PDA

Bekijk Volledige Versie : Biologisch geteelde groenten zijn niet gezonder en ook niet milieuvriendelijkerMarsipulami
14-01-08, 11:33
Biogroenten zijn niet altijd gezonder

Sommige bioproducten bevatten opvallend minder vitaminen dan de gewone

Biologisch geteelde groenten zijn niet per definitie gezonder of veiliger. Gezondheidsclaims zijn dus uitgesloten. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek van de Universiteit Gent.

Wie kiest voor biogroenten, doet dat omdat ze gezonder zijn dan niet biologisch geteelde groenten. Consumenten betalen er een hogere prijs voor en verschillende overheden, van de Europese tot regionale, ondersteunen de biologische sector. Maar zijn biogroenten wel gezonder? Als dit wetenschappelijk bewezen kan worden, dan kan dit leiden tot voedingsclaims en gezondheidsclaims die de consumenten correct kunnen informeren en die op die manier ook de verkoop van bio kunnen stimuleren.

Daarom onderzocht de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent op vraag van de Vlaamse overheid of biologische landbouwproducten een meerwaarde hebben. Volgens de onderzoekers kun je niet concluderen dat biologische groenten gezonder of veiliger zijn. 'Gezondheidsclaims zijn vooralsnog uitgesloten', zeggen ze. 'Afhankelijk van het beschouwde voedingsmiddel of contaminant scoort bio soms beter en soms slechter dan zijn gangbare tegenhanger.'

Het gehalte aan vitamineC is significant lager in de biowortel en -aardappel maar significant hoger in de biotomaat (zie grafiek). Maar ook per groente zijn er geen eenduidige trends. Biowortel scoort beter voor het gehalte aan beta-caroteen, slechter voor vitamineC en kalium en even goed voor calcium. Biosla bevat meer kalium en calcium dan gewone sla, maar minder lute´ne en evenveel B-caroteen.

De wetenschappers onderzochten ook de milieuvriendelijkheid van biogroenten. Wanneer de biologische en gangbare productiemethode vergeleken wordt wat betreft milieuvriendelijkheid, dan geldt in het algemeen dat de biologische productie beter scoort per hectare.

In het grond- en oppervlaktewater zitten minder nitraten en fosfaten. Hoge concentraties nitraten stimuleren de groei van algen en verminderen de beschikbare zuurstofconcentraties, waardoor andere waterplanten en diersoorten in de problemen komen. Bij de conventionele landbouw ligt het nitratengehalte hoger dan bij de biologische landbouw. Biologische landbouw heeft ook een positieve invloed op de biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen ligt lager.

Maar de biologische productie levert een lagere opbrengst op dan de gangbare productie. Als je de vergelijking maakt per kilogram geproduceerde groenten, dan is het verschil veel minder groot.

Conclusie: voorlopig kan er geen sprake zijn van gezondheids- en veiligheidsclaims. Uitgebreider onderzoek is nodig als men die in de toekomst toch zou willen.

Meer info over dit onderzoek op www.agecon.ugent.be


Inge Ghijs