PDA

Bekijk Volledige Versie : Democratie: een Kwaadaardige StaatsvormAmchaque
13-12-07, 10:41
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5017&titel=Democratie%3A_een_Kwaadaardige_Staatsvorm

Democratie: een Kwaadaardige Staatsvorm


R. Hartman 12 december 2007

Veel mensen vinden desgevraagd een democratie de beste, of zo u wilt, minst slechte staatsvorm. Niets is echter minder waar: democratie is pure slechtheid, een kwaadaardig gezwel dat nauwelijks is te bestrijden. Democratie maakt het namelijk mogelijk dat 51% van een bepaalde groep de overige 49% tot haar slaaf kan maken.

Alsof dit niet al erg genoeg is gaat de Nederlandse 'democratie' nog een stapje verder. Niet alleen bestaat de groep waar die 51/49 verhouding heerst niet uit het volk maar uit slechts een handjevol zelfbenoemde betweters die aan de macht zijn gekomen door beloften te doen die vervolgens niet nagekomen werden; deze kliek machthebbers regeert ook nog eens 'bij algemeen akkoord', het regeringsakkoord. Samen met haar anti-democratische activisten-clubjes als de vakbonden, de milieubeweging, zogenaamde NGOs en andere beroepsparasieten vormt zij een criminele organisatie die miljoenen Nederlanders, een groep veel groter dan 49% van de bevolking, onderdrukt.

Recent zei Maria van der Hoeven (wie?) in de krant dat kernenergie weer een optie moet worden "maar bij een volgend kabinet. Tijdens dit kabinet kan het niet, want in het regeerakkoord is afgesproken dat kernenergie onbespreekbaar blijft, en afspraak is afspraak". Tja... Zo heilig is het regeerakkoord dus, dat ook bij een aanval van onverwachte ratio er niet aan getornd kan worden. Maria's uitlating kan dus zonder meer in het vakje "electorale proefballonnetjes" worden opgeborgen.

In 1967 schreef Ayn Rand al wat "Regeren bij Algemeen Akkoord" werkelijk is: het nieuwe fascisme. Bij deze regeringsvorm is er geen richting meer; het schip van staat is volledig stuurloos. Er zijn geen politieke principes, theorieën of filosofie. Er heerst slechts de waan van de dag, zonder enige toekomstvisie. De ratio is geheel uitgeschakeld, ondergeschikt gemaakt aan het politiek gewin van de machthebbers.

Bij algemeen akkoord strekt de concensus zich uit over 'aanvaardbare politieke opvattingen'. Aanvaardbaar voor wie, denk je dan. Voor de te vormen coalitie, anders valt de boel meteen weer uit elkaar. Had men politieke principes, morele waarden of toekomstvisie, dan zou een coalitie al nauwelijks te vormen zijn omdat die geheel is gebaseerd op compromissen, ordinair handjeklap waarbij ideeën worden omarmd die niets met visie te maken hebben, maar geen rechtsreekse bedreiging vormen voor een groot deel van de bevolking en niet strijdig zijn met hun belangen.

Dit laatste is men inmiddels overigens vergeten, want het grootste bezwaar van deze redenering, hoe staat het met de belangen van de kleinere delen van de bevolking, geldt inmiddels ook het grootste deel van de bevolking. In feite is de ideologie omgekeerd; het grootste deel van de bevolking wordt inmiddels juist verkwanseld en tot slaaf gemaakt ten behoeve van die kleinere delen van de bevolking. Maar alleen als die kleinere delen 'zielig' zijn, dat spreekt vanzelf.

Het enige waarmee de Nederlandse regering zich nog voltijds bezighoudt is haar machtswellust. Haar onstuitbare verlangen naar totalitaire overheidsmacht. De keynesiaanse theorie schrijft het omvormen van het bedrijfsleven tot schoothondje van de staat voor als één van de daartoe geëigende methodieken. Hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, je zou denken dat staat en bedrijfsleven elkaars natuurlijke vijanden zijn, is dit aardig gelukt, gezien de corporatistische houding van onze huidige, vooral grotere, bedrijven.

Andere methoden zijn steeds verdergaande onderdrukking en betutteling van de burger, o.a. middels het steeds verder onder valse voorwendselen uitpersen van die burger om de veelal linkse hobbies te bekostigen. Deze afpersing, eufemistisch aangeduid met de term 'belasting', neemt eigendom, en daarmee onvervreemdbare rechten, weg bij de bevolking. In ruil daarvoor wordt niet de rijkdom, maar de armoede herverdeeld.

In verreweg de meeste gevallen is de reden voor 'armoede' namelijk het onvermogen van de 'arme' om verantwoordelijk en moreel juist met zijn bezittingen om te gaan. Dan kun je de 'rijke' wel armer maken door hem te bestelen, maar de arme wordt niet rijker van het herverdeelde geld, omdat het meteen verbrast wordt. Begrijp me goed, ik heb er geen problemen mee dat mensen geld uitgeven aan zaken die ik onverantwoord vind, zoals gokken of comazuipen in de kroeg, zolang dat geld niet eerst van mij gestolen is teneinde dat gedrag mogelijk te maken, en ik er verder ook geen last van heb.

Een genivelleerde maatschappij waarbij de staat overal de hand in heeft en alles controleert is typisch een socialistische staat. Maar mag Nederland socialistisch genoemd worden? Strikt genomen niet. Socialisme kenmerkt zich namelijk doordat er helemaal geen privé-eigendom bestaat, en alle eigendom in handen van de staat is. Dat is in Nederland (nog) niet het geval. Wat dan wel?

Nederland is typisch een land waarin wel privé-eigendom bestaat, maar waar de eigenaar geen enkele zeggenschap heeft over zijn eigendom. Het eigenaarschap levert wel plichten op, maar geen rechten. De staat heeft alle rechten die een eigenaar nog heeft aan regeltjes en beperkingen gebonden, daarmee de natuurlijke aan eigendom verbonden rechten tot privileges omvormend. En er is een wezenlijk verschil tussen rechten en privileges. In principe valt elk geschil aangaande rechten middels één criterium op te lossen: eigendom. Een eigenaar ontleent rechten aan zijn eigendom; op basis daarvan kan hij anderen privileges schenken - of niet.

Hoe noemen we een staatsvorm, waar de regering niet het eigendom claimt (de productiemiddelen nationaliseert) maar wel de totale zeggenschap erover (en dus over de economie) opeist? Juist: fascisme. Democratie, zeker de Nederlandse vorm, is dus synoniem voor fascisme. Vrijwel iedereen verwerpt fascisme, of beweert dat althans (b.v. de 'anti-fascisten'). Maar tegelijkertijd omarmt vrijwel iedereen de parlementaire democratie, een fenomeen dat minstens zo verwerpelijk is, of misschien wel nog erger, omdat het zich vermomt met niet-bestaande redelijkheid en medezeggenschap. Openlijk fascisme heeft deze pretentie tenminste niet.

Tegenstanders van deze observatie laten ondermeer de volgende standaard-tegengeluiden horen:

* Fascisme vereist een één-partij-regering. Wat is dan de praktijksituatie van "Regeren bij Algemeen Akkoord"? Zo is nu al waar te nemen dat de huidige coalitie tot elk compromis bereid is om maar aan de macht te kunnen blijven en nieuwe verkiezingen te voorkomen. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het regeerakkoord en het pluche.
* Het doel van fascisme is verovering van de wereld. Wat is dan het doel van de (criminele) VN? Wat te denken van de EU, de NAU en de New World Order?
* Fascisme predikt racisme. Niet per sé. Hitler wel, Mussolini niet. Maar de huidige regering is wel racistisch. Onder het mom van anti-racisme streeft de huidige regering naar genocide op het blanke ras. Net zoals de nieuwe fascisten zich anti-fascisten noemen.
* Het fascisme is gekant tegen de verzorgingsstaat. O ja? Veel van onze socialistische 'verworvenheden' hebben we nog rechtstreeks aan Hitler, of daarvoor, Bismarck, te danken. De Nazi Partij, de SDAP, had niet voor niets de S van Socialisme in haar naam.


Naschrift: Dit artikel heeft geput uit bronnen als Ayn Rand's essay "The new fascism - Rule by consensus" (1967) en hoofdstuk 2 van het boek "Good to be King", van Michael Badnarik, de "Stepfather of the American Constitution". Dit uiterst belangrijke hoofdstuk, Rights vs. Privileges, is in zijn geheel te lezen (Engels) op DutchConcerns.


Dit artikel verscheen eerder op Vrijspreker, en één van de reacties informeerde wat dan wel een goede staatsvorm zou zijn. Mijn antwoord:

Libertarisme. Samenwerking in vrijheid, op basis van vrijwilligheid. Geen staat, of desnoods een nachtwakerstaat, met een zeer beperkt, scherp afgebakend mandaat.

Geen dwang, anders dan voortkomend uit vrijwillig aangegane contracten. Als je je bijvoorbeeld verbindt een dienst aan te bieden of af te nemen onstaan daardoor verplichtingen die je moet nakomen. Dat is een vorm van dwang, maar een die uitsluitend voortkomt uit het vrijwillig aangegane contract.

Als je het Engels beheerst, lees dan vooral ook het stuk van Michael Badnarik, en sta verbaasd over hoe onconstitutioneel de staat bezig is. Uiteraard gaat dat over de US (en USA, daar is een subtiel, juridisch verschil tussen), maar het is verregaand van toepassing op Nederland.

knuppeltje
13-12-07, 10:50
Geplaatst door Amchaque
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5017&titel=Democratie%3A_een_Kwaadaardige_Staatsvorm

Democratie: een Kwaadaardige Staatsvorm


R. Hartman 12 december 2007

Veel mensen vinden desgevraagd een democratie de beste, of zo u wilt, minst slechte staatsvorm. Niets is echter minder waar: democratie is pure slechtheid, een kwaadaardig gezwel dat nauwelijks is te bestrijden. Democratie maakt het namelijk mogelijk dat 51% van een bepaalde groep de overige 49% tot haar slaaf kan maken.

Alsof dit niet al erg genoeg is gaat de Nederlandse 'democratie' nog een stapje verder. Niet alleen bestaat de groep waar die 51/49 verhouding heerst niet uit het volk maar uit slechts een handjevol zelfbenoemde betweters die aan de macht zijn gekomen door beloften te doen die vervolgens niet nagekomen werden; deze kliek machthebbers regeert ook nog eens 'bij algemeen akkoord', het regeringsakkoord. Samen met haar anti-democratische activisten-clubjes als de vakbonden, de milieubeweging, zogenaamde NGOs en andere beroepsparasieten vormt zij een criminele organisatie die miljoenen Nederlanders, een groep veel groter dan 49% van de bevolking, onderdrukt.

Recent zei Maria van der Hoeven (wie?) in de krant dat kernenergie weer een optie moet worden "maar bij een volgend kabinet. Tijdens dit kabinet kan het niet, want in het regeerakkoord is afgesproken dat kernenergie onbespreekbaar blijft, en afspraak is afspraak". Tja... Zo heilig is het regeerakkoord dus, dat ook bij een aanval van onverwachte ratio er niet aan getornd kan worden. Maria's uitlating kan dus zonder meer in het vakje "electorale proefballonnetjes" worden opgeborgen.

In 1967 schreef Ayn Rand al wat "Regeren bij Algemeen Akkoord" werkelijk is: het nieuwe fascisme. Bij deze regeringsvorm is er geen richting meer; het schip van staat is volledig stuurloos. Er zijn geen politieke principes, theorieën of filosofie. Er heerst slechts de waan van de dag, zonder enige toekomstvisie. De ratio is geheel uitgeschakeld, ondergeschikt gemaakt aan het politiek gewin van de machthebbers.

Bij algemeen akkoord strekt de concensus zich uit over 'aanvaardbare politieke opvattingen'. Aanvaardbaar voor wie, denk je dan. Voor de te vormen coalitie, anders valt de boel meteen weer uit elkaar. Had men politieke principes, morele waarden of toekomstvisie, dan zou een coalitie al nauwelijks te vormen zijn omdat die geheel is gebaseerd op compromissen, ordinair handjeklap waarbij ideeën worden omarmd die niets met visie te maken hebben, maar geen rechtsreekse bedreiging vormen voor een groot deel van de bevolking en niet strijdig zijn met hun belangen.

Dit laatste is men inmiddels overigens vergeten, want het grootste bezwaar van deze redenering, hoe staat het met de belangen van de kleinere delen van de bevolking, geldt inmiddels ook het grootste deel van de bevolking. In feite is de ideologie omgekeerd; het grootste deel van de bevolking wordt inmiddels juist verkwanseld en tot slaaf gemaakt ten behoeve van die kleinere delen van de bevolking. Maar alleen als die kleinere delen 'zielig' zijn, dat spreekt vanzelf.

Het enige waarmee de Nederlandse regering zich nog voltijds bezighoudt is haar machtswellust. Haar onstuitbare verlangen naar totalitaire overheidsmacht. De keynesiaanse theorie schrijft het omvormen van het bedrijfsleven tot schoothondje van de staat voor als één van de daartoe geëigende methodieken. Hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, je zou denken dat staat en bedrijfsleven elkaars natuurlijke vijanden zijn, is dit aardig gelukt, gezien de corporatistische houding van onze huidige, vooral grotere, bedrijven.

Andere methoden zijn steeds verdergaande onderdrukking en betutteling van de burger, o.a. middels het steeds verder onder valse voorwendselen uitpersen van die burger om de veelal linkse hobbies te bekostigen. Deze afpersing, eufemistisch aangeduid met de term 'belasting', neemt eigendom, en daarmee onvervreemdbare rechten, weg bij de bevolking. In ruil daarvoor wordt niet de rijkdom, maar de armoede herverdeeld.

In verreweg de meeste gevallen is de reden voor 'armoede' namelijk het onvermogen van de 'arme' om verantwoordelijk en moreel juist met zijn bezittingen om te gaan. Dan kun je de 'rijke' wel armer maken door hem te bestelen, maar de arme wordt niet rijker van het herverdeelde geld, omdat het meteen verbrast wordt. Begrijp me goed, ik heb er geen problemen mee dat mensen geld uitgeven aan zaken die ik onverantwoord vind, zoals gokken of comazuipen in de kroeg, zolang dat geld niet eerst van mij gestolen is teneinde dat gedrag mogelijk te maken, en ik er verder ook geen last van heb.

Een genivelleerde maatschappij waarbij de staat overal de hand in heeft en alles controleert is typisch een socialistische staat. Maar mag Nederland socialistisch genoemd worden? Strikt genomen niet. Socialisme kenmerkt zich namelijk doordat er helemaal geen privé-eigendom bestaat, en alle eigendom in handen van de staat is. Dat is in Nederland (nog) niet het geval. Wat dan wel?

Nederland is typisch een land waarin wel privé-eigendom bestaat, maar waar de eigenaar geen enkele zeggenschap heeft over zijn eigendom. Het eigenaarschap levert wel plichten op, maar geen rechten. De staat heeft alle rechten die een eigenaar nog heeft aan regeltjes en beperkingen gebonden, daarmee de natuurlijke aan eigendom verbonden rechten tot privileges omvormend. En er is een wezenlijk verschil tussen rechten en privileges. In principe valt elk geschil aangaande rechten middels één criterium op te lossen: eigendom. Een eigenaar ontleent rechten aan zijn eigendom; op basis daarvan kan hij anderen privileges schenken - of niet.

Hoe noemen we een staatsvorm, waar de regering niet het eigendom claimt (de productiemiddelen nationaliseert) maar wel de totale zeggenschap erover (en dus over de economie) opeist? Juist: fascisme. Democratie, zeker de Nederlandse vorm, is dus synoniem voor fascisme. Vrijwel iedereen verwerpt fascisme, of beweert dat althans (b.v. de 'anti-fascisten'). Maar tegelijkertijd omarmt vrijwel iedereen de parlementaire democratie, een fenomeen dat minstens zo verwerpelijk is, of misschien wel nog erger, omdat het zich vermomt met niet-bestaande redelijkheid en medezeggenschap. Openlijk fascisme heeft deze pretentie tenminste niet.

Tegenstanders van deze observatie laten ondermeer de volgende standaard-tegengeluiden horen:

* Fascisme vereist een één-partij-regering. Wat is dan de praktijksituatie van "Regeren bij Algemeen Akkoord"? Zo is nu al waar te nemen dat de huidige coalitie tot elk compromis bereid is om maar aan de macht te kunnen blijven en nieuwe verkiezingen te voorkomen. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het regeerakkoord en het pluche.
* Het doel van fascisme is verovering van de wereld. Wat is dan het doel van de (criminele) VN? Wat te denken van de EU, de NAU en de New World Order?
* Fascisme predikt racisme. Niet per sé. Hitler wel, Mussolini niet. Maar de huidige regering is wel racistisch. Onder het mom van anti-racisme streeft de huidige regering naar genocide op het blanke ras. Net zoals de nieuwe fascisten zich anti-fascisten noemen.
* Het fascisme is gekant tegen de verzorgingsstaat. O ja? Veel van onze socialistische 'verworvenheden' hebben we nog rechtstreeks aan Hitler, of daarvoor, Bismarck, te danken. De Nazi Partij, de SDAP, had niet voor niets de S van Socialisme in haar naam.


Naschrift: Dit artikel heeft geput uit bronnen als Ayn Rand's essay "The new fascism - Rule by consensus" (1967) en hoofdstuk 2 van het boek "Good to be King", van Michael Badnarik, de "Stepfather of the American Constitution". Dit uiterst belangrijke hoofdstuk, Rights vs. Privileges, is in zijn geheel te lezen (Engels) op DutchConcerns.


Dit artikel verscheen eerder op Vrijspreker, en één van de reacties informeerde wat dan wel een goede staatsvorm zou zijn. Mijn antwoord:

Libertarisme. Samenwerking in vrijheid, op basis van vrijwilligheid. Geen staat, of desnoods een nachtwakerstaat, met een zeer beperkt, scherp afgebakend mandaat.

Geen dwang, anders dan voortkomend uit vrijwillig aangegane contracten. Als je je bijvoorbeeld verbindt een dienst aan te bieden of af te nemen onstaan daardoor verplichtingen die je moet nakomen. Dat is een vorm van dwang, maar een die uitsluitend voortkomt uit het vrijwillig aangegane contract.

Als je het Engels beheerst, lees dan vooral ook het stuk van Michael Badnarik, en sta verbaasd over hoe onconstitutioneel de staat bezig is. Uiteraard gaat dat over de US (en USA, daar is een subtiel, juridisch verschil tussen), maar het is verregaand van toepassing op Nederland.


Uit welke inrichting is die ontsnapt?

mark61
13-12-07, 10:52
Geplaatst door Amchaque
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5017&titel=Democratie%3A_een_Kwaadaardige_Staatsvorm

Democratie: een Kwaadaardige Staatsvorm


R. Hartman

Wies hier nou de fascist :cheefbek: :argwaan:

om ff de kampen duidelijk te houden: hvv is anti-moslim-maroc. tis dat je het weet.

Amchaque
13-12-07, 11:02
Geplaatst door mark61
Wies hier nou de fascist :cheefbek: :argwaan:

om ff de kampen duidelijk te houden: hvv is anti-moslim-maroc. tis dat je het weet.

Dat weet ik. Het gaat erom de hypocrisie aan te tonen van hvv.

Amchaque
13-12-07, 11:04
Vergelijk ook mijn opmerking in andere thread:

http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=&threadid=235086&pagenumber=4

Shemharosh
13-12-07, 12:55
niks is perfect maar democratie is wel heel gezellig en nooit saai!!!....het is zelfs zo dat politiek niks anders is dan democratie,iets anders dan democratie is oorlog en bloed!!!...mensen praten wat en overlegen wat,worden boos op elkaar,lachen met elkaar en dan wordt wat besloten en weer terug genomen,loopt de enne weg,gaat de andere achter hem aan,een andere roept hem iets na en die enne slaapt zich suf kan hem niks schelen en zo gaan die dingen....beter dan mensen martelen of ze in auto's opblazen...lijkt me.....het leukste aan democratie is dat het niemand kan schelen wat iemand zegt en denkt terwijl in een dictatuur woorden en gedachten mensen om zeep kunnen helpen.

Witte78
13-12-07, 18:58
Geplaatst door Amchaque
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5017&titel=Democratie%3A_een_Kwaadaardige_Staatsvorm

Democratie: een Kwaadaardige Staatsvorm


R. Hartman 12 december 2007

Veel mensen vinden desgevraagd een democratie de beste, of zo u wilt, minst slechte staatsvorm. Niets is echter minder waar: democratie is pure slechtheid, een kwaadaardig gezwel dat nauwelijks is te bestrijden. Democratie maakt het namelijk mogelijk dat 51% van een bepaalde groep de overige 49% tot haar slaaf kan maken.Heb het tot hier gelezen, met de opmerking: Is het dan beter dat 1% het uitmaakt voor de rest van de 99%? Of wat wil hij nou? Wat een idioot.

Max Stirner
13-12-07, 21:31
Staan wel boeiende zaken in, vinnik.

Het is in principe onaanvaardbaar dat je als individu, zelfs in NL, gedwongen wordt om allerlei zaken te accepteren, alleen omdat 50% + 1 van je medelandgenoten daarvoor heeft gekozen.

Op die manier eigent de Staat zich allerlei rechten toe, die ze goed beschouwd helemaal niet heeft; het 'recht' om mensen 40-50% van hun verdiende geld af te nemen, het 'recht' om mensen te verbieden drugs te gebruiken .... etcetc.

Max Stirner
13-12-07, 21:46
Geplaatst door Witte78
Heb het tot hier gelezen, met de opmerking: Is het dan beter dat 1% het uitmaakt voor de rest van de 99%? Of wat wil hij nou?


Libertarisme. Samenwerking in vrijheid, op basis van vrijwilligheid. Geen staat, of desnoods een nachtwakerstaat, met een zeer beperkt, scherp afgebakend mandaat.

Geen dwang, anders dan voortkomend uit vrijwillig aangegane contracten. Als je je bijvoorbeeld verbindt een dienst aan te bieden of af te nemen onstaan daardoor verplichtingen die je moet nakomen. Dat is een vorm van dwang, maar een die uitsluitend voortkomt uit het vrijwillig aangegane contract.

Witte78
13-12-07, 22:24
Geplaatst door Max Stirner
Staan wel boeiende zaken in, vinnik.

Het is in principe onaanvaardbaar dat je als individu, zelfs in NL, gedwongen wordt om allerlei zaken te accepteren, alleen omdat 50% + 1 van je medelandgenoten daarvoor heeft gekozen.

Op die manier eigent de Staat zich allerlei rechten toe, die ze goed beschouwd helemaal niet heeft; het 'recht' om mensen 40-50% van hun verdiende geld af te nemen, het 'recht' om mensen te verbieden drugs te gebruiken .... etcetc.

Ik geloof niet in die sprookjes. Mensen zijn simpelweg te primitief. Zo gouw het gezag wegvalt, komen de barbaarse instincten naar boven, en wordt het een zootje. Wellicht dat ziets over een aantal eeuwen mogelijk wordt, maar nu zeker niet.

AmirAlMominien
13-12-07, 22:32
Geplaatst door Witte78
Ik geloof niet in die sprookjes. Mensen zijn simpelweg te primitief. Zo gouw het gezag wegvalt, komen de barbaarse instincten naar boven, en wordt het een zootje. Wellicht dat ziets over een aantal eeuwen mogelijk wordt, maar nu zeker niet.
Geloof jij in de vooruitgang van de moraal? Ik kan me herinneren dat het in Plato's tijd niet veel minder was als nu. Hooguit de grotere cocon van welvaart die alles overeind houdt.

Max Stirner
13-12-07, 23:16
Geplaatst door Witte78
Ik geloof niet in die sprookjes. Mensen zijn simpelweg te primitief. Zo gouw het gezag wegvalt, komen de barbaarse instincten naar boven, en wordt het een zootje. Wellicht dat ziets over een aantal eeuwen mogelijk wordt, maar nu zeker niet.Toch heeft de schrijver een punt als hij beweert dat democratie in feite niets anders is dan een dictatuur van de meerderheid over de minderheid.

Het probleem is dus dat die meerderheid niet erg snugger en tegelijkertijd behoorlijk bemoeizuchtig is.

Met als resultaat dat één of andere wereldvreemde nitwit met een brilletje en zijn homeboyz nu voor een belangrijk deel bepalen wat ik moet doen en laten.

naam
13-12-07, 23:42
Geplaatst door Max Stirner
Toch heeft de schrijver een punt als hij beweert dat democratie in feite niets anders is dan een dictatuur van de meerderheid over de minderheid.

Het probleem is dat die meerderheid niet erg snugger en tegelijkertijd behoorlijk bemoeizuchtig is.

Waarom is de meerderheid niet erg snugger en de minderheid wel.
Wie bepaalt wie wel en niet snugger is.

Democratie is dynamisch en belangrijk is dat de macht over de tijd veranderd. Het volk kan een regering ook naar huis sturen door op andere partijen te stemmen. Bovendien, we polderen ons een ongeluk hier in Nederland. Er worden coalities gemaakt en compromissen gesloten. Geen enkele partij heeft in Nederland de volle meerderheid.

Het gevaar van de arrogantie van het "ik weet het beter omdat ik dat gewoon weet", vind ik gevaarlijker dan een meerderheid die ergens voor kiest. Ook de meerderheid zo maar niet snugger vinden is een onderschatting van de mens en een zelfoverschatting van jewelste.

Die vent met dat brilletje heeft kennelijk meer ambitie, meer motivatie, meer gedrevenheid en meer scherpte om te kunnen besturen dan jij, want hij bestuurt het land en jij zit hier te prikken zonder enige invloed op Nederland.

Max Stirner
14-12-07, 00:10
Geplaatst door naam
Waarom is de meerderheid niet erg snugger en de minderheid wel.
Wie bepaalt wie wel en niet snugger is.

Democratie is dynamisch en belangrijk is dat de macht over de tijd veranderd. Het volk kan een regering ook naar huis sturen door op andere partijen te stemmen. Bovendien, we polderen ons een ongeluk hier in Nederland. Er worden coalities gemaakt en compromissen gesloten. Geen enkele partij heeft in Nederland de volle meerderheid.

Het gevaar van de arrogantie van het "ik weet het beter omdat ik dat gewoon weet", vind ik gevaarlijker dan een meerderheid die ergens voor kiest. Ook de meerderheid zo maar niet snugger vinden is een onderschatting van de mens en een zelfoverschatting van jewelste.

Die vent met dat brilletje heeft kennelijk meer ambitie, meer motivatie, meer gedrevenheid en meer scherpte om te kunnen besturen dan jij, want hij bestuurt het land en jij zit hier te prikken zonder enige invloed op Nederland.


Je mist het principiële punt:

Namelijk dat die 'meerderheid' (vertegenwoordigd door de overheid) zich bemoeit met allerlei zaken die haar niet aangaan, maar die ieder individu voor zichzelf moet mogen beslissen.

naam
14-12-07, 08:15
Geplaatst door Max Stirner
Je mist het principiële punt:

Namelijk dat die 'meerderheid' (vertegenwoordigd door de overheid) zich bemoeit met allerlei zaken die haar niet aangaan, maar die ieder individu voor zichzelf moet mogen beslissen.

Met welke zaken bemoeit de overheid zich die haar niet aangaan?

Max Stirner
14-12-07, 13:22
Geplaatst door naam
Met welke zaken bemoeit de overheid zich die haar niet aangaan?


Of ik heroïne mag gebruiken, of ik mijn winkel op zondag mag openen, of ik zonder identiteitsbewijs op straat mag lopen .... enz

ravachol
14-12-07, 13:26
Geplaatst door naam
Met welke zaken bemoeit de overheid zich die haar niet aangaan?

Bijvoorbeeld welke genotmiddelen je mag gebruiken. Je mag wel alcohol nemen, maar geen cannabis. Of met wie je wilt samenwonen. Je mag wel met iemand uit Limburg samenwonen, maar niet met iemand uit Burkina Faso. Of wat je koopt. Je mag wel een peperdure DVD in de winkel kopen, je mag geen DVD's goedkoop in Amerika kopen en meenemen naar huis.

ravachol
14-12-07, 13:35
Geplaatst door Witte78
Heb het tot hier gelezen, met de opmerking: Is het dan beter dat 1% het uitmaakt voor de rest van de 99%? Of wat wil hij nou? Wat een idioot.

Hij zegt zelf dat hij libertarisme voorstaat. Dit is een vorm van anarchisme. Mensen bepalen voor zich zelf wat ze doen en werken alleen op basis van vrijwilligheid samen. De enige beperking die geldt is dat je nimmer andermans lijf of eigendommen mag aantasten. "Wat U niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet".

In een samenleving met een allesbepalende overheid wordt sommige samenwerking verboden en andere samenwerking afgedongen.

Of Hartman daadwerkelijk een libertarische samenleving wil betwijfel ik overigens gezien zijn idee dat er "genocide op het blanke ras" gepleegd zou worden. En verder natuurlijk het platform war hij op schrijft, namelijk hetvrijevolk.com. Hier worden namelijk ook veel dwangmaatregelen voorgesteld.

De rest van zijn betoog snijdt echter zeker hout. Democratie ontaardt vaak in een dictatuur van een meerderheid. Dat betekent niet dat een minderheidsbewind beter zou zijn. Hartman zegt zelf dat hij liever geen bewind ziet.

Witte78
14-12-07, 15:53
Geplaatst door ravachol
Bijvoorbeeld welke genotmiddelen je mag gebruiken. Je mag wel alcohol nemen, maar geen cannabis. Of met wie je wilt samenwonen. Je mag wel met iemand uit Limburg samenwonen, maar niet met iemand uit Burkina Faso. Of wat je koopt. Je mag wel een peperdure DVD in de winkel kopen, je mag geen DVD's goedkoop in Amerika kopen en meenemen naar huis.

Dat is allemaal onwaar. Je mag cannabis roken, je mag samen wonen met wie je wil. Zover ik weet mag je ook DVDs in amerika kopen, maar betaal je invoer rechten.

Ik ben het er mee eens dat de overheid je zo vrij mogelijk moet laten, maar de meeste regels hebben een reden, en die reden is hoofdzakelijk ordehandhaving. Niet alle regels zijn inderdaad (nog) zinvol en moeten dus ook afgeschaft worden.