PDA

Bekijk Volledige Versie : 'Eendracht maakt macht: het publieke debat collectiviseert.'Sjoweloo
18-10-07, 13:46
Eendracht maakt macht
→ Het publieke debat collectiviseert

De Nederlandse publieke intellectueel opereert van oudsher op strikt individuele basis. Sinds enkele jaren rukt de teamspeler op, opvallend genoeg vooral op de rechterflank. De tussenstand in de ideeënstrijd.

DOOR Koen Haegens

De storm rond Ehsan Jami en zijn ex-moslims was net geluwd of er volgde de afgelopen weken alweer een nieuwe schermutseling aan het ideeënfront. Niet voor het eerst gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) de aanzet met een rapport, dit keer over ‘Identificatie met Nederland’. Bij de presentatie werd grof geschut ingezet: niemand minder dan prinses Máxima stelde dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat, maar dat het hier gaat om een optelsom aan verwantschappen en identiteiten. Het vervolg laat zich raden. Een keur aan opiniemakers beschuldigde de wrr van cultuurrelativisme en appeasement. Máxima werd enigszins gespaard – wat misschien wel erger is. De prinses had het allemaal niet begrepen. ‘Goedbedoelde politiek correcte prietpraat’, was het oordeel van Geert Wilders.

Het is sinds 11 september 2001 een bekend patroon. De aanleiding ligt doorgaans in een uitspraak, onderzoek of incident dat verband houdt met de islam in Nederland. Critici als Hans Jansen, Afshin Ellian en Sylvain Ephimenco leveren hier vervolgens fors commentaar op. Kernwoorden: islam, Verlichting, linkse kerk, slappe knieën. Daarop komen reacties die zich concentreren op de toon van de discussie. Langzaam ebt de interesse in het onderwerp weg of een nieuw schandaal eist de aandacht op.

Het maakt het publieke debat voorspelbaar. Produceer een lijstje met enkel de personen die meedoen in een discussie en de oplettende buitenstaander komt een heel eind met het samenvatten van de inhoud. De oorzaak ligt bij de intellectuele kampen die de publieke discussie in Nederland zijn gaan beheersen. De teamgeest rukt op.

In het buitenland is dat allang normaal. Denktanks als het American Enterprise Institute, het Center for American Progress en de Heritage Foundation domineren aan de overzijde van de oceaan het publieke debat. In Nederland was het tot dusver ongebruikelijk. De wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen nemen hier weliswaar een even belangrijke als bijzondere positie in, daarbuiten gold lange tijd dat het ‘niet hoort’ om als groep intellectuelen vanuit een vastomlijnd politiek programma de discussie aan te gaan. Is een kenmerk van een intellectueel immers niet diens kritische geest en de onafhankelijkheid van zijn visies?

Mooie liberale waarden, maar wie de ideeënstrijd wil winnen, moet zich organiseren. Dat biedt allereerst het voordeel van intellectuele arbeidsdeling. Vanuit een zelfde ideologie worden standpunten geformuleerd over heel verschillende onderwerpen. Het resultaat is meer invloed. Nog belangrijker is het instrument van de herhaling. Wetenschappelijke scrupules dat ‘het’ al eens gezegd is, dienen opzij te worden gezet. Wie grote aantallen mensen wil bereiken, zal zijn boodschap telkens opnieuw moeten uitdragen, vanaf zoveel mogelijk verschillende podia. Ga daar als individu maar eens aanstaan. Denkcollectieven kunnen wel zo’n vloedgolf aan opinies produceren. Het formuleren van het eigen standpunt is bovendien pas het begin. Invloed staat of valt met de nazorg. Neem de door de Amerikaanse progressieve organisatie MoveOn.org van rechts-religieuze clubs afgekeken tactiek. De groep zendt kant-en-klare opiniestukken naar haar sympathisanten met het verzoek deze onder eigen naam naar de regionale krant te sturen.

Zo helder als in Amerika en Engeland liggen de verhoudingen hier te lande niet. De uit de discussie bekende kampen zijn losjes georganiseerd. Informeel contact speelt in het kleine Nederland een grote rol. Mensen komen elkaar tegen op universiteiten, debatavonden en in adviesraden.

Opmerkelijk genoeg ligt het initiatief voor de collectivisering van het debat bij rechts. Al in de jaren negentig wist vvd-leider Frits Bolkestein de aanzet tot de ideologische omslag te organiseren. In het nieuwe millennium kwam het rechtse ideologische offensief echt op stoom. De oprichting van de conservatieve Edmund Burke Stichting eind 2000 was een mijlpaal. Met een stroom van artikelen, lezingen en cursussen werd het conservatisme als stroming opnieuw op de kaart gezet. Sinds de flirt van directeur Bart Jan Spruyt met de partij van Wilders leidt de stichting echter een vrijwel slapend bestaan. Dat geldt niet voor de rechtse opinieproductie. Het is al vaker verteld: een groep gelijkgestemde opiniemakers ontmoet elkaar informeel op de opiniepagina’s van dagbladen of als ‘vrienden van Ayaan’. Een blad als Opinio is hierbij van groot belang. Het heeft die functie overgenomen van de vorige werkplek van hoofdredacteur Jaffe Vink, de Trouw-bijlage Letter & Geest. Ook niet onbelangrijk in dit kader is de personele bezetting van de Leidse rechtenfaculteit, die toepasselijker Faculteit der Rechtsen gedoopt kan worden. Zowel Frits Bolkestein en Afshin Ellian als Paul Cliteur en Andreas Kinneging zijn hier werkzaam.

Aan de andere kant van het politieke spectrum ontstond als reactie op de Edmund Burke Stichting de progressieve denktank Waterland. Prominente medewerkers zijn econoom Paul de Beer, Balie-directeur Ellen Walraven en socioloog Dick Pels. Waterland wil de linkse leegte vullen en bepleit een ‘sociaal kapitalisme’. De deelnemers sympathiseren vooral met de pvda en GroenLinks. Voor de sp bestaat onder de sociaal-individualisten minder waardering. ‘We moeten het socialisme redden van links’, stelt Pels. ‘Om serieus genomen te worden moet je je afzetten tegen de sp.’ Tegelijkertijd hekelt hij de verbrokkeling en het gebrek aan gezamenlijk optreden onder progressieve denkers. ‘Ik zou willen dat links wat meer zou bellen’, merkt Pels op.

De ideologische tegenpool van de anti-islamdenkers is verdeeld, dus lastiger aan te wijzen. De gehekelde linkse kerk, als er ooit zoiets was, is niet meer. Op de universiteiten zitten diverse plukjes pvda-denkers, bijvoorbeeld op de politicologieopleidingen van Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Maar die treden zelden gezamenlijk naar buiten. Ondertussen zijn opmerkelijke nieuwe bondgenootschappen ontstaan. Voorheen als rechts beschouwde liberalen als Heldring en Van Doorn stonden de afgelopen jaren ineens zij aan zij met linksere denkers als Geert Mak, Elsbeth Etty en Bas Heijne.

Van onderling overleg of afstemming is echter geen sprake. Links vindt strategische intellectuele samenwerking niet netjes, is verdeeld en neemt voortdurend afstand van ‘ander’ links. Het spel wordt gemaakt op de rechterflank.

Of zien we door al het polariseren het midden over het hoofd? De cda-denkers houden zich op het eerste gezicht op de achtergrond. Partij-ideoloog Ab Klink en (inmiddels) Tweede-Kamerlid Jan Schinkelshoek spraken in een opiniestuk in NRC Handelsblad minzaam over het ‘geschetter en getetter van columnisten’ dat de discussie overheerst. ‘Als de linkse kerk niet meer bestaat, heeft zich een ander, even onverdraagzaam en vooral luidruchtig genootschap van opiniemakers gemeld. Men roept om debat, maar blokkeert het door neerbuigendheid en arrogantie.’ In plaats daarvan pleitten Klink en Schinkelshoek voor visie op de toekomst van Nederland en voor oplossingen.

Dat is precies waar intellectuelen die lid zijn van het cda zich de afgelopen jaren her en der in het land mee bezighielden. Zonder bombarie en al te veel gekke uitstapjes naar ‘vreemde’ onderwerpen. Neem de Tilburgse Universiteit. ‘Mediaman van het Jaar’ was hier afgelopen jaar cda-econoom Lans Bovenberg. Voor de derde keer was hij volgens de universiteit dé opiniemaker, met maandelijks twee opiniestukken in landelijke dagbladen. Tweede op deze ranglijst was Sylvester Eijffinger, eveneens econoom en cda’er, bovendien lid van de Raad van Economisch Adviseurs, die de Tweede Kamer bijstaat. En dan is er nog Wim van de Donk. Als voorzitter van de wrr heeft hij inmiddels een reeks opzienbarende rapporten op zijn naam staan over de islam, religie en nu dus ook de Nederlandse identiteit.

Van afstemming of samenwerking is geen sprake, laat Bovenberg weten. Het enige wat hen bindt is het lidmaatschap en de ideologie van het cda. Het gecombineerde resultaat van al deze individuele inspanningen is er niet minder om. Uitgerekend de oerdegelijke politieke partij blijkt nog uitstekend te kunnen functioneren als denkteam. Zo verloopt het publieke debat uiteindelijk net als de politieke strijd: waar twee honden vechten om één been, gaan de christen-democraten ermee heen.
.................................................. .................................................. .......................

Een les uit Amerika

Terwijl links georiënteerde Nederlandse opiniemakers als Dick Pels, Marcel van Dam en Jos de Beus uitgebreid gaan mitsen en maren als ze in één adem worden genoemd, houden Amerikaanse opiniemakers zich aan een belangrijke ongeschreven regel voor intellectueel teamspel: richt je pijlen altijd op figuren aan de overkant van de rivier, nooit op metgezellen. Het maakt niet uit hoe groot de onzin is die je om je heen hoort.

Dit zal vast met het politieke tweepartijensysteem te maken hebben, maar waarschijnlijk ook met een verlangen van Amerikaanse publieke intellectuelen niet louter gelijk te hebben, maar het ook te krijgen. En ideeën voor beleidswijzigingen en maatschappelijke veranderingen hebben nu eenmaal een grotere kans als de politieke partij aan de macht is die de uitdrager van die ideeën goedgezind is.

Vanaf het moment dat de Republikeinen voor het eerst in veertig jaar een meerderheid behaalden in het Huis van Afgevaardigden, in 1994, tot zo’n beetje de 2500ste gesneuvelde Amerikaanse soldaat in Irak, twaalf jaar later, voerden de Republikeins gezinde commentatoren het hoogste woord in het nationale publieke debat. Maar hoe ver teruggedrongen hun tegenstanders ook waren, zeker na 11 september 2001, kannibalistisch werden deze Republikeinse opiniemakers nooit. Neem de belangrijkste Republikeinse commentatoren van het land, de neoconservatief Charles Krauthammer in The Washington Post en de sociologisch onderlegde conservatief David Brooks in The New York Times. Hun vijandbeeld blijft onveranderd de ‘tax-hiking, government-expanding, latte-drinking, sushi-eating, Volvo-driving, body-piercing, Hollywood-loving’ liberal. Terwijl voortdurend de meest doldwaze Democraten in hun stukjes figureren, schrijven ze nooit een woord over de gênant-ranzige smeercampagne van collega’s tegen de Democratische presidentskandidaat John Kerry, die zijn oorlogsmedailles niet zou hebben verdiend. Ook rechtse collega-opiniemakers als de aan schreeuwen en pillen verslaafde Rush Limbaugh, de Fox-anchorman Bill O’Reilly – de Louis van Gaal van de politieke meningsvorming – of de knotsgekke ex-advocate Ann Coulter komen nooit in hun stukjes voor. De laatste werd miljonair met boeken als How to Talk to a Liberal (If You Must), een titel waarmee ze direct duidelijk maakt wie de vijand is en wie haar publiek. Om een idee te geven van Coulters opinies: ‘De oplossing voor de oorlog tegen het moslimextremisme is simpel. Val hun landen binnen, vermoord hun leiders en bekeer de inwoners tot het christendom.’

De intellectuelen Krauthammer en Brooks tappen duidelijk uit een ander vaatje. Toch laten ze Coulter cum suis met rust, categorisch. Ze strijden immers voor dezelfde zaak. Andersom is het niet anders. Dat werd ons Nederlanders nog eens duidelijk toen Bill Clinton in juli 2004 ons land bezocht. In die dagen brachten de weekbladen Vrij Nederland, HP/DeTijd en, ja ook, De Groene Amsterdammer uiterst kritische besprekingen van de nieuwste film van Michael Moore, Fahrenheit 9/11, de meest bezochte documentaire ooit. In die film geeft Moore op z’n zachtst gezegd een weinig flatteus beeld van de leiders in het Witte Huis. Paul Witteman vroeg Clinton of hij zo’n demagogische film nu wel mooi of verstandig vond.

Clinton keek verrast. Waarom zou deze Nederlandse interviewer van hem een onaardige opmerking over filmmaker Michael Moore willen horen?

Hij had de film niet gezien, beweerde Clinton, wat erg onwaarschijnlijk was. En bovendien, zei hij aarzelend: ‘The guy is on our side’, waarna hij veelbetekenend glimlachte. Intellectuele eerlijkheid? Kom op zeg, Moore zorgt toch voor stemmen voor het goede kamp, zijn kamp. En dat van zijn vrouw. De boodschap was plotseling helemaal duidelijk: de Amerikaanse opiniemaker doet niet aan friendly fire.

Pieter van Os


© Koen Haegens / De Groene Amsterdammer

Sjoweloo
18-10-07, 13:54
Sinds enkele jaren rukt de teamspeler op, opvallend genoeg vooral op de rechterflank.

Je kan rustig stellen dat op tokkieniveau hetzelfde aan de hand is op dit prikbord.

Maarten
20-10-07, 15:48
Geplaatst door Sjoweloo
Pieter van Os
De Groene Amsterdammer [/SIZE] [/B]
Weer niet genoemd wordt de Israellobby, die je toch echt wel de top van georganiseerd beinvloeden moet noemen.
Het gaat ook nog grotendeels om dezelfde mensen. Het is zelfs een hoofdmotief bij rechts.

broodjeaap
20-10-07, 17:12
Geplaatst door Maarten
Weer niet genoemd wordt de Israellobby, die je toch echt wel de top van georganiseerd beinvloeden moet noemen.
Het gaat ook nog grotendeels om dezelfde mensen. Het is zelfs een hoofdmotief bij rechts.

Dus, afgezien van die centrale toevoeging had je dit zelf geschreven kunnen hebben? Boeiend, vinden jullie ook niet, jongens en meisjes? Die Maarten ontpopt zich steeds meer als een soort HJ-Bovenstormleider. Zoals hij de dingen weet voor te stellen, die karakters, die levensecht beschreven worden: het is net of je er zelf bij bent.

Maarten
20-10-07, 17:34
Geplaatst door broodjeaap
Dus, afgezien van die centrale toevoeging had je dit zelf geschreven kunnen hebben? Boeiend, vinden jullie ook niet, jongens en meisjes? Die Maarten ontpopt zich steeds meer als een soort HJ-Bovenstormleider. Zoals hij de dingen weet voor te stellen, die karakters, die levensecht beschreven worden: het is net of je er zelf bij bent.
Bedankt voor je reactie!..
Kunnen we weer door naar mensen, die in staat zijn een reactie te schrijven op het stuk..

broodjeaap
20-10-07, 18:04
Geplaatst door Maarten
Bedankt voor je reactie!..
Kunnen we weer door naar mensen, die in staat zijn een reactie te schrijven op het stuk..

Wanneer je niet bij de gewone mensen hoort, maar verder ook nergens anders bij, ja, dan heb je het moeilijk. Daar heb je jouw probleem. Kan niemand je bij helpen.

super ick
21-10-07, 00:09
Geplaatst door broodjeaap
Dus, afgezien van die centrale toevoeging had je dit zelf geschreven kunnen hebben? Boeiend, vinden jullie ook niet, jongens en meisjes? Die Maarten ontpopt zich steeds meer als een soort HJ-Bovenstormleider. Zoals hij de dingen weet voor te stellen, die karakters, die levensecht beschreven worden: het is net of je er zelf bij bent.

De opwarming van de aarde is ook de schuld van de Israellobby, het knuppelen van zeehondjes, hondepoep, geen richting aan geven als je een rotonde verlaat. Allemaal Israellobby.

Het is overal inpasbaar. Best een relaxte manier van discussieren zeg.

Sjoweloo
21-10-07, 01:59
Geplaatst door Maarten
Weer niet genoemd wordt de Israellobby, die je toch echt wel de top van georganiseerd beinvloeden moet noemen.
Het gaat ook nog grotendeels om dezelfde mensen. Het is zelfs een hoofdmotief bij rechts.
Maar weet je wat het is, Maarten, het monster Israel is geen maatschappelijk issue meer in Nederland. De publieke discussie hierover is allang gesmoord en wordt misschien alleen nog maar gevoerd in de marge. De berichtgeving is daar ook naar.

Pieter van Os in een ander artikel:

De kunst is: verwoorden wat je publiek al denkt. Met mooie woorden, sterke verwijzingen en in aantrekkelijke metaforen. Het mag zelfs een tikje radicaler dan de opvattingen van de afnemers. Althans, dat beweert de Amerikaan Richard Posner na een vrij uitgebreid onderzoek naar de populariteit van publieke intellectuelen in zijn land. Toch is er nog een moeilijkheid. Een opiniemaker wil niet alleen een spreekbuis van de grote meerderheid zijn, hij wil ook moedig worden gevonden. Als iemand die tegen de stroom in zijn opvattingen volhoudt. Kortom, een martelaar, iemand die moedig en modieus is tegelijk. Dat is een lastige opdracht, misschien zelfs een contradictio in terminis. Toch krijgen vele denkers het voor elkaar en vogue te zijn en hun fans de indruk te geven dat ze oproeien tegen machtige krachten. De internationaal opererende, half Nederlandse publieke intellectueel Ian Buruma vatte het eens kernachtig samen toen hij in een Nederlands dagblad een reactie gaf op de merkwaardig harde kritiek die hij kreeg op zijn boek Murder in Amsterdam, over de moord op Theo van Gogh en de maatschappelijke nasleep daarvan. ‘Het is bepaald niet uniek voor Nederland’, schreef hij, ‘de gewoonte van gelijkgestemde politieke of intellectuele kliekjes om zich voor te doen als vervolgde minderheden.’

Buruma noemde de Amerikaanse neoconservatieven als meest markant voorbeeld: een ‘groep intellectuelen’ met ongekend veel invloed op het ‘beleid van hun land’, maar die zich toch gedraagt als ‘een marginale groep die voortdurend gebukt gaat onder het politiek correcte juk van het zogenaamde liberal (lees: linkse – pvo) establishment’. Ze hebben toegang tot het Witte Huis, Congres, Pentagon, het kantoor van Dick Cheney; maar toch blijven ze beweren dat Amerika wordt geregeerd door linkse professoren en activistische Hollywoodsterren.

Ian Buruma: ‘De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel moedigs verkondigt, geeft een warm gevoel van saamhorigheid in een bedreigende wereld. Iets dergelijks speelt ook in Europa, vooral in die kringen die zich nu dapper verzetten tegen de islam in naam van de Verlichting, of westerse waarden.’

Hier kun je inderdaad hetzelfde zeggen over de Israel-lobby. Volgens mij praten we dan ook steeds over dezelfde groep.

III
22-10-07, 00:39
Geplaatst door Sjoweloo
Je kan rustig stellen dat op tokkieniveau hetzelfde aan de hand is op dit prikbord.

Wat is het verschil?

Maarten
22-10-07, 01:43
Geplaatst door Sjoweloo
Maar weet je wat het is, Maarten, het monster Israel is geen maatschappelijk issue meer in Nederland. De publieke discussie hierover is allang gesmoord en wordt misschien alleen nog maar gevoerd in de marge. De berichtgeving is daar ook naar.

....

Hier kun je inderdaad hetzelfde zeggen over de Israel-lobby. Volgens mij praten we dan ook steeds over dezelfde groep.
Het gaat zéker over dezelfde groep!

Maar die Israelische kwestie is absoluut niet vergeten. Er is nog steeds elke week nieuws over, ook al is de info behoorlijk gekleurd. Maar dat zegt dus wat. Er is meer belangstelling voor, dan je zou zeggen door de afwezigheid van discussie.

Maar mensen durven er hun mond niet meer over open te doen, of doen dat enkel als het onderwerp als zodanig ter sprake is, alsof het helemaal los van de rest staat.

Ook bij NOVA zijn ze daar erg goed in. Het wordt echt vermeden, ook al gaat het over zaken die er duidelijk verband mee hebben, zoals het hele terrorismebeleid.

Klassiek voorbeeld zijn ook Anieke Kranenburg en Jannie Groen, die al vele jaren in de Volkskrant schrijven over het radicalisme in Nederland. Die proberen echt heel erg tot in de details te gaan. Intussen is uit allerlei andere bronnen volstrekt duidelijk, dat het gewelddadige westerse (en Nederlandse) Israelbeleid, daar een grote invloed bij heeft. Maar daar vindt je werkelijk geen wóórd over terug bij de dames in de Volkskrant. Gewoon helemaal niks, alsof het er niet is.
En dan vraag ik me toch af of die dames een joodse achtergrond hebben? (Bij Clairy Polak van Nova is dat bijvoorbeeld zo, hoewel die zegt dat dat geen invloed zou hebben.. nou..)
Maar goed, de hoofdredacteur van de Volkskrant steunt het regeringsbeleid, en dus zal er wel niet veel speelruimte zijn. Het NRC doet wel eens iets, maar ook niet zoveel. De rest is erger.

Kortom, wat eigenlijk ook aan het artikel mankeert is de vraag: hoeveel ruimte geven de media eigenlijk voor zaken? Wat houden die eigenlijk tegen aan organisatie van links, als er gewoon geen platform gegeven wordt voor discussie over rechts en israel? Iedereen is als de dood voor de zaak, geloof ik.
Kijk anders naar de PvdA (Koenders) die ook al een totaal corrupt beleid in de zaak heeft, en zich er absoluut niet aan wenst te branden.
Maar goed, je dacht er geloof ik ook al zo over..

super ick
22-10-07, 12:27
Pffffff,

Deze topic is ook al weer naar de knoppen geholpen door mensen met een Israelfobie.

H.P.Pas
22-10-07, 13:02
Geplaatst door super ick
Pffffff,

Deze topic is ook al weer naar de knoppen geholpen door mensen met een Israelfobie.

Tisnie anders.


Ian Buruma: ‘De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel moedigs verkondigt, geeft een warm gevoel van saamhorigheid in een bedreigende wereld.

mark61
22-10-07, 13:14
Geplaatst door H.P.Pas
Ian Buruma: ‘De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel moedigs verkondigt, geeft een warm gevoel van saamhorigheid in een bedreigende wereld.

:hihi: Dat is ook het eerste wat ik dacht toen ik dit las. Maar ik dacht, laat ik niet flauw zijn.

Maarten
22-10-07, 17:06
Geplaatst door H.P.Pas
Ian Buruma: ‘De illusie van persecutie, het idee dat men lid is van een soort verzet, de notie dat men eigenlijk iets heel moedigs verkondigt, geeft een warm gevoel van saamhorigheid in een bedreigende wereld.


Het ridicule daarvan was, dat het ging om de groep die het voor het zeggen had, en de zaken bepaalde.
(ongetwijfeld een irrelevant detail in jouw soort optiek)

Maarten
22-10-07, 17:15
Geplaatst door mark61
:hihi: Dat is ook het eerste wat ik dacht toen ik dit las. Maar ik dacht, laat ik niet flauw zijn.
Terwijl het duidelijk om dezelfde groep gaat, die zeer speciale motieven aan israel ontleent voor de saamhorigheid?
Dat krijg je van jouw soort pre-occupaties.. Daar wordt je zo blind als een mol van.

Jij moet eens een beetje gaan denken over het verband tussen (extreem) rechts, verdediging der beschaving, en israel. (en organisatie)
Schrijf er een leuk stukje over, wie weet komt er dan wat zinnigs uit.
Er ligt voor werkelijk kílo's aan materiaal voor je neus.
Had je al gezien wat al die Islambashers voor israel-standpunt hebben, of woon je pas 2 weken in Nederland?..

H.P.Pas
22-10-07, 18:14
Geplaatst door Maarten
Het ridicule daarvan was, dat het ging om de groep die het voor het zeggen had, en de zaken bepaalde.
(ongetwijfeld een irrelevant detail in jouw soort optiek)

Dat is op dit prikbord niet anders. Ik heb je wel vaker gezegd dat je je bril moet poetsen.

mark61
22-10-07, 18:30
Geplaatst door Maarten
Terwijl

Voordat je weer oeverloos aan het zwammen slaat is een cursus begrijpend lezen nooit weg.

III
23-10-07, 01:58
Jottum, het is weer zover:

Eintracht macht Macht.

Ja, die jezuieten zijn lieverdjes, hoor!

Maarten
23-10-07, 11:48
Geplaatst door H.P.Pas
Dat is op dit prikbord niet anders. Ik heb je wel vaker gezegd dat je je bril moet poetsen.
Op dit forum bestaat geen groep die het voor het zeggen heeft, maar intussen in een slachtofferrol kruipt.
Dit forum kent geen regering of groep, die alle uitvoerende macht heeft, terwijl die zich opstelt als verzetsgroep.
Hier heeft iedereen méters ruimte.
Je antwoord met het citaat van Ian Buruma is volstrekte larie.

Maarten
23-10-07, 11:52
Geplaatst door mark61
Voordat je weer oeverloos aan het zwammen slaat is een cursus begrijpend lezen nooit weg.
Het ging om pietluttige bullshit, die op zich heel goed te begrijpen is, maar waar niet goed van te begrijpen is waarom mensen daarmee aankomen, gezien het artikel. Klein gezeik, meer niet. Kleinzielige mensen, die een beetje willen sputteren over wat ze bezig houdt over elkaar enzo.. Volstrekte onbenulligheid.

H.P.Pas
23-10-07, 16:05
Geplaatst door Maarten
Je antwoord met het citaat van Ian Buruma is volstrekte larie.

:jammer: Dat is het niet maar als je dat niet wilt zien kan ik je verder ook niet helpen.
Als ik dat al zou willen.
Wij hebben duidelijk geheel verschillende prikborden voor het hoofd.

mark61
23-10-07, 16:20
Geplaatst door H.P.Pas
:jammer: Dat is het niet maar als je dat niet wilt zien kan ik je verder ook niet helpen.
Als ik dat al zou willen.
Wij hebben duidelijk geheel verschillende prikboreden voor het hoofd.

~

III
23-10-07, 18:53
Geplaatst door H.P.Pas

Als ik dat al zou willen.

~

fransjan
23-10-07, 19:08
Geplaatst door Sjoweloo
Eendracht maakt macht
→ Het publieke debat collectiviseert
..................
Van onderling overleg of afstemming is echter geen sprake. Links vindt strategische intellectuele samenwerking niet netjes, is verdeeld en neemt voortdurend afstand van �ander� links. Het spel wordt gemaakt op de rechterflank.

.....
Pieter van Os


© Koen Haegens / De Groene Amsterdammer
Als je niet samenwerkt sta je gewoon zwakker. En waarom zou links niet mogen samenwerken? Wij van rechts kunnen dat moeilijk verbieden.

Het is onzin dat als links zich te goed voelt (???) om te samenwerken, dat rechts zich dan daarover schuldig zou moeten voelen.

Wat een onzincolumn.

Hawa
25-10-07, 15:56
Amerika is slecht,zowaar de republikeinen en zowaar de democraten.

Ze willen de bevolking spekken, voor o.a. de verkiezingen in het vooruitzicht, voor betere zorg,betaalbare zorg. Dat is hun motto.
Als je in Nederland woont heb je eigenlijk niets te klagen vergeleken met Amerika.
Iedereen heeft hier nog die zorg, alhoewel, de ziekenhuizen ook uit hun voegen barsten,voor de nazorg.
Amerikaanse militairen krijgen maar een hongerloontje, en als ze gehandicapt raken,is het hek ook van de dam. Als een moeder van een gedode soldaat demonstreert, en voor de poorten van Bush zijn ranch ligt,is hij blijkbaar nooit eens thuis.(klote Bush).
We zijn de Vietnam oorlog nog niet eens vergeten, al die Rocky-s een twee en drie en zelfs de vierde rocky (Silvester Stallone).
Ik zie nog geen Rocky vijf, die na die Irak invasie, de boel in elkaar mept, mensen afschiet, en moeder de vrouw het leven zo zuur maakt,dat de hulp aan hun, er niet eens zal zijn.
Die democraten zijn ook niks, die zijn pro Israel lobby. Vergeet niet even wat die Clinton wel niet deed, met zijn vierde colonne,allemaal Israel lobby, die naar Israel gingen, en koekje uit eigen doos weggaven.
Zelfs de Amerikanen, die naar Israel gaan, zijn zo decadent, dat je er gewoonweg voor schaamt.
Ze komen daar in turbo pakken, met de bijbehorende overleverings pakketten, en ze luisteren nieteens naar de Isralelische soldaten, cq Mossad opleiding koers.
De arrogantie vanuit Brooklyn, die naar Israel vertrekken, om mee te gaan vechten, en jubelen dat ze een kind van Palestijnen af kunnen gaan schieten,met hun arrogante koppen, en nog zeggen, dat het hier goed toeven is, ter vergelijking met Brooklyn, waar jeugdbendes zo nu en dan elkaar lam gaan schieten.
Ja boven op een tank, met al je materialen, heb je makkelijk praten, stoer doenerij dus.
En die hele politieke hysterie, van democraten en republikeinen,is net zoals hier in Nederland,nou nog, niet helemaal, maar toch, gaat wel die kant op.
Als je hier in Nederland geen eigen indentiteit hebt, als je hier gaat wonen,zoals Maxima zegt: Algertijnen hebben ook geen indentiteit?
Nee door die bloederige oorlogsvoering, waarvan Nederlandse bedrijven gewoon zaken mee gingen doen.
Dat mag dus niet zaken doen met Iran?
Snappen jullie de verschillende orders nog wel.
Zaken doen met Israel is een pre. Vooral de holocaust ligt hier nog zwaar op de lever.
Zaken doen met Turkije is een pre, we vergeten gewoonweg die Armeniers..Maar owee als je zegt dat die Turken geen genocide hebben gepleegd, dan vlieg je uit een sociale partij, of een christelijke partij: PVDA en CDA.
SNappen jullie doelstellingen nog wel.
Mar Wilders mag roepen wat hij wil, als hij worst lust.
Nu zijn de Antillianen weer de bok, of de Surinamers, waar de drugs welig over de zeeen zwieren. (Columbia,Venuzela,Eqador?). Brazilie met de seks industrieeen, daar heeft men het blijkbaar niet over.
Handel doen in wapens(Dubai), handel doen.....
Ja geld is belangrijker dan het leven van mensen, kinderen,gewoon mensen zoals jij en ik, en iedereen...
Walgelijk die Amerikanen, en walgelijk zijn die mee loop landen, walgelijk.....

super ick
25-10-07, 17:11
Geplaatst door fransjan
Als je niet samenwerkt sta je gewoon zwakker. En waarom zou links niet mogen samenwerken? Wij van rechts kunnen dat moeilijk verbieden.

Het is onzin dat als links zich te goed voelt (???) om te samenwerken, dat rechts zich dan daarover schuldig zou moeten voelen.

Wat een onzincolumn.

Links / rechts,

Links heeft jaren samen gewerkt en nu nog met 90% van de publieke omroep tot het verzwijgen van bestaande problemen echt niet meer kon zonder jezelf nog serieus te nemen.

Zet een rechtse politicus neer bij Nova, Paul en Witteman, etc en hij wordt gefileerd terwijl de linkse politici er een fijn platform krijgen aangeboden.

Hawa
25-10-07, 17:50
Zet een rechtse politicus neer bij Nova, Paul en Witteman, etc en hij wordt gefileerd terwijl de linkse politici er een fijn platform krijgen aangeboden.

Nouja. Dat is er wel. Maar het gebeurd niet eens. Waarom nodigen ze die Bolkenstein niet even uit. Minister van Buitenlandse zaken, die nog zaken deed met heer dictator Saddam Hoessein.
En maar zeiken over de moslim problematiek in zijn eigen land, terwijl er nog geen Mohammed B, of een Ayaan Hirschi ali in het zicht schenen te zijn. Pim Fortuin leefde ook nog als een smie professor, die zich voor over boog, om boeken te schrijven tegen een links kliek die hij schaamteloze lieden vond tov van die Ras Den Uil.
Hopie Jopie!
De linkse kerk is allang in de aandelen en de beurs perikelen gezonden, ze doen niks meer aan de armlastigen, die linkse kerk, is verbonden met rechts, maar varen een nog een radicalerer rechtse koers, dan wat de VVD lieden, of partij in haar vaandel heeft doen staan.
Maar toch! Men hoort men niet schreeuwen, dat wat ze ooit gedoogd hebben, nu niet meer gedoogd kan worden.
Ze laten hun iegen partij genoten in de steek die van islamitische afkomst zijn, of die er een radicale koers bezigen izake islam!
Maar daar heeft het linkse en rechtse broederhuis nog nooit van gehoord.
Het is een pot nat.
Het gaan om de stemmen die ze binnen halen, en hiervoor is wel enige manipulatie op haar plaats.
Eerst werkte Ayaan bij de Wiardi Beckam stichting, ook een denktank.
Haar bewegingsvrijheid werd enigszins geboycot,dan maar die submission, en daarna naar de VVD.
Nou ja rechts zag haar ook liever verdwijnen(Wiegel, met haar zelf ingenomen koers strekking).
Verdonk ook rechts, niet links maar echt door zee, liet har ook handtekening zetten om haar eigen gezicht te redden(Verdonk koers).
Pronk uitgescheten in die Darfur holocaust: En niemand die er iets tegen doet!
Rechts niet en links niet, allemaal prietpraat van het allerlaagste allure..
Jeugdgevangenissen,aanpakken van de probleemwijken(ineens zijn er allemaal probleenwijken) van linkse origine, samengevat met parcoers van het christelijke democratische front?
Ach.Ik lach niet eens meer,ik ga ziek worden, van al die zotte koppen.
Zelfs die Plassterk, die columnist, en pravour prediker,is ineens vervallen zonder eigen ziele roerselen.(hij hakt ook spaanders in onderwijs venieuwingen)
Neem van mij aan. Ga niet in de politiek!
En de PVDA is allang al niet meer die pascifist, zoals in die dagen van al die kleine splinter partijtjes.
In die tijden kon je nog afwijken, van die koers die de PVDA voerde, en konden we nog op de barricaden staan, maar tegenwoordig stikt men in het geld, of is met zo intellectueel bezig, dat men boeken schrijft om de hele horde nog bijeen te gaan houden. In die zogenaamde politiek die geen politiek meer schijnt te zijn, maar een globalisering is, waar men de kiezers niet voor de bek wilt gaan schijten.
Dat doet heer Wilders wel, die schijt iedereen voor de bek, alleen de burgers van het Nationale elftal streelt hij in den broek.
In den broek koers dan maar.
In den broek maar niet uit de broek, hahahaha...

lucida
25-10-07, 23:31
Geplaatst door Sjoweloo
De Nederlandse publieke intellectueel opereert van oudsher op strikt individuele basis. Sinds enkele jaren rukt de teamspeler op, opvallend genoeg vooral op de rechterflank. De tussenstand in de ideeënstrijd.

Nou dan ben ik nog steeds in de traditionele zin van het woord een Nederlandse publieke intellectueel. Op zijn Duits: ein heimtuckischer intellectueler Einzelgänger

H.P.Pas
26-10-07, 12:46
Geplaatst door lucida
Nou dan ben ik nog steeds in de traditionele zin van het woord een Nederlandse publieke intellectueel. Op zijn Duits: ein heimtuckischer intellectueler Einzelgänger

Schwere Wörter :rolleyes:
Heimtückisch = geniepig

III
26-10-07, 16:31
Hey, dit is geen scheldtopic, maar een taalcursus!
:maf2:

super ick
26-10-07, 16:43
Geplaatst door lucida
Nou dan ben ik nog steeds in de traditionele zin van het woord een Nederlandse publieke intellectueel. Op zijn Duits: ein heimtuckischer intellectueler Einzelgänger

Waar haal jij de constatering vandaan dat je intellectueel bent?

III
26-10-07, 18:37
Geplaatst door super ick
Waar haal jij de constatering vandaan dat je intellectueel bent?

Ze vergeleek zichzelf met jou. Maar dat was je ontgaan.
Geen sterke zet dus van haar. Dan maar een herkansing.
http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f030.gif

lucida
26-10-07, 19:07
Geplaatst door super ick
Waar haal jij de constatering vandaan dat je intellectueel bent?

Sancta simplicitas, voor mij een weet voor jou een vraag!

Hawa
27-10-07, 15:56
Dat is op dit prikbord niet anders. Ik heb je wel vaker gezegd dat je je bril moet poetsen.

Of de wc bril. Poets je eigen ziel bril. Doe de bril tril..Tril die bril dil.
Hang de bril in de bomen. De bril der brillen.
Een Aap draagt geen bril, heeft geen wc bril, draagt zijn hare bil heilig.....

super ick
27-10-07, 17:38
Geplaatst door III
Ze vergeleek zichzelf met jou. Maar dat was je ontgaan.
Geen sterke zet dus van haar. Dan maar een herkansing.
http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f030.gif

Ik kan mij niet herinneren dat ik jou wat gevraagd heb.

III
28-10-07, 18:03
Geplaatst door Hawa
Dat is op dit prikbord niet anders. Ik heb je wel vaker gezegd dat je je bril moet poetsen.

Of de wc bril. Poets je eigen ziel bril. Doe de bril tril..Tril die bril dil.
Hang de bril in de bomen. De bril der brillen.
Een Aap draagt geen bril, heeft geen wc bril, draagt zijn hare bil heilig.....

Sorry, maar wat ben je aan het oefenen?

Sjoweloo
01-11-07, 11:58
Enkele sterke citaten als het gaat om het publieke debat en de rol van de media daarin van journalist Stan van Houcke:


'Waaarom bezitten Nederlandse journalisten, zoals jij, geen kritische houding tegenover de macht? Waarom ben je er niet op uitgetrokken om te zien wat er gebeurde met gewone Palestijnse burgers? Waarom intervieuwde je Israeli's terwijl de NRC al een Israelische correspondent bezat?'

Beste Joris Luyendijk, ik denk dat jij heel goed weet wat het antwoord is op jouw vraag waarom 'we die kritische houding niet in de Nederlandse journalistiek kennen.' Het antwoord ben jij zelf en is deze: omdat je toen je als correspondent in het bezette Oost Jeruzalem zat de feiten niet wilde weten. En waarom wilde je die niet weten? Omdat je het spel meespeelde, omdat je de grenzen van de officiele versie maar al te goed kende, omdat je erbij wilde horen, omdat je financieel afhankelijk van je verslaggeving was, omdat je de consensus niet durfde te doorbreken en natuurlijk omdat je toen een oliebol was, net als al die andere Nederlandse journalisten die zodra het erop aankomt uit zelfbehoud hun mond houden. Wees eerlijk tegenover jezelf en je publiek Joris Luyendijk en schrijf een boek over deze motieven. Dat zou pas echt een kritische houding betekenen.

Lees verder op zijn blog (http://stanvanhoucke.blogspot.com/2007/05/laura-starink.html) . De stukjes onder het kopje Laura Starink, zoals ook de rest van het blog, zijn een lust om te lezen, vooral wat betreft puntige kritiek op de journalisitek.


De woorden van Laura Starink illustreren een schrikbarende onwetendheid. Van een zelfde onwetendheid getuigde NOS-Journaal verslaggever Wouter Kurpershoek in maart 2003 toen hij zich in een reportage verbaasde over het feit dat de Amerikaanse/Britse ‘bevrijders’ in het zuiden van Irak niet door de shi’itische bevolking met gejuich werden ontvangen, maar dat men zelfs ‘negatief’ op hun komst reageerden. Omdat het NOS-Journaal geen eigen correspondent ter plaatse had, was de immer hard werkende, multi-inzetbare Kurpershoek met te weinig achtergrondinformatie afgereisd om het grote wantrouwen van de locale bevolking te kunnen snappen. Waar het hier in wezen om gaat is gekweekte onwetendheid; er is immers sprake van een bewuste keuze om geen correspondenten te stationeren in een van de belangrijkste gebieden op aarde, waar de meest vitale grondstof ter wereld wordt opgepompt.

Maar ook het journalistieke beleid van de NRC liet geen ruimte over voor een gedegen continue diepgravende berichtgeving uit de Arabische regio, waarbij de gebeurtenissen in een brede context werden geplaatst. De krant had jarenlang maar één correspondent voor het hele islamitische gebied, dat zich van Marokko tot India uitstrekt. Die was niet in staat om in de diverse landen zelfstandig onderzoek te verrichten, met als gevolg dat niet alleen de lezers maar ook de adjunct-hoofdredactrice volstrekt verbijsterd zijn zodra de contraterreur toeslaat. Door een gebrek aan kennis en interesse beschikt men over geen enkel aanknopingspunt om de situatie waarin honderden miljoenen anderen leven te kunnen begrijpen. Het is ook opmerkelijk dat de ‘kwaliteitskrant’ al geruime tijd geen enkele correspondent meer in de Arabische wereld heeft. Omdat nagenoeg alle Nederlandse massamedia de slachtoffers in het Midden Oosten grotendeels onzichtbaar hebben gemaakt, blijven hun motieven ‘totaal onbegrijpelijk’ en is hun handelwijze moeilijk ‘te doorgronden.’ Men komt niet verder dan een kwalificatie als ‘fanatisme’ tegen de ‘Amerikanen‘ die ‘haar dictator hebben verdreven.’ Overigens verzwijgt Laura Starink daarbij dat secretaris-generaal Kofi Annan in september 2004 de Amerikaanse inval ‘illegaal’ heeft genoemd, in strijd met het VN-Handvest en het internationaal recht, waarmee nog eens wordt benadrukt hoe hier goed en kwaad door elkaar heen lopen.

Desondanks zijn in haar visie niet de Amerikanen fanatiek, bezeten van een idee, maar juist degenen die zich tegen de illegale bezetting verzetten. In dit simplistische, manicheïsche wereldbeeld wordt een islamitische Nederlander die een andere Nederlander vermoordde, omschreven als een ‘Marokkaan,’ die als het ware zomaar pardoes ‘Theo van Gogh met messen heeft doorboord.’ Zijn Marokkaanse achtergrond is evenwel niet de reden van de moord, net zomin als Volkert van der G.’s Nederlandse achtergrond de reden van de moord op Fortuyn was. En ook zijn islamitische achtergrond is niet de drijfveer, net zo min als het ontbreken van een religieuze overtuiging Volkert van der G. motiveerde. Mohammed B. gebruikte de godsdienst als kapstok, net zoals Volkert van der G. een ideologie als kapstok gebruikte en net als op zijn beurt de Amerikaanse president het christendom misbruikt voor zijn ‘kruistocht tegen het terrorisme.’ Het extremisme wordt niet gevoed door een of andere religieuze of ideologische identiteit, maar juist door het ontbreken van een identiteit, niet door macht maar juist door een gevoel van machteloosheid.

Het is een probleem waarmee alle culturen altijd worden geconfronteerd. Uit de Europese geschiedenis weten we dat er soms een collectieve identiteitscrisis kan ontstaan, meestal als gevolg van een uitzichtloze sociaal-economische situatie, het verlies van een oorlog of een andere traumatische ontwikkeling. Desondanks gebruikt de chef van NRC’s Maandblad de woorden Marokkaan en messen die in de context waarin ze gebruikt worden geen objectieve feiten zijn, maar stigmatiserende beelden. Deze beelden verhelderen niets, men hoeft niet over ze na te denken, ze dwingen niet tot inleving en prikkelen niet de verbeeldingskracht. Ze mobiliseren slechts de primaire gevoelens: angst en daarmee haat en op die manier vervuilt de allesoverheersende beeldcultuur de cultuur van het woord. Ik ga er vanuit dat Laura Starink dit alles niet beoogt, maar het werkt wel zo in een eendimensionale massacultuur, waarin ‘de macht van de afbeelding alleen maar [is] toegenomen’ en er sprake is van ‘beeldterreur,’ zoals onlangs de schrijver Henk van Woerden in dezelfde NRC schreef.

Hawa
03-11-07, 14:13
Journalisten zijn niet meer welkomin oorlogsgebieden. Artsen zonder grensen ook al niet meer. Je bent niet meer welkom, omdat de haat enorm groot is. Zelfs de journalist Robert Fisk werd bijna vermoord in Afghanistan, waar hij nog een pre scheen te zijn, in verband met Bin Laden.
Als je zijn boek leest de grote beschavings oorlog, dan lees je alles en nog wat.
De voor en tegens.
Robert Fisk was een welkom journalist, omdat hij niet corruptie schreef, maar die landen onder de loep nam,vooral Amerika, waar Robert Fisk ook werd uitgekotst door de loodse lobby, en vooral die media die op de hand waren van de Amerikaanse politieke voorkeur aan het nieuws.
Zo is ook het Nederlandse klimaat aan journalistiek aangepast aan die lobby, aan die politieke hupy, aan vooral poltieke voor keur in het neiuws.
Twee minuten nieuws kan je niet invullen,volgens Joris Lyuiendijk, en daar mee heeft hij ook gelijk.
Wat hij heeft gezien, berijkte Nederland niet.
Nieuwsvergaring werd alom gescreend door de belangen politiek van al die landen die andere landen onderdrukken.
Het meeste nieuws krijg je wel van internet, van mensen die er hebben gewoond, die nog en achterban hebben, maar dat staat niet in het nieuws.
Het journaal laat de meute wel weten wat ze willen horen en niet willen horen.
Het is een verkapt nieuws aan feiten en vooral aan meningen.
De radio scoort beter in het nieuws;achtergrond informatie,boeken die geschreven worden en geanylaseerd,intervieuws aan betrokkenen,maar de t.v. zet geen zood aan de dijk aan het ware klar verhaal.
De problemen nu in Pakistan, is ook weer die Amerikaanse politieke hype om die zogenaamde corrupte land te gaan redden.
Waarom?
Komt die corrupte klote wijf er weer binnen de grensen, die Buttho!
Een vrouw. Haar vader afgemaakt door regiem van Mushaharaf. (corrupte leider die zich zelf in zadel heeft geholpen).
De verkiezingen staan voor de deur.
Die aanslag op Butthoo,honderd dertien doden en zijzelf weer niet.?
Welke jouranlist legt nu eens klip en klaar uit hoe dat nu kan?
Op het CNN nieuws heb ik het een beetje gevolgt. Eerst waren er tien doden, toen twintig, en dertig, en noem mar op.
Het Nederlandse nieuws was hetzelfde nieuws, bleef steken op 33 doden, terwijl het er honderd drie en dertig waren, en Butthoo ongeschonden...
Potverdikkeme, Pakistan, voormalig India, verkwanseld aan de moslims,is vrede lievende staat, maar de westerse regeringen maken er potverdikkeme een terrorisme staat van...
De staat van beleg wordt er nu ingevoerd....Ja snappen jullie die nieuws feiten nog wel.
Ik heb mijn achterban, ik heb mijn eigen intuitie,het is grote bende!!!
En de mensen worden de dupe van....
de dupe van....
Laat met rust...
laat mij.
Godverdomme!!!!