PDA

Bekijk Volledige Versie : Ex-moslims maken het debat kapotColumn van de week
08-08-07, 23:07
Ex-moslims maken het debat kapot.

De niet onverdienstelijke hystericus Geert Wilders spint weer garen bij de zoveelste hetze.

Ehsan Jami is het nieuwe bewijs dat de ware provocateurs van het islamitische geloof in ex-moslimkringen moeten worden gezocht. Met fataal gevolg voor de onderlinge verhoudingen, betoogt J.A.A. van Doorn.

Ambitie is de jeugdige Ehsan Jami niet te ontzeggen. Vier maanden geleden stond deze hbo-student Bestuurskunde nog uitsluitend bekend als gemeenteraadslid voor de PvdA in Leidschendam-Voorburg, momenteel is hij bezig met de oprichting van een comité van ex-moslims, een film over afvalligheid en homoseksualiteit, een boek over de islam in Nederland en ontvouwt hij gedachten om de PvdA inzake de houding tegenover moslims eens flink op te schudden. Dit alles moet nu gebeuren, of, zoals hij het op 23 juni in Trouw liet weten: 'No time to waste! Ik wil geen evolutie, ik wil een revolutie'.
Die revolutie, of wat hij daaronder belieft te verstaan, is niet anders dan een zo bot mogelijke aanval op de islam en in het bijzonder op de profeet Mohammed. Precies zoals Ayaan Hirsi Ali dat enkele jaren geleden op dezelfde plaats deed, noemde hij Mohammed een crimineel en een barbaar, een 'verschrikkelijke man', in staat je een mes in de rug te steken, iemand die, zou hij nu leven, te vergelijken is met Osa-ma bin Laden of wijlen Saddam Hussein.
De tirades hebben hem op slag tot de jongste Bekende Nederlander gemaakt en hem de bewondering en steun van andere islamofoben bezorgd, onder wie Afshin Ellian, die als zijn beschermheer en woordvoerder optreedt. Ze hebben hem ook, volstrekt voorspelbaar en waarschijnlijk zo bedoeld, de haat van menig moslim bezorgd. Maar Jami staat voor zijn overtuiging. Als hij zijn strijd met de dood moet bekopen, zei hij op 2 juni in het radioprogramma De Ochtenden, dan moet dat maar. Ook bij andere gelegenheden meldde hij onvervaard bereid te zijn te sterven voor zijn ideaal.
Het is grootspraak gebleken. Na een paar verbale bedreigingen op straat durfde hij zijn huis nauwelijks meer uit en de venijnige agressie die hij afgelopen zaterdag van drie mannen ondervond, hebben hem ertoe bewogen op overheidsbeveiliging een beroep te doen. Hij zal zijn taal niet matigen, zij het van achter een cordon van veiligheidsbeambten.
Tussen de bedrijven door heeft hij het ongenoegen van zijn partij, de PvdA, gewekt, die er uiteraard voor is dat moslims het recht en de kans krijgen zonder bezwaar hun geloof te verlaten, maar die zeer terecht inziet dat grof schelden op wat moslims bovenal heilig is, alleen maar als een totaal ondoelmatige provocatie valt te waarderen.
De kans dat het comité van ex-moslims een gunstige start zal maken, is dan ook gering. Mede-initiatiefnemer Loubna Berrada, die zeven jaar geleden de islam de rug toekeerde, legde haar bestuursfunctie meteen in mei al neer met als motivering dat iemand die de profeet beledigt, door moslims niet meer serieus wordt genomen. Salima Belhaj, D66'er en binnenkort zakelijk leider van het kunstcentrum De Appel, worstelt al langer met het islamitisch geloof en juicht daarom het comité toe, echter op voorwaarde dat Jami zich matigt: hij neemt het niet op voor niet-gelovigen maar geeft alleen maar af op mensen die wel geloven. Maar Jami is niet voor rede vatbaar. Peter Scheffer, oud-voorzitter van de Jonge Socialisten in Den Haag, constateerde al jaren geleden dat over integratie van allochtonen niet met Jami valt te praten: hij kent alleen zijn eigen verhaal en vindt dat die integratie door de overheid moet worden afgedwongen.
Van enige afstand bezien, biedt de affaire-Jami het zoveelste voorbeeld van iemand die een geloofscrisis doormaakt en daarmee niet in het reine weet te komen. Eerder maakten we dat mee bij auteurs als Maarten 't Hart en Jan Wolkers, die ook na vele jaren nog altijd worstelen met een persoonlijk besluit dat blijkbaar alleen is te verteren door er een zo groot mogelijk publiek bij te betrekken. Het is een soort van binnenstebuiten gekeerde orthodoxie die van onvolwassenheid getuigt, van een onvermogen zich uit het verleden los te maken.
De ellende is dat juist deze onvermoeibare demonstratie van afkeer van wat men eens geloofde, op de gelovigen die men probeert te bereiken alleen maar afstotend en vaak in hoge mate provocatief werkt. Precies zo is het gesteld met de weinige Nederlandse ex-moslims die alle begrip voor wat zijzelf eerder beleden, zijn kwijtgeraakt en nu proberen te figureren als unieke 'verlichte' geesten terwijl hun bekrompenheid en fanatisme ongebroken blijken te worden gehandhaafd. Dat ze op die manier tegen de bierkaai vechten, is hun niet bij te brengen. Het blijven 'gelovigen'.
Het is dan ook niet toevallig dat de controverse tussen moslims en ex-moslims nauwelijks in de kring van de autochtone Nederlanders leeft, afgezien natuurlijk van onderbuikspecialist Geert Wilders die niet onverdienstelijk voor hystericus speelt om de aandacht vast te houden. Maar de ware provocateurs moeten in ex-moslimkring worden gezocht, met fataal gevolg.
Al onze vaderlandse inspanningen om de nieuwe Nederlanders van de fundamentele waarde van tolerantie te doordringen, worden consequent gebruskeerd door immigranten die elke gelegenheid te baat nemen om het begin van een hetze tot een uitslaande brand aan te blazen. De manipulatie van Ehsan Jami is het laatste voorbeeld.
In de afgelopen tijd leek er in de verhouding tussen autochtonen en allochtonen enige ontspanning te zijn opgetreden, in ieder geval een begin van stilzwijgend wederzijds begrip. De nieuwe rel die nu is ontstaan - of beter: die bewust is uitgelokt en naar vermogen wordt geëxploiteerd -dreigt ons weer een paar jaar terug te zetten.
Onze democratie blijkt kwetsbaarder dan we hebben gedacht. Het wordt tijd dat het gezond verstand zich wat steviger gaat uitspreken.

J. A. A. van Doorn is oud-hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verscheen onlangs 'Duits socialisme: Het falen van de sociaal-democratie en de triomfvan het nationaal-socialisme'.

Copyright: NRC Handelsblad 8 augustus 2007

bijwoner
26-12-07, 11:51
J.A.A. van Doorn,
Uw artikel , dat allereerst geplaatst was in
het NRC Handelsblad van 8 augustus 2007 en
inmidddels (sinds 09-08-07 op maroc.nl)
beoogt de polarisatie in de wereld aan te wakkeren.

Uw stelling rammelt als oud ijzer: Ex-moslims maken het debat kapot.

Mijns inziens is juist andersom: waar het gesprek stopt, begint geweld.

Daarna is het gesprek door
de inbreng van eigen machteloosheid,
moeilijker te voeren dan daarvoor!
Wie als Moslim niet in staat is zijn of haar
gedachten en gevoelens onder controle te houden,
gaat over tot geweld.

Als Allah echt God is, dan zal Allah zelf optreden!
Het drama van de Koran is echter,
dat hierin de definitie over de god-heid van Allah,
gekozen is die kenmerkend is voor die
van een zelf gemaakte god (=afgod)in de Bijbel.

Volgens de gezamenlijk Koran auteurs -gKa-
(dit kan Mohammed niet alleen zijn,
want hij was analfabeet en pas 200 jaar na zijn geboorte
is de Koran definief bepaald.
Hoor & wederhoor zit er niet eens bij!))
is Allah zo verheven, dat hij zich niet bezig houdt
met de noden van de individuele Moslim gelovige;
daar ben je dan mooi klaar mee!

J.A.A. van Doorn,
Ehsan Jami heeft met zijn mede-initiatief,
gekozen voor de vrijheid van de geest.
In feite een VVD standpunt, maar dit terzijde.
Binnen die vrijheid is hij vrijwel direct getackeld door
de media. Wie zo'n standpunt wil verdedigen,
komt automatisch op hun specialisme:
het 'uit het verband rukken' van citaten
en daarmee de publieke opinie in een 8-baan zetten.

Ik ben er een voorstander van,
om alleereerst naar de Koran zelf te kijken,
vanuit referentie kaders die voor mij aanvaardbaar zijn.
Als Jezus-fan en Christen, gebruik ik de Bijbel als back-up.

Daarnaast wil ik ook betrouwbaar zijn in mijn definities en uitspraken.
Zoals u vast wel weet, mag ik sinds week 50 2007 op Maroc.nl
de ParallelKoran ontrollen.
-Een typische vorm van documentatie,
die totaal past binnen de Bijbelse traditie
en de profetieen in de Bijbel
die hierover gaan en nu aan het uitkomen zijn!-

Vooralsnog heb ik het niet over ex-Moslims.
Kijkend vanuit mijn kerkelijke traditie,
past het ons in termen van
ex-onvergevingsgezinden te spreken.
Dat is een toelichting waard:
Wie de Koran volgt, wordt in de Koran
nergens opgeroepen tot berouw of bekering;
Allah blijkt overal begrip voor te hebben
- waarbij de 'mannen of jongens' blijkbaar
extra in de watten gelegd moeten worden.
Vergeving kennen ze niet, speciaal niet voor zichzelf;
een troosteloze business, die Koran.
Met de geweldsspiraal van de Moslims vanuit de Koran,
heeft men getracht het begrip 'watje' ver weg
van deze mannen te zetten.
Hun gedachte is immers:
'hoe korter lontje, hoe minder watje!'

Daar uzelf klaarblijkelijk het NRC Handelsblad leest,
en ik het Nederlands Dagblad, zult u begrijpen
dat het referentiekader Bijbel
een totaal andere invalshoek heeft.
Namen in de Bijbel zeggen meer dan
alleen een etiket. Ismael, de naam die
de Egyptische draagmoeder van Sarai
- de vrouw van (toen nog) Abram, betekend: God hoort!

Vanuit het godsbesef van Allah in de Koran,
is dit revolutionair. Jezus, de zoon van de draagmoeder Maria
(die immers bevrucht was door de Heilige Geest)
die overigens trouwde met de timmerman Jozef,
betekent: God redt.

Klaarblijkelijk, neemt de afstand af naarmate
de tijdsgeschiedenis oploopt:
in het OT staat God nog slechts 'te luisteren'
, terwijl in het NT God al redt; Hij grijpt in.
Een andere naam voor Jezus,
ook gegeven in Mattheus 1 is, Immanuel.
Dit betekent: God met ons!

Nu spreken veel Moslims over de Bijbel,
alsof hierbij sprake is van een 1e en een 2e testament.
Gemakshalve benoemen zij de Koran dan als 3e en
daarmee laatste testament.
Omdat naar Koranisch gebruik-
Moslims niet willen geloven in God,
zoals Deze Zich in de Bijbel geopenbaard heeft,
valt het ze niet op dat de afstand van Allah tot hen,
via de interpretatie van de gKa terug gebracht is
tot voor de openbaring van de Engel van de HERE aan Hagar!

Vanuit het NRC standpunt: degeneratie!
U ( NRC redactie) laat immers het tegendeel
als een 'evolutie geloof' moeiteloos uw kolommen vullen!
Wat de Koran 'doet' met haar lezers,
is het ontnemen van kennis bronnen.
Het geweldige van Nederland, is dat hierin het debat
openlijk gevoerd mag en moet worden.

Ik wil niet de manier volgen die Ehsan Jami c.s. gevolgd is;
ik geloof namelijk oprecht in de Bijbel en
ben daarbij ook nog 'van het kinderlijke soort'.
Gewoon voor waar aannemen en tegelijkertijd
God bevragen op Zijn bescherming en Zijn invloed hier op aarde.

Afijn, ik daag u - de redactie van NRC Handelsblad - hierbij uit,
om Maroc.nl te betalen voor de publicatie van de huidige discussie
die ik -bijwoner- hier mag voeren over de bronnen van de Koran,
in relatie tot de auteur van de Hemel en aarde.

J.A.A. van Doorn, doe me een 'lol' verstop u niet
achter formele en terechte 'onzin' over het NRC Handelsblad
en uw betrokkenheid daarin. Uw productie is nu eenmaal
op Maroc.nl terecht gekomen.
Sta toe & promoot dat de zogenaamde Heilige Dialoog,
zelfs gevoerd mag worden in de betaalde pers!

Dan zullen we nog eens kijken,
of het echt alleen maar ex-Moslims zijn
die het debat kapot maken!

Met vriendelijke groet,
bijwoner!

bijwoner
02-01-08, 14:33
[QUOTE]Geplaatst door Evangeline
Evangeline, ik heb nauwelijks vreemde talen kennis;
dit heeft tot gevolg, dat ik meestal bij de berichten
in bijvoorbeeld engels, 45% begrijp van de gelezen woorden.
Daarnaast is het zo, dat ik de beeldcultuur niet wil
volgen via mijn pc, want hierbij 'lezen' nogal wat
externe gluurders mee.
Het lukt mij niet, om zonder toeschouwers 'linken' te volgen.

Ook het bidden van het gebed dat de HJC
aan Zijn volgelingen leerde ( het Onze Vader...),
bevat de zin: 'en leidt ons niet in verzoeking'.

De eerste verantwoordelijkheid hiervoor, ligt bij mijzelf.
Op mijn pc zit daarom Filternet via Solcon , zodat grove taal,
godslasterlijke beelden en in zijn algemeenheid
ongewenst naakt niet vertood wordt.
Naar Bijbels voorbeeld, bescherm ik op die manier
een 'heilige levenswandel', zodat mijn gebeden tot God
niet belemmerd worden;
je zou het ook eens moeten proberen!

Als je mijn bijdragen bij Koran tekst voor tekst volgt,
zal je conclusie zijn, dat ik niettemin 'midden in het leven' sta.
Hierbij neem ik voluit verantwoording voor mijn doen en laten.

Met vriendelijke groet,
bijwoner.