PDA

Bekijk Volledige Versie : BroederschapAl Amin
15-05-02, 00:47
Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte broeders en zusters,

In deze tijden waarin sprake is van een ontwrichte ummah en weinig harmonie is tussen al-muslimien een mooie hadieth over broederschap en hoe broeders en zusters onderling behoren te handelen als ware dienaren van Allah (swt).


De Profeet (saaws) heeft gezegd:

"Benijdt elkaar niet, haat elkaar niet, luistert elkaar niet (stiekem) af, streeft niet naar overtreffing van elkaar, bespioneert elkaar niet, biedt geen hogere prijs voor goederen die jullie niet willen kopen, wendt niet van elkaar af, keert elkaar de rug niet toe en biedt geen lagere prijs dan een ander. Weest dienaren van Allah en broeders zoals Hij jullie heeft bevolen: De muslim is de broeder van een muslim; hij doet hem geen onrecht, laat hem niet in de steek en veracht hem niet. Vrees van Allah (taqwa) bevindt zich hier (en hij wees naar zijn borst). Het is erg genoeg als men zijn muslim-broeder veracht. (Alles van) de muslim is voor andere muslims verboden; zijn bloed, zijn eer, en zijn geld. Wees behoedzaam voor wantrouw, want wantrouw is het grootste leugen. Allah kijkt niet naar jullie figuren en jullie eigendommen, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden."

(Muslim en voor het grootste gedeelte ook al-Buchari)


Moge dit een wijze les zijn en een nobel streven het goede te doen voor elkaar en met elkaar.

Ik houd van jullie omwille van Allah!

Wa salaamu alaikum wa rahmatullah