik
Jij hebt klappen nodig. Beetje gaan zitten samenspannen tegen mij met die white boys hier. Ik zal je leren, vrouwmens.

Kijk en dit bevestigt weer eens hoe erg wij Marokkaanse vrouwen onderdrukt en mishandeld worden! Ik vecht voor mijn vrijheid :ego:

Bofko
25-06-07, 15:27
Geplaatst door illmatik

Als je nou de directe aanpak probeert en gewoon de vraag die je hebt concreet stelt? Met multiple choice-vragen voer je niet echt een discussie.

Jij gaat me hier niet zitten commanderen , you niggah. :roker:

illmatik
25-06-07, 15:30
Geplaatst door Bofko
Jij gaat me hier niet zitten commanderen ,

Tja, het was maar een voorstel. :vreemd:

Er staat toch echt een vraagteken.


you niggah. :roker:

De combinatie van deze woorden met die smilie zegt eigenlijk ook weer best wel veel over jouw manier van associaties leggen. Over vooroordelen gesproken.

Bofko
25-06-07, 15:38
Geplaatst door illmatik

De combinatie van deze woorden met die smilie zegt eigenlijk ook weer best wel veel over jouw manier van associaties leggen. Over vooroordelen gesproken.

Right! I was playing the prejudiced one. :fpetaf:

Moeilijk, die nonverbale zaken op zo'n forum. :vierkant:

illmatik
25-06-07, 17:13
Geplaatst door Bofko
Right! I was playing the prejudiced one. :fpetaf:

Moeilijk, die nonverbale zaken op zo'n forum. :vierkant:

En dan ook nog eens die manier van vraagstelling. Valt allemaal niet mee.