PDA

Bekijk Volledige Versie : Hofstadgroep geen terroristische organisatie, de Hofstadgroep bestaat nietQaiys
23-01-08, 18:29
Hofstadgroep geen terroristische organisatie

Gepubliceerd: vandaag 17:02
Update: vandaag 19:03


De Hofstadgroep bestaat niet. Tot die conclusie is het Haagse gerechtshof woensdag gekomen. Het heeft daarmee vijf van de zeven verdachten vrijgesproken. De zeven werden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die het doel had terroristische aanslagen te plegen.

Volgens het hof staan de kern van de veronderstelde groep en de rol van de leden daarvan niet vast. Daardoor is er, zoals de verdediging van de verschillende verdachten al betoogde, geen organisatie, en dus ook geen Hofstadgroep.

Nouriddin el F., Ahmed H., Mohamed el M., Mohamed Fahmi B. en Youssef E. komen met het vonnis op vrije voeten. Hun medeverdachten Jason W. en Ismail A. werden vrijgesproken voor dezelfde aanklacht, maar gaan wel voor respectievelijk vijftien jaar en vijftien maanden de gevangenis in.

Jason W. gooide tijdens zijn aanhouding in november 2004 een handgranaat naar de politie en maakte zich daarmee schuldig aan poging tot doodslag. Vijf leden van het arrestatieteam 'overleefden de actie wonder boven wonder', stelde de voorzitter van het hof, maar ze raakten wel zwaargewond door de 2500 metalen balletjes in de granaat die alle kanten opvlogen.

Ismail A., die zelf ook een granaat in zijn hand had toen hij werd opgepakt, is volgens het hof niet medeplichtig aan de daad van W. Hij dankt zijn veroordeling aan verboden wapenbezit, waarmee het hof doelt op de in totaal vier granaten in het huis aan de Antheunisstraat in Den Haag aanwezig waren.

'Geen terroristisch oogmerk'

Een terroristisch oogmerk van het gooien van de handgranaat is evenmin bewezen. W., een zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder, wilde immers niet de samenleving vrees aanjagen, zoals justitie stelde. Ook het bezit van de granaten, waarvoor beiden zijn veroordeeld, was niet met terroristisch oogmerk. Van het alleen in huis hebben van de wapens gaat immers geen dreiging naar de samenleving uit, stelt het hof.

Een belangrijk bewijsstuk in de zaak tegen de twee, een opname van een afgetapt gesprek waaruit de opzet van het gooien van de granaat moest blijken, werd door het hof niet gebruikt. De opnamen waren onduidelijk, stelde het hof.

Eerdere veroordeling ongedaan gemaakt

W. en A. waren in 2006 nog veroordeeld tot achttien en vijftien jaar cel. Het OM wilde dat ze nu allebei voor achttien jaar achter de tralies zouden gaan. De overige verdachten kregen eerder straffen van één tot vijf jaar opgelegd. Justitie wilde hen nu tot twee jaar in de cel.

Mohammed B. en de Syriër Redouan al I., die door justitie werden gezien als de ideologische leiders van de Hofstadgroep, stonden in hoger beroep niet terecht. Hoewel B. in 2006 schuldig is bevonden aan deelname aan het netwerk, kreeg hij geen straf. Hij zit al een levenslange celstraf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. Al I. is gevlucht en zou in 2005 zijn opgepakt in Syrië. Daar zou hij in de gevangenis zitten.


http://www.depers.nl/binnenland/164730/Hofstadgroep-geen-terreurgroep.html

Qaiys
23-01-08, 18:30
CDA en VVD overwegen verruiming terreurwet

Gepubliceerd: 23 januari 2008 18:56 | Gewijzigd: 23 januari 2008 19:15

ANP

Den Haag, 23 jan. De grote Tweede Kamerfracties vrezen dat de uitspraak van het gerechtshof in de zaak tegen de Hofstadgroep aantoont dat de terrorismewetgeving in Nederland tekortschiet. Het CDA en de VVD willen de wet zo nodig aanpassen. VVD-Kamerlid Fred Teeven bepleit een verruiming van de wet, zodat terroristische samenwerkingsverbanden beter kunnen worden aangepakt. Hij noemde het woensdag ,,onbevredigend'' dat de leden van de Hofstadgroep zijn vrijgesproken van terrorisme.

Sybrand van Haersma Buma van het CDA vindt het belangrijk een rechterlijke uitspraak te respecteren, maar noemde het ,,teleurstellend dat het moeilijk blijkt te zijn om te zeggen: dit is een terroristische organisatie''. Mocht de uitspraak overeind blijven bij de hoogste rechter in Nederland, dan wil ook hij kijken naar een wetswijziging. ,,Een goede bestrijding van terreur is belangrijk.''

Het gerechtshof heeft onvoldoende bewijs gevonden dat de Hofstadgroep een georganiseerd samenwerkingsverband is. De bijeenkomsten van de groep waren niet zodanig van opzet dat je kunt spreken van een terroristische organisatie, aldus het hof. Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachten allemaal hetzelfde gedachtegoed aanhingen.

Teeven spreekt van een klassiek bewijsprobleem, omdat in het verleden al vaker is gebleken dat een criminele organisatie lastig te bewijzen is. De terroristische organisatie is daar een variant op. Hij verwacht dat het probleem ondervangen kan worden door ook terroristische samenwerking strafbaar te stellen. ,,Zoals het nu omschreven is in de wet, kunnen politie en justitie er niet mee uit de voeten. En het zou onaanvaardbaar zijn als je dit soort netwerken niet kunt aanpakken.''

Kamerlid Jan de Wit van de SP voorspelt dat verruiming van de terreurwetgeving geen oplossing biedt. ,,Als je de definities verder oprekt, wordt het nog vager. Dan kan bij wijze van spreken elke bijeenkomst strafbaar worden. Je komt er in dit soort gevallen gewoon niet uit met terrorismewetgeving.''

http://www.nrc.nl/achtergrond/article905892.ece/CDA_en_VVD_overwegen_verruiming_terreurwet

AmirAlMominien
23-01-08, 18:38
Geplaatst door Qaiys
CDA en VVD overwegen verruiming terreurwet

Gepubliceerd: 23 januari 2008 18:56 | Gewijzigd: 23 januari 2008 19:15

ANP

Den Haag, 23 jan. De grote Tweede Kamerfracties vrezen dat de uitspraak van het gerechtshof in de zaak tegen de Hofstadgroep aantoont dat de terrorismewetgeving in Nederland tekortschiet. Het CDA en de VVD willen de wet zo nodig aanpassen. VVD-Kamerlid Fred Teeven bepleit een verruiming van de wet, zodat terroristische samenwerkingsverbanden beter kunnen worden aangepakt. Hij noemde het woensdag ,,onbevredigend'' dat de leden van de Hofstadgroep zijn vrijgesproken van terrorisme.

Sybrand van Haersma Buma van het CDA vindt het belangrijk een rechterlijke uitspraak te respecteren, maar noemde het ,,teleurstellend dat het moeilijk blijkt te zijn om te zeggen: dit is een terroristische organisatie''. Mocht de uitspraak overeind blijven bij de hoogste rechter in Nederland, dan wil ook hij kijken naar een wetswijziging. ,,Een goede bestrijding van terreur is belangrijk.''

Het gerechtshof heeft onvoldoende bewijs gevonden dat de Hofstadgroep een georganiseerd samenwerkingsverband is. De bijeenkomsten van de groep waren niet zodanig van opzet dat je kunt spreken van een terroristische organisatie, aldus het hof. Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachten allemaal hetzelfde gedachtegoed aanhingen.

Teeven spreekt van een klassiek bewijsprobleem, omdat in het verleden al vaker is gebleken dat een criminele organisatie lastig te bewijzen is. De terroristische organisatie is daar een variant op. Hij verwacht dat het probleem ondervangen kan worden door ook terroristische samenwerking strafbaar te stellen. ,,Zoals het nu omschreven is in de wet, kunnen politie en justitie er niet mee uit de voeten. En het zou onaanvaardbaar zijn als je dit soort netwerken niet kunt aanpakken.''

Kamerlid Jan de Wit van de SP voorspelt dat verruiming van de terreurwetgeving geen oplossing biedt. ,,Als je de definities verder oprekt, wordt het nog vager. Dan kan bij wijze van spreken elke bijeenkomst strafbaar worden. Je komt er in dit soort gevallen gewoon niet uit met terrorismewetgeving.''

http://www.nrc.nl/achtergrond/article905892.ece/CDA_en_VVD_overwegen_verruiming_terreurwet
Nieuwe wetten maken om een deelname te bewijzen aan een terroristische organisatie die er niet is. Tot zover het geloof in de rechtstaat.

Qaiys
23-01-08, 18:50
Geplaatst door AmirAlMominien
Nieuwe wetten maken om een deelname te bewijzen aan een terroristische organisatie die er niet is. Tot zover het geloof in de rechtstaat.

Als ik het goed heb zijn ze nu door de rechter beoordeeld aan de hand van wetgeving die sinds kort pas is verruimd. Een verruiming op verruiming willen de VVD en CDA = uitholling van de rechtsstaat.

AmirAlMominien
23-01-08, 18:52
Afgelopen zaterdag in de Volkskrant, interview met Rachid, die 16 maanden onschuldig heeft vastgezeten, omdat hij toevallig bevriend was met Mohammed B: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article496444.ece/Toevalligerwijs_in_een_slechte_actiefilm

IbnRushd
23-01-08, 19:00
Mensenrechten onder druk. Anti-terreurmaatregelen Nederlandse Overheid

Geschreven door Astrid Essed

zaterdag 06 oktober 2007

''De beschaving van een Staat laat zich afmeten aan de manier, waarop de tegenstanders worden behandeld'' [Anoniem]

States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights, refugee, and humanitarian law. [United Nations Security Council Resolution 1566]


Geachte lezer,

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele belangrijke en in het oogspringende anti-terreurmaatregelen die door de Nederlandse Overheid, in het leven zijn geroepen. Zoals uit onderstaande moge blijken, vormen deze maatregelen een fundamentele breuk met de beginselen van de rechtsstaat. Met name zal aan de orde gesteld worden de schending van de in EVRM en andere humanitaire rechtsverdragen vastgelegde rechtsregels , zoals het recht op privacy, het recht op een eerlijk proces, alsmede het recht, te worden gevrijwaard van foltering. [1]

Ook zal in het kort, aandacht worden geschonken aan de rol van informatie van Inlichtingendiensten bij het terreurstrafproces, alsmede aan de bedenkelijke verruiming van de opsporingsbevoegdheden van de politie, waardoor er reeds in een veel vroeger stadium tot arrestatie kan worden overgegaan.

Met nadruk dient gesteld te worden, dat dit overzicht van de maatregelen bij lange na niet uitputtend is. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is de terreurwetgeving in Nederland een zich snel ontwikkelend rechtsgebied, waarbij regelmatig sprake is van nieuw-toegevoegde wetgeving. In de tweede plaats is een groot aantal anti-terreurmaatregelen niet zozeer als aparte wetgeving vastgelegd, maar is het component ''terrorisme'', toegevoegd aan bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht of de burgerluchtvaart.

Tenslottte wil ik eveneens stilstaan bij de toename van het aantal uitzettingen van terreurverdachten cq veroordeelden naar landen en gebieden, waar sprake is van een gerede kans op foltering. [2] Aan dit gevaarlijke fenomeen wordt door de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in haar rapportage, byzondere aandacht besteed .[3]

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Mensenrechten onder druk:
Anti-terreurmaatregelen in Nederland

Inleiding:

AAN DE WIEG VAN DE NEDERLANDSE ANTI-TERREURWETGEVING
EUROPEES KADERBESLUIT INZAKE TERRORISMEBESTRIJDING

In het kader van het genoemde Europees Kaderbesluit dd 2002, dat de EU lidstaten de bindende verplichting oplegde, wettelijke anti-terreurmaatregelen te nemen, kwamen in Nederland een reeds wetten en maatregelen tot stand, die mogelijkerwijs in de nabije toekomst nog verder worden aangevuld en uitgebreid.

Essentie van dit Kaderbesluit is de kwalificatie van een aantal reeds bestaande misdrijven [o.a. moord, ontvoering en brandstichting''], als ''strafbare feiten van terroristische aard'', wanneer er sprake is van een ''terroristisch doel'' De definitie van ''terroristisch doel'' komt vrijwel geheel overeen in die van de Amerikaanse ''Patriot Act''.

Dit Europees Kaderbesluit is van meet af aan voorwerp van ernstige kritiek geweest
Zo heeft de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, met name het ruime kader van de definitie ''terrorisme'' bekritiseerd. [4]
Een ander voorwerp van Human Rights Watch kritiek is geweest het Europese Arresatiebevel, dat o.a. inhoudt, de opheffing van de tussen Europese landen bestaande uitleveringsverdragen, hetgeen is gebaseerd op de acceptatie van de betrouwbaarheid van elkaars rechtssysteem.

In de praktijk impliceert dit, dat uitlevering aan een ander Europees land niet meer kan worden getoetst aan bewijsvoering, rechtsgang en justitieel onderzoek. Het gevaar hierbij is, dat dit kan leiden tot schending van de mensenrechten van uitgeleverden, wanneer er sprake is van een Europees land met een bedenkelijke mensenrechtensituatie. [5] Een voorbeeld is de uitlevering van echte of vermeende ETA activisten aan Spanje, dat een niet-onbetwistbare reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. [6]

1 Kritiek op ''anti-terreurwetgeving''

Zoals reeds vermeld is de Human Rights Watch-kritiek op het Europees Kaderbesluit met name gebaseerd op de ruime formulering van het begrip ''terrorisme'', dat eveneens zijn weerslag heeft gekregen in de Nederlandse definitie.

Een andere te leveren kritiek is de invoering van een speciale anti-terreurwetgeving, gericht op de bestraffing van ''terroristische misdrijven''. Hierbij wordt de onjuiste suggestie gewekt, alsof voor die wetgeving, terroristische misdrijven niet vervolgbaar zouden zijn.

Aangezien er echter bij het daadwerkelijk plegen van terroristische misdrijven, sprake zal zijn van in het reguliere Strafrecht vervolgbare misdrijven [zoals moord met voorberachte rade, of ontvoering], volstonden de reeds bestaande strafbepalingen.

Om een voorbeeld te noemen:

Bij een hypothetische situatie van een gepleegde terreuraanslag, waarbij een aantal doden te betreuren zijn, zou, ook zonder de speciale anti-terreurwetgeving, bij bewezenverklaring van de schuld van verdachten, sprake zijn van een levenslange gevangenisstraf.

Een andere argumentatie voor de invoering van speciale anti-terreurwetgeving bestaat uit het ''ernstige karakter'' van terroristische misdrijven, alsmede de veroorzaakte ''angst'' bij de bevolking of een deel daarvan. Van het ernstige karakter van misdrijven is echter ook sprake bij ''niet terroristische misdrijven'' zoals bijvoorbeeld ''reguliere'' moord, seriemoord, [kinder]verkrachting of serieverkrachting, ontvoering [om een losgeld], en incest.

Ook in dergelijke gevallen kan de maatschappelijke onrust zeer groot zijn, en wordt ''de bevolking'' of een deel daarvan, angst aangejaagd.

Een andere valkuil schuilt in het feit, dat met het nemen van speciale anti-terreurmaatregelen de impliciete indruk gewekt wordt, dat hier sprake is van een ''uitzonderingswetgeving'', met als aanklevend risico, de echte of vermeende veronachtzaming van de mensenrechten van de verdachten en veroordeelden.

Dat hier geen sprake is van loze veronderstellingen, blijkt wel uit de in Nederland aanwezige aparte ''terroristengevangenissen'' [TA Vught en de Schie'], waar sprake is van byzondere en strengere detentieomstandigheden, dan in ''reguliere'' gevangenissen. [7] Deze zogenaamde ''terroristengevangenissen of afdelingen'' zijn bestemd voor zowel terreurverdachten als veroordeelden, alsmede mensen, die een ''radicale boodschap'' zouden verspreiden.


A TERRORISMEDEFINITIE VOLGENS DE NEDERLANDSE WETGEVING
CONSEQUENTIES VOOR HET RECHTSPROCES

Met enige aanpassingen heeft de Nederlandse Overheid de Europese definitie overgenomen, als ''terroristisch oogmerk'', die ten grondslag ligt aan de aanstonds te beschouwen ''Wet Terroristische Misdrijven''.

De definitie luidt:

''het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen, dan wel een Overheid of internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen'' .

Van belang is, dat de verschillende categorieën (het aanjagen van vrees, het dwingen van een Overheid of internationale organisatie iets al dan niet te doen, en het ontwrichten of vernietigen van landsstructuren) niet in elkaars samenhang als ´´terroristisch´´ behoeven te worden bestempeld, maar eveneens als afzonderlijke categorieën kunnen functioneren.

Het gevaar van deze definitie schuilt niet alleen in de loskoppeling van deze categorieën, maar vooral ook in het zeer ruime definitiekarakter, hetgeen eveneens het kritiekpunt is geweest op het genoemde Europese Kaderbesluit.

Door een dergelijke brede definiëring namelijk kan iedere kritische groepering of politieke organisatie, die principieel tegenstander is van het huidige economisch/kapitalistisch staatsmodel, maar daarvoor op vreedzame wijze ijvert, als ´´terroristisch´´ worden aangemerkt
Eveneens kunnen grote algemene stakingen, die immers tijdelijk economische structuren als de Rotterdamse haven, ´´ontwrichten´´ onder de noemer ´´terrorisme´´ worden geschaard.

In extenso toegepast, kan een dergelijke definiëring dus leiden tot een ernstige inperking van het recht op vrijheid van meningsuiting, het stakings- en demonstratierecht. Eveneens kan geraakt worden aan het recht op religievrijheid, aangezien moslimorthodoxe groeperingen, die kritisch staan tegenover de internationale machtsverhoudingen, gevat kunnen worden onder het component ´´terroristisch´´, zonder dat er sprake is van enig terroristisch misdrijf .[8]

In de Hofstadzaak is bijvoorbeeld gebleken, dat afgezien van de door drie veroordeelden gepleegde misdrijven, die overigens niet als terroristisch werden aangemerkt, de andere verdachten in wezen waren veroordeeld vanwege het hebben van een bepaald tot ''haatzaaiend'' bestempeld gedachtegoed. De veroordeling was gebaseerd op deelname aan een ''criminele en terroristische organisatie'' en op het ''inbezithebben en verspreiden van opruiende en/of haat zaaiende en/of bedreigende geschriften/documenten en/of beeld- en/of geluidsmateriaal''. [9]

De rechter stelde nadrukkelijk, dat van voorbereidingshandelingen tot terroristische misdrijven, geen sprake was. Het feit, dat de rechter eveneens in de uitspraak beargumenteerde, dat het gedachtegoed van betrokkenen zich wellicht ´´in radicale zin´´ zou kunnen ontwikkelen, bewijst des te meer de vaagheid van de strafwetgeving en riekt naar het geven van een ´´preventieve straf´´. Zo stelde een bekende Nederlandse rechtsgeleerde, Prof Y Buruma], dat de rechters ''de toekomst hadden voorspeld''. Het is evident, dat met een dergelijk vonnis, de vrijheid van meningsuiting onder druk is komen te staan .

Met name tav dit aspect van de vrijheid van meningsuiting, hebben verschillende rechtsgeleerden en auteurs, waaronder prof J Peters, zich dan ook tegenover deze vonnissen, in kritische zin, uitgelaten. [10]


1 Meten met twee maten

Selectieve toepassing van de anti-terreurwetgeving:

Hierop aansluitend is het van belang te vermelden, dat er op selectieve wijze gebruik wordt gemaakt van de anti-terreurwetgeving. Was er sprake van toepassing in het zogenaamde Hofstadproces, alsmede in het Piranhaproces, waarbij Samir A en medeverdachten terecht stonden, dezelfde criteria werden gebruikt, noch getoetst, na de moord op de heer T van Gogh, dd 2-11, ten tijde van de veelal door extreem-rechtse jongeren verrichte, talloze brandstichtingen in moskeen en islamitische scholen. [11]

Dit wekt verbazing, gezien de aanwezigheid van de eerste categorie, namelijk het angst aanjagen van een deel van de bevolking [namelijk de allochtonen in Nederland in het algemeen en het islamitische bevolkingsdeel, met name de Marokkanen, in het bijzonder]

Merkwaardig genoeg werd ditzelfde argument [het angst aanjagen van ''de Nederlandse bevolking] weer wel gebruikt in het proces tegen de pleger van de moord op de heer van Gogh, de heer Mohammed B en is hij o.a. om die reden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. [12]

Uit bovenstaande zou een pleidooi van schrijfster dezes af te leiden kunnen zijn voor gelijkelijke toepassing van de anti-terreurwetgeving, op door extreemrechtse groeperingen gepleegde echte of vermeende misdrijven. Niets is echter minder waar. In de hieronder aan de orde gestelde terreurwetgeving zal naar voren komen, dat deze haaks staat op een aantal Europese en internationale humanitaire rechtsbeginselen, die tav iedere verdachte dienen te worden gehandhaafd, ongeacht politieke of religieuze overtuiging.


B ANTITERREURMAATREGELEN
OVERZICHT

De te beschouwen anti-terreurmaatregelen zijn:

De Wet terroristische misdrijven [Inwerkingtreding: dd 10-8-2004]
De Wet afgeschermde getuigen [Inwerkingtreding dd 1-11-2006]
Wet ter Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven [in werking getreden dd 1-2-2007]

Maatregelen tegen personen, die niet van een strafbaar feit worden verdacht:

Maatregel persoonsgericht verstoren
Wet Bestuurlijke Maatregelen en Nationale Veiligheid [aangenomen dd 20-3-2007]


1 Wet terroristische misdrijven

Met deze op het Europees Kaderbesluit dd 2002 gebaseerde wetgeving werd, zoals reeds vermeld, niet alleen een definitie van het begrip ''terrorisme'' vastgelegd, maar eveneens een aantal reeds strafbare misdrijven, waaraan het verzwarende element ''van terroristische aard'' werd toegevoegd, voorzien van een hogere strafmaat.

Hier een overzicht van de belangrijkste elementen van deze nieuwe wetgeving:

1. Definitiestelling ''terroristisch doel''
2. Kwalificatie reeds bestaande misdrijven [onder meer moord, ontvoering en brandstichting] als ''strafbare feiten van terroristische aard'', wanneer er sprake is van een ''terroristisch doel''
3. Verzwaring strafmaat van ''terroristische'' misdrijven
4. Strafbaarstelling recrutering voor de ''Jihad''
5. Strafbaarstelling samenspanning

1.> Definitiestelling ''terroristisch doel''

Voor de definitie van ''terroristisch oogmerk'' verwijs ik naar onderdeel C
Het gevaar van het zeer ruime begrippenlader is reeds de revu gepasseerd

2.> Kwalificatie van misdrijven, als ''strafbare feiten van terroristische aard''

Zoals reeds vermeld, betreft het hier reeds strafbare misdrijven zoals o.a. moord, ontrvoering en brandstichting

3.> Verzwaring strafmaat van ''terroristische'' misdrijven

Wanneer er sprake is van een ''terroristisch misdrijf'' is er een verhoging van de strafmaat met de helft. Bij een straf met een maximumstraf van vijftien jaar [zoals doodslag], wordt de straf verhoogd tot twintig jaar of maximaal levenslang. Behalve de rechtsongelijkheid in strafmaat, met misdrijven van niet-terroristische aard is met deze strafverzwaring, eveneens verbonden het hierboven aan de orde gestelde gevaar van een impliciete ''uitzonderingswetgeving''.

4.> Selectief-politieke keuzes:

Strafbaarstelling recrutering voor de ''Jihad''

Deze strafbaarstelling gebeurt door de uitbreiding van een reeds bestaand wetsartikel, namelijk het ''aanwerven voor de vreemde krijgsdienst''. Uitgebreid luidt het artikel ''werven voor de vreemde krijgsdienst of de gewapende strijd'', waarbij in de toelichting op het wetsvoorstel werd duidelijk gemaakt, dat met ''werven voor de gewapende strijd'', rekrutering ten behoeve van de ''Jihad'' werd bedoeld.

Opvallend is het feit, dat slechts de rekruteur strafbaar is, niet de gerekruteerde. Een ander opmerkelijk feit is de in vergelijking met de terroristische misdrijven, lichte strafmaat [maximale straf, 4 jaar gevangenisstraf], hetgeen doet vermoeden, dat dit verschijnsel door de wetgever niet als een ernstig maatschappelijk probleem wordt beschouwd.
Het gevaar van deze strafbaarstelling is evident.
In de regeringstoelichting wordt gesteld, dat onder ''werven voor de gewapende strijd'', dient te worden verstaan, ''rekrutering voor de Jihad'' gaat, hetgeen een selectief-politieke keuze is, die niet beantwoordt aan de wettelijke eis van juridische objectiviteit.

5.> Van grootspraak tot ''terroristisch misdrijf''

Strafbaarstelling samenspanning bij terroristische misdrijven

Samenspanning behelst het voornemen van twee of meer personen, een misdrijf te plegen, zonder dat er evenwel enige verdere stap is gezet in die richting. Aangezien de strafwetgeving slechts die handelingen strafbaar stelt, waarbij sprake is van een ''begin van een uitvoering'', is samenspanning altijd slechts strafbaar geweest in uitzonderlijke gevallen, waarbij het voortbestaan van de Nederlandse Staat in het geding was. [13]
Gezien echter de ruime definitie van het begrip ''terroristisch oogmerk'' zal dat bij de meeste terroristische misdrijven niet het geval zijn, waardoor er sprake is van een bedenkelijke verruiming van dit wetsartikel.

Zo kan het mogelijk zijn, dat twee mensen, die grote onvrede hebben over de bezuinigingen van de Nederlandse Overheid, het voornemen te kennen geven, het Ministerie van Financien te bezetten, zonder dat er verdere concrete stappen gezet zijn, noch er sprake is van voorbereidingshandelingen. In de huidige anti-terreurwetgeving kan dit reeds als ''terroristisch misdrijf'' [de ontwrichting van Overheidsstructuren] worden uitgelegd en is deze ''samenspanning'', die nog in geen enkel uitvoeringsstadium verkeert, strafbaar.

Een ander gevaar van deze ''samenspannings''wetgeving, is het feit, dat er geen rekening mee gehouden wordt, dat een dergelijk voornemen wellicht niet in ernst is bedoeld, grootspraak geweest is of dat men er mogelijk op terug kan komen.

Hoe verruimend de politiek kennelijk over dit wetsartikel denkt is het feit, dat de toenmalige verantwoordelijke minister van Justitie, de heer Donner, opmerkte, dat een tussen twee personen gemaakte afspraak reeds zou kunnen blijken uit een ''hand of een hoofdgebaar'' [14 ]

2 Veroordeling op grond van geheim bewijsmateriaal

Wet Afgeschermde Getuigen

Een andere, uitbreiding van het Strafrecht is de dd 1-11-2006 inwerking getreden ''Wet Afgeschermde Getuigen''.

Hoewel het volgens de wetgeving mogelijk is, afgeschermde getuigen te horen, moeten in een dergelijk geval voldoende compensaties aan de verdediging gegeven worden, om het recht op een eerlijk proces, te blijven garanderen. [15]

Bij de Wet Afgeschermde Getuigen is daarvan echter geen sprake.

Kort samengevat komt deze wet erop neer, dat ambtsberichten van de Nederlandse Inlichtingendienst [AIVD of MIVD, de militaire tak] als bewijs in een proces, kunnen worden toegelaten, zonder dat de verdediging te weten komt, van wie de informatie afkomstig is en wat de informatie precies inhoudt. [16]
Duidelijk is, dat hier sprake is van een ernstige schending van de rechten van een verdachte, op een eerlijk proces, aangezien niet alleen iedere verdachte het recht heeft, getuigen a charge te horen [17], maar er bovenal geen adequate verdediging kan worden gevoerd wanneer het bewijsmateriaal niet bekend is.

Om een en ander een schijn van mensenrechtenhandhaving te verlenen, heeft de wetgever bepaald, dat de rechter de AIVD-informatie wel op betrouwbaarheid mag toetsen

Reeds in een eerder artikel echter heeft schrijfster dezes de oncontroleerbaarheid van AIVD informatie door politieke en justitiele organisaties bekritiseerd, waardoor controle door de rechter maar in beperkte mate kan plaatsvinden. [18]
Bovendien is er, ook bij controle door de rechter, sprake van een ernstige inperking van de rechten van de verdachte, aangezien eventueel belastend bewijsmateriaal op deze wijze niet kan worden ontkracht door de verdediging.
Door de aanname van deze wet is het heden ten dage in Nederland mogelijk, verdachten te veroordelen op grond van geheim bewijsmateriaal.

Witte78
23-01-08, 19:06
Geplaatst door Qaiys
Als ik het goed heb zijn ze nu door de rechter beoordeeld aan de hand van wetgeving die sinds kort pas is verruimd. Een verruiming op verruiming willen de VVD en CDA = uitholling van de rechtsstaat.

Ondanks dat ik er niet zo droevig over ben wanneer die lui die met handgranaatjes aan het spelen zijn achter de tralies gaan, ben het met je eens dat ze de antiterreurwet niet te ruim moeten maken. Wellicht is het verhogen van de straf op het in het bezit hebben van explosieven een betere oplossing. Dan blijft het tenminste concreet, en kunnen mensen minder snel op vage grond in het gevang komen.

Qaiys
23-01-08, 19:14
Geplaatst door AmirAlMominien
Afgelopen zaterdag in de Volkskrant, interview met Rachid, die 16 maanden onschuldig heeft vastgezeten, omdat hij toevallig bevriend was met Mohammed B: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article496444.ece/Toevalligerwijs_in_een_slechte_actiefilm

Als hij 50 euro per dag krijgt als schadevergoeding dan gaat ie minimaal 24.000 euro incasseren. Ik zou een goede advocaat zoeken en mogelijkheden onderzoeken om een juistere schadevergoeding via de rechter te eisen.

AmirAlMominien
23-01-08, 19:25
Geplaatst door IbnRushd
Mensenrechten onder druk. Anti-terreurmaatregelen Nederlandse Overheid


Prima artikel! Hoe kun je nog oprecht beweren voor de rechtstaat, mensenrechten en democratie te strijden, als je zelf totaal lak hebt aan je eigen beginselen?

Zie ook: 'Nederland Politiestaat' (http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=&threadid=237458)

mark61
23-01-08, 19:36
Idioten. Het heeft 2 jaar geduurd, maar goed, ze zijn eruit. Nederland heeft knap hysterische uitwassen. Zo wordt hier tig keer meer telefoon afgeluisterd dan in de VS. Zelfs nu nog.

barfly
23-01-08, 19:57
Opmerkelijk dat sommige reacties in dit topic nog steeds alleen de zwarte kant kunnen benadrukken terwijl door dezelfde rechtstaat deze mensen worden vrij gesproken. Als ze nu een miljoen euro schadevergoeding krijgen dan is het waarschijnlijk nog niet goed want etc. etc.

Ik vind dit een mooi voorbeeld van de onafhankelijke rechtspraak. En dat politici de wet willen verruimen dat zal wel maar dat moet wel eerst worden goedgekeurd in de kamer.

Qaiys
23-01-08, 20:03
Het OM kan altijd nog in beroep gaan bij de Hoge Raad.

mark61
23-01-08, 20:19
Geplaatst door AmirAlMominien
Afgelopen zaterdag in de Volkskrant, interview met Rachid, die 16 maanden onschuldig heeft vastgezeten, omdat hij toevallig bevriend was met Mohammed B: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article496444.ece/Toevalligerwijs_in_een_slechte_actiefilm

Gruwelijk verhaal :(

mulan
23-01-08, 21:02
Geplaatst door barfly
Opmerkelijk dat sommige reacties in dit topic nog steeds alleen de zwarte kant kunnen benadrukken


Zijn er goede kanten aan mensen onschuldig opsluiten?

sater
23-01-08, 23:55
:fparty: Er bestaat dus nog gerechtigheid.
Inderdaad vergeleken bij Wilders is de Hofstadgroep een kleuterklasje. Het gooien van granaten door Jason W naar de politie een olijke uiting van meningsvrijheid. Mohammed Bouyeri kan tevreden zijn. Zijn geschriften zetten aan tot studie, niet tot terreur.

:gniffel: Het is maar goed dat Geerts film nog niet gereed is.

tr_imparator
24-01-08, 00:46
Geplaatst door Qaiys
CDA en VVD overwegen verruiming terreurwetAls het maar niet ten koste gaat van mijn privacy.

Het Proces. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_proces) van Franz Kafka (http://www.filosofiemagazine.nl/artikelDetail.lasso?ID=2658&-session=NTses:C1163415A46E78FB457C01F700D353B6)

Maarten
24-01-08, 09:15
Geplaatst door Qaiys
Tien punten voor de kritische geesten op Maroc.nl, die het bestaan van de "Hofstadgroep" als terroristische organisatie allang betwijfelden!

Allerlei kleine kutmarokkanen (in de ogen van gemiddeld nederland) die tegen de stroom van de enorme media-hype over de hofstadgroep al jaren geleden gewoon de vraag stelden: jongens, waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? Bestaat die "Hofstadgroep" eigenlijk wel?

Die werden absoluut niet serieus genomen. Zeker niet als het staat op sites als Maroc.nlwaar toch alleen maar barbaarse Marokkanen met weinig opleiding zitten, die vooral in de gaten gehouden moest worden.
Denk ook maar niet, dat je een brief in de Volkskrant geplaatst kon krijgen in die richting.
De enorme mediastroom die voortdurend propageerde dat het allemaal waar moest zijn, daar mocht niet aan getwijfeld worden, alsof het de Koran was..

Ik kan het niet meer bijhouden. De hoeveelste keer is het nou, dat het OM op zijn bek gaat in terrorisme-zaken?
En telkens is het weer van: Ja, we hebben de mogelijkheden en de middelen niet. Dat moet ruimer.
En telkens wordt de kritiek op de inbreuken op de rechtstaat luider.
We hadden hier al een artikel van Spong, die mogelijk al aantoonde dat Nederland zelf al gepakt kon worden met zijn eigen terrorismewetgeving.
En nou willen die idioten van rechts nog méer van dit soort shit!
Rechts helpt Nederland echt naar de klote, en daar zijn teveel voorbeelden van.

Maar vooral de Volkskrant gaat hier op zijn bek. (Telegraaf hoef je niet eens over te praten: die ligt permanent op zijn bek, en kan dus niet verder op zijn bek..)
Jarenlang was de Hofstadgroep zo'n beetje het hoofdpunt in de Volkskrant. Topkwestie bij hoe het terrorisme aangepakt moest worden.
En in het kielzog daarvan de achtergrondbeschouwingen van Anieke Kranenberg en Janny Groen, die vooral de boodschap brachten van het fundamentalistische gevaar, waarbij allerlei andere oorzaken van bestaande onvrede volkomen buiten beschouwing bleven.

En nou puntje bij paaltje komt, hebben we nog steeds geen terroristische groep in Nederland.
Hoelang zijn ze nou bezig? 4 jaar of zo? Nou, als het dan nog niet lukt, gezien al die krachten die dolgraag willen dat het bestaat, dan is het er gewoon niet.

De Hofstadgroep is entertainment geweest. Iets waar de politiek stemmen mee trok, en waar de media hun centen aan verdienden. Een circus dus.

Wie handgranaten naar politie gooit, mag van mij 20 jaar krijgen, gewoon als afschrikwekkend voorbeeld. Agenten zijn ook maar lui, die opdrachten krijgen en hun werk doen.
En wie weet denken die Hofstad-figuren wel de vreselijkste dingen, en hebben ze de meest idiote ideeen? (nou, daar heb je in dit land wel meer van. Zet Van Baalen maar voorop, of Wilders.)
Maar het is maar zeer de vraag of wij dat wel willen weten, omdat het allemaal zo nodig terroristisch fundamentalisme moet zijn.

Echt corrupt vindt ik de vele geluiden, zoals ook die van Groen&Kranenberg, die pretenderen de achterliggende drijfveren van de gewelddadige intenties bloot te leggen, en te reduceren tot fundamentalisme, terwijl er zeer voor de hand liggende oorzaken van agitatie zijn, zoals onze Israelpolitiek, of onze bereidheid om het schoothondje van Bush te zijn in de M-O politiek.

Wil Nederland wel wat weten? Nederland wil niks weten.
Nou ligt er weer een uitspraak. En dan is het even stil. En daarna gaat die terrorisme flauwe kul gewoon door. De molochtrein van de politiek en de media, die stop je niet zo maar even. Dat dendert gewoon door, zoals Don Q. naar zijn windmolens.

Net zoiets als de Nederlandse reactie op de Israelische Muur. Er is een boel gedonder over die muur, en het barst hier in de politiek en de media van de verhalen over zelfverdediging, en over hoe noodzakelijk het allemaal is. En dan heb je een paar kilometer verderop het Internationale Gerechtshof, dat hier met veel bombarie binnengehaald is.
En die doet dan een vernietigende uitspraak over die Muur, benadrukt nog eens de Palestijnse Landrechten, en maakt duidelijk hoe misdadig Israel dus bezig is. En dan is het even stil in de politiek, en daarna gaat die israelpolitiek hier gewoon door, alsof er niets aan het handje is. Politici verklaren desgewenst, dat ze ook wel een probleempje zien, maar dat verandert helemaal niets aan hun politiek of handelen.

Het wordt echt tijd, dat Rechts oprot. Dat veroorzaakt alleen maar de rotzooi, die ze zelf zeggen te vrezen. Gewoon geen hersens, die jongens. Het zijn moraal-fetisjisten, zonder enige common sense over hoe je een politiek voert, die werkt.
Rechts maakt van Nederland een domineedorp, dat nooit een volwassen antwoord zal hebben op de invloeden van buitenaf.

super ick
24-01-08, 09:18
Geplaatst door Qaiys
Hofstadgroep geen terroristische organisatie

Gepubliceerd: vandaag 17:02
Update: vandaag 19:03


De Hofstadgroep bestaat niet. Tot die conclusie is het Haagse gerechtshof woensdag gekomen. Het heeft daarmee vijf van de zeven verdachten vrijgesproken. De zeven werden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die het doel had terroristische aanslagen te plegen.

Volgens het hof staan de kern van de veronderstelde groep en de rol van de leden daarvan niet vast. Daardoor is er, zoals de verdediging van de verschillende verdachten al betoogde, geen organisatie, en dus ook geen Hofstadgroep.

Nouriddin el F., Ahmed H., Mohamed el M., Mohamed Fahmi B. en Youssef E. komen met het vonnis op vrije voeten. Hun medeverdachten Jason W. en Ismail A. werden vrijgesproken voor dezelfde aanklacht, maar gaan wel voor respectievelijk vijftien jaar en vijftien maanden de gevangenis in.

Jason W. gooide tijdens zijn aanhouding in november 2004 een handgranaat naar de politie en maakte zich daarmee schuldig aan poging tot doodslag. Vijf leden van het arrestatieteam 'overleefden de actie wonder boven wonder', stelde de voorzitter van het hof, maar ze raakten wel zwaargewond door de 2500 metalen balletjes in de granaat die alle kanten opvlogen.

Ismail A., die zelf ook een granaat in zijn hand had toen hij werd opgepakt, is volgens het hof niet medeplichtig aan de daad van W. Hij dankt zijn veroordeling aan verboden wapenbezit, waarmee het hof doelt op de in totaal vier granaten in het huis aan de Antheunisstraat in Den Haag aanwezig waren.

'Geen terroristisch oogmerk'

Een terroristisch oogmerk van het gooien van de handgranaat is evenmin bewezen. W., een zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder, wilde immers niet de samenleving vrees aanjagen, zoals justitie stelde. Ook het bezit van de granaten, waarvoor beiden zijn veroordeeld, was niet met terroristisch oogmerk. Van het alleen in huis hebben van de wapens gaat immers geen dreiging naar de samenleving uit, stelt het hof.

Een belangrijk bewijsstuk in de zaak tegen de twee, een opname van een afgetapt gesprek waaruit de opzet van het gooien van de granaat moest blijken, werd door het hof niet gebruikt. De opnamen waren onduidelijk, stelde het hof.

Eerdere veroordeling ongedaan gemaakt

W. en A. waren in 2006 nog veroordeeld tot achttien en vijftien jaar cel. Het OM wilde dat ze nu allebei voor achttien jaar achter de tralies zouden gaan. De overige verdachten kregen eerder straffen van één tot vijf jaar opgelegd. Justitie wilde hen nu tot twee jaar in de cel.

Mohammed B. en de Syriër Redouan al I., die door justitie werden gezien als de ideologische leiders van de Hofstadgroep, stonden in hoger beroep niet terecht. Hoewel B. in 2006 schuldig is bevonden aan deelname aan het netwerk, kreeg hij geen straf. Hij zit al een levenslange celstraf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. Al I. is gevlucht en zou in 2005 zijn opgepakt in Syrië. Daar zou hij in de gevangenis zitten.


http://www.depers.nl/binnenland/164730/Hofstadgroep-geen-terreurgroep.html

Een prachtig voorbeeld hoe een rechtstaat werkt.
Onafhankelijke rechters hebben besloten dat er geen sprake was van een terroristische organisatie omdat de leden elkaar te kort kenden en zodoende niet aan de definitie van een organisatie voldeden.
Fout in de wet en zodoende vrijspraak!

Vraagje tussendoor:
In welk moslimland vind je een dergelijk voorbeeld van een goed werkende rechtstaat?

Het word hoog tijd voor een wetswijziging. Medewerking verlenen aan terrorisme bijvoorbeeld.
Dat kan door het te onderkennen maar er niets tegen te doen of door daadwerkelijk wapens of explosieven te leveren aan terroristen.

Voorbeeld:

Hell's Angels verkopen een grote hoeveelheid explosieven aan een paar moslimjongeren. Met deze explosieven wordt een aanslag gepleegd.
De leverancier heeft maar heel kort contact met de terroristen dus maken geen deel uit van de organisatie. Zijn verlenen wel medewerking.

Snel veranderen deze wet zodat dergelijk figuren (incl deze hofstadaapjes) voor lange tijd opgeborgen kunnen worden.

super ick
24-01-08, 09:20
Geplaatst door AmirAlMominien
Nieuwe wetten maken om een deelname te bewijzen aan een terroristische organisatie die er niet is. Tot zover het geloof in de rechtstaat.

Nee wetten maken die meewerken aan terrorisme strafbaar maken. Dat is niet meer dan logisch. Dan hadden deze kakkerlakken nu gezeten waar zij hoorden.

Witte78
24-01-08, 09:26
Geplaatst door super ick
Hell's Angels verkopen een grote hoeveelheid explosieven aan een paar moslimjongeren. Met deze explosieven wordt een aanslag gepleegd.
De leverancier heeft maar heel kort contact met de terroristen dus maken geen deel uit van de organisatie. Zijn verlenen wel medewerking.

Snel veranderen deze wet zodat dergelijk figuren (incl deze hofstadaapjes) voor lange tijd opgeborgen kunnen worden. [/B]

Zoals ik al voorstelde, zet dan gewoon een grotere straf op het handelen in explosieven. Die explosieven gaan echt niet gebruikt worden om mee te vissen ofzo, dus maakt het uit wie ze koopt? Dat vage terrorisme gedoe gaat naar mijn mening nergens over. Pak mensen gewoon op de strafbare feiten, en laat het daarbij.

Maarten
24-01-08, 09:26
Geplaatst door IbnRushd
Astrid Essed
:strik:
Astrid Essed.. :Iluvu:
Ik heb het nog NIET gelezen, maar koop daar nou al ongezien alle aandelen van.
Astrid Essed, dat is áltijd goed voor een duidelijk en ijzersterk verhaal!

super ick
24-01-08, 09:32
Geplaatst door Maarten
Tien punten voor de kritische geesten op Maroc.nl, die het bestaan van de "Hofstadgroep" als terroristische organisatie allang betwijfelden!

Allerlei kleine kutmarokkanen (in de ogen van gemiddeld nederland) die tegen de stroom van de enorme media-hype over de hofstadgroep al jaren geleden gewoon de vraag stelden: jongens, waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? Bestaat die "Hofstadgroep" eigenlijk wel?

Die werden absoluut niet serieus genomen. Zeker niet als het staat op sites als Maroc.nlwaar toch alleen maar barbaarse Marokkanen met weinig opleiding zitten, die vooral in de gaten gehouden moest worden.
Denk ook maar niet, dat je een brief in de Volkskrant geplaatst kon krijgen in die richting.
De enorme mediastroom die voortdurend propageerde dat het allemaal waar moest zijn, daar mocht niet aan getwijfeld worden, alsof het de Koran was..

Ik kan het niet meer bijhouden. De hoeveelste keer is het nou, dat het OM op zijn bek gaat in terrorisme-zaken?
En telkens is het weer van: Ja, we hebben de mogelijkheden en de middelen niet. Dat moet ruimer.
En telkens wordt de kritiek op de inbreuken op de rechtstaat luider.
We hadden hier al een artikel van Spong, die mogelijk al aantoonde dat Nederland zelf al gepakt kon worden met zijn eigen terrorismewetgeving.
En nou willen die idioten van rechts nog méer van dit soort shit!
Rechts helpt Nederland echt naar de klote, en daar zijn teveel voorbeelden van.

Maar vooral de Volkskrant gaat hier op zijn bek. (Telegraaf hoef je niet eens over te praten: die ligt permanent op zijn bek, en kan dus niet verder op zijn bek..)
Jarenlang was de Hofstadgroep zo'n beetje het hoofdpunt in de Volkskrant. Topkwestie bij hoe het terrorisme aangepakt moest worden.
En in het kielzog daarvan de achtergrondbeschouwingen van Anieke Kranenberg en Janny Groen, die vooral de boodschap brachten van het fundamentalistische gevaar, waarbij allerlei andere oorzaken van bestaande onvrede volkomen buiten beschouwing bleven.

En nou puntje bij paaltje komt, hebben we nog steeds geen terroristische groep in Nederland.
Hoelang zijn ze nou bezig? 4 jaar of zo? Nou, als het dan nog niet lukt, gezien al die krachten die dolgraag willen dat het bestaat, dan is het er gewoon niet.

De Hofstadgroep is entertainment geweest. Iets waar de politiek stemmen mee trok, en waar de media hun centen aan verdienden. Een circus dus.

Wie handgranaten naar politie gooit, mag van mij 20 jaar krijgen, gewoon als afschrikwekkend voorbeeld. Agenten zijn ook maar lui, die opdrachten krijgen en hun werk doen.
En wie weet denken die Hofstad-figuren wel de vreselijkste dingen, en hebben ze de meest idiote ideeen? (nou, daar heb je in dit land wel meer van. Zet Van Baalen maar voorop, of Wilders.)
Maar het is maar zeer de vraag of wij dat wel willen weten, omdat het allemaal zo nodig terroristisch fundamentalisme moet zijn.

Echt corrupt vindt ik de vele geluiden, zoals ook die van Groen&Kranenberg, die pretenderen de achterliggende drijfveren van de gewelddadige intenties bloot te leggen, en te reduceren tot fundamentalisme, terwijl er zeer voor de hand liggende oorzaken van agitatie zijn, zoals onze Israelpolitiek, of onze bereidheid om het schoothondje van Bush te zijn in de M-O politiek.

Wil Nederland wel wat weten? Nederland wil niks weten.
Nou ligt er weer een uitspraak. En dan is het even stil. En daarna gaat die terrorisme flauwe kul gewoon door. De molochtrein van de politiek en de media, die stop je niet zo maar even. Dat dendert gewoon door, zoals Don Q. naar zijn windmolens.

Net zoiets als de Nederlandse reactie op de Israelische Muur. Er is een boel gedonder over die muur, en het barst hier in de politiek en de media van de verhalen over zelfverdediging, en over hoe noodzakelijk het allemaal is. En dan heb je een paar kilometer verderop het Internationale Gerechtshof, dat hier met veel bombarie binnengehaald is.
En die doet dan een vernietigende uitspraak over die Muur, benadrukt nog eens de Palestijnse Landrechten, en maakt duidelijk hoe misdadig Israel dus bezig is. En dan is het even stil in de politiek, en daarna gaat die israelpolitiek hier gewoon door, alsof er niets aan het handje is. Politici verklaren desgewenst, dat ze ook wel een probleempje zien, maar dat verandert helemaal niets aan hun politiek of handelen.

Het wordt echt tijd, dat Rechts oprot. Dat veroorzaakt alleen maar de rotzooi, die ze zelf zeggen te vrezen. Gewoon geen hersens, die jongens. Het zijn moraal-fetisjisten, zonder enige common sense over hoe je een politiek voert, die werkt.
Rechts maakt van Nederland een domineedorp, dat nooit een volwassen antwoord zal hebben op de invloeden van buitenaf.

Om een hele groep als terroristische organisatie aan te merken moet je een langdurige samenwerking gericht op terrorisme aan kunnen tonen.
Dan moet het er zo duimendik bovenop leggen. Zelf de Hells Angels betitelen als criminele organisatie is al onmogelijk terwijl ze elkaar in stukken snijden om een mislukte drugsdeal.

Als twee verloren geesten een aanslag willen plegen met explosieven moeten ze die betrekken uit het criminele milieu. Het contact met de leveranciers zal hoogstwaarschijnlijk van dusdanige korte duur zijn (2 ontmoetingen o.i.d.) dat er geen sprake kan zijn van een langdurig samenwerkingsverband. De leveranciers kunnen dus niet beticht worden van deelname aan de organisatie. Ze verlenen echter wel hun medewerking. (moet je achteraf wel aan kunnen tonen dat zij wisten dat de explosieven gebruikt zouden worden bij een aanslag)
Je medewerking verlenen aan een terroristische aanslag moet dus beter omschreven worden in de wet.

Deelname aan organisaties is net zo vaag als vijand van de staat (ala Turkije) of vijand van de Islam (ala de ter dood veroordeelde journalist in Afghanistan)

Maarten
24-01-08, 09:40
Geplaatst door super ick
Een prachtig voorbeeld hoe een rechtstaat werkt.
O ja?
Eén uitspraak van een groepje, tegen een ontzettend brede stroom in de politiek, de media, de opsporingsjongens enz?
En jij vindt dat het goed werkt?
16 maanden in de bak zitten vanwege bijna niks, en jij vindt dat het goed werkt?
Omdat er nog ergens een doekje voor het bloeden zit?

Oh ja, de rechtbanken werken goed. Dat roep ik ook al jaren hier. Maar dat zegt heemaal niks over wat er niet goed werkt, en in dit geval hoevéel het wel niet is, dat niet goed werkt.

En hoeveel agitatie in moslimkringen krijg je wel niet, door al die fouten?
Sommigen roepen wel, dat het in moslimlanden veel erger is, maar die moslims hier zijn Nederlanders, die met Nederlandse ogen kijken naar hoe het Nederlandse systeem t.o.v. moslims werkt. Hoe blij zijn die?

Maarten
24-01-08, 10:17
Geplaatst door super ick
Om een hele groep als terroristische organisatie aan te merken moet je een langdurige samenwerking gericht op terrorisme aan kunnen tonen.
Dan moet het er zo duimendik bovenop leggen. Zelf de Hells Angels betitelen als criminele organisatie is al onmogelijk terwijl ze elkaar in stukken snijden om een mislukte drugsdeal.

Als twee verloren geesten een aanslag willen plegen met explosieven moeten ze die betrekken uit het criminele milieu. Het contact met de leveranciers zal hoogstwaarschijnlijk van dusdanige korte duur zijn (2 ontmoetingen o.i.d.) dat er geen sprake kan zijn van een langdurig samenwerkingsverband. De leveranciers kunnen dus niet beticht worden van deelname aan de organisatie. Ze verlenen echter wel hun medewerking. (moet je achteraf wel aan kunnen tonen dat zij wisten dat de explosieven gebruikt zouden worden bij een aanslag)
Je medewerking verlenen aan een terroristische aanslag moet dus beter omschreven worden in de wet.

Deelname aan organisaties is net zo vaag als vijand van de staat (ala Turkije) of vijand van de Islam (ala de ter dood veroordeelde journalist in Afghanistan)
Dit is op zich hélemaal waar!

En ik vind ook, dat je jongens met plattegronden, explosieven, kennelijke ideologie daarbij enz moet kunnen aanmerken als terroristische organisatie. Het is ook goed, dat daar een definitie van is, en dat er een stafbaarstelling van is, en dat er bevoegdheden voor geschapen worden.
Maar daarmee heb ik ook het uiterste positieve uit deze citroen geknepen. De praktijken die je ziet, zijn vooral negatief.

1. Die hele groep is vooraf al jarenlang gebrandmerkt in de politiek en de media, als het grote voorbeeld van terroristen, waar we ons tegen moeten wapenen. Maar veel weten deden we er niet van.

2. Jarenlang hebben ze kosten noch moeite gespaard, om aan te tonen, dat het een terroristische klup was. Daar is zelfs uitbreidende wetgeving voor gekomen. Maar het lukt zelfs dan nog niet!

3. Door internationale druk maken we wetgeving, die in feite de privacy aantast van iedereen, en houdt de politiek ons voor hoe belangrijk het allemaal is, terwijl die noodzaak nog niet met éen groep aangetoond kan worden!

4. Er gaan miljarden in de terreur business. Peutertjes wordt geleerd onbeheerde tasjes te vermijden en te melden, meen ik. Maar is dat allemaal voor nodig?

5. Hell's Angels is gewoon maffia. Het is bijna een gegeven dat het om criminele organisaties gaat. We weten gewoon dat die bestaan, en wat voor soort motieven er zijn. Het gaat enkel om het bewijs in individuele zaken. Maar die terreurklups, daar weten we eigenlijk niet eens van of die er zijn, en ook niet goed wat de motieven dan zijn. Er is een boel gekrakeel over fundamentalistisch geweld, maar dat lijkt vooral een fictieve constructie. Wat er feitelijk aan de hand is, dat weten we niet goed.
Moet je dan het rechtsstelsel fundamenteel gaan wijzigen voor iets, waarvan je niet goed weet of het bestaat, en wat het dan is?
Voor die Hell's angels deden ze dat alvast niet..

6. Er zijn mogelijk aanslagen te verwachten vanwege de buitenlandpolitiek. Op wie? Nou vooral op de politici die dit soort wetgeving maken. Mogelijk doen ze het daarom wel he?
Nou ik weet wel een betere oplossing: een buitenlandpolitiek, die geen aanslagen genereert.
Nou, er gaan al stemmen op voor een oorlogstribunaal voor Bush, Blair, Balkenende, en iedereen die meewerkt aan toestanden van schendingen van de mensenrechten e.a.
Alle aanleiding voor een ander soort politiek. Ik weet niet waarom wij met die terrorisme-shit moeten zitten, omdat die corrupte politici geen andere buitenlandpolitiek willen voeren?

The_Grand_Wazoo
24-01-08, 12:02
Geplaatst door super ick
Nee wetten maken die meewerken aan terrorisme strafbaar maken. Dat is niet meer dan logisch. Dan hadden deze kakkerlakken nu gezeten waar zij hoorden.

Onzin. Op bezoek bij Mohammed B. impliceert niet meewerken aan moord op van Gogh. Dat is nu juist de kern van dit vonnis geweest. Het heeft allemaal een zeer hoog Barbertje moet hangen gehalte gehad. Conclusie moet zijn: wetgeving zo laten en constateren dat de Hofstadgroep een entiteit is die alleen maar bestaat in de geesten van terroristen-zoekers.

Maarten
24-01-08, 15:39
Geplaatst door The_Grand_Wazoo
en constateren dat de Hofstadgroep een entiteit is die alleen maar bestaat in de geesten van terroristen-zoekers.
Zeg dat wel, ik heb mij bij het lezen van de Volkskrant in de afgelopen jaren heel vaak afgevraagd, of het geen luchtballonetjes waren?
Ik bedoel, als je er dan toch niks van weet, wat weet je dan?

Ik heb me ook echt geergerd aan die interviews door Jannie Groen en Anieke Kranenberg van de meisjes rond die groep. Ik bedoel, wat weten die nou eigenlijk? Wat snappen die nou precies van de drijfveren van die mannen? Dat is echt maar helemaal de vraag.
En als het allemaal echt islamitisch is, en dus nogal een afstand ingebouwd kan zijn tussen die mannen en die vrouwen, dan is het al helemáal de vraag, of ze nog iets zinnigs weten te zeggen..

knuppeltje
24-01-08, 15:44
Geplaatst door Maarten

Ik heb me ook echt geergerd aan die interviews door Jannie Groen en Anieke Kranenberg van de meisjes rond die groep. Ik bedoel, wat weten die nou eigenlijk? Wat snappen die nou precies van de drijfveren van die mannen? Dat is echt maar helemaal de vraag.


:gsm: Lelijke smerige seksist. :roken:

super ick
26-01-08, 11:55
Geplaatst door Maarten
O ja?
Eén uitspraak van een groepje, tegen een ontzettend brede stroom in de politiek, de media, de opsporingsjongens enz?
En jij vindt dat het goed werkt?
16 maanden in de bak zitten vanwege bijna niks, en jij vindt dat het goed werkt?
Omdat er nog ergens een doekje voor het bloeden zit?

Oh ja, de rechtbanken werken goed. Dat roep ik ook al jaren hier. Maar dat zegt heemaal niks over wat er niet goed werkt, en in dit geval hoevéel het wel niet is, dat niet goed werkt.

En hoeveel agitatie in moslimkringen krijg je wel niet, door al die fouten?
Sommigen roepen wel, dat het in moslimlanden veel erger is, maar die moslims hier zijn Nederlanders, die met Nederlandse ogen kijken naar hoe het Nederlandse systeem t.o.v. moslims werkt. Hoe blij zijn die?

Erg blij. In menig moslimland krijg je geeneens een proces als je met granaten gooit naar de politie. Dat kost je geheid je kop.

Jij hebt jezelf dan wel uitgeroepen tot Nederlandse spreekbuis der moslims en weet natuurlijk hoe moslims er over denken. Je maakt er weer een 'moslim tegen de rest zaak' van.
De rechtspraak heeft goed gewerkt en deze jongens zijn niet opgepakt omdat ze moslims waren maar omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd.
Onder zoek heeft uitgewezen dat er geen sprake was van een organisatie, dus dat is komen te vervallen.

Wat is nu je probleem? Had het in een weekend rond moeten zijn ofzo?

super ick
26-01-08, 12:27
Geplaatst door Maarten
Dit is op zich hélemaal waar!

En ik vind ook, dat je jongens met plattegronden, explosieven, kennelijke ideologie daarbij enz moet kunnen aanmerken als terroristische organisatie. Het is ook goed, dat daar een definitie van is, en dat er een stafbaarstelling van is, en dat er bevoegdheden voor geschapen worden.


Het ging hier niet zozeer om terroristische plannen. Die konden hard gemaakt worden. De vraag is wanneer ben je een organisatie?
En hoe maak je dat meetbaar. Uit een minimaal aantal deelnemers? Moet er sprake zijn van een minimale duur?
Het is allemaal zo vaag, als ik morgen een onderdeel ga halen voor mijn Harley en op dat moment valt de politie binnen moet ik dan bewijzen dat ik geen deel uitmaak van die organisatie?


Geplaatst door Maarten

1. Die hele groep is vooraf al jarenlang gebrandmerkt in de politiek en de media, als het grote voorbeeld van terroristen, waar we ons tegen moeten wapenen. Maar veel weten deden we er niet van.


Op zich niet helemaal onbegrijpelijk. Het in bezit hebben van scherpe granaten en ermee gooien naar politie. Het in bezit hebben van plattegronden. Teksten die oproepen tot haat en geweld.
Deze zaken op zich rechtvaardigen een hoge straf. Welk naampje je het geeft doet er alleen in theorie in nog toe. En de theorie klopt niet.
Maar om nu de term onschuldig te gebruiken gaat me te ver. Onschuldig aan de tenlastelegging. Wederom een dure fout.


Geplaatst door Maarten

2. Jarenlang hebben ze kosten noch moeite gespaard, om aan te tonen, dat het een terroristische klup was. Daar is zelfs uitbreidende wetgeving voor gekomen. Maar het lukt zelfs dan nog niet!


Je kunt wel een nieuwe aantijging verzinnen maar daar zal je dan wel gerichte bewijslast voor aan moeten kunnen voeren.


Geplaatst door Maarten

3. Door internationale druk maken we wetgeving, die in feite de privacy aantast van iedereen, en houdt de politiek ons voor hoe belangrijk het allemaal is, terwijl die noodzaak nog niet met éen groep aangetoond kan worden!


Soms zal je inderdaad draconische maatregelen moeten nemen. Dat kan ten koste gaan van privacy van mensen.
Tot op bepaalde hoogte kan ik daar in meegaan. Alleen als overheid verlies je je geloofwaardigheid als in de uitvoering van de wetten de doelstelling om ze te ontwerpen volkomen zoek is.
Neem als voorbeeld maar de legitimatieplicht. Die riep bij velen nogal wat weerstand op. In het leven geroepen om illegalen op te kunnen sporen. Resultaat? 800.000 boetes vooral aan jeugd uitgedeeld zonder dat er sprake was van een ander delict.
Omschrijving in de wet? Een en al vaagheid. Een agent mag om legitimatie vragen als dat voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijk is. Achteraf blijkt een melding van bv. geluidsoverlast al voldoende.


Geplaatst door Maarten

5. Hell's Angels is gewoon maffia.


Ja als je zegt dat ze gewelddadig zijn, komen ze langs en slaan je in elkaar. Beeld bevestigd.

Hetzelfde gaat op voor sommige moslims. Als je zegt dat ze onverdraagzaam zijn gaan ze schelden en dreigen. Beeld bevestigd. Voor de gehele groep.
Alleen bij Hell's Angels schijnen we daar minder genuanceerd in te moeten zijn dan bij moslims.
Wie zegt mij dat alle Hell's Angels criminelen zijn?