PDA

Bekijk Volledige Versie : Slavinkjes en stierenstront.Column van de week
17-08-07, 22:38
Slavinkjes en stierenstront

Ik keek het met lede ogen aan: de oprichting van een comité dat moest opkomen voor moslims die geen moslim meer willen zijn is verworden tot een comité dat vooral kritiek moet uiten op moslims die moslim willen blijven. Zoals ik vooraf al had verwacht, want een speciaal comité voor ongelovigen of bekeerlingen (wat ex-moslims dus zijn), dat is natuurlijk idioot en voegt niets toe aan een samenleving die al lang en breed seculier is.

Ehsan Jami, snotneus uit Iran die in 1994 hier is aangekomen en sinds een blauwe maandag student van iets in de politieke richting, heeft ondertussen nationale roem gekregen met wat onnozel gebral en ondoordachte opmerkingen over religiezaken waar hij totaal geen verstand van blijkt te hebben. Het hele islamdebat lijkt desondanks naar zijn hand gezet te worden. Gesteund in de rug door notoire islamhater en beroepsfrusti Afshin Ellian, wervelt mede door Jami de anti-Islamwind als nooit tevoren in Nederland. Jami voor, Jami na, Nederland is in de greep van deze leugenaar die een paar mishandelingen in scène heeft gezet en na een paar valse aangiften bij de politie als een bedreigde diersoort bescherming kreeg. In het kielzog hiervan zag de enige politicus met maar één standpunt op zijn politieke agenda, Geert Wilders, kans om nog maar eens dat ene standpunt op zijn politiek kompas uit te dragen, door te roepen dat de Koran verboden moet worden omdat hij gelijkenissen ziet met het nazihandboek ‘Mein Kampf’.

Ondertussen gaat Jami door met het gijzelen van zijn partij – de PvdA – en zich vooral te profileren als een loopjongen van hogere kwaden. Jami denkt in alle commotie dat de wereld ondertussen enkel om hem draait. Op zijn jonge leeftijd – de stakker is 22 jaar jong – is het verleidelijk om toe te geven aan de verbale strelingen van mensen die je denkt te bewonderen en is het best te snappen waarom hij een koers uitdraagt die in de kern gewaarborgd wordt door samenlevingspsychopaten Afshin Ellian, Leon de Winter en vooral de conservatieve hoek van de VVD. Met name Ellian lijkt, na het Ayaan-exit door een achterdeur die gepresenteerd werd als een voordeur, een nieuwe protégé te hebben gevonden voor uiting van zijn anti-islamgevoelens, die eigenlijk de wortel hebben in haat tegen de politieke elite van Iran. Ellian’s persoonlijke problemen en frustraties zijn ondertussen een Nederlands probleem geworden. Goh, wat laat dit land zich iedere keer weer makkelijk misleiden.

Ik riep al eens eerder dat Ayaan Hirshi Ali (of Magan) niet degene is die verantwoordelijk gehouden dient te worden voor alle commotie die zij veroorzaakte. Ondertussen heb ik de indruk dat vooral in de achterkamers van Wassenaar en Bloemendaal aan Zee het nodige gebeurt en er zich veel complotdynamiek ontwikkelt, welke vervolgens als het leed van een jonge Iraniër met een religieus trauma wordt gepresenteerd aan slavinkjes-etend Nederland. Dat Ellian slechts zijn door het Iraanse sji’isme ingegeven frustraties als hoofdverantwoordelijke gezien dient te worden, lijkt voor veel mensen uitgesloten. Of misschien ook wel niet. Misschien zijn veel mensen niet eens geïnteresseerd in wie nou de Judas is – in welk perspectief dan ook – omdat Jami nou eenmaal datgene roept wat gehoord moet worden: een herhaling van het scenario van de B-film, genaamd ‘Ayaan Hirshi Ali’. Want menigeen denkt namelijk nog steeds dat de moslims in Nederland dé vijand zijn. Een groep mensen, die uit is op omtovering tot een islamitisch kalifaat van Nederland, een aanstelling van een kalief in de polder, met een sultan aan het hoofd van iedere provincie. Wat men vergeet is dat áls dit al een streven is van Nederlandse moslims, ‘ons’ dit niet eens lukt in een land waar de meerderheid moslim is. Laat staan in een land waar we ‘maar’ met 1 miljoen zijn, en nog eens immens verdeeld ook. Stomme, voorbarige angst, dus. We krijgen in dit aspect veel te veel krediet.

Nee, die constateringen zijn eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Het is nou eenmaal wat het is: Jami lijkt als een slap Ayaan-aftreksel op te treden als uitdrager van de anti-islamitische ‘Ellian-agenda’ – die ontstaan is in het sji’itische Iran van de jaren ’80 en dus in de verste verte niet eens aansluit op de Nederlandse ‘interne’ verhoudingen - en lijkt daarbij te kiezen voor een snelle politieke carriere door een breuk met de PvdA te forceren door Wouter Bos door het slijk te halen en de adviezen van de enige 2 PvdA-politici die nog contact met hem hebben – Jeroen Dijsselbloem en Aleid Wolfsen – in de wind te slaan. Waarbij gezegd mag worden dat alleen Wolfsen nog enige nuance weet aan te brengen en het ondertussen ook wel gehad lijkt te hebben met Jami. Van Jeroen Dijsselbloem weten we allemaal wel ondertussen dat ook hij bij de verkeerde partij zit en in het spoor van Jami net zo goed maar beter de conservatieve kring van de VVD kan gaan vertegenwoordigen, zodat ook hij niet langer voor zijn anti-islamitische geaardheid twee gezichten moet blijven opzetten en lekker uit de kast kan komen. Dat zal niet alleen voor hem maar ook in de Kamer heel erg bevrijdend werken.

Nee, wat telt is het gevolg dat hieraan gegeven wordt. Enerzijds de lakse houding van de PvdA, die vooralsnog weigert daadkrachtig op te treden tegen leden die uit het gareel lopen en allesbehalve de partijstandpunten uitdragen. Anti-islamitisch handelen is naar mijn weten niet onderdeel van de partijagenda van de PvdA en als de partijtop niet snel actie onderneemt, voorzie ik een nog grotere toestroom van moslims naar de SP, omdat in de beleving van veel moslims de SP het dichtst in de buurt komt van een politieke partij die voor de moslimgemeenschap positief is. Nee, bij de SP moeten we dus juist niet zijn als het aankomt op landelijke politiek. Nee, de SP staat in de kern – met de hele voorgeschiedenis van die partij in mijn achterhoofd - nog dichter bij een partij zoals de PVV, dan dat deze zal opkomen voor moslimbelangen in Nederland. Hoezeer Wouter Bos ook aan het draaikonten is en hoezeer een passieve houding de overhand lijkt te nemen binnen de partijtop, moslims moeten vooral niet naar de SP overstappen. Maar hoe langer Wouter Bos aan het draaikonten blijft en hoe langer een passieve houding de overhand lijkt te nemen binnen de partijtop, des te eerder een leegloop van moslims uit de PvdA realiteit zal worden, omdat de PvdA zich simpelweg niet voor haar electoraat durft uit te spreken. De PvdA dient niet te vergeten dat zelfs in de moskee nu wordt overlegd over welke partij het beste is om op te stemmen of om lid van te zijn. En ik kan je verzekeren, die oudjes van de 1e generatie moslims zijn nog altijd gevoelig voor wat imams ondertussen in koor lijken te roepen: stem blanco, maar vertrouw de PvdA niet, ook al hebben ze een Marokkaan als staatssecretaris.

Nee, de partijtop dient zich te realiseren dat zij zich moet uitspreken: of je steunt Jami in zijn loopjongensactiviteit door de anti-islamagenda van Ellian en Co te helpen uitdragen (wat je dus doet door je onvoorwaardelijke steun voor Jami uit te spreken) of je neemt er duidelijk stelling tegen -- en neemt daarbij het risico dat Jami dan uit de partij stapt maar voor lief. Maar één ding is duidelijk: zoals de PvdA zich presenteert bij het publiek (waaronder moslims) hoort Jami daar niet in thuis. Ehsan Jami dient óf te vertrekken uit de PvdA, óf de PvdA dient haar ware gezicht te tonen door duidelijk een keus te maken. Zoals velen menen dat islam en democratie niet samengaan, gaat een politieke partij die moslimkiezers heeft niet samen met iemand die moslims in hun kern en in hun voorstelling van de ultieme waarde van het uitdragen van de islam (de profeet Mohammed, vrede zij met hem) te pas en te onpas beledigt.

Anderzijds is er ook nog de houding van vele moslims, ten opzichte van Jami. Afgezien van de 3 heren die Jami schijnen te hebben aangevallen voor de ingang van een supermarkt, heb ik verder weinig tot geen verweer of veroordeling gehoord uit de moslimhoek. Ja, dat politiek correcte gelul a la Samira Abbos of Achmed Larouz. Je kent het wel, van die yoghurtmoslims die vooral bang zijn om de indruk te wekken dat ze iets te fundamentalistisch zijn (lees: iets te gelovig, wat op vloeken lijkt de laatste jaren) en vooral hun best doen om als een ok-persoon over te komen. Met dat laatste is niks mis, zij het dat je zoiets vooral doet met behoud van je eigen zelf en je vooral niet gaat gedragen als iemand die je helemaal niet bent. Zoals Ehsan Jami ondertussen doet, want ex-moslim is hij evenmin als dat ik ex-jood ben.

zie vervolg in reactie.

Column van de week
17-08-07, 22:48
Vervolg:

Overigens, niet dat ik de fysieke aanval op Jami goedkeur, want dat is het andere uiterste van domheid. Na de taferelen met Theo van Gogh en Mohammed B. had ik gehoopt dat moslims in Nederland vooral zouden hebben geleerd van hoe je anti-islamisme juist niet moet tegengaan. En Jami verdient gewoonweg die voldoening niet. Ik weet zeker dat Jami er zelf amper om maalt, omdat deze gebeurtenis juist alleen maar hem nog meer in het zadel heeft geholpen. Ik verzoek bij deze dus aan iedere moslim in Nederland die Jami tegen het lijf loopt en pisnijdig is op hem, om hem vooral geen haar te krenken. Sterker nog, loop op hem af en betuig je medelijden met hem, omdat hijzelf niets meer is dan het intellectueel schandknaapje van een stel fascisten die met hun anti-islamagenda maar gedaan probeert te krijgen wat zij willen: de moslimgemeenschap dusdanig ontwrichten dat deze de basis van wat die gemeenschap bindt – de islam - op grond van de te zaaien twijfel gaat verlaten.

Verder zijn alle parodieën op dit hele verhaal natuurlijk om te huilen. Ene Hassan Bahara bijvoorbeeld, die vanuit zijn wanhopige zucht naar literaire roem denkt met satire een punt te maken door de profeet Mohammed (vrede zij met hem) nog maar eens te beschuldigen van allerlei smakeloze gewoonten (die vooral Hollands lijken te zijn), zoals pedofilie en het seksueel misbruiken van jonge kinderen. Bahara zelf denkt hiermee een punt te maken door te stellen dat hij slechts wilde zien in hoeverre hij aandacht zou krijgen als hij ook iets anti-islamitisch zou roepen. Met de wetenschap dat Bahara een boek heeft geschreven dat binnenkort moet uitkomen (of misschien zelfs al is uitgebracht) betwijfel ik zijn intenties ten zeerste maar snap ik de hele (commerciële!) actie natuurlijk wel. Blijft natuurlijk het laatste stukje over: Hassan Bahara die leugens vertelt over de profeet Mohammed om promotie voor zijn boek te bewerkstelligen. Want lang niet iedereen zal de smakeloze parodie van Hassan snappen. Ook sommige lagen in de Nederlandse moslimbevolking bevat slavinkjes-eters. Je zou de oorzaak bijna in het eten gaan zoeken, al lijkt Hassan Bahara geen liefhebber van slavinkjes maar Hollandse stierenstront.

Terug naar Jami: na zijn gesprek met Mark Rutte lijkt het hek van de dam. Eindeloze kritiek op de PvdA, dat deze partij gegijzeld zou zijn door de moslimkiezer en dat deze partij geen daadkracht meer vertoont, zal naar mijn idee alleen maar kunnen leiden tot een vertrek van Jami uit de PvdA. Dat de partij vooralsnog geen daadkracht vertoont ben ik volledig met Jami eens, want de PvdA durft maar geen stelling te nemen tegen Jami. Eerstvolgende halte voor Jami lijkt logischerwijs natuurlijk de VVD, want ik vraag me nu ergens ook wel weer af waarom Jami zelf bij de PvdA blijft zitten. Zelfs de PVV van Geert Wilders zou een optie kunnen zijn, ware het niet dat de kern van die partij iets te anti-allochtoon is om een praatgrage Iraanse snotneus als Jami toe te laten. En als ze dat al doen, zou het waarschijnlijk gaan om een tijdelijk lidmaatschap. Nee, Jami laat zich hier niet voor strikken, denk ik, ondanks de raakvlakken. En Geert Wilders zit al helemaal niet te wachten op ambitieuze allochtonen, die in zijn ogen niet in de politiek thuishoren maar op de wc’s van autochtone huizen, om als schoonmaker dienst te doen.

Daarbij zit het grote geld bij de VVD, die hem kan sponsoren in zijn poging een carriere na te jagen zoals Ayaan Hirshi Ali/Magan heeft gedaan. In ruil daarvoor zal Jami, die nooit moslim is geweest, voorlopig een comité leiden dat voor het recht op ongodsdienstigheid zegt op te komen, maar in feite niets anders dan een anti-moslimbeweging is.

Maar ook de VVD moet goed uitkijken. Jami is geen Ayaan en andersom. Hoezeer ik ook een hekel heb aan Ayaan, vanwege haar leugens over de islam, acht ik haar intelligenter dan Ehsan Jami. Alles wat zij zegt is namelijk goed doordacht en tot in den treure ge- en beoefend. Jami daarentegen, kraamt maar oeverloos dingen uit en lijkt niet na te denken over zijn woorden. Hij maakt een uiterst instabiele indruk en lijkt steeds meer af te stevenen op een exit a la Singh-Varma (ex-GroenLinks): compleet gestoord, in de steek gelaten door vrienden en kennissen (en zelfs familie).

Tenzij de (conservatieve hoek van de) VVD voor een tweede keer zal kiezen voor de xenofobe agenda die zij volgden met Ayaan als boegbeeld. Jami droomt ondertussen natuurlijk van een internationale carriere zoals Ayaan die heeft bereikt en ziet in zichzelf een soort kruisvaarder, trendsetter, filosoof, hervormer en weet ik veel wat nog meer allemaal. Concreet is ie natuurlijk niet verder gekomen dan wat interviews en bemoeienissen van Kamerleden maar verder heeft hij nog niets gerealiseerd. Een comité met wat vage aanmeldinkjes van mensen die vooral passief lid willen zijn en het streven een boek uit te brengen. That’s it. Jami heeft totaal geen intellectuele inhoud en al helemaal geen ‘politieke munitie’ waarmee hij zich kan onderscheiden in de politiek. Een bestaan in de marge lijkt nog meer mogelijk dan ook maar een baan als notulist bij een PvdA-vergadering.

Medelijden met de intellectuele elite in Nederland heb ik weer wel. Na het vertrek van Ayaan durfden linkse critici ineens hun mond open te doen en op te komen voor de moslimgemeenschap (die zelf maar verbaasd om zich heen bleef kijken en schouderophalend doorliep). De rechterkant werd overschreeuwd met argumenten over hoe Ayaan ‘ons allen’ in het ootje had genomen en dat de dingen die zij riep totaal geen consistentie bevatten. Ja, vrouwenmishandeling was op de kaart gezet. Vervolgens durfden autochtone vrouwen ook naar de politie te stappen om te klagen over het agressieve gedrag van hun man, nadat die iets teveel bier naar binnen sloeg. Om maar aan te geven hoezeer vrouwenmishandeling van alle tijden en alle culturen is en ik zeer zeker niet het stempel van ‘vrouwonvriendelijk’ op de islam accepteer. Integendeel, juist. Maar verder?! Verder lijkt niemand zich te bekommeren om de waarheid, welke luidt dat geloofsvrijheid ligt verankerd in niet alleen de Nederlandse wetgeving maar ook in de islam, en nog wel als een kernwaarde.

Even kort ter verduidelijking over hoe de islam zich daartoe verhoudt:
Moslims, maar bovenal niet-moslims die zich buigen over dit onderwerp, dienen zich te realiseren dat de geloofsvrijheid in de islam gegarandeerd en gewaarborgd is in de Koran. Er staan tenslotte hier meer dan 200 verzen in die over vrijheid van godsdienstigheid gaan. De bekendste is ‘Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in God gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen dat onbreekbaar is.’ (Vers Al-Baqara, 256).

Bijna iedereen die zich sinds de opkomst van Ehsan Jami en zijn extremistische ex-moslimbeweging over geloofsvrijheid buigt, lijkt hieraan voorbij te gaan. In een gesprek tussen Herman Philipse (beroepsatheïst en tevens het ex-liefje van Ayaan Hirshi Ali) en Willem Breedveld (journalist) – op een radio-uitzending van Stand.nl café - kwam min of meer de werkelijke doelstelling bij monde van Philipse van dit comité dan ook naar voren: geloofsafvalligheid onder dwang onder de massa te brengen, desnoods middels wetgeving. Er zou in feite dus geen comité voor ex-moslims opgericht moeten worden, maar een comité voor gelovigen aangezien laatstgenoemden de groep is die hier middels een puik stukje omgekeerde psychologie opgedrongen krijgt dat iedere vorm van geloofsbelijdenis in principe achterlijk is en losgelaten dient te worden.

Het was trouwens Herman Philipse die opmerkte dat artikel 6 van de Nederlandse grondwet – het artikel dat godsdienstvrijheid waarborgt – geen uitvoeringswetgeving heeft. Onder het mom van het steunen van de vrijheid op ongodsdienstigheid lijkt Philipse zich dan ook slechts te profileren als een kruisvaarder van het extremistisch atheïsme, die zo snel mogelijk naar een systeem van neutraliteit als staatsgodsdienst wil, waarbij die neutraliteit aan iedere burger wordt opgelegd. Desnoods gaat dat middels de elementen die je enkel in een politiestaat verwacht.

Zoals eerder aangegeven, staat in het vers De Koe van de Koran geloofsvrijheid gewaarborgd, alsmede nog meerdere Koranverzen die dit aangeven, waarbij gezegd mag worden dat er nergens in de Koran iets staat aangegeven op het mogen doden of fysiek aanvallen van iemand die de islam als religie de rug toekeert, toestaat. Het enige negatief vooruitzicht dat gesteld wordt voor iemand die afvallig is, is zijn/haar afrekening door God in het Hiernamaals. Wel nu, mensen die toch al niet geloven in de Openbaringen van God, daarvan kan ik me niet voorstellen dat zij bij voorbaat al wakker liggen van de toorn van Allah swt.

Herman Philipse, in het dagelijks leven filosofisch docent aan de universiteit van Utrecht en overtuigd atheïst, lijkt dit comité te willen misbruiken voor zijn extremistische atheïstenagenda, en zodoende nog meer zijn overtuiging aan de man te brengen. Immers, in de ogen van religiehatend Nederland is de moslimgemeenschap de laatste die nog ‘verlicht’ dient te worden en de beweging van Jami komt daarbij als geroepen. Jami op zijn beurt, verwelkomt deze steun met open armen en ziet niet in dat de gebruikelijke hyena’s in dit spectrum hem slechts gebruiken voor andere doeleinden waarbij Jami op het eind slechts als collateral damage zal worden achtergelaten.

De redeneringen van onder meer Afshin Ellian, Paul Cliteur, Leon de Winter en dus ook beroepsxenofoob Herman Philipse volgend, is het dus niet zo dat er dwang zit in het belijden van religie, maar is het zo dat zij liever hebben dat mensen gedwongen worden om afvallig te zijn en hun religie niet meer belijden, opdat er een nieuwe superstaat van atheïsten gesticht wordt en neutraliteit als staatsgodsdienst aan iedere burger wordt opgelegd middels politiestaat-achtige taferelen. In plaats van een religiepolitie krijg je dan een atheïsmepolitie, die razzia’s zal houden in wijken waar grote groepen gelovigen geconcentreerd leven en die dan in vrachttreinen zullen worden afgevoerd naar een nog nader te definiëren locatie, waar zij professioneel zullen worden verwerkt tot bruikbare halffabrikaten voor het restant van de (ongelovige) samenleving.

Medelijden ook met slavinkjes-etend Nederland, dat als een kudde op hol geslagen hyena’s een nieuw mikpunt heeft gevonden om met de anti-islamitische benen achteraan te hollen. Zodra Jami zijn nut heeft gehad zal ook hij onder die anti-islamitische benen gelopen worden en aan de kant geschoven worden, want de weg is dan opnieuw geplaveid nadat Ayaan de positie van ‘The Big anti-moslim-Kahuna’ heeft achtergelaten voor links Nederland om te bekritiseren. Haar ‘intellectuele’ verdedigers op papier, Leon de Winter en Afshin Ellian, die hadden en hebben immers niet de ballen om zo publiekelijk als dat zij deed haar werk voort te zetten en middels populistentaal ook animo aan te boren in de dommere ‘regionen’ van het land. Nee, voor dat extremistisch werk is nu Ehsan Jami geronseld, die zich nu dus als een verbale bomgordel laat profileren en overal de verhoudingen maar weer eens op scherp zet met zijn onnozele maar vooral beledigende uitspraken. Dat ik dit van iemand als Geert Wilders moet aanhoren, vond ik nog tot daar aan toe, die dooie cavia op zijn hoofd zorgde nog voor enige komedie. Maar nu ook nog eens van een allochtoon, die als een ongelofelijk dom mannetje claimt moslim te zijn geweest en zich laat spannen voor een karretje dat over hem heen zal rijden zodra dat karretje klaar is met hem en de anti-islambagage op die kar is afgeleverd. En hij ondertussen maar denken dat ie carriere aan het maken is. Allemaal prima en wel, maar niet over de rug van de Nederlandse moslimgemeenschap, die het al moeilijk zat heeft met problemen die er werkelijk toedoen. Zoals de eeuwig durende tweedeling op de arbeidsmarkt, die ondanks alle pseudo-positieve berichten maar nog steeds niet wil ophouden te bestaan. Die het eigen kroost moet behoeden voor kwade ronselaars uit exotische oorden, om handelingen uit naam van de Islam te verrichten maar die tegelijkertijd zo onislamitisch zijn. Die de eigen kroost moet weghouden bij de talloze coffeeshops, hoerenhuizen en andere opleidingscentra voor criminelen, en maar hopen dat het kind het geduld kan opbrengen voor en het nut inziet van het voltooien van een simpele HBO-opleiding.

De moslimgemeenschap heeft – na de idiote actie van Mohammed B. en de doldwaze avonturen van Samir A. met allerlei professor Barabas-achtige laboratoriumproducten – al genoeg aan het hoofd, dan ook nog eens opgezadeld te moeten worden met het oeverloos, ongenuanceerd maar vooral beledigende gelul van een kinderbijslagproduct zoals Ehsan Jami, die zelf nog nat achter de oren, vierkant wordt uitgelachen door de mensen die hij waarschijnlijk ziet als mensen die hem oprecht steunen. De moslimgemeenschap heeft ook meer aan het hoofd dan het moeten aanhoren van de in het kielzog van Jami opererende anti-moslimhyena’s, die nu wederom ruim baan krijgen om moslims maar weer eens te pas en te onpas uit te maken voor rotte vis en ons te beschuldigen van intolerantie jegens mensen die geen moslim (meer) willen zijn. Zelden is een onderwerp zo vaak besproken in Nederland wat de moslims alhier juist níet bezighoudt.

Toen Theo van Gogh werd vermoord riepen vele moslims, waaronder ik, dat we op onze knieën hebben gebeden dat de dader geen moslim zou zijn. De rest is geschiedenis. Als de sociale verhoudingen – door figuren als Ehsan Jami maar vooral ook figuren als Afshin Ellian en op de achtergrond Leon de Winter – nog meer op scherp blijven worden gezet, dan zal het handgemeen voor de ingang van de supermarkt niet blijven bij een tand door de lip slaan, maar zal de afloop – vrees ik – vele malen dramatischer aflopen. Jammer voor Jami, hopen de mensen waarvan hij denkt dat deze aan zijn kant staan, waarschijnlijk nog het meest op een soortgelijke dramatische wending.

Nogmaals, ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat dit niet gebeurt. Ik bid namelijk niet voor de veiligheid van Jami – want die zal mij verder worst wezen – maar ik bid voor wijsheid voor iedere moslim die zich aangesproken voelt door alle uitspraken die over de islam en al haar ‘heiligheden’ worden gedaan, opdat geen enkele moslim zich laat verleiden tot het geven van een reactie die de minste moeite kost. Ehsan Jami verdient dat namelijk niet. Die verdient het om in de steek gelaten te worden door de mensen die hem nu nog publiekelijk steunen en ik zal met plezier belasting afdragen om de bijstandsuitkering die hij dan zal ontvangen te helpen bekostigen, want een bestaan in de marge voorspel ik Jami nog het meest en gun ik hem meer dan een exit als zogenaamde martelaar.

En wij moslims? Wij zullen hoogstwaarschijnlijk weer hier en daar moeten uitleggen waar de Islam wél voor staat en dat geweld in de islam in principe is verboden en zullen verder schouderophalend maar toch lachend over ‘de domheid van die Hollandse massa’ overgaan tot de orde van de dag. Want wij, van de moslimgemeenschap, hebben eigenlijk wel belangrijkere zaken aan ons hoofd dan een eeuwenoude islamhaat die zelf al op losse schroeven staat dankzij de belachelijke argumenten die worden aangedragen in iedere discussie tegen en/of over de islam.

Copyright:
M.R. Jabri
Publicist